Prestashop Marketplace – User Manual

1.0 Wprowadzenie

Prestashop Multi market addon Marketplace by Knowband to skuteczny sposób na przekształcenie sklepu e-commerce Prestashop w pełni funkcjonalny rynek online. Prestashop Marketplace Module zapewnia administratorowi sklepu możliwość zwiększenia zasięgu swojego sklepu i zaoferowania klientom różnorodnych produktów i usług.

Prestashop

1.1 Admin Korzyści z modułu Prestashop Multi sprzedawca Marketplace:

 1. Administrator sklepu może zamienić swój sklep eCommerce w rynek za pomocą kilku kliknięć.
 2. Administrator sklepu może teraz sprawić, by ich rynek był zgodny z prawami UE dotyczącymi GDPR. Zgodność jest możliwa poprzez przełączenie przycisku w interfejsie administratora klonu Etsy dla Prestashop.
 3. Administrator może nawet zabronić sprzedawcy wyświetlenia ID e-mail klientów.
 4. Administrator może naprawić prowizję, którą chce obciążyć sprzedającym z zaplecza rozszerzenia Marketplace w sklepie Prestashop Multi.
 5. Administrator ma pełny dostęp do zatwierdzania / odrzucania produktów sprzedawanych na rynku i może nawet naprawić ilość nowych produktów, które sprzedawca może dodać na rynku za pomocą tej wtyczki Prestashop Multi vendor Marketplace.
 6. Administrator może nawet automatycznie zatwierdzać funkcjonalność za pomocą przycisku przełączającego z zaplecza rozszerzenia Prestashop Marketplace.
 7. Administrator sklepu ma możliwość zatwierdzenia / odrzucenia profilu sprzedawcy za pomocą kliknięcia przycisku.
 8. Dodatek Prestashop Multi vendor Marketplace pozwala administratorowi sklepu na łatwe śledzenie i zarządzanie sprzedawcami działającymi na rynku.
 9. Administrator Prestashop może dodawać / usuwać produkt lub kategorię zgodnie z wymaganiami z poziomu interfejsu administratora rozszerzenia Marketplace w sklepie Prestashop Multi.
 10. Sprzedawcy mogą zażądać dodania nowej kategorii na front-end rynku. Żądania te można wyświetlić w module Prestashop Multi sprzedawca Marketplace, a administrator może je odpowiednio zaakceptować / odrzucić.
 11. Transakcję sprzedającego można wyświetlić na jednej zakładce dodatku Prestashop Multi sprzedawca Marketplace. W ten sposób można śledzić wydajność sprzedawców.
 12. Administrator sklepu może wyświetlić raport z prowizji uzyskanej z rynku Prestashop.
 13. Administrator może
 14. Dodatkowe funkcje modułu Market Prestashop oferują nawet opcję tworzenia niestandardowych metod wysyłki.
 15. Sprzedawca może wybrać domyślną metodę wysyłki lub utworzyć niestandardowe metody ze swojego panelu.
 16. Dodatek do rynku wielu sprzedawców Prestashop umożliwia sprzedawcom inicjowanie żądań zapłaty z ich pulpitu nawigacyjnego. Administrator może zatwierdzić lub odrzucić prośbę o zapłatę z zaplecza dodatku Prestashop.
 17. Wnioski o PKBR podniesione przez sprzedających można oglądać z zaplecza dodatku do rynku Prestashop.
 18. Żądanie zamknięcia sprzedaży przez sprzedawców zostało zatwierdzone / odrzucone z interfejsu administratora rozszerzenia Prestashop Marketplace.

1.2 Sprzedawca Korzyści z modułu Prestashop Multi sprzedawca Marketplace:

 • Sprzedawcy mogą dodawać dowolny rodzaj produktu na rynku. Prestashop Rozszerzenie Marketplace dla wielu sprzedawców obsługuje wszystkie typy produktów, od prostych, konfigurowalnych do produktów wirtualnych i powiązanych.
 • Sprzedawcy mogą nawet poprosić administratora o dodanie nowych kategorii.
 • Opłaty prowizji są stałe, więc cała transakcja jest przejrzysta.
 • Moduł Prestashop Marketplace ułatwia sprzedającym sprzedaż swoich produktów większej liczbie klientów.
 • Pulpit nawigacyjny umożliwia dostawcom przeglądanie ich profilu, produktów i zamówień.
 • Oddzielna strona sprzedawcy ułatwia sprzedawcom promowanie ich działalności.
 • Zgodnie ze standardem GDPR sprzedawcy mogą pobrać swoje dane osobowe w formacie CSV, klikając przycisk.
 • Sprzedawcy mogą nawet poprosić administratora o usunięcie sklepu z rynku. To żądanie przetwarzane jest z zaplecza dodatku do rynku Prestashop.

Korzyści 1.3 dla kupujących

 • Klienci online mogą porównywać produkty i ich ceny oferowane przez różnych sprzedawców i wybierać najlepsze.
 • Klienci mogą przeglądać produkty, a także sprzedawców.
 • Przeglądy sprzedawcy pomagają im w podejmowaniu decyzji o zakupie.
 • Kupujący online mogą wybrać produkt, odwiedzając stronę sprzedawcy.

2.0?Installacja

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować dodatek Prestashop Marketplace: 1. Pobierz pakiet dodatków Prestashop Multi vendor Marketplace. 2. Rozpakuj pakiet w katalogu / modules twojego sklepu Prestashop za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP – pobierz tutaj: https://filezilla-project.org/). Struktura folderów dla Prestashop Marketplace addon jest pokazana na obrazku poniżej:

Instalacja 1

3. Będziesz w stanie

Instalacja 2

4. Kliknij łącze Instaluj, aby zainstalować. Po prawidłowym zainstalowaniu modułu Prestashop Multi sprzedawca Marketplace przycisk Instaluj zostanie przekonwertowany na Konfiguruj.

Moduł administracyjny 3.0

W
onpaste-20180607-163222

3.1 Jak dodać sprzedawcę z zaplecza Prestashop Marketplace?

Administrator sklepu Prestashop może nawet dodawać nowych sprzedawców z zaplecza, wykonując następujące proste czynności: W menu głównym sklepu Prestashop Przejdź do klientów -> Przejdź do Dodaj nowego klienta po prawej stronie lub kliknij "+"Zaloguj się w prawym górnym rogu strony, jak pokazano poniżej. Nastąpi przekierowanie na stronę tworzenia klienta. Na dole pojawi się nowy blok z prośbą o konfigurację konta sprzedawcy. Administrator może dodać nowego sprzedawcę, wypełniając formularz i nowy blok informacyjny, który pojawia się poniżej. Od tego momentu nowy klient może zostać zarejestrowany jako

Zmodyfikowane strony 1

3.1.1 W jaki sposób administrator może edytować profil sprzedawcy z zaplecza?

Aby edytować profil sprzedawcy, należy postępować zgodnie z poniższym profilem: Przejdź do klientów -> Wybierz klienta, który jest również sprzedawcą -> Kliknij link Edytuj na stronie Informacje o kliencie. W przypadku, administrator sklepu może edytować profil sprzedawcy klikając przycisk Edytuj odpowiadający profilowi. Administrator może edytować profil tak, jak edytuje profil klienta. Gdy strona ładuje się po raz pierwszy, pola są wypełniane domyślnymi ustawieniami, które są wstępnie zdefiniowane dla addonu.

Zmodyfikowane strony 2

Menu sprzedającego w sklepie Prestashop Multi zawiera wiele opcji podmenu, które kierują

Rynek Prestashop
Wszystkie opcje konfiguracji są opisane poniżej w szczegółach:

Ustawienia 3.2

Karta Ustawienia modułu sprzedającego w sklepie Prestashop Multi podzielona jest na poziomy 2, tj. Ustawienia poziomu sprzedawcy i ustawienia poziomu globalnego. Poniższa strona kontroluje tylko ustawienia poziomu globalnego dla modułu Prestashop Marketplace.

3.2.1?GenralUstawienia

Ta strona zawiera wszystkie ustawienia, które kontrolują rozszerzenie Marketplace w sklepie Prestashop Multi i jego kilka innych funkcji.

screenshot-psmarketplace-knowband-com-2018-02-07-10-30-37

Strona ustawień ogólnych składa się z następujących pól:

Domyślna Komisja: Rozszerzenie Marketplace dla sprzedawców Prestashop Multi pozwala sprzedawcom naprawić i zmienić prowizję pobieraną od sprzedawców. Ta sekcja określa domyślny procent prowizji, który będzie pobierany od sprzedających z całkowitej sprzedaży przez nich dokonanej.

Limit żądania zgody: Jest to maksymalna liczba żądań, które sprzedawca może uzyskać, aby uzyskać nowe konto sprzedawcy. Limit ten zostanie ustalony dla każdego sprzedawcy po rejestracji na jego koncie i nie będzie można go później zmienić.

Nowy limit produktu: Tutaj administrator może wprowadzić maksymalną liczbę nowych produktów, które sprzedawca może dodać. Po tym limicie sprzedawca nie może dodać nowego produktu bez zgody administratora.

Włącz rejestrację sprzedawcy:?By enabling this button, the admin can allow the new or existing customer who is not a seller to register as a seller. The same ‘Register as Seller’ option is available in the Customer Tab of the Prestashop store as well as in the front-end of the marketplace. Both the images are shown below.

Ustawienia 2

Ustawienia 3

Wymagana jest nowa aprobata produktu: Włącz to pole, jeśli chcesz zatwierdzić nowy produkt dodany przez dowolnego sprzedającego, zanim zostanie wyświetlony na Twoim Rynku Prestashop.

Wyślij wiadomość e-mail do sprzedawcy w miejscu zamówienia: Włącz to pole, aby wysłać wiadomość e-mail do sprzedawcy w przypadku złożenia zamówienia na produkt (y) sprzedającego.

Włącz weryfikację sprzedawcy: Włącz to pole, aby klienci mogli sprawdzić sprzedawcę.

Wymagana zgoda na zatwierdzanie przez sprzedawcę: Włącz to pole, jeśli chcesz, aby zatwierdzenie sprzedawcy zostało zatwierdzone, zanim stanie się widoczne na froncie sklepu.

Wyświetl sprzedawców z przodu: Włącz to pole, aby wyświetlić odsyłacz w nagłówku strony głównej sklepu Prestashop o stronie aukcji sprzedającego. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, to na stronie z informacjami o sprzedawcy. Opcje aukcji sprzedawców zostaną wyświetlone w interfejsie, jak pokazano poniżej:

Ustawienia 4

Zezwalaj na obsługę zamówień: To ustawienie umożliwi / uniemożliwi sprzedawcom zarządzanie i zmianę statusu zamówienia, zarządzanie przesyłkami zamówień oraz generowanie faktur ich produktów.

Wyświetl produkt Mądry Sprzedawca Szczegóły dotyczące sukcesu: Jeśli opcja jest włączona, szczegóły sprzedawcy zostaną wyświetlone na stronie potwierdzenia zamówienia.

Wyświetl szczegóły dotyczące sprzedającego na stronie produktu: Szczegóły sprzedawcy zostaną wyświetlone na stronie produktu, jeśli ta opcja jest włączona.

Zezwalaj sprzedawcy na definiowanie własnej niestandardowej metody dostawy: Włącz tę funkcję, aby umożliwić sprzedawcom zdefiniowanie ich własnych metod wysyłki. W przypadku, gdy ta funkcja jest wyłączona, tylko domyślne metody wysyłki określone przez administratora są wyświetlane na karcie Wysyłka w panelu sprzedawcy. Jeśli ta funkcja jest włączona, sprzedawca otrzyma "Pozostałe"opcja z przodu, jak pokazano na poniższym obrazku: sprzedawca może wybrać"Pozostałe"w celu dodania niestandardowych metod wysyłki.

Wysyłka sprzedawcy

Wyświetlanie meta słów kluczowych: Dodaj wszystkie metatagi (oddzielone przecinkami), za pomocą których klienci mogą przeszukiwać stronę z informacjami o sprzedawcy za pośrednictwem wyszukiwarek.

Opis Meta Opis: Dodaj opis do metatagów dodanych w powyższym polu.

Umowa ze sprzedającym: Umowę sprzedawcy można dostosować w tej sekcji wtyczki Prestashop Multi sprzedawca Marketplace. Ta sama umowa zostanie wyświetlona sprzedawcom po zarejestrowaniu się na rynku Prestashop.

Zamów szablon wiadomości e-mail: E-mail, który zostanie wysłany do sprzedawców, gdy zamówienie zostanie złożone na ich produkt, można dostosować tutaj.

Kategorie dozwolone: Ta opcja pokazuje kategorie, które sprzedający mogą dodawać do produktów. Jeśli nie zostanie wybrana żadna kategoria, wszystkie kategorie są dozwolone i jeśli wybrane są niektóre kategorie, oznacza to, że dozwolone są tylko wybrane kategorie.

Ustawienia 3.2.2 GDPR

Administrator sklepu może włączyć ustawienia GDPR, klikając kilka przycisków w tym dziale Prestashop dla wielu dostawców marketplace. Różne pola są omówione poniżej:

PKBR

Włącz GDPR: Przełącz ten przycisk, aby umożliwić zgodność z GDPR.

Włącz wyświetlanie identyfikatora klienta sprzedawcy: Włącz tę funkcję, jeśli chcesz wyświetlić identyfikator klienta sprzedawcom zewnętrznym.

Możliwość zamknięcia sklepu: Jeśli ta funkcja jest włączona, sprzedający otrzymają możliwość zażądania zamknięcia sklepu. Wyświetla sekcję w zakładce na desce rozdzielczej sprzedawców, z której można podnieść żądanie.

close-shop

2. Lista sprzedawców

Ta strona rozszerzenia Marketplace w sklepie Prestashop Multi

Lista sprzedających 1

Istnieje również kilka filtrów do filtrowania listy sprzedawców, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. Powyższy rysunek składa się z listy wszystkich zatwierdzonych sprzedawców. Administrator może również włączyć lub wyłączyć sprzedawcę na tej liście, korzystając z działań zbiorczych sieci. Jeśli sprzedawca jest wyłączony, wszystkie produkty tego sprzedawcy są również wyłączone i nie będą widoczne w witrynie sklepu. Po kliknięciu przycisku Widok otwiera się nowa strona zawierająca informacje o sprzedawcy.

Lista sprzedających 2

3.4. Żądanie zatwierdzenia konta sprzedawcy

Gdy sprzedawca zarejestruje się lub jakikolwiek inny klient zarejestruje się jako sprzedawca na rynku Prestashop, wówczas pojawi się on w tej zakładce modułu Prestashop Multi Seller Marketplace. Administrator sklepu może zatwierdzić lub odrzucić prośbę o konto sprzedawcy.

Konto sprzedawcy

Zatwierdź konto sprzedawcy: Aby zatwierdzić konto sprzedawcy, musisz kliknąć przycisk Zatwierdź odpowiadający temu sprzedawcy na liście. Po zatwierdzeniu konta sprzedawcy następuje bezpośrednie przejście do listy sprzedawców i wszystkie limity na koncie sprzedawcy zostają zwolnione. Poczta zostanie wysłana do sprzedawcy w celu powiadomienia o zatwierdzeniu konta sprzedawcy.

Uwaga: – Konta sprzedającego zatwierdzone przez właściciela sklepu nie mogą zostać cofnięte. Proszę ostrożnie korzystać z tej funkcji.

Odrzuć konto sprzedawcy: Aby odrzucić konto sprzedawcy, musisz kliknąć przycisk Odrzuć przed tym sprzedawcą na liście. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem o powód odrzucenia konta sprzedawcy. Podaj przyczynę, a następnie prześlij formularz, aby ukończyć działanie. Poczta zostanie wysłana do sprzedawcy z powiadomieniem o odrzuceniu konta sprzedawcy. Powód podany w wyskakującym okienku zostanie również wysłany w tej wiadomości.

Uwaga: – Gdy sprzedawca zostanie odrzucony, może ponownie złożyć wniosek o konto sprzedawcy, a gdy tylko to zrobi, właściciel sklepu otrzyma powiadomienie e-mailem z powiadomieniem.

3.5 Lista produktów

Kiedy sprzedawca dodaje produkt, najpierw pojawia się w tej zakładce rozszerzenia Rynku dla sprzedawców Prestashop Multi. Właściciel sklepu jest również powiadamiany o tym samym poprzez pocztę. Następnie właściciel sklepu musi zatwierdzić lub odrzucić produkt.

Lista produktów

Jeśli ustawienie (np. Nowa aprobata produktu) jest włączone tylko wtedy, nowy produkt pojawi się na tej liście. W przeciwnym razie pojawia się bezpośrednio na liście produktów i jest automatycznie zatwierdzany i wyświetlany.

Odrzuć produkt sprzedawcy: Aby odrzucić produkt, musisz kliknąć przycisk Disapprove odpowiadający temu produktowi na liście. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem o powód odrzucenia produktu. Podaj przyczynę, a następnie prześlij formularz, aby ukończyć działanie. Gdy produkt zostanie odrzucony, poczta zostanie wysłana do sprzedawcy z powiadomieniem o odrzuceniu produktu z uzasadnieniem podanym w powyższym formularzu. Odrzucone produkty pojawiają się również na tej samej liście. Administrator sklepu może je zatwierdzić w dowolnym momencie.

Zatwierdź produkt sprzedawcy: Aby zatwierdzić produkt, należy kliknąć przycisk Zatwierdź znajdujący się przed tym produktem na liście Zatwierdzenie produktu. Po zatwierdzeniu produkt zostaje przeniesiony z listy Zatwierdzenie produktu na listę Produktów sprzedawców.

Uwaga: – Tego działania nie można cofnąć. Proszę go używać ostrożnie.

3.6. Sprzedawcy produktów

Strona Produkty sprzedającego w dodatku do Prestashop Multi sprzedawca Marketplace

produkt

Jeśli ustawienia (tj. Wymagana jest nowa zgoda na produkt) na zakładce Ustawienia modułu Multi sprzedawca w sklepie Prestashop

Usuń produkt: Aby usunąć produkt, musisz kliknąć ikonę Kasować przycisk odpowiadający każdemu produktowi, jak pokazano na poniższym obrazku.

Produkt

Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem o przyczynę usunięcia produktu. Aby zakończyć akcję, wypełnij powód, a następnie kliknij przycisk przesyłania. Poczta zostanie wysłana do sprzedawcy w celu powiadomienia o usunięciu produktu. Wiadomość zawiera również przyczynę usunięcia produktu.

Uwaga :- Działanie usuwania produktu nie może zostać cofnięte. Proszę ostrożnie korzystać z tej funkcji.

Włącz / wyłącz produkt: Aby zmienić status dowolnego produktu, musisz użyć funkcji Akcji Zbiorowej w Gridzie. Aby włączyć / wyłączyć dowolny produkt, wybierz produkt (y) i wybierz akcję (tzn. Włącz lub wyłącz), aby ukończyć działanie.

produktUwaga :- Po wyłączeniu produktu nie będzie on widoczny z przodu. Aby uniknąć wyłączania produktów i wyłączaj tylko produkt, jeśli jest to konieczne.

Wyświetl lub edytuj produkt: Istnieje również możliwość wyświetlenia szczegółów dowolnego produktu na liście. W tym celu należy kliknąć przycisk Widok przed tym produktem, aby przejść do strony edycji danego produktu.

produkt

Po kliknięciu przycisku przeglądania nastąpi przekierowanie do strony szczegółów produktów, jak pokazano poniżej:

Oprawa

Administrator może wprowadzić zmiany zgodnie z wymaganiami, a zmiany zostaną odzwierciedlone w interfejsie witryny.

3.7. Zamówienia sprzedawcy

Zakładka zamówień sprzedawcy w sklepie Prestashop Multi Marketplace Marketplace Addon składa się ze wszystkich zamówień składanych przez klientów na produkty dodane przez sprzedawców w sklepie. Zamówienia pokazane na tej liście są podzielone na podstawie sprzedawców, co oznacza, że ​​jeżeli w tym samym zamówieniu znajdują się produkty różnych sprzedawców, to zostaną one umieszczone osobno na tej liście.

rynek

Wyświetl zamówienie: Istnieje również możliwość wyświetlenia szczegółów każdego zamówienia na liście. Aby to zrobić, musisz kliknąć przycisk Wyświetl przed tym zleceniem, aby przejść do strony szczegółów zamówienia odpowiedniego zamówienia. Ta strona widoku jest taka sama, jak podczas edycji dowolnego zamówienia.

Zamówienie sprzedawcy

Po kliknięciu przycisku Widok nastąpi przekierowanie do strony zamówienia, jak pokazano poniżej:

Szczegóły zamówienia

Zamówienie administratora 3.8

Moduł Prestashop Marketplace pozwala administratorowi sklepu sprzedawać coraz więcej produktów bez potrzeby utrzymywania własnych zapasów. Administrator może jednak sprzedawać własne produkty na rynku. Zamówienia otrzymane za produkty administratora można wyświetlić na karcie Zamówień administracyjnych w dodatku Prestashop Multi-vendor Marketplace Marketplace. Zamówienia będą wyświetlane jak pokazano poniżej:

8

Aby zobaczyć szczegóły zamówienia, kliknij przycisk Widok odpowiadający każdemu zamówieniu.

Dane zamówienia administratora

Strona szczegółów zamówienia jest pokazana na poniższym obrazku:

Zamówienie

3.9. Recenzje produktu

Strona recenzji produktu wtyczki Prestashop Multi vendor Marketplace zawiera listę wszystkich recenzji produktów wysyłanych przez klientów w produktach sprzedawcy. Kupujący online mogą dodać recenzję dowolnego produktu sprzedawcy, jak pokazano poniżej:

przegląd
Gdy opinia zostanie opublikowana przez klienta, dostanie komunikat, że "Twój komentarz został dodany i będzie dostępny po zatwierdzeniu przez moderatora."
przegląd

Te recenzje są następnie wyświetlane na karcie Przegląd produktów w wtyczce Prestashop Multi Seller Marketplace.

przegląd

Zobacz recenzję produktu: Większość szczegółów recenzji produktów jest już wspomniana w tabeli, ale niektóre z nich nie są. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły każdej recenzji produktu, kliknij przycisk Wyświetl przed tą recenzją. Pojawi się wyskakujące okienko z wszystkimi szczegółami przeglądu produktu. Tak jak

przegląd

Usuń recenzję produktu: Aby usunąć recenzję produktu, należy kliknąć przycisk usuwania przed oceną produktu na liście.

Uwaga: – Operacji usuwania recenzji produktu nie można cofnąć. Proszę ostrożnie korzystać z tej funkcji.

Zatwierdź recenzję produktu: Recenzje produktów dodane przez klientów dla produktów sprzedającego pojawią się na liście o statusie Oczekiwanie na zatwierdzenie i nie będą wyświetlane w witrynie sklepowej innym klientom, dopóki nie zostaną zatwierdzone. Aby ją zatwierdzić, musisz kliknąć przycisk Zatwierdź przed recenzją produktu.

Recenzja produktu

3.10. Lista akceptacji recenzji sprzedawcy

Ta zakładka rozszerzenia Rynku dla sprzedawców Prestashop Multi zawiera wszystkie opinie sprzedającego, które są wysyłane przez klientów i nie są podejmowane żadne działania. Jeśli ustawienia (tj. Zatwierdzenie zatwierdzenia przez sprzedawcę) są włączone, wtedy na liście pojawia się tylko opinia sprzedawcy wysłana przez dowolnego klienta na tej liście. Opinie oczekujące na zatwierdzenie zostaną wyświetlone w sposób pokazany na poniższym obrazku:

przegląd

Wyświetl recenzję sprzedawcy: Aby wyświetlić wszystkie szczegóły dotyczące oceny sprzedawcy, należy kliknąć przycisk Wyświetl przed tą recenzją na liście. Po kliknięciu przycisku Widok pojawi się okienko pop-up zawierające wszystkie szczegóły dotyczące przeglądu sprzedawcy.

Zatwierdź recenzję sprzedawcy: Aby zatwierdzić ocenę sprzedawcy, musisz kliknąć przycisk Zatwierdź przed tą recenzją na liście. Po zatwierdzeniu oceny sprzedawca staje się widoczny na interfejsie użytkownika i zostaje przeniesiony na listę recenzji sprzedawcy.

Uwaga: – Tego działania nie można cofnąć. Proszę go używać ostrożnie.

Odrzuć opinię sprzedawcy: Aby odrzucić opinię sprzedawcy, musisz kliknąć przycisk Oddal, znajdujący się przed tą recenzją na liście. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem o powód odrzucenia recenzji sprzedawcy. Podaj przyczynę, a następnie prześlij formularz, aby ukończyć działanie. Po odrzuceniu recenzji sprzedawcy zostaje ona przeniesiona na listę recenzji sprzedawców i nie można jej znaleźć nigdzie indziej.

Uwaga: – Tego działania nie można cofnąć. Proszę go używać ostrożnie.

Usuń recenzję sprzedawcy: Aby usunąć opinię sprzedawcy, musisz kliknąć przycisk Usuń przed tą recenzją na liście. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem o przyczynę usunięcia przeglądu sprzedawcy. Podaj przyczynę, a następnie prześlij formularz, aby ukończyć działanie. Po usunięciu oceny sprzedawcy jest ona całkowicie usuwana z dowolnego miejsca.

Uwaga: – Tego działania nie można cofnąć. Proszę go używać ostrożnie. Wszystko to można zrobić za pomocą kliknięcia przycisku za pomocą rozszerzenia Marketplace sprzedawcy Prestashop Multi.

Recenzja sprzedawcy

3.11. Recenzje sprzedawców

Ta zakładka Recenzje sprzedawców w rozszerzeniu Marketplace wielu sprzedawców Prestashop zawiera listę wszystkich recenzji sprzedawców wykonanych przez klientów w sklepie.

przegląd

Jeśli ustawienie (tj. Wymagana zatwierdzenie przez sprzedawcę) jest wyłączone, to weryfikacja sprzedawcy jest zatwierdzana bezpośrednio po dodaniu go przez klienta i wyświetleniu na tej liście. W przeciwnym razie opinia pojawia się po raz pierwszy na liście Zatwierdzenie recenzji sprzedawcy.

Uwaga: – Recenzje sprzedawcy, które zostały odrzucone przez właściciela sklepu, pojawiają się również na tej liście.

Wyświetl recenzję sprzedawcy: Aby wyświetlić wszystkie szczegóły dotyczące oceny sprzedawcy, należy kliknąć przycisk Wyświetl przed tą recenzją na liście. Po kliknięciu przycisku Widok pojawi się okienko pop-up zawierające wszystkie szczegóły dotyczące przeglądu sprzedawcy.

przegląd

3.12. Lista żądań kategorii sprzedawców

Sprzedawca może dodawać produkty tylko do tych kategorii, które są dla niego dozwolone. W przypadku, gdy sprzedawca musi dodać produkt do kategorii, która jest niedozwolona, ​​sprzedawca może poprosić o kategorię. Wszystkie te żądania kategorii pojawiają się na tej liście. Poczta jest również wysyłana do właściciela sklepu w celu powiadomienia o żądaniu kategorii. Następnie właściciel sklepu musi zatwierdzić lub odrzucić prośbę.

Wyświetl żądanie kategorii: Aby wyświetlić szczegółowe informacje o żądaniu kategorii, należy kliknąć przycisk Wyświetl przed żądaniem kategorii na liście. Po kliknięciu przycisku Widok pojawi się okienko z wszystkimi szczegółami odpowiedniego żądania kategorii.

Zatwierdź żądanie kategorii: Aby zatwierdzić żądanie kategorii, musisz kliknąć przycisk Zatwierdź przed żądaniem kategorii na liście.

Uwaga: – Tego działania nie można cofnąć. Proszę go używać ostrożnie.

Odrzuć żądanie kategorii: Aby odrzucić żądanie kategorii, musisz kliknąć przycisk Odrzuć przed żądaniem kategorii na liście. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem o przyczynę odrzucenia prośby o kategorię. Podaj przyczynę, a następnie prześlij formularz, aby ukończyć działanie.

Uwaga: – Tego działania nie można cofnąć. Proszę go używać ostrożnie.

3.13. Wysyłka sprzedawcy

Za każdym razem, gdy do systemu dodawany jest nowy sprzedawca, domyślnie jest dodawana domyślna metoda wysyłki, która jest domyślnie stosowana dla wszystkich produktów i jest bezpłatna. Sprzedający może dodać nowe zasady wysyłki i może również zamapować produkty do tego produktu, ale do tego czasu wszystkie produkty są odwzorowane wyłącznie na domyślne zasady dostawy. Zakładka Sprzedaży wysyłek na stronie Prestashop Multi sprzedawca Rynek zawiera listę wszystkich metod wysyłki, które są tworzone dla sprzedawców obecnych w systemie.

Sprzedawca Shippings 1

Wyświetl wysyłkę: Aby wyświetlić szczegóły wysyłki sprzedającego, należy kliknąć przycisk Wyświetl przed tym wpisem. Po kliknięciu przycisku otwiera się nowa strona zawierająca szczegóły dotyczące danej metody wysyłki.

Sprzedawca Shippings 2

Uwaga: –

1. Administrator nie będzie mógł usunąć ani edytować żadnej metody wysyłki dla żadnego sprzedawcy. Jeśli spróbuje, zostanie przekierowany na stronę z listą przewoźnika z odpowiednim błędem.

2. Domyślnie wszystkie produkty sprzedającego będą mapowane na domyślną metodę wysyłki dla danego sprzedawcy. Domyślne metody wysyłki można rozpoznać po nazwie Domyślna bezpłatna dostawa – nazwa sprzedawcy.

3.14. Metody wysyłki sprzedającego

Prestashop multivendor marketplace pozwala sprzedawcom zdefiniować własne metody wysyłki. W tym celu "Zezwalaj sprzedawcy na definiowanie własnej niestandardowej metody dostawy'funkcja włączona z zakładki Ustawienia modułu Prestashop Marketplace.

3.14.1 W jaki sposób administrator może dodać metody wysyłki?

Administrator może dodać niestandardowe metody wysyłki na tej karcie. Aby dodać niestandardowe metody wysyłki, kliknij przycisk "Dodaj nowe metody wysyłki"link lub"+"Zaloguj się w prawym górnym rogu.

Wysyłka sprzedawcy

Spowoduje to przekierowanie na stronę tworzenia metod wysyłki do Prestashop marketplace addon.

metody wysyłki

Nazwa metody wysyłki: Wprowadź nazwę metod wysyłki.

Aktywny: Przełącz przycisk, aby aktywować lub dezaktywować metodę wysyłki. Metody wysyłki zostaną wymienione w sposób pokazany poniżej. Administrator może je edytować lub usunąć, klikając przycisk Edytuj or Kasować przycisk odpowiadający każdej z metod wysyłki.

Edytuj przesyłkę

3.14.2 W jaki sposób administrator może dodać niestandardowe metody wysyłki, które chcą pozwolić sprzedawcom wybrać?

Sprzedawca może tworzyć własne metody wysyłki ze swojego panelu. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego -> karta Wysyłka.

sprzedawca-wysyłka

Różne metody wysyłki utworzone przez sprzedawców zostaną wymienione w tej zakładce. Aby dodać nowe metody, kliknij przycisk "dodaj nowy"link jak pokazano na poniższym obrazku:

add-shipping

Nastąpi przekierowanie na stronę tworzenia metod wysyłki. Różne pola wymagane do wypełnienia są pokazane poniżej: Różne metody wysyłki będą wymienione w rozwijanym menu. Aby utworzyć nowy, wybierz "Pozostałe". Wprowadź nazwę metody wysyłki.

Wysyłka sprzedawcy

Sprzedawcy mogą tworzyć metody wysyłki, wpisując wymagane pola, jak pokazano na poniższym obrazku.

wysyłka-1

3.15. Prowizje administracyjne

Komenda Admin talizman rozszerzenia Prestashop Multi sprzedawca Marketplace zawiera filtr, dzięki któremu administrator może filtrować prowizje uzyskane w postaci wyboru Wise lub kategorii mądrych. Domyślnie na stronie wyświetlane są zamówienia na mądre uprawnienia administratora. Moduł Marketplace wielu sprzedawców Prestashop ułatwia administratorowi sklepu zarządzanie strukturą prowizji na rynku.

Prowizje administracyjne 1

3.15.1

Ta lista zawiera wszystkie prowizje uzyskane przez właściciela sklepu przy każdym zamówieniu złożonym dla każdego produktu sprzedawanego. Ta lista jest podzielona na podstawie zamówień złożonych dla sprzedawców produktów.

Prowizje administracyjne 2

3.15.2Kategoria mądre prowizje

Ta lista pokazuje całkowitą prowizję uzyskaną przez właściciela sklepu od sprzedawcy. Właściciel sklepu może również użyć filtrów do filtrowania kategorii raportów prowizji. Pomaga właścicielowi sklepu w identyfikacji prowizji z różnych kategorii i kategorii, która wytworzyła wysokość prowizji.

Prowizje administracyjne 3

3.16.

Dzięki tej dodatkowej funkcji sprzedający mogą poprosić administratora sklepu o wypłatę. Wcześniej administrator był obciążony jakąkolwiek płatnością, która miała zostać dokonana na rzecz sprzedających. Sprzedawcy mogą teraz inicjować żądania wypłat z pulpitu nawigacyjnego. Administrator może zatwierdzić lub odrzucić żądanie zapłaty sprzedających z tej zakładki dodatku do marketu Prestashop dla wielu sprzedawców. Oferowane są trzy metody płatności, tj. Przelew bankowy, płatność czekiem i PayPal. Administrator może skorzystać z PayPal, jeśli ta metoda płatności została wybrana przez sprzedawców. Kliknij link Konfiguracja na zakładce Żądanie zapłaty za transakcje z modułem rynku wielu sprzedawców Prestashop.

zapłata

Wchodzić

paypal

Aktywny: Przełącz przycisk, aby aktywować ustawienia zapłat w systemie PayPal.

Identyfikator klienta: Wprowadź tutaj identyfikator klienta swojego konta PayPal.

Tajemnica klienta: Wprowadź tajny klucz tutaj.

Tryb PayPal: Z rozwijanego menu opcji wybierz tryb Sandbox lub Live.

Temat e-mail PayPal: Wprowadź temat wiadomości e-mail dla PayPal tutaj.

Waluta PayPal: Wybierz domyślny zestaw walut na koncie PayPal.

3.16.1 W jaki sposób sprzedawca może utworzyć żądanie zapłaty za transakcję?

Aby utworzyć żądanie zapłaty, sprzedawca musi kliknąć kartę Żądanie zapłaty na desce rozdzielczej swojego konta.

żądanie zapłaty

Różne pola wymagane do wypełnienia przez sprzedającego są omówione poniżej:

Ilość: Wprowadź kwotę, o którą prosisz o wypłatę.

Poproś o przyczynę: Określ przyczynę, dla której zainicjowano żądanie zapłaty. Po kliknięciu przycisku Zapisz, żądanie zapłaty zostanie wyświetlone w sposób pokazany na poniższym obrazku:

wypłata-żądanie-1

To samo żądanie zapłaty zostanie wyświetlone w interfejsie administratora rozszerzenia sprzedawcy Market Prestashop.

3.16.2 W jaki sposób administrator może zatwierdzić / odrzucić wniosek o realizację transakcji?

payout-request-admin

Administrator może zatwierdzić lub odrzucić żądanie zapłaty, klikając przycisk Zatwierdź lub Odrzuć odpowiadający każdemu żądaniu.

zapłata

W przypadku, gdy administrator zatwierdza wypłatę, zostanie wyświetlone okno podręczne, jak pokazano na poniższym obrazku:

zatwierdzenie zapłaty

Jeśli metody płatności to Przelew bankowy lub Płatność czekiem, administrator będzie musiał wprowadzić identyfikator transakcji. Po pomyślnym zatwierdzeniu wniosku transakcja zostanie zapisana w tabeli transakcji. W przypadku metody płatności PayPal, żądanie zostanie wysłane do PayPala i na podstawie komunikatu odpowiedzi, sukcesu lub komunikatu o błędzie. Jeśli żądanie zostanie pomyślnie zatwierdzone, zostanie dodane do tabeli transakcji.

Transakcje sprzedawcy 3.17

System nie przenosi automatycznie kwoty na konto sprzedającego, dlatego właściciel sklepu musi prowadzić ewidencję salda dla wszystkich sprzedawców i ręcznie przekazywać pieniądze sprzedającemu, a następnie wprowadzać szczegóły transakcji, aby prowadzić rejestr podobnie. Moduł Prestashop Multi sprzedawca Marketplace umożliwia administratorowi przeglądanie dwóch rodzajów transakcji sprzedawców, tj. Historii salda sprzedającego i historii transakcji.

Transakcje sprzedawcy 1

Strona Transakcje Sprzedawcy wtyczki Prestashop Multi vendor Marketplace śledzi transakcje sprzedającego i pozostałe saldo sprzedających.

Historia salda sprzedawcy 3.17.1

Ta lista wtyczki Prestashop Multi sprzedawca Marketplace zawiera wszystkie warianty równowagi dla wszystkich sprzedawców w systemie. Lista pokazuje całkowitą sprzedaż sprzedawcy, zarobków sprzedającego i prowizji. Ta lista pomaga właścicielowi sklepu w określeniu zarobków i sklasyfikowaniu ich jako sprzedawcy.

Transakcje sprzedawcy 2

3.17.2 Wyświetl szczegóły transakcji

Aby wyświetlić szczegóły transakcji wykonanych dla określonego sprzedawcy, należy kliknąć przycisk Wyświetl przed tym sprzedawcą. Klikając przycisk Widok przed jakimkolwiek sprzedawcą, otworzy się nowa strona zawierająca listę wszystkich transakcji wykonanych dla danego sprzedawcy.

Transakcje sprzedawcy 3

Możesz również dodać nową transakcję dla bieżącego sprzedawcy, klikając przycisk Dodaj nową transakcję w prawym górnym rogu powyższej strony.

3.17.3 Utwórz nową transakcję z zaplecza modułu rynku sprzedającego Prestashop Multi

Aby dodać nową szczegóły transakcji dla dowolnego sprzedawcy, musisz kliknąć przycisk Utwórz nowy przed sprzedawcą lub możesz również kliknąć przycisk Utwórz nową transakcję w prawym górnym rogu strony.

Transakcje sprzedawcy 4

Po kliknięciu przycisku pojawia się nowy blok (formularz do dodania nowej transakcji) z góry, prosząc o szczegóły transakcji. Wypełnij formularz, a następnie prześlij go, aby ukończyć działanie.

Transakcje sprzedawcy 5

Uwaga :- Tego działania nie można cofnąć. Proszę go używać ostrożnie.

Historia transakcji 3.17.4

Ta strona zawiera listę wszystkich transakcji wykonanych do tej pory dla wszystkich sprzedawców dostępnych w systemie.

Transakcje sprzedawcy 6

Możesz również dodać nową transakcję dla dowolnego sprzedawcy, klikając przycisk Dodaj nową transakcję w prawym górnym rogu powyższej strony.

3.18. Sprzedawca Sklep Zamknij zapytanie

Jeśli funkcja ta jest włączona z poziomu wtyczki Prestashop dla wielu sprzedawców, sprzedawca może poprosić administratora o zamknięcie sklepu. Żądanie usunięcia konta sprzedawcy można zainicjować, klikając kilka przycisków na pulpicie nawigacyjnym. Obraz interfejsu front-end pokazano poniżej:

2

Po wysłaniu żądania administrator może zobaczyć to samo z adresu Sprzedawca Sklep Zamknij?Żądanie zakładka rozszerzenia marketu sprzedającego dla wielu sprzedawców Prestashop. E-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany do sprzedawcy. Gdy sprzedawcy przedstawią potwierdzenie, "Zatwierdzać"wyświetla się przycisk odpowiadający żądaniu. Administrator może kliknąć to samo i wypełnić żądanie.

6

Cała lista żądań zamknięcia sklepu i ich status jest wyświetlana w tej sekcji wtyczki Prestashop dla wielu sprzedawców, jak pokazano na poniższym obrazku:

3

3.19. Wniosek dotyczący GDPR

Sprzedawcy mogą pobierać swoje dane osobowe w formacie CSV, klikając linki znajdujące się w sekcji GDPR na desce rozdzielczej, jak pokazano na poniższym obrazku:

4

Administrator może wyświetlać żądania GDPR zainicjowane w tej sekcji na zapleczu modułu marketplace sprzedającego w wersji Prestashop, jak pokazano na poniższym obrazku:

5

3.20. Szablony wiadomości

Dodatek Prestashop Multi-vendor Marketplace oferuje szereg domyślnych szablonów wiadomości e-mail do administratora sklepu. Ta strona Prestashop Marketplace zawiera listę wszystkich szablonów wiadomości e-mail używanych w systemie wraz ze wszystkimi szczegółami szablonów wiadomości e-mail.

Szablony e-mail 1

Edytuj szablon wiadomości e-mail: Aby edytować szablon wiadomości e-mail, kliknij przycisk Edytuj przed dowolnym szablonem wiadomości e-mail. Po kliknięciu przycisku Edytuj otwiera się nowa strona z formularzem do szablonu wiadomości e-mail. Możesz zmienić szablon wiadomości e-mail według potrzeb tutaj na tym ekranie.

Szablony e-mail 2

Aby zapisać zmiany wprowadzone w szablonie wiadomości e-mail, kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i zostań w prawym dolnym rogu powyższej strony.

Uwaga: – Podczas edytowania szablonu wiadomości e-mail należy pamiętać, że nie edytujesz żadnego tekstu wewnątrz nawiasów klamrowych, w tym nawiasów klamrowych, w przeciwnym razie system nie będzie w stanie wyświetlić odpowiedniego słowa kluczowego (np. {{Var any_var}}).

Konto sprzedawcy 14.0

Każdy sprzedawca ma dostęp do kilku stron, które są przeznaczone do obsługi funkcji konta sprzedawcy. Link do wszystkich tych stron znajduje się na stronie Moje konto klienta, który jest również sprzedawcą.

7

Każda z tych stron jest opisana poniżej.

Przechowaj moduł przedni

W sklepie Front Store Prestashop Marketplace Addon dodaje kilka nowych stron i bloków, aby uzyskać dostęp do funkcjonalności dodatku do marketu Prestashop dla wielu sprzedawców.

Zarejestruj się jako pole sprzedawcy (strona rejestracji)

Jeśli nowy klient rejestruje się w sklepie, na stronie rejestracji znajduje się dodatkowe pole. Jeśli klient chce zarejestrować się jako sprzedawca, klient musi zaznaczyć to pole.

Store Front 1

Zarejestruj się jako opcja sprzedawcy (strona mojego konta)

W przypadku, gdy zalogowany klient nie jest sprzedawcą, istnieje link do strony Moje konto, który można zarejestrować jako sprzedawca. Klient może użyć tego linku, aby zostać sprzedawcą.

Store Front 2

Gdy sprzedawca staje się sprzedawcą rynku, może wykorzystać wszystkie funkcje modułu i zwiększyć sprzedaż bez wysiłku. Pulpit nawigacyjny sprzedawców zawiera sekcję GDPR. Klienci mogą pobrać swoje dane osobowe, a nawet z łatwością usunąć konto.

8

Nowe udoskonalenia rozszerzenia PrestaShop Marketplace

 1. Produkt niestandardowy: Po włączeniu funkcji produktu niestandardowego z zaplecza sklepu PrestaShop sprzedawcy mogą łatwo oferować pola dostosowywania na stronie produktu. Sprzedawcy mogą również stosować walidację na tych polach.
 2. Procent ceny specjalnej: Zamiast stałej ceny, sprzedawcy mogą teraz ustawić procent rabatu na pulpicie sprzedawcy.
 3. Nowy producent: Sprzedającym oferuje się możliwość wyboru producenta z listy dostępnych opcji. Ponadto sprzedawcy mogą również dodać nowego producenta z pulpitu sprzedawcy.
 4. Nowy dostawca: Sprzedający mają dostęp do dodatkowego dostawcy do swojego produktu.
 5. Zaktualizowane powiadomienie o zamówieniu: Powiadomienia o zamówieniach wysyłane do sprzedawców będą teraz miały listę produktów zamówionych przez klientów.
 6. Anulowanie zamówienia E-mail: Za każdym razem, gdy admin lub klient anuluje zamówienie, sprzedawca zostanie powiadomiony o anulowaniu zamówienia za pośrednictwem powiadomienia e-mail.

Więcej informacji na temat rozszerzenia Prestashop Multi Marketplace Marketplace można znaleźć w następujących linkach:

Obejrzyj, jak działa Prestashop Marketplace?

To również Cię zainteresuje:


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *