PrelaShop Program partnerski i program polecający Addon

1.0 Wprowadzenie

Marketing skierowań to jedna z najlepszych metod zwiększania ruchu w sklepie internetowym. Teraz właściciel sklepu eCommerce może pozyskać więcej klientów i poprawić sprzedaż witryny za pomocą partnerów stowarzyszonych. The Prestashop Program partnerski i dodatek programu polecającego zapewnić możliwość promowania swojego sklepu bez inwestowania dużej ilości czasu i pieniędzy. Knowband oferuje Program Afiliacyjny Prestashop, dzięki któremu Twoi klienci mogą zarejestrować się jako partner i przekazać kod promocyjny swoim znajomym. Klienci stowarzyszeni mogą zarobić prowizję za polecanie klientów i zakupy dokonywane przez tych klientów. Jest to jeden ze sposobów na rozpowszechnianie ustnych wiadomości i zwiększenie zasięgu swojej witryny eCommerce.

Program afiliacyjny pomaga administratorowi sklepu generować większy ruch w sklepie internetowym, co ostatecznie zwiększa szanse na sprzedaż w przyszłości. Istnieje kilka sposobów na odesłanie, takich jak udostępnianie linków, udostępnianie kodu polecającego, udostępnianie kuponów i wysyłanie wiadomości e-mail.

1.1 Funkcje tego dodatku do programu partnerskiego Prestashop i programu polecającego

 • Dodatek programu partnerskiego Prestashop i polecania pozwala administratorowi sklepu włączyć / wyłączyć automatyczne zatwierdzanie klientów podmiotów stowarzyszonych.
 • Klient stowarzyszony ma różne sposoby udostępniania linków swoim poleceniom.
 • Administrator może ustawić określoną prowizję dla różnych podmiotów stowarzyszonych.
 • Dodatek programu partnerskiego Prestashop umożliwia administratorowi ustawienie ważności dla podmiotów stowarzyszonych.
 • Oddzielny pulpit nawigacyjny jest dostępny w interfejsie, za pośrednictwem którego klienci stowarzyszeni mogą przeglądać statystyki prowizji i żądać wypłaty.
 • Partner dzieli się linkiem do strony ze swoimi poleceniami. Zwiększa ruch na stronie.
 • Administrator może zapewnić prowizję dla klientów stowarzyszonych za rejestrację poleconych.
 • Klienci stowarzyszeni mogą również otrzymać prowizję za polecenie polecenia.
 • Klienci stowarzyszeni mogą skorzystać z prowizji, generując kupon lub wypłatę.
 • Partnerzy mają opcję udostępniania kuponów swoim poleceniom. Ten kupon można wykorzystać przy kasie.

Etapy instalacji 2.0

Administrator sklepu otrzyma powyższe pliki przy zakupie tego programu partnerskiego Prestashop i programu polecającego:

1. Spakowany plik, który składa się z kodu źródłowego tego dodatku programu partnerskiego Prestashop.

2. Instrukcja obsługi

Aby zainstalować dodatek Preadashop Referral Program, administrator musi wykonać następujące kroki:

 • Rozpakuj spakowany plik zawierający niektóre pliki i foldery.
 • Następnie administrator może skopiować ogólną zawartość folderu i wkleić je do "Moduły"folder katalogu sklepu. Administrator może podążać ścieżką

3. Teraz właściciel sklepu może zainstalować Administrator -> Moduły i usługi.

Teraz wystarczy kliknąć "zainstalować", aby zainstalować ten moduł partnerski Prestashop, pojawi się okienko z potwierdzeniem."Kontynuuj instalację"Opcja: W tym kroku zostanie zainstalowany moduł partnerski Prestashop i wyświetlone powiadomienie Moduły zainstalowane pomyślnie“.

Interfejs administracyjny 3.0

Po pomyślnej instalacji administrator sklepu może łatwo skonfigurować ten dodatek do programu partnerskiego Prestashop. Istnieje kilka opcji konfiguracji, jak pokazano poniżej:

 • Podstawowa konfiguracja
 • Klienci stowarzyszeni
 • Lista poleconych
 • Lista Komisji
 • Zapłać wnioski

prestashop-affiliate-i-referral-program-addon-konfiguracja-opcje

Podstawowa konfiguracja 3.1

W podmenu Basic Configuration administrator sklepu może zastosować ustawienia do zarządzania systemem afiliacyjnym w interfejsie front-end witryny. Administrator może skonfigurować powyższe opcje:

ogólne ustawienia-prestashop-affiliate-i-polecenie-program-addon

1. Włączyć: Właściciel sklepu może aktywować lub dezaktywować dodatek programu partnerskiego Prestashop właśnie poprzez przełączenie tego przycisku.

2. Włącz rejestrację afiliacyjną: Włącz to, aby aktywować lub dezaktywować rejestrację podmiotu stowarzyszonego za pomocą interfejsu administratora.

3. Wybierz skierowanie System do włączenia: E-sprzedawca może wybrać rodzaj polecenia, np. System kodów polecających, Udostępnij link do klientów, udostępnij kuponów klientom, Udostępnij link na platformie społecznościowej, Udostępnij link przez e-mail.

4. Włącz udostępnianie połączyć z Facebookiem: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować opcję udostępniania linku polecającego na Facebooku. Udostępnianie społecznościowe zostanie automatycznie włączone, jeśli administrator sklepu włączy tę opcję.

5. Włącz identyfikator aplikacji Facebook: Administrator sklepu może wprowadzić identyfikator aplikacji Facebook. Administrator sklepu może utworzyć identyfikator aplikacji Facebook, wykonując czynności opisane w sekcji 3.1.1.

6. Włącz udostępnianie linku w Google Plus: Administrator sklepu może pokazać lub ukryć opcję udostępniania Google plus link.

7. Włącz udostępnianie linku na Twitterze: E-sprzedawca może wyświetlić opcję udostępniania linków na Twitterze. Klienci stowarzyszeni mogą udostępniać link do strony do poleconych za pośrednictwem Twittera.

8. Włącz udostępnianie linku na Pinterest: Opcja udostępniania linków na Pinterest będzie widoczna na front-endie.

ustawienia partnerskie

9. Włącz wyłączanie partnera after: Administrator sklepu może włączyć lub wyłączyć tę opcję zgodnie z wymaganiem. Administrator może ustawić dni, po których klient stowarzyszony nie otrzyma żadnych skierowań.

10. Wyłącz powiązanie po: Moduł pozwala administratorowi wybrać dni, po których klient stowarzyszony nie otrzyma skierowań. Jeśli administrator wyłączy "Włącz wyłączanie partnera po"ustawienia, opcja ta nie będzie wyświetlana.

ustawienia

11. Globalna stopa referencyjna dla zamówienie umieszczony: Administrator sklepu może wprowadzić wspólny współczynnik polecania dla wszystkich podmiotów stowarzyszonych. Globalna stopa referencyjna będzie wyrażona w procentach.

12. Globalna stopa referencyjna dla rejestracji użytkownika: Dodatek Program polecania Prestashop pozwala administratorowi sklepu ustawić podstawową stawkę referencyjną dla rejestracji użytkownika. Administrator może ustawić stałą wartość jako stawkę referencyjną.

13. Wygeneruj kupon dla klienta stowarzyszonego przy rejestracji: Administrator sklepu może również wygenerować kupon i przypisać go do klientów, jeśli zarejestrują się jako klient afiliowany. Administrator musi edytować klienta stowarzyszonego, aby przypisać mu kupony, jeśli to pole nie jest aktywne.

14. Typ globalnego kuponu: W tym miejscu administrator sklepu może wybrać typ kuponu stały lub oparty na wartości procentowej. Kupon ten będzie wspólny dla wszystkich klientów stowarzyszonych.

15. Globalna wartość kuponu: Administrator sklepu może wprowadzić wartość kuponu globalnego.

kupon-ustawienia16. Globalna ilość kuponów: Administrator sklepu może wprowadzić ilość kuponów, które zostaną dostarczone wszystkim klientom stowarzyszonym w celu ich przekazania wraz z poleceniami.

17. Globalna kwota kuponu na użytkownika: Administrator może wprowadzić ilość kuponów, które mogą być używane przez klientów jednocześnie.

18. Włącz stałe polecanie: Włącz tę opcję, aby umożliwić stałe skierowanie do klientów stowarzyszonych, włączając tę ​​opcję.

19. Limit czasu polecenia: Jeśli administrator sklepu uniemożliwi stałe skierowanie, musi zdecydować o wyznaczeniu terminu odwołania. Jest to liczba dni, w których plik cookie nie utraci ważności. Administrator może ustawić 0, jeśli chce, aby ciasteczka wygasły podczas zamykania przeglądarki.

20. Domyślny status polecenia: Administrator sklepu może ustawić domyślny status polecenia jako odrzucony, oczekujący lub zaakceptowany.

21. Wybierz, kiedy odesłanie ma się liczyć: Skierowanie zostanie policzone, gdy użytkownik zostanie zarejestrowany lub gdy zamówienie zostanie złożone. Administrator może również wybrać obie opcje.

3.1.1 Kroki w celu wygenerowania identyfikatora aplikacji Facebook

identyfikator aplikacji

 • Następnie wstaw "Wyświetlana nazwa"I"kontaktowy identyfikator e-mail". Kliknij na "Utwórz identyfikator aplikacjiPrzycisk ".

facebook app ID

 • Idź do "Ustawienia", a następnie wybierz"PodstawowyAdministrator może zobaczyć identyfikator aplikacji, jak pokazano poniżej Administrator musi wstawić domeny aplikacji, kategorię, adres URL polityki prywatności tutaj.

generate-facebook-app-id

W ten sposób administrator może uzyskać identyfikator aplikacji Facebook.

Klienci afiliacyjni 3.2

Administrator sklepu może wyświetlić listę klientów stowarzyszonych w tej sekcji interfejsu zaplecza.

Spółki stowarzyszone

3.2.1 Jak edytować dane klientów stowarzyszonych?

Administrator sklepu może zastosować ustawienia, aby edytować szczegóły dotyczące każdego klienta stowarzyszonego.

forma partnera-klienta

1. Status: Administrator sklepu może włączyć lub wyłączyć status klienta stowarzyszonego z poziomu interfejsu administratora.

2. Partner od: Administrator może wyświetlić szczegóły, gdy klient zarejestrowany jako partner.

3. Partner do momentu: Administrator może ustawić datę, aż klient zostanie powiązany.

4. Użyj globalnych stawek za skierowanie: Administrator sklepu może skorzystać z globalnej stawki za skierowanie lub ustawić stawkę za skierowanie specjalnie dla różnych podmiotów stowarzyszonych.

 • Stawka za zamówienie dla zamówienia umieszczony: Administrator może ustawić procentową stawkę za skierowanie w celu złożenia zamówienia.
 • Stawka za polecenie rejestracji użytkownika: Administrator może ustawić stałą kwotę skierowania do rejestracji użytkownika.

zestaw wartości bonu

5. Użyj konfiguracji globalnego kuponu: Administrator sklepu może użyć kuponu globalnego lub skonfigurować unikatowy kupon dla określonego klienta.

6. Rodzaj kuponu: Administrator może ustawić procent lub stały typ kuponu.

7. Wartość kuponu: Administrator sklepu może ustawić wartość kuponu z poziomu interfejsu administratora.

8. Ilość kuponów: Właściciel sklepu może zdecydować o liczbie kuponów.

9. Kwota kuponu na użytkownika: Administrator może ustawić liczbę kuponów na jednego użytkownika.

10. Kupony: Administrator może wyświetlić kod kuponu.

Lista poleconych 3.3

Administrator sklepu może wyświetlać referencje i ich dane z poziomu interfejsu administratora. Lista poleconych zostanie pokazana jak poniżej:

dane partnera-klienta

Właściciel sklepu może także edytować status podmiotu stowarzyszonego. Administrator może wyświetlić powyższe szczegóły:

status partnera

1. Przyłączać: Administrator może zobaczyć tutaj swój adres e-mail.

2. Opis: Administrator sklepu może przeglądać czynności wykonywane przez klienta.

3. Wartość Komisji: Administrator może wyświetlić wartość prowizji zgodnie z konfiguracją.

4. Waluta Komisji: Typ waluty można zobaczyć w tej sekcji.

5. Zamów referencje: Jeśli nowy klient złoży dowolne zamówienie, tutaj zostanie wyświetlone odniesienie do zamówienia.

6. Status polecenia: Administrator może ustawić status odwołania jako zaakceptowany, odrzucony i oczekujący.

7. Data odwołania: Administrator sklepu może edytować datę odwołania z poziomu interfejsu administratora.

Lista Komisji 3.4

Administrator sklepu może wyświetlać szczegóły prowizji z interfejsu administratora. Administrator sklepu może wyświetlić ogólną prowizję dla każdego klienta stowarzyszonego.

wykaz prowizji-prestashop-affiliate-i-program-referencyjny-dodatek

3.4.1 Jak wyświetlić prowizję partnerską?

Moduł partnerski Prestashop umożliwia administratorowi sklepu eCommerce powiązanie prowizji od "wykaz prowizjiWłaściciel sklepu może uzyskać szczegółowe informacje na temat numeru referencyjnego zlecenia, identyfikatora e-maila z poleconych, kwoty prowizji oraz daty oferowanej prowizji.

Historia prowizji Prestashop Program partnerski i program polecający

Żądania wypłaty 3.5

Partnerzy mogą skorzystać z prowizji, klikając opcję wypłat. Żądanie podmiotów stowarzyszonych w celu wygenerowania kuponu lub wysłanie żądania zapłaty do administratora sklepu.

Administrator sklepu może wyświetlić żądanie zapłaty w "Żądanie zapłaty", a następnie zaakceptuj lub odrzuć żądanie.

wniosek o wypłatę Prestashop Program afiliacyjny i program polecający

Administrator sklepu może kliknąć opcję akcji i łatwo zaakceptować lub odrzucić żądanie zapłaty. Gdy administrator zaakceptuje żądanie zapłaty, status żądania zmieni się na "zaakceptowany"na stronie front-end.

żądanie zapłaty-akceptacji

Interfejs przedni 4.0

Klienci online mogą zobaczyć opcję rejestracji partnera w interfejsie administratora. Po zarejestrowaniu się jako klient stowarzyszony mogą wyświetlić swoje konto partnerskie, jak pokazano poniżej:

front-end-prestashop-affiliate-i-polecenie-program-addon

Klienci stowarzyszeni mogą wyświetlać graficzną reprezentację całkowitej prowizji, odkupić prowizję i całkowitą rekomendację.

wykres

Firmy stowarzyszone mogą udostępniać kod polecający, udostępniać link polecający, udostępniać kupony, udostępniać łącza na platformach społecznościowych i udostępniać link do sklepu pocztą e-mail.

talon

Klienci stowarzyszeni mogą wyświetlać wynagradzaną prowizję od poleconych. Mogą również zobaczyć status prowizji.

prowizja

Współpracownicy mogą kliknąć opcję wypłaty, a następnie kliknąć przycisk "+"do wygenerowania kuponu. Minimalna wartość kuponu to"10"Partner może kliknąć na"kupuj kupon"opcja uzyskania kuponu.

kupon do wypłaty

Partner może wyświetlić komunikat o sukcesie na górze strony.

powodzenie wiadomości

Klient stowarzyszony może również otrzymać wiadomość e-mail z informacją o kodzie kuponu, jak pokazano poniżej:

talon

Partner może również wysyłać żądanie zapłaty z front-endu. Aby wygenerować żądanie zapłaty, podmioty stowarzyszone mogą kliknąć opcję wypłaty, a następnie kliknąć "+"Teraz wprowadź kwotę wypłaty i kliknij"wypłataPrzycisk ".

wypłata

Domyślnie status żądania to "w oczekiwaniu“.

zrobić

Gdy administrator sklepu zaakceptuje żądanie zapłaty z interfejsu administratora, klienci stowarzyszeni mogą wyświetlić status.

wysokość wypłaty

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *