Integracja z Magento Walmart – instrukcja obsługi

 

1.0 Wprowadzenie

Knowband oferuje Magento Walmart aby pomóc właścicielom sklepów Magento zsynchronizować swój sklep eCommerce z rynkiem Walmart. Moduł złącza Magento Walmart integruje sklep eCommerce z rynkiem Walmart za pomocą interfejsu API Walmart (identyfikator klienta Walmart, klucz prywatny Walmart i typ kanału klienta). Po udanej integracji sprzedawcy mogą łatwo zsynchronizować produkty, zapasy, szablony wysyłkowe, ceny produktów z rynkiem Walmart z zaplecza Magento Walmart

1.1 Korzyści dla sprzedawcy wynikające z Magento

 • Integrator Walmart Magento API oferuje synchronizację w czasie rzeczywistym między sklepem Magento a rynkiem Walmart.
 • Połączenie między rynkiem Walmart a sklepem Magento można skonfigurować w kilku prostych krokach za pomocą integratora Magento Walmart API. Administrator sklepu Magento może zbiorczo wyświetlić listę produktów na podstawie profilu.
 • Administrator sklepu może łatwo zarządzać zapasami, wprowadzając zmiany w profilu utworzonym w Magento Walmart
 • Kupcy mogą łatwo odnawiać lub usuwać produkty z interfejsu administratora Magento Walmart
 • Za pomocą modułu integracji Magento Walmart Marketplace administrator sklepu może nawet dodawać metody wysyłki dla klientów rynku.
 • Złącze Magento Walmart ułatwia handlowcom internetowym śledzenie listy produktów.
 • Administrator może zsynchronizować zamówienia otrzymane z rynku Walmart z zamówieniami sklepu Magento, wykonując cron na zapleczu Magento Walmart
 • Zamówienia te można przetwarzać w samym sklepie Magento. Zmiana statusu zamówienia jest synchronizowana z rynkiem poprzez kliknięcie przycisku w zakładce synchronizacji Magento Walmart
 • Integrator Walmart Magento ułatwia administratorowi sklepu śledzenie błędów, które wystąpiły podczas wystawiania listy produktów.

Instalacja 2.0

Follow the following steps for installing Walmart Magento Marketplace integration?extension:
1. Download the package.
2. Unzip the package in your root folder of Magento setup via FTP manager
3. In Admin Panel go to Walmart Marketplace in the main menu.

Walmart

4. Magento

2.1 Jak skonfigurować rozszerzenie integracji Walmart Magento?

To configure the Walmart Marketplace Integrator, store admin needs to get the Client ID and Client Secret. In order to obtain?Walmart Client ID, and Client Secret, follow the process given below:

1. Go to https://developer.walmart.com/

walamrt1-2

2. Select the Login type.

picture2-walmart

3. Log in using your Credentials.

4. Click on your account and select “Klucze API“.

walamrt3-1

5. Now you can get the New “Client ID” i “Client Secret” stąd.

walamrt4-1

3.0

Wtyczka Walmart Magento Integration ma przyjazny interfejs użytkownika. Ustawieniami konfiguracji można zarządzać za pomocą interfejsu administratora. Po instalacji administrator sklepu może znaleźć „Moduł integracji Walmart” w górnym menu panelu administracyjnego.

 1. Ustawienia ogólne
 2. Zarządzanie profilami
 3. Zastąpienie wysyłki
 4. Lista produktów
 5. Gorące
 6. Zarządzaj czasem opóźnienia
 7. Mapowanie atrybutów
 8. Ustawienia zamówień
 9. Zamówienia Lista
 10. Status kanału
 11. Raporty BuyBox
 12. Synchronizacja
 13. Kod podatkowy
 14. Dziennik kontroli

Ustawienia ogólne 3.1

Integrator Magento Walmart API pozwala administratorowi sklepu zintegrować swój sklep w kilku prostych krokach. Karta Ustawienia ogólne zawiera szczegóły dotyczące interfejsu API sklepu Walmart, takie jak identyfikator konsumenta, klucz prywatny i typ kanału. Walmart API pomaga połączyć sklep Magento z rynkiem Walmart. Opis każdego pola wejściowego wymieniono poniżej:

Walmart

1. Enable/Disable:?Admin gets the option to Enable/Disable the integrator by toggling the button. If enabled, the Walmart Marketplace Integrator and all its settings will be working on the store.

2. Walmart Client ID: Enter the Walmart Client ID that will authenticate the connection being established between the store and Walmart Marketplace.

3. Walmart Client Secret: Enter the Walmart Client Secret in the field to complete the setup.

3.2?Profile Management

The profile Management tab provides options to list the product on the Walmart marketplace. In this section, the admin will be able to map Magento store product attributes and categories to Walmart store under the Walmart store product attributes and category. Admin can add new profiles just by clicking on the “Add New” button. The profile Management section of Walmart Magento Integration extension is consist of 2 tabs ? General Settings and Profile Fields.

screenshot-mawalmart-knowband-com-2019-08-21-11_55_51

Ustawienia ogólne 3.2.1

Rozszerzenie integracji Magento Walmart pozwala administratorowi sklepu wybrać wiele kategorii sklepów do synchronizacji z jedną kategorią Walmart. Konieczne jest wprowadzenie wszystkich wymaganych danych zgodnie z instrukcjami podanymi na poniższym zrzucie ekranu. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk Zapisz u góry formularza.

profil-zarządzanie_walmart-integrator

 • Tytuł profilu:Wprowadź unikalną nazwę profilu.
 • Język sklepu: Wybierz język sklepu z rozwijanej listy.
 • Kategoria Walmart:?Select the Walmart category where you want to map the Magento store category. Admin can select the Walmart Category from the drop-down list.
 • Kategorie sklepu:?Select the category of the Magento store that you want to map in the category of Walmart.
 • Niestandardowe ceny: Włącz ten przycisk, jeśli chcesz wyświetlić listę produktów na walmart.com w niestandardowych cenach lub w innej cenie niż w sklepie eCommerce. Jeśli ta opcja jest włączona, administrator ma możliwość zmiany cen, jak pokazano na poniższym obrazku:

cena niestandardowa

Wybierz, czy chcesz zwiększyć lub zmniejszyć koszt produktów. Wybierz, czy chcesz zwiększyć / zmniejszyć cenę o stała kwota lub kwota procentowa.

Wprowadź stałą lub procentową kwotę za pomocą którego chcesz zmienić cenę produktów.

Identyfikator kodu kreskowego:?This is the unique field of the product. Select anyone from the dropdown list, so that, the

Magento Walmart?Integration?extension can identify the product according to the mapped attribute. The various place-holders are listed below.

Identyfikator marki produktu: Wybierz identyfikator marki produktu z menu rozwijanego. Wybierz pole posiadające wartość marki produktu w twoim systemie. Jest to pole obowiązkowe, aby wyświetlić listę produktów Walmart.
Identyfikator producenta produktu: Z rozwijanego menu wybierz identyfikator producenta produktu. Wybierz pole posiadające wartość producenta produktu w twoim systemie. Jest to pole obowiązkowe, aby wyświetlić listę produktów Walmart.
Dostosowany tytuł produktu: Tytuł produktu można dostosować za pomocą predefiniowanych symboli zastępczych.

 • {id_product}
 • {product_title}
 • {Kraj produkcji}
 • {sku}
 • {waga}
 • {krótki opis}
 • {Cena £}

Zastąpienie wysyłki:To pole jest opcjonalne. Wybierz opcje wysyłki z podanej listy. Ta sekcja zawiera wszystkie zastąpienia wysyłki dodane w karcie Przesunięcie przesyłki.
Kod podatku od produktów:?Enter the product tax code in this section.

Pola profilu 3.4.2
Zgodnie z wybraną kategorią Walmart, dodatkowe informacje o produkcie i produkty odmiany mogą być wymienione za pomocą karty Pola profilu w Magento Walmart

screenshot-mawalmart-knowband-com-2019-08-21-12_07_26

3.3 Shipping Overrides

Administrator może zarządzać opcjami wysyłki dla rynku Walmart w zakładce Przesłania wysyłki rozszerzenia Magento Walmart. W tej części Magento Walmart

Wysyłka Walmart

3.3.1 Jak dodać szablony wysyłkowe?

Wykonaj czynności wymienione poniżej, aby dodać zastąpienia wysyłki: Aby utworzyć nowe zastąpienie wysyłki, kliknij „dodaj nowy‘ jak pokazano niżej:

Wysyłka Walmart

Nastąpi przekierowanie do strony tworzenia zastąpienia wysyłki. Wypełnij następujące pola formularza

Zastąpienie tytułu wysyłki:?Enter the Shipping Override Title here.
Wysyłka dozwolona:?Admin can enable or disable a shipping method by using the toggle button.
Sposób wysyłki:?Walmart allows 6 types of shipping methods. Admin can easily configure the shipping methods as per the requirement from the admin panel of the Walmart Integration module. Shipping methods offered by Walmart are ? VALUE, STANDARD, EXPEDITED, FREIGHT, ONE_DAY, FRIGHT_WITH_WHITE_GLOVE.

Kindly refer to the below article for the details:
https://marketplace.walmart.com/knowledgebase/articles/Article/Shipping-Standards-For-Marketplace-Sellers

Region wysyłki:?Admin can select the shipping region from here.

Cena przesyłki:Zgodnie z wybraną metodą wysyłki i regionem dostawy administrator może ustawić koszt wysyłki dla różnych metod wysyłki i regionów.

Wysyłka Walmart

3.3.2 Jak edytować / usunąć istniejące zastąpienie wysyłki?

Zastąpienie wysyłki (jeśli istnieje) zostanie wyświetlone na karcie Zastąpienie wysyłki integratora Walmart Magento API. Kliknij na “Edytuj?or?Kasować”, jak pokazano na obrazku, aby usunąć / zmodyfikować zastąpienie wysyłki.

11

Istniejące zastąpienia wysyłki można wyświetlić, jak pokazano na powyższym obrazku. Aby edytować / usunąć istniejące wpisy, kliknij „Edytuj‘I’Kasować„działanie odpowiednio.

Lista produktów 3.4

Ta część Magento Walmart

walmart-listing

Odnowienie wykazu produktów 3.4.1
Ta opcja pozwala administratorowi na odnowienie produktu w przypadku, gdy aukcja wygasła na Walmart Marketplace. Aby odnowić produkt, administrator może kliknąć „Odnowić„działanie odpowiadające każdemu produktowi. Po utworzeniu produktu do odnowienia, działanie”Odnowić„zostanie zastąpione przez”Zatrzymać się„akcja. Ta akcja służy do zatrzymania odnowienia produktu w razie potrzeby.

Usuwanie listy produktów 3.4.2

Ta opcja pozwala administratorowi usunąć listę produktów z Walmart Marketplace. Kliknij “Kasować„akcja podana dla każdej listy produktów. Po utworzeniu produktu do usunięcia, akcja”Kasować„zostanie zastąpione przez”Ponownie” akcja.

Błąd widoku 3.4.3
Administrator może wyświetlić błąd, który wystąpił podczas umieszczania produktu na liście. W tym celu kliknij „Wyświetl błąd‘ akcja.

Promocje 3.5

Integrator Walmart Magento umożliwia administratorowi tworzenie ofert promocyjnych i wyświetlanie ich na stronie walmart.com. Utworzone promocje zostaną wyświetlone na tej karcie, jak pokazano na poniższym obrazku:

walmart-integrator_promotions

3.5.1 Jak dodać nowe promocje?

Aby utworzyć nowe promocje, kliknij opcję „Dodaj nowy” w prawym górnym rogu złącza Magento Walmart, jak pokazano na obrazku poniżej:

walmart-integrator_promotions1

Po kliknięciu linku nastąpi przekierowanie do strony tworzenia promocji. Różne pola karty są omówione poniżej:

dodaj-nowe-promocje

Szczegóły promocji: Wprowadź szczegóły promocyjne, które oferujesz na rynku Walmart w tej sekcji.
Rodzaj ceny: Wybierz typ ceny, którą włączasz z menu rozwijanego.
Promocyjna cena: Wprowadź kwotę oferowanej zniżki. Może to być stała kwota lub kwota procentowa. Wybierz typ rabatu z menu rozwijanego.
Data rozpoczęcia i data zakończenia (strefa czasowa UTC): Wprowadź czas trwania promocji. Wybór produktu: wybierz produkt, w którym chcesz zaoferować promocję.

3.5.2 Jak edytować / usuwać promocje?

Administrator ma możliwość edycji lub usunięcia utworzonych promocji na przycisku. Kliknij przycisk Edytuj lub Usuń odpowiadający każdej promocji dla tego samego. Administrator może nawet zsynchronizować promocje z rynkiem, klikając przycisk synchronizacji, jak pokazano na obrazku poniżej:

edytuj-usuń3.6 Zarządzaj czasem opóźnienia

Administrator może łatwo naprawić i zarządzać czasem opóźnienia produktów. Aby naprawić czas opóźnienia, kliknij przycisk Aktualizuj czas opóźnienia, jak pokazano na poniższym obrazku:

lag-time_walmart-integrator
Po kliknięciu linku pojawi się popup, jak pokazano poniżej:

onpaste-20180614-173824

Wprowadź czas opóźnienia w dniach i kliknij przycisk aktualizacji. Spowoduje to aktualizację opóźnienia wysyłki na stronie walmart.com.

Mapowanie atrybutów 3.7

Karta mapowania atrybutów modułu integracji Magento Walmart pozwala administratorowi mapować atrybuty sklepu Magento za pomocą portalu Walmart. Mapowanie atrybutów sklepu Magento za pomocą atrybutów Walmart jest wymagane, aby proces tworzenia listy był łatwy, aby te atrybuty mogły być mapowane z produktami podczas tworzenia profilu. Proszę zapoznać się z poniższym zrzutem ekranu

Atrybut Walmarta

3.7.1 Jak mapować atrybuty

Kliknij kartę Mapowanie atrybutów modułu integracji Walmart Magento, nastąpi przekierowanie do nowej strony, jak pokazano na zrzucie ekranu powyżej. Teraz kliknij (+) Dodaj nowy przycisk u góry strony. Otworzy się nowa strona z opcją wyboru kategorii Walmart i zgodnie z wybraną kategorią Walmart Atrybuty Walmart pojawią się na liście rozwijanej pola Atrybuty Walmart. Administrator może mapować atrybuty sklepu za pomocą atrybutów Walmart za pomocą tego interfejsu. Administrator może dodawać atrybuty sklepu zgodnie z wymaganiami z panelu administracyjnego sklepu Magento. Proszę zapoznać się z poniższym zrzutem ekranu

atrybut walmart

3.7.2

To?delete?mapped?attributes?click?on?the?Delete?button?given?next?to?the?mapped?attributes?on?the?Walmart?Attribute?Mapping?tab

atrybut walmart

Ustawienia zamówień 3.8

Zakładka Ustawienia zamówienia modułu integracji Magento Walmart pomaga w mapowaniu stanów zamówień w sklepie ze statusem zamówień Walmart Marketplace. Będzie on używany do przechwytywania szczegółów zamówienia z Walmart Marketplace. Aby mapować zamówienia z Walmart Marketplace do sklepu Magento, musisz wykonać zamówienie Order na karcie Synchronizacja. (Patrz rozdział 3.9.)

Zamówienie Walmart

Różne pola są omówione poniżej:
Zamów bieżący stan:Wybierz domyślny status zamówienia z listy rozwijanej.
Zamów wysyłany stan:?Choose an ordered state for the shipped orders placed on the Walmart marketplace. Select the order status from the drop-down list.
Stan potwierdzenia zamówienia:Po zsynchronizowaniu zamówień ze sklepem Magento administrator musi potwierdzić zamówienie, aby następnym razem tylko nowe zamówienie zostało pobrane do sklepu Magento.
Zamów stan anulowania: In case of order cancellation admin can sync the order status by using the Order Cancel state.
Note ? Once the status of the order is changed in the Magento store, run the ‘Update Order Status to Walmart’ cron. This will sync all the changes to the marketplace.

Lista zamówień 3.9

Zamówienia otrzymane ze sklepu Walmart można zsynchronizować ze sklepem Walmart w zakładce Order Listing interfejsu administratora Magento Walmart API Integration. W tym celu właściciel sklepu musi uruchomić „Synchronizuj listę zamówień od Walmart‘cron z zakładki Synchronizacja. (Patrz rozdział 3.9) Po uruchomieniu crona wszystkie zamówienia zostaną zsynchronizowane ze sklepem Magento. Zamówienia te można następnie przetworzyć, klikając opcję „Widok”, jak pokazano poniżej.

zamówienie Walmart

3.10.

KażdyWidok‘?button.

status walmart-feed

NaWidok?button,?you’ll?be?redirected?to?the?feed?status?detail?page.

walmart-feed-status-2

3.11. Raport BuyBox

Właściciele sklepów mogą uzyskać raport BuyBox, uruchamiając cron w back-endie integratora Magento Walmart.
Zobacz rozdział 3.12, aby zsynchronizować raport Kup Box z walmart.com. Możesz wyświetlić status Kup Box z uzyskanego raportu.

integrator buybox-status_walmart

Integrator Walmart Magento oferuje nawet możliwość ponownego przepisania produktów administratorowi sklepu, aby wygrać Kup Box. Aby zmienić cenę produktu, kliknij opcję „Repricing” odpowiadającą danemu produktowi, jak pokazano na poniższym obrazku:

integrator buybox-magento-walmart

Gdy klikniesz tutaj, pojawi się wyskakujące okienko. Oto pola oferowane w wyskakującym okienku.
Włącz repricing: Wybierz ‘tak”z menu rozwijanego, jeśli chcesz wycenić produkt.
Cena minimalna i maksymalna: Wprowadź minimalną i maksymalną cenę produktu w odpowiednich sekcjach.

onpaste-20180615-100747
Po dokonaniu ponownej wyceny zsynchronizuj to samo z rynkiem, wykonując cron w back-endie integratora Magento Walmart API. (Patrz sekcja 3.12)

3.12. Synchronizacja

Ta karta synchronizuje wszystkie ustawienia i zmiany wprowadzone w innych kartach modułu integracji Magento Walmart Marketplace. Synchronizację między Magento Store a Walmart Marketplace i odwrotnie można wykonać z poziomu „Synchronizacja„karta. Różne zadania cron do synchronizacji ustawień między Magento Store a Walmart Marketplace pokazano poniżej

sync_walmart-integrator

3.12.1

TheProdukty?tab?of?the?Magento?Walmart?Marketplace?Integration?extension?will?be?synced?to the Walmart?marketplace?by?clicking?on?’Synchronizacja‘.

synchronizacja produktu walmart

Wykonałby następujące działania

 • Cron wyświetli listę produktów na rynku Walmart.
 • Będzie dodawać produkty na rynku Walmart z obowiązkowymi szczegółami produktu, takimi jak opis, cena, ilość, zdjęcie itp.

3.12.2 Jak zsynchronizować zasoby reklamowe z Walmart Marketplace?
Ilość produktu można zaktualizować na rynku Walmart, wykonując polecenie cron „Sync Product Inventory”

Walmart-Product-Inventory-Sync

To

3.12.3

The

walmart-price-sync

3.12.4

The

zamówienia synchronizacji walmart

To

3.12.5

TheSynchronizacja‘?cron?will?update?the?order?status?as?per?the?changes?made?from?the?Magento?store?on the Walmart?marketplace.

walmart-synchronizacja-stan zamówienia

3.12.6

Do

walmart-synchronization-feed-status

3.12.7 Jak zsynchronizować czas opóźnienia wysyłki?

Kliknij „Sync Shipping Lag Time” na karcie synchronizacji integratora API Walmart Magento. To zsynchronizuje odpowiedni czas opóźnienia produktów z walmart.com.
czas opóźnienia
3.12.8 Jak zsynchronizować status skrzynki zakupowej z Walmartem? Administrator może zsynchronizować status pola kupna z Walmart ze złączem Magento Walmart, klikając „Sync Walmart BuyBox”. Spowoduje to zaktualizowanie statusu BuyBox dla odpowiednich produktów.

integrator buybox-cron_magento-walmart

3.12.9 Jak zsynchronizować status skrzynki zakupowej z Walmartem?

Administrator może przecenić produkty i zsynchronizować zmienione produkty na rynku, wykonując cron „Sync Repricing”.

integrator repricing_walmart

Kod podatkowy 3.13

Złącze Walmart Magento umożliwia administratorowi hurtowe zarządzanie kodem podatkowym produktów. Sekcja Kodeksu Podatkowego rozszerzenia synchronizacji Magento Walmart umożliwia e-handlowcom masowe przeglądanie podatku od produktów w ekwipunku.

integrator podatku-kodu_walmarta

3.14Rewizja

Thewidok?that occurred?in?the?Audit?Log?tab?of the Magento?Walmart?Integration?extension.?The status?of?the?jobs?can?be?viewed?in?this?tab.

walmart-audit-log

Zobacz, jak działa Magento Walmart Integrator firmy Knowband

Ponadto Knowband wymyślił nowego integratora wyłącznie dla Walmart Canada. Z Magento Walmart Canada Integrator, właściciele sklepów mogą połączyć swój sklep Magento z Walmart Canada.

Niektóre blogi pokrewne: 

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *