Magento Store Locator Extension and Pickup- Manuale utente

1.0 Introduzione L'amministratore del negozio online ora può visualizzare i negozi fisici sul sito Web utilizzando Localizzatore di Google Maps Magento Locator e ritiro estensione offerta da Knowband. Il plug-in di localizzatore di Google Maps Store completamente funzionale di Magento consente all'amministratore di visualizzare il nome del negozio, la posizione del negozio, la direzione, i […]

Read More

Rozszerzenie Magento Store Locator i Pickup-User Manual

1.0 Wprowadzenie Administrator sklepu online może teraz wyświetlać fizyczne sklepy na stronie za pomocą Magento Google Maps Lokalizator sklepów i odbiór rozszerzenie oferowane przez Knowband. W pełni funkcjonalna wtyczka Magento Google Maps Store Locator umożliwia administratorowi wyświetlanie nazwy sklepu, lokalizacji sklepu, kierunku, danych kontaktowych i identyfikatora poczty. Użytkownicy online mogą wyświetlić lokalizację sklepu na stronie […]

Read More