Moduł Prestashop Google Shopping – Instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Dodatek Prestashop Google Shopping Integration firmy Knowband oferuje sposób przesyłania produktów ze sklepu Prestashop do Zakupów Google. Wyświetlanie reklam produktów w wynikach wyszukiwania to jeden ze sposobów na przyciągnięcie tysięcy odwiedzających do Twojej witryny. Zakupy Google umożliwiają sprzedawcom internetowym wyświetlanie swoich produktów na stronie wyników wyszukiwania Google. Obsługiwany przez AdWords i Google Merchant Center, jest to jeden ze sposobów, w jaki użytkownicy mogą wyszukiwać produkty w witrynach zakupów online i porównywać ceny różnych dostawców. Integracja z Zakupami Google Prestashop ułatwia właścicielom sklepów wyświetlanie ich produktów w SERP Google. Moduł Prestashop Google Shopping Integration automatycznie synchronizuje kanał ze sklepu Prestashop z kontem Google Merchant Center. Ponadto administrator sklepu może zsynchronizować stan produktu z powrotem z bazą danych sklepu, wykonując cron na zapleczu wtyczki Google Shopping Prestashop Feed Synchronization.

Funkcje oferowane przez integratora Google Shopping Knowband Prestashop są wymienione poniżej:

 • Dodatek Prestashop Google Shopping Integration automatyzuje cały proces wystawiania produktów w Zakupach Google ze strony eCommerce.
 • Administrator sklepu może automatycznie aktualizować zapasy produktów między dwoma sklepami – z zaplecza rozszerzenia Google Shopping Prestashop Integration.
 • Integracja Prestashop Google Shopping API oferuje synchronizację w czasie rzeczywistym produktów, zapasów i między interfejsem Google Shopping API a sklepem Prestashop to łatwy sposób na udoskonalenie biznesów online.
 • Administrator sklepu ma możliwość utworzenia liczby N profili na zapleczu rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration.
 • Przesyłanie oparte na profilach pozwala administratorowi zbiorczo wyświetlać listę produktów. Ponadto wszelkie zmiany wymagane w szczegółach produktu można wprowadzić, wprowadzając zmiany w profilu utworzonym na zapleczu dodatku integracyjnego Google Shopping Prestashop API.
 • Administrator sklepu otrzymuje łatwą opcję śledzenia produktów wymienionych w centrum handlowym Google na karcie “ Lista produktów ” w łączniku Prestashop Google Shopping.
 • Wygasły produkt można odnowić, uruchamiając cron na zapleczu wtyczki Prestashop Shopping Integration.
 • Wtyczka do synchronizacji kanałów Zakupów Google Prestashop pozwala nawet administratorowi usunąć produkty lub wyświetlić błędy, które wystąpiły podczas wyświetlania listy produktów.
 • Za każdym razem, gdy uruchamiany jest cron, tworzony jest kanał. Status kanału można wyświetlić z zaplecza wtyczki Google Shopping Prestashop Integration firmy Knowband.
 • Synchronizacja w czasie rzeczywistym oferowana przez moduł Prestashop Google Shopping Integration ułatwia administratorowi sklepu śledzenie i zarządzanie plikami.
 • Status wykonanych działań można zobaczyć w sekcji dziennika audytu w Google Shopping Prestashop Integrator.

1.1. Cele projektu

Poniżej wymienione są cele projektu: 1. Instalacja i konfiguracja modułu Prestashop Google Shopping Integration. 2. Sposób połączenia rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration z Google Merchant Center. 3. Zarządzanie profilami, mapowanie kategorii i zarządzanie kanałami. 4. Lista produktów i synchronizacja.

Instalacja 2.0

Po zakupie wtyczki do integracji zakupów Google Prestashop ze sklepu Knowband otrzymasz spakowany plik wraz z instrukcją obsługi. Aby go zainstalować, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Przejdź do strony z listą modułów i „Dodaj nowy modułPrzycisk “.

Krok 2: Prześlij pobrany spakowany plik modułu.

Krok 3: Po załadowaniu system wyświetli listę modułów na stronie z listą modułów, jak pokazano na poniższym ekranie:

Krok 4: Kliknij przycisk instalacji. Moduł integracji Google Shopping Prestashop zostanie zainstalowany w Twoim sklepie Prestashop.

Uwaga: Ustaw uprawnienia do odczytu / zapisu w folderze modułu przed zainstalowaniem dodatku Google Shopping Prestashop Integration w systemie.

3.0 Interfejs administratora

Po zainstalowaniu rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration, zostanie ono wymienione na stronie z listą modułów, jak pokazano na poniższym ekranie:

Po zainstalowaniu rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration wyświetli się 7 zakładek w menu głównym interfejsu administratora. Każda zakładka jest szczegółowo opisana w następnej sekcji.

3.1. Ustawienia połączenia

Ta sekcja wtyczki Prestashop Google Shopping Integration umożliwia administratorowi sklepu połączenie swojego sklepu z Google Merchantem. Oto pola informacyjne, o których należy wspomnieć, aby skonfigurować połączenie.

Nazwa aplikacji Google: Wprowadź nazwę projektu / aplikacji utworzonej dla Zakupów Google.

Identyfikator klienta Google: Wpisz identyfikator klienta, który uwierzytelni połączenie między sklepem a sprzedawcą Google. Domyślnie puste, ale wymagane pole. (Patrz załącznik A)

Sekret klienta Google: Wprowadź klucz klienta, aby skonfigurować połączenie. Domyślnie puste, ale wymagane pole. (Patrz załącznik A)

Identyfikator sprzedawcy Google: Domyślnie puste, ale wymagane pole. Tutaj podajesz identyfikator sprzedawcy swojego konta Google Merchant Center.

3.2. Ustawienia główne

Ta sekcja integracji Prestashop Google Shopping API pozwala administratorowi sklepu skonfigurować podstawowe funkcje.

screenshot-psm-knowband-com-2019-09-18-10_37_14

Włącz wtyczkę: Domyślnie to ustawienie będzie wyłączone. Moduł Prestashop Google Shopping Integration zsynchronizuje produkty z sklepami Google, jeśli to ustawienie będzie WŁĄCZONE.

Rozmiar obrazu produktu: Wybierz rozmiar produktu z rozwijanej listy. Opcję rozmiaru obrazu można wprowadzić w Menu głównym -> Preferencje -> Obrazy.

Wyklucz produkty z magazynu: Jeśli ta opcja jest wyłączona, w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlany tylko produkt w magazynie. Włącz, aby wyświetlić produkty, których nie ma w magazynie.

Wyklucz produkty z ceną niższą niż Wpisz stałą kwotę. Produkty poniżej tej kwoty nie będą wyświetlane tylko w wynikach wyszukiwania.

Wyklucz produkty, które nie mają EAN13 / JAN ani UPC: Jeśli ta opcja jest wyłączona, produkty, które nie mają EAN13 / JAN lub UPC, nie będą wyświetlane.

parametr utm_campaign, parametr utm_source, parametr utm_medium: Wprowadź UTM do śledzenia ruchu otrzymywanego za pośrednictwem Zakupów Google.

Wybierz swój domyślny język: Moduł oferuje wsparcie w wielu językach. Wybierz domyślny język z tej sekcji.

3.3. Zarządzanie profilem

Administrator może tworzyć, edytować lub usuwać profile z tej zakładki Prestashop Google Zakupy Integracja rozszerzenie

3.3.1 Jak utworzyć nowy profil?

Kliknij na ‘Dodaj nowy profil“lub”+‘podpisać, aby utworzyć nowy profil.

Zostaniesz przekierowany na stronę tworzenia profilu w Google Shopping Prestashop Integrator. Wybierz Kraj z rozwijanej listy.

Język: Wybierz język do tworzenia profilu.

Waluta: Wybierz żądaną walutę dla wybranej lokalizacji.

Tytuł Projektu: Wpisz nazwę projektu.

Kategoria Google: Wybierz kategorię Google, w której chcesz zmapować kategorię sklepu.

Kategoria sklepu: Rozwiń kategorię i zaznacz kategorie, które chcesz zmapować w Zakupach Google.

GTIN: Tutaj zmapujesz unikalne pole produktu, aby moduł Prestashop Google Shopping Connector mógł identyfikować produkty zgodnie z mapowanym atrybutem. Musisz także podać unikalne mapowanie pól dla atrybutów produktu. Do wyboru są różne opcje: Nr referencyjny, UPC, EAN13. Mapowanie można następnie wykonać na podstawie wybranego atrybutu.

Dostosuj tytuł produktu: Dostosuj tytuł produktu, używając następujących symboli zastępczych.

 • {id_product} dla identyfikatora produktu
 • {product_title} dla tytułu produktu
 • {Manufacturer_name} jako nazwa producenta
 • {nazwa_dostawcy} jako nazwa dostawcy
 • {reference} dla odniesienia produktu
 • {ean13} dla produktu EAN13
 • {short_description} dla krótkiego opisu produktu
 • {price} za cenę produktu

Elementy zastępcze, takie jak {sample}, zostaną zastąpione dynamiczną zawartością w czasie wykonywania.

Materiał: Wybierz materiał produktu.

Wzór: Wybierz wzór z menu rozwijanego.

Płeć: Wybierz płeć, dla której produkt jest przeznaczony. Dostępne opcje to Mężczyzna, Kobieta lub Unisex.

Grupa wiekowa: Wybierz grupę wiekową, która ma korzystać z produktu.

Treść dla dorosłych: Określ, czy produkt zawiera treści dla dorosłych, czy nie.

Kolor: Użyj atrybutu koloru, aby opisać kolor produktu. Informacje te pomagają tworzyć dokładne filtry, których użytkownicy mogą używać do zawężania wyników wyszukiwania.

Rozmiar: Atrybut rozmiaru opisuje znormalizowany rozmiar Twojego produktu. Twoja reklama produktu pojawi się w wynikach wyszukiwania filtrowanych według rozmiaru.

Typ rozmiaru: Atrybut opisuje krój Twojego produktu. Obsługiwana wartość tego pola obejmuje zwykłe, drobne, plus, duże, wysokie i inne. Pomaga to w tworzeniu dokładnych filtrów.

System rozmiarów: Za pomocą tego atrybutu możesz wyjaśnić, z jakiego kraju korzysta Twój produkt.

Wysyłka produktu: Wybierz metodę wysyłki dla określonego produktu.

Google Adsense

Google Adsense odnosi się do kampanii, którą będziesz prowadzić w Google Adwords. Etykiety własne, Etykieta niestandardowa 0 przez Etykieta niestandardowa 4, pozwalają tworzyć określone filtry do wykorzystania w kampaniach produktowych. Użyj tych filtrów do raportowania i ustalania stawek dla grup produktów. Informacje zawarte w tych atrybutach nie będą wyświetlane użytkownikom.

3.3.2 Jak edytować istniejący profil?

Utworzony profil w dodatku Prestashop Google Shopping Synchronization można wyświetlić w interfejsie administratora. Kliknij ‘Edytuj‘, aby edytować profil. Możesz nawet włącz / wyłącz zmieniając status, jak pokazano poniżej.

Zmapowaną kategorię można nawet wyświetlić, klikając przycisk „Wyświetl mapowaną kategorię‘pokazany na powyższym obrazku.

3.3.3 Jak edytować zmapowaną kategorię?

Aby zmapować nową kategorię, kliknij ‘Dodaj nową kategorię‘.

Wypełnij informacje, jak pokazano poniżej:

Kategoria Zakupów Google: Wybierz kategorię, którą chcesz zmapować.

Kategoria sklepu: Wybierz kategorię swojego sklepu, który chcesz zmapować za pomocą kategorii Zakupów Google.

Materiał: Wybierz materiał produktów w wybranej kategorii.

Wzór: Wybierz wzór z menu rozwijanego.

Płeć: Wybierz płeć, dla której jest przeznaczona kategoria. Dostępne opcje to Mężczyzna, Kobieta lub Unisex.

Grupa wiekowa: Wybierz grupę wiekową, która ma korzystać z produktów z tej kategorii.

Treść dla dorosłych: Określ, czy kategoria zawiera treści dla dorosłych, czy nie.

Kolor: Użyj atrybutu koloru, aby opisać kolor produktu. Informacje te pomagają tworzyć dokładne filtry, których użytkownicy mogą używać do zawężania wyników wyszukiwania.

Rozmiar: Atrybut rozmiaru opisuje znormalizowany rozmiar mapowanych produktów wraz z kategorią. Twoja reklama kategorii pojawi się w wynikach filtrowanych według rozmiaru.

Typ rozmiaru: Atrybut opisuje krój produktu w kategorii.

System rozmiarów: Za pomocą tego atrybutu możesz wyjaśnić system określania wielkości kraju, z którego korzysta produkt z kategorii.

Zamapowana kategoria zostanie pokazana poniżej:

Aby edytować zmapowaną kategorię, kliknij „Edytuj‘. Aby usunąć zmapowaną kategorię, kliknij przycisk „Kasowaćprzycisk.

3.4. Lista produktów

Wymienione produkty można obejrzeć w tej sekcji Google Shopping Prestashop Connector, jak pokazano na poniższym obrazku.

Administrator może usunąć produkt, klikając „Kasować”. Administrator może przeglądać błąd wystąpiło podczas przesyłania produktu. Plik Odnowić przycisk może ponownie wystawić produkty, których aukcja wygasła.

3.5. Zarządzanie paszą

W tej zakładce w Google Shopping Prestashop Integrator, administrator otrzyma funkcję konfiguracji harmonogramu, w którym moduł może przesyłać produkty do Google bez ręcznej ingerencji. Kliknij na ‘Dodaj nowy kanał“lub”+‘podpisać, aby utworzyć nowy profil.

Poniżej przedstawiono opcje konfiguracji w tej zakładce dodatku Prestashop Google Shopping Integration:

Wybierz profil: Lista pokaże utworzone profile. Wybierz ten, którego produkt chcesz zsynchronizować z zakupami Google.

Etykieta paszy: Wpisz nazwę źródła.

Harmonogram przesyłania plików danych: Wybierz częstotliwość, kiedy chcesz przesyłać plik danych.

Ustaw godzinę: Wybierz liczbę godzin, w których chcesz zaplanować karmienie. Aby pobrać utworzone kanały, przejdź do zarządzania profilami i kliknij „Pobierz kanał‘, jak pokazano na poniższym obrazku.

3.6. Synchronizacja

Zakładka Synchronizacja rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration oferuje łatwą integrację za pomocą zadań cron. Synchronizacja kanałów Prestashop Google Shopping pozwala administratorowi zsynchronizować kanały ze sprzedawcą Google i synchronizuje status produktu z powrotem do sklepu.

Synchronizuj kanał w Zakupach Google: „Sync Feed” cron zsynchronizuje kanał w Zakupach Google.

Synchronizuj stan produktów z Zakupami Google: Ten przycisk może zsynchronizować stan produktu z zakupów Google do sklepu internetowego.

3.7. Dziennik kontroli

Administrator może zobacz wszystkie oferty pracy działa, a błędy wystąpiły w tym samym. Status zadań można wyświetlić w tej zakładce wtyczki Prestashop Google Shopping Integration.

4.0. dodatek

Jak utworzyć konto w Zakupach Google?

Przed przesłaniem produktów do zakupów Google musisz mieć konto sprzedawcy Google. Jeśli nie masz, postępuj zgodnie z poniższym adresem URL:

https://merchants.Google.com

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi pod powyższym adresem URL i utwórz konto. Po utworzeniu konta zostaniesz przekierowany na stronę główną Merchant Center, jak pokazano na poniższym ekranie:

Skopiuj swój identyfikator sprzedawcy podświetlony na powyższym ekranie i zapisz go w konfiguracjach modułów. Następnie kliknij przycisk Połącz, aby Twój moduł został zintegrowany ze sklepem PrestaShop i będziesz mógł pobrać szczegóły raportu.

Zweryfikuj swoją witrynę pod kątem konta Google Merchant

Ten proces weryfikacji to obowiązkowy proces przesyłania produktów do Zakupów Google. Jeśli nie zweryfikujesz swojej witryny, moduł nie będzie mógł załadować produktów i może spowodować błąd.

Aby zweryfikować swoją witrynę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Krok 1: Przejdź do karty „Informacje o firmie” na koncie Google Merchant.

Krok 2: Na karcie „O Twojej firmie” podaj adres URL swojego sklepu. Na przykład https://www.example.com. Zapisz adres URL.

Krok 3: Po zapisaniu adresu URL witryny internetowej na karcie „Witryna” kliknij łącze „Zarezerwuj witrynę”. Spowoduje to wyświetlenie łącza do pliku HTML. Pobierz ten plik i prześlij go do katalogu głównego sklepu.

Krok 4: Po załadowaniu pliku HTML wykonaj adres URL podany przez Google w kroku 3.

Krok 5: Kliknij łącze „Zweryfikuj i zgłoś roszczenie”. Następnie możesz pobrać raport produktów na karcie produktów w swoim sklepie handlowym.

Jak uzyskać identyfikator klienta i sekret

Aby uzyskać identyfikator klienta Google i sekret, musisz utworzyć projekt na koncie programisty Google. Przejdź do poniższego adresu URL, aby zalogować się na konto programisty Google. https://console.developers.Google.com Na powyższym adresie URL utwórz projekt, klikając łącze pokazane na poniższym ekranie:

Prestashop Zakupy Google

Krok 1: Nazwij swoją nazwę projektu, a następnie kliknij łącze „Utwórz”. Po utworzeniu projektu Google przekieruje na tę samą stronę, a Twój nowy projekt zostanie wybrany.

Krok 2: Przejdź do karty biblioteki i wyszukaj „Content API for Shopping”. Włącz ten interfejs API dla tego projektu.

Krok 3: Kliknij kartę „Dane logowania”. Ta zakładka pokaże 3 zakładki.

Krok 4: Ustaw nazwę aplikacji na „Ekranie zgody OAuth” i zapisz ją.

Krok 5: Kliknij kartę „Dane logowania” i kliknij przycisk „Utwórz dane logowania”.

Krok 6: Po kliknięciu przycisku „Utwórz dane logowania” Google wyświetli opcje typu danych logowania. Wybierz „Identyfikator klienta OAuth”.

Krok 7: Ustaw typ aplikacji jako „Aplikacja internetowa”.

Krok 8: Ustaw pole „Authorized Redirect URIs”. Twój identyfikator URI przekierowania jest podany na stronie konfiguracji modułu. Skopiuj stamtąd i wklej go w tym polu.

Krok 9: Kliknij przycisk „Utwórz”. Po zapisaniu danych logowania Google wygeneruje dla Ciebie identyfikator klienta i sekret. Skopiuj i wklej je w odpowiednie pole w konfiguracji modułu.

Uwaga: Więcej szczegółowych instrukcji znajdziesz pod adresem URL https://developers.Google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project

Uwaga: Jeśli pojawia się błąd podczas pobierania tokena odświeżania. Spróbuj także po „Zezwalaniu na mniej bezpieczną aplikację” na swoim koncie Google. Aby uzyskać więcej wartości, postępuj zgodnie z poniższym adresem URL i przeczytaj dokumentację:

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=en

Link do modułu integracji Prestashop Google Shopping: https://www.knowband.com/prestashop-google-shopping

Link demonstracyjny administratora Prestashop Google Shopping Integrator: https://psm.knowband.com/googleshopping/16/admin1/index.php?controller=AdminLogin&token=ffa17b0c72ff8c0ab7cf3e344c5ae4fc&redirect=AdminModules

Możesz nawet pobrać Google Shopping Prestashop Integrator w Addon Store: https://addons.prestashop.com/en/price-comparison/25953-knowband-google-shopping-google-merchant-centre.html?pab=1&

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *