Prestashop Moduł Zakupów Google – Instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Dodatek Prestashop Google Shopping Integration umożliwia przesyłanie produktów ze sklepu do Google Shopping. Ponadto wyświetlanie reklam produktów w wynikach wyszukiwania jest jednym ze sposobów na przyciągnięcie tysięcy odwiedzających do Twojej witryny. W rzeczywistości Zakupy Google umożliwiają sprzedawcom internetowym wyświetlanie swoich produktów na stronie wyników wyszukiwania Google. Ponadto jest zasilany przez AdWords i Google Merchant Center. W rzeczywistości jest to jeden ze sposobów na umożliwienie użytkownikom wyszukiwania produktów. Ponadto w witrynach zakupów online. Ponadto porównaj ceny między różnymi dostawcami. Dlatego Integracja Zakupów Google Prestashop ułatwia właścicielom sklepów wyświetlanie ich produktów w SERP Google. Moduł Prestashop Google Shopping Integration automatycznie synchronizuje kanał ze sklepu Prestashop z kontem Google Merchant Center. Dodatkowo administrator sklepu może zsynchronizować stan produktu z powrotem do bazy danych sklepu. Jak? Wykonując cron na zapleczu wtyczki Google Shopping Prestashop Feed Synchronization.

Funkcje oferowane przez integratora Prestashop Google Shopping firmy Knowband to:

 • Dodatek Prestashop Google Shopping Integration automatyzuje cały proces wystawiania produktów. Ponadto w Zakupach Google ze strony eCommerce.
 • Administrator sklepu może automatycznie aktualizować zapasy produktów między dwoma sklepami. W rzeczywistości dzieje się to z zaplecza rozszerzenia Google Shopping Prestashop Integration.
 • Administrator sklepu ma możliwość utworzenia liczby N profili. Co więcej, dzieje się to na zapleczu modułu Prestashop.
 • Przesyłanie na podstawie profilu umożliwia administratorowi zbiorcze wyświetlanie produktów. Co więcej, wszelkie zmiany w szczegółach produktu następują poprzez wprowadzenie zmian w profilu. Co więcej, dzieje się to na zapleczu dodatku integracyjnego Google Shopping Prestashop API.
 • Administrator sklepu ma łatwą opcję śledzenia produktów wymienionych w centrum handlowym Google. Ponadto na karcie „Lista produktów” łącznika Prestashop Google Shopping.
 • Wygasłe produkty można odnawiać tylko poprzez wykonanie crona na zapleczu wtyczki Prestashop Shopping Integration.
 • Wtyczka synchronizacji Prestashop Google Shopping Feed pozwala nawet administratorowi usunąć produkty. Ponadto przejrzyj błędy, które wystąpiły podczas wyświetlania informacji o produkcie.
 • Za każdym razem, gdy cron jest wykonywany, tworzy kanał. Dodatkowo status kanału jest widoczny z zaplecza wtyczki Google Shopping Prestashop Integration.
 • Synchronizacja w czasie rzeczywistym oferowana przez moduł Prestashop Google Shopping Integration ułatwia śledzenie. Co więcej, ułatwia to również administratorowi sklepu zarządzanie plikami.
 • Stan działań wykonywanych przez administratora jest widoczny w sekcji dziennika kontroli. W rzeczywistości są one dostępne w zapleczu Google Shopping Prestashop Integrator.

1.1. Cele projektu

Poniżej wymienione są cele projektu: 1. Instalacja i konfiguracja modułu Prestashop Google Shopping Integration. 2. Sposób połączenia rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration z Google Merchant Center. 3. Zarządzanie profilami, mapowanie kategorii i zarządzanie kanałami. 4. Lista produktów i synchronizacja.

Instalacja 2.0

Kup wtyczkę integracji zakupów Prestashop Google ze sklepu Knowband. Ponadto otrzymasz spakowany plik wraz z instrukcją obsługi. Ponadto wykonaj poniższe czynności, aby go zainstalować:

1:�Przejdź do strony z listą modułów iDodaj nowy modułPrzycisk “.

prestashop-google-shopping-integration-instalacja-rozszerzenia

2:�Prześlij pobrany plik zip modułu.

3:�Po załadowaniu system wyświetli listę modułów na stronie z listą modułów, jak pokazano na poniższym ekranie:

prestashop-google-shopping-integracja-rozszerzenie-instalacja-1

4:�Kliknij przycisk instalacji. Ponadto moduł integracji Zakupów Google Prestashop zostanie zainstalowany w Twoim sklepie Prestashop.

Uwaga: Przed zainstalowaniem dodatku w systemie ustaw uprawnienia do odczytu/zapisu w folderze modułu.

3.0 Interfejs administratora

Po zainstalowaniu rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration pojawi się ono na stronie z listą modułów. Ponadto uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym zrzutem ekranu:

prestashop-google-shopping-integracja-rozszerzenie-instalacja-1

Teraz zainstalowany jest dodatek rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration. Ponadto wyświetli 7 zakładek w menu głównym interfejsu administratora. W rzeczywistości każda zakładka wyjaśnia jeden po drugim w następnej sekcji.

3.1. Ustawienia połączenia

Ta sekcja wtyczki Prestashop pozwala administratorowi sklepu połączyć swój sklep z Google Merchant.�Oto pola informacyjne, o których należy wspomnieć, aby skonfigurować połączenie.

prestashop-google-shopping-integration-extension-connection-ustawienia

Nazwa aplikacji Google:�Wpisz nazwę projektu/aplikacji utworzonej dla Zakupów Google.

Identyfikator klienta Google:�Wprowadź identyfikator klienta, który uwierzytelni połączenie między sklepem a Google Merchant. Domyślnie puste, ale wymagane pole.�(Patrz Załącznik A)

Sekret klienta Google:�Wprowadź klucz klienta, aby skonfigurować połączenie. Domyślnie puste, ale wymagane pole.�(Patrz Załącznik A)

Identyfikator sprzedawcy Google:�Domyślnie puste, ale wymagane pole. Tutaj podasz identyfikator sprzedawcy swojego konta centrum handlowego Google.

3.2. Ustawienia główne

Ta sekcja integracji interfejsu API Prestashop Google Shopping pozwala administratorowi sklepu skonfigurować podstawowe funkcje.

prestashop-google-shopping-integration-extension-ogólne-ustawienia

Włącz wtyczkę:Domyślnie to ustawienie będzie wyłączone. W rzeczywistości moduł Prestashop�Google�Shopping�Integration� zsynchronizuje produkty z Zakupami Google, jeśli to ustawienie będzie WŁĄCZONE.

Rozmiar obrazu produktu:�Wybierz rozmiar produktu z listy rozwijanej. Ponadto administrator może wprowadzić opcję rozmiaru obrazu w menu głównym -> Preferencje -> Obrazy.

Wyklucz produkty niedostępne:�Jeśli ta opcja jest wyłączona, w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlany tylko produkt dostępny w magazynie. Dodatkowo włącz wyświetlanie produktów niedostępnych w magazynie.

Wyklucz produkty, których cena jest niższa niż�Wprowadź stałą kwotę. Ponadto produkty poniżej tej kwoty nie będą wyświetlane tylko w wynikach wyszukiwania.

Wyklucz produkty, które nie mają kodu EAN13/JAN lub UPC:�Jeśli administrator wyłączy to, produkty, które nie mają kodu EAN13/JAN lub UPC, nie będą wyświetlane.

utm_campaign Parametr, utm_source Parametr, utm_medium Parametr:�Wprowadź UTM, aby śledzić ruch otrzymywany za pośrednictwem Zakupów Google.

Wybierz swój domyślny język:�Moduł oferuje wsparcie w wielu językach. Następnie wybierz domyślny język z tej sekcji.

3.3. Zarządzanie profilami

Administrator może tworzyć, edytować lub usuwać profile�z�tej�karty�rozszerzenia�Prestashop�Google�Shopping�Integration�

3.3.1 Jak stworzyć nowy profil?

Kliknij na ‘Dodaj nowy profil“lub”+‘, aby utworzyć nowy profil.

prestashop-google-shopping-integration-rozszerzenie-utwórz-nowy-profil

Zostaniesz przekierowany na stronę tworzenia profilu w Google Shopping Prestashop Integrator. Wybierz�Kraj�z rozwijanej listy.

prestashop-google-shopping-integration-rozszerzenie-wybierz-kraj

Język:�Wybierz język tworzenia profilu.

Waluta:�Wybierz żądaną walutę dla wybranej lokalizacji.

Tytuł projektu:�Wpisz nazwę projektu.

Kategoria Google:�Wybierz kategorię Google, w której chcesz zmapować kategorię sklepu.

Kategoria sklepu:�Rozwiń kategorię i zaznacz kategorie, które chcesz zmapować w Zakupach Google.

GTIN:�Tutaj zmapujesz unikalne pole produktu. Ponadto moduł Prestashop Google Shopping Connector może identyfikować produkty zgodnie z mapowanym atrybutem. W rzeczywistości musisz również zapewnić unikalne mapowanie pól dla atrybutów produktu. Ponadto różne opcje do wyboru to: Nr referencyjny, UPC, EAN13. W ten sposób mapowanie można następnie wykonać na podstawie wybranego atrybutu.

Dostosuj tytuł produktu:�Dostosuj tytuł produktu, używając następujących symboli zastępczych.

 • {id_product} dla identyfikatora produktu
 • {product_title} dla tytułu produktu
 • {manufacturer_name} dla nazwy producenta
 • {supplier_name} dla nazwy dostawcy
 • {referencja} dla referencji produktu
 • {ean13} dla produktu EAN13
 • {short_description} dla krótkiego opisu produktu
 • {cena} za cenę produktu

Symbole zastępcze, takie jak {sample}, zostaną zastąpione dynamiczną zawartością w momencie wykonania.

prestashop-google-shopping-integration-extension-dodaj-nowy-profil

Materiał:�Wybierz materiał produktu.

Wzór:�Wybierz wzór z menu rozwijanego.

Płeć:�Wybierz płeć, dla której przeznaczony jest produkt. Ponadto opcje to Mężczyzna, Kobieta lub Unisex.

Grupa wiekowa:�Wybierz grupę wiekową, która ma korzystać z produktu.

Treści dla dorosłych:�Określ, czy produkt zawiera treści dla dorosłych, czy nie.

Kolor:�Użyj atrybutu koloru, aby opisać kolor swojego produktu. Ponadto informacje te pomagają tworzyć dokładne filtry, których użytkownicy mogą używać do zawężania wyników wyszukiwania.

Rozmiar:�Atrybut rozmiaru opisuje ustandaryzowany rozmiar Twojego produktu. Twoja reklama produktu pojawi się w wynikach wyszukiwania filtrowanych według rozmiaru.

Typ rozmiaru:�Atrybut opisuje fason Twojego produktu. Ponadto obsługiwana wartość tego pola obejmuje różnorodność. Na przykład zwykły, drobny, plus, duży, wysoki i inne. Dlatego pomaga to w tworzeniu dokładnych filtrów.

Rozmiar systemu: Za pomocą tego atrybutu możesz wyjaśnić, z jakiego kraju systemu rozmiarów korzysta Twój produkt.

Wysyłka produktu:�Wybierz sposób wysyłki dla konkretnego produktu.

prestashop-google-shopping-integration-rozszerzenie-wysyłka-produktu

Google Adsense

Google Adsense odnosi się do kampanii, którą będziesz prowadzić w Google Adwords. Ponadto, niestandardowe etykiety,�Etykieta niestandardowa 0�przez�Etykieta niestandardowa 4, umożliwia tworzenie określonych filtrów do wykorzystania w kampaniach produktowych. W rzeczywistości używaj tych filtrów do raportowania i określania stawek grup produktów. Ponadto informacje zawarte w tych atrybutach nie będą widoczne dla użytkowników.

prestashop-google-shopping-integration-extension-google-adsense

3.3.2 Jak edytować istniejący profil?

Utworzony profil w dodatku Prestashop Google Shopping Synchronization można wyświetlić w interfejsie administratora. Następnie kliknij ‘Edytuj‘, aby edytować profil. W rzeczywistości możesz nawet�włącz/wyłącz�zmieniając status, jak pokazano poniżej.

prestashop-google-shopping-integration-extension-zarządzanie-profilami

Zmapowaną kategorię można nawet wyświetlić, klikając przycisk „Zobacz mapowaną kategorię‘ pokazany na powyższym obrazku.

3.3.3 Jak edytować zmapowaną kategorię?

Aby zmapować nową kategorię, kliknij ‘Dodaj nową kategorię‘.

prestashop-google-shopping-integration-extension-edit-new-category

Wypełnij informacje, jak pokazano poniżej:

Kategoria Zakupów Google:�Wybierz kategorię, którą chcesz zmapować.

Kategoria sklepu:�Wybierz kategorię swojego sklepu, którą chcesz zmapować z kategorią Zakupów Google.

Materiał:�Wybierz materiał produktów w wybranej kategorii.

Wzór:Wybierz wzór z menu rozwijanego.

Płeć:�Wybierz płeć, dla której przeznaczona jest kategoria. Ponadto dostępne są opcje Mężczyzna, Kobieta lub Unisex.

Grupa wiekowa:�Wybierz grupę wiekową, która ma korzystać z produktów tej kategorii.

Treści dla dorosłych:�Określ, czy kategoria zawiera treści dla dorosłych, czy nie.

Kolor:�Użyj atrybutu kolor, aby opisać kolor swojego produktu. Ponadto informacje te pomagają tworzyć dokładne filtry, których użytkownicy mogą używać do zawężania wyników wyszukiwania.

Rozmiar:�Atrybut rozmiaru opisuje standardowy rozmiar mapowanych produktów wraz z kategorią. W rzeczywistości reklama Twojej kategorii pojawi się w wynikach wyszukiwania filtrowanych według rozmiaru.

Typ rozmiaru:�Atrybut opisuje przekrój Twojego produktu w danej kategorii.

Rozmiar systemu:�Dzięki temu atrybutowi możesz wyjaśnić, jakiego systemu rozmiarów używa produkt z kategorii.

prestashop-google-shopping-integration-extension-add-new-category

Zmapowana kategoria zostanie pokazana jak poniżej:

prestashop-google-shopping-integration-extension-edit-new-category

Aby edytować zmapowaną kategorię, kliknij „Edytuj‘ przycisk. Aby usunąć zmapowaną kategorię, kliknij „Usuń‘ przycisk.

3.4. Lista produktów

Wymienione produkty można zobaczyć w tej sekcji. Ponadto na poniższym obrazku pokazano łącznik Google Shopping Prestashop.

prestashop-google-shopping-integration-rozszerzenie-widok-produkty

Administrator może usunąć produkt, klikając „Usuń„. Administrator może przeglądać„Błąd” które wystąpiły podczas wgrywania produktu. �Odnów�przycisk może ponownie wystawić produkty, których aukcja wygasła.

3.5. Zarządzanie paszami

Na tej karcie Google Shopping Prestashop Integrator administrator otrzyma funkcję konfiguracji harmonogramu, w którym moduł może przesyłać produkty do Google bez ingerencji ręcznej. Kliknij na ‘Dodaj nowy kanał“lub”+‘, aby utworzyć nowy profil.

prestashop-google-shopping-integration-extension-feed-management

Opcje konfiguracji na tej karcie dodatku Prestashop Google Shopping Integration są pokazane poniżej:

prestashop-google-shopping-integration-extension-add-new-feed

Wybierz profil:�Lista pokaże utworzone profile. Ponadto wybierz ten, którego produkt chcesz zsynchronizować z Zakupami Google.

Etykieta paszy:�Wprowadź nazwę kanału.

Harmonogram przesyłania plików danych:�Wybierz częstotliwość, kiedy chcesz przesłać kanał.

Ustaw godzinę:�Wybierz liczbę godzin, w których chcesz zaplanować karmienie. Aby pobrać utworzone kanały, przejdź do Zarządzanie profilami i kliknij ‘Pobierz kanał‘, jak pokazano na poniższym obrazku.

prestashop-google-shopping-integration-extension-download-feed

3.6. Synchronizacja

Karta Synchronizacja rozszerzenia Prestashop Google Shopping Integration oferuje łatwą integrację za pomocą zadań cron. Dodatkowo synchronizacja kanału Zakupów Google Prestashop pozwala administratorowi synchronizować kanały z Google Merchant. Co więcej, synchronizuje stan produktu z powrotem do sklepu.

Synchronizuj kanał w Zakupach Google:�Cron „Sync Feed” zsynchronizuje kanał w Zakupach Google.

Synchronizuj stan produktów z Zakupów Google:�Ten przycisk może zsynchronizować stan produktu z zakupów Google do sklepu internetowego.

prestashop-google-shopping-integracja-rozszerzenie-synchronizacja

3.7. Dziennik kontroli

Administrator może�zobacz wszystkie oferty pracy�działanie i błędy, które wystąpiły w tym samym. Ponadto status zadań jest widoczny w tej zakładce wtyczki Prestashop Google Shopping Integration.

prestashop-google-shopping-integration-extension-dziennik audytu

4.0. dodatek

Jak założyć konto w Zakupach Google?

Zanim prześlesz swoje produkty do Zakupów Google, musisz mieć konto sprzedawcy Google. W rzeczywistości, jeśli nie masz, skorzystaj z poniższego adresu URL:

https://merchants.Google.com

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na powyższym adresie URL i utwórz konto. Po utworzeniu konta zostaniesz przekierowany na stronę główną swojego centrum handlowego, jak pokazano na poniższym ekranie:

Skopiuj swój identyfikator sprzedawcy podświetlony na powyższym ekranie i zapisz go w konfiguracjach modułów. Następnie kliknij przycisk Połącz, aby Twój moduł został zintegrowany z Twoim sklepem PrestaShop. Dodatkowo będziesz mógł pobrać szczegóły raportu.

Zweryfikuj swoją witrynę pod kątem konta sprzedawcy Google

Ten proces weryfikacji jest obowiązkowym procesem przesyłania produktów do Zakupów Google. W rzeczywistości, jeśli nie zweryfikujesz swojej witryny, moduł nie będzie mógł wgrać produktów i może spowodować błąd.

Aby zweryfikować swoją witrynę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Krok 1:�Przejdź do karty „Informacje o firmie” na swoim koncie Google Merchant.

Krok 2:�W zakładce „O Twojej firmie” podaj adres URL swojego sklepu. Na przykład https://www.example.com. Zapisz adres URL.

Krok 3:�Po zapisaniu adresu URL witryny, w zakładce „Witryna” kliknij link „Zgłoś swoją witrynę”. W rzeczywistości pokaże ci to link do pliku HTML. Dlatego pobierz ten plik. Ponadto prześlij go do katalogu głównego sklepu.

Krok 4:�Po przesłaniu pliku HTML uruchom adres URL podany przez Google w kroku 3.

Krok 5:�Kliknij link „Zweryfikuj i zgłoś roszczenie”. Następnie możesz pobrać raport o produktach w zakładce produktów w sklepie Sprzedawcy.

Jak uzyskać identyfikator klienta i sekret?

Aby uzyskać identyfikator klienta i klucz tajny Google, musisz utworzyć projekt na koncie programisty Google. W rzeczywistości przejdź do poniższego adresu URL, aby zalogować się na konto programisty Google. https://console.developers.Google.com Na powyższym adresie URL utwórz projekt, klikając link pokazany na poniższym ekranie:

prestashop-google-rozszerzenie-zakupowe-google-api

1:�Nazwij swoją nazwę projektu. Ponadto kliknij link „Utwórz”. W rzeczywistości po utworzeniu projektu Google przekieruje na tę samą stronę i zostanie wybrany Twój nowy projekt.

2:�Przejdź do zakładki biblioteki, wyszukaj „Content API for Shopping”. Ponadto włącz ten interfejs API dla tego projektu.

3:�Kliknij kartę „Poświadczenia”. Ta zakładka pokaże 3 zakładki.

4:�Ustaw nazwę aplikacji na „Ekranie zgody OAuth” i zapisz ją.

5:�Kliknij kartę „Poświadczenia” i kliknij przycisk „Utwórz poświadczenia”.

6:�Po kliknięciu przycisku „Utwórz poświadczenia” Google wyświetli opcje typu poświadczeń. Dlatego wybierz „Identyfikator klienta OAuth”.

Krok 7:�Ustaw typ aplikacji jako „Aplikacja internetowa”.

Krok 8:�Ustaw pole „Autoryzowane identyfikatory URI przekierowania”. Dodatkowo Twój identyfikator URI przekierowania jest podany na stronie konfiguracji modułu. Następnie skopiuj stamtąd i wklej go w to pole.

Krok 9:�Kliknij przycisk „Utwórz”. Ponadto, po zapisaniu poświadczeń, Google wygeneruje dla Ciebie identyfikator klienta i klucz tajny. W rzeczywistości skopiuj je i wklej do odpowiedniego pola w konfiguracji modułu.

Uwaga:�Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, skorzystaj z adresu URL https://developers.Google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project

Uwaga:�Jeśli podczas pobierania tokena odświeżania pojawia się błąd. Ponadto spróbuj także po „Zezwalanie na mniej bezpieczną aplikację” na swoim koncie Google. W rzeczywistości, aby uzyskać więcej wartości, skorzystaj z poniższego adresu URL i przeczytaj dokumentację:

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=en

Prestashop Link do modułu integracji Zakupów Google: https://www.knowband.com/prestashop-google-shopping

Prestashop Google Shopping Integrator Admin Link demonstracyjny: https://psm.knowband.com/googleshopping/16/admin1/index.php?controller=AdminLogin&token=ffa17b0c72ff8c0ab7cf3e344c5ae4fc&redirect=AdminModules

Możesz nawet uzyskać Google Shopping Prestashop Integrator w sklepie Addon:�https://addons.prestashop.com/en/price-comparison/25953-knowband-google-shopping-google-merchant-centre.html?pab=1&

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *