OpenCart Google Shopping Integration – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

OpenCart Google Shopping Integration Plugin firmy Knowband oferuje doskonałe i w pełni funkcjonalne rozwiązanie do integracji z administratorem sklepu OpenCart do wyświetlania i wyświetlania swoich produktów w sponsorowanych reklamach Google. Najbardziej zaawansowany moduł OpenCart Google Shopping Integration oferuje łatwy sposób na wyświetlanie produktów w Zakupach Google i pozyskiwanie tysięcy nowych i skupionych klientów w sklepie internetowym.

Korzyści dla handlowców 1.1 z OpenCart Google Shopping Integration Plugin:

 • OpenCart Google Shopping Marketplace Integration umożliwia administratorowi sklepu rangowanie swoich produktów w Zakupach Google w jak najkrótszym czasie.
 • OpenCart Google Shopping Marketplace Integration Module ułatwia administratorowi sklepu podłączenie sklepu i wyświetlenie listy produktów.
 • Rozszerzenie integracji OpenCart Google Shopping Marketplace ułatwia skonfigurowanie połączenia. Można to zrobić w kilku prostych krokach.
 • OpenCart Google Shopping Marketplace Integration Plugin oferuje przesyłanie produktów na podstawie profilu. Dzięki temu produkty mogą być wymienione zbiorczo, a zapasy można łatwo zarządzać.
 • Z pomocą Google Shopping OpenCart Integration administrator sklepu może mapować kategorie OpenCart z kategorią Zakupów Google.
 • Wiele kategorii OpenCart można przypisać do jednej kategorii Zakupów Google za pośrednictwem Google Shopping OpenCart API Integration.
 • Administrator może usunąć kategorię za jednym kliknięciem z zaplecza integracji OpenCart Google Shopping API.
 • Atrybuty produktów można odwzorować za pomocą atrybutu Zakupów Google za pomocą złącza Google Shopping OpenCart Connector.
 • Moduł synchronizacji OpenCart Google Shopping może przesyłać tysiące produktów za jednym razem. Produkty z odwzorowanej kategorii można przesyłać zbiorczo.
 • Inwentaryzacją można zarządzać z poziomu interfejsu administratora wtyczki OpenCart Google Shopping Integration. Wymienione produkty można łatwo usunąć.
 • OpenCart Google Shopping Connector umożliwia sprzedawcom tworzenie kanałów i planowanie ich przesyłania.
 • Administrator może ustawić kraj i odpowiedni język dla kanału.
 • Moduł integracji Google Shopping pozwala na łatwą integrację. Administrator może pobrać plik kanału i przesłać go do Google Merchant Center.
 • Jeśli administrator nie czuje się komfortowo z zadaniem cron, administrator może uzyskać ręczną synchronizację. Synchronizacja może być nawet wykonywana stronami przy pomocy Google zakupy integracji OpenCart.
 • Raport z audytu oferowany przez rozszerzenie synchronizacji kanałów OpenCart Google Shopping umożliwia administratorowi śledzenie różnych zadań wykonywanych w zapleczu.
 • Administrator może zobaczyć błędy, które wystąpiły podczas aukcji produktów przy pomocy OpenCart do Google Shopping Synchronization.

2.0 Jak zainstalowaćOpenCart Google Shopping?plugin?

1. Pobierz spakowany plik modułu OpenCart Google Shopping z OpenCart i rozpakuj go do folderu. Po rozpakowaniu struktura folderów wtyczki Google Shopping będzie podobna do pokazanej na poniższym ekranie.

opencart-google-shopping-upload2. otwarty

struktura opencart-google-zakupy-plik3. Zaloguj się przez FTP i przeciągnij upuść wszystkie foldery do katalogu głównego serwera. 4. Dać

widok opencart-google-shopping-store6. Kliknij link Instaluj, aby zainstalować wtyczkę Synchronizacja OpenCart Google Shopping. 7. Aby uzyskać dostęp do wtyczki Google Shopping, kliknij przycisk edycji w module Zakupy Google OpenCart, jak pokazano poniżej.

opencart-google-shopping-edit8. Po kliknięciu przycisku edycji otworzy się interfejs administracyjny modułu Google OpenCart. Zawiera różne karty 7, jak wspomniano poniżej:

opencart-google-shopping-1

Interfejs administratora 3.0

Wtyczka OpenCart Google Shopping Integration oferuje szereg opcji konfiguracyjnych, które pozwalają administratorowi sklepu łączyć sklep i wyświetlać listę produktów. Różne zakładki dostosowywania oferowane przez rozszerzenie Google Shopping OpenCart Integration obejmują:

 • Ustawienia połączenia
 • Ustawienia ogólne
 • Zarządzanie profilem
 • Zarządzanie paszami
 • Lista produktów
 • Synchronizacja

Pozwala omówić poszczególne zakładki jedna po drugiej.

Ustawienia połączenia 3.1

Ta sekcja wtyczki OpenCart Google Shopping Integration pozwala administratorowi sklepu OpenCart skonfigurować integrację sklepu z narzędziami Google. Różne wymagane pola zakładki omówiono poniżej:

ustawienia opencart-google-shopping-connection

 • Nazwa aplikacji Google:Wprowadź nazwę projektu / aplikacji utworzonej dla Zakupów Google. (Patrz załącznik)
 • Identyfikator klienta Google:?Enter the Client ID that will authenticate the connection between the store and Google Merchant. By default empty but required field.?(Patrz załącznik A)
 • Tajny klient Google:Wprowadź tajemnicę klienta, aby skonfigurować połączenie. Domyślnie puste, ale wymagane pole.(Patrz załącznik A)
 • Identyfikator sprzedawcy Google:Domyślnie puste, ale wymagane pole. Tutaj podasz identyfikator sprzedawcy swojego konta centrum handlowego Google.

Ustawienia ogólne 3.2

Karta Ustawienia ogólne wtyczki Google Shopping OpenCart Integration umożliwia administratorowi dokonanie podstawowych zmian i uwierzytelnienie integracji OpenCart Google Shopping.

opencart-google-shopping-plugin

 • Włącz / Wyłącz: Włącz / wyłącz wtyczkę integracji OpenCart Google Shopping, wybierając opcje z menu rozwijanego.
 • Rozmiar obrazu produktu: Wybierz domyślny rozmiar obrazów z menu rozwijanego.
 • Wyklucz produkty z magazynu: Wybierz Tak z menu rozwijanego, jeśli chcesz wykluczyć produkty, których nie ma na stanie. Jeśli wybierzesz tak, produkty, które nie znajdują się w ekwipunku, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google.
 • Wyklucz produkty z niższą ceną niż To pole umożliwia wykluczenie produktów, których cena jest poniżej określonego limitu. Na przykład, jeśli wprowadzono tutaj kwotę „X”, to każdy produkt, którego cena jest niższa niż „X”, nie będzie wyświetlany w wynikach zakupów Google.
 • Wyklucz produkty, które nie mają EAN13 / JAN lub UPC: Jeśli chcesz wykluczyć produkty, które nie mają EAN13 / JAN lub UPC, wybierz tak.
 • Typ synchronizacji: Wybierz typ synchronizacji z menu rozwijanego.
 • Utm_campaign, Utm_source, Utm_medium Parameter: Wprowadź UTM do śledzenia wydajności.
 • Wybierz swój język domyślny: Wybierz domyślny język, którego chcesz używać do synchronizacji kanałów. Rozszerzenie synchronizacji Google Shopping Feed OpenCart oferuje obsługę wielu języków.

Zarządzanie profilami 3.3

Lista modułów integracji Zakupów Google oparta na profilach pozwala administratorowi sklepu zarządzać zasobami masowo. Właściciel sklepu może utworzyć N liczby profili, a te profile zostaną wyświetlone na tej karcie rozszerzenia Rozszerzenie kanału Merchant Center OpenCart Google.

zarządzanie profilem google-shopping-opencart

3.3.1 Jak tworzyć nowe profile?

Aby utworzyć nowy profil, kliknij przycisk „+’ zaloguj się na prawym górnym rogu interfejsu administracyjnego wtyczki synchronizacyjnej Google Shopping Feed OpenCart.

google-shopping-mdoule-profile-management-1

Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do strony tworzenia profilu. Różne pola są omówione szczegółowo poniżej:

googleshopping-opencart-new-profile

 • Kraj: Wybierz kraj, w którym chcesz zaprezentować produkty profilu w sekcji Zakupy Google.
 • Język: Wybierz język do tworzenia profilu.
 • Waluta: Wybierz walutę, w której chcesz wyświetlać cenę produktów.
 • Tytuł profilu: Wprowadź tytuł odpowiedniego profilu.
 • Kategoria Google: Wybierz kategorię Google, która ma być mapowana z kategoriami sklepu OpenCart.
 • Kategoria sklepu: Łącznik OpenCart Google Shopping oferuje mapowanie kategorii jeden do wielu. Wybierz kategorie sklepu, które chcesz zmapować, z wybraną kategorią Google.
 • GTIN: Wybierz unikalne odwzorowanie pól dla atrybutów produktu. Łącznik Google Shopping OpenCart zidentyfikuje produkty zgodnie z zamapowanym atrybutem.
 • Materiał: Wybierz materiał produktu z listy rozwijanej.
 • Wzór: Wybierz wzór z listy.
 • Płeć: Wybierz rodzaj, dla którego produkt jest przeznaczony. Różne opcje są wymienione na liście rozwijanej.
 • Grupa wiekowa: Wybierz oczekiwaną grupę wiekową użytkowników produktu.
 • Zawartość dla dorosłych: Określ, czy produkt zawiera treści dla dorosłych, czy nie.
 • Kolor: Atrybut koloru opisuje kolor produktu. Te atrybuty pomagają w tworzeniu dokładnych filtrów i zawężają wyniki wyszukiwania.
 • Rozmiar: Atrybut size określa znormalizowany rozmiar produktu.
 • Typ rozmiaru: Atrybut opisuje cięcie produktu. Pomaga to w tworzeniu dokładnych filtrów.
 • System rozmiaru: Dzięki temu atrybutowi możesz wyjaśnić, jaki system rozmiarów kraju używa Twój produkt.
 • Wysyłka produktu: Wybierz rodzaj opłaty za wysyłkę, która ma zostać naliczona.

3.3.2 Jak edytować / usuwać profile?

Administrator może łatwo edytować lub usuwać profile z tej sekcji integratora zakupów Google OpenCart. W tym celu kliknij „Edytuj"lub"Kasowaćprzycisk odpowiadający każdemu profilowi.

opencart-googleshopping-edit-delete-profile

3.4 Feed Management

Integrator Google Shopping OpenCart oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do zarządzania kanałami. Administrator może tworzyć kanały i synchronizować je z Google Merchant Center przy najmniejszych kłopotach.

3.4.1 Jak tworzyć nowe kanały?

Aby utworzyć nowe kanały, kliknij „+„Zaloguj się w prawej górnej części interfejsu administratora, jak pokazano na poniższym obrazku:

zarządzanie opencart-google-shopping-feed

Strona tworzenia kanałów w Google Shopping OpenCart zawiera poniższą sekcję:

opencart-google-shopping-add-feed

 • Wybierz profil: Wybierz profil, dla którego tworzysz kanał.
 • Etykieta kanału: Wprowadź unikalną nazwę kanału.
 • Harmonogram przesyłania kanału: Wybierz harmonogram synchronizacji kanału.
 • Ustaw godzinę: Ustaw godziny dni dla harmonogramu przesyłania kanałów.

Kanały utworzone dla określonego profilu można pobrać z sekcji Profile Profile rozszerzenia synchronizacji Google Shopping Feed OpenCart.

google-shopping-downalod-feed

Jak pokazano na powyższym obrazku, profile, dla których utworzono kanały, pokażą „Pobierz„link. Możesz kliknąć link, aby pobrać kanał. Synchronizuj kanały, wykonując cron w sekcji synchronizacji wtyczki integracji OpenCart Google Shopping. (Patrz rozdział 3.)

3.4.2 Jak edytować / usuwać kanały?

Aby edytować / usunąć kanały, kliknij Edytuj or Kasować odpowiadające każdemu paszy, jak pokazano na obrazku poniżej:

googleshopping-opencart-edit-delete-feed

Lista produktów 3.4

Listę produktów można wyświetlić na tej karcie integratora Google Shopping OpenCart.

oc-googleshopping-product-listing

Możesz odnowić lub usunąć produkty, klikając przycisk „Ponownie lub ”usunąćprzycisk odpowiadający każdemu produktowi. Administrator może nawet wyświetlać błędy, które wystąpiły podczas wyświetlania listy produktów, klikając przycisk „Wyświetl błąd”. Status aukcji określa status produktów. Status produktów można synchronizować z Zakupów Google, wykonując cron na karcie Synchronizacja złącza OpenCart Google Shopping. (Patrz rozdział 3.5)

Synchronizacja 3.5

Zadania cron oferowane przez moduł integracji kanałów OpenCart Google Shopping pozwalają administratorowi na aktualizowanie wszystkiego bez konieczności ręcznej synchronizacji.

synchronizacja google-shopping-opencart

 • Synchronizacja kanałów: To zadanie cron pozwala administratorowi synchronizować kanały w Zakupach Google.
 • Synchronizacja statusu produktu: Administrator może zsynchronizować status produktu z Zakupów Google, wykonując ten cron.

dodatek

Jak utworzyć konto Google Shopping?

Przed przesłaniem produktów na zakupy Google musisz mieć konto sprzedawcy Google. Jeśli nie masz, postępuj zgodnie z poniższym adresem URL:

https://merchants.Google.com

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej i utwórz konto. Po utworzeniu konta zostaniesz przekierowany do strony głównej centrum handlowego, jak pokazano na poniższym ekranie:

word-image-1-320

Skopiuj identyfikator sprzedawcy podświetlony na powyższym ekranie i zapisz go w konfiguracjach modułu.

Zweryfikuj swoją witrynę pod kątem konta sprzedawcy Google

Ten proces weryfikacji jest obowiązkowym procesem przesyłania Twoich produktów do Google Shopping. Jeśli nie zweryfikujesz swojej witryny, moduł nie będzie mógł przesyłać produktów i może spowodować błąd.

Aby zweryfikować swoją witrynę, wykonaj poniższe instrukcje:

Krok 1:?Go to the “Business Information” tab in your Google Merchant Account.

Krok 2:?W zakładce „Informacje o Twojej firmie” podaj adres URL swojego sklepu. Na przykład https://www.example.com. Zapisz URL.

Krok 3:?Po zapisaniu adresu URL strony W zakładce „Strona internetowa” kliknij link „Zgłoś swoją witrynę”. Spowoduje to wyświetlenie linku do pliku HTML. Pobierz ten plik i prześlij go do katalogu głównego sklepu.

Krok 4:?Po przesłaniu pliku HTML wykonaj adres URL podany przez Google w kroku 3.

Krok 5:?Kliknij link „Verify & Claim”.

Jak uzyskać identyfikator klienta i tajne

Aby uzyskać identyfikator klienta Google i tajemnicę, musisz utworzyć projekt na koncie programisty Google. Przejdź do poniższego adresu URL, aby zalogować się na konto programisty Google.

https://console.developers.Google.com

Na powyższym adresie URL utwórz projekt, klikając link widoczny na poniższym ekranie:

word-image-2

Krok 1:?Nazwij swoją nazwę projektu, a następnie kliknij link „Utwórz”. Po utworzeniu projektu Google przekieruje do tej samej strony i zostanie wybrany nowy projekt.

Krok 2:?Przejdź do karty biblioteki, wyszukaj „Content API for Shopping”. Włącz ten interfejs API dla tego projektu.

Krok 3:?Kliknij kartę „Poświadczenia”. Ta karta pokaże karty 3.

Krok 4:?Ustaw nazwę aplikacji na „ekranie zgody OAuth” i zapisz ją.

Krok 5:?Kliknij kartę „Poświadczenia” i kliknij przycisk „Utwórz poświadczenia”.

Krok 6:?Po kliknięciu przycisku „Utwórz poświadczenia” Google wyświetli opcje typu poświadczeń. Wybiera „ID klienta OAuth”.

Krok 7:?Set application type as “Web Application”.

Krok 8:?Set the “Authorized Redirect URIs” field. Your redirect URI is given on the module configuration page. Please copy from there and paste it into this field.

Krok 9:?Kliknij przycisk „Utwórz”. Po zapisaniu poświadczeń Google wygeneruje identyfikator klienta i jego tajne dane. Skopiuj i wklej je do odpowiedniego pola w konfiguracji modułu.

Uwaga:?For more details instructions, follow URL https://developers.Google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project

Uwaga:?If you are getting an error while getting your refresh token. Please also try after “Allowing Less Secure App” in your Google account.

For more values, please follow the below URL and read the documentation:

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=en

Kliknij tutaj dla modułu Link.

Kliknij tutaj dla Demo Admin.Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *