OpenCart Google Shopping Integration – podręcznik użytkownika


1.0 Wprowadzenie

OpenCart Google Shopping Integration Plugin firmy Knowband oferuje doskonałe i w pełni funkcjonalne rozwiązanie integracyjne administratora sklepu OpenCart do wyświetlania i wyświetlania swoich produktów w reklamach sponsorowanych przez Google. Najbardziej zaawansowany moduł integracji Zakupów Google z OpenCart pozwala w łatwy sposób wyświetlać produkty w Zakupach Google i przyciągać tysiące nowych klientów do swojego sklepu internetowego.

1.1 Merchant Korzyści płynące z OpenCart OpenCart: Google Shopping Integration Plugin:

 • Rozszerzenie OpenCart do Google Shopping Integration pozwala administratorowi sklepu na rangowanie produktów w Zakupach Google w możliwie najkrótszym czasie.
 • OpenCart Google Shopping Connector ułatwia administratorowi sklepu połączenie sklepu i wystawienie listy produktów.
 • Integrator OpenCart w Zakupach Google ułatwia konfigurację połączenia. Można to zrobić w kilku prostych krokach.
 • Wtyczka OpenCart do Google Shopping Integration umożliwia przesyłanie produktów w oparciu o profile. W związku z tym produkty można wymieniać zbiorczo, a zasoby można łatwo zarządzać.
 • Za pomocą modułu OpenCart Google Shopping Integration administrator sklepu może odwzorować kategorie OpenCart na kategorię Zakupów Google.
 • Wiele kategorii OpenCart można mapować za pomocą jednej kategorii Zakupów Google.
 • Administrator może usunąć kategorię jednym kliknięciem z zaplecza modułu integracji Google OpenCart.
 • Atrybuty produktów można odwzorować za pomocą atrybutu Zakupy Google przy pomocy modułu integracji OpenCart do Zakupów Google.
 • Moduł synchronizacji zakupów w Google OpenCart może za jednym razem przesłać tysiące produktów. Produkty z odwzorowanej kategorii można przesyłać zbiorczo.
 • Inwentaryzacją można zarządzać z poziomu interfejsu administratora wtyczki OpenCart Google Shopping Integration. Wymienione produkty można łatwo usunąć.
 • Wtyczka integracyjna OpenCart do Zakupów Google umożliwia sprzedawcom tworzenie kanałów i planowanie ich wysyłania.
 • Administrator może ustawić kraj i odpowiedni język dla kanału.
 • Moduł integracji Google Shopping umożliwia łatwą integrację. Administrator może pobrać plik danych i przesłać go do Google Merchant Center.
 • Jeśli administrator nie jest zadowolony z zadania cron, administrator może uzyskać ręczną synchronizację. Synchronizacja może odbywać się nawet z poziomu strony dzięki pomocy Google na zakupy w integracji OpenCart.
 • Raport z audytu oferowany przez rozszerzenie synchronizacji kanałów RSS OpenCart pozwala administratorowi na śledzenie różnych zadań wykonywanych w zapleczu.
 • Administrator widzi błędy występujące podczas wyświetlania produktu za pomocą modułu synchronizacji kanałów Google Shopping OpenCart.

2.0 Jak zainstalowaćOpenCart Zakupy Google?plugin?

1. Pobierz spakowany plik modułu OpenCart Google Shopping z OpenCart i rozpakuj go do folderu. Po rozpakowaniu struktura folderów wtyczki Google Shopping będzie podobna do pokazanej na poniższym ekranie.

opencart-google-shopping-upload2. otwarty

opencart-google-shopping-file-structure3. Zaloguj się za pomocą FTP i przeciągnij i upuść wszystkie foldery do katalogu głównego serwera. 4.Give

opencart-google-shopping-store-view6. Kliknij łącze Zainstaluj, aby zainstalować wtyczkę OpenCart Google Shopping Synchronization. 7. Aby uzyskać dostęp do wtyczki Google Shopping, kliknij przycisk edycji w module Zakupów Google OpenCart, jak pokazano poniżej.

opencart-google-shopping-edit8. Po kliknięciu przycisku edycji otworzy się interfejs administracyjny modułu OpenCart Google Shopping. Zawiera różne karty 7, jak wspomniano poniżej:

opencart-google-shopping-1

Interfejs administracyjny 3.0

Wtyczka OpenCart do Google Shopping Integration oferuje szereg opcji konfiguracyjnych, które pozwalają administratorowi sklepu połączyć swój sklep i wystawić na sprzedaż swoje produkty. Różne karty personalizacji oferowane w Zakupach Google Rozszerzenie OpenCart Integration obejmuje:

 • Ustawienia połączenia
 • Ustawienia ogólne
 • Zarządzanie profilem
 • Zarządzanie kanałem
 • Lista produktów
 • Synchronizacja

Pozwala nam omawiać różne zakładki jeden po drugim.

Ustawienia połączenia 3.1

Ta sekcja wtyczki OpenCart do Google Shopping Integration umożliwia administratorowi sklepu OpenCart konfigurowanie integracji między sklepem a narzędziami Google. Różne wymagane pola karty są omówione poniżej:

opencart-google-shopping-settings-settings

Nazwa aplikacji Google:Wpisz nazwę projektu / aplikacji utworzonej dla Zakupów Google.(Patrz załącznik)

Identyfikator klienta Google:?Enter the Client ID that will authenticate the connection between the store and Google Merchant. By default empty but required field.?(Patrz Załącznik A)

Sekret klienta Google:Wprowadź klucz klienta, aby skonfigurować połączenie. Domyślnie puste, ale wymagane pole.(Patrz Załącznik A)

Google Merchant ID:Domyślnie puste, ale wymagane pole. Tutaj podasz identyfikator sprzedawcy swojego konta centrum handlowców Google.

Ustawienia ogólne 3.2

Karta Ustawienia ogólne w Google Shopping Wtyczka OpenCart Integration pozwala administratorowi wprowadzić podstawowe zmiany i uwierzytelnić integrację OpenCart z Google Shopping.

opencart-google-shopping-plugin

Włącz / wyłącz: Włącz / wyłącz wtyczkę integracji OpenCart do Zakupów Google, wybierając opcje z menu rozwijanego.

Rozmiar zdjęcia produktu: Wybierz domyślny rozmiar obrazów z rozwijanego menu.

Wyklucz produkty niedostępne: Wybierz opcję Tak z menu rozwijanego, aby wykluczyć produkty niedostępne. Jeśli wybierzesz Tak, produkty, które nie znajdują się w ekwipunku, nie będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google.

Wyklucz produkty o niższej cenie than: To pole umożliwia wykluczenie produktów, których cena jest poniżej określonego limitu. Na przykład, jeśli wprowadzona zostanie tutaj kwota "X", wówczas dowolny produkt, którego cena jest niższa niż "X", nie będzie wyświetlany w wynikach Zakupów Google.

Wyklucz produkty, które nie mają EAN13 / JAN lub UPC: If you want to exclude the products that do not have EAN13/JAN or UPC, then, select tak.

Sync Type: Select the type of synchronization from the drop-down menu.

Utm_campaign, Utm_source, Utm_medium Parameter: Enter the UTM for tracking the performance.

Select your Default Language: Select the default language that you want to use for feed synchronization. The OpenCart Google Shopping Feed synchronization extension offers multi-lingual support.

3.3 Profile Management

The profile-based listing of Google Shopping Integration module allows the store admin to manage the inventory in bulk. The store owner can create N number of profiles and these profiles will be listed in this tab of the OpenCart Google Merchant Center Feed extension.

google-shopping-opencart-profile-management

3.3.1 How to Create New Profiles?

In order to create a new profile, click on the ‘+’ sign on the top right position of the admin interface of OpenCart Google Shopping Feed synchronization plugin.

google-shopping-mdoule-profile-management-1

On clicking, you’ll be redirected to the profile creation page. The various fields are discussed in details below:

googleshopping-opencart-new-profile

Kraj: Select the country where you want to showcase the products of the profile in the Google Shopping section.

Język: Select the language for the profile creation.

Waluta: Select the currency in which you want the price of the products to be displayed.

Profile Title: Enter a title for the respective profile.

Google Category: Select the category of Google that is to be mapped with the categories of the OpenCart store.

Store Category: OpenCart Google Shopping connector offers one-to-many category mapping. Select the categories of the store that you want to map with the selected category of Google.

GTIN: Select the unique field mapping for the product attributes. The Google Shopping OpenCart connector will identify the products according to the mapped attribute.

Materiał: Select the material of the product from the drop-down list.

Wzór: Choose the pattern from the list.

Płeć: Select the Gender for which the product is intended. The various options are listed in the drop-down list.

Grupa wiekowa: Select the expected age group of the users the product.

Adult Content: Specify if the product has any adult content or not.

Kolor: The color attribute describes the color of the product. These attributes help create accurate filters and narrow down the search results.

Rozmiar: The size attribute specifies the standardized size of the product.

Typ rozmiaru: The attribute describes the cut of your product. This helps create accurate filters.

Size System: With this attribute, you can explain which country’s sizing system your product uses.

Product Shipping: Select the type of shipping rate that is to be charged.

3.3.2 How to Edit/Delete the Profiles?

The admin can easily edit or delete the profiles from this section of OpenCart Google Shopping integrator. In order to do so, click on the ‘Edytuj‘ or ‘Kasować‘ button corresponding to each profile.

opencart-googleshopping-edit-delete-profile

3.4 Feed Management

The Google Shopping OpenCart integrator offers a user-friendly interface to manage the feeds. The admin can create feeds and sync the same with the Google Merchant Center with least hassle.

3.4.1 How to Create new Feeds?

In order to create new feeds, click on the ‘+‘ sign in the top right section of the admin interface as shown in the image below:

opencart-google-shopping-feed-management

The feed creation page of the Google Shopping OpenCart includes the below-mentioned section:

opencart-google-shopping-add-feed

Select Profile: Choose the profile for which you are creating the feed.

Feed Label: Enter a unique name for the feed.

Feed Upload Schedule: Select the schedule for the feed synchronization.

Set Hour: Set the Hours of the days for the feed upload schedule.

The feeds created for a particular profile can be downloaded from the Profile Management section of OpenCart Google Shopping Feed synchronization extension.

google-shopping-downalod-feed

As shown in the image above, the profiles for which the feeds have been created will show a ‘Pobierz‘ link. You can click on the link in order to download the feed.

Synchronize the feeds by executing cron in the synchronization section of OpenCart Google Shopping integration plugin. (See Section 3.)

3.4.2 How to Edit/Delete Feeds?

In order to edit/delete the feeds, click on the Edytuj or Kasować corresponding each feed as shown in the image below:

googleshopping-opencart-edit-delete-feed

3.4 Product Listing

The product listing can be viewed in this tab of the Google Shopping OpenCart integrator.

oc-googleshopping-product-listing

You can renew or remove the products by clicking the ‘Relist lub "usunąć‘ button corresponding to each product.

The admin can even view the errors occurred while product listing by clicking on the ‘View Error’ button.

The listing status specifies the status of the products. The status of the products can be synced from the Google Shopping by executing cron in the Synchronization tab of Google Shopping OpenCart connector. (See Section 3.5)

3.5 Synchronization

The cron jobs offered by OpenCart Google Shopping feed integration module allows the admin to keep everything up-to-date without any manual synchronization.

google-shopping-opencart-synchronization

Feed Synchronization: This cron job allows the admin to sync the feeds on Google Shopping.

Product Status Synchronization: The admin can sync the product status from Google Shopping by executing this cron.

dodatek

How to Create Google Shopping Account?

Before uploading your products on Google shopping, you must have your Google merchant account. If you don’t have then please follow the below URL:

https://merchants.Google.com

Follow the instructions given on above URL and create your account.

After creating your account, you will be redirected to your merchant center homepage as shown in below screen:

word-image-1-320

Copy your merchant id highlighted in above screen and save it in module configurations.

Verify your Website for Google Merchant Account

This verification process is a compulsory process to upload your products to Google Shopping. If you do not verify your site then the module will not be able to upload products and may result in an error.

To verify your website, please follow the below instructions:

Krok 1:?Go to “Business Information” tab in your Google Merchant Account.

Krok 2:?Under “About Your Business” tab, provide the URL of your store. For example, http://www.example.com. Save URL.

Krok 3:?After saving website URL, Under “Website” tab, Click on “Claim Your Website” link. This will show you the link to an HTML file. Download this file and upload it to your root directory of the store.

Krok 4:?After uploading HTML file, execute the URL given by Google in step 3.

Krok 5:?Click on “Verify & Claim” link.

How to get Client ID and Secret

To get Google client id and secret you need to create a project in Google developer account. Please go to the below URL to sign into Google developer account.

https://console.developers.Google.com

On above URL, create a project by clicking the link shown in below screen:

word-image-2

Krok 1:?Name your Project Name and then click on “Create” link. After creating a project, Google will redirect to the same page and your new project will be selected.

Krok 2:?Go to library tab, search for “Content API for Shopping “. Enable this API for this project.

Krok 3:?Click on “Credentials” tab. This tab will show 3 tabs.

Krok 4:?Set your application name in “OAuth Consent Screen” and save it.

Krok 5:?Click on “Credentials” tab and click on “Create Credentials” button.

Krok 6:?After clicking “Create Credentials” button, Google will be shown credentials type options. Choos “OAuth client ID”.

Krok 7:?Set application type as “Web Application”.

Krok 8:?Set the “Authorized Redirect URIs” field. Your redirect URI is given in module configuration page. Please copy from there and paste it into this field.

Krok 9:?Click on “Create” button. After saving credentials, Google will generate the client id and secret for you. Copy and paste them into the corresponding field in module configuration.

Uwaga:?For more details instructions, follow URL https://developers.Google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project

Uwaga:?If you are getting an error while getting your refresh token. Please also try after “Allowing Less Secure App” in your Google account.

For more values, please follow the below URL and read the documentation:

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=enJoe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *