Rozszerzenie galerii sklepu Magento Instagram – Instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Stwórz piękną galerię na Instagramie dla swojego sklepu eCommerce dzięki rozszerzeniu galerii sklepu Knowband Magento na Instagramie i zwiększ zaangażowanie odwiedzających w swoim sklepie. To rozszerzenie sklepu Magento Instagram to skuteczna metoda marketingu produktów w sklepie, a tym samym poprawy sprzedaży w witrynie. Dzięki najwyższemu zaangażowaniu użytkowników Instagram jest powszechnie używany do brandowania produktów i usług biznesowych. Podobnie, możesz również nadać swojej witrynie wygląd Instagrama, aby przyciągnąć nowych i powracających gości w Twoim sklepie internetowym. Ten moduł Instagram dla Magento buduje Twój profil biznesowy na Instagramie i poprawia wrażenia użytkownika w Twoim sklepie.

1.1 Uderzające funkcje rozszerzenia galerii sklepu Magento na Instagramie

To rozszerzenie galerii sklepu Instagram firmy Knowband to bogate w funkcje rozszerzenie oferujące konfigurowalne funkcje, które można skonfigurować bez wiedzy technicznej. Pozwól nam szybko sprawdzić pełne funkcje tego modułu danych tagów produktu Magento na Instagramie. 1. Magento Instagram Shop Gallery Extension zawiera galerię sklepu Instagram w Twoim sklepie eCommerce. 2. Dzięki rozszerzeniu sklepu Magento Instagram możesz określić konkretne tagi, aby pobrać obrazy z Instagrama i wyświetlić je posortowane w Galerii Instagram. 3. Dzięki Magento Instagram Integration Extension możesz filtrować pobrane obrazy według łącznej liczby obrazów, zatwierdzonych obrazów lub obrazów z produktami sklepowymi. Przefiltrowane wyniki są wyświetlane na froncie witryny. 4. Kompletną galerię zdjęć na Instagramie można włączyć lub wyłączyć z zaplecza. 5. Dzięki rozszerzeniu Galerii sklepu Magento Instagram możesz wyświetlać polubienia i komentarze, gdy klient wskazuje, na dowolnym obrazie na Instagramie 6. Możesz pokazać lub ukryć główną stronę Galerii Instagram z zaplecza tego rozszerzenia Magento Instagram. 7. Możesz pokazać lub ukryć link Galerii Sklepu Instagram w sekcji stopki strony eCommerce. 8. Rozszerzenie Galerii Instagram dla Magento daje możliwość ustawienia tytułu strony Galerii Sklepu Instagram. 9. Dzięki modułowi Magento Instagram możesz wyświetlać wybrane obrazy na głównej stronie Instagrama, które mogą być zdjęciami całkowitymi, zatwierdzonymi, posiadającymi powiązane obrazy lub posiadającymi zarówno zatwierdzone, jak i powiązane obrazy. 10. Dzięki rozszerzeniu sklepu Magento Instagram masz możliwość ograniczenia liczby obrazów, które mogą być wyświetlane na stronie sklepu Instagram. 11. Możesz nawet ustawić żądany klucz strony URL dla tej głównej strony sklepu na Instagramie. 12. Możesz tworzyć nieograniczoną liczbę galerii na Instagramie za pomocą modułu danych tagów produktu Magento Instagram, które można modyfikować i usuwać w razie potrzeby. 13. Z Magento Instagram Shop Gallery Extension możesz ustawić tytuł, limit obrazu i widoczność obrazu dla konkretnej galerii na Instagramie. 14. Masz możliwość pokazania lub ukrycia wybranej galerii zdjęć na głównej stronie sklepu Instagram. 15. Moduł feed tagów produktu Magento Instagram pozwala ustawić widoczność galerii na Instagramie w różnych lokalizacjach różnych stron witryny. 16. Możesz dodać obrazy „N” do galerii na Instagramie, które można edytować lub usuwać w dowolnym momencie z zaplecza tego rozszerzenia integracji Magento Instagram. 17. Dzięki rozszerzeniu sklepu Magento Instagram możesz ustawić porządek sortowania obrazów w galerii na Instagramie. 18. Moduł Magento Instagram umożliwia mapowanie i przypinanie dowolnych produktów witryny z obrazem Instagram.

1.2 Technologia dla rozwoju

Język: PHP
Praca ramowa: Magento

Przewodnik instalacji 2.0 dla Galerii sklepu Magento Instagram

1. Po zakupie rozszerzenia galerii sklepu Magento Instagram Shop ze sklepu Knowband otrzymasz następujące pliki na zarejestrowany adres e-mail.

 • Plik z kodem źródłowym rozszerzenia Magento Instagram Shop w formacie spakowanym.
 • Instrukcja obsługi rozszerzenia galerii sklepu Instagram. Pobierz pliki.

2. Rozpakuj pakiet w folderze głównym instalacji Magento za pomocą menedżera FTP (np. Filezilla lub WinSCP � pobierz tutaj: https://filezilla-project.org/). Znajdziesz pliki i foldery, jak pokazano na poniższym obrazku:

Rozszerzenie galerii sklepu Magento na Instagramie

Rozszerzenie Galerii Sklepu Magento Instagram jest teraz zainstalowane w Twoim sklepie i jest gotowe do konfiguracji bez żadnych kłopotów z kodowaniem.

Interfejs administracyjny 3.0 rozszerzenia galerii Magento Instagram Shop

Po pomyślnym zainstalowaniu modułu Galerii Magento Instagram na swojej stronie możesz wyświetlać nieograniczoną liczbę postów na Instagramie na różnych stronach swojego sklepu zgodnie z wymaganiami. Ponadto, aby skonfigurować ten moduł Magento Instagram, przejdź do ustawień modułu w podanej kolejności: Panel administracyjny > System > Rozszerzenia Knowband > Galeria na Instagramie

Rozszerzenie galerii sklepu Magento na Instagramie

Łatwy do zrozumienia interfejs administracyjny wtyczki Magento z tagiem produktu na Instagramie został podzielony na dwie szerokie sekcje:

Rozszerzenie galerii sklepu Magento na Instagramie

1. Podstawowa konfiguracja 2. Ustawienia Galerii Instagram

Rozszerzenie galerii sklepu Magento na Instagramie

Każda z tych sekcji została szczegółowo omówiona poniżej.

3.1 Podstawowe ustawienia konfiguracji

Ustawienia konfiguracyjne tego rozszerzenia sklepu Magento Instagram są podzielone na dwie sekcje jako: 1. Ustawienia ogólne 2. Ustawienia strony Instagram

Każdy z tych podrozdziałów został omówiony w następnym rozdziale 3.1.1 i 3.1.2

Ustawienia ogólne 3.1.1

W ogólnych ustawieniach Galerii Sklepu Instagram dla Magento otrzymasz następujące opcje konfiguracji, jak podano poniżej:

picture5

 • Włącz/Wyłącz: Za pomocą tego przycisku możesz łatwo włączyć lub wyłączyć całą funkcjonalność modułu integracji Magento Instagram dla swojego sklepu eCommerce.
 • Pokaż polubienia / komentarze: Korzystając z tej opcji, możesz włączyć lub wyłączyć polubienia i komentarze dla dowolnego kanału Instagram. Jeśli ta opcja jest włączona, polubienia i komentarze do konkretnego posta będą widoczne na interfejsie dla klientów.

3.1.2 Ustawienia strony na Instagramie

W tej sekcji Magento Instagram Integration Extension możesz skonfigurować ustawienia głównej strony Instagram, która będzie wyświetlać wszystkie pobrane obrazy z Instagrama w Twoim sklepie.

picture6

 • Włącz / wyłącz: Ta opcja włączy lub wyłączy główną stronę galerii na Instagramie wyświetlaną na interfejsie witryny.
 • Pokaż link do stopki: Dzięki tej opcji możesz pokazać lub ukryć link do strony na Instagramie w sekcji stopki witryny. Jeśli ta opcja jest włączona, link do galerii na Instagramie jest wyświetlany w sekcji stopki witryny.
 • Tytuł strony: Ta opcja pozwoli ci ustawić żądany tytuł strony galerii sklepu na Instagramie.
 • Widoczność obrazu: Ta opcja decyduje, która kategoria obrazów będzie wyświetlana na głównej stronie Instagrama. Możesz ustawić dowolny typ obrazu z tych czterech opcji: Pokaż wszystkie zdjęcia Tylko zatwierdzone c. Masz powiązany produkt re. Zatwierdzony i powiązany produkt

Uwaga: Wszystkimi obrazami można zarządzać w „Ustawieniach galerii” omówionych w następnej sekcji 3.2

 • Limit obrazów: Dzięki tej opcji możesz ustawić maksymalną liczbę obrazów, które będą wyświetlane na stronie Galerii Instagram.
 • Klucz URL strony: Korzystając z tej opcji, możesz ustawić niestandardowy klucz URL dla strony galerii sklepu Instagram.

3.2 Ustawienia Galerii

Całkowite obrazy na Instagramie, które są wyświetlane z przodu witryny, można konfigurować i zarządzać nimi z tej sekcji modułu Magento Instagram. Możesz pobrać dowolną liczbę obrazów za pomocą różnych tagów i tworzyć różne galerie na Instagramie. Masz również możliwość edycji ustawień galerii na Instagramie. Możesz zarządzać powiązanymi produktami, które będą wyświetlane przy każdym z obrazów na Instagramie.

Poniższy interfejs zawiera listę istniejącej galerii Instagram, którą można edytować lub usunąć. Możesz edytować istniejące obrazy lub dodać nowe obrazy do galerii na Instagramie.

Rozszerzenie galerii sklepu Magento na Instagramie

Z tego interfejsu możesz wykonać następujący zestaw działań:

3.2.1 Dodaj nową galerię

Aby dodać nową galerię, kliknij przycisk „Dodaj nową” w prawym górnym rogu ekranu.

picture8

 • Włącz / Wyłącz: Ta opcja włączy lub wyłączy wybraną galerię Instagram.
 • Tytuł galerii: Dzięki tej opcji możesz ustawić żądany tytuł galerii.
 • Widoczność obrazu: Dzięki tej opcji obrazy wybranego typu będą wyświetlane na interfejsie witryny.
 • Limit obrazów: Korzystając z tej opcji, możesz ustawić maksymalną liczbę obrazów, które będą wyświetlane w galerii.
 • Uwzględnij na stronie głównej: Możesz włączyć to pole przełączania, jeśli chcesz, aby ta galeria była wyświetlana na głównej stronie Instagrama z przodu.
 • Widoczność strony: Ta opcja pomaga ustawić widoczność galerii Instagram na różnych stronach w różnych lokalizacjach. Po prostu kliknij przycisk Dodaj, aby wyświetlić tę galerię na różnych stronach.

3.2.2 Edytuj istniejące ustawienia galerii

Teraz, jeśli chcesz edytować istniejące ustawienia galerii, kliknij przycisk „Edytuj” odpowiadający galerii, którą chcesz skonfigurować.

picture9

 • Włącz / Wyłącz: Możesz przełączyć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć galerię na Instagramie.
 • Tytuł galerii: Ta opcja pozwala ustawić niestandardowy tytuł galerii na Instagramie.
 • Widoczność obrazu: Dzięki tej opcji możesz wybrać typ widoczności obrazów wyświetlanych na interfejsie użytkownika.
 • Limit obrazu: Korzystając z tej opcji, możesz ustawić maksymalną liczbę obrazów dla tej galerii.
 • Uwzględnij na stronie głównej: Włączając to pole przełączania, możesz dodać tę galerię na głównej stronie Instagrama z przodu.
 • Widoczność strony: Dzięki tej opcji możesz ustawić widoczność galerii na Instagramie na różnych stronach i w różnych lokalizacjach. Po prostu kliknij przycisk Dodaj, aby wyświetlić tę galerię na różnych stronach.

3.2.3 Dodaj i edytuj obrazy

Możesz dodać dowolną liczbę zdjęć z Instagrama do galerii, klikając „Obrazyprzycisk odpowiadający galerii.

picture10

Powyższy ekran pokazuje listę istniejących zdjęć z galerii na Instagramie. Możesz dodawać nowe obrazy, modyfikować lub usuwać istniejące obrazy. Uwaga: Usunięcie obrazu jest łatwe, wystarczy kliknąć przycisk „Usuń” odpowiadający obrazowi.

3.2.3.1 Dodaj nowy obraz

Aby dodać nowy obraz do Galerii Instagram, kliknij przycisk „Dodaj nowy obraz” w prawym górnym rogu panelu administracyjnego i wypełnij następujące pola:

picture11

 • Obraz: Ta opcja pozwoli Ci sprawdzić podgląd pobranego obrazu z Instagrama.
 • Zatwierdź: Dzięki tej opcji możesz zatwierdzić lub odrzucić wybrany obraz na Instagramie.
 • Produkty powiązane: Z tą opcją. Możesz wybrać powiązane produkty witryny, które chcesz przypiąć do tego obrazu na Instagramie.
 • Kolejność sortowania: Ta opcja umożliwia ustawienie kolejności sortowania obrazu na stronie galerii na Instagramie.
 • Hashtag Instagram: Wprowadź hashtag Instagram, aby znaleźć lub pobrać odpowiednie obrazy, a następnie kliknij przycisk „Pobierz”.
3.2.3.2 Edytuj istniejący obraz

Rozszerzenie sklepu Magento na Instagramie

 • Obraz: Ta opcja pozwala sprawdzić podgląd pobranego obrazu z Instagrama. Zatwierdź: Dzięki tej opcji możesz zatwierdzić lub odrzucić obraz. Produkty powiązane: Ta opcja pozwala wybrać produkty powiązane, które chcesz pokazać dla tego obrazu. Porządek sortowania: Ta opcja pozwala ustawić porządek sortowania obrazu.

3.2.4 Usuń istniejącą galerię

Usunięcie galerii jest proste, wystarczy kliknąć przycisk „Usuń” odpowiadający żądanej galerii na Instagramie, jak pokazano na obrazku poniżej:

Rozszerzenie sklepu Magento na Instagramie

Interfejs przedni 4.0 modułu galerii na Instagramie dla Magento

A) Strona sklepu na Instagramie!

Klienci zobaczą tę opcję Galerii na Instagramie w sekcji stopki witryny.

Rozszerzenie sklepu Magento na Instagramie

Po kliknięciu zakładki zostaną przekierowani na stronę sklepu Instagram z kluczem URL jako: „https://yourstore.com/mage1934/index.php/instagramgallery/” Ten adres URL można zdefiniować zgodnie z własnymi potrzebami witryny. Galeria sklepu na Instagramie wygląda jak na poniższym obrazku:

Rozszerzenie sklepu Magento na Instagramie

B) Polubienia i komentarze do obrazu na Instagramie

Rozszerzenie sklepu Magento na Instagramie

C) Pokaż galerię Instagram na stronie głównej

Rozszerzenie sklepu Magento na Instagramie

picture18

D) Pokaż galerię Instagram na stronach produktów

Rozszerzenie galerii sklepu Magento na Instagramie

E) Pokaż galerię Instagram na stronach kategorii

Rozszerzenie galerii sklepu Magento na Instagramie

Po kliknięciu dowolnego obrazu klienci zobaczą następujące wyskakujące okienko.

Rozszerzenie sklepu Magento na Instagramie

W ten sposób administrator sklepu internetowego może bez problemu wyświetlać obrazy z Instagrama na stronach internetowych. Sprzedawca sklepu eCommerce może przyciągnąć użytkowników online, pokazując przyciągające wzrok zdjęcia na Instagramie. Sprzedawca online może z łatwością wdrożyć rozszerzenie Magento Instagram Shop i zaprezentować obrazy Instagram na stronie internetowej. Moduł Sklep w galerii na Instagramie wyświetla konkretną stronę galerii na Instagramie w witrynie. Użytkownicy online mogą kliknąć link w stopce i odwiedzić stronę galerii na Instagramie. W ten sposób sprzedawca internetowy może łatwo obniżyć współczynnik odrzuceń. Moduł kanału tagów produktów Magento Instagram jest wysoce konfigurowalny i umożliwia użytkownikom online przeglądanie powiązanych produktów po kliknięciu dowolnej konkretnej strony. Sprzedawca internetowy może dodawać i prezentować nieograniczoną liczbę zdjęć na Instagramie.

Administrator sklepu eCommerce może wyświetlać obraz na Instagramie na różnych stronach witryny w pożądanej pozycji. Rozszerzenie Galerii Sklepu Magento Instagram jest responsywne i zapewnia płynne działanie. Użytkownicy online mogą kliknąć dowolny obraz na Instagramie i łatwo przeglądać polubienia, komentarze i szczegóły dotyczące dat publikacji. Sprzedawca internetowy może również promować produkty, mapując produkty jako produkty powiązane. W ten sposób administrator może również łatwo zwiększyć sprzedaż witryny za pomocą tego modułu Magento Instagram.

Knowband�jest�jedną�z�najbardziej�reputowanych�nazw�w�dziedzinie�rozwoju�wtyczek.�Dostarczamy�najlepsze�wtyczki�dla�platform�takich jak�-�Magento, prestashop, OpenCartI

Shopify.

Magento�Instagram�Sklep�Galeria�Moduł�Link

Magento�Możliwość zakupu�Instagram�Moduł�Administrator�Demo�Link

Magento�Instagram�moduł�Przednie�Demo�Link

Insta�Do zakupów�Galeria�Moduł�dla�Magento�Wideo� Samouczek

Magento�Instagram�Integracja�Rozszerzenie�Rynek�Link

W celu uzyskania�więcej�wsparcia�i�informacji�skontaktuj się�z�nami�przez�e-mail�na�support@knowband.comw każdej chwili.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *