JavaScript Desktop Notification

Cele bloga

Po przeczytaniu tego bloga będziesz mógł ustawić powiadomienie na pulpicie dla swojej witryny. Będziesz także mógł dostosować swoje powiadomienie na podstawie własnej wiadomości, obrazu, ikony itp.

Korzyść z Desktop Notification

Przypuśćmy, że chcesz powiadomić swojego klienta poza stroną internetową, abyśmy mogli skorzystać z powiadomienia na pulpicie, tak jakbyś włączał powiadomienia na pulpicie o wiadomościach e-mail, nie musisz regularnie sprawdzać wiadomości e-mail. W każdym e-mailu otrzymałeś powiadomienie.

Kod dla powiadomień na pulpicie

Dodaj poniższą funkcję w tagu skryptu w nagłówku HTML.

function showNotification () {// Sprawdź, czy przeglądarka użytkownika obsługuje powiadomienia, czy nie, jeśli (! („Powiadomienie” w oknie)) {alert („Twoja przeglądarka nie obsługuje powiadomienia na pulpicie”); } // Sprawdź, czy uprawnienia powiadomień zostały już przyznane, czy nie, jeśli (Notification.permission === "given") {// Utwórz powiadomienie var options = {body: 'Prosta linia powiadomień 1. \ T . ', // treść rejestru powiadomienia:' ltr ', // kierunek wiadomości ltr: od lewej do prawej. rtl: od prawej do lewej. image: „https://www.knowband.com/blog/wp-content/uploads/2016/09/cropped-knowband_logo-v2.png”, // Dodaj obraz, jeśli jest to wymagane, aby wyświetlić ikonę: „https: // www .knowband.com / blog / wp-content / uploads / 2016 / 09 / cropped-knowband_logo-v2.png ', // Dodaj ikonę, jeśli to konieczne, aby pokazać} var title = "Knowband Blog"; var notification = new Powiadomienie (tytuł, opcje); // Dodaj powiadomienie kliknij link notification.onclick = function (event) {event.preventDefault (); // uniemożliwić przeglądarce skupienie się na karcie powiadomień window.open („https://www.knowband.com/blog/”, „_blank”); notification.close (); // Zamknij powiadomienie po kliknięciu}} // Jeśli nie ma uprawnień, poproś użytkownika o zgodę na inne, jeśli (Notification.permission! == "denied") {Notification.requestPermission (). then (function ( uprawnienia) {// Jeśli użytkownik zaakceptuje, utwórzmy powiadomienie, jeśli (uprawnienie === "przyznane") {var notification = new Notification ("Hi there!");}}); }}

Możesz aktywować tę funkcję poprzez zdarzenie, jak chcesz. Do celów testowych możesz to sprawdzić, dodając przycisk. Użyj poniższego kodu dla przycisku w ciele

<button onclick = "showNotification ()"> Pokaż powiadomienie! </button>

Uwaga: Jeśli używasz tego kodu w lokalnym systemie, użyj lokalnego serwera, np. Localhost.

Ekran wyjściowy

Ekran wyjściowy


Sunny Saurabh

Sunny Saurabh

Sunny Saurabh is an experienced Software engineer in C# and ASP.NET as well as an expert as a PHP developer. He has also expert in database design, server maintenance and security. He has achieved this goal only in the short span of 3yrs and still looking forward to achieving more in the IT industry. He lives in New Delhi and his hobby to write the technical writeups.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *