Prestashop GDPR Module – User Manual

Wprowadzenie

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) zastępuje dyrektywę o ochronie danych Unii Europejskiej, która będzie egzekwowana w maju X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X r. X. Nowe dyrektywy zostały przyjęte, zgodnie z nowymi technologiami i postępami biznesowymi; wprowadzono nowe podejście do ochrony danych osobowych.

1.1 Nowe prawa do ochrony danych w ramach GDPR:

1) Przejrzysta informacja, komunikacja i sposoby wykonywania praw osoby, której dane dotyczą 2) Informacje, które należy podać w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 3) Prawo dostępu do danych przez podmiot danych 4) Prawo do sprostowania 5 ) Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") 6) Prawo do ograniczenia przetwarzania 7) Obowiązek powiadomienia dotyczący poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania 8) Prawo do przenoszenia danych 9) Prawo do sprzeciwu 10) Automatyczna indywidualna decyzja – tworzenie, w tym profilowanie

W ramach RBP obowiązkowe jest, aby właściciele sklepów przekazywali dokładne informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych klientów. Te informacje można wymienić na stronie Polityka prywatności. Informacje podane na stronie Prywatność powinny być zwięzłe, przejrzyste, zrozumiałe i łatwo dostępne, w przejrzystym i prostym języku, bezpłatnie.

1.2 Jak moduł Prestashop GDPR firmy Knowband pomaga sprzedawcom dostosować się do GDPR?

Moduł GDPR opracowany przez Knowband pomaga sprzedawcom dostosować się do dyrektyw GDPR bez podejmowania dodatkowych wysiłków. Po zainstalowaniu modułu GDPR administrator może wyświetlić opcję Narzędzia GDPR na stronie szczegółów konta na front-end klienta. Moduł GDPR obsługuje następujące żądania:

1) Pasek zgody na pliki cookie

2)

3) Prawo do przenoszenia danych

4) Prawo do bycia anonimowym

5) Prawo do bycia zapomnianym

6) Prawo do poprawiania danych

7) Prawo do ograniczenia przetwarzania (wkrótce)

8) Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji

Dodatkowe funkcje oferowane przez moduł Prestashop GDPR:

 • Pasek zgody na pliki cookie: Administrator może wyświetlić pasek zgody na pliki cookie na stronie internetowej. Opcja Cookie blokuje również pliki cookie używane przez moduły stron trzecich.
 • Pola wyboru dla zgody użytkownika na rejestrację i formularz kontaktowy: AddRobR GDPR Addon pozwala administratorowi sklepu wyświetlać dodatkowe pola wyboru w formularzu rejestracyjnym i kontaktowym.
 • Dane do pobrania od administratora: Administrator może pobrać dane osobowe klienta w formacie CSV, aby można je było udostępnić klientowi.
 • Opcja usuwania danych: Administrator może usunąć dane klienta z zaplecza.
 • Dziennik żądań GDPR: Moduł GDPR Prestashop prowadzi dziennik żądań GDPR, co jest dowodem przetwarzania wniosków.
 • Okres przechowywania żądania GDPR: Administrator może ustawić okres przechowywania otrzymanych żądań GDPR. Po ustalonym czasie trwania, dane żądania GDPR zostaną usunięte.
 • Szablony wiadomości: Prestashop GDPR Module oferuje tak wiele szablonów wiadomości e-mail, które pomagają zautomatyzować proces.
 • Gościnny użytkownik: Goście mogą również z łatwością zażądać swoich danych osobowych.

Interfejs klienta modułu Prestashop GDPR

Zalogowany klient może uzyskać dostęp do praw do GDPR z sekcji Moje konto. Tutaj oddzielna zakładka, GDPR będzie widoczna dla użytkownika, uzyskując dostęp do tego GDPR tan zalogowany użytkownik może uzyskać dostęp do praw do GDPR. Zobacz załączony zrzut ekranu:

GDPR-Module-My-Account

Po kliknięciu na zakładkę GDPR otworzy się nowa strona. W tym miejscu zostaną wymienione wszystkie prawa klienta dotyczące GDPR (udostępnione przez administratora), a klient będzie miał łatwy dostęp do tych praw.

GDPR-Prawa klienta

Zgodnie z wymogiem, administrator ma możliwość włączenia / wyłączenia któregokolwiek z tych uprawnień.

1.3Instalacja modułu Prestashop GDPR:

Po złożeniu zamówienia na moduł Prestashop GDPR możesz pobrać plik zip modułu. Ten plik zip zawiera:

1) GDPR.zip (kod źródłowy modułu)

2) Instrukcja obsługi

Aby zainstalować rozszerzenie w swoim sklepie Prestashop, wykonaj poniższe kroki:

1) Rozpakuj plik gdpr.zip.

2) Skopiuj całą zawartość, czyli pliki i foldery rozpakowanego folderu. Wklej to samo do folderu "Moduły" w katalogu twojego sklepu. Postępuj zgodnie z poniższą ścieżką adresową

3) Wtyczka Prestashop GDPR jest ustawiona do zainstalowania w sklepie. Przejdź do Administratora sklepu, a następnie do "Modułów i usług".

4) Kliknij przycisk "Instaluj" tuż obok modułu. Wyświetli się pop-up dla potwierdzenia. Kliknij opcję "Kontynuuj instalację". W tym kroku zainstalujesz moduł i wyświetlisz powiadomienie

5) Po zakończeniu instalacji uzyskasz dostęp do interfejsu administratora modułu, klikając przycisk "Konfiguruj".

Prestashop-GDPR-Module-Installation

1.4Interfejs administracyjny programu Prestashop GDPR Addon:

W sekcji administracyjnej modułu Prestashop GDPR dostępne są następujące opcje praw klienta:

1) Ustawienia GDPR

2) Prawo UE dotyczące plików cookie

3) Zgoda użytkownika

4) Przenośność danych GDPR

5) PKBR Zapomniałem o prośbie

6) Anonimowe żądanie GDPR

7) Wniosek o sprostowanie GDPR

8) Wniosek o dane osobowe GDPR

9) Automatyczne podejmowanie decyzji w sprawie GDPR

10) Szablony poczty e-mail GDPR

11) GDPR Crons

prestashop-gdpr-addon-admin-panel

Ustawienia 1.5 GDPR

Karta Ustawienia GDPR w module praw klienta Prestashop GDPR umożliwia administratorowi sklepu włączanie / wyłączanie praw klienta. Zgodnie z ustawieniami włączonymi przez administratora, klient będzie miał dostęp do uprawnień z jego konta. Zobacz załączony zrzut ekranu poniżej:

Prestashop-gdpr-interfejs klienta

Karta Ustawienia modułu GDPR ma następujące opcje:

Preferencje ogólne prestashop-gdpr

1.5.1 Włącz wtyczkę

Zgodnie z wymaganiami administrator może włączyć / wyłączyć Prestashop GDPR Compliance Plugin. Jeśli ustawienie Enable the Plugin jest yes, tylko wtedy ten moduł będzie działał.

1.5.2 Maksymalna liczba żądań dziennie

Klienci mają prawo żądać danych osobowych. Administrator może codziennie ustawiać limit żądań. Zalecane jest ustawienie maksymalnej liczby żądań dziennie na minimalną liczbę, aby uniknąć zgłoszeń spamu.

1.5.3 Włącz Prawo dostępu do danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych umożliwia klientom sprawdzenie ich danych osobowych, które udostępniły administratorowi danych.

Jeśli to ustawienie zostanie włączone tylko w interfejsie administratora dodatku do GDPR Prestashop, klienci będą mogli sprawdzić swoje dane osobowe logując się na swoje konto. Zrzut ekranu końca klienta został załączony poniżej:

Step-1:

Wniosek o raport danych osobowych GDPR

GDPR-Prestashop-Module-Dane-żądanie danych

Gdy tylko klient zażąda raportu o danych osobowych GDPR, klient zostanie powiadomiony, że na podany adres e-mail został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym.

Prestashop-Gdpr-Module-GDPR-Dane-prośba o dane osobowe

Krok: 2
Potwierdź wniosek GDPR.

Prestashop-GDPR-Module-Personal-Data-Confirmation-Request.

Krok: 3
Gdy klient potwierdzi żądanie danych osobowych GDPR, do klienta zostanie wysłany e-mail z danymi klienta.

gdpr-personal-data-report

1.5.4 Włącz prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia klientowi pobieranie jego danych osobowych, dzięki czemu może on z łatwością udostępniać te dane innym kontrolerom danych.

Jeśli to ustawienie zostanie włączone tylko z poziomu interfejsu administratora Prestashop GDPR Module, klient będzie mógł pobrać swoje dane osobowe w formacie CSV. Od teraz moduł GDPR Prestashop umożliwia klientom pobieranie ich danych osobowych, takich jak: dane konta, dane adresowe, szczegóły zamówienia. Zrzut ekranu interfejsu na końcu klienta został załączony poniżej:

Prestashop-Module-gdpr-right-data-przenośność

Dane osobowe:

Prestashop-Module-gdpr-raport-przenośności informacji osobistych

1.5.5 Włącz prawo do bycia anonimowym

Jeśli ustawienie "Prawo do bycia anonimowym" jest włączone w panelu administracyjnym dodatku PRR Prestashop, klient będzie mógł złożyć wniosek o anonimizację danych. Gdy klient zażąda anonimizacji danych, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem. Jeśli klient potwierdzi żądanie anonimizacji danych, zgodnie z ustawieniami włączonymi przez dane osobowe administratora, takie jak Nazwa, ID e-mail zostanie zastąpiony losowymi szczegółami. Aby przetworzyć żądanie anonimizacji danych, administrator Prestashop ma następującą opcję:

Prestashop-Module-gdpr-anonimizacja danych

? Enable Right to be Anonymous: Jeśli to ustawienie zostanie włączone przez administratora, klient będzie mógł zażądać anonimizacji danych, ale w tym przypadku tylko nazwa klienta będzie anonimizowana.

GDPR-Data-Anonymous-Request-Customer-end

Jak tylko klient zarejestruje żądanie anonimizacji danych

GDPR-Data-Anonymous-Request-Customer-End-1

Potwierdzenie e-mail
Na żądanie anonimizacji danych klient otrzyma wiadomość e-mail

Prośba o potwierdzenie danych w formacie GDPR-Data-Anonymous

Uwaga:
Jeśli korzystasz z usług stron trzecich i udostępniasz dane klientów stronom trzecim, musisz wprowadzić wymagane zmiany zgodnie z procedurą zastosowaną przez dostawcę usług. Ten moduł GDPR będzie anonimizować dane przechowywane tylko w bazie danych.

1.5.6 Włącz, aby zaktualizować informacje w porządku

Jeśli klient zażąda anonimowości swoich informacji, wówczas administrator może wybrać opcję włączenia / wyłączenia zmian poprzednich zamówień. Jeśli to ustawienie zostanie włączone z poziomu interfejsu administratora dodatku PRR Prestashop, szczegóły poprzedniego zamówienia również zostaną zastąpione.

1.5.7 Włącz, aby wygenerować fałszywy identyfikator e-mail

Jeśli klient zgłasza żądanie anonimizacji danych, administrator może wybrać opcję zastąpienia identyfikatora e-mail klienta fałszywym identyfikatorem e-mail. Zobacz załączony zrzut ekranu:

Prestashop-Module-gdpr-fake-id-generator

Jeśli klient przesyła prośbę o anonimizację również identyfikatora e-mail. Następnie identyfikator e-mail klienta zostanie zastąpiony przez wygenerowany przez system identyfikator e-mail.

Prestashop-module-gdpr-generowany przez system adres e-mail

Klient może wykorzystać wygenerowany przez system identyfikator e-mail do uzyskania dostępu do konta.

1.5.8 Włącz prawo do bycia zapomnianym

Zgodnie z nowymi dyrektywami GDPR klient ma prawo do bycia zapomnianym. Jeśli to ustawienie jest włączone z poziomu interfejsu administratora modułu zgodności produktu Prestashop GDPR, klient może poprosić o usunięcie swoich danych, uzyskując dostęp do swojego konta. Po otrzymaniu zapytania od klienta, do klienta zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem, a po zatwierdzeniu przez klienta wszystkie dane klienta zostaną usunięte z bazy danych.

Prestashop-Module-gdpr-right-to-be-forgotten

Zapomniany interfejs żądania dla klienta będzie następujący:

GDPR-Prawo-by-be-forget-request-1

Klient zostanie powiadomiony, że wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie została wysłana na zarejestrowany identyfikator e-mail.

Wniosek o usunięcie konta GDPR-konto

Aby obsłużyć opcję usuwania danych administrator ma następujące opcje z zaplecza:

opcje prestashop-gdpr-data-deletion

 • Włącz prawo do bycia zapomnianym: Administrator może włączyć prawo dla klientów. Jeśli jest włączona tylko wtedy, klienci będą mogli zażądać usunięcia danych.
 • Działania, które należy podjąć w przypadku zamówień: Aby przetworzyć żądania usunięcia danych, administrator ma opcje wyboru akcji dla poprzednich zamówień. Administrator może wybrać opcje, takie jak Usuń zamówienia, Losowe wypełnienie danych lub Brak działania dla zamówień. Jeśli została wybrana opcja Usuń zamówienie, zamówienie zostanie usunięte, w przypadku przypadkowego wypełnienia dane osobowe klienta zostaną zastąpione danymi losowymi, ale szczegóły zamówienia i produktu pozostaną takie, jakie są. Pomoże to administratorowi w utrzymaniu statystyk zamówień i sprzedaży produktów. W przypadku braku działania poprzednie szczegóły zamówienia pozostaną takie, jakie są.
 • Czas na przetworzenie usunięcia żądania: Administrator może ustawić opcję usunięcia danych klienta natychmiast lub po pewnym czasie. AddRobR GDPR Addon umożliwia usunięcie danych klienta po ustalonym przedziale czasu, a administrator może skonfigurować cron do automatyzacji procesu.

Aby zakończyć usuwanie danych, przejdź do zakładki Data Forgot modułu Prestashop GDPR Addon i kliknij "Process Forgot Request".

process-forget-request

Administrator może także skonfigurować zadanie cron, aby zautomatyzować proces.

Uwaga:

1) Przed włączeniem usuwania danych zalecane jest skonsultowanie się z zespołem prawnym. Po usunięciu danych osobowych klienta nie można go odzyskać. Administrator ma możliwość włączenia ustawienia kolejności usuwania, które zostało wyjaśnione w następnym temacie.

2) Jeśli udostępniasz dane klientów zewnętrznym dostawcom usług, musisz ręcznie usunąć dane klienta. Na razie moduł ten nie obsługuje funkcji usuwania danych udostępnianych przez zewnętrznych dostawców usług.

Przykład: jeśli używasz MailChimp do wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail, musisz ręcznie usunąć dane klienta z listy MailChimp.

1.5.9 Włącz prawo do poprawiania danych

Klient ma prawo do aktualizacji nieprawidłowych danych osobowych. Moduł praw klienta Prestashop GDPR pozwala administratorowi sklepu pozwolić klientowi modyfikować dane osobowe, takie jak dane osobowe, adres itp.

RYZYKOWA REZYSTANCJA DO RYZYKA PRAWIDŁOWEGO - 1

1.5.10 Włącz prawo do ograniczenia przetwarzania

Ta funkcja zostanie wkrótce zaktualizowana.

1.5.11Włącz prawa w odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

Jeśli to ustawienie jest włączone z poziomu panelu administracyjnego modułu zgodności z GDPR Prestashop, to administrator sklepu będzie mógł wyświetlić listę usług, które podejmują decyzje w sposób zautomatyzowany.

Prestashop-GDPR-ADDON-zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1.5.12 Włącz akceptowanie zasad sklepu

Jeśli klient chciałby złożyć wniosek na podstawie praw do GDPR, administrator może dodać warunek, aby zaakceptować Warunki, zanim zażąda podania Wniosku o PKB dla Danych Osobowych, Usunięcia Konta lub Anonimizacji Danych.

gdpr-terms-conditions-checkbox

Strona zasad 1.5.13 Store

Administrator może dodać adres URL strony, na której znajdują się wszystkie warunki korzystania z usługi. Klient może sprawdzić Warunki, klikając link dostępny w wiadomości w momencie zgłaszania prośby.

Usługi 1.5.14 / Inne lokalizacje, w których przechowujesz dane klientów

Jeśli korzystasz z usług stron trzecich i udostępniasz im dane o klientach, wówczas listę wszystkich zewnętrznych usługodawców znajdziesz tutaj. Ta informacja zostanie wysłana do klienta, jeśli poprosi o dane osobowe.

1.5.15 Fizyczne lokalizacje serwerów, na których hostujesz swoją witrynę i inne dane

Możesz tu podać lokalizację serwera, w której przechowujesz dane klientów.

1.5.16Dzień prośby o usunięcie

Ta opcja pozwala administratorowi sklepu ustawić okres przechowywania żądań GDPR. Zgodnie z liczbą dni wprowadzonych przez administratora sklepu dane żądania GDPR zostaną usunięte z bazy danych. Konfiguracja Cron jest dostępna do automatyzacji procesu.

?1.5.17?Wyświetl menu nagłówka

Opcja Display Header Menu z Prestashop GDPR compliance addon umożliwia administratorowi sklepu wyświetlanie opcji GDPR w sekcji nagłówka strony. Po włączeniu opcji "Wyświetl menu nagłówka" dodatku PRR programu Prestashop administrator sklepu może zezwolić użytkownikom-gościom na dostęp do praw do GDPR.

prestashop-gdpr-adon-header

1.5.18Tekst menu nagłówka

Administrator może zdefiniować tekst dla Menu nagłówka.

Obowiązkiem właścicieli sklepów internetowych jest wyświetlenie komunikatu, że strona korzysta z plików cookie (jeśli korzystasz z plików cookie w celu zwiększenia wygody obsługi klienta), z możliwością zaakceptowania lub odrzucenia akceptacji plików cookie. Moduł GDPR Prestashop pozwala administratorowi sklepu wyświetlać pasek zgody na pliki cookie z przodu, z opcją akceptacji pliku cookie lub odrzucenia wiadomości. Administrator może łatwo dostosować ustawienia wyglądu, a także wiadomość na pasku cookie.

Prestashop-module-gdpr-cookie-consent-bar

Karta Pasek zgody na pliki cookie ma następujące ustawienia:

W nowej wersji modułu PRR programu Prestashop została dodana opcja blokowania plików cookie z modułu zewnętrznego, nowy interfejs administratora modułu ma opcję ustawienia ustawień paska cookie i opcji blokowania plików cookie. Zobacz załączony zrzut ekranu:

cookie-consent-bar

Ustawienia paska cookie:

Zakładka ustawień paska cookies ma opcje 2 Konfiguracja i wygląd.

Konfiguracja 1.6.1

Administrator ma następujące opcje konfiguracji paska zgody na pliki cookie.

Administrator może włączyć lub wyłączyć komunikat cookie na stronie internetowej.

W tej sekcji określ nazwę pliku cookie, aby uzyskać zgodę użytkownika. Proszę nie używać spacji do nazwy pliku cookie.

Cookie Lifetime pozwala administratorowi sklepu ustawić czas trwania cookie na czas przechowywania pliku cookie na urządzeniu użytkownika.

Warunki i zasady użytkowania 1.6.4

Administrator może wyświetlić szczegóły plików cookie na stronie Zasady dotyczące plików cookie i dodać link do strony w komunikacie wyświetlanym użytkownikowi.

Przycisk zamykania wyświetlacza 1.6.5

Administrator ma możliwość usunięcia przycisku Zamknij z paska zgody na pliki cookie.

Konfiguracja plików cookie-cookie-Zgody

Ustawienia wyglądu 1.6.6

Administrator może łatwo kontrolować następujące opcje paska zgody na pliki cookie.

Pozycja powiadomienia 1.6.7

Administrator może wybrać pozycję powiadomienia o plikach cookie na dole strony lub na górze.

Efekt 1.6.8 podczas ukrywania powiadomienia

Administrator może wybrać z rozwijanej listy opcje takie jak Zanikanie, Ukrywanie lub Przesuwanie.

Komunikat powiadomienia 1.6.9

Administrator może łatwo zaktualizować powiadomienie zgodnie z wymaganiami.

1.6.10 Kolor tła

Administrator może dostosować kolor tła paska cookie.

Opacity w tle 1.6.11

Administrator może ustawić krycie paska zgody na pliki cookie.

Kolor czcionki wiadomości powiadomienia 1.6.12

Administrator może ustawić kolor czcionki wiadomości powiadomienia.

1.6.13 Kolor tła przycisku Accept

Administrator może ustawić kolor tła przycisku Akceptuj.

Kolor czcionki 1.6.14 przycisku Accept

Administrator może ustawić kolor czcionki przycisku Akceptuj.

1.6.15 Kolor tła przycisku więcej informacji

Kolor tła przycisku więcej informacji można zmienić, aby dopasować go do motywu witryny.

Kolor czcionki 1.6.16 przycisku więcej informacji

Administrator może wybrać kolor czcionki zgodny z motywem witryny.

GDPR-Cookie-Consent-Bar-Appearance-Settings

Interfejs Cookie Blocker będzie składał się z Szczegóły plików cookie. Administrator będzie miał możliwość dodania kategorii modułów. Na przykład bezwzględnie konieczne pliki cookie

prestashop-gdpr-modue-cookie-blocker-q

Jak zmapować moduły za pomocą kategorii modułów?

Aby zmapować moduły stron trzecich, które korzystają z plików cookie, administrator musi kliknąć opcję rozwijaną, a następnie kliknąć Dodaj moduły. Otworzy się nowa strona z opcją wyboru modułów. Zobacz zrzut ekranu.

moduł cookie-blocker

Teraz znajdź moduł, który chcesz zmapować za pomocą kategorii modułów i kliknij nazwę modułu. Po kliknięciu opcji Nazwa modułu w celu wprowadzenia szczegółów dotyczących pliku Cookie pojawi się. Zobacz załączony zrzut ekranu:

add-module-details

Administrator może dodawać kategorie z wieloma modułami i łatwo mapować moduły do ​​tych kategorii. Jeśli użytkownik kliknie opcję Ustawienia plików cookie na stronie frontowej, będzie mógł aktywować wybrane przez siebie pliki cookie. Zobacz załączony zrzut ekranu:

cookie-settings-options-front-end

Uwaga: Ściśle niezbędne pliki cookie będą domyślnie włączone. Wszystkie pozostałe pliki cookie modułu mogą być kontrolowane przez klienta.

Zgoda użytkownika 1.7

Opcja zgody użytkownika pozwala administratorowi sklepu wyświetlać pola wyboru w formularzu rejestracyjnym i kontaktowym. Aby dodać pola wyboru w formularzu rejestracyjnym i kontaktowym, administrator musi kliknąć opcję zgody użytkownika. Zobacz załączony zrzut ekranu:

Ustawienia gdpr

Kliknięcie opcji zgody użytkownika otworzy nowe okno z opcją dodania pól wyboru w formularzu rejestracyjnym i kontaktowym. Zobacz załączony zrzut ekranu:

dodaj-nowe-pole wyboru

Aby dodać nowe pole wyboru, administrator musi kliknąć ikonę +, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. Kliknięcie ikony + otworzy nowy formularz, aby wypełnić szczegóły. Zobacz załączony zrzut ekranu:

user-consent-admin-end

Tytuł:To jest do użytku wewnętrznego. Tytuł pola zgody pojawi się w szczegółach back-office.

Zadowolony:Wprowadzony tutaj tekst zostanie wyświetlony użytkownikowi w interfejsie użytkownika.

Rodzaj formularza:Administrator może wybrać formularz rejestracyjny lub formularz kontaktowy, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Adres URL zgody:Administrator może dodać link do strony Prywatność lub Warunki.

Wymagany:Administrator ma wybór, aby pole było obowiązkowe.

Na początku pojawi się pole wyboru:

front-end-consent-user

Prestashop GDPR Addon by Knowband również rejestruje zgodę użytkownika. Aby zweryfikować zgodę klienta, administrator musi przejść do sekcji Klienci. Zobacz załączony zrzut ekranu:

gdpr-user-consent-record

Przenośność danych 1.8 GDPR

W sekcji przenoszenia danych GDPR modułu Prestashop GDPR administrator może sprawdzić status żądań przeniesienia danych podniesionych przez klientów. Klienci mogą pobierać dane osobowe, takie jak dane osobowe, adresy i zamówienia w formacie CSV. Administrator może sprawdzić raporty pobranych danych w tej sekcji.

Prestashop-Module-GDPR-Data-Portability-Report

Nowa cecha:

Nowa wersja Prestashop GDPR Module umożliwia administratorowi sklepu pobieranie danych klienta z zaplecza. Ta funkcja ułatwi administratorowi sklepu udostępnianie danych klientów, jeśli dane zostały zażądane z innego kanału komunikacji, takiego jak e-mail, zamiast korzystania z witryny. Aby pobrać dane klienta, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do zakładki przenośności danych GDPR
 • Kliknij opcję Pobierz dane klienta, jak pokazano na zrzucie ekranu

gdpr-data-portability-admin-option

 • Po kliknięciu przycisku Pobierz dane klienta otworzy się nowa karta. Zapoznaj się z załączonym zrzutem ekranu.

gdpr-data-portability-1

Po wyszukaniu danych klienta według nazwy klienta lub adresu e-mail klienta pojawi się dane klienta z opcjami pobierania danych klienta. Zobacz załączony zrzut ekranu:

prestashop-gdpr-download-customer-data

W tym miejscu administrator może pobrać dane klienta. Pobrane dane będą w formacie CSV.

1.9 GDPR Nie pamiętam o żądaniu

Zgodnie z prawem do zapomnienia o GDPR, klient może zażądać skasowania swoich danych osobowych. Wszystkie wnioski zarejestrowane w ramach "Prawo do zapomnienia" będą wymienione w zakładce GDPR Zapomniałeś Żądania. Zgodnie z ustawieniami włączonymi / wyłączonymi przy usuwaniu zamówienia, szczegóły zamówienia będą przechowywane lub usuwane.

Prestashop-Module-GDPR-Forgot-Request

Uwaga:

 • Gdy tylko klient zażąda skasowania swoich danych, do klienta zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem. Zgodnie z potwierdzeniem klienta dane klienta zostaną usunięte z systemu.
 • Moduł GDPR Prestashop usuwa tylko dane klienta z bazy danych sklepu. Jeśli udostępniasz dane klientów zewnętrznym dostawcom usług (np. MailChimp) lub przechowujesz je na platformie innej firmy (np. Dysk Google), musisz ręcznie usunąć dane klientów z tych platform.

Nowa cecha:

Nowa wersja Prestashop GDPR Module umożliwia administratorowi sklepu usunięcie danych klienta z zaplecza. Ta funkcja ułatwi administratorowi sklepu usunięcie danych klienta, jeśli żądanie usunięcia danych zostało wygenerowane z innego kanału komunikacji, takiego jak e-mail, zamiast korzystania z witryny. Aby usunąć dane klienta, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do zakładki GDPR Forgot Request
 • Kliknij opcję Usuń dane klienta, jak pokazano na zrzucie ekranu

gdpr-delete-customer-data

 • Po kliknięciu przycisku Usuń dane klienta otworzy się nowa karta. Zapoznaj się z załączonym zrzutem ekranu.

gdpr-delete-customer-data-1

 • Administrator musi wprowadzić nazwę klienta lub identyfikator e-mail, aby znaleźć dane klienta. Szczegóły pojawią się jak.

gdpr-delete-data-notify-customer

Tutaj administrator może sprawdzić dane klienta, a także wybrać opcję usunięcia danych klienta. Administrator może również powiadomić klienta o usunięciu danych przez e-mail. Zgodnie z ustawieniami włączonymi z Ustawień ogólnych dla żądania usunięcia danych, szczegóły zamówienia będą obsługiwane w podobny sposób.

Uwaga:

1) Jeśli jakikolwiek moduł strony trzeciej używa haków Prestashop (zgodnie z wytycznymi Prestashop do tworzenia modułów Prestashop GDPR Compliant), moduł GDPR programu Prestashop by Knowband pozwoli administratorowi sklepu na usunięcie danych klienta z tego modułu.

2) Obecnie moduł Prestashop GDPR Compliance firmy Knowband nie rejestruje żądań kasowania danych przetwarzanych z zaplecza.

1.9 GDPR Anonimowe żądanie

Jeśli klient chciałby, aby jego informacje były anonimowe, aby nikt nie mógł zidentyfikować użytkownika z danych osobowych, klient może zażądać anonimizacji danych. W takim przypadku dane osobowe klienta zostaną zastąpione fałszywymi danymi i zgodnie z ustawieniami włączonymi na karcie Ustawienia GDPR w module zgodności z przepisami Prestashop GDPR; fałszywy identyfikator e-mail może również zostać wygenerowany. Jeśli klient życzy sobie, aby mógł nadal korzystać z usług za pomocą fałszywego identyfikatora e-mail, aby uzyskać dostęp do jego danych konta. Administrator może sprawdzić szczegóły Żądania Danych Anonimowych w zakładce Anonimowe zamówienie GDPR w module zgodności Prestashop GDPR.

Wniosek-Anonimowy Roku

Prośba o poprawienie 1.10 GDPR

Klient ma prawo do modyfikowania niedokładnych informacji. Moduł GDPR Prestashop pozwala klientowi modyfikować szczegóły, takie jak dane osobowe, adres i hasło itp. Administrator może sprawdzić status statusu modyfikacji dokonanej przez klientów w ramach wniosku o sprostowanie GDPR.

Prestashop-Module-Data-Rectification-Request

1.11 GDPR Wniosek o dane osobowe

Zgodnie z ustawą GDPR Rights klient może zażądać szczegółowych danych osobowych, które zostały zgromadzone przez administratora sklepu, wraz ze szczegółami, w jaki sposób dane osobowe zostały użyte i które inne usługi wykorzystują dane klienta. Na front-end klient otrzymuje interfejs do żądania danych osobowych w sekcji Moje konto. Gdy tylko użytkownik poprosi o dane osobowe, e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłany do użytkownika na zarejestrowany adres e-mail. Zgodnie z potwierdzeniem od użytkownika dane osobowe zostaną przesłane do użytkownika. Administrator może sprawdzić status i szczegóły statusu Żądania Danych Osobowych w Zapytaniu o dane osobowe GDPR.

Prośba o dane osobowe dla GDPR

Uwaga:

Od teraz moduł Prestashop GDPR firmy Knowband umożliwia administratorowi sklepu udostępnianie takich danych, jak Dane osobowe, Dane adresowe, Subskrypcja biuletynu, DOB, Zawartość koszyka, Dane dotyczące zamówień, Administrator może również podać wszystkie szczegóły dostawców usług zewnętrznych oraz fizyczna lokalizacja serwera wraz ze szczegółami firmy hostingowej.

Szablony pocztowe 1.12 GDPR

Moduł GDPR firmy Knowband umożliwia administratorowi wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail do klienta po zgłoszeniu wniosku w ramach GDPR.

 • Potwierdź żądanie usunięcia konta GDPR
 • Potwierdź anonimowe żądanie danych osobowych w ramach GDPR
 • Klient poprosił o PKBR
 • Twój raport danych osobowych GDPR
 • Klient potwierdził żądanie GDPR
 • Potwierdź prośbę o wydanie decyzji w sprawie GDPR
 • Potwierdź żądanie osobistej przenośności danych dotyczących GDPR

1.12.1 Potwierdź żądanie usunięcia konta GDPR

Administrator może zaktualizować wiersz tematu i tekst wiadomości e-mail za pomocą ustawień szablonu wiadomości e-mail GDPR.

GDPR-Edit_account_deletion_approval

Domyślny format szablonu wiadomości e-mail jest następujący:

Prestashop-Module-GDPR-Account-Deletion

1.12.2 Potwierdź anonimowe żądanie danych osobowych w ramach GDPR

Administrator może zaktualizować wiersz tematu i tekst wiadomości e-mail za pomocą ustawień szablonu wiadomości e-mail GDPR.

gdpr-personal-data-request-email-template

Domyślny format szablonu wiadomości e-mail jest następujący:

Prośba o potwierdzenie danych w formacie GDPR-Data-Anonymous

Klient 1.12.3 poprosił o GDPR

Ten szablon wiadomości e-mail służy do wysyłania wiadomości z potwierdzeniem do klienta, gdy klient poprosił o raport danych osobowych.

PDF-Dane-zatwierdzenie danych osobowych-Mail-Szablon

E-mail na końcu klienta będzie taki jak poniżej:

Prestashop-GDPR-Module-Personal-Data-Confirmation-Request.

1.12.4 Twój raport danych osobowych GDPR

Ten szablon wiadomości e-mail zostanie wykorzystany do przesłania danych osobowych klienta żądanego w ramach Prawa GDPR do dostępu do danych osobowych.

GDPR-Dane-Format-Email-Szablon

Pod koniec klienta projekt e-maila będzie następujący:

gdpr-personal-data-report

Klient 1.12.5 potwierdził żądanie GDPR

Szablon administracji-wiadomości e-mail dotyczący GDPR

1.12.6

Ten szablon wiadomości e-mail zostanie użyty do

prestashop-gdpr-addon-template

E-mail na koniec klienta.

prestashop-gdpr-addon-podejmowanie decyzji

CRONY KREDOWE

Aby pomóc administratorowi sklepu w automatyzacji usuwania danych i żądania usunięcia, ustawienia crona są dostępne w module GDPR Prestashop. Zapoznaj się z załączonym zrzutem ekranu.

cron-jobs

Administrator może zakończyć usuwanie danych i usunąć żądania poprzez kliknięcie przycisku "Zapomniałem żądania" i "Opróżnij żądania" lub skonfigurować cron

Uwaga: Celem tych funkcji jest pomoc w spełnieniu wymogów GDPR. Zainstalowanie tego modułu nie gwarantuje, że akceptanci przestrzegają nowych obowiązków nałożonych przez GDPR. Twoim obowiązkiem jest wprowadzenie wszystkich niezbędnych środków, aby zapewnić Ci zgodność.

Może Ci się spodobać


Prestashop Mobile App Builder

Sklep FB - Prestashop Addons

One Page Supercheckout - Prestashop Addons

Tak więc za pomocą tej wtyczki Prestashop GDPR administrator może z łatwością obsłużyć żądania GDPR i umożliwia klientom aktualizację, usunięcie, pobranie swoich indywidualnych danych. Moduł ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i łatwą pracę. Moduł GDPR dla dodatków Prestashop jest wysoce konfigurowalny. Dostępne są szablony wiadomości e-mail do wysłania wiadomości e-mail. Istnieje możliwość wyboru opcji zapisywania plików cookie.
Więcej informacji na temat tego dodatku Prestashop można znaleźć na stronie:
Prestashop GDPR Compliance addon Link modułu: https://www.knowband.com/prestashop-gdpr-addon

Moduł Wiedzy o PKBR dla Prestashop Admin Demo Link: https://psm.knowband.com/demo/?module=gdpr&demo=admin&referrer=kb&lang=en Prestashop EU GDPR addon Front Demo: https://psm.knowband.com/demo/?module=gdpr&demo=front&referrer=kb&lang=en

Knowband Prestashop GDPR plugin Addon link sklepu:https://addons.prestashop.com/en/legal/32019-knowband-gdpr-rights-of-individuals.html

Moduł informacyjny "Ogólne informacje o ochronie danych" Moduł wideo YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kVCqXyUDfaE&feature=youtu.be

Skontaktuj się z nami na support@knowband.com dla dowolnego zapytania lub niestandardowej prośby o zmianę zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *