Magento FB Store Extension by Knowband – Podręcznik użytkownika

 

1.0 Wprowadzenie

Jeśli posiadasz już sklep Magento, możesz teraz sprzedawać produkty swojego sklepu również społeczności Facebook. Niezależnie od tego, czy chcesz zaprezentować swoje produkty na platformie społecznościowej, czy chcesz wprowadzić odbiorców Facebooka do swojego sklepu, możesz po prostu zrealizować to, tworząc sklep na Facebooku. Rozszerzenie Magento Facebook Store integruje Twój sklep internetowy ze stroną na Facebooku za pomocą kilku kliknięć i pozwala zaprezentować Twoje produkty na stronie biznesowej Facebooka.

Połącz i sprzedawaj do ponad 2 Billion + użytkowników Facebooka z pomocą rozszerzenia Magento FB Store. Sprzedawcy sklepów mogą bez trudu dostosować katalog produktów w sklepie Facebook, aby zaprezentować najlepsze produkty i oferty, które chcieliby sprzedawać na Facebooku. Korzystając z rozszerzenia Magento na Facebooku, mogą dodawać pożądane produkty ze sklepu Magento na swojej stronie Sklepu FB i poprawiać interfejs strony, aby wyglądał atrakcyjnie dla użytkowników Facebooka. Potencjalni klienci mogą przeglądać produkty sklepu bezpośrednio ze strony Sklepu FB i mogą kupować żądane produkty, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. Kliknięcie przycisku przekieruje ich do sklepu Magento.

1.1 Uderzające cechy sklepu Magento FB Integracja dla handlowców

Łatwość instalacji i konfiguracja rozszerzenia Magento FB Shop eliminuje potrzebę jakichkolwiek wysiłków związanych z kodowaniem, więc administratorzy sklepu mogą wdrożyć sklep FB na swojej stronie Magento bez żadnej pomocy. Ponadto integracja sklepu Magento na Facebooku oferuje handlowcom inne liczne funkcje wymienione poniżej:

 • Rozszerzenie Magento FB Store pozwala zintegrować sklep internetowy ze stroną na Facebooku, która wymaga identyfikatora aplikacji Facebook, aby skonfigurować połączenie z Facebookiem.
 • Administrator może skorzystać z funkcji Google Analytics, aby uzyskać wgląd w wydajność strony na Facebooku, korzystając z rozszerzenia sklepu Magento na Facebooku.
 • Z rozszerzeniem Magento Facebook Shop, admin może zmienić wygląd sklepu Facebook poprzez dodanie logo, wielu suwaków, banerów na stronie głównej FB Store.
 • Dodatkowo administrator może nawet ustawić kolor motywu i kolor czcionki na stronie sklepu FB.
 • Moduł integracji sklepu Facebook Magento pozwala administratorowi wyświetlać popularne, bestsellery, promocje i nowe produkty na stronie sklepu FB.
 • Sprzedawcy sklepów mogą nawet dodać stopkę do swojego sklepu FB, aby dodać odwołanie do sklepu.
 • Magento Facebook Store Setup dodaje pole wyszukiwania na górze strony FB, co pozwala klientom na wyszukiwanie konkretnego produktu i usługi.
 • Z rozszerzeniem Magento Facebook Integration, Admin może łatwo wybrać pozycje menu dla konfigurowalnego paska nawigacyjnego znajdującego się w górnej części sklepu FB.
 • Korzystając z modułu integracji sklepu Magento FB, Admin może również ustawić polecane produkty i polecane kategorie na stronie głównej swojej strony biznesowej na Facebooku.

?1.2 Magento FB Shop Benefits to Customer

 • Rozszerzenie Magento FB Store oferuje łatwość przeglądania i zakupów klientom produktów sklepu podczas uzyskiwania dostępu do ich konta na Facebooku.
 • Przycisk „Dodaj do koszyka” dodany przy użyciu rozszerzenia Magento Facebook Integration automatycznie przekierowuje klientów do sklepu e-commerce Magento.

1.3 Technology for Development

Język: PHP
Praca w ramce: Magento

Podręcznik instalacji 2.0 dla rozszerzenia Magento Facebook Store

Administrator sklepu może wykonać te proste czynności, aby zainstalować rozszerzenie Magento FB Store:

1. Najpierw pobierz pakiet rozszerzeń ze sklepu Knowband. 2. Otrzymasz spakowany plik zawierający kod źródłowy i instrukcję obsługi. Rozpakuj pakiet w folderze głównym konfiguracji Magento za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP

Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. Teraz administrator sklepu może teraz używać i konfigurować rozszerzenie integracji Magento na Facebooku.

Rozszerzenie 3.0 Admin interfejsu Magento FB Store

Zaraz po udanej instalacji Magento Facebook Store Setup na stronie Magento, możesz skonfigurować moduł FB Store zgodnie z własnymi potrzebami. System> Rozszerzenia Knowband> Facebook Store.

Magento Facebook Store Rozszerzenie admin-interface

To rozszerzenie Knowband oferuje następujące sekcje:

 1. Ustawienia ogólne
 2. Ustawienia zawartości
 3. Ustawienia produktu
 4. Ustawienia suwaków
 5. Ustawienia banerów
 6. Sklep Facebook

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-15_11_24

Każda karta rozszerzenia sklepu Magento FB jest omówiona poniżej:

Ustawienia ogólne 3.1

Po kliknięciu karty Ustawienia ogólne zobaczysz następujące opcje, jak podano poniżej:

Ogólne-settings

Początkowo powyższe pola są ustawione na wartości domyślne.

 1. Włącz / Wyłącz: Początkowo rozszerzenie Magento Facebook Shop jest włączone, możesz wyłączyć jego funkcjonalność, wyłączając to ustawienie.
 2. Identyfikator Google Analytics: Możesz wprowadzić identyfikator Google Analytics w tej sekcji i śledzić ruch i wydajność sklepu na Facebooku w Google Analytics.
 3. Identyfikator aplikacji Facebook: Wprowadź identyfikator aplikacji Facebook wymagany do skonfigurowania połączenia z Facebookiem. Administrator może generować identyfikator Facebooka i dodawać go do swojego sklepu Facebook. Zapoznaj się z sekcją 3.1.1, aby uzyskać identyfikator aplikacji Facebook.

Następnie kliknij przycisk „Zapisz” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

3.1.1 Kroki generowania identyfikatora aplikacji Facebook

Aby wygenerować identyfikator aplikacji na Facebooku, wykonaj następujące kroki:

 • Najpierw należy zalogować się na konto Facebook i przejść do linku wymienionego tutaj: https://developers.Facebook.com/
 • Przejdź do „MOJE APLIKACJE” i kliknij opcję „DODAJ NOWĄ APLIKACJĘ”.

dodaj-nową-aplikację

 • Wprowadź szczegóły w „Nazwa wyświetlana” i „Identyfikator e-mail kontaktu”. Następnie kliknij przycisk „Utwórz ID aplikacji”.

create-app-id

 • Po kliknięciu przycisku „utwórz identyfikator aplikacji” przejdź do „Ustawień”, a następnie wybierz opcję „Podstawowy”. Tutaj administrator sklepu może wyświetlić identyfikator APP. Administrator musi skopiować ten identyfikator aplikacji na Facebooku i skopiować go do opcji identyfikatora aplikacji interfejsu administratora.

facebook app ID

 • Administrator może wstawić domenę aplikacji. Następnie kliknij opcję „zapisz zmiany”.

3.1.2 Kroki, aby znaleźć swój identyfikator Google Analytics

Aby znaleźć identyfikator Google Analytics:

screenshot-analytics-google-com-2019-07-30-14_29_38

 • Wybierz konto z menu wKONTO?column.

screenshot-analytics-google-com-2019-07-30-14_32_21-1

 • Wybierz właściwość z menu wNIERUCHOMOŚĆ?column.

screenshot-analytics-google-com-2019-07-30-14_34_58

 • PodNIERUCHOMOŚĆ, KliknijInformacje o śledzeniu> Kod śledzenia. TwójIdentyfikator Google Analytics?is displayed at the top of the page.

screenshot-analytics-google-com-2019-07-30-14_37_40-2

Ustawienia treści 3.2

Różne pola tej sekcji rozszerzenia sklepu Magento na Facebooku są wymienione poniżej.

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-15_18_05

 • Prześlij nowe logo: Administrator może ustawić niestandardowe logo dla swojego sklepu Facebook, przesyłając obraz logo tylko w formacie PNG, JPG lub JPEG.
 • Włącz / wyłącz suwaki: Administrator może włączyć lub wyłączyć obrazy suwaka wyświetlane na stronie sklepu Facebook.
 • Włącz / wyłącz banery:?Admin can enable or disable the banner images shown on the Facebook store page.
 • Pozycja w menu:Administrator może wybrać elementy menu, które będą wyświetlane w sklepie FB.

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-15_22_28

 • Kolor motywu na Facebooku:Korzystając z tej opcji rozszerzenia sklepu Magento na Facebooku, administrator może ustawić kolor motywu dla swojego sklepu Facebook.
 • Motyw na Facebooku Kolor Hover: Dzięki tej opcji administrator może ustawić kolor motywu na swoim sklepie Facebook.
 • Kolor tekstu na Facebooku:?Admin can even set the font color for the text displayed on Facebook Shop page.
 • Wprowadź liczbę produktów na stronę:Administrator może określić liczbę produktów, które będą wyświetlane na stronie sklepu Facebook.
 • Treść stopki:Administrator

Ustawienia produktu 3.3

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-15_46_31

 • Label: Administrator może wprowadzić etykietę do wyświetlania bestsellerów, popularnych, specjalnych i nowych produktów na stronie głównej.
 • Wprowadź liczbę produktów: Administrator może ustawić liczbę produktów, które będą wyświetlane w każdej sekcji produktów.

DLA NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW SPRZEDAJĄCYCH

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-15_47_18

 • Włącz / Wyłącz: Ta opcja włącza lub wyłącza produkty Best Seller na stronie głównej.
 • Label: Ta opcja ustawia etykietę do wyświetlania produktów Best Seller na stronie głównej.
 • Wybierz typ produktów: Ta opcja wybiera typ wyświetlania produktu jako automatyczny lub ręczny. Jeśli wybrano opcję automatyczną, losowe produkty zostaną wyświetlone w kategorii Best Seller witryny.

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-16_11_51

 • Wybierz typ produktów: Jeśli ta opcja jest wybrana jako ręczna, produkty wybrane poniżej zostaną wyświetlone na stronie głównej w sekcji Best Seller.
 • Wybierz produkty: Korzystając z tej opcji, administrator może wybrać żądane produkty pokazane jako produkty Best Seller.

DLA NOWYCH PRODUKTÓW

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-15_47_35

 • Włącz / Wyłącz:?This option will enable or disable the New products on Homepage.
 • Label:?This option sets the label for displaying New products on Homepage.
 • Wybierz typ produktów:?This option selects the product display type as automatic or manual. If automatic is selected then random products will be shown from New products category of the website.

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-16_30_33

 • Wybierz typ produktów:?If this option is selected as manual, then the products selected below will be shown on the Homepage under New Products section.
 • Wybierz produkty:?Using this option, admin can choose the desired products shown as New products.

DLA PRODUKTÓW POPULARNYCH

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-15_47_50

 • Włącz / Wyłącz:?This option will enable or disable the popular products on Homepage.
 • Label:?This option sets the label for displaying popular products on Homepage.
 • Wybierz produkty:Korzystając z tej opcji, administrator może wybrać żądane produkty, które będą wyświetlane jako Popularne produkty na stronie głównej.

DLA PRODUKTÓW SPECJALNYCH

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-15_48_02

 • Włącz / Wyłącz:?This option will enable or disable the Special products on Homepage.
 • Label:?This option sets the label for displaying Special products on Homepage.
 • Wybierz typ produktów:?This option selects the product display type as automatic or manual. If automatic is selected then random products will be shown from Special products category of the website.

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-16_45_52

 • Wybierz typ produktów:?If this option is selected as manual, then the products selected below will be shown on the Homepage under Special Products section.
 • Wybierz produkty:?Using this option, admin can choose the desired products shown as Special products.

DLA PRODUKTÓW OPROGRAMOWANYCH

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-18_39_21

 • Włącz / Wyłącz:?This option will enable or disable the featured products on Homepage.
 • Label:?This option sets the label for displaying featured products on Homepage.
 • Wiadomość: Ta opcja ustawia komunikat pokazany poniżej etykiety polecanych produktów.
 • Wprowadź maksymalną liczbę wyróżnionych produktów: Za pomocą tej opcji można ustawić maksymalny limit wyświetlania polecanych produktów.
 • Wybierz produkty:?Using this option, admin can choose the desired products they want to show as featured products on Homepage.

Ustawienia suwaka 3.4

W tej sekcji możesz dodać i wyświetlić tyle suwaków na stronie głównej sklepu Facebook. Te suwaki są wyświetlane na górze strony sklepu Facebook. Poniżej ekranu pokazuje listę istniejących suwaków, są wyświetlane losowo na stronie głównej sklepu FB. Możesz usunąć każdy z suwaków lub zmodyfikować ich ustawienia, klikając odpowiednio przyciski „Edytuj” i „Usuń”.

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-18_55_24

Aby dodać nowy suwak, kliknij przycisk „Dodaj nowy” w prawym górnym rogu ekranu administratora. Wyświetlą się następujące opcje konfiguracji:screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-26-18_57_42

 • Włącz / Wyłącz: Ta opcja włącza lub wyłącza obraz suwaka na stronie głównej sklepu FB.
 • Adres URL lądowania: Dzięki tej opcji administrator może ustawić łącze do strony głównej, strony produktu, strony kategorii lub dowolnej innej strony witryny. Po kliknięciu tego obrazu suwaka klient zostanie przekierowany do określonego linku.
 • Zapowiedź: Ta opcja wyświetla podgląd obrazu wybranego z poniższej opcji.
 • Wybierz obraz: Ta opcja umożliwia administratorowi przeglądanie i przesyłanie dowolnego obrazu jako suwaka.

Ustawienia banera 3.5

W tej sekcji możesz dodać i wyświetlić tyle banerów na stronie głównej sklepu Facebook. Te banery są wyświetlane tuż pod suwakami na stronie sklepu Facebook. Ekran poniżej pokazuje listę istniejących obrazów banerów. Możesz zmodyfikować ich ustawienia, klikając przycisk „Edytuj” odpowiadający rekordowi.

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-29-10_42_08

screenshot-pstest2-knowband-com-2019-07-29-10_43_26

 • Adres URL lądowania:?By this option, admin can set a link of Homepage, Product Page, Category Page or any other page of the website. On clicking this banner image, the customer will be redirected to the specific link.
 • Zapowiedź:?This option shows the preview of the image which is selected from the below option.
 • Wybierz obraz:?This option allows the admin to browse and upload any image as a banner image.

4.0 Front Interface modułu Magento na Facebook Store

Po skonfigurowaniu identyfikatora aplikacji Facebook i ustawień konfiguracji klienci mogą znaleźć kartę sklepu Facebook na swoim koncie Facebook.

2019-07-28

Poniższy zrzut ekranu zapewnia pełne zrozumienie różnych elementów strony FB Store.

screenshot-2019-07-29-11-33-16


Poniżej znajdziesz więcej szczegółów na temat rozszerzenia Magento na Facebook Store:

Magento Facebook Store Extension Link

Prosimy o kontakt pod adresem support@knowband.com w celu uzyskania zapytania lub niestandardowej prośby o zmianę zgodnie z wymaganiami biznesowymi. 

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *