Magento 2 Multi Marketplace-User Manual

1.0 Wprowadzenie

Marketplace dla wielu dostawców pozwala administratorowi zwiększyć przychody, sprzedając towary innych dostawców na tych samych platformach. Etsy, eBay itp. Są jednymi z najlepszych sklepów eCommerce, skutecznie utrzymując zaangażowanie swoich klientów, zapewniając usługi i produkty różnych sprzedawców na tej samej platformie. W dzisiejszych czasach przyciągnięcie uwagi klientów i zajęcie ich sklepem nie jest łatwym zadaniem. Knowband przyszedł z Magento 2 Multi sprzedawca Moduł Marketplace aby pomóc administratorowi zbudować własny rynek. Z pomocą Magento 2 wielu sprzedawców, sklep z rozszerzeniami Marketplace administratorzy mogą zbudować Marketplace, taki jak Walmart, Etsy i eBay, i pozwalają wielu sprzedawcom na łatwą rejestrację i wystawienie swoich produktów na stronie. Administrator sklepu musi tylko zainstalować wtyczkę Magento 2 Marketplace i zarządzać wszystkim z zaplecza sklepu.

1.1 Korzyści administracyjne wynikające z rozszerzenia Magento 2 Marketplace

Różne korzyści administracyjne oferowane przez wtyczkę Magento 2 dla wielu dostawców Knowband omówiono poniżej:

 • Administrator sklepu może po prostu uaktualnić swój sklep eCommerce do w pełni funkcjonalnego Marketplace za pomocą modułu Magento 2 Multi sprzedawca Marketplace.
 • Magento 2 Marketplace Module obsługuje wszystkie rodzaje produktów, w tym proste, konfigurowalne i pakietowe.
 • Za pomocą wtyczki Magento 2 Marketplace administrator sklepu może ustawić prowizję globalną, a także na podstawie kategorii
 • Profil sprzedawcy i produkty wymienione w Marketplace mogą być łatwo przeglądane przez administratora sklepu z panelu administracyjnego Magento 2 Marketplace Extension.
 • Administrator sklepu ma dostęp do zatwierdzenia lub odrzucenia żądania konta sprzedawcy i produktów przez niego wymienionych.
 • Kategorie przechowywania produktów są przypisywane administratorowi z modułu Marketplace Magento 2 Multi vendor Module. Sprzedawcy mogą dodawać swoje produkty tylko w przypisanych kategoriach.
 • Administrator sklepu ma możliwość włączania / wyłączania recenzji sprzedawców i recenzji sprzedawców produktów z zaplecza rozszerzenia Marketplace Magento 2 Multi vendor Extension.
 • Moduł Magento 2 Marketplace oferuje administratorowi dostęp do śledzenia raportu sprzedaży i ogólnej transakcji na stronie.
 • Domyślne szablony e-mail do powiadamiania sprzedawców są oferowane administratorowi sklepu przez moduł Magento 2 Multi Seller Marketplace.

1.2 Korzyści dla sprzedawców oferowane przez Magento 2 Marketplace Extension

 • Dostawcy zewnętrzni mogą łatwo zarejestrować się jako sprzedający na stronie, wypełniając formularz.
 • Wielu sprzedawców może zarejestrować się w Marketplace, wypełniając kilka szczegółów w formularzu.
 • Po zatwierdzeniu konta przez administratora sprzedawcy mogą łatwo wyświetlać swoje produkty w Marketplace z pulpitu sprzedawcy.
 • Sprzedawcy mogą dodawać swoje banery, logo sklepu i metadane z pulpitu sprzedawcy.
 • Sprzedawcy mogą bez wysiłku monitorować ogólny raport transakcji i sprzedaży z pulpitu sprzedawcy.
 • Żądanie nowej kategorii może zostać przesłane przez sprzedawców do administratora. Żądanie kategorii może zostać zatwierdzone / odrzucone przez administratora sklepu z zaplecza modułu Magento 2 Multi Marketplace sprzedawcy.
 • Korzyści dla klienta wynikające z rozszerzenia Magento 2 Marketplace
 • Klient ma szerszy zakres opcji do wyboru produktów.
 • Profil sprzedawców może być łatwo przeglądany przez odwiedzających na stronie produktu.
 • Klienci mogą przesyłać cenne informacje zwrotne dotyczące produktów, a także sprzedawcy.
 • Sprzedawca może dodawać kupony do swojego sklepu, aby dawać klientom zniżki i przyciągać ich różnymi ofertami.

1.3 Korzyści dla klienta wynikające z rozszerzenia Magento 2 Marketplace

 • Klient ma szerszy zakres opcji do wyboru produktów.
 • Profil sprzedawców może być łatwo przeglądany przez odwiedzających na stronie produktu.
 • Klienci mogą przesyłać cenne informacje zwrotne dotyczące produktów, a także sprzedawcy.
 • Klienci mają

Instalacja 2.0

Kup rozszerzenie Marketplace dla sprzedawców Magento 2 Multi ze sklepu KnowBand. Otrzymasz następujące pliki:

 • Spakowany plik zawierający kod źródłowy modułu
 • Instrukcja obsługi

Wykonaj kroki wymienione poniżej, aby zainstalować rozszerzenie Magento 2 Multi Marketplace w swoim sklepie:

 1. Rozpakuj spakowany plik. Utwórz folder (root Magento) / app / code / Knowband / Marketplace
 2. Prześlij wyodrębnioną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP
 3. Uruchom poniższe polecenia przez SSH w katalogu głównym Magento:
  a)?kompozytor wymaga phpoffice / phpexcel: 1.8.1
  b)?kompozytor wymagaphp: 1.13.0
 4. Teraz uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować wtyczkę:
  moduł php -f bin / magento: włącz –clear-static-content Knowband_Marketplace
  konfiguracja php bin / magento: aktualizacja
  konfiguracja php bin / magento: di: compile
  php bin / magento setup: static-content: deploy
 5. W panelu administracyjnym przejdź do menu głównego -> Knowband -> Rynek.
 6. Rozszerzenie Magento 2 Marketplace jest teraz gotowe do użycia.

Niniejsza instrukcja obsługi przeprowadzi użytkownika przez konfigurację i ustawienia modułu Markeplace Magento 2 Multi sprzedającego.

Panel administracyjny 3.0

Wtyczka Magento 2 Marketplace oferuje wiele opcji konfiguracji i zarządzania rynkiem online. Wszystkie zakładki zostały szczegółowo omówione poniżej.

Ustawienia ogólne 3.1

Ogólne ustawienia Magento 2 Multi sprzedawcy Marketplace są podzielone na dwa główne typy: Ustawienia ogólne i Konfiguracja niskiego stanu magazynowego

Ustawienia ogólne 3.1.1

Różne pola tego ogólnego ustawienia wtyczki Marketplace Magento 2 Multi vendor omówiono poniżej:

  • Włącz Marketplace: Przełącz ten przycisk, aby włączyć / wyłączyć moduł Multi Marketplace sprzedawcy Magento 2.
  • Komisja domyślna: Administrator może tutaj wprowadzić prowizję, która będzie pobierana od sprzedawców. Procentowa kwota ustawiona przez administratora ma domyślnie zastosowanie do wszystkich sprzedawców z Marketplace.
  • Kategorie dozwolone: Administrator może wybrać kategorie, które chce przypisać sprzedawcom. Jeśli nie zostanie wybrana żadna kategoria, sprzedawca może przechowywać produkty we wszystkich kategoriach.
  • Zarejestruj się jako pole sprzedawcy: Jeśli ta opcja jest włączona, sprzedawca może zarejestrować swój sklep w Marketplace.
  • Pokaż inną stronę rejestracji sprzedawcy: Jeśli ta opcja jest włączona, sprzedawca może się zarejestrować, korzystając z oddzielnego formularza rejestracyjnego w interfejsie Magento2 Marketplace.
  • Włącz masowe importowanie / eksportowanie: Administrator może zezwolić sprzedawcom na przesyłanie produktów luzem za pomocą przełączania tego przycisku.
  • E-mail do sprzedawcy w miejscu zamówienia: Jeśli ten przycisk jest włączony, sprzedawca zostanie powiadomiony o zamówieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Włącz tryb wakacyjny: Po włączeniu ta funkcja pozwala 3.7 recenzji sprzedawców Wszystkie recenzje sprzedawców wraz z ich zatwierdzonym statusem zostaną wymienione w tej sekcji. Sprzedawcy wysyłają prośbę o urlop do administratora.
  • Pokaż informacje o sprzedawcy na stronie produktu: Klienci mogą wyświetlić informacje o sprzedawcy na stronie produktu, jeśli ten przycisk jest włączony.
  • Wymagana aprobata produktu: W przypadku wybrania opcji „Tak”, aby wystawić produkt na stronie, wymagana będzie zgoda administratora.
  • Limit nowego produktu: Wprowadź tutaj limit produktu, który sprzedawcy mają wyświetlać w witrynie Marketplace. Jeśli pole pozostanie puste, żaden produkt nie będzie na liście.
  • Włącz weryfikację sprzedawcy: Wybierz „Tak”, klienci będą mogli przesłać swoją opinię do sprzedawców tutaj.
  • Zatwierdzenie recenzji sprzedawcy: Jeśli ta funkcja jest włączona, opinia przesłana przez klientów zostanie przekazana administratorowi do zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu przez administratora sklepu recenzja będzie widoczna dla klientów.
  • Włącz listę sprzedawców: Włącz ten przycisk, aby wyświetlić listę sprzedawców w interfejsie witryny
  • Włącz pole wyszukiwania: Włącz tę funkcję, aby umożliwić klientom wyszukiwanie sprzedawcy na stronie z listą sprzedawców.
  • Włącz kupon sprzedawcy: Jeśli ta funkcja jest włączona, sprzedawca może dodawać kupony do swoich sklepów.
  • Włącz obsługę klienta sprzedawcy: Włącz tę funkcję, aby umożliwić sprzedawcom przeglądanie i rozwiązywanie zapytań swoich klientów.

ustawienia ogólne

3.1.2 Konfiguracja niskiego stanu magazynowego

 • Włącz powiadomienia o niskim stanie zapasów: Jeśli zostanie wybrana opcja „Tak”, sprzedawcy zostaną powiadomieni e-mailem o niskim stanie zapasów.
 • Niski limit zapasów: Jest to pole obowiązkowe, w którym administrator musi dodać limit, poniżej którego produkty są uważane za niski stan.
 • Kiedy powiadomić: Administrator ma możliwość wyboru warunku, kiedy chce wysłać pocztę do sprzedawców.
 • Wysyłaj powiadomienia z: Wybierz wiadomości e-mail, które chcesz wysłać jako powiadomienia.

zapasy magazynowe

3.2 Pola niestandardowe:

Administrator może dodawać różne pola niestandardowe dla profilu sprzedawcy. Administrator może wyrównać te pola niestandardowe w różnych sekcjach profilu sprzedawcy. Administrator ma wiele możliwości wyboru niestandardowych pól, takich jak tekst, radio, pole wyboru itp. A administrator może również wprowadzić te pola niestandardowe.

screenshot-from-2020-03-13-13-26-34

Lista sprzedawców 3.3

Administrator może monitorować listę sprzedawców sprzedających swoje towary w Marketplace z zaplecza rozszerzenia Magento 2 Multi Seller Marketplace. Administrator może wyświetlić listę zamówień i produktów sprzedawców, klikając po prawej stronie każdego sprzedawcy.

lista sprzedawców

3.3.1 Jak edytować konto sprzedawcy

Administrator ma nawet opcję edycji profilu sprzedawców. Kliknij nazwę sprzedawcy, a przed tobą otworzy się nowa strona. Administrator może tutaj wyświetlać i edytować szczegóły konta sprzedawcy, zamówienia, recenzje produktów, widok klienta itp.

opinie klientów

3.3.2 Ustawienia konta sprzedawcy

W Ustawieniach konta sprzedawcy dostępne są następujące karty:

 • Komisja domyślna: Administrator ma możliwość ustawienia innej kwoty prowizji sprzedawcy w porównaniu z prowizją globalną.
 • Limit nowego produktu: Limit produktu ustawiony na karcie Ustawienia ogólne można zmienić dla konkretnego sprzedawcy. Administrator może tutaj ustawić limit nowego produktu dla konkretnego sprzedawcy.
 • Kategorie dozwolone: Kategorie inne niż kategorie globalne można tutaj przypisać do konkretnego sprzedawcy.
 • Wymagana aprobata produktu: Ustawienia zatwierdzania produktu można zmienić na tej karcie.
 • Włącz weryfikację sprzedawcy: Administrator może tutaj zmienić ustawienia oceny sprzedawcy.
 • Wymagane zatwierdzenie opinii sprzedawcy: Administrator może w tym polu zmienić ustawienia zatwierdzania przeglądu sprzedawcy dla konkretnego sprzedawcy.
 • E-mail do sprzedawcy w miejscu zamówienia: Jeśli administrator chce powiadomić określonego sprzedawcę lub nie składa zamówienia, ustawienia można tutaj włączyć lub wyłączyć.

zarządzanie-sprzedawca-konto

Prośba o zatwierdzenie konta sprzedawcy 3.4

Zewnętrzni dostawcy mogą wypełnić formularz, aby zarejestrować swoje konto sprzedawcy w witrynie. Lista sprzedawców wraz ze statusem ich konta może być przeglądana przez administratora w tej zakładce rozszerzenia Magento 2 Multi Marketplace.

3.4.1 Jak zatwierdzić i odrzucić konto sprzedawcy

Administrator może zatwierdzić konto sprzedawcy jednym kliknięciem przycisku z zaplecza modułu Magento 2 Marketplace. Wystarczy kliknąć przycisk zatwierdzania lub odrzucania odpowiadający każdemu rachunkowi sprzedawcy, jak pokazano poniżej:

prośba o zatwierdzenie konta sprzedawcy

Jeśli administrator kliknie przycisk Zatwierdź, wyświetli się wyskakujące okienko z prośbą o zgodę na zatwierdzenie lub odrzucenie konta sprzedawcy.

zatwierdzenie przez sprzedawcę

Pewnego razuSprzedawca‘?tab?of?Magento?2?Multi?vendor?Marketplace?module.If?the?admin?clicks?on?the?Disapprove?button,?a?pop?up?box?asking?for?the?reason?of?the?disapproval?will?appear.

3.5 Lista produktów sprzedawców

Produkty zatwierdzone przez administratora z zaplecza rozszerzenia Magento 2 Multi Marketplace sprzedawcy zostaną wymienione na karcie Produkty sprzedawców.

3.5.1 Jak edytować i usuwać szczegóły produktów

W razie potrzeby właściciel sklepu może edytować lub usuwać szczegółowe informacje o produktach wymienionych przez sprzedawców. Kliknij odpowiednio przycisk „Edytuj” lub „Usuń”.

lista produktów sprzedającego

Lista zatwierdzeń produktów 3.6

Zewnętrzni sprzedawcy mogą wymienić swoje produkty z pulpitu sprzedawcy swojego profilu. Produkty dodane z pulpitu są wymienione w tej zakładce modułu Magento 2 Marketplace do zatwierdzenia. Zatwierdzenie przez administratora jest wymagane tylko wtedy, gdy ta funkcja jest włączona. Administrator sklepu może zatwierdzić lub odrzucić produkt jednym kliknięciem przycisku. Tylko produkty zatwierdzone przez sprzedawców są wymienione w zakładce Lista zatwierdzania produktów modułu Magento 2 Marketplace, jak pokazano na rysunku:

lista produktów do zatwierdzenia

Jeśli administrator kliknie przycisk Zatwierdź, pojawi się wyskakujące okienko z komunikatem „Czy chcesz zatwierdzić produkt?” .Kliknij „OK”, jeśli chcesz kontynuować akcję.

Recenzje produktów 3.7

Klienci mogą wystawiać oceny i pisać recenzje produktów, jeśli ta funkcja jest włączona z zaplecza wtyczki Magento 2 Marketplace. Jeśli ta opcja jest włączona, klienci mogą zostawić swoje recenzje, klikając „Napisz recenzję”. Recenzje napisane w interfejsie zostaną wymienione na zapleczu wtyczki Magento 2 Multi Marketplace, jak pokazano na poniższym obrazku:

przegląd produktu sprzedającego

Administrator może kliknąć 'Edytować' przycisk, aby edytować lub zatwierdzić recenzje produktu. Spowoduje to przekierowanie do strony edycji przeglądu modułu Marketplace dla wielu dostawców Magento 2. Różne pola tego interfejsu omówiono poniżej:

  1. Produkt: Tutaj pojawi się nazwa produktu, dla którego opublikowano recenzję.
  2. Autor: Tutaj pojawi się nazwa klienta wysyłającego recenzję. Administrator może w razie potrzeby zmienić nazwę.
  3. Podsumowanie Ocena: Ta sekcja domyślnie pokazuje ocenę podaną przez klienta.
  4. Szczegółowa ocena: Administrator może nawet zmienić ocenę w tym polu.
  5. Status: Administrator ma tutaj dostęp do aktualizacji statusu recenzji.
  6. Podsumowanie recenzji: W tym polu będzie dostępne podsumowanie przeglądu.
  7. Review: Tutaj zostanie wyświetlona recenzja wprowadzona przez klienta. Właściciel sklepu może w razie potrzeby edytować recenzję.

recenzje produktuAby zmiany zostały odzwierciedlone, administrator musi kliknąć ikonę „Zapisz recenzję” przycisk w prawym górnym rogu strony.

Opinie sprzedawców 3.8

Wszystkie recenzje sprzedawców wraz z ich zatwierdzonym statusem zostaną wymienione w tej sekcji.

sprzedawca-przegląd-szczegóły

Administrator może wyświetlić szczegółowe informacje, klikając przycisk "Widok" przycisk po prawej stronie każdej recenzji. Po kliknięciu przycisku widoku pojawi się wyskakujące okienko.

sprzedawca-przegląd-szczegóły

3.9 Lista zatwierdzonych przez sprzedawców przeglądów

Klienci mogą nawet wystawiać opinie sprzedawcom, jeśli ta funkcja jest włączona z zaplecza modułu Magento 2 Multi sprzedawca Marketplace. Aby opuścić recenzję, klienci mogą kliknąć 'Napisać recenzję' link na stronie produktu w witrynie. Zobacz zdjęcie poniżej:

prośba o zatwierdzenie przez sprzedawcę

Spowoduje to przekierowanie ich do interfejsu, w którym oceniają i oceniają sprzedawców. Wprowadzone tutaj recenzje sprzedawców zostaną wymienione w zakładce Żądanie zatwierdzenia recenzji sprzedawców w Magento 2 Multi Marketplace Module. Administrator może przeglądać, zatwierdzać, odrzucać i usuwać recenzje, klikając odpowiednio przycisk „Wyświetl”, „Zatwierdź”, „Odrzuć” i „Usuń”.

Lista zapytań kategorii 3.10

Administrator przypisuje kategorię do zewnętrznego sprzedawcy w celu wystawienia listy produktów. Sprzedawcy mogą nawet poprosić administratora o dodanie nowej kategorii ze swojego pulpitu nawigacyjnego. Zapytania o kategorię wysłane przez sprzedawców zostaną wymienione na karcie Lista żądań kategorii sprzedawcy rozszerzenia Magento 2 Marketplace, jak pokazano na poniższym obrazku:

lista kategorii sprzedawcy

Dopiero po zatwierdzeniu żądania nowej kategorii przez administratora, tylko wtedy sprzedawca będzie mógł wymienić swój produkt w przypisanej kategorii. Administrator może zatwierdzić lub odrzucić wniosek o nową kategorię, klikając odpowiednio przycisk „Zatwierdź” lub „Odrzuć”.

3.11 Żądanie urlopowe sprzedawców

Rozszerzenie Magento 2 Marketplace zawiera funkcję, która pozwala sprzedawcom na wakacje. Jeśli administrator sklepu włączy tę funkcję z karty Ustawienia modułu Magento 2 Multi Marketplace sprzedawcy, tylko wtedy sprzedawcy mogą o to poprosić. Administrator może wyświetlić tę listę sprzedawców na wakacjach

wakacje sprzedającego

3.12 Najlepiej sprzedające się produkty

Administrator może wyświetlić listę najlepiej sprzedających się produktów określonego sprzedawcy. Lista najlepiej sprzedających się produktów może być filtrowana na podstawie okresu, kategorii i sprzedawcy.

najlepiej sprzedający się produkt

Szablony e-mail 3.13

Wtyczka sprzedawcy Magento 2 Multi sprzedawca oferuje różne wstępnie zaprojektowane szablony wiadomości e-mail dla różnych scenariuszy. Administrator sklepu może nawet dostosować szablony wiadomości e-mail zgodnie z wymaganiami, klikając przycisk „Edytuj szablon”.

email-szablony

Po kliknięciu „Edytuj szablon” przycisk, administrator może modyfikować temat i treść wiadomości e-mail zgodnie ze swoją wygodą.

edytuj szablony e-mail

Instrukcje 3.14 Cron

Zadania Cron można uruchomić, aby zsynchronizować zmiany z zaplecza modułu Magento 2 Multi sprzedawcy Marketplace z interfejsem sklepu. Zadania CRron, które są uruchamiane z backendu, omówiono poniżej:

 • Vacation Cron: Zadanie Vacation Cron jest uruchamiane w celu wyłączenia produktów sprzedawcy z frontonu sklepu, gdy sprzedawcy jeżdżą na wakacje.wakacje-cron
 • Niedostępny Cron z powiadomieniem: Zadania Cron są uruchamiane w celu ostrzeżenia sprzedawcy o produktach z niskim stanem magazynowym.wakacje-cron-png-1

3.15 Sprzedawca z funkcją importu i eksportu

Listę sprzedawców, którzy mogą przesyłać produkty zbiorczo z pulpitu sprzedawcy, administrator może wyświetlić w tej sekcji. Administrator może wyłączyć tę funkcję, klikając przycisk "Wyłączyć" przycisk po prawej stronie sprzedawcy.

sprzedawca z funkcją importu-eksportu

3.16 Transakcja i zarobki

3.16.1 Komisja

Administrator sklepu ma nawet opcję monitorowania całkowitej transakcji, zarobków sprzedawcy i zarobków administratora. Jest tam także nazwa sprzedawcy wraz z identyfikatorem e-mail.

3.16.2 Kategoria Mądra prowizja

Dzięki modułowi Magento 2 Marketplace administrator sklepu uzyskuje dostęp do filtrowania kategorii prowizji. Administrator może łatwo wyświetlić podsumowanie

prowizja od kategorii3.16.3 Mądra prowizja sprzedawcy

Administrator może wyświetlić listę wszystkich sprzedanych produktów, całkowitych zarobków, zarobków sprzedawców i zarobków administratora z zaplecza wtyczki Magento 2 Marketplace. Aby wyświetlić szczegółową transakcję, administrator musi kliknąć ikonę "Widok" przycisk.

prowizja od sprzedawcy

Ponadto rozszerzenie Marketplace Magento 2 Multi sprzedawca pozwala administratorowi dodać nowy szczegół transakcji z panelu administracyjnego sklepu. Jak tylko administrator kliknie na "Zrobić nowy" przycisk pojawi się przed nim wyskakujące okienko. Administrator musi wypełnić wszystkie szczegóły w wyskakującym okienku i kliknąć przycisk Prześlij, aby przesłać nowy wpis transakcji.

3.16.4 Wypłata sprzedawcy

Zatwierdzoną prośbę o zapłatę od sprzedawców można wyświetlić w sekcji zapłat dla sprzedawców.

3.16.5 Żądanie zapłaty przez sprzedawcę

Żądanie zapłaty wysłane przez sprzedawców może wyświetlić administrator z zaplecza żądania zapłaty. Administrator może zatwierdzić / odrzucić żądanie zapłaty za pomocą kilku kliknięć. Gdy administrator kliknie przycisk „Zatwierdź”, pojawi się wyskakujące okienko pokazane na rysunku.

żądanie zapłaty od sprzedawców

Gdy administrator kliknie przycisk „Odrzuć”, pojawi się okno dialogowe z polem komentarza. Gdy administrator kliknie przycisk Prześlij po wypełnieniu pól komentarza, żądanie zostanie odrzucone.

3.16.6 Żądanie zapłaty PayPal

Wtyczka Magento 2 Multi sprzedawca oferuje administratorowi dostęp do ustawień płatności Paypal z zaplecza sklepu. Administrator musi podać identyfikator klienta, klucz tajny klienta, tryb Paypal, temat wiadomości e-mail Paypal i walutę Paypal na zapleczu sklepu.

ustawienia płatności-wypłaty

Interfejs użytkownika 4.0

Po pomyślnym zainstalowaniu rozszerzenia Magento 2 Marketplace w sklepie Magento 2 sprzedawcy zewnętrzni mogą się zarejestrować, wypełniając prosty formularz z interfejsu sklepu. Aby ułatwić zarządzanie sklepem, sprzedawca ma dostęp do swojego pulpitu nawigacyjnego.

Rejestracja sprzedawcy 4.1

Sprzedawcy mogą zarejestrować swoje konto, wypełniając formularz rejestracyjny z interfejsu sklepu. Format formularza rejestracyjnego jest taki sam zarówno dla sprzedawców, jak i klientów. Aby zarejestrować się jako Sprzedawcy, sprzedawca musi zaznaczyć dodatkowe pole wyboru w formularzu.

rejestracja sprzedawcy

4.2 Sprzedawca Dashboard

Po zakończeniu procedury rejestracji konta z zaplecza wtyczki Magento 2 Marketplace sprzedawca uzyska dostęp do pulpitu nawigacyjnego. Sprzedawcy mogą przeglądać cały raport sprzedaży, listę produktów i szczegóły zamówienia z pulpitu sprzedawcy. Żądanie nowej kategorii, żądanie wypłaty i wniosek o urlop mogą być wysyłane przez sprzedawców z pulpitu nawigacyjnego.

deska rozdzielcza Saller

Profil sprzedawcy 4.2.1

Sprzedawcy mogą edytować swój profil i personalizować swój sklep z tej zakładki Profil sprzedawcy na pulpicie nawigacyjnym. Na tej karcie sprzedawcy mogą dodawać i edytować tytuł sklepu, adres i linki do kont społecznościowych.

profil sprzedawcy

4.2.2 Katalog produktów

Sprzedawcy mogą postępować zgodnie ze ścieżką wymienioną poniżej, aby dodać nowy produkt. Gdy tylko sprzedawca kliknie katalog produktów, wyświetli się następująca strona. Sprzedawca może wyświetlić listę produktów wymienionych na rynku w katalogu produktów. 3.15.6 Żądanie zapłaty PayPal.

katalog produktów

Aby dodać nowy produkt do listy, kliknij przycisk „Nowy produkt”

Przejdź do Moje konto -> Pulpit nawigacyjny -> Katalog produktów.

4.2.2.1 Jak dodać nowy produkt

Produkty już wymienione przez sprzedawców są wymienione na karcie pulpitu sprzedawcy. Gdy administrator kliknie przycisk „Nowy produkt”, pojawi się menu podręczne z polami atrybutów i polem typu produktu. Wybierz pola atrybutów i pole typu produktu, a następnie kliknij "Dalej" przycisk. Spowoduje to przekierowanie do strony „Nowy produkt”. Podaj obowiązkowe dane pola, aby dodać produkt.

torba na nowy produkt

Zamówienia 4.2.3

Lista zamówień i powiązane z nimi szczegóły mogą być przeglądane przez sprzedającego w tej zakładce Pulpitu nawigacyjnego sprzedawcy.

zamówienie

4.2.4 Opinia o produkcie

Sprzedawcy mogą przeglądać recenzję otrzymaną od produktów na karcie przeglądu produktu na pulpicie nawigacyjnym. Wszystkie otrzymane recenzje zostaną wymienione, jak pokazano na poniższym obrazku:

informacje zwrotne o produkcie

4.2.5 Moje recenzje

Karta Moje recenzje na pulpicie sprzedawcy zawiera listę recenzji sprzedawcy otrzymanych w ich profilu.

moje recenzje

Zarobki 4.2.6

Na tej karcie sprzedawcy mogą wyświetlić łączną sprzedaż, całkowite zarobki, całkowite zamówienie i łączny sprzedany produkt. Sprzedawcy mogą nawet zastosować filtr do wyników zarobków zgodnie z ich wymaganiami. Całkowita historia zarobków zostanie wyświetlona, ​​jak pokazano poniżej:

Moje zarobki

Historia transakcji 4.2.7

Sprzedawca może wyświetlić całą historię transakcji na karcie transakcji.

Historia transakcji

4.2.8 Żądanie wypłaty

Sprzedawcy mogą wyświetlić listę żądań wypłaty wysłanych do administratora z karty Żądanie wypłaty. Status żądania wypłaty może być również monitorowany przez sprzedawcę, który może nawet wysłać zapytanie o kategorię do administratora sklepu. Ponadto sprzedawcy mogą wygenerować nowe żądanie wypłaty, wykonując następujące czynności:

żądanie wypłaty

Idź do Pulpit nawigacyjny -> Żądanie zapłaty

Kliknij na "+" ikona po prawej stronie nowego żądania wypłaty. Po kliknięciu „+” pojawi się nowe menu.

formularz wypłaty sprzedawcy

 • Ilość: Wprowadź wartość kwoty tutaj.
 • Żądaj powodu: W tym polu wprowadź powód wypłaty.

Kliknij "Zatwierdź" przycisk na przycisku strony, aby przesłać wpis wypłaty.

4.2.9 Wniosek o nową kategorię

Sprzedawcy mogą przeglądać kategorie przypisane im przez administratora. Ponadto sprzedawca może wysłać zapytanie o nową kategorię do administratora sklepu, wykonując te proste czynności. Aby wysłać zapytanie o kategorię, przejdź do Pulpit nawigacyjny -> Żądanie nowej kategorii, otworzy się przed nim strona.

poprosić o nowe kategorie

 • Wybierz kategorię: Wybierz kategorię, o którą chcesz poprosić.
 • Powód: Podaj odpowiedni powód żądania tej kategorii.

4.2.10 Moje wakacje

Karta Moje wakacje wyświetla listę wniosków urlopowych przesłanych już przez sprzedawców do administratora.

moja-wakacje-historia

4.2.10.1 Jak ustawić nowy wpis urlopowy

Gdy sprzedawca znajdzie się w sekcji Moje wakacje, kliknij przycisk „Ustaw nowe wakacje”, otworzy się przed nimi wyskakujące okno z następującymi polami:

 • Data rozpoczęcia: Wprowadź tutaj datę rozpoczęcia wakacji.
 • Data zakończenia: Wpisz tutaj ostatnią datę wakacji.
 • Twój komentarz do wakacji: Wpisz tutaj szczegóły związane z wakacjami.

dodaj nowe wakacje

Kliknij na "Stwórz" tutaj, a żądanie zostanie wysłane do administratora w celu zatwierdzenia.

4.2.11 Kupony sprzedawcy

Korzystając z tej funkcji, sprzedawca może generować kupony dla swoich klientów. Sprzedawcy mogą używać różnych odmian do tworzenia swoich kuponów, takich jak użytkownicy na kupon, typ kuponu itp.

screenshot-from-2020-03-13-13-19-53

4.2.12 Niski poziom zapasów

Karta Niedostępne wyświetla listę produktów, których brakuje w magazynie. Sprzedawca może ustawić Niskie ustawienie konfiguracji zapasów z tej sekcji. Kliknij na "+" podpisz po prawej stronie konfiguracji i wypełnij tam następujące pole.

 • Niski limit zapasów: Wprowadź próg, poniżej którego chcesz otrzymywać powiadomienia.
 • Otrzymuj powiadomienia o niskim stanie zapasów: Włącz / wyłącz powiadomienie o niskim stanie zapasów z tego pola.powiadomienie o niskim zapasie

4.2.13 Import i eksport produktu

Aby przesłać produkty luzem, sprzedający muszą wygenerować wysłane do administratora żądanie importu / eksportu produktu. Wpisz komentarz w polu i prześlij żądanie do administratora. Gdy żądanie zostanie zatwierdzone przez administratora, tylko wtedy sprzedawca może przesłać produkty zbiorczo.

żądanie aktywacji importu-eksportu-funkcji

4.2.14 System wsparcia

Ta funkcja umożliwia sprzedającemu przeglądanie zapytań swoich klientów w formie biletów. Gdy sprzedawca kliknie identyfikator biletu, będzie mógł zobaczyć pełne szczegóły dotyczące zapytania, a nawet odpowiedzieć i zmienić status zapytania.

screenshot-from-2020-03-13-13-19-23

Więcej informacji można znaleźć w następujących linkach:


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *