Jak wyświetlić recenzje produktów OpenCart w wyszukiwarkach?

W OpenCart recenzje produktów nie są widoczne dla Google, ponieważ są ładowane za pomocą kodu Jquery. To nie jest dobre z punktu widzenia SEO, ponieważ recenzje produktów mogą pomóc kupcom

W Opencart,

Ten problem można naprawić na trzy następujące sposoby 3:

Metoda #1?You can use our Przejrzyj Incentive wtyczka, która nie tylko wyświetla oceny produktów w wynikach wyszukiwania Google, ale także wprowadza wymagane zmiany na stronie produktu OpenCart, dzięki czemu Google może zobaczyć wszystkie recenzje produktów i może je zaindeksować.

Metoda #2 Możesz wprowadzić wszystkie wymagane zmiany przez

  • Edytuj plik "/catalog/view/theme/your_theme/template/product/product.tpl"
  • Zastąp następujący kod

<div id = "review"> </ div>

z

<div id = "review"> <? php echo $ allreviews;?> </ div>

W tym samym pliku musisz również zastąpić

$ ('# review'). load ('index.php? route = product / product / review & product_id = <? php echo $ product_id;?>');

z

//$('#review').load('index.php?route=product/product/review&product_id=<?php echo $ product_id;?> ');

  • Teraz edytuj plik "catalog / controller / product / product.php"
  • Wyszukaj "$ this-> load-> model (" catalog / product ");" bez podwójnych cytatów i

$ result = $ this-> customreview ($ product_id); $ data ['allreviews'] = $ wynik;

Ponadto wyszukaj "public function index () {" bez podwójnych cudzysłowów i dodaj

publicview customreview ($ product_id) {$ this-> load-> language ("product / product"); $ this-> load-> model ("katalog / recenzja"); $ data ['text_no_reviews'] = $ this-> language-> get ('text_no_reviews'); if (isset ($ this-> request-> get ['page'])) {$ page = $ this-> request-> get ['page']; } else {$ page = 1; } $ data ['reviews'] = array (); $ review_total = $ this-> model_catalog_review-> getTotalReviewsByProductId ($ product_id); $ results = $ this-> model_catalog_review-> getReviewsByProductId ($ product_id, ($ strona – 1) * 5, 5); foreach ($ wyniki jako wynik $) {$ data ['recenzje'] [] = array ("autor" => $ wynik ['autor'], "tekst" => nl2br ($ wynik ['tekst']), 'rating' => (int) $ wynik ['rating'], 'date_added' => date ($ this-> language-> get ('date_format_short'), strtotime ($ result ['date_added']))); } $ pagination = new Pagination (); $ pagination-> total = $ review_total; $ pagination-> page = $ page; $ pagination-> limit = 5; $ pagination-> url = $ this-> url-> link ('product / product / review', 'product_id ='. $ product_id. '& page = {page}'); $ data ['pagination'] = $ pagination-> render (); $ data ['wyniki'] = sprintf ($ this-> language-> get ('text_pagination'), ($ review_total)? (($ strona – 1) * 5) + 1: 0, ((($ strona – 1) * 5)> ($ review_total – 5))? $ Review_total: (((($ strona – 1) * 5) + 5), $ review_total, ceil ($ review_total / 5)); if (file_exists (DIR_TEMPLATE. $ this-> config-> get ('config_template'). '/template/product/review.tpl')) {return $ this-> load-> view ($ this-> config-> get ('config_template'). '/template/product/review.tpl', $ data); } else {return $ this-> load-> view ('default / template / product / review.tpl', $ data); }}

#3 Metoda: Pobierz to?free module and install it on your store. Follow below instructions to install it.

  1. Wyciągnij pobrany plik zip.
  2. Prześlij plik xml z panelu Rozszerzenia> Strona instalatora rozszerzenia.
  3. Teraz odśwież zmiany

Jeśli napotkasz problem lub potrzebujesz pomocy w naprawieniu tego błędu, skontaktuj się z nami.

To również Cię zainteresuje:

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *