Rozszerzenie pola rejestracji niestandardowej Magento 2 – instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Właściciele sklepów Magento 2 mają możliwość dodania dodatkowych pól informacyjnych w formularzu rejestracyjnym z rozszerzeniem Magento 2 Customer Registration Fields. Oferty Knowband Rozszerzenie Magento 2 Custom Registration Fields która pozwala administratorowi dodawać pola niestandardowe w formularzu rejestracyjnym. Administrator może nawet dodawać i zarządzać wyglądem i działaniem pól niestandardowych, dodając dodatkowe arkusze CSS. Te szczegóły zebrane z dodatkowego pola mogą być wykorzystane w przyszłości do celów marketingowych i sprzedażowych.

To rozszerzenie niestandardowych pól Magento 2 zapewnia opcję dodawania nowych pól niestandardowych i aktualizowania starego pola niestandardowego w formularzu rejestracyjnym. Administrator może zweryfikować niestandardowe pola z interfejsu administratora. Moduł niestandardowego formularza rejestracyjnego Magento 2 umożliwia administratorowi wyświetlanie szczegółów na fakturze klientów.

Moduł Magento 2 Registration Fields pozwala administratorowi tworzyć partycje formularza rejestracyjnego w celu pokazania specjalnych pól. Można wybrać wiele pól niestandardowych, takich jak pole tekstowe, przycisk opcji, pola wyboru, data, wybór, obszar tekstowy i plik pole.

1.1 Istotne cechy rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields

 • Nowe pola niestandardowe dla formularza rejestracyjnego można tworzyć bez skomplikowanych zadań, korzystając z tego modułu Magento 2 Custom Registration Fields.
 • Moduł Magento 2 Registration Fields umożliwia administratorowi sklepu internetowego tworzenie sekcji formularza rejestracyjnego w celu wyświetlania niestandardowych pól.
 • Rozszerzenie Magento 2 Custom Registration Fields umożliwia administratorowi utworzenie n liczby niestandardowych pól. Wtyczka oferuje opcję tworzenia sekcji niestandardowej, a pola można z łatwością umieścić w żądanej sekcji.
 • Moduł niestandardowego formularza rejestracyjnego Magento 2 umożliwia administratorowi sklepu stosowanie walidacji z interfejsu administratora.
 • Żadne zmiany kodu nie są wymagane do wdrożenia niestandardowego modułu formularza rejestracyjnego Magento 2.
 • Administrator może dodać niestandardowy kod CSS – aby zmienić wygląd i działanie pól niestandardowych z interfejsu administratora tej wtyczki Magento 2 Custom Registration Fields.
 • Rozszerzenie pola rejestracji niestandardowej oferuje różne pola, takie jak przycisk opcji, tekst, zaznaczenie, obszar tekstowy, pole wyboru, data i pole pliku.
 • Administrator sklepu może pokazać dane klienta dotyczące konkretnego pola na fakturze, włączając opcję z interfejsu administratora tej wtyczki Magento 2 Registration Fields.
 • Administrator sklepu może ograniczyć długość niestandardowych pól z poziomu interfejsu administratora rozszerzenia Magento 2 Niestandardowe pole rejestracji.
 • Właściciel sklepu może łatwo zainstalować, skonfigurować i używać tego rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields.
 • Administrator sklepu może zezwolić klientom na edycję “ niestandardowych informacji o polach ”, jeśli jest to wymagane.
 • Ta wtyczka Magento 2 Custom Fields umożliwia dodawanie, aktualizowanie i usuwanie niestandardowego pola bez żadnych trudności.

Instalacja 2.0

Po zakupie rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields administrator sklepu otrzyma następujące pliki:

1. Knowband_Customfield.zip, które zawierają kod źródłowy rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields.
2. Podręcznik użytkownika, który zawiera wszystkie szczegóły i pomoc dotyczącą rozszerzenia.

Kroki instalacji rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields są wymienione poniżej:

 1. Kup rozszerzenie Magento 2 Custom Registration Fields od Knowband. Możesz pobrać pakiet rozszerzeń.
 2. Pakiet ma spakowany plik, który zawiera instrukcję użytkownika i kod źródłowy rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields. Rozpakuj paczkę.
 3. Utwórz folder {Magentoroot} / app / code / Knowband / Customfield
 4. Prześlij wyodrębnioną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (np. Filezilla lub WinSCP pobierz tutaj: http://filezilla-project.org/).
 5. Teraz uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować wtyczkę: php -f moduł bin / magento: włącz clear-static-content Knowband_Customfield php -f bin / magento setup: upgrade php -f bin / magento setup: di: compile php bin / magento setup : static-content: deploy
 6. Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do „Rozszerzenia wiedzy> Niestandardowe pola rejestracji”.

Możesz teraz skonfigurować i używać rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields.

Interfejs administratora 3.0

Po pomyślnej instalacji administrator sklepu może skonfigurować niestandardowy moduł rejestracji pola. Po zainstalowaniu modułu Magento 2 Registration Fields administrator może wejść do interfejsu administratora. W tym niestandardowym rozszerzeniu rejestracji pola Magento 2 znajdziesz trzy opcje dostosowywania.

 • Ustawienia ogólne
 • Niestandardowa sekcja pola
 • Pola niestandardowe

10

Ustawienia ogólne 3.1

Administrator sklepu może włączyć funkcje z „Ustawienia główne” menu.

 • Włącz rozszerzenie: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować funkcjonalność z poziomu interfejsu administratora.
 • Niestandardowy kod CSS: Właściciel sklepu może dodać niestandardowy kod CSS, aby zmienić wygląd i działanie pól niestandardowych.

11

3.2 Niestandardowe sekcje pól

Rozszerzenie Magento 2 Custom Fields pozwala administratorowi utworzyć sekcję do wyświetlania dodatkowych pól niestandardowych. Tutaj administrator sklepu może wyświetlić listę niestandardowych sekcji pól, jak pokazano poniżej:

1

3.2.1 Jak dodać nowe niestandardowe pole sekcji?

Administrator sklepu może kliknąć dodaj nową opcję, aby dodać niestandardową sekcję pola.

2

Oto różne pola do tworzenia pól:

 • Nazwa Administrator sklepu eCommerce może ustawić etykietę dla sekcji niestandardowych pól na tej karcie.
 • Włącz: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować niestandardowe sekcje pól zgodnie z wymaganiami.

3

3.2.2 Jak edytować nowe pole sekcji niestandardowej?

Aby edytować niestandardowe sekcje pól sekcji, kliknij przycisk Edytuj odpowiadający każdemu polu. Administrator może zmienić nazwę etykiety i aktywować lub dezaktywować ten moduł, klikając przycisk włączania.

4

3.2.3 Jak usunąć nowe pole sekcji niestandardowej?

Administrator sklepu eCommerce może również usunąć sekcje pola niestandardowego, klikając opcję „Usuń”.

5

3.3 Pola niestandardowe

Właściciel sklepu Magento 2 może wyświetlić niestandardowe pole po włączeniu niestandardowych sekcji pól. Administrator może ustawić niestandardowe pola zgodnie z wymaganiami.

Administrator sklepu może w każdej chwili dodawać, usuwać i aktualizować pola niestandardowe.

3.3.1 Jak usunąć niestandardowe pole?

Właściciel sklepu może łatwo usunąć dowolne niestandardowe pole z interfejsu administratora. Administrator może kliknąć przycisk usuwania. Następnie wyświetli się wyskakujące okienko z potwierdzeniem i wybierając tak, administrator może potwierdzić żądanie.

6

3.3.2 Jak edytować pole niestandardowe?

Administrator sklepu może również edytować wcześniej utworzone pola niestandardowe. Administrator musi kliknąć przycisk edycji, aby zaktualizować poprzednie ustawienia.

7

3.3.3 Jak dodać nowe pole niestandardowe?

Niestandardowe atrybuty rejestracji umożliwiają administratorowi dodanie nowego niestandardowego pola bez żadnych kłopotów. Administrator może kliknąć opcję „Dodaj nowe”, aby dodać nowe pole niestandardowe.

9

 • Wybierz typ pola: Administrator sklepu eCommerce może wybrać typ pola, tj. Tekst, opcję wyboru, przycisk radiowy, pole wyboru, obszar tekstowy, pole pliku i daty. Zostanie wyświetlona lista rozwijana umożliwiająca wybranie pola.

12

Poniżej wymieniono różne opcje oferowane w tej sekcji:

 1. Tekst
 2. Wybierz
 3. radio
 4. pole wyboru
 5. Obszar tekstowy
 6. filet
 7. Data

Różne typy pól wymagały wypełnienia różnych informacji. Omówmy je jeden po drugim.

Pole tekstowe 3.4

Klienci online mogą wprowadzić swoje dane osobowe w polu tekstowym. Administrator może użyć pola tekstowego do wpisania imienia i nazwiska, adresu i tego rodzaju informacji.

13

Właściciel sklepu eCommerce może ustawić pole tekstowe w interfejsie, stosując następujące ustawienia:

 • Nazwa Administrator sklepu eCommerce może ustawić etykietę pola wejściowego. Administrator może ustawić nazwę pola.
 • Krótki opis: Właściciel sklepu może ustawić krótki opis z poziomu interfejsu administratora. Dzięki krótkiemu opisowi klienci mogą zrozumieć, jakie informacje są wymagane w danej dziedzinie.
 • Symbol zastępczy: Administrator sklepu eCommerce może wprowadzić symbol zastępczy w tej sekcji. Symbol zastępczy określa znak wodny wyświetlany w polu tekstowym.
 • Sekcja: Administrator sklepu może wybrać niestandardową sekcję pola, w której chcesz wyświetlić to konkretne pole informacyjne. Tutaj administrator sklepu może wybrać blok, w którym chce umieścić to konkretne pole.
 • Nazwa pola, identyfikator HTML, klasa HTML: Ta sekcja zapewni unikalną tożsamość pól. Będzie to takie samo dla wszystkich trzech sekcji.
 • Uprawomocnienie: Administrator sklepu eCommerce może ustawić typ walidacji dla różnych pól. Nie ma potrzeby zmiany kodu w celu zastosowania walidacji. Właściciel sklepu może wybrać typ weryfikacji, jak wspomniano poniżej:
 1. E-mail
 2. URL
 3. Hasło
 4. Numer
 5. Cyfry
 6. Listy
 7. Litera i cyfry
 8. Data

Jeśli klient nie będzie przestrzegał zasad walidacji, w polu rejestracji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 • Długość maksymalna i minimalna: Administrator sklepu może ustalić limit słów, ustawiając maksymalną i minimalną długość. Jeśli administrator sklepu nie wprowadzi żadnej wartości, klienci mogą wprowadzić nieograniczoną liczbę znaków.
 • Wymagany: Administrator może ustawić dowolne niestandardowe pole rejestracji jako wymagane. Jeśli administrator ustawi pole zgodnie z wymaganiami, zostanie wyświetlony wyjątek, jeśli klient opuści pole jako puste.
 • Edytowalne przez Klienta: Administrator może włączyć lub wyłączyć opcję umożliwienia edycji pola przez klientów eCommerce. W razie potrzeby klienci mogą zmienić informacje w polu.
 • Pokaż na fakturze: Jeśli administrator sklepu chce pokazać klientom przesłane informacje z pola na fakturze, administrator może aktywować tę opcję.
 • Aktywny: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować to pole z poziomu interfejsu administratora.

3.5 Wybierz pole

Za pomocą tego „Wybierz pole” administrator może pokazać opcję wyboru opcji z różnych opcji. Na przykład klienci mogą wybrać pole „Płeć”.

Nazwa etykiety, krótki opis, wybór sekcji pozostaje taki sam w tym typie pola, jak inne. Oto opcje dostosowywania oferowane administratorowi sklepu.

14

 • Wybór wielokrotny: Administrator może pozwolić klientom na wybór wielu opcji, włączając tę ​​opcję.
 • Opcje: Tutaj można wprowadzić różne opcje. Administrator może wprowadzić tylko jedną opcję w jednym wierszu.
 • Domyślna wartość: Administrator może również wstawić opcjonalną wartość domyślną. To pole jest opcjonalne. Administrator sklepu może ustawić domyślną wartość opcji Radio, Wybierz lub Pole wyboru.

Radio 3.6

Administrator może wybrać pole radiowe, aby umożliwić klientom wybranie tylko jednej opcji naraz. Opcje dostosowywania są takie same, jak opcja „wybierz pole” tylko opcja „wielokrotny wybór” nie jest dostępna.

15

3.7 Pole wyboru

Pola wyboru pozwalają klientom wybrać opcję poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Funkcjonalność pola wyboru jest podobna do przycisku radiowego i pola wyboru. Administrator może łatwo zastosować ustawienia. Te same opcje dostosowywania są dostępne do wdrożenia.

16

3.8 Obszar tekstowy

W polu tekstowym klienci mogą wprowadzić informacje w jednej linii, takie jak imię, nazwisko i adres. W przypadku, gdy do informacji potrzeba wielu wierszy, można użyć pola tekstowego.

17

Plik 3.9

Administrator może wyświetlić to pole pliku w formularzu rejestracyjnym. Klienci mogą przesłać plik, taki jak obraz, dokument i inne. Administrator sklepu może ustawić dozwolone rozszerzenia plików i uczynić je wymaganym “ polem ”, jeśli chce.

18

3.10 Data

Pole Data umożliwia klientom wprowadzenie daty w odpowiednim formacie. Administrator może wprowadzić etykietę, krótki opis, symbol zastępczy zgodnie z wymaganiami.

19

4.0 Interfejs użytkownika formularza rejestracji witryny

Po zastosowaniu ustawienia pól niestandardowych właściciel sklepu może wyświetlić pola niestandardowe na stronie rejestracji w witrynie. Formularz zostanie pokazany na obrazku poniżej:

frontui

Aby uzyskać więcej Rozszerzenia Magento 2 odwiedź Knowband.

Aby uzyskać więcej szczegółów, na temat atrybutów niestandardowych, moduł rejestracji, odwiedź:

Knowband Magento 2 Konfiguracja Rejestracja Pola rozszerzenie moduł link.

Magento 2 Rejestracja Field module admin demo link.

Knowband Magento 2 Niestandardowe Pola wtyk przednie demo link.

Prosimy o kontakt z namisupport@knowband.com dla dowolnego zapytania lub niestandardowego żądania zmiany zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *