Rozszerzenie Magento 2 Custom Registration Field-User Manual

1.0 Wprowadzenie

Właściciele sklepu Magento 2 mają możliwość dodania dodatkowych pól informacyjnych w formularzu rejestracyjnym z rozszerzeniem Magento 2 Customer Registration Fields. Oferty Knowband Rozszerzenie Magento 2 Custom Registration Fields to pozwala administratorowi dodawać niestandardowe atrybuty w polu rejestracji. Administrator może nawet dodawać i zarządzać wyglądem i polami niestandardowymi. Te dane zebrane z dodatkowego pola mogą być wykorzystane w przyszłości do celów marketingowych i sprzedażowych.

To rozszerzenie Magento 2 Custom Fields zapewnia opcję dodawania nowych niestandardowych pól i aktualizowania starego niestandardowego pola w formularzu rejestracyjnym. Administrator może sprawdzać poprawność pól niestandardowych w interfejsie administratora. Moduł niestandardowego formularza rejestracji Magento 2 umożliwia administratorowi wyświetlanie szczegółów na fakturze klientów.

Moduł Magento 2 Registration Fields umożliwia administratorowi tworzenie partycji formularza rejestracji w celu pokazania niestandardowych pól.

1.1 Istotne cechy rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields

 • Nowe niestandardowe pola formularza rejestracyjnego można utworzyć bez skomplikowanego zadania, korzystając z modułu Magento 2 Custom Registration Fields.
 • Moduł Magento 2 Registration Fields pozwala administratorowi sklepu internetowego tworzyć sekcje formularza rejestracyjnego do wyświetlania niestandardowych pól.
 • Rozszerzenie Magento 2 Custom Registration Fields umożliwia administratorowi tworzenie n liczby niestandardowych pól. Wtyczka oferuje opcję utworzenia sekcji niestandardowej, a pola można łatwo umieścić w wybranej sekcji.
 • Moduł niestandardowego formularza rejestracyjnego Magento 2 umożliwia administratorowi sklepu stosowanie walidacji z interfejsu administratora.
 • Bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie do implementacji niestandardowego modułu formularza rejestracji Magento 2.
 • Administrator może dodać niestandardowy kod CSS do dostosowywania wyglądu i działania z interfejsu administracyjnego wtyczki Magento 2 Custom Registration Fields.
 • Własne atrybuty rejestracji oferują różne pola, takie jak przycisk radiowy, tekst, zaznacz, obszar tekstowy, pole wyboru, data i pole pliku.
 • Administrator sklepu może wyświetlić szczegóły klienta dotyczące konkretnego pola na fakturze, włączając opcję z interfejsu administratora tej wtyczki Magento 2 Registration Fields.
 • Właściciel sklepu może łatwo zainstalować, skonfigurować i używać rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields.
 • Ta wtyczka Magento 2 Custom Fields umożliwia dodawanie, aktualizowanie i usuwanie niestandardowego pola bez żadnych trudności.

Instalacja 2.0

Po zakupie rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields administrator sklepu otrzyma następujące pliki:

1. Knowband_Customfield.zip, który zawiera kod źródłowy rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields.
2. Instrukcja obsługi, która zawiera wszystkie szczegóły i pomoc dotyczącą rozszerzenia.

Poniżej opisano kroki instalacji rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields:

 1. Kup rozszerzenie Magento 2 Custom Registration Field firmy Knowband. Możesz pobrać pakiet rozszerzeń.
 2. Pakiet zawiera spakowany plik zawierający instrukcję użytkownika i kod źródłowy rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields. Rozpakuj pakiet.
 3. Utwórz folder {Magentoroot} / app / code / Knowband / Customfield
 4. Prześlij wyodrębnioną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP
 5. Teraz uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować wtyczkę: moduł php -f bin / magento: enable
 6. Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do „Rozszerzenia Knowband> Własne pola rejestracji”.

Możesz teraz skonfigurować i używać rozszerzenia Magento 2 Custom Registration Fields.

Interfejs administratora 3.0

Po udanej instalacji administrator sklepu może skonfigurować moduł niestandardowych atrybutów rejestracji. Po zainstalowaniu modułu Magento 2 Registration Fields administrator może wejść do interfejsu administratora. W tym rozszerzeniu rejestracji niestandardowego pola Magento 2 znajdziesz trzy opcje dostosowywania.

 • Konfiguracja modułu
 • Sekcja pola niestandardowego
 • Pola niestandardowe

konfiguracja Rozszerzenie Magento 2 Custom Registration Fields

Ustawienia ogólne 3.1

Administrator sklepu może włączyć funkcje z „Ustawienia główne" menu.

 • Włącz rozszerzenie: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować funkcje z interfejsu administratora.
 • Niestandardowy kod CSS: Właściciel sklepu może dodać niestandardowy kod CSS do personalizacji wyglądu i działania.

ustawienia ogólne-opcja

Sekcje niestandardowe 3.2

Rozszerzenie Magento 2 Custom Fields pozwala administratorowi utworzyć sekcję, aby wyświetlić dodatkowe pola niestandardowe. Tutaj administrator sklepu może wyświetlić listę niestandardowych sekcji pól, jak pokazano poniżej:

sekcja niestandardowa

3.2.1 Jak dodać nowe pole sekcji niestandardowej?

Administrator sklepu może kliknąć opcję Dodaj nową, aby dodać niestandardową sekcję pola.

add-new-custom-field-section

Oto różne pola do tworzenia pola:

 • Label: Administrator sklepu eCommerce może ustawić etykietę dla tego niestandardowego pola.
 • Włącz: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować to niestandardowe pole zgodnie z wymaganiem.

add-custom-fields-section

3.2.2 Jak edytować nowe pole sekcji niestandardowej?

Aby edytować pola sekcji niestandardowej, kliknij przycisk Edytuj odpowiadający każdemu polu. Administrator może zmienić nazwę etykiety i aktywować lub dezaktywować ten moduł, klikając przycisk włączania.

pole edycji-niestandardowej sekcji

3.2.3 Jak usunąć nowe pole sekcji niestandardowej?

Administrator sklepu eCommerce może również usunąć pole rejestracji niestandardowej, klikając opcję „Usuń”.

skasuj-niestandardową sekcję

Pola niestandardowe 3.3

Właściciel sklepu Magento 2 może wyświetlić niestandardowe pole po włączeniu niestandardowych sekcji pola. Administrator może ustawić niestandardowe pola zgodnie z wymaganiami.

Administrator sklepu może dodawać, usuwać i aktualizować pola niestandardowe w dowolnym momencie.

3.3.1 Jak usunąć niestandardowe pole?

Właściciel sklepu może łatwo usunąć dowolne niestandardowe pole z interfejsu administratora. Administrator może kliknąć przycisk Usuń. Następnie wyświetli się wyskakujące okienko potwierdzenia, a po wybraniu opcji Tak administrator może potwierdzić żądanie.

usuń pola niestandardowe

3.3.2 Jak edytować niestandardowe pole?

Administrator sklepu może również edytować wcześniej utworzone pola niestandardowe. Administrator musi kliknąć przycisk edycji, aby zaktualizować poprzednie ustawienia.

pola edycji-niestandardowe

3.3.3 Jak dodać nowe pole niestandardowe?

Własne atrybuty rejestracji umożliwiają administratorowi dodanie nowego pola niestandardowego bez żadnych kłopotów. Administrator może kliknąć opcję „Dodaj nową”, aby dodać nowe pole niestandardowe.

dodaj-nowe-niestandardowe pole

 • Wybierz typ pola: Administrator sklepu eCommerce może wybrać tekst, wybrać opcję, przycisk opcji, pole wyboru, obszar tekstu, plik i pole daty. Rozwijana lista umożliwia wybór pola.

dodaj pola

Różne opcje oferowane w tej sekcji są wymienione poniżej:

 1. tekst
 2. Wybierz
 3. radio
 4. pole wyboru
 5. Obszar tekstowy
 6. filet
 7. Data

Różne typy pól wymagały wypełnienia różnych informacji. Omówmy je jeden po drugim.

Pole tekstowe 3.4

Klienci online mogą wprowadzić swoje dane osobowe w polu tekstowym. Administrator może użyć pola tekstowego dla imienia, nazwiska, adresu i tego rodzaju informacji.

dodaj nowe pole

Właściciel sklepu e-commerce może ustawić pole tekstowe na interfejsie, stosując następujące ustawienia:

 • Label: Administrator sklepu eCommerce może ustawić etykietę pola wejściowego. Administrator może ustawić nazwę pola.
 • Krótki opis: Właściciel sklepu może ustawić krótki opis w interfejsie administratora. Dzięki krótkiemu opisowi klienci mogą zrozumieć, jakie informacje są wymagane w danej dziedzinie.
 • Symbol zastępczy: Administrator sklepu eCommerce może wprowadzić symbol zastępczy w tej sekcji. Symbol zastępczy określa znak wodny, który jest wyświetlany w polu tekstowym.
 • Sekcja: Administrator sklepu może wybrać sekcję pola niestandardowego, w której chcesz wyświetlić to konkretne pole informacyjne. Tutaj administrator sklepu może wybrać blok, w którym chce umieścić dane pole.
 • Nazwa pola, identyfikator HTML, klasa HTML: Ta sekcja zapewni unikalną tożsamość pól. Będzie tak samo dla wszystkich trzech sekcji.
 • Uprawomocnienie: Administrator sklepu eCommerce może ustawić typ walidacji dla różnych pól. Nie ma potrzeby zmiany kodu w celu zastosowania walidacji. Właściciel sklepu może wybrać typ walidacji, jak wspomniano poniżej:
 1. E-mail
 2. URL
 3. Hasło
 4. Numer
 5. Cyfry
 6. Listy
 7. Litera i cyfry
 8. Data

Jeśli klient nie będzie przestrzegał zasad walidacji, w polu rejestracji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

 • Maksymalna i minimalna długość: Administrator sklepu może ustalić limit słów, ustawiając maksymalną i minimalną długość. Jeśli administrator sklepu nie wprowadzi żadnej wartości, klienci mogą wprowadzić nieograniczoną liczbę znaków.
 • Wymagany: Administrator może ustawić dowolne niestandardowe pole rejestracji jako wymagane pole. Jeśli administrator ustawi pole zgodnie z wymaganiami, wyjątek zostanie wyświetlony, jeśli klient pozostawi pole jako puste.
 • Edytowalny przez klienta: Administrator może włączyć lub wyłączyć opcję edycji pola przez klientów eCommerce. Klienci mogą w razie potrzeby zmienić informacje o polu.
 • Pokaż na fakturze: Jeśli administrator sklepu chce pokazać klientom informacje o polu na fakturze, administrator może aktywować tę opcję.
 • Aktywny: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować to pole w interfejsie administratora.

3.5 Wybierz pole

Za pomocą tego „Wybierz pole” administrator może wyświetlić opcję wyboru opcji z różnych opcji. Na przykład klienci mogą wybrać pole „Płeć”.

Wybór nazwy etykiety, krótkiego opisu, sekcji pozostaje ten sam w tym typie pola, co pozostałe. Oto opcje dostosowywania oferowane administratorowi sklepu.

show-select-field w rozszerzeniu Magento 2 Custom Registration Fields

 • Wybierz wiele: Administrator może pozwolić klientom wybrać wiele opcji, włączając tę ​​opcję.
 • Opcje: Tutaj można wprowadzić różne opcje. Administrator może wprowadzić tylko jedną opcję w jednym wierszu.
 • Domyślna wartość: Administrator może również wstawić opcjonalną wartość domyślną. To pole jest opcjonalne. Administrator sklepu może ustawić domyślną wartość opcji Radio, Wybierz lub Pole wyboru.

Radio 3.6

Administrator może wybrać pole radiowe, aby umożliwić klientom wybranie tylko jednej opcji na raz. Opcje dostosowywania są takie same, jak „pole wyboru” tylko opcja „wielokrotny wybór” jest niedostępna.

radio

Pole wyboru 3.7

Pola wyboru pozwalają klientom wybrać opcję, zaznaczając pole. Funkcjonalność pola wyboru jest podobna do przycisku opcji i pola wyboru. Administrator może łatwo zastosować ustawienia. Dostępne są takie same opcje dostosowywania.

checkbox

Obszar tekstowy 3.8

W polu tekstowym klienci mogą wprowadzić informacje w jednym wierszu, takie jak imię, nazwisko i adres. W przypadku, gdy do informacji wymagane jest wiele linii, można użyć pola tekstowego.

obszar tekstowy

Plik 3.9

Administrator może wyświetlić to pole w formularzu rejestracyjnym. Klienci mogą przesyłać pliki, takie jak obraz, dokument i inne. Administrator sklepu może ustawić dozwolone rozszerzenia plików i ustawić je jako wymagane, jeśli chce.

filet

3.10 Data

Pole Data umożliwia klientom wprowadzenie daty we właściwym formacie. Administrator może wprowadzić etykietę, krótki opis, symbol zastępczy zgodnie z wymaganiem.

dane

4.0 Formularz rejestracyjny strony internetowej UI

Po zastosowaniu ustawienia pól niestandardowych właściciel sklepu może wyświetlić pola niestandardowe na stronie rejestracji witryny. Formularz zostanie wyświetlony jako obraz poniżej:

front-end-interface Rozszerzenie Magento 2 Registration Fields

Aby uzyskać więcej Rozszerzenia Magento 2 odwiedź Knowband.

Dla

KnowbandMagento.

Magento.

KnowbandMagento.

Proszęsupport@knowband.com dla każdego zapytania lub niestandardowego żądania zmiany zgodnie z wymaganiami biznesowymi.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *