Prestashop Web Push Notification Addon- Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie do Knowband Prestashop Web Push Powiadomienie Addon:

Powiadomienie w sieci Web Push to usługa, która umożliwia właścicielowi sklepu eCommerce wysyłanie automatycznych powiadomień push w przeglądarce wszystkim użytkownikom, którzy zezwolili na powiadomienia push w sieci. Prestashop Browser push addon addon pozwala administratorowi wyświetlać nieograniczoną liczbę powiadomień push w przeglądarce użytkownika, nawet jeśli nie przeglądają Twojej witryny.

Prestashop Web Push Notification module

Knowband oferujePrestashop Web Push Notification addon która wysyła automatyczne powiadomienia push, takie jak Powiadomienia powitalne, Powiadomienia o statusie zamówienia, Powiadomienie o cenach i Powiadomienia o stanie zapasów itp. Zwiększa szanse konwersji utraconej sprzedaży, wysyłając zautomatyzowane powiadomienia o porzuconych wózkach. Moduł powiadomień push przeglądarki internetowej Prestashop pomaga administratorowi zwrócić uwagę klienta na jego sklep. Jedną z najlepszych rzeczy na temat powiadomień push przeglądarki jest to, że administrator sklepu ponownie angażuje się w odwiedziny, nie znając adresu e-mail ani żadnych innych danych kontaktowych.

W nowej wersji tego internetowego modułu powiadomień wypychanych Prestashop sprzedawca w sklepie internetowym może skonfigurować interfejs Firebase API, wykonując czynności opisane w interfejsie administratora tego modułu PrestaShop. Aby wyświetlać powiadomienia wypychane w przeglądarce, administrator sklepu internetowego musi ustawić klucz API, identyfikator projektu, identyfikator nadawcy wiadomości i klucz serwera z interfejsu zaplecza modułu.

1.2 Funkcje dodatku Prestashop Web Push Notification Addon:

1. Prestashop Web Push powiadomienie rozszerzenie przez Knowband dodaje funkcję powiadomień Push w sklepie Prestashop, za pomocą którego administrator może wyświetlać powiadomienia przeglądarki dla użytkowników.

2. Ten przyjazny dla użytkownika dodatek Prestashop Web Push Notification pozwala administratorowi włączyć / wyłączyć opcję powiadomienia o aktualizacji statusu zamówienia.

3. Administrator może dostosować przycisk powiadomienia o blokadzie potwierdzeń z zaplecza modułu Prestashop Push Notification for web browsers module.

4. Prestashop Przypomnienie koszyka Moduł powiadomień push przesyła klientowi powiadomienie do sieci od czasu do czasu, gdy opuszcza koszyk.

5. Administrator może wysłać powiadomienie o alertach cenowych do kupujących online, gdy cena subskrybowanego produktu jest niska.

6. Knowband’s Prestashop Browser Notification Addon oferuje sprzedawcę sklepu, aby umożliwić funkcjonalność powiadomienia o stanie produktu. Przesyła powiadomienie przeglądarki do przeglądarki klienta po przywróceniu produktu.

7. Właściciel sklepu Prestashop może dostosować wygląd bloku powiadomień z zaplecza Prestashop Push Notification do przeglądarki internetowej.

8. Moduł powiadomień internetowych Push Prestashop firmy Knowland pozwala właścicielowi sklepu zmienić wygląd i sposób działania okna subskrypcji zgodnie z tematem witryny.

9. Moduł Prestashop Website Push Notification oferuje sprzedającemu możliwość dostosowania potwierdzenia z back-endu.

10. Administrator może zmienić logo w oknie z potwierdzeniem.

11. Moduł Prestashop Web Push Notification jest łatwy w obsłudze i obsłudze.

12. Moduł powiadomień Knowband Prestashop Browser oferuje obsługę wielu języków.

13. Prestashop Push Powiadomienie o przeglądarkach internetowych Addon jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami.

14. Prestashop Web Push Notification Addon jest kompatybilny z wieloma sklepami.

15. Sprzedawca internetowy może skonfigurować konfigurację przeglądarki internetowej i interfejs API Firebase, wykonując podane kroki wraz ze zrzutami ekranu. Sprzedawca internetowy może skonfigurować klucz API, identyfikator projektu, identyfikator nadawcy wiadomości i klucz serwera do wyświetlania powiadomień przeglądarki internetowej użytkownikom online.

Technologia dla rozwoju

Język: PHP

Struktura: PrestaShop

2.0 Kroki do instalacji Prestashop Web Push Powiadomienie Addon:

1. Struktura folderów modułu powiadomień push przeglądarki Prestashop.

Prestashop Web Push Notification Module | Struktura folderów

2. Skopiuj cały folder nazwany jako aktualizację produktu do folderu modułów w katalogu głównym sklepu PrestaShop za pośrednictwem FTP.

3. Będziesz mógł znaleźć wtyczkę powiadomienia o wypychaczach internetowych produktu, gotową do zainstalowania w modułach w sklepie PrestaShop, jak pokazano poniżej.

4. Kliknij łącze Zainstaluj, aby zainstalować wtyczkę.

4. Innym sposobem jest skompresowanie całego folderu, a następnie kliknięcie “Dodaj nowy moduł“wyświetlanie linku w prawym górnym rogu strony z listą modułów Prestashop.

5. Po zainstalowaniu modułu Prestashop Push Notification for Web Browsers “Konfigurowanie“wyświetli się link zamiast”zainstalować“link jak pokazano na poniższym ekranie:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Panel administratora
Teraz Twój Prestashop Web Push Notification Addon jest gotowy do użycia i kliknij “Konfigurowanie“link do konfiguracji tego modułu Prestashop by Knowband.

Interfejs administracyjny 3.0

Po zainstalowaniu modułu Prestashop Web Push Notification w sklepie, dodatek Prestashop zapewni następujące interfejsy:

1.Ogólne ustawienia 2.Templates 3.Push Notification 4.Delay Push Notification 5.Subscriber 6.Product Subscriber 7.History 8.Statistics

Każdy interfejs tego modułu powiadomień Push przeglądarki Prestashop jest wyjaśniony poniżej.

Ustawienia ogólne 3.1

W zakładce Ustawienia ogólne tego dodatku do powiadomień aktualizacji Prestashop Web Push dostępne są następujące opcje:

Ustawienia konfiguracji 3.1.1

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Panel administratora

Po kliknięciu na link konfiguracyjny odpowiadający dodatkowi Push Prefiks witryny Prestashop, system otworzy zakładki Konfiguracja tej wtyczki Prestashop, jak pokazano na poniższym ekranie:

Prestashop Web Push Notification module | Ustawienia główne

Włącz / wyłącz: Początkowo to pole modułu wypychania przeglądarki Prestashop przez Knowband zostanie wyłączone. Administrator może włączyć / wyłączyć wtyczkę, przełączając przycisk.

Po włączeniu ustawień modułu, pole potwierdzenia pojawi się na przedniej stronie sklepu. Odwiedzający lub klienci sklepu mogą kliknąć “Zatwierdzać“, aby włączyć powiadomienia push.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Powitanie Powiadomienie

Włącz / wyłącz aktualizację statusu zamówienia: W tej sekcji Prestashop Push Notification dla dodatku przeglądarki internetowej administrator może włączyć ustawienia wysyłania powiadomień internetowych dla statusu zamówienia. Po włączeniu tego ustawienia administrator może wysłać powiadomienie o stanie zamówienia do klienta.

Powiadomienie push o statusie zamówienia zostanie wyświetlone w sposób pokazany na poniższym obrazku:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Zaktualizuj zamówienie

Włącz / wyłącz powiadomienie o opuszczonym wózku: Korzystając z tej opcji dodatku Prestashop Web Push Notification, administrator może włączyć ustawienia wysyłania powiadomień internetowych dla porzuconych koszyków klientów.

Te ustawienia działają tylko wtedy, gdy klienci rezygnują z koszyka z różnych powodów. Następnie moduł wysyła powiadomienie push web do klienta mówiąc “Twój koszyk czeka“.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Opuszczony wózek

Uwaga: Moduł powiadomień internetowych pozwala administratorowi uruchamiać cron, aby wysłać powiadomienie push natychmiast lub po ustalonym czasie.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Ustawienie Cron

Włącz / wyłącz ustawienia alertów cen produktu: Korzystając z tej opcji dodatku Prestashop Browser Notification, administrator może włączyć ustawienia wysyłania powiadomień internetowych dla klienta, gdy cena produktu jest obniżona.

Na początku tego pola z powiadomieniem o cenie pojawi się poniższy zrzut ekranu:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Alert cenowy

Uwaga: Te ustawienia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownicy subskrybują alert cenowy.

Włącz / wyłącz wyświetlanie produktu w zestawie Alert Alert: Początkowo to ustawienie jest włączone, to Prestashop Push Powiadomienie o przeglądarkach internetowych Addon pozwala administratorowi wysłać powiadomienie o alertach produktu do klienta, gdy produkt jest z powrotem w magazynie.

Na początku tego powiadomienia pojawi się okienko powiadomień Back In Stock:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Powrót w magazynie

Uwaga: Te ustawienia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy użytkownik subskrybuje powiadomienie.

Skrzynka rejestracyjna produktu 3.1.2

W tej zakładce dodatku Prestashop Web Push Notification od Knowband administrator może edytować ustawienia pola rejestracji tego modułu Prestashop w różnych językach. Ta karta będzie miała następujące opcje:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Pole rejestracji produktu

Włącz / wyłącz ustawienia subskrypcji produktu:?In this tab, the admin can enable the product subscription box option. If enabled, the Prestashop Browser Push Notification module will show the Subscription box in the Front-end of the store where the customer can subscribe for the price alert or back in stock product.

Zapisz się Alert o wartości ceny: Początkowo to pole modułu Prestashop Web Push Notification pozwala administratorowi zmienić powiadomienie o alertach dotyczących ceny kursu zgodnie z wymaganiami.

Alert cenowy: W tej sekcji modułu powiadomień push przeglądarki Prestashop, administrator sklepu może zmienić komunikat wyświetlony w polu Subskrypcja alertu cenowego.

Zapisz się Powrót w magazynie Nagłówek: Ta opcja modułu powiadomień Push Prestashop w sieci pozwala administratorowi na edycję nagłówka powiadomienia o wycofaniu w magazynie.

Powrót w magazynie Wiadomość: W tej zakładce Prestashop Push Notification dla przeglądarki internetowej zakładka Addon sprzedawca internetowy może zmienić komunikat zwrotny w polu subskrypcji giełdowej.

Zapisz tekst w polu tekstowym: Administrator sklepu Prestahsop może zmienić wygląd subskrypcji, wybierając kolor z próbnika kolorów. Zmiany wprowadzone w back-end będą odzwierciedlane w interfejsie użytkownika.

Zarejestruj się Kolor tła nagłówka: Sprzedawca sklepu może zmienić kolor tła nagłówka pola rejestracji.

Zarejestruj się Kolor czcionki nagłówka: Ta opcja modułu Prestashop Website Push Notification pozwala administratorowi ustawić kolor czcionki nagłówka zgodnie z wymaganiami i zostanie odzwierciedlony na początku strony.

Zapisz kolor tła zawartości pola: Sprzedawca Prestashop może zmienić kolor zawartości pola Subskrypcji w tej sekcji Powiadomienia w sieci Web Knowband dla Prestashop.

Kolor czcionki w polu rejestracji: Administrator może zmienić kolor czcionki z tej sekcji.

Zarejestruj kolor ramki Obramowanie Kolor: To pole dodatku Prestashop Web Push Notification pozwala administratorowi ustawić kolor obramowania.

Zapisz kolor tła zawartości pola: Ta opcja modułu powiadamiania push back Prestashop pozwala administratorowi ustawić kolor tła pola rejestracji.

Kolor czcionki przycisku Zarejestruj się: Korzystając z tej opcji modułu powiadomień push przeglądarki Prestashop, administrator może ustawić kolor czcionki tekstu wyświetlanego w przyciskach.

3.1.3 Welcome Push Notification Setting

W tym powiadomieniu “Prestashop Web Push Notification” administrator sklepu może spersonalizować wygląd okna powiadomień powitalnych. To powiadomienie powitalne zostanie wyświetlone na stronie czołowej sklepu, gdy klient wejdzie do sklepu. Użytkownicy mają możliwość zapisania się do powiadomień lub anulowania opcji. Ta karta będzie miała następujące opcje:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Witaj Pop-up

Włącz / wyłącz: Administrator będzie miał opcję Włącz / Wyłącz skrzynkę uprawnień. Jeśli jest włączona, pole uprawnień w interfejsie użytkownika.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Witaj Pop-up Front End

Wiadomość akcji: Administrator może zmienić komunikat akcji, który zostanie odzwierciedlony na początku strony.

Komunikat przycisku działania: W tej witrynie Prestashop Push Push Addon administrator sklepu może zmienić komunikat komunikatu przycisku akcji pola uprawnień.

Działanie Anuluj tekst: Na tej zakładce administrator sklepu może ustawić tekst przycisku Anuluj.

Wyświetl logo: Administrator sklepu może włączyć / wyłączyć opcję wyświetlania logo.

Prześlij Logo: Sprzedawcy internetowi mogą przesłać własną firmę w tej sekcji.

3.1.4 Konfiguracja przeglądarki internetowej

W zaktualizowanej wersji sprzedawca internetowy ma opcję skonfigurowania interfejsu Firebase API i skonfigurowania tych szczegółów w celu wyświetlania powiadomień przeglądarki internetowej użytkownikom online:

Konfiguracja przeglądarki internetowej

  • Klucz API: Wprowadź tutaj klucz API.
  • Identyfikator projektu: wprowadź tutaj identyfikator projektu.
  • Identyfikator nadawcy wiadomości: tutaj wprowadź identyfikator nadawcy wiadomości.
  • Klucz serwera: wprowadź tutaj klucz serwera.

Sprzedawca online może przeglądać kroki konfiguracji wraz ze zrzutami ekranu.

Ustawienia konsoli Firebase

3.2 Szablony

Właściciel sklepu może dostosować lub dodać szablon powiadomień Web Push w tej sekcji dodatku do witryny Push Prestashop, zgodnie z wymaganiami.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Szablon Web Push

Powiadomienie wypychaniem sieci Web pozwala administratorowi sklepu dostosować szablon pod następującą opcję:

1. Powiadomienie niestandardowe Powiadomienie 2. Produkt z powrotem w magazynie Alert 3. Powiadomienie o cenie produktu 4. Opuszczony ostrzeżenie dotyczące koszyka 5. Zamów powiadomienie o aktualizacji statusu

3.2.1 Jak dodać niestandardowy szablon powiadomienia?

Dodatek Prestashop Web Push Notification od Knowband pozwala administratorowi sklepu dodać nowy niestandardowy szablon powiadomienia.

1. Iść do “Szablon Web Push“.

2. Kliknij “Dodaj nowy szablon Push“pojawi się wyskakujące okno, aby dodać nowy szablon Push.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Dodaj nowy szablon

3. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola i kliknij “ZapiszPrzycisk “.

Różne obowiązkowe pola zostały omówione poniżej. Proszę znaleźć załączony zrzut ekranu:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Powiadomienie niestandardowe

Tytuł powiadomienia: Tutaj administrator może ustawić tytuł powiadomienia.

Wiadomość: Korzystając z tej opcji modułu powiadomień wypychania internetowego Prestashop, administrator sklepu eCommerce może ustawić komunikat, który będzie wyświetlany wraz z powiadomieniem.

Prześlij ikonę: W tym polu administrator sklepu może przesłać ikonę powiadomienia.

Główny link: Administrator sklepu może dodać link do dowolnej strony, na której chce przekierować użytkownika.

Przycisk akcji: W tej zakładce sklep internetowy może dodać dwa przyciski, które będą wyświetlane wraz z powiadomieniem push. Ten przycisk akcji może być używany do różnych promocji.

5. Po pomyślnym wprowadzeniu szczegółów, nowy niestandardowy szablon zostanie dodany w “Web Push Template “stół.

Uwaga: Administrator może dodać N niestandardowego szablonu dla różnych ofert promocyjnych, takich jak Sprzedaż Flash, Kup 2 Uzyskaj 1, Happy hours i więcej.

Pozostałe opcje powiadomień omówiono poniżej:

Powiadomienie o produkcie w magazynie: W tej zakładce administrator sklepu może dostosować ustawienia powiadomienia o wycofaniu w magazynie, np. Twój produkt nie ma w magazynie. Proszę znaleźć załączony zrzut ekranu:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Powrót w magazynie szablon

Kiedy administrator sklepu zmienia status ilości produktu z zaplecza modułu Prestashop Web Push Notification, ilość produktu Push Push wysyłana jest do klienta.

Alert dotyczący ceny produktu: Na tej karcie administrator sklepu może dostosować ustawienia powiadomienia o alertach cenowych produktów. Proszę znaleźć załączony zrzut ekranu:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Szablon ostrzeżenia o cenachGdy administrator sklepu zmieni cenę produktu / uruchom specjalną ofertę z zaplecza modułu, powiadomienie Push wyślij do klienta.

Szablon powiadomienia o opuszczonym wózku: Ten moduł powiadomień Push Prestashop Browser oferuje administratorowi opcję dostosowania porzuconego szablonu koszyka z zaplecza.

Tutaj administrator sklepu może dostosować szablon Abandoned Cart.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Opuszczony szablon koszyka

Powiadomienie o aktualizacji statusu zamówienia: Ten moduł Prestashop Web Push Notification oferuje administratorowi możliwość dostosowania szablonu statusu zamówienia.

Tutaj administrator sklepu może dostosować szablon statusu zamówienia.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Zaktualizuj szablon zamówienia

Kiedy administrator sklepu zmienia status zamówienia z zaplecza modułu Prestashop Web Push Notification, powiadomienie o statusie zamówienia wysyłane jest do klienta.

3.3 Push Notification

Moduł Prestashop Web Push Notification umożliwia administratorowi skonfigurowanie crona do wysyłania powiadomienia push. Administrator ma opcję wysyłania powiadomień push ręcznie lub przez ustawienie crona.

3.3.1 Jak ręcznie wysłać powiadomienie push?

Aby ręcznie wysłać powiadomienie Push dla zamówienia aktualizacji, Kup teraz, Powiadomienie o cenie produktu, Produkt z powrotem w magazynie i Powiadomienie niestandardowe. Administrator sklepu musi wybrać typ szablonu z rozwijanej listy.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Ustawienie Cron

Na przykład: Jeśli administrator sklepu chce nacisnąć przycisk “Zamów powiadomienie o statusie“ręcznie, a następnie musi wybrać”Zaktualizuj zamówienie“z rozwijanej listy i kliknij opcję Wyślij do wszystkich subskrybentów.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Powiadomienie o opóźnieniu

3.3.2 Jak zaplanować powiadomienie?

W celu zaplanowania powiadomienia należy wykonać następujące kroki:

1. Przejdź do szablonu powiadomienia Push.

2. Wybierz szablon, który chcesz zaplanować dla przyszłych powiadomień.

3.Ustaw czas, kiedy administrator chce wysłać powiadomienie.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Powiadomienie o opóźnieniu

4. Ustaw powiadomienie o opóźnieniu.

CRON

Aby automatycznie wysłać powiadomienie push, administrator sklepu Prestashop może ustawić zadanie cron. W panelu administracyjnym modułu dostępne są dwie opcje.

1.

2. Konfiguracja Cron za pomocą Panelu sterowania: Aby zautomatyzować konfigurację, administrator może skonfigurować to ustawienie.

Poniżej znajdziesz instrukcje konfiguracji cronów –

Adresy URL do Dodaj do Cron za pomocą Panelu sterowania

1.

https://psm.knowband.com/pushnotification/16/en/module/kbpushnotification/cron?action=syncdelaypush&secure_key=833529a5a031ca74519cb78116dbd145

1.

https://psm.knowband.com/pushnotification/16/en/module/kbpushnotification/cron?action=syncabandonedcart&secure_key=48b7fd9add0e1bd32807a51fb2ba6cd0

Konfiguracja Cron przez SSH

Powiadomienie o opóźnieniu push

‘https://psm.knowband.com/pushnotification/16/en/module/kbpushnotification/cron?action=syncdelaypush&secure_key=833529a5a031ca74519cb78116dbd145’

Prześlij powiadomienie o opuszczonym wózku

‘https://psm.knowband.com/pushnotification/16/en/module/kbpushnotification/cron?action=syncabandonedcart&secure_key=48b7fd9add0e1bd32807a51fb2ba6cd0’

Powiadomienie o opóźnieniu push 3.4

Web Push Notification Dla Prestashop pozwala administratorowi sklepu Prestashop zaplanować powiadomienie na określony czas. Wszystkie zaplanowane powiadomienia będą wyświetlane na karcie Powiadomienia opóźnienia wypychania wraz z ich statusem.

3.5 Push Subscriber

Prestashop web push plugin powiadomień pozwala administratorowi na przeglądanie listy przeglądarki subskrypcji.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Wciśnij subskrybenta

3.6 Subskrybent ostrzeżeń o produkcie

To powiadomienie Push Prestashop dla przeglądarki internetowej pozwala sprzedawcom online na wyświetlenie listy subskrybowanych produktów. Mogą również wyświetlać powiadomienia o produktach, takie jak alert cenowy lub z powrotem w magazynie.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Subskrybent alertu produktu

3.7 Push History

W tym module powiadomień push z PrestaShop administrator sklepu może przeglądać ogólną historię powiadomienia push w sieci. Poza tym administrator może filtrować historię i wyświetlać powiadomienia wysyłane w poszukiwaniu opcji, takich jak porzucony koszyk, alert cenowy, powrót w magazynie i inne.

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Naciśnij Historia

Statystyki 3.8 Web Push

Pełną analizę zasubskrybowanych klientów można uzyskać za pomocą raportu dostępnego w tej zakładce modułu powiadomień push Prestashop.

Prestashop Web Push Notification module | Push Stastistics

Moduł 4.0 Front End modułu Prestashop Web Push Notification:

Po włączeniu modułu powiadomień o witrynie internetowej Prestashop przez Knowband, użytkownik frontonu zobaczy blok potwierdzający na stronie głównej. Blok dodatku AddSup w przeglądarce Prestashop Browser zawiera dwa przyciski do zatwierdzania lub anulowania powiadomienia. Jeśli użytkownik kliknie przycisk zatwierdzania, zasubskrybuje odpowiednią stronę internetową.

Blok Confirmation modułu e-mail przypomnienia Prestashop wyglądałby następująco:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Powitanie Powiadomienie

Opuszczone powiadomienie Push Web Push:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Opuszczony wózek

Status Odry Aktualizacja Powiadomienia Push Www:

Moduł powiadamiania push w sieci Prestashop | Zaktualizuj zamówienie

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *