Prestashop Marketplace Sprzedawca Admin Ticket System Addon – Instrukcja obsługi

WprowadzeniePrestashop Marketplace Sales Admin Ticket System

Ta wtyczka nie będzie mogła sprzedać ani administratora, aby skontaktować się ze sobą, podnosząc bilet. Sprzedający może wygenerować bilet dla dowolnego zapytania do administratora i uzyskać odpowiedź od administratora, w ten sam sposób, w jaki administrator może również wygenerować bilet do sprzedawcy, a także ma prawo do zmiany statusu i priorytetu podniesionych biletów. Ta wtyczka zostanie skonfigurowana Jeśli i tylko jeśli Moduł Prestashop Marketplace jest zainstalowany w Twoim sklepie.

Kroki do instalacji

Aby zainstalować tę reklamę, wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj folder ad-don w folderze modules twojego systemu.

2. Po dodaniu tego folderu ad-don, system wyświetli listę ad-don na stronie modułu pod typem obiektu front office:

Instalacja Prestashop Marketplace SprzedawcaAdmin Ticket System Addon | Knowband

3. Kliknij instaluj, aby zainstalować wtyczkę.

Implementacja modułu administracyjnego

W module administratora będą dostępne następujące opcje konfiguracji tej wtyczki.

1. Ustawienia (w trybie Knowband Menu rynku).

2. System biletów (w menu Rynek wiedzy).

Każda sekcja jest opisana poniżej.

Ustawienia

W tej sekcji Marketplace Knowband dostępne są następujące opcje konfiguracji modułu

1. Włącz / wyłącz: Ta opcja będzie miała przycisk przełączający z dwoma określonymi wartościami ON i OFF. Ta opcja znajdzie się w zakładce ustawień rynkowych. Jeśli ta opcja jest ustawiona na WYŁ., Żadna z funkcji nie będzie działać i nie będzie miała wpływu na żadną inną sekcję witryny. Domyślnie ta opcja będzie WYŁĄCZONA.

Włącz Wyłącz system biletowy

Ticket System

Ta sekcja Knowband Marketplace będzie zawierała tabelę z następującymi kolumnami:

Numer biletu: Ta kolumna zawiera unikalny identyfikator lub numer referencyjny wygenerowanego biletu.

Wychowany przez: Ta kolumna pokaże, czy bilet został zgłoszony przez sprzedawcę lub administratora.

Informacje o sprzedawcy: Pokazuje adres e-mail sprzedawcy.

Nazwa sklepu: Wyświetla nazwę sklepu sprzedawcy.

Tytuł biletu: Wyświetla tytuł zapytania.

Ostatnia aktualizacja: Pokazuje datę ostatniej aktualizacji biletu.

Status: Pokazuje aktualny stan biletu.

Priorytet: Pokazuje priorytet biletu.

Wyświetl: Przekieruj do nowej strony, na której dostępne są wszystkie informacje na temat biletu.

Zmień stan: Bezpośrednio zmień stan biletu.

Zmień priorytet: Bezpośrednio zmień priorytet biletu. Wyświetl zmiany stanu: wyświetl listę zmian stanu dla danego biletu.

Wyświetl zmiany priorytetów: Wyświetl listę zmian priorytetów dla danego biletu.

System biletów | Knowband

Nowy bilet: Aby utworzyć nowy bilet, kliknij przycisk Nowy bilet, a na formularzu pojawią się następujące pola:

  • Wybierz sprzedającego: Wybierz sprzedawcę, dla którego podniesiono bilet.
  • Tytuł: Ustaw odpowiedni tytuł biletu.
  • Podsumowanie: Wprowadź szczegóły dotyczące zapytania do sprzedającego.
  • Priorytet: Wybierz priorytet biletu.

Nowy bilet | Knowband

Gdy administrator kliknie link Wyświetl.

Informacje o biletach | Knowband

Implementacja Front Office

Na front office dodaje się podmenu Ticket System w menu sprzedawcy.

Implementacja Front Office | Knowband

Ta karta zawiera listę biletów wygenerowanych przez sprzedającego i administratora temu sprzedawcy.

Sprzedawca może podnieść nowy bilet klikając na przycisk nowego biletu.

Implementacja Front Office 2 | Knowband

Sprzedawca może wyświetlać odpowiedzi, klikając przycisk Edytuj działanie

Implementacja Front Office 3 | Knowband

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *