Prestashop Deskoid Module – User Manual

Wprowadzenie

SOCZEWKI Moduł pomocy technicznej Prestashop by Knowband działa jako system zarządzania biletami dla konkretnego sklepu, który ułatwia handlowcowi zarządzanie biletem, który zostanie podniesiony do jego sklepu przez klienta.

Moduł pomocy klienta Prestashop jest bardzo przydatny zarówno dla klientów końcowych, jak i dla klienta, ponieważ pozwala klientowi podnieść bilet w bardzo dogodny sposób, a na drugim końcu pozwala sprzedawcy zarządzać biletem w bardzo efektywny sposób. To rozszerzenie pokazuje również kupcowi dane klienta, który podniósł bilet w swoim sklepie.

Kroki instalacji Prestashop Deskoid Module Dodatek

Aby zainstalować ten dodatek Prestashop, wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj dodatkowy folder w folderze modules twojego systemu.

2. Po dodaniu tego folderu dodatku, system wyświetli listę dodatków na stronie modułu w kategorii funkcji front office, jak podano poniżej:

instalacja modułu deskoid | knowband

3. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować wtyczkę pulpitu pomocy technicznej Prestashop.

Moduł administracyjny

Po zainstalowaniu modułu Prestashop pojawi się nowy wpis na pasku menu sklepu z tyłu o nazwie DESKOID. To menu będzie zawierało podmenu, które będzie zawierało następujące opcje.

1. Bilety. 2. Tematy biletów. 3. Klienci. 4. Konfiguracja.

Każda sekcja helpdesku dla klienta Prestashop jest opisana poniżej.

bilety

Gdy administrator kliknie na tę opcję w podmenu dodatku do kontaktu z klientem Prestashop, pojawi się nowa strona, która będzie zawierała wszystkie bilety zebrane przez klientów

1. Numer biletu: To pole

2. Temat / temat: To pole

3. Podsumowanie: Tutaj znajduje się podsumowanie biletu, który zostanie wprowadzony przez klienta, gdy będzie on podnosił bilet z przodu

4. Stan: To pole

5. Priorytet: Priorytet biletu będzie reprezentowany w tym polu

6. Działania: Ich będzie wiele akcji dla każdego biletu-

a) Zmień stan: Ta akcja

b) Zmień priorytet: Po kliknięciu tej akcji administrator może zmienić poziom priorytetu danego biletu.

c) Wyświetl zmiany stanu: Ta opcja

d) Wyświetl zmiany priorytetów: To pole

7. Wyświetl bilet: Kiedy administrator kliknie akcję podglądu biletu, połączy admin z inną stroną, na której zostaną wymienione wszystkie szczegóły z wątkiem rozmowy na bilecie. Administrator może przeglądać tutaj wszystkie szczegóły biletu i może zmienić stan i priorytet biletu. Administrator może również odpowiedzieć klientowi z tej strony, a wszystkie szczegóły zostaną wymienione w wątku wątku podanym poniżej strony.

 

 

bilety

 

Deskoid Zobacz bilet

 

Klienci

W tym menu

Klienci

Tematy biletów

To podmenu wtyczki kontaktowej klienta Prestashop będzie zawierało wszystkie tematy, które pojawią się z przodu, a klient podniesie bilety. Klienci mogą podnieść bilety tylko pod tymi tematami.

Status każdego tematu można również zmienić, klikając po prostu aktywny link w wierszu każdego z tematów. Jeśli temat nie jest aktywny, nie pojawi się na przedniej stronie rozwijanego menu klienta, gdy podniesie bilet.

Każdy temat może być również edytowany i może być przechowywany w różnych językach na zapleczu. Nazwa tematu tej wtyczki Prestashop, która pojawi się na początku, będzie zgodna z językiem sklepu i ustawieniami dla każdej nazwy tematu.

Tematy biletów

Tematy biletów2

konfiguracja

W tym podmenu

konfiguracja

Moduł czołowy

Po włączeniu modułu Prestashop od tyłu, przycisk pojawia się po lewej stronie ekranu.

Moduł przedni 1

Po kliknięciu tego przycisku wtyczki Prestashop, użytkownik zostaje przekierowany na stronę systemu biletowego, gdzie może przeszukać bilet i wyświetlić go lub może utworzyć nowy bilet.

Moduł przedni 2

Klient może utworzyć bilet za pomocą tematów podanych przez administratora na zapleczu Prestashop, skontaktuj się z nami addon by Knowband.

Moduł przedni 3

Klient może również zobaczyć rozmowę między nim a adminem, gdy widzi swój bilet.

Moduł przedni 4

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *