Prestashop Powiadamianie o powrocie do magazynu – Instrukcja obsługi

 

1.0 Wprowadzenie

Sprzedawca internetowy może teraz korzystać z KnowbandPrestashop moduł powiadamiania o powrocie do magazynuCo pozwala użytkownikom online na subskrybowanie ulubionych produktów niedostępnych w magazynie. Ta subskrypcja Prestashop Out of Stock. Addon wysyła powiadomienie do subskrybowanych klientów, gdy produkty ponownie pojawią się w magazynie. Sprzedawca sklepu Prestashop może wyświetlać blok powiadomień na stronach produktów, których nie ma w magazynie. Właściciele sklepów mogą również dostosować wygląd i styl okna powiadomień. Użytkownicy online mogą udostępniać identyfikator e-mail, pod którym chcą otrzymywać alerty e-mail Instock, i kliknąć “Powiadom mnie” przycisk.

Użytkownicy online mogą przeglądać listę subskrybowanych produktów, a także usuwać dowolny produkt z listy subskrybowanych produktów. To rozszerzenie powiadomienia o zapasach produktów Prestashop zapewnia również opcję wysyłania subskrybentów powiadomienia o niskim stanie zapasów. Sprzedawca internetowy może wysłać powiadomienie e-mail z ostrzeżeniem o niskim stanie zapasów po określonej ilości, którą można ustawić z poziomu interfejsu administratora.

Moduł Prestashop Back in Stock firmy Knowband jest zgodny z RODO. Dodatek do powiadamiania o zapasach produktów Prestashop jest zintegrowany z integratorem poczty e-mail Mailchimp, Klaviyo, SendInBlue. Sprzedawca sklepu może również wyświetlić listę subskrybowanych klientów wraz z nazwą produktu. Abonentów można usunąć z listy subskrybentów. Administrator może również pobrać listę subskrybentów w formacie CSV.

Prestashop ponownie w magazynie

1.1 Istotne funkcje oferowane przez Prestashop Dodatek do powiadamiania o stanie magazynu

 • Sprzedawca internetowy może użyć tego dodatku do powiadamiania o zapasach produktów Prestashop do wysyłania powiadomienia e-mail o ponownym dostępie produktu do tych użytkowników, którzy subskrybowali ten sam produkt.
 • Dodatek do powiadomienia o zapasach produktów Prestashop zapewnia zgodność z RODO.
 • Administrator może włączyć ustawienia polityki prywatności i zastosować powiązane konfiguracje z interfejsu administratora tego Prestashop z powrotem w dodatku zapasowym.
 • W zaktualizowanej wersji tego modułu powiadomień Prestashop o z powrotem w magazynie, użytkownicy online mają możliwość przeglądania listy subskrybowanych produktów. Mogą również usunąć dowolny produkt z tej listy, jeśli chcą.
 • Sprzedawca internetowy może również wysyłać do subskrybentów powiadomienia o niskim stanie zapasów subskrybowanych produktów.
 • Dodatek do powiadomień o zapasach produktów Prestashop umożliwia dostosowanie koloru okna powiadomień za pomocą narzędzia do wybierania kolorów.
 • Administrator może również wprowadzić niestandardowy kod CSS i JS w celu zaawansowanego zarządzania wyglądem i działaniem.
 • Sprzedawca internetowy może zintegrować integratora poczty e-mail Mailchimp, Klaviyo, SendInBlue w celu utworzenia listy klientów dla przyszłych działań marketingowych.
 • Administrator sklepu może wyświetlić listę bardzo poszukiwanych produktów z sekcji analizy.
 • Prestashop z powiadomieniem o z powrotem w magazynie Addon pokazuje listę wszystkich subskrybentów, a e-sprzedawca może również usunąć dowolnego subskrybenta z listy
 • Sklep Prestashop
 • właściciel może pobrać listę subskrybentów w formacie CSV z zaplecza modułu alertów o powrocie do magazynu.
 • Prestashop z powrotem w standardowej wtyczce jest mobilny, kompatybilny ze wszystkimi motywami Prestashop, a także jest kompatybilny z SSL.
 • Moduł powiadamiania o ponownym dostępie do magazynu Prestashop oferuje obsługę wielu sklepów i wielu języków.
 • Prestashop Instock Notifier pozwala właścicielowi sklepu “ udostępniać subskrybowane ” produkty, dostępne w magazynie i aktualizacje o niskim stanie za pośrednictwem “ właściciela sklepu ”, który może łatwo dostosować temat i treść wiadomości e-mail.

1.2 Technologia dla rozwoju

Język: PHP FrameWork: PrestaShop

2.0 Podręcznik instalacji

Przede wszystkim kup powiadomienie o ponownym zakupie Prestashop

Addon i postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 • Z zaplecza sklepu przejdź do Menedżera modułów i kliknij „Prześlij moduł”.

Przesyłanie z powrotem do magazynu

 • Prześlij plik z systemu lub przeciągnij i upuść plik modułu tutaj w następnej zakładce.

Przesyłanie z powrotem do magazynu

 • Po zakończeniu procesu instalacji zostaną wyświetlone powiadomienia „Zainstalowano moduł”.

Przesyłanie z powrotem do magazynu

Po zakończeniu instalacji uzyskasz dostęp do interfejsu administratora modułu, klikając przycisk „Konfiguruj”. Kliknij przycisk konfiguracji, a Twój moduł jest gotowy do użycia.

3.0 Interfejs administratora

Po zainstalowaniu wtyczki Prestashop z powrotem w magazynie do sklepu, wtyczka Prestashop zapewni konfigurację modułu i listę subskrybentów.

Administrator otrzyma te opcje konfiguracji:

 • Ustawienia ogólne
 • Wstępne ustawienia poczty e-mail
 • Ostateczne ustawienia poczty e-mail
 • Ustawienia e-maili o niskim stanie zapasów
 • Ustawienia marketingu e-mailowego
 • Analiza
 • Lista subskrybentów

Każdy interfejs tego Prestashop, który jest ponownie dostępny, jest wyjaśniony poniżej.

Ustawienia ogólne 3.1

Po kliknięciu łącza konfiguracyjnego na stronie z listą modułu alertów giełdowych Prestashop, system domyślnie otworzy zakładki ustawień ogólnych tej wtyczki Prestashop. Początkowo pola tego dodatku do powiadomienia o zapasach produktów Prestashop w powyższym formularzu będą już wypełnione ich domyślnymi wartościami.

 • Włącz / wyłącz: Początkowo to pole Prestashop z powrotem w module magazynowym Knowband będzie „WYŁĄCZONE”. Administrator może włączyć / wyłączyć wtyczkę PrestaShop, włączając / wyłączając w tym ustawieniu.
 • Włącz/wyłącz Cron: Gdy to pole jest włączone, administrator musi nacisnąć ustawiony cron, a poczta zostanie wysłana do odpowiednich subskrybentów.
 • Włącz/wyłącz pole ilości w skrzynce subskrypcji: Gdy to pole jest włączone, użytkownicy mogą wprowadzić ilość odpowiedniego produktu z pola, które będzie wyświetlane w formularzu subskrybenta.
 • Aktualizuj subskrybentów Jeśli subskrybowany produkt jest ustawiony tak, aby pozwalał na składanie zamówień: Gdy ta funkcja jest włączona, klienci, którzy subskrybowali produkt, otrzymają pocztę z informacją o ponownym pojawieniu się produktu, gdy produkt jest skonfigurowany tak, aby pozwalał na składanie zamówień.
 • Usuń dane klienta na żądanie usunięcia:Włączenie tej funkcji spowoduje usunięcie danych klienta z żądania usunięcia modułu RODO.
 • Polityka prywatności: Włącz ten przycisk przełączania, aby wyświetlić opcję polityki prywatności w interfejsie użytkownika. Polityka prywatności zostanie wyświetlona w bloku Powiadom mnie.
 • Tekst polityki prywatności: Administrator może wprowadzić żądany tekst polityki prywatności. W razie potrzeby tekst można zmienić.
 • Adres URL strony polityki prywatności: Administrator może łatwo ustawić swój wybór adresu URL w polityce prywatności.
 • Włącz / wyłącz stronę z listą subskrypcji: Sprzedawca internetowy może włączyć tę opcję, aby wyświetlić listę subskrybowanych produktów w interfejsie strony internetowej.
 • Włącz przycisk Usuń subskrypcję: Włączając tę opcję, sprzedawca online może wyświetlić przycisk usuwania, którego można użyć do usunięcia dowolnego produktu z listy subskrypcji.
 • Subskrypcja na stronę: Wybierz liczbę produktów, które chcesz wyświetlać na stronie. Włącz powiadomienie o niskim stanie zapasów: Włącz tę opcję, aby wysyłać użytkownikom powiadomienia o niskim stanie zapasów.
 • Alert o niskim stanie zapasów: Wprowadź ilość, po której chcesz powiadomić subskrybentów.
 • Kolor tła:Początkowo to pole modułu alertów giełdowych Prestashop zostanie wypełnione pewną wartością domyślną. Administrator może zmienić kolor tła pola subskrypcji, wybierając kolor z selektora kolorów, który zostanie odzwierciedlony na przednim końcu dodatku do powiadomienia o zapasach produktów Prestashop.
 • Kolor ramki:Korzystając z tej opcji wtyczki Prestashop z powrotem w magazynie, administrator może ustawić kolor obramowania subskrybowanego pola za pomocą selektora kolorów.
 • Kolor tekstu:To pole modułu Prestashop z powrotem w magazynie pozwala administratorowi zmienić kolor tekstu pola powiadomienia.
 • Niestandardowy CSS: Ta opcja modułu ostrzeżeń o stanie Prestashop pozwala administratorowi napisać tam własny CSS zgodnie z wymaganiami i zostanie odzwierciedlona w interfejsie tej wtyczki Prestashop.
 • Niestandardowy JS: To pole dodatku do powiadomień o zapasach produktów Prestashop pozwala administratorowi napisać w nim własny JavaScript zgodnie z wymaganiami.

general-setting1

general-setting2

general-setting3

general-setting4

 

3.2 Wstępne ustawienia poczty e-mail

W tej zakładce dodatku do powiadomień o zapasach produktów Prestashop od Knowband, administrator może edytować szablon wiadomości e-mail tego modułu Prestashop Out of Stock Subscription. – Administrator może zmienić temat – i główną treść wiadomości – odpowiadającą konkretnemu językowi włączona lub wybrana. ” Poczta początkowa ‘zostanie wysłana do klienta, gdy klient zapisze się na określony produkt.

Wiadomość e-mail z powrotem w magazynie

3.3 Ostateczne ustawienia wiadomości e-mail

Na tej karcie modułu wiadomości e-mail z przypomnieniem Prestashop administrator może edytować ostateczny szablon wiadomości e-mail, który zostanie wysłany do klienta, gdy ilość produktu zostanie zaktualizowana / Instock. Admin może rozpocząć dostosowywanie szablonu wiadomości e-mail po wybraniu odpowiedniego języka do którego administrator chce edytować szablon.

W magazynie-finalny-zapas

3.4 Ustawienia poczty e-mail o niskim stanie zapasów

W tej zakładce dostępny jest szablon wiadomości e-mail, który można dalej edytować w celu wysłania subskrybentom powiadomienia o niskim stanie zapasów. Sprzedawca internetowy może wybrać język, wpisać temat wiadomości e-mail i edytować główną treść. Administrator sklepu może wprowadzać zmiany w temacie i treści wiadomości e-mail w dowolnym czasie z poziomu zaplecza.

Powiadomienie o wyczerpaniu zapasów

3.5 Ustawienia marketingu e-mailowego

Administrator może zintegrować różnych integratorów poczty e-mail, takich jak MailChimp, Klaviyo i SendinBlue. Administrator musi tylko wprowadzić klucz API dla tych witryn integratorów poczty e-mail i wybrać listę, na której chcą zapisać szczegóły identyfikatora e-mail.

Marketing e-mailowy z powrotem w magazynie

3.6 Analiza

Pełną analizę subskrybowanych klientów można przeprowadzić w postaci wykresu oraz szczegółowej listy. Wykres zostanie wyświetlony dla 10 najlepszych produktów na końcu modułu e-mail z przypomnieniem Prestashop.

Analiza zapasów

Zgodnie z wybranymi elementami wyszukiwania i kategoriami lista subskrybowanych produktów zostanie wyświetlona z subskrybowanym klientem.

3.7 Lista subskrybentów

Sprzedawca internetowy może wyświetlić listę wszystkich subskrybentów. Sprzedawca internetowy może wyświetlić identyfikator e-mail subskrybentów, szczegóły produktu i stan poczty e-mail. Administrator może również sprawdzić, czy klient złożył zamówienie na ten produkt, czy nie. Sprzedawca internetowy może również pobrać ogólną listę subskrybentów w formacie pliku CSV.

Lista subskrybentów z powrotem na magazynie

Interfejs frontowy 4.0

Użytkownicy online mogą wyświetlać pole powiadomienia o braku produktu na stronach produktów i udostępniać identyfikator e-mail w celu powiadomienia. Blok subskrypcji modułu e-mail z przypomnieniem Prestashop wyglądałby następująco:

Ekran mobilny z powrotem w magazynie

Użytkownicy online mogą również przeglądać listę subskrypcji z menu konta. Muszą kliknąć „Brak subskrypcji na stanie” jak pokazano niżej:

brak w magazynie

Po kliknięciu „Brak subskrypcji na stanie”, mogą przeglądać listę wszystkich subskrybowanych produktów, a także usuwać dowolny produkt z listy, klikając przycisk„ Usuń ”.Ekran mobilny z powrotem w magazynie

Gdy klient wprowadzi identyfikator e-mail i kliknie przycisk, powiadom mnie, że na podany adres e-mail zostanie wysłana pierwsza wiadomość i wiadomość pokazująca zasubskrybowany.

Ekran z powrotem w magazynie

Prestashop Z powrotem w magazynie moduł uniemożliwi klientowi dwukrotną subskrypcję tego samego produktu. Wyświetli się komunikat „już subskrybowany” na stronie frontowej sklepu.

Znowu w magazynie-już subskrybowany

Użytkownicy online mogą otrzymać powiadomienie e-mailem, gdy produkt będzie dostępny w magazynie.

Ekran mobilny z powrotem w magazynie

Mogą również wyświetlić e-mail z ostrzeżeniem o niskim stanie zapasów subskrybowanego produktu w przypadku bieżących zapasów. Status subskrybowanego produktu można również sprawdzić w zakładce Powiadomienie o braku towaru.

W magazynie

To również Cię zainteresuje:

Obejrzyj samouczek wideo tutaj:

Dowiedz się więcej na ten temat Wtyczka Prestashop przez Knowband poniżej:

Angażuj swoich klientów, nawet jeśli ich produktu nie ma w magazynie. Pozwól swoim klientom szybko zasubskrybować powiadomienia o braku zapasów bezpośrednio ze strony produktu. Nie pozwól im przegapić ulubionych ofert produktów w Twoim sklepie. To automatyczne powiadomienie jest łatwe do zainstalowania i skonfigurowania w Twoim sklepie Prestashop. Kup ten moduł w sklepie z dodatkami

 

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *