PrestaShop Affiliate and Referral Program Addon

1.0 Wprowadzenie

Marketing polecający jest jedną z najlepszych taktyk, aby zwiększyć ruch w sklepie internetowym. Teraz właściciel sklepu eCommerce może pozyskać więcej klientów i poprawić sprzedaż witryny przy pomocy partnerów stowarzyszonych. The Prestashop Addon programu partnerskiego i polecającego zapewnić opcję promowania sklepu bez inwestowania dużej ilości i czasu. Knowband oferuje Program Afiliacyjny Prestashop, dzięki któremu możesz pozwolić swoim klientom zarejestrować się jako partner i polecić kod promocyjny swoim znajomym. Klienci stowarzyszeni mogą otrzymać prowizję za skierowanie klientów i zakupy dokonane przez tych klientów. Jest to jeden ze sposobów rozprzestrzeniania wiadomości z ust i zwiększania zasięgu witryny e-commerce.

Program afiliacyjny pomaga administratorowi sklepu generować większy ruch w Twoim sklepie internetowym, co ostatecznie zwiększa szanse na sprzedaż w przyszłości. Istnieje kilka sposobów skierowania, takich jak udostępnianie linków, udostępnianie kodu polecającego, udostępnianie kuponów i wysyłanie poczty.

1.1 Funkcje tego dodatku do programu partnerskiego i skierowania Prestashop

 • Dodatek programu partnerskiego i programu polecającego Prestashop umożliwia administratorowi sklepu włączenie / wyłączenie automatycznego zatwierdzania klientów stowarzyszonych.
 • Klient stowarzyszony ma różne sposoby udostępniania linków swoim poleceniom.
 • Administrator może ustawić określoną prowizję dla różnych partnerów.
 • Dodatek Programu Partnerskiego Prestashop pozwala administratorowi ustawić ważność dla podmiotów stowarzyszonych.
 • W panelu frontowym dostępny jest osobny pulpit nawigacyjny, za pomocą którego klienci stowarzyszeni mogą przeglądać swoje statystyki prowizji, a także prośbę o wypłatę.
 • Partner afiliuje link do strony wraz ze swoimi poleceniami. Zwiększa ruch w witrynie.
 • Administrator może przekazać prowizję klientom stowarzyszonym w celu rejestracji poleconych.
 • Klienci afiliacyjni mogą również otrzymać prowizję za zamówienia skierowań.
 • Klienci stowarzyszeni mogą wymienić prowizję, generując kupon lub zlecenie wypłaty.
 • Partnerzy mają możliwość dzielenia się kuponami ze swoimi poleceniami. Ten kupon można wykorzystać w kasie.

Kroki instalacji 2.0

Administrator sklepu otrzyma powyższe pliki podczas zakupu tego dodatku do programu partnerskiego i programu polecającego Prestashop:

1. Spakowany plik, który składa się z kodu źródłowego tego dodatku do Programu Partnerskiego Prestashop.

2. Instrukcja obsługi

Aby zainstalować ten dodatek do programu polecającego Prestashop, administrator musi wykonać następujące kroki:

 • Rozpakuj spakowany plik zawierający niektóre pliki i foldery.
 • Następnie administrator może skopiować całą zawartość folderu i wkleić je do „Moduły„folder katalogu sklepu. Administrator może śledzić ścieżkę

3. Teraz właściciel sklepu może zainstalować Administrator -> Moduły i usługi.

Teraz wystarczy kliknąć „zainstalować„przycisk, aby zainstalować moduł Partnerów Prestashop. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem. Kliknij”Kontynuuj instalacjęOpcja. Ten krok spowoduje zainstalowanie modułu Partnerów Prestashop i wyświetlenie powiadomienia Moduły zostały pomyślnie zainstalowane“.

Interfejs administratora 3.0

Po udanej instalacji administrator sklepu może łatwo skonfigurować ten dodatek do Programu Partnerskiego Prestashop. Istnieje kilka opcji konfiguracji, jak pokazano poniżej:

 • Podstawowa konfiguracja
 • Klienci afiliowani
 • Lista poleconych
 • Wykaz Komisji
 • Żądania wypłaty

prestashop-opcje-affiliate-i-polecanie-program-addon-konfiguracja

Podstawowa konfiguracja 3.1

W podmenu Podstawowa konfiguracja administrator sklepu może zastosować ustawienia do zarządzania systemem partnerskim na interfejsie frontonu witryny. Administrator może skonfigurować powyższe opcje:

general-settings-prestashop-affiliate-and-referral-program-addon

1. Włączyć: Właściciel sklepu może aktywować lub dezaktywować dodatek do Programu Partnerskiego Prestashop po prostu przełączając ten przycisk.

2. Włącz rejestrację partnera: Włącz tę opcję, aby aktywować lub dezaktywować rejestrację partnera w interfejsie administratora.

3. Wybierz skierowanie System do włączenia: E-sprzedawca może wybrać rodzaj skierowania, taki jak system kodów polecających, udostępnić link do klientów, udostępnić klientom kupon, udostępnić link na platformie mediów społecznościowych, link Udostępnij przez e-mail.

4. Włącz udostępnianie połączyć z Facebookiem: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować opcję udostępniania linku polecającego na Facebooku. Udostępnianie społecznościowe zostanie automatycznie włączone, jeśli administrator sklepu włączy tę opcję.

5. Włącz identyfikator aplikacji Facebook: Administrator sklepu może wprowadzić identyfikator aplikacji Facebook. Administrator sklepu może utworzyć identyfikator aplikacji na Facebooku, wykonując czynności opisane w sekcji 3.1.1.

6. Włącz udostępnianie linku w Google Plus: Administrator sklepu może pokazać lub ukryć opcję udostępniania Google plus link.

7. Włącz udostępnianie linku za pomocą Twittera: Sprzedawca elektroniczny może wyświetlać opcję udostępniania linków na Twitterze. Klienci stowarzyszeni mogą udostępniać link do witryny poleconym przez twitter.

8. Włącz łącze udostępniania za pomocą Pinteresta: Udostępnianie linków w opcji Pinterest będzie widoczne na interfejsie.

ustawienia partnerskie

9. Włącz wyłączenie partnera po: Administrator sklepu może włączyć lub wyłączyć tę opcję zgodnie z wymaganiem. Administrator może ustawić dni, po których klient stowarzyszony nie otrzyma żadnych skierowań.

10. Wyłącz partnera po: Moduł pozwala administratorowi wybrać dni, po których klient stowarzyszony nie otrzyma skierowań. Jeśli administrator wyłączy „Włącz opcję Wyłącz partnera po„ustawienia, ta opcja nie będzie wyświetlana.

ustawienia

11. Globalna stawka za skierowanie dla zamówienie umieszczony: Administrator sklepu może wprowadzić wspólną stawkę skierowania dla wszystkich podmiotów stowarzyszonych. Globalna stawka za skierowanie będzie wyrażona w procentach.

12. Globalna stawka za skierowanie do rejestracji użytkownika: Dodatkowy program polecający Prestashop pozwala administratorowi sklepu ustawić podstawową stawkę za polecenie rejestracji. Administrator może ustawić stałą wartość jako stawkę polecającą.

13. Wygeneruj kupon dla klienta afiliacyjnego przy rejestracji: Administrator sklepu może również wygenerować kupon i przypisać go klientom, jeśli zarejestrują się jako klienci stowarzyszeni. Administrator musi edytować klienta stowarzyszonego, aby przydzielić mu kupony, jeśli to pole nie jest aktywne.

14. Globalny typ kuponu: Tutaj administrator sklepu może wybrać rodzaj kuponu na stałe lub procentowo. Ten kupon będzie wspólny dla wszystkich klientów stowarzyszonych.

15. Globalna wartość kuponu: Administrator sklepu może wprowadzić wartość globalnego kuponu.

ustawienia kuponu16. Globalna ilość kuponu: Administrator sklepu może wprowadzić ilość kuponów, które zostaną przekazane wszystkim klientom stowarzyszonym w celu udostępnienia poleconym.

17. Globalna ilość kuponu na użytkownika: Administrator może wprowadzić ilość kuponów, które mogą być używane przez klientów na raz.

18. Włącz stałe skierowanie: Włącz tę opcję, aby zezwolić na stałe skierowanie do klientów stowarzyszonych, włączając tę ​​opcję.

19. Limit czasu na skierowanie: Jeśli administrator sklepu wyłączy stałe skierowanie, musi podjąć decyzję o upływie czasu odesłania. Są to dni, przez które plik cookie nie wygasa. Administrator może ustawić 0, jeśli chce, aby pliki cookie wygasły podczas zamykania przeglądarki.

20. Domyślny status skierowania: Administrator sklepu może ustawić domyślny status odwołania jako odrzucony, oczekujący lub zaakceptowany.

21. Wybierz, kiedy należy odesłać skierowanie: Skierowanie zostanie policzone, gdy użytkownik zostanie zarejestrowany lub gdy zamówienie zostanie złożone. Administrator może również wybrać obie opcje.

3.1.1 Kroki generowania identyfikatora aplikacji Facebook

app-id

 • Po tym wstaw „Wyświetlana nazwa"I"kontaktowy identyfikator e-mail". Kliknij na "Utwórz identyfikator aplikacjiPrzycisk ".

facebook app ID

 • Idź do „Ustawienia„a następnie wybierz”Podstawowy". Administrator może wyświetlić ID aplikacji, jak pokazano poniżej. Administrator musi wstawić domeny aplikacji, kategorię, URL polityki prywatności tutaj.

generate-facebook-app-id

W ten sposób administrator może uzyskać identyfikator aplikacji Facebook.

Klienci stowarzyszeni 3.2

Administrator sklepu może wyświetlić listę klientów stowarzyszonych w tej sekcji interfejsu zaplecza.

Spółki stowarzyszone

3.2.1 Jak edytować szczegóły klientów afiliacyjnych?

Administrator sklepu może zastosować ustawienia, aby edytować szczegóły dotyczące każdego klienta stowarzyszonego.

formularz partnerski-klient

1. Status: Administrator sklepu może włączyć lub wyłączyć status klienta stowarzyszonego z poziomu interfejsu administratora.

2. Partner od: Administrator może wyświetlić szczegóły, gdy klient zarejestrował się jako partnerzy.

3. Partner do: Administrator może ustawić datę, aż klient będzie partnerem.

4. Użyj globalnych stawek za skierowanie: Administrator sklepu może użyć globalnej stawki za skierowanie lub ustawić stawkę skierowania specjalnie dla różnych podmiotów stowarzyszonych.

 • Stawka za polecenie umieszczony: Administrator może ustawić procentową stawkę za skierowanie do złożenia zamówienia.
 • Stawka za skierowanie do rejestracji użytkownika: Administrator może ustawić stałą kwotę skierowania na rejestrację użytkownika.

voucher-value-setup

5. Użyj globalnej konfiguracji kuponu: Administrator sklepu może użyć kuponu globalnego lub skonfigurować unikalny kupon dla konkretnego klienta.

6. Typ kuponu: Administrator może ustawić procent lub stały typ kuponu.

7. Wartość kuponu: Administrator sklepu może ustawić wartość kuponu z interfejsu administratora.

8. Ilość kuponów: Właściciel sklepu może określić liczbę kuponów.

9. Ilość kuponów na użytkownika: Administrator może ustawić liczbę kuponów na użytkowników.

10. Kupony: Administrator może wyświetlić kod kuponu.

Lista poleconych 3.3

Administrator sklepu może przeglądać skierowania i ich dane z interfejsu administratora. Lista skierowań zostanie wyświetlona w następujący sposób:

dane partnera-klienta

Właściciel sklepu może również edytować status partnera. Administrator może wyświetlić powyższe szczegóły:

status partnera

1. Przyłączać: Administrator może zobaczyć tutaj identyfikator e-mail partnera.

2. Opis: Administrator sklepu może wyświetlić aktywność wykonaną przez klienta.

3. Wartość prowizji: Administrator może wyświetlić wartość prowizji zgodnie z konfiguracją.

4. Waluta prowizji: Typ waluty można wyświetlić w tej sekcji.

5. Numer zamówienia: Jeśli nowy klient złoży jakiekolwiek zamówienie, w tym miejscu zostanie wyświetlone odniesienie do zamówienia.

6. Status skierowania: Administrator może ustawić status odwołania jako zaakceptowany, odrzucony i oczekujący.

7. Data skierowania: Administrator sklepu może edytować datę skierowania z interfejsu administratora.

Lista Komisji 3.4

Administrator sklepu może wyświetlić szczegóły prowizji z interfejsu administratora. Administrator sklepu może przeglądać ogólną prowizję dla każdego klienta stowarzyszonego.

komisjonowanie-prestashop-partner-i-polecanie-program-addon

3.4.1 Jak wyświetlić prowizję partnera?

Moduł Partnerów Prestashop umożliwia administratorowi sklepu eCommerce prowizję afiliacyjną od „lista prowizji„Właściciel sklepu może uzyskać szczegółowe informacje na temat referencji do zamówienia, identyfikatora e-mailowego skierowań, kwoty prowizji oraz daty, na którą oferowana jest prowizja.

prowizja-historia Prestashop Dodatek do programu partnerskiego i skierowania

Żądania wypłaty 3.5

Partnerzy mogą wymienić prowizję, klikając opcję wypłaty. Partnerzy żądają wygenerowania kuponu lub mogą wysłać żądanie wypłaty do administratora sklepu.

Administrator sklepu może wyświetlić żądanie wypłaty w „Żądanie wypłaty„opcja, a następnie zaakceptuj lub odrzuć żądanie.

wypłata żądanie Prestashop Addon programu partnerskiego i polecającego

Administrator sklepu może kliknąć opcję akcji i łatwo zaakceptować lub odrzucić żądanie wypłaty. Gdy administrator zaakceptuje żądanie wypłaty, status żądania zostanie zmieniony na „zaakceptowany„na frontonie witryny.

żądanie akceptacji-wypłaty

Interfejs frontowy 4.0

Klienci online mogą wyświetlić opcję rejestracji partnera w interfejsie administratora. Po zarejestrowaniu się jako klient stowarzyszony mogą zobaczyć swoje konto partnerskie, jak pokazano poniżej:

front-end-prestashop-affiliate-and-referral-program-addon

Klienci stowarzyszeni mogą wyświetlić graficzną reprezentację całkowitej prowizji, wymienić prowizję i całkowite skierowanie.

wykres

Jednostki stowarzyszone mogą udostępniać kod polecający, udostępniać link polecający, udostępniać kupony, udostępniać link na platformach społecznościowych i udostępniać link do sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

talon

Klienci stowarzyszeni mogą przeglądać nagrodzoną prowizję za skierowania. Mogą również sprawdzić status prowizji.

prowizja

Partnerzy mogą kliknąć opcję wypłaty, a następnie kliknąć „+„do generowania kuponu. Minimalna wartość kuponu to„10„. Partner może kliknąć„kupon wygenerować„opcja uzyskania kuponu.

voucher wypłaty

Partner może zobaczyć wiadomość o sukcesie na górze strony.

wiadomość powodzenia

Klient stowarzyszony może również otrzymać wiadomość e-mail z informacjami o kodzie kuponu, jak pokazano poniżej:

talon

Partner może również wysłać żądanie wypłaty z frontonu. Aby wygenerować żądanie wypłaty, partnerzy mogą kliknąć opcję wypłaty, a następnie kliknąć „+„. Teraz wprowadź kwotę wypłaty i kliknij„ ”wypłataPrzycisk ".

wypłata

Domyślnie status żądania to „w oczekiwaniu“.

zrobić

Gdy administrator sklepu zaakceptuje żądanie wypłaty z interfejsu administratora, klienci stowarzyszeni będą mogli zobaczyć status.

wysokość wypłaty


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *