Moduł nieskończonego przewijania Prestashop firmy Knowband – Instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Projekt Moduł nieskończonego przewijania Prestashop by Knowband to integracja przewijania produktów na stronie listy produktów zamiast paginacji.

Paginacja na stronie z listą produktów jest bardzo powszechną funkcją, którą widzimy w różnych witrynach eCommerce, ale ten moduł nieskończonego przewijania Prestashop sprawi, że lista produktów na stronie z listą produktów będzie nieco bardziej interesująca. Gdy ten moduł listy produktów Prestashop zostanie włączony, klient po prostu przewinie stronę w dół, aby wyświetlić więcej produktów wymienionych na stronie z listą produktów.

Kroki 2.0 do instalacji modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

Po zakupie dodatku nieskończonego przewijania wykonaj poniższe czynności:

 1. Przejdź do Administratora sklepu -> Moduły i usługi.

prestashop-infinte-scroll-moduł-instalacja-krok1

2. Kliknij „ Prześlij moduł”. Możesz przeciągnąć lub upuścić plik lub po prostu wybrać plik z systemu.

prestashop-infinte-scroll-moduł-instalacja-krok2

Gdy plik zostanie całkowicie przesłany, pojawi się powiadomienie o pomyślnym zainstalowaniu modułu. Teraz możesz skonfigurować swój moduł.

Moduł administracyjny 3.0

W interfejsie administratora modułu nieskończonego przewijania Prestashop będą dostępne następujące opcje konfiguracji tego modułu widoku listy Prestashop. Moduł przewijania rozwijanego Prestashop zawiera 4 zakładki i są one następujące.

1. Ustawienia główne

2. Ustawienia zaawansowane

3. Ustawienia wyświetlania

4. Ustawienia selektora

Każda sekcja wtyczki Prestashop Infinite Scroll jest szczegółowo opisana poniżej.

3.1 Ogólne ustawienia modułu Prestashop�infinite scroll:

Ta sekcja modułu listy produktów Prestashop będzie zawierała następujące opcje konfiguracji tego modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

prestashop-infinte-scroll-module-ogólne-ustawienia

 • Włącz / Wyłącz: Ta opcja modułu szybkiego przewijania Prestashop będzie miała przycisk przełączania z dwiema określonymi wartościami WŁ. i WYŁ. Ten moduł Prestashop firmy Knowband będzie działał tylko wtedy, gdy jest ustawiony na WŁ. Jeśli ta opcja jest wyłączona, żadna z funkcji nie będzie działać, a nawet nie będzie miała wpływu na żadną inną sekcję witryny. Domyślnie ta opcja będzie WYŁĄCZONA.
 • Niestandardowe CSS i JS: Te pola modułu Prestashop Infinite Scroll zostały udostępnione, aby administrator mógł zmienić wygląd frontonu modułu szybkiego przewijania Prestashop.

3.2 Ustawienia zaawansowane modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

https://www.knowband.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/prestashop-infinite-scroll-module-advance-settings

 • Wyświetl komunikat na stronie końcowej: To pole rozwijanego modułu przewijania Prestashop oferuje właścicielowi sklepu wyświetlenie komunikatu na końcu strony z listą produktów. Jeśli Właściciel włączy opcję Wyświetl stronę końcową, pojawi się następująca opcja:
 • Wyświetl łącze Przejdź do góry:�To pole modułu Prestashop Infinite Scroll pozwala właścicielowi sklepu wyświetlić link w interfejsie przednim, aby przejść na górę strony, wyświetlając przycisk �u dołu strony.
 • Wyświetl ładowacz podczas ładowania:�Ta opcja wtyczki nieskończonego przewijania Prestashop oferuje właścicielowi sklepu ustawienie wyświetlania modułu ładującego podczas ładowania produktu. Tak więc za każdym razem, gdy klienci przewijają stronę, mogą zobaczyć program ładujący�podczas�ładowania
 • Typ przewijania:Dodatek Prestashop nieskończone przewijanie umożliwia właścicielowi sklepu wybór między opcją przewijania nieskończonego przewijania i załadowanie większej liczby produktów. Jeśli właściciel może wybrać łącze Załaduj więcej, pojawi się następująca opcja:
  Pokaż więcej linków po:�Właściciel może ustawić częstotliwość, aby wyświetlić więcej linków, tj. po załadowaniu tak wielu stron link pojawi się.
 • Ustawienia piaskownicy: Administrator może również przetestować moduł Prestashop�infinite scroll, włączając to pole. Jeśli Właściciel włączy ustawienia piaskownicy, pojawi się następująca opcja:
 • Dodaj adres IP: W tym polu modułu szybkiego przewijania Prestashop firmy Knowband administrator może dodać inny adres IP, oddzielając je przecinkiem, a moduł Prestashop będzie działał tylko dla tych adresów IP.

3.3 Ustawienia wyświetlania modułu nieskończonego przewijania Prestashop:
prestashop-infinte-scroll-moduł-ustawienia-wyświetlania

 • Kolor tła okna wiadomości: To pole rozwijanego modułu przewijania Prestashop pozwala administratorowi dostosować kolor tła okna wiadomości, które zostanie wyświetlone po zakończeniu ładowania wszystkich produktów.
 • Kolor tekstu w polu wiadomości: Moduł Prestashop Infinite Scroll pozwala administratorowi zmienić kolor tekstu w polu wiadomości.
 • Kolor obramowania skrzynki wiadomości: Moduł nieskończonego przewijania Prestashop pozwala administratorowi dostosować kolor obramowania okna wiadomości zgodnie z jego wymaganiami.
 • Kolor tła górnego łącza: Administrator może dostosować kolor tła Top Link modułu listy produktów Prestashop.
 • Mtoge i Góra�link dlawidok: Administrator sklepu może wyświetlić podgląd wiadomości na stronie końcowej i projektu przycisku górnego łącza.

Podgląd zmian, które zostaną wykonane, znajduje odzwierciedlenie w polu podglądu znajdującym się tuż pod polami tego rozwijanego modułu przewijania Prestashop.

3.4 Ustawienia selektora modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

Wartości na tej karcie modułu przewijania rozwijanego Prestashop muszą być poprawne, aby ten moduł szybkiego przewijania Prestashop działał poprawnie. Wartości na tej karcie modułu Prestashop Infinite Scroll mogą się zmieniać w zależności od motywu Prestashop używanego z przodu.

UWAGA: Jeśli wartości selektora w tych zakładkach modułu nieskończonego przewijania Prestashop zostaną wprowadzone nieprawidłowo, moduł Prestashop Infinite Scroll z pewnością nie będzie działał poprawnie.

prestashop-infinite-scroll-module-selector-settings

 • Selektr Pozycja: Administrator sklepu może�wprowadzić wartość elementu selektora�w tej�zakładce.
 • SeLe cTor Zawieraner:Administrator sklepu może wprowadzić wartość kontenera selektora z tej zakładki.
 • Sonikonstruktor next:Administrator sklepu może wprowadzić następną wartość selektora z tej zakładki.
 • SeLe ctor paginacjan: Administrator sklepu może wprowadzić wartość paginacji selektora z tej sekcji.

4.0 Front Interfejs modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

Gdy moduł nieskończonego przewijania Prestashop firmy Knowband jest włączony z panelu administracyjnego, na każdej stronie z listą produktów nie pojawi się paginacja produktów. Klient będzie mógł zobaczyć wszystkie produkty, po prostu przewijając stronę w dół, a jeśli włączony jest link przejdź do góry, link pojawi się w prawym dolnym rogu strony, aby przewinąć klienta z powrotem na górę strony .

prestashop-infinite-scroll-module-front-interface-1

Wiadomość na stronie końcowej:

prestashop-infinite-scroll-module-front-interface-2

Idź do górnego przycisku:

prestashop-infinite-scroll-module-front-interface-3

Gdy wszystkie strony zostaną załadowane, na dole pojawi się komunikat informujący, że wszystkie strony są teraz załadowane.Zobacz, jak działa ten Prestashop�Infinite Scroll Module�przez Knowband:

Dowiedz się więcej o tej wtyczce Prestashop Infinite Scroll tutaj:

Link do modułu nieskończonego przewijania Prestashop: https://www.knowband.com/prestashop-infinite-scroll
Moduł nieskończonego przewijania Prestashop Demo administratora: https://psm.knowband.com/demo/?module=infinitescroll&demo=admin&referrer=kb&lang=en
Moduł nieskończonego przewijania Prestashop Demo z przodu: https://psm.knowband.com/demo/?module=infinitescroll&demo=front&referrer=kb&lang=en

Zdobądź również ten moduł Prestashop Infinite Scroll firmy Knowband w sklepie Addon. Odwiedź tutaj: https://addons.prestashop.com/en/navigation-tools/23643-knowband-infinite-scroll.html

„Poznaj też więcej Moduły Prestashop dla Twojej strony internetowej Prestashop e-commece.”

To również Cię zainteresuje:

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *