Moduł Infinite Scroll firmy Prestashop firmy Knowband – instrukcja obsługi

Wprowadzenie

SOCZEWKI Prestashop Infinite Scroll Module przez Knowband to integracja przewijania produktu na stronie z listą produktów w miejsce podziału na strony.

Paginacja na stronie z listą produktów jest bardzo częstą cechą, którą widzimy na różnych stronach internetowych eCommerce, ale ta wtyczka do widoku listy Prestashop sprawi, że lista produktów na stronie z listą produktów będzie nieco bardziej interesująca. Po włączeniu tego modułu produktu Prestashop klient po prostu przewinie stronę, aby zobaczyć więcej produktów wymienionych na stronie z listą produktów.

Kroki instalacji modułu szybkiego przewijania Prestashop:

Aby zainstalować ten nieskończony dodatek Prestashop, wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj dodatkowy folder w folderze modules twojego systemu. 2. Po dodaniu tego nieskończonego dodatkowego folderu Prestashop, system wyświetli dodatek do Prestashop na stronie modułu pod kategorią front office. 3. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby zainstalować moduł szybkiego przewijania Prestashop.

Uwaga: tylko dla PS 1.6

Aby funkcja Infinite scroll była zgodna z nawigacją warstwową, wykonaj następujące czynności:

1. Po zainstalowaniu modułu odwiedź ścieżkę na swoim serwerze i otwórz plik blocklayered.js.

themes / default-bootstrap / js / modules / blocklayered / blocklayered.js

?2. After opening the file search for the line:

current_friendly_url = result.current_friendly_url;

Zobacz zrzut ekranu poniżej:

przed

3. Dodaj mały kod tuż nad tym wierszem.

if (typeof endlessScroll == 'function') {endlessScroll (0, true, 100, 1); }

Zobacz zrzut ekranu poniżej:

po

4. Następnie zapisz plik.

Moduł administracyjny

W interfejsie administratora modułu nieskończonego przewijania Prestashop dostępne będą następujące opcje konfiguracji tego modułu widoku listy Prestashop. Moduł przewijania rozwijany Prestashop zawiera karty 4 i są one następujące.

1. Ustawienia główne

2. Ustawienia zaawansowane

3. Ustawienia wyświetlania

4. Ustawienia selektora

Każda sekcja wtyczki Prestashop Infinite Scroll została szczegółowo opisana poniżej.

Ogólne ustawienia modułu widoku listy Prestashop:

W tej sekcji modułu produktu Prestashop dostępne są następujące opcje konfiguracji tego nieskończonego modułu przewijania Prestashop:

Prestashop Infinite Scroll Module by Knowband_General Settings

 • Włącz / wyłącz: Ta opcja modułu szybkiego przewijania Prestashop będzie miała przycisk przełączający z dwoma określonymi wartościami WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA. Ten moduł Prestashop od Knowband działa tylko wtedy, gdy jest ustawiony na ON. Jeśli opcja ta jest wyłączona, żadna z funkcji nie będzie działać i nie będzie miała wpływu na żadną inną sekcję witryny. Domyślnie ta opcja będzie WYŁĄCZONA.
 • Niestandardowe CSS i JS: Te pola modułu Prestashop Infinite Scroll zostały udostępnione, aby umożliwić administratorowi zmianę wyglądu i działania przedniego końca modułu szybkiego przewijania Prestashop.

Ustawienia zaawansowane modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

Prestashop Infinite Scroll Module by Knowband_Advance Settings

 • Wyświetl komunikat końcowy: To pole rozwijanego modułu przewijania Prestashop umożliwia właścicielowi sklepu wyświetlenie komunikatu na końcu strony z listą produktów. Jeśli właściciel włącza stronę końcową wyświetlania, pojawi się następująca opcja:
  Wiadomość końcowa: Tutaj, w tej dziedzinie
 • Wyświetl link Przejdź na górę: To pole modułu Infinite Scroll w Prestashop pozwala właścicielowi sklepu wyświetlić łącze z przodu, aby przejść na górę strony, wyświetlając tę ​​opcję.
 • Wyświetl ładowanie podczas ładowania: Ta opcja wtyczki widoku listy Prestashop oferuje właścicielowi sklepu ustawienie wyświetlania programu ładującego podczas ładowania produktu.
 • Typ przewijania: Dodatek do listy produktów Prestashop pozwala właścicielowi sklepu wybrać między opcją przewijania między nieskończonym logowaniem a załadowaniem większego łącza. Jeśli właściciel może wybrać opcję Załaduj więcej linku, pojawi się opcja:
  Pokaż więcej Link: Właściciel może ustawić częstotliwość, aby wyświetlać więcej linku, tzn. Po załadowaniu tej strony pojawi się link.
 • Ustawienia piaskownicy: Administrator może również przetestować moduł szybkiego przewijania Prestashop, włączając to pole. Jeśli właściciel włącza ustawienia piaskownicy, pojawi się następująca opcja
 • Dodaj IP: W tym polu modułu szybkiego przewijania Prestashop firmy Knowband administrator może dodać inny adres IP, rozdzielając je przecinkami, a moduł Prestashop będzie działał tylko dla tego adresu IP.

Wyświetl ustawienia modułu szybkiego przewijania Prestashop:

Prestashop Infinite Scroll Module by Knowband_Display Ustawienia

 • Wybierz rodzaj układu: To pole nieskończonego modułu przewijania Prestashop pozwala administratorowi wybrać domyślny układ listy produktów. Może to być Tabela lub Lista. Niezależnie od tego, jaki układ wybierze użytkownik, będzie on wyświetlany domyślnie z przodu.
 • Kolor tła wiadomości: To pole rozwijanego modułu przewijania Prestashop pozwala administratorowi dostosować kolor tła okna komunikatu, które będzie wyświetlane po zakończeniu ładowania wszystkich produktów.
 • Kolor tekstu wiadomości: Moduł Infinite Scroll programu Prestashop umożliwia administratorowi zmianę koloru tekstu w oknie komunikatu.
 • Kolor ramki wiadomości: Moduł widoku listy Prestashop pozwala administratorowi dostosować kolor ramki wiadomości zgodnie z jego wymaganiami.
 • Kolor tła Top Link: Administrator może dostosować kolor tła górnego łącza modułu produktu Prestashop.

Podgląd zmian, które zostaną wykonane, zostanie odzwierciedlony w oknie podglądu podanym tuż pod polami tego rozwijanego modułu rozwijania Prestashop.

Ustawienia selektora nieskończonego modułu przewijania Prestashop:

Wartości w tej zakładce rozwijanego modułu przewijania Prestashop muszą być prawidłowe, aby to umożliwić

UWAGA: Jeśli wartości selektora w tych zakładkach modułu widoku listy Prestashop są błędnie wprowadzone, moduł Infinite Scroll z Prestashop na pewno nie będzie działać poprawnie.

Ustawienia selektora Prestashop Infinite Scroll Module | Knowband

Moduł przedniego końca modułu Infinite Scroll w Prestashop:

Po włączeniu modułu widoku listy Prestashop przez Knowband z panelu administratora, na każdej stronie z listą produktów nie pojawi się paginacja produktów. Klient będzie mógł przeglądać wszystkie produkty, przewijając w dół na stronie, a jeśli wyświetli się link do górnej jest włączony, to łącze pojawi się w prawym dolnym rogu strony, aby przewinąć klienta z powrotem na górę strony .

Po załadowaniu wszystkich stron na dole pojawia się komunikat informujący, że wszystkie strony są już załadowane.

Moduł przedni 1 modułu Infinite Scroll z Prestashop | Knowband

Moduł przedni 2 modułu Infinite Scroll z Prestashop | Knowband

Moduł przedni 3 modułu Infinite Scroll z Prestashop | Knowband

Moduł przedni 4 modułu Infinite Scroll z Prestashop | Knowband

Zobacz, jak działa ta Prestashop Plugin by Knowband:

Dowiedz się więcej o tej wtyczce Prestashop Infinite Scroll tutaj:

Prestashop Infinite Scroll Link modułu: https://www.knowband.com/prestashop-infinite-scroll
Prestashop Infinite Scroll Module Demonstracja administratora: https://ps.knowband.com/demo1/16/admin1/index.php?controller=AdminLogin&token=aea1bb3fb1bab860c86c4db00ce5949e&redirect=AdminModules&demo_lang=en
Prestashop Infinite Scroll Module Frontowe demo: https://ps.knowband.com/demo1/16/en/8-dresses

Zdobądź również moduł Infinite Scroll tego Knowband Prestashop w sklepie Addon. Odwiedź tutaj: https://addons.prestashop.com/en/navigation-tools/23643-knowband-infinite-scroll.html

"Odkryj także więcej Moduły Prestashop na twoją stronę internetową Prestashop e-commece. "

To również Cię zainteresuje:

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *