Prestashop Infinite Scroll Module firmy Knowband – Instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Pandemia Moduł nieskończonego przewijania Prestashop Knowband to integracja przewijania produktów na stronie listy produktów zamiast paginacji.

Podział na strony na stronie z listą produktów jest bardzo powszechną funkcją, którą widzimy na różnych stronach eCommerce, ale ten moduł nieskończonego przewijania Prestashop sprawi, że lista produktów na stronie z listą produktów będzie nieco bardziej interesująca. Kiedy ten moduł listy produktów Prestashop zostanie włączony, klient po prostu przewinie stronę, aby wyświetlić więcej produktów, które są wymienione na stronie listy produktów.

2.0 Kroki instalacji modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

Po zakupie nieskończonego dodatku do przewijania wykonaj poniższe czynności:

 1. Przejdź do Administratora sklepu -> Moduły i usługi.

prestashop-infinte-scroll-module-instalacja-krok1

2. Kliknij „Prześlij moduł”. Możesz przeciągnąć lub upuścić plik lub po prostu wybrać plik z systemu.

prestashop-infinte-scroll-module-instalacja-krok2

Po całkowitym załadowaniu pliku zostanie wyświetlone a powiadomienie o “Pomyślnie zainstalowanych modułów” . Teraz możesz skonfigurować swój moduł.

3.0 Moduł administracyjny

W interfejsie administratora modułu nieskończonego przewijania Prestashop będą dostępne następujące opcje konfiguracji tego modułu widoku listy Prestashop. Moduł przewijania rozwijanego Prestashop zawiera 4 zakładki i są one następujące.

1. Ustawienia główne

2. Ustawienia zaawansowane

3. Ustawienia wyświetlania

4. Ustawienia selektora

Każda sekcja wtyczki Prestashop Infinite Scroll jest szczegółowo opisana poniżej.

3.1 Ogólne ustawienia modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

Ta sekcja modułu listy produktów Prestashop będzie miała następujące opcje konfiguracji tego modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

prestashop-infinte-scroll-module-general-settings

 • Włącz / Wyłącz: Ta opcja modułu szybkiego przewijania Prestashop będzie miała przycisk przełączania z dwiema określonymi wartościami WŁ. I WYŁ. Ten moduł Prestashop firmy Knowband będzie działał tylko wtedy, gdy jest ustawiony na WŁ. Jeśli ta opcja jest wyłączona, żadna z funkcji nie będzie działać i nie wpłynie nawet na żadną inną sekcję witryny. Domyślnie ta opcja będzie WYŁĄCZONA.
 • Niestandardowe CSS i JS: Te pola modułu Prestashop Infinite Scroll zostały dostarczone, aby umożliwić administratorowi zmianę wyglądu i stylu interfejsu modułu szybkiego przewijania Prestashop.

3.2 Ustawienia zaawansowane modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

https://www.knowband.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/prestashop-infinite-scroll-module-advance-settings

 • Wyświetl komunikat na stronie końcowej: To pole rozwijanego modułu przewijania Prestashop oferuje właścicielowi sklepu wyświetlenie komunikatu na końcu strony z listą produktów. Jeśli właściciel włączy wyświetlanie strony końcowej, pojawi się następująca opcja:
 • Wyświetl łącze Przejdź na górę: To pole modułu Prestashop Infinite Scroll umożliwia właścicielowi sklepu wyświetlenie linku w interfejsie przednim, aby przejść na górę strony, wyświetlając przycisk u dołu strony.
 • Wyświetl program ładujący podczas ładowania: Ta opcja wtyczki nieskończonego przewijania Prestashop oferuje właścicielowi sklepu ustawienie wyświetlania modułu ładującego podczas ładowania produktu. Dlatego za każdym razem, gdy klienci przewijają stronę, widzą program ładujący, który ładuje plik
 • Typ przewijania:“ Nieskończone przewijanie ” Prestashop pozwala właścicielowi sklepu wybierać między opcją przewijania między nieskończonym przewijaniem i ładować więcej linków do produktów. Jeśli właściciel może wybrać łącze Wczytaj więcej, będzie następująca opcja:
  Pokaż więcej linków po: Właściciel może ustawić częstotliwość, aby wyświetlić więcej linków, tzn. Po tylu załadowaniach strony link się pojawi.
 • Ustawienia piaskownicy: Administrator może również przetestować moduł nieskończonego przewijania Prestashop, włączając to pole. Jeśli właściciel włączy ustawienia piaskownicy, pojawi się następująca opcja:
 • Dodaj adres IP: W tym polu modułu szybkiego przewijania Prestashop firmy Knowband administrator może dodać inny adres IP, oddzielając je przecinkiem, a moduł Prestashop będzie działał tylko dla tych adresów IP.

3.3 Ustawienia wyświetlania modułu nieskończonego przewijania Prestashop:
prestashop-infinte-scroll-module-display-settings

 • Kolor tła okna wiadomości: To pole rozwijanego modułu przewijania Prestashop pozwala administratorowi dostosować kolor tła okna komunikatu, które będzie wyświetlane po zakończeniu ładowania wszystkich produktów.
 • Kolor tekstu w polu wiadomości: Moduł Prestashop Infinite Scroll umożliwia administratorowi zmianę koloru tekstu w oknie wiadomości.
 • Kolor obramowania pola wiadomości: Moduł nieskończonego przewijania Prestashop pozwala administratorowi dostosować kolor obramowania okna wiadomości zgodnie z jego wymaganiami.
 • Kolor tła górnego linku: Administrator może dostosować kolor tła górnego łącza modułu listy produktów Prestashop.
 • Mtoge i Do góry połączyć dlawidok: Administrator sklepu może wyświetlić podgląd wiadomości na stronie końcowej i projektu przycisku górnego łącza.

Podgląd zmian, które zostaną wykonane, jest odzwierciedlony w polu podglądu pod polami tego rozwijanego modułu przewijania Prestashop.

3.4 Ustawienia selektora modułu nieskończonego przewijania Prestashop:

Wartości w tej zakładce modułu przewijania listy rozwijanej Prestashop muszą być poprawne, aby moduł szybkiego przewijania Prestashop działał poprawnie. Wartości w tej zakładce modułu Prestashop Infinite Scroll mogą zmieniać się zgodnie z motywem Prestashop używanym z przodu.

UWAGA: Jeśli wartości selektora w tych zakładkach modułu nieskończonego przewijania Prestashop zostaną wprowadzone nieprawidłowo, wówczas moduł Prestashop Infinite Scroll z pewnością nie będzie działał poprawnie.

prestashop-infinite-scroll-module-selector settings

 • Selector Poz: Administrator sklepu może wprowadzić wartość elementu selektora z tej zakładki.
 • SeLe cTor Container:Administrator sklepu może wprowadzić wartość kontenera selektora z tej zakładki.
 • Sonikonstruktor next:Administrator sklepu może wprowadzić następną wartość selektora z tej zakładki.
 • SeLe ctor pagination: Administrator sklepu może wprowadzić wartość paginacji selektora z tej sekcji.

4.0 Front Interface modułu Prestashop Infinite Scroll:

Gdy moduł nieskończonego przewijania Prestashop firmy Knowband jest włączony z panelu administratora, na każdej stronie listy produktów nie pojawi się paginacja produktów. Klient będzie mógł zobaczyć wszystkie produkty po prostu przewijając stronę w dół, a jeśli opcja wyświetlania idź do góry jest włączona, to link pojawi się w prawym dolnym rogu strony, aby przewinąć klienta z powrotem na górę strony .

prestashop-infinite-scroll-module-front-interface-1

Komunikat na stronie końcowej:

prestashop-infinite-scroll-module-front-interface-2

Idź do górnego przycisku:

prestashop-infinite-scroll-module-front-interface-3

Po załadowaniu wszystkich stron na dole pojawia się komunikat informujący, że wszystkie strony zostały załadowane.Zobacz, jak działa ten Prestashop – Moduł nieskończonego przewijania – firmy Knowband:

Dowiedz się więcej o tej wtyczce Prestashop Infinite Scroll tutaj:

Link do modułu Infinite Scroll Prestashop: https://www.knowband.com/prestashop-infinite-scroll
Moduł nieskończonego przewijania Prestashop Demo administratora: https://psm.knowband.com/demo/?module=infinitescroll&demo=admin&referrer=kb&lang=en
Moduł nieskończonego przewijania Prestashop Demo z przodu: https://psm.knowband.com/demo/?module=infinitescroll&demo=front&referrer=kb&lang=en

Zdobądź również ten moduł Prestashop Infinite Scroll Knowband w sklepie z dodatkami. Odwiedź tutaj: https://addons.prestashop.com/en/navigation-tools/23643-knowband-infinite-scroll.html

„Zobacz też więcej Moduły Prestashop dla Twojej witryny e-commece Prestashop ”.

To również Cię zainteresuje:

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *