Magento Login jako rozszerzenie klienta: Instrukcja obsługi


1. Wprowadzenie Magento Login jako Klient:

To Zaloguj się jako rozszerzenie klienta dla Magento umożliwia administratorowi sklepu dostęp do konta klienta z zaplecza sklepu Magento. Korzystając z modułu Logowanie jako klient, administrator sklepu może sprawdzić każdy konkretny problem zgłoszony przez klienta podczas przeglądania witryny lub składania zamówienia.

Poza tym, Knowband’s Magento Login jako moduł klienta pozwala administratorowi sklepu przetestować witrynę z punktu widzenia użytkownika. Sprzedawca sklepu Prestashop może zoptymalizować konto użytkowników zgodnie z wymaganiami odwiedzających.

1.1 Korzyści z logowania Magento jako rozszerzenia klienta:

1. Zaloguj się jako Klient przez Knowband umożliwia administratorowi sklepu edycję danych klienta bez znajomości Hasła klienta.

2. Za pomocą tego logowania Magento jako klienta administrator może łatwo zarządzać koszykiem klienta i szczegółami zamówień.

4. To rozszerzenie Magento Login As Customer bez hasła umożliwia administratorowi logowanie się na konto klienta przy najmniejszym wysiłku.

5. Zapewnia utrzymanie klientów, zapewniając bezproblemowy sposób rozwiązywania ich problemów.

6. Właściciel sklepu lub zespół wsparcia mogą logować się bezpośrednio ze stron klientów i zamówień interfejsu administratora bez wyszukiwania ich nazwy.

7. Używając Login as Client by Magento, administrator może łatwo zarządzać koszykiem i zamówieniami klienta.

8. Moduł Magento Login as Customer pozwala administratorowi sklepu Magento uzyskać wgląd w problem, z którym boryka się klient, logując się na swoje konto jako klient.

Instalacja 2.0

1. Struktura folderów folderu modułu Logowanie jako klient.

Magento Zaloguj się jako Klient

2. Skopiuj wszystkie foldery do katalogu głównego Magento i wyczyść gotówkę (jeśli jest włączona).

3. Będziesz mógł znaleźć „Zaloguj się jako Klient” opcja wewnątrz “System> Rozszerzenia Knowband> Zaloguj się jako klient“.

Magento Zaloguj się jako Klient | Panel konfiguracji modułu

4. Możesz teraz skonfigurować logowanie Magento jako Klient zgodnie ze swoimi wymaganiami i sprawdzić jego działanie w interfejsie użytkownika pod następującym adresem URL:

https://www.yourstore.com/loginascustomer/

Panel administracyjny 3.0

Po zainstalowaniu Magento Login jako Customer Extension w sklepie Magento, właściciel sklepu może bezproblemowo wprowadzać zmiany. W interfejsie administratora dostępne są następujące sekcje: �

1. Ustawienia główne

2. aukcja

Ustawienia ogólne 3.1

Karta Konfiguracja modułu w module Magento Login as Customer firmy Knowband oferuje podstawowe opcje konfiguracji dla administratora Sklepu. Te opcje są wymienione poniżej:

1. Włącz / wyłącz moduł 2. Pokaż pasek nawigacji 3. Pokaż logowanie jako zamówienie administratora przycisku klienta 4. Pokaż logowanie jako przycisk klienta w kliencie administratora

Magento Zaloguj się jako Klient | Ustawienia główne

1. Włącz/wyłącz moduł: Początkowo to rozszerzenie Logowanie jako klient jest włączone. Administrator sklepu może włączyć tę opcję i będzie mógł zalogować się na stronie jako dowolny z zarejestrowanych klientów. Można to zrobić za pomocą przełącznika przycisku, jak pokazano poniżej.

Magento Zaloguj się jako klient przez Knowband

2. Pokaż pasek nawigacji: Na tej karcie Magento Login jako rozszerzenie klienta administrator może włączyć pasek nawigacyjny w interfejsie sklepu. Po włączeniu tego modułu pasek nawigacyjny pokazuje nazwę klienta, z którym zalogowany jest administrator.

Funkcja w interfejsie administratora:

Magento Zaloguj się jako klient przez Knowband

Funkcja w interfejsie witryny:

Magento Zaloguj się jako Klient

3. Pokaż przycisk logowania jako przycisk klienta w zamówieniu administratora: Ten Knowband Magento Login jako rozszerzenie klienta umożliwia administratorowi pokazanie loginu jako klienta w sekcji zamówienia administratora, administrator uzyskuje dostęp do wszystkich szczegółów konta klienta, które obejmują szczegóły koszyka i historię transakcji z „zarządzaj zakładką zamówień‘.

Aby skorzystać z tej funkcji, wykonaj czynności wymienione poniżej:

1. Najpierw musisz udać się do Sprzedaż -> zakładka Zamówienie w menu głównym interfejsu administratora.

Magento Zaloguj się jako Klient | Zakładka zamówień

2. Zakładka wyświetla całą listę zamówień złożonych w Twoim sklepie internetowym. Możesz użyć filtrów, aby wybrać konkretną kolejność.

Magento Zaloguj się jako klient przez Knowband

3. Zakładka pokazuje całą listę zamówień złożonych w Twoim sklepie internetowym. Możesz użyć filtrów, aby wybrać konkretnego klienta.

Magento Zaloguj się jako klient przez Knowband

W tej zakładce administrator sklepu może zalogować się jako ten konkretny klient. Po kliknięciu przycisku Zaloguj się jako klient administrator zostaje przekierowany do frontonu strony.

4. Pokaż przycisk logowania jako klienta w kliencie administratora: Administrator może włączyć przycisk Zaloguj się jako klient w sekcji szczegółów klientów.

Kroki, aby uzyskać dostęp do konta klienta:

1. Aby uzyskać dostęp do konta klienta, administrator sklepu Magento musi przejść do Klienci–> Zarządzaj klientami.

Magento Zaloguj się jako Klient

2. Po kliknięciu zakładki Zarządzaj klientami administrator może zobaczyć informacje o wszystkich zarejestrowanych klientach. Aby uzyskać dostęp do konta dowolnego zarejestrowanego klienta, należy kliknąć na EDIT opcja.

Magento Zaloguj się jako klient przez Knowband

3. Teraz kliknij przycisk Zaloguj się jako klient, aby uzyskać dostęp do konta klienta.

Magento Zaloguj się jako klient przez Knowband

3.2 Aukcja (zalogowany w historii klienta):

Magento 2 Login as Customer Module oferuje szczegółowy raport z zalogowanej historii klienta. Administrator może śledzić klienta, którego dane osobowe zostały użyte do zalogowania się na stronie.

Magento Zaloguj się jako Klient | Wymienianie kolejno

4.0 Interfejs użytkownika strony internetowej

4.1 Strona Moje konto

Gdy administrator sklepu zaloguje się na stronie jako klient, uzyskuje dostęp do całego konta klienta. Teraz administrator radzi sobie z każdym problemem klienta, korzystając z prostego zdalnego dostępu przez Magento Login as Customer Module.

Magento Zaloguj się jako Klient | Przód

Przeglądając witrynę eCommerce jako użytkownik sklepu, administrator może w bardzo efektywny sposób testować funkcjonalności sklepu. Ponadto Login as Customer by Magento pomaga w optymalizacji strony internetowej i zapewnia lepszą obsługę klienta.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *