Magento Age Verification Popup Extension by Knowband – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

Moduł wyskakujący z weryfikacją wieku Magento firmy Knowband podpowiada wyskakujące okienko weryfikacji wieku na stronie internetowej i prosi użytkownika o zweryfikowanie ich wieku i wyrażenie zgody na podane warunki dostępu do witryny. Rozszerzenie weryfikacyjne Magento 18 + zapewnia klientom bezproblemowy sposób weryfikacji wieku w celu uzyskania dostępu do witryny. Z pomocą Magento Age Gate Pop-Up, e-kupcy mogą z łatwością przeprowadzać weryfikację dorosłych w swoich sklepach. To weryfikacja wieku Rozszerzenie Magento firmy Knowband uzyskuje zgodę użytkownika w odpowiednim wieku przed umożliwieniem im przeglądania strony internetowej. Oznacza to, że osobom niepełnoletnim zabroniony jest dostęp do strony internetowej. Dlatego e-handlowcy, którzy mieli swoją stronę internetową zawierającą treści dla dorosłych, powinni wdrożyć ten moduł popup 18 + Magento.

1.1 Uderzające cechy modułu weryfikacji wieku Magento dla handlowców

Moduł Magento z weryfikacją wieku jest w pełni konfigurowalny i zapewnia wiele funkcji, które można łatwo konfigurować z poziomu interfejsu zaplecza bez konieczności znajomości kodowania. Różne uderzające cechy wyskakującego modułu 18 + zostały wymienione poniżej.

 • Moduł weryfikacji wieku Magento uruchamia wyskakujące okienko weryfikacji na interfejsie użytkownika, które wymaga wieku użytkownika, a następnie pola wyboru zgody użytkownika na przyznanie im dostępu do witryny.
 • Rozszerzenie weryfikacyjne Magento 18 + oferuje wiele motywów dla wyskakującego okienka weryfikacji, które są losowo wyświetlane odwiedzającym sklep.
 • Rozszerzenie Magento Age Gate Pop-Up zapewnia elastyczność w włączaniu i wyłączaniu pola DOB wyświetlanego w okienku popup bramy wieku. Jeśli ustawienie pola DOB jest wyłączone, użytkownik nie musi weryfikować swojego wieku w celu uzyskania dostępu do witryny.
 • Administrator sklepu może również edytować różne teksty wyświetlane w wyskakującym okienku weryfikacji wieku. Obejmuje to tytuł pola DOB i krótki opis dla wyskakującego okna weryfikacji 18 +.
 • Korzystając z tego rozszerzenia weryfikacyjnego Magento 18 +, administrator może przekierować klientów na konkretny adres URL, ponieważ zamykają okno dialogowe weryfikacji wieku.
 • Administrator może ograniczyć wiek wymagany do wejścia na stronę za pomocą modułu wyskakującego weryfikacji Magento.
 • Moduł weryfikacji wieku Magento wyświetla pole wyboru warunków i zasad, które wymaga zgody użytkownika na dostęp do witryny.
 • Treści wyświetlane na stronie Warunki można skonfigurować za pomocą rozszerzenia popup z weryfikacją Magento.
 • Wygląd zewnętrzny popupu weryfikacji wieku Magento jest dostosowywany zgodnie z motywem strony.
 • Administrator może nawet wyświetlać logo dla wybranego motywu w wyskakującym okienku 18 + age gate.
 • Rozszerzenie Magento Age Gate Pop-Up obsługuje wiele języków.
 • Rozszerzenie popup z weryfikacją wieku Magento oferuje mobilny interfejs responsywny dla użytkowników telefonów komórkowych i tabletów.

1.2 Technology for Development

Język: PHP
Praca w ramce: Magento

Podręcznik instalacji 2.0 dla popupu weryfikacji wieku Magento

Administrator sklepu może wykonać te proste czynności, aby zainstalować rozszerzenie weryfikacji Magento 18 + w swoim sklepie:

1.Najpierw pobierz pakiet rozszerzeń ze sklepu Knowband. 2. Otrzymasz spakowany plik zawierający kod źródłowy i instrukcję obsługi. Rozpakuj pakiet w folderze głównym konfiguracji Magento za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP

Widok Magento-age-verify-popup-folder

Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. Teraz administrator sklepu może teraz używać i konfigurować moduł weryfikacji wieku.

Interfejs administratora 3.0 modułu weryfikacji wieku Magento

Zaraz po udanej instalacji rozszerzenia weryfikacyjnego Magento 18 + na stronie Magento, możesz skonfigurować ten moduł popup 18 + zgodnie ze swoimi potrzebami. W panelu administracyjnym przejdź do System> Rozszerzenia Knowband> Weryfikacja wieku.

Magento-age-verify-popup-admin-panel

To rozszerzenie Knowband oferuje następujące sekcje.

1.Ustawienia ogólne 2.Look and Feel Settings

sekcje modułowe

Każda karta modułu popup weryfikacji wieku Magento jest omówiona poniżej:

Ustawienia ogólne 3.1

Po kliknięciu karty Ustawienia ogólne zobaczysz następujące opcje konfiguracji:

ustawienia ogólne-1

Początkowo powyższe pola są ustawione na wartości domyślne.

1. Włącz rozszerzenie: Możesz łatwo włączyć lub wyłączyć funkcjonalność modułu weryfikacji wieku Magento, przełączając przełącznik znajdujący się na panelu zaplecza.
2. Wyświetl pole DOB: Możesz włączyć lub wyłączyć pole DOB wyświetlane na nakładce. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, odwiedzający mogą uzyskać dostęp do witryny bez procesu weryfikacji wieku.
3. Tytuł podręczny: Możesz ustawić tytuł dla wyskakującego okienka weryfikacji wieku z rozszerzeniem weryfikacji Magento 18 +. 4. Opis okienka: Możesz także wyświetlić krótką notatkę nad wtyczką do weryfikacji wieku Magento, aby informowała o niej odwiedzających sklep.
5. Tytuł formularza: Możesz także ustawić niestandardowy tytuł wyświetlany nad polem DOB.
6. Adres URL przekierowania: Administrator może ustawić adres URL przekierowania za pomocą rozszerzenia Magento Age Gate Pop-Up. Gdy użytkownik zamyka wyskakujące okienko weryfikacji wieku, zostaje przekierowany na ten określony adres URL.
7. Dozwolony wiek: Możesz łatwo ustalić lub ograniczyć wiek, poniżej którego użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do witryny.

ustawienia ogólne-2
8. Wprowadź Warunki: To ustawienie modułu weryfikacji wieku Magento pozwala skonfigurować zawartość strony warunków wyświetlanych użytkownikowi.
Następnie kliknij przycisk „Zapisz” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

Ustawienia wyglądu i odczucia 3.2

Różne pola tej sekcji rozszerzenia weryfikacji wieku są wymienione poniżej.

ustawienia look-and-feel

1.Theme: Administrator może ustawić żądany motyw dla popup weryfikacji Magento, który pasuje do motywu i wyglądu witryny. Wybrane motywy będą losowo wyświetlane odwiedzającemu sklep.

Logo 2.Upload: Używając rozszerzenia weryfikacyjnego Magento 18 +, administrator może ustawić niestandardowe logo dla wyskakującego okienka bramy wieku, przesyłając obraz logo tylko w formacie PNG, JPG lub JPEG.

4.0 Front Interface modułu Magento Age Verification

Po skonfigurowaniu ustawień ogólnych i ustawień wyglądu modułu popup 18 + Magento klienci zobaczą wyskakujące okienko weryfikacji na froncie witryny. Jeśli zamkną okno wyskakujące, zostaną przekierowane do określonego adresu URL, który został ustawiony z zaplecza. To okno dialogowe weryfikacji wieku Magento prosi użytkownika o wybranie wieku i wyrażenie zgody na określone warunki w celu uzyskania dostępu do zawartości witryny.

Interfejs popup z weryfikacją wieku Magento


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *