Magento Private Shop Extension- User Manual

1.0 Wprowadzenie

Oferty Knowband Magento Private shop Extension, który pozwala administratorowi sklepu internetowego uczynić cały sklep prywatnym sklepem lub zastosować ustawienia do oznaczania stron internetowych, stron produktów i kategorii jako prywatnych. Administrator sklepu internetowego może uczynić sklep prywatnym i łatwo kontrolować sprzedaż. W ten sposób administrator sklepu internetowego może ograniczyć klientom logowanie / rejestrację w sklepie w celu wyświetlenia sklepu lub określonej sekcji.

Klient może sprywatyzować sklep lub wybiórcze części sklepu w celu zarządzania sprzedażą do grupy selektywnego klienta. Wtyczka sklepu Magento Private umożliwia prywatyzację całego sklepu lub konkretnych produktów / stron kategorii. Tylko zarejestrowani / zalogowani klienci mogą przeglądać produkty lub odwiedzać witrynę po prywatyzacji sklepu.

Podstawowe cechy 1.1 rozszerzenia Magento Private Shop

 1. Właściciel sklepu internetowego może uczynić cały sklep lub wybraną sekcję sklepu sklepem prywatnym, korzystając z rozszerzenia Magento Private shop.
 2. Jako administrator sklepu możesz zmusić użytkowników online do zalogowania się / zarejestrowania w celu uzyskania dostępu do sklepu.
 3. Kategorie i produkty Restrict pozwalają łatwo zarządzać wyglądem strony logowania / rejestracji bez żadnych komplikacji.
 4. Administrator sklepu internetowego może włączyć lub wyłączyć opcję zatwierdzania nowo zarejestrowanego konta. Klienci nie mogą uzyskać dostępu do sklepu po zatwierdzeniu, jeśli administrator włączy to ustawienie.
 5. The
 6. Dodatek „Ogranicz kategorie i produkty” pozwala administratorowi zmodyfikować tekst tytułu logowania / rejestracji.
 7. Administrator sklepu może ustawić pozycję formularza logowania / rejestracji. Administrator może wybrać lewą, prawą lub środkową pozycję.
 8. Właściciel sklepu może włączyć lub wyłączyć opcję rejestracji z interfejsu administratora tego rozszerzenia prywatnego sklepu Magento.
 9. Administrator może ustawić tło formularza logowania / rejestracji. Moduł sprzedaży prywatnej Magento umożliwia ustawienie obrazu, koloru i wideo jako tła formularza.
 10. Cały sklep lub konkretny wybór sklepu można ustawić jako sekcję prywatną.
 11. Administrator może umożliwić klientom dostęp do prywatnego sklepu, ustawiając ich adresy IP. Te adresy IP mają uprawnienia dostępu do prywatnego sklepu bez żadnych ograniczeń.
 12. Rozszerzenie Magento Private shop oferuje wielojęzyczne wsparcie.
 13. Administrator sklepu może zweryfikować nowo zarejestrowanych klientów z interfejsu administratora tego modułu sklepu internetowego Magento.

Instalacja 2.0

Sprzedawca sklepu internetowego może łatwo zainstalować rozszerzenie Magento Private shop, wykonując następujące czynności:

1. Administrator musi pobrać pakiet rozszerzeń ze sklepu Knowband.

2. Po pobraniu pakietu rozszerzeń właściciel sklepu otrzyma spakowany plik. Rozpakuj pakiet w folderze głównym instalacji Magento za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP

Instalacja modułu Ograniczanie kategorii i produktów

3. Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do „System> Rozszerzenia Knowband> Magento Private shop Extension”.

Teraz administrator sklepu może teraz używać i konfigurować rozszerzenie Magento Private Shop.

3.0 Instrukcja obsługi

Po udanej instalacji możesz wyświetlić wymienione poniżej opcje konfiguracji. Rozszerzenie Magento Private Shop oferuje następujące opcje dostosowywania:

 • Ustawienia ogólne
 • Ustawienia dostępu

Ustawienia ogólne 3.1

W tej opcji dostosowywania możesz zastosować ustawienia, aby ustawić wygląd i styl logowania / rejestracji.

Ustawienia ogólne rozszerzenia prywatnego sklepu Magento

 • Włącz / Wyłącz: Kliknij tutaj, aby aktywować lub dezaktywować funkcjonalność rozszerzenia Magento Private shop.
 • Stanowisko logowania / rejestracji:: Wybierz pozycję formularza w lewo, w prawo lub w środku z listy rozwijanej.

Magento Prywatne ustawienia wtyczek sklepu

 • Tekst tytułu strony logowania: Tutaj wpisz tekst strony logowania. Ten tekst zostanie wyświetlony jako tytuł strony logowania.
 • Zapisz tekst tytułu strony: Ustaw tekst tytułu strony rejestracji.
 • Wyświetl logo: Włącz lub wyłącz ustawienia pokazywania lub ukrywania logo na formularzu logowania / rejestracji.
 • Zaloguj / Zarejestruj formularz Krycie: Wprowadź wartość dla formularza logowania / rejestracji. Ta wartość powinna zawierać się między 0 a 1.
 • Włącz rejestrację: Włącz lub wyłącz tę opcję, aby zezwolić / odmówić nowej rejestracji.
 • Weryfikacja nowego konta klienta: Włącz ustawienia, jeśli chcesz zatwierdzić nowo zarejestrowanych klientów. Jeśli wyłączysz tę opcję, nowi klienci prywatni będą mogli łatwo uzyskać dostęp do sklepu bez żadnej weryfikacji.
  • Nowa wiadomość o koncie: Wprowadź wiadomość dla nowo zarejestrowanych klientów. Moduł Ogranicz kategorie i produkty umożliwia dodawanie tekstu, znaczników HTML, obrazów i linków.

Magento Moduł prywatnego sklepu - nowa walidacja konta

 • Tło formularza: Wybierz typ tła formularza logowania lub podpisu / podpisu. Możesz wybrać z rozwijanych opcji, aby zastosować obraz, zastosować kolor lub zastosować wideo na tle formularza.
 • Zastosuj kolor: Ustaw kolor tła formularza logowania / rejestracji. Moduł Private Shop Magento oferuje narzędzie do wybierania kolorów do łatwego wyboru koloru.

Magento Prywatny moduł sklepu wybierz kolor BG

 • Zdjęcie w tle: Wybierz obraz, który chcesz wyświetlić jako obraz tła formularza logowania / rejestracji.

Wybór modułu sprzedaży prywatnej Magento - kolor

 • Zastosuj YouTube: Wpisz tutaj link wideo YouTube, aby wyświetlić go jako tło formularza logowania / rejestracji.

Magento prywatny moduł sprzedażyMagento modułleyoutube-wideo

 • Niestandardowe CSS i JS: Wprowadź niestandardowy kod CSS i JS, aby uzyskać więcej możliwości dostosowania wyglądu i pola.

Ustawienia dostępu 3.2

W opcji dostosowywania ustawień dostępu administrator sklepu może ustawić dostępność sklepu. Jako właściciel sklepu możesz sprywatyzować całą witrynę lub wybraną część sklepu.

Typ sklepu prywatyzacyjnego: Wybierz rodzaj prywatyzacji sklepu. Rozszerzenie Ogranicz kategorie i produkty umożliwia wybranie opcji „kompletny sklep” lub „tylko wybrany”.

3.2.1 podczas wyboru pełnego sklepu

Magento Private shop Ustawienia dostępu do rozszerzenia

 • Zezwalaj na adresy IP: Wpisz tutaj adres IP. Te wymienione adresy IP będą miały dostęp do front-office za każdym razem.
 • Zezwalaj Google na indeksowanie Twojego sklepu: Włącz ustawienia umożliwiające Google indeksowanie prywatnego sklepu.

3.2.2 Podczas wybierania opcji „Tylko wybrane”

ustawienia dostępu-Magento Prywatny sklep Rozszerzenie

 • Zezwalaj na adresy IP: Wprowadź adres IP i oddziel go za pomocą separatora przecinka (,). Wymienione adresy IP będą miały dostęp do prywatnej sekcji sklepu.
 • Wybierz produkty prywatne: Wybierz produkty, które chcesz wyświetlić jako produkty prywatne.
 • Wybierz kategorie prywatne: Wybierz kategorie, które chcesz uczynić prywatnymi.
 • Wybierz strony prywatne: Wybierz strony, które mają być oznaczone jako prywatne.

Zezwalaj Google na indeksowanie Twojego sklepu: włącz lub wyłącz ustawienia zezwalające na indeksowanie Google.

3.3 Zarządzaj klientami

Właściciel sklepu może zarządzać prywatnymi klientami za pośrednictwem sekcji „Zarządzaj klientami”. Sprzedawca sklepu internetowego może zezwolić nowo zarejestrowanym klientom, wykonując następujące czynności:

Instalacja rozszerzenia sklepu prywatnego Magento

Kliknij na "Zarządzaj klientami„opcja menu. Po kliknięciu tej opcji menu zostanie wyświetlona poniższa lista:

Ogranicz kategorie i klientów zarządzających produktami

Kliknij opcję edycji, aby zweryfikować nowo zarejestrowane konto klienta. Początkowo status będzie „Nie zweryfikowany“.

zarządzaj klientami

Jako administrator sklepu możesz zmienić status. Teraz nowo zarejestrowane konto zostanie zweryfikowane.

Zatwierdzenie klienta przez moduł sprzedaży prywatnej Magento

Po pomyślnej weryfikacji klienci mogą uzyskać dostęp do prywatnego sklepu.

Interfejs frontowy 4.0

Użytkownicy online mogą przeglądać stronę logowania / rejestracji w interfejsie frontonu witryny. Klienci mogą zalogować się lub zarejestrować stronę internetową do przeglądania produktów.

Podczas wybierania tła obrazu interfejs frontonu będzie wyglądał jak na poniższym obrazie:

Interfejs frontowy modułu sprzedaży prywatnej Magento

Podczas wybierania koloru jako tła strony logowania / rejestracji interfejs frontonu będzie wyglądał jak na poniższym obrazie:

Interfejs rozszerzenia sklepu internetowego Magento

Jeśli administrator ustawi dowolne wideo jako tło strony logowania / rejestracji, interfejs frontonu będzie wyglądał jak na poniższym obrazie:

Wideo z modułu sprzedaży prywatnej Magento

Nowi klienci mogą kliknąć „Zarejestruj„opcja i wprowadź szczegóły w poniższym formularzu rejestracyjnym:

Strona rejestracji modułu sprzedaży prywatnej Magento

Użytkownicy online mogą kliknąć „Zapomnij hasła„w przypadku braku hasła. Użytkownicy mogą wprowadzić swój zarejestrowany adres e-mail i uzyskać link do resetowania hasła na zarejestrowanym e-mailu id.

zapomnij hasło

Klienci mogą zobaczyć tę wiadomość przed zatwierdzeniem nowo zarejestrowanego konta.

zablokowani klienci


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *