Rozszerzenie Magento Google Shopping Integrator – instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Dodatek Magento Google Shopping Integration firmy Knowband oferuje bezproblemowy sposób przesyłania produktów ze sklepu Magento w Zakupach Google. Wyświetlanie reklam produktów w wynikach wyszukiwania jest jednym ze sposobów na przyciągnięcie tysięcy odwiedzających do Twojej witryny. Dzięki Google Shopping e-kupcy mogą wyświetlać swój produkt na stronie wyników wyszukiwania Google. Obsługiwany przez AdWords i Google Merchant Center, jest to jeden ze sposobów, w jaki użytkownicy mogą wyszukiwać produkty w witrynach zakupów online i porównywać ceny różnych dostawców. Integracja Magento z Google Shopping ułatwia właścicielom sklepów wyświetlanie ich produktów na SERP Google. Moduł integracji zakupów Google Magento automatycznie synchronizuje kanał ze sklepu Magento z kontem Google Merchant Center. Administrator sklepu może również zsynchronizować status produktu z bazą danych sklepu, uruchamiając cron w zapleczu wtyczki Google Shopping Magento Feed Synchronization.

Funkcje 1.1 oferowane przez integratora zakupów Google Magento w Knowband

 • Dodatek Magento Google Shopping Integration automatyzuje cały proces umieszczania produktów w Google Shopping na stronie eCommerce.
 • Administrator sklepu może automatycznie aktualizować spis produktów między dwoma sklepami z zaplecza rozszerzenia Google Shopping Magento Integration.
 • Integracja Magento Google Shopping API oferuje synchronizację produktów, zapasów w czasie rzeczywistym, a między Google Shopping API a sklepem Magento jest łatwym sposobem na wyróżnienie się w Internecie.
 • Administrator sklepu ma opcję utworzenia N liczby profili w zapleczu rozszerzenia Magento Google Shopping Integration.
 • Przesyłanie na podstawie profilu pozwala administratorowi na listę produktów ogółem. Ponadto wszelkie zmiany wymagane w szczegółach produktu można wprowadzić, wprowadzając zmiany w profilu utworzonym w zapleczu dodatku do integracji API Magento Google Shopping.
 • Administrator sklepu ma łatwą opcję śledzenia produktów wymienionych w centrum handlowym Google na karcie „Lista produktów” łącznika Magento Google Shopping.
 • Wtyczka synchronizacji Magento Google Shopping Feed pozwala nawet administratorowi usuwać produkty lub wyświetlać błędy, które wystąpiły podczas wyświetlania listy produktów.
 • Synchronizacja w czasie rzeczywistym oferowana przez moduł integracji zakupów Google Magento ułatwia administratorowi sklepu śledzenie i zarządzanie kanałami.
 • Status wykonanych czynności można wyświetlić w sekcji dziennika kontroli programu Google Shopping Magento Integrator.

Instalacja 2.0

 • Pobierz pakiet rozszerzenia wtyczki integracyjnej Magento Google Shopping z Knowband.
 • Rozpakuj pakiet w folderze głównym instalacji Magento za pomocą menedżera FTP (takiego jak Filezilla lub WinSCP
 • W panelu administracyjnym przejdź do Google Shopping Marketplace w menu głównym.
 • Integrator Magento Google Shopping jest teraz gotowy do użycia.

Niniejsza instrukcja obsługi przeprowadzi użytkowników przez konfigurację i ustawienia rozszerzenia synchronizacji Magento Google Shopping.

Interfejs administratora 3.0

Po zainstalowaniu rozszerzenia Magento Google Shopping Integration wyświetli zakładki 5 w menu głównym interfejsu administratora. Każda karta jest wyjaśniona jeden po drugim w następnej sekcji.

interfejs administratora

Ustawienia ogólne 3.1

screenshot-mademo5-knowband-com-2019-09-18-10_11_53

 • Włącz rozszerzenie: Przełącz, aby włączyć lub wyłączyć moduł.
 • Wyklucz produkty z magazynu: Przełącz, aby wykluczyć niedostępne produkty.
 • Wyklucz produkty o cenie niższej niż: Wprowadź wartość, aby wykluczyć produkty, których cena jest niższa niż ta wartość.
 • Typ synchronizacji: Wybierz typ synchronizacji.
 • Parametr utm_campaign: Wprowadź parametr utm_campaign.
 • Parametr utm_source: Wprowadź parametr utm_source.
 • Parametr utm_medium: Wprowadź parametr utm_medium.

Zarządzanie profilami 3.2

Administrator może tworzyć, edytować lub usuwać profile z tej karty rozszerzenia Magento Google Shopping Integration.

screenshot-mademo5-knowband-com-2019-09-18-10_59_47

3.2.1 Jak utworzyć nowy profil?

Kliknij na 'Dodaj nowe' przycisk, aby utworzyć nowy profil. Nastąpi przekierowanie do strony tworzenia profilu w Google Shopping Magento Integrator, jak podano poniżej.

screenshot-mademo5-knowband-com-2019-09-18-11_06_36

Wybierz kraj z listy rozwijanej.

Następnie otrzymasz pełną listę ustawień jako zrzut ekranu poniżej:

screenshot-mademo5-knowband-com-2019-09-18-11_09_41

 • Kraj: Wybierz kraj, aby utworzyć profil.
 • Wybierz język: Wybierz język, aby utworzyć profil.
 • Wybierz walutę: Wybierz walutę, aby utworzyć profil.
 • Tytuł profilu: Podana tutaj nazwa profilu służy wyłącznie do celów identyfikacyjnych.
 • Kategoria zakupów Google: Wybierz kategorię zakupów Google.
 • Kategorie sklepu: Wybierz kategorie sklepów.
 • GTIN: Wybierz atrybut dla GTIN.
 • Marka: Wybierz atrybut dla marki.
 • Materiał: Wybierz atrybut dla Materiał.
 • Wzór: Wybierz atrybut wzoru.
 • Płeć: Wybierz płeć.
 • Grupa wiekowa: Wybierz grupę wiekową.
 • Zawartość dla dorosłych: Przełącz do treści dla dorosłych.
 • Kolor: Wybierz kolor.
 • Rozmiar: Wybierz rozmiar.
 • Typ rozmiaru: Wybierz typ rozmiaru.
 • System rozmiaru: Wybierz System rozmiarów.
 • Wysyłka produktu: Wybierz szablon wysyłki, aby skorzystać z opcji wysyłki dla klientów. W przypadku, gdy szablony wysyłkowe nie są wyświetlane, uruchom Synchronizacja -> Synchronizuj szablony wysyłkowe.

Google Adsense

 • Niestandardowa etykieta 0: Wpisz niestandardową etykietę 0
 • Niestandardowa etykieta 1: Wpisz niestandardową etykietę 1
 • Niestandardowa etykieta 2: Wpisz niestandardową etykietę 2
 • Niestandardowa etykieta 3: Wpisz niestandardową etykietę 3
 • Niestandardowa etykieta 4: Wpisz niestandardową etykietę 4

3.2.2 Jak edytować lub usunąć istniejący profil?

Utworzony profil w dodatku Magento Google Shopping Synchronization można wyświetlić w interfejsie administratora. Kliknij „Edytuj”, aby edytować profil lub „Usuń”, aby usunąć istniejący profil. Opcja edycji otwiera stronę wypełnioną wszystkimi szczegółami pokazanymi na powyższym zrzucie ekranu. Możesz go odpowiednio edytować i zapisać.

Lista produktów 3.3

Wymienione produkty można wyświetlić w tej sekcji Łącznika Magento w Zakupach Google, jak pokazano na poniższym obrazku.

screenshot-mademo5-knowband-com-2019-09-18-11_30_05

 • Administrator może usunąć produkt, klikając „Usuń”.
 • Administrator może wyświetlić błąd, który wystąpił podczas przesyłania produktu.

Synchronizacja 3.4

Karta Synchronizacja rozszerzenia Magento Google Shopping Integration oferuje łatwą integrację za pomocą zadań cron. Synchronizacja kanału zakupów Google Magento pozwala administratorowi zsynchronizować kanały z Google merchant i zsynchronizować status produktu z powrotem do sklepu.

screenshot-mademo5-knowband-com-2019-09-18-11_40_39

 • Synchronizacja produktu: Ten cron zsynchronizuje produkty w Zakupach Google.
 • Synchronizacja statusu produktu: Ten cron zsynchronizuje status produktu w Zakupach Google.

Dziennik kontroli 3.5

screenshot-mademo5-knowband-com-2019-09-18-11_45_39

Administrator może wyświetlić wszystkie uruchomione zadania, a błędy wystąpiły w tym samym. Status zadań można wyświetlić w tej zakładce wtyczki Magento Google Shopping Integration.

Aby uzyskać więcej wartości, skorzystaj z poniższego adresu URL i przeczytaj dokumentację:

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=en

Link do modułu rozszerzenia Magento Google Shopping Integrator

Magento Google Shopping Integrator Extension Admin Demo Link


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *