Installation of SQL Server Management Studio 2008 Express on a Windows 7

Jak zainstalować program SQL Server Management Studio 2008 Express w systemie Windows 7?

SQL Server Management Studio (SSMS) jest platformą, która została uruchomiona wraz z Microsoft SQL Server 2005, która służy do konfigurowania, zarządzania i administrowania wszystkimi innymi komponentami obecnymi w Microsoft SQL Server. Istnieją zarówno edytory skryptów, jak i narzędzia graficzne, które mogą pracować z różnymi obiektami i funkcjami serwera.

Jedną z najważniejszych funkcji SSMS jest Object Explorer, który pozwala użytkownikowi przeglądać, wybierać i operować na różnych obiektach znajdujących się w serwerze. Zgodnie z wersją 11 SSMS, cała aplikacja została przepisana w interfejsie WPF, podobnie jak w Visual Studio 2010. Dla użytkowników systemu Windows, którzy myślą o korzystaniu z usług tego SQL Server Management Studio 2008 Express może teraz wykonać to samo w sposób bezbłędny. Oto kroki instalacji SSMS w systemach Windows 7.

Uwaga- Niestety, SQL Server Management Studio (SSMS) nie jest dostępny w systemach opartych na systemie Linux. Niektóre poprawki za pośrednictwem platformy, takie jak Wine, są wypróbowane, ale nadal występują problemy z wydajnością w tym systemie SSMS, co powoduje, że nie kwalifikuje się on do korzystania z platformy Linux.

Najpierw musisz pobierz Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express a następnie wybierz SQLManagementStudio_x64_ENU.exe lub SQLManagementStudio_x86_ENU.exe na podstawie bitów obsługiwanych przez system. Ten blog wyjaśnia proces instalacji systemu 64 7 bitowego.

Teraz upewnij się, że jesteś zalogowany do systemu jako administrator, a nie jako drugi użytkownik. Aby zainstalować platformę SSMS, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik exe, a następnie wybrać opcję "Uruchom jako administrator". Użytkownicy systemu Windows 7 otrzymają ostrzeżenie o problemie ze zgodnością, które musi zostać zignorowane, a proces instalacji powinien zostać wznowiony w obecnym stanie. Użytkownicy systemu Windows również muszą się zgłosić ostatnie zmiany w SQL Server 2008 Service Pack 2.

Ekran okna o "Centrum instalacji programu SQL Server" zostanie wyświetlony w sposób przedstawiony poniżej. Musisz tam wybrać zakładkę "Instalacja".

Centrum instalacji serwera sql | Knowband

Użytkownik musi teraz wybrać "Samodzielną instalację nowego serwera SQL lub dodać funkcje do istniejącej instalacji". Proces rozpocznie sprawdzanie reguły. Upewnij się, że nie ma żadnych błędów w procesie i kliknij przycisk OK. Okno procesu pokazano poniżej:

Ustawienia 2008 dla studia zarządzania serwerami Sql - Zasady pomocy technicznej dla instalacji | knowband

Użytkownik otrzyma teraz ekran z napisem "Zbieranie ustawień użytkownika" i pozostanie tam przez jakiś czas. Następnie użytkownik otrzyma ekran okna, jak pokazano poniżej, gdzie musi zainstalować pliki obsługi instalacji.

Konfiguracja 2008 dla studia zarządzania serwerem Sql - Zbieranie ustawień użytkownika | Knowband

Ponownie, użytkownik natknie się na test reguły i na końcu wyświetli ostrzeżenie zapory. W przypadku, użytkownik chce włączyć zdalny dostęp do SQL Server, wymagane Konfiguracja zapory można zrobić odpowiednio. Kliknij przycisk Dalej, jak pokazano na ekranie poniżej.

Studio zarządzania serwerem Sql Konfiguracja 2008 - Konfiguracja zapory | Knowband

Podczas instalacji platformy użytkownik będzie musiał dokonać wyboru między "Wykonaj nową instalację programu SQL Server 2008" lub "Dodaj funkcje do istniejącej instancji programu SQL Server 2008". Upewnij się, że wybierasz opcję "Nowa instalacja", a nie "Dodaj funkcje". Na koniec kliknij przycisk Dalej, jak pokazano poniżej.

Studio 2008 do zarządzania serwerem Sql - Typ instalacji | Knowband

Teraz użytkownik natknie się na stronę, która prosi o okno klucza produktu. Ponieważ SQL Server Express jest darmowym produktem, można pominąć pole wprowadzania klucza produktu i kliknąć przycisk Dalej, jak pokazano na poniższym obrazku.

Studio zarządzania serwerem Sql Ustawienia 2008 - Klucz produktu | Knowband

Użytkownik musi zaakceptować warunki licencji i kliknąć przycisk Dalej. Ekran okna zostanie wyświetlony poniżej.

Studio zarządzania serwerem Sql 2008 - warunki licencji | knowband

Aby uzyskać pożądane funkcje na platformie SSMS, nadszedł czas na wybór funkcji. Użytkownik musi zaznaczyć pole, jak pokazano na rysunku i umieścić na nim znacznik wyboru "Narzędzia do zarządzania – podstawowe". Kliknij przycisk Dalej na końcu.

Ustawienia 2008 w zarządzaniu serwerami Sql - wybór funkcji | Knowband

Teraz użytkownik musi sprawdzić wymagania dotyczące miejsca na dysku, a następnie kliknąć przycisk Dalej, jak pokazano poniżej.

Studio zarządzania serwerem Sql Konfiguracja 2008 - Wymagania dotyczące miejsca na dysku | Knowband

Aby ulepszyć funkcje i usługi SQL Server, zapewniając raportowanie błędów, należy umieścić znacznik wyboru na wymaganej opcji, a następnie kliknąć przycisk Dalej pokazany na poniższym obrazku.

Sesja zarządzania serwerem serwera 2008 - Błąd i raportowanie użycia | knowband

Szybkie sprawdzenie reguły jest ponownie uruchamiane. Teraz kliknij przycisk Dalej pokazany na wyświetlonym ekranie okna:

Ustawienia 2008 dla studia zarządzania serwerami Sq - Zasady instalacji | Knowband

Użytkownik zobaczy teraz ekran okna, jak pokazano na poniższym rysunku, który mówi "Gotowy do instalacji". Kliknij przycisk Zainstaluj znajdujący się na tym ekranie poniżej. Cały proces instalacji zajmie około 5 minut.

Studio 2008 - studio zarządzania serwerem serwera - gotowe do zainstalowania | Knowband

Ponownie kliknij przycisk Dalej w oknie "Postęp instalacji", jak pokazano poniżej po zakończeniu procesu instalacji.

Studio 2008 do zarządzania serwerem serwera SQL - Postęp instalacji | knowband

Wyświetlony zostanie pełny ekran okna, jak pokazano poniżej. Użytkownicy muszą go zamknąć i wszystkie są gotowe do korzystania z platformy SSMS.

Studio 2008 do zarządzania serwerami Sql - Complete | Knowband

Po prawidłowym zainstalowaniu platformy SSMS użytkownik może teraz bez problemu uruchomić narzędzie SQL Server Management Studio. Zainstalowaną platformę można zobaczyć w opcji Programy jako Microsoft SQL Server 2008. Musisz upewnić się, że uruchamiasz program jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych funkcji. Oto obraz pokazany poniżej, który zapewni ci widok SSMS w ramach programów.

Ustawienia 2008 w zarządzaniu serwerami Sql - Lokalizacja ssms w programie | Knowband

Dzięki tym prostym krokom łatwiej jest teraz zainstaluj SQL Server Management Studio 2008 Ekspresuj w systemach Windows 7 bez problemu. Jeśli chcesz dodać nowe funkcjonalności i funkcje w swoim sklepie internetowym na podstawie platformy eCommerce lubić Magento, OpenCart i PrestaShop, możesz dodać niestandardowe rozszerzenia ze sklepu Knowband. Po prostu odwiedź Sklep Knowband at www.knowband.com i zdobądź różne rozszerzenia do swojego sklepu internetowego.

Lubiłem to? Spodoba ci się to

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *