Instalacja i konfiguracja Xdebug – część 1

Wprowadzenie

Ten dokument zawiera kroki, aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans.

Kroki, aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans

Aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans, kroki podano poniżej –

1. Zainstaluj Xdebug dla PHP, uruchamiając następujące polecenie w środowisku Linux

sudo apt-get zainstaluj php5-xdebug

2. Skonfiguruj Xdebug.ini dla systemu Linux

sudo vi /etc/php5/apache2/conf.d/20-xdebug.ini

Dodaj następujące linie –

xdebug.profiler_output_dir=/tmp
xdebug.profiler_output_name=cachegrind.out.%p
xdebug.profiler_enable_trigger=1
xdebug.profiler_enable=0
xdebug.remote_enable=true
xdebug.remote_host=127.0.0.1
xdebug.remote_port=9001
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_autostart=0

3. Uruchom ponownie Apache

Sudo service apache2 restart

4. Teraz skonfiguruj Netbeans, wykonując poniższe kroki i pokazane na zrzucie ekranu –

  • Przejdź do Narzędzia -> Opcje -> PHP -> Debugowanie
  • Ustaw port debugowania: 9001
  • Naciśnij przycisk OK, a następnie rozpocznij debugowanie projektu za pomocą CTRL + F5 lub pliku za pomocą CTRL + SHIFT + F5

debugowanie projektu

Tutorial video:

Wygląda pomocnie? Przeczytaj także drugą część artykułu, aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje:

Instalacja i konfiguracja Xdebug – część 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *