Jak wyświetlić cenę we wszystkich walutach na stronie produktu OpenCart?

Cele bloga Po przeczytaniu tego bloga będziemy mogli wyświetlić cenę we wszystkich walutach na stronie produktu OpenCart 3.x Problem Statement Domyślnie OpenCart 3.x wyświetla cenę produktu w walucie ustawionej jako domyślna lub wybranej przez użytkownika końcowego. Aby wyświetlić cenę we wszystkich dostępnych walutach, będzie niewiele zmian w domyślnych lub podstawowych plikach OpenCart. (W przypadku, gdy […]

Czytaj więcej

Instalacja i konfiguracja Xdebug – część 1

Wprowadzenie Ten dokument zawiera kroki, aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans. Kroki, aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans Aby zainstalować Xdebug i skonfigurować go za pomocą Netbeans, kroki podano poniżej – 1. Zainstaluj Xdebug dla PHP, uruchamiając następujące polecenie w środowisku Linux sudo apt-get zainstaluj php5-xdebug 2. Skonfiguruj Xdebug.ini […]

Czytaj więcej

Instalacja i konfiguracja Xdebug przy użyciu NetBeans – Część 2

Wprowadzenie Ten dokument dotyczy instalacji i konfiguracji Xdebug za pomocą Netbeans w systemie Windows. Jak debugować poprzez Xdebug w projekcie? Aby debugować poprzez Xdebug, musisz skonfigurować projekt w Netbeans. Skonfiguruj projekt systemu blogów w NetBeans. Po skonfigurowaniu projektu w NetBeans wybierz projekt, dla którego chcesz debugować. Teraz przejdź do menu Plik na górnym pasku menu. […]

Czytaj więcej

Jak obliczyć bezpłatną wysyłkę na podstawie ostatecznej ceny całkowitej w Prestashop?

Cele bloga Po przeczytaniu tego bloga będziemy mogli obliczyć bezpłatną wysyłkę w oparciu o ostateczną cenę końcową koszyka. Problem Statement Obecnie, gdy dodajemy produkty do Łączna kwota koszyka to $ 100, z czego dostępna jest bezpłatna dostawa i zniżka w wysokości 5% Następnie po rabacie Suma w koszyku ustawiona poniżej $ 100, ale nadal obowiązuje […]

Czytaj więcej