Rozszerzenie programu partnerskiego i skierowania Magento – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

Oferty Knowband Rozszerzenie programu partnerskiego i skierowania Magento co pozwala administratorowi sklepu internetowego uzyskać więcej klientów i ruchu. Administrator sklepu internetowego może pozwolić klientom zarejestrować się jako partner i tworzyć skierowania do sklepu. Użytkownicy stowarzyszeni online mogą zarabiać pieniądze za każde skierowanie. Administrator może zastosować ustawienia, aby zapewnić prowizję za skierowanie. Administrator może uiścić prowizję za rejestrację nowych klientów lub zamówienie złożone przez poleconych klientów. Poleceni klienci mogą składać zamówienia za pomocą kodu polecającego, kodu kuponu lub linku polecającego dostarczonego przez klienta stowarzyszonego.

W ten sposób administrator sklepu internetowego może łatwo poprawić sprzedaż i ruch w witrynie, oferując prowizję klientom stowarzyszonym. Administrator sklepu eCommerce może łatwo promować sklep bez żadnych dodatkowych wysiłków. Klienci stowarzyszeni mogą również uzyskać korzyści, polecając nowych klientów. Mogą uzyskać prowizję za pomocą nowych rejestracji klientów i zamówień złożonych przez klientów. Wtyczka programu polecającego Magento zapewnia łatwy sposób promowania strony internetowej.

Podstawowe funkcje 1.1 tego rozszerzenia Magento

 1. Administrator sklepu internetowego może pozwolić klientom na zarejestrowanie swojego konta jako partnera i utworzenie skierowań do sklepu w celu uzyskania ekscytującej prowizji.
 2. Rozszerzenie programu partnerskiego i rekomendacji Magento pozwala administratorowi aktywować lub dezaktywować nowe rejestracje partnerów w dowolnym momencie.
 3. Wtyczka programu partnerskiego i skierowania Magento zapewnia różne metody udostępniania skierowania.
 4. Klienci stowarzyszeni mogą wysyłać kod polecający, udostępniać link, udostępniać kupon rabatowy, udostępniać link na platformach społecznościowych i udostępniać link za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Administrator sklepu internetowego może pokazać opcję udostępniania linku na Facebooku, Google plus, Twitterze i Pinterest.
 6. Administrator może ustawić globalną stawkę polecającą dla złożonego zamówienia. Ta wartość będzie wyrażona w procentach. Administrator może również ustawić stawkę polecającą dla konkretnego klienta stowarzyszonego.
 7. Administrator może również ustawić globalną stawkę za skierowanie do rejestracji użytkownika. Będzie to stała wartość. Administrator może również ustawić określoną stawkę za skierowanie dla klientów stowarzyszonych.
 8. Wtyczka programu polecającego Magento zapewnia opcję wyboru globalnego typu kuponu i odpowiednie ustawienie jego wartości.
 9. Administrator sklepu internetowego może również wybrać akcję, na którą będzie naliczane skierowanie.
 10. Użytkownik online może otrzymać prowizję za skierowanie na rejestrację nowego użytkownika lub po złożeniu zamówienia.
 11. Użytkownicy online mogą zarejestrować się jako partnerzy i tworzyć skierowania do sklepu, aby otrzymać prowizję.
 12. Moduł skierowań Magento zapewnia pulpit do łatwego pokazywania szczegółów związanych z poleceniami i prowizjami.
 13. Rozszerzenie Programu Partnerskiego Magento zapewnia funkcjonowanie klientom stowarzyszonym w celu realizacji ich prowizji poprzez wysłanie prośby o wypłatę.

Instalacja 2.0

Sprzedawca sklepu internetowego może zainstalować rozszerzenie programu partnerskiego i skierowania Magento, wykonując następujące czynności:

 1. Administrator może pobrać pakiet rozszerzeń ze sklepu Knowband.
 2. Po pobraniu pakietu rozszerzeń otrzymasz spakowany plik. Rozpakuj pakiet w folderze głównym instalacji Magento za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP https://filezilla-project.org/). Administrator znajdzie pliki i foldery, jak pokazano na obrazku poniżej:

Instalacja

3. Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do „System> Rozszerzenia Knowband> Wtyczka programu polecającego Magento“.

Teraz administrator sklepu może używać i konfigurować rozszerzenie Magento Affiliates.

3.0 Instrukcja obsługi

Administrator otrzyma różne opcje dostosowywania po pomyślnym zainstalowaniu rozszerzenia programu partnerskiego Magento i programu polecającego. Administrator może skonfigurować rozszerzenie Magento w celu wdrożenia funkcji partnerskiej na stronie e-commerce.

Poniżej wymienione są opcje konfiguracji:

 • Podstawowa konfiguracja
 • Klienci afiliowani
 • Lista poleconych
 • Wykaz Komisji
 • Żądania wypłaty

Ustawienia ogólne-Rozszerzenie Magento Affiliate and Referral

Podstawowa konfiguracja 3.1

W polu Ustawienia podstawowe można zastosować ustawienia do wyświetlania funkcjonalności systemu partnerskiego na stronie internetowej. Właściciel sklepu może zastosować ustawienia zgodnie z wymaganiami.

Konfiguracja ogólna-Rozszerzenie Magento Affiliate and Referral

Oto opcje konfiguracji:

 1. Włącz / Wyłącz: Aktywuj lub dezaktywuj rozszerzenie programu partnerskiego i polecającego Magento tylko za pomocą przełącznika jednego przycisku.
 2. Włącz rejestrację partnera: Aktywuj ustawienia, aby wyświetlić opcje rejestracji partnerów w interfejsie witryny.
 3. Wybierz system polecania, który chcesz włączyć: Wybierz system polecania z podanych opcji. Administrator może wybrać z systemu kodu polecającego, udostępnić link do klientów, udostępnić kupon klientom, udostępnić link na platformach społecznościowych i udostępnić link e-mailem.
 4. Włącz link udostępniania za pomocą Facebooka: Aktywuj tę opcję, aby umożliwić klientom stowarzyszonym udostępnianie linku za pomocą konta na Facebooku. „Udostępnij link na platformie mediów społecznościowych„należy wybrać tę opcję dla tej implementacji.
 5. Włącz identyfikator aplikacji Facebook: Musisz wprowadzić identyfikator aplikacji Facebook w tej opcji konfiguracji. Wykonaj kroki opisane w sekcji 3.1.1, aby utworzyć identyfikator aplikacji Facebook.
 6. Włącz udostępnianie linku w Google Plus: Pokaż / ukryj opcję udostępniania linków za pomocą Google plus. Klienci stowarzyszeni mogą udostępniać link swoim kontem Google plus.
 7. Włącz udostępnianie linku za pomocą Twittera: Aby udostępnić opcję udostępniania linku na Twitterze, administrator może włączyć ustawienia.
 8. Włącz łącze udostępniania za pomocą Pinteresta: Włącz / wyłącz ustawienia pokazywania / ukrywania udostępniania linków za pomocą Pinteresta.
 9. Włącz opcję Wyłącz partnera po:Aktywuj lub dezaktywuj ustawienia zgodnie z wymaganiami. Po włączeniu tej opcji zostanie wyświetlona nowa opcja konfiguracji.
 10. Wyłącz partnera po: Ustaw liczbę dni, po których nie chcesz przekazywać żadnych skierowań do klientów stowarzyszonych. Ustaw dni, po których partnerzy nie otrzymają żadnych skierowań z przypisanego kodu.
 11. Globalna stawka za skierowanie na złożone zamówienie: Ustaw globalną stawkę za skierowanie, tj. Wspólną kwotę skierowania dla wszystkich podmiotów stowarzyszonych. Ta wartość będzie wyrażona w procentach.
 12. Globalna stawka za skierowanie do rejestracji użytkownika: Tutaj możesz ustawić stawkę referencyjną dla rejestracji użytkownika, która będzie wspólna dla wszystkich oddziałów. Ta wartość zostanie naprawiona.
 13. Globalny typ kuponu: Wybierz typ kuponu, tj. Stały lub procentowy. Będzie to typ kuponu, który będzie wspólny dla wszystkich podmiotów stowarzyszonych.
 14. Globalna wartość kuponu: Wprowadź wartość globalnego kuponu.
 15. Globalna ilość kuponu: Ustaw liczbę kuponów na udostępnienie wszystkim klientom stowarzyszonym. Klienci stowarzyszeni mogą udostępniać kupony poleconym.
 16. Globalna ilość kuponu na użytkownika: Wprowadź liczbę razy, kiedy użytkownik może zastosować te kupony.
 17. Stan domyślny skierowania: Tutaj możesz ustawić domyślny status skierowań. Może zostać zaakceptowana, odrzucona i oczekująca.
 18. Wybierz, kiedy należy odesłać skierowanie: Rozszerzenie programu partnerskiego i skierowania Magento zapewnia opcję rozważenia skierowania na nową rejestrację użytkownika lub podczas składania zamówienia.

3.1.1 Kroki, aby wygenerować identyfikator aplikacji Facebook

Wykonaj następujące kroki, aby wygenerować identyfikator aplikacji Facebook:

 • Przede wszystkim należy zalogować się na swoje konto Facebook. Następnie kliknij poniższy link: https://developers.Facebook.com/
 • Idź do „MOJE APLIKACJE„i kliknij”DODAJ NOWĄ APLIKACJĘ" opcja.

Identyfikator aplikacji

 • Wejdz do "Wyświetlana nazwa"I"kontaktowy identyfikator e-mail„szczegóły. Następnie kliknij„Utwórz identyfikator aplikacjiPrzycisk ".

Identyfikator aplikacji

 • Teraz idź do „Ustawienia„i wybierz”Podstawowy"Opcja. Tutaj możesz uzyskać identyfikator APP. Teraz musisz wstawić domeny aplikacji, kategorię, adres URL polityki prywatności tutaj.

Identyfikator aplikacji

W ten sposób można uzyskać identyfikator aplikacji Facebook.

Klienci stowarzyszeni 3.2

Tutaj, w tej opcji konfiguracji, administrator sklepu internetowego może przeglądać listę klientów stowarzyszonych. Rozszerzenie programu partnerskiego i skierowania Magento zapewnia listę klientów stowarzyszonych w interfejsie administratora.

Klienci stowarzyszeni - rozszerzenie afiliacyjne i polecające Magento

3.2.1 Jak edytować dane klienta partnerskiego?

Administrator może kliknąć przycisk „Edytuj”, aby zmienić dane dowolnego klienta stowarzyszonego.

Klienci stowarzyszeni - rozszerzenie afiliacyjne i polecające Magento

Po kliknięciu opcji „Edytuj” administrator sklepu internetowego może modyfikować szczegóły dotyczące klientów stowarzyszonych.

szczegóły partnerskie

Moduł programu partnerskiego i skierowania Magento zapewnia te opcje konfiguracji, jak pokazano poniżej:

 • Status: Aktywuj lub dezaktywuj status klienta afiliacyjnego z interfejsu administratora tej wtyczki Magento Affiliate and Referral.
 • Partner od: Tutaj możesz zobaczyć datę, z której klient zarejestrował się jako partner.
 • Partner do: Możesz ustawić datę, aż klient będzie partnerem.
 • Użyj globalnych stawek za skierowanie: Administrator sklepu internetowego ma możliwość skorzystania z globalnej stawki referencyjnej lub ustalenia konkretnych stawek za polecanie dla danego klienta afiliacyjnego.
  • Stawka za skierowanie na złożone zamówienie: Ustaw określoną stawkę za skierowanie, którą chcesz zaoferować przy składaniu zamówienia.
  • Stawka za skierowanie do rejestracji użytkownika: Ustaw stałą kwotę skierowania przy rejestracji nowego użytkownika.
 • Użyj globalnej konfiguracji kuponu: Jako właściciel sklepu możesz skorzystać z globalnego kuponu lub skonfigurować określony kupon dla dowolnego klienta.
 • Typ kuponu: Wybierz procent lub typ kuponu stałego.
 • Wartość kuponu: Ustaw wartość kuponu.
 • Ilość kuponów: Ustaw liczbę kuponów.
 • Ilość kuponów na użytkownika: Administrator może ustawić liczbę kuponów na użytkowników.
 • Kupony: Tutaj możesz wyświetlić wygenerowane kupony.
 • Generować: Administrator może kliknąć przycisk Generuj, aby wygenerować nowe kupony zgodnie z zastosowanymi ustawieniami.

Lista poleconych 3.3

Na liście poleconych właściciel sklepu internetowego może również przeglądać skierowania i ich szczegóły. Rozszerzenie programu partnerskiego i skierowania Magento zawiera listę wszystkich klientów polecających.

Polecenia partnerskie-Rozszerzenie Magento Affiliate and ReferralWłaściciel sklepu może również edytować status partnera. Administrator musi tylko kliknąć „EdytujPrzycisk ".

Polecenie - Rozszerzenie Affiliate i Polecenie MagentoPo kliknięciu przycisku „Edytuj” otrzymasz następujące opcje dostosowywania:

 • Przyłączać: Tutaj możesz wyświetlić dane identyfikacyjne e-mail klientów stowarzyszonych.
 • Opis: Zobacz aktywność wykonaną przez klienta stowarzyszonego.
 • Wartość prowizji: Tutaj możesz zobaczyć wartość prowizji według konfiguracji.
 • Waluta prowizji: Tutaj możesz zobaczyć typ waluty.
 • Numer zamówienia: Numer referencyjny zamówienia zostanie wyświetlony tutaj, jeśli jakikolwiek polecający złoży zamówienie.
 • Status skierowania: Ustaw status odwołania jako zaakceptowany, odrzucony i oczekujący.
 • Data skierowania: Możesz również zmienić datę skierowania z interfejsu administratora.

Lista Komisji 3.4

Tutaj, w wykazie prowizji, administrator sklepu internetowego może przeglądać prowizję partnera. Administrator sklepu może przeglądać całkowitą prowizję oferowaną klientom stowarzyszonym.

Rozszerzenie Affiliites-Magento Affiliate and Referral

Administrator może kliknąć przycisk widoku, aby uzyskać szczegóły dotyczące prowizji. W tym miejscu administrator sklepu internetowego może wyświetlać dane identyfikacyjne e-mail, wartość prowizji i jej status.

Prowizja - Rozszerzenie Affiliate i Polecenie Magento

Żądania wypłaty 3.5

Rozszerzenie programu partnerskiego i skierowania Magento zapewnia opcję obsługi żądań wypłaty. Klienci stowarzyszeni mogą wysyłać wnioski o wypłatę w celu umorzenia prowizji. Klienci stowarzyszeni mogą poprosić o wygenerowanie kuponu lub bezpośrednio poprosić o wypłatę.

Administrator sklepu internetowego może wyświetlić wszystkie „żądania wypłat” w tej sekcji i zaakceptować lub odrzucić wnioski o wypłatę.

Żądanie wypłaty

Administrator sklepu może wyświetlić prośbę o wypłatę w opcji „Wnioski o wypłatę”, a następnie zaakceptować lub odrzucić żądanie.

Interfejs frontowy 4.0

Po utworzeniu konta użytkownicy online mogą kliknąć „Program partnerski i program polecający”, aby zarejestrować się jako klient stowarzyszony.

Rozszerzenie Magento Affiliate and Referral

Po kliknięciu tej opcji „Program partnerski i program polecający” użytkownicy online mogą zarejestrować się jako klient stowarzyszony.

Zaloguj się na stronę

Teraz użytkownicy online są zarejestrowani jako partnerzy i mogą zobaczyć szczegóły, jak pokazano poniżej:

Rozszerzenie Dashboard-Magento Affiliate and Referral

Istnieje kilka metod udostępniania kodów polecających. Klienci stowarzyszeni mogą udostępniać kody polecające, aby otrzymać prowizję.

Konto partnerskie Rozszerzenie afiliacyjne i polecające Magento

Klienci stowarzyszeni mogą udostępniać kod polecający, udostępniać link polecający, udostępniać kupony, udostępniać link na platformach społecznościowych i udostępniać link do sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poleceni użytkownicy mogą zarejestrować się za pomocą kodu polecającego, jak pokazano poniżej:

Strona rejestracjiUżytkownicy online mogą zarejestrować się za pomocą linku polecającego udostępnionego przez klientów stowarzyszonych lub złożyć zamówienie z linkiem polecającym. Klient afiliacyjny otrzyma kwotę poleconą zgodnie z działaniem poleconego użytkownika online.

link referencyjny

Użytkownicy online mogą również korzystać z kodów kuponów udostępnianych przez klientów stowarzyszonych w celu uzyskania zniżki. Klienci stowarzyszeni otrzymają prowizję za polecenie.

talon

W ten sposób klienci stowarzyszeni mogą polecić użytkownikom online i łatwo uzyskać prowizję za skierowanie.

Rozszerzenie Magento Affiliate and Referral

Klienci stowarzyszeni mogą oglądać nagrodzoną prowizję przy każdym poleceniu. Mogą również zobaczyć status prowizji na interfejsie frontonu strony. W "Szczegóły prowizji„Użytkownicy online mogą łatwo przeglądać każdy szczegół.

?Użytkownicy online mogą poprosić o wypłatę, klikając „Wypłaty„. Użytkownicy online mogą kliknąć„bony„w celu zażądania wygenerowania kuponu. Użytkownik online może również poprosić o wypłatę.

Aby wygenerować kupony, administrator sklepu internetowego może kliknąć na

wypłata

Aby wysłać żądanie wypłaty, klienci stowarzyszeni mogą kliknąć opcję wypłaty. Potem muszą kliknąć "+". Tutaj klienci stowarzyszeni mogą wprowadzić kwotę wypłaty i wprowadzić opis. Po kliknięciu przycisku „Wypłata” klienci stowarzyszeni mogą pomyślnie wysłać swoje żądanie.

Początkowo status żądań wypłat będzie wynosił "w oczekiwaniu". Administrator sklepu internetowego może zaakceptować lub odrzucić „wypłata” prośba.

W Dashboard klienci stowarzyszeni mogą przeglądać całkowitą akceptowaną prowizję, oczekującą prowizję, umorzyć prowizję i płatną prowizję. Dostępna jest także graficzna reprezentacja do przeglądania całkowitej prowizji, umorzenia prowizji i całkowitego skierowania.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *