Rozszerzenie weryfikacji OpenCart Age – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

Jest tak wiele stron, w których administrator sklepu oferuje produkty, usługi i treści związane z osobami dorosłymi. W przypadku tych witryn administrator musi zweryfikować wiek klientów i ograniczyć niedojrzałych odbiorców. W celu ochrony

Knowband oferuje popup OpenCart Age Verification, który pozwala administratorowi sklepu wyświetlać wyskakujące okienko weryfikacji na interfejsie frontonu witryny, aby umożliwić tylko odwiedzającym powyżej określonego wieku i ograniczyć niedojrzałym użytkownikom dostęp do witryny. Administrator sklepu może ustawić chwytliwe tematy w wyskakującym okienku weryfikacji wieku z modułem Age Verify OpenCart.

Korzystając z rozszerzenia OpenCart Age Verification, administrator sklepu może dodać filtr na podstawie wieku klienta. Administrator nie musi zmieniać nawet pojedynczego wiersza kodu w plikach podstawowych witryny, aby wyświetlić popup OpenCart Age Verification.

Podstawowe funkcje 1.1 tego rozszerzenia weryfikacji wieku OpenCart

 1. Korzystając z modułu weryfikacji OpenCart Age, administrator sklepu internetowego może zweryfikować wiek odwiedzających sklep, aby upewnić się, że usługi i produkty są dostarczane do odpowiedniej grupy osób.
 2. Wtyczka weryfikacyjna OpenCart 18 + wyświetla listę rozwijaną do wyboru daty urodzenia.
 3. Administrator może pokazać klientom niewielką notatkę dotyczącą potwierdzenia daty urodzenia z zaplecza podręcznego OpenCart Verification.
 4. Administrator sklepu może ustawić logo do wyświetlania na Popup 18 + OpenCart.
 5. Administrator może wprowadzić adres URL do przekierowania klientów, gdy użytkownik zamknie wyskakujące okienko OpenCart Age Verification.
 6. Weryfikacja wieku Moduł OpenCart umożliwia wprowadzanie zasad i warunków walidacji wieku.
 7. Użytkownicy online mogą również przeglądać warunki weryfikacji wieku w interfejsie administratora.
 8. Weryfikacja wieku Rozszerzenie OpenCart jest zgodne z wieloma językami.
 9. Administrator sklepu może ustawić tytuł i opis wyskakującego okienka OpenCart Age Verification.
 10. Administrator może również ustawić lokalizację geograficzną, w której ma wyświetlać wyskakujące okno weryfikacji wieku z panelu administracyjnego modułu Age Verify OpenCart.

2.0 Instalacja

Przede wszystkim kup rozszerzenie AgeCertyfikacja OpenCart ze strony internetowej (Knowband.com).

Po zakupie modułu otrzymasz te pliki na zarejestrowanym e-mailu.

 • Plik kodu źródłowego modułu weryfikacji OpenCart Age w formacie pliku zip.
 • Instrukcja obsługi tego modułu.

Aby zainstalować tę wtyczkę weryfikacyjną OpenCart 18 +, musisz wykonać poniższe kroki:

1. Rozpakuj otrzymany plik zip. Otrzymasz foldery, jak pokazano na poniższym obrazie:

Rozszerzenie Weryfikacja wieku OpenCart

2. Skopiuj wszystkie foldery pliku zip w katalogu głównym instalacji OpenCart za pomocą menedżera FTP. Popup OpenCart Verification jest teraz pomyślnie zainstalowany i gotowy do użycia w Twoim sklepie. Teraz przejdź do menu administratora i kliknij rozszerzenia, a następnie kliknij przycisk konfiguracji obok Popup 18 + OpenCart.

3.0 User Manual of

Podręcznik użytkownika poprowadzi administratora sklepu do zastosowania ustawień zaplecza tego rozszerzenia weryfikacji wieku OpenCart. Administrator może zarządzać wyglądem i zachowaniem oraz utrzymywać ogólne ustawienia po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi.

Interfejs administratora 4.0 rozszerzenia weryfikacji wieku OpenCart

Istnieją „karta Ustawienia ogólne” i „Karta Ustawienia wyglądu i działania”. Administrator sklepu może zastosować ustawienia i wyświetlić popup OpenCart Age Verification na interfejsie frontonu witryny.

Zakładka ustawień ogólnych 4.1

W ogólnej karcie Ustawienia modułu Age Verify OpenCart administrator sklepu może zastosować ustawienia weryfikacji wieku. Tutaj właściciel sklepu może ustawić ustawienia związane z wyskakującym oknem OpenCart Age Verification.

Age Verify OpenCart module

1. Włącz moduł Age Verify OpenCart: Wybierz opcję Włącz lub Wyłącz, aby włączyć lub wyłączyć ustawienia. Rozszerzenie OpenCart do weryfikacji wieku można łatwo włączyć lub wyłączyć bez żadnych komplikacji.

2. Wyświetl pole DOB: Włącz opcję, aby wyświetlić pole Data urodzenia na interfejsie frontonu witryny. Moduł weryfikacji OpenCart Age umożliwia wyświetlanie wyskakującego okienka weryfikacji nawet bez pola DOB.

3. Tytuł wyskakujący: Ustaw tytuł popupu OpenCart Age Verification. Administrator może ustawić tytuł w wielu językach, takich jak angielski i francuski. Wtyczka weryfikacji OpenCart 18 + jest zgodna z wieloma językami.

4. Opis Popup: Tutaj właściciel sklepu może ustawić popup Weryfikacja OpenCart w wielu językach.

5. Tytuł formularza: Administrator może tutaj zmienić tytuł formularza. Ten tekst zostanie wyświetlony w górnej części daty wyskakującego okienka narodzin.

6. Adres URL przekierowania: Administrator może wprowadzić adres URL, z którego chce skorzystać z zaplecza Popup 18 + OpenCart, aby przekierować klientów, gdy użytkownik zamknie wyskakujące okienko weryfikacji.

7. Dozwolony wiek: Administrator może ustawić minimalny wiek dostępu do witryny. W ten sposób administrator może ograniczyć użytkownika poniżej tej grupy wiekowej z rozszerzeniem OpenCart Age Verification.

8. Interwał wyświetlania pop-upów: Administrator może ustawić wyświetlany interwał popup OpenCart Age do wyświetlenia tej samej osobie z interfejsu administratora modułu Age Verify OpenCart.

9. Wprowadź warunki: Administrator sklepu może wprowadzić warunki korzystania z interfejsu administratora rozszerzenia Age Verification OpenCart. Klient może przeglądać warunki, klikając je.

10. Lokalizacja GEO: Administrator może również wybrać geolokalizację, aby wyświetlić okno weryfikacji wieku za pomocą rozszerzenia OpenCart Age Verification.

Moduł weryfikacji wieku OpenCart Wybory lokalizacji Geo
11. Na calym swiecie: Administrator może wyświetlić wyskakujące okienko weryfikacji wieku OpenCart dla wszystkich klientów w każdej lokalizacji.

12. Wyświetl tylko na wybranych obszarach: Możesz również wybrać kraje, w których chcesz wyświetlić wyskakujące okienko weryfikacji wieku OpenCart.

Pokaz rozszerzenia weryfikacji OpenCart w wybranych lokalizacjach
13. Nie wyświetlaj na wybranych obszarach: Administrator może również wybrać kraje, w których nie chce wyświetlać popup OpenCart Age Verification.

Rozszerzenie Weryfikacja wieku OpenCart

Zakładka 4.2 Look and Feel Setting rozszerzenia OpenCart Age Verification

W tej zakładce sprzedawca online może zastosować ustawienia do zarządzania wyglądem rozszerzenia OpenCart Age Verification.

Rozszerzenie weryfikacji OpenCart Age

?Oto opcje dostosowywania wtyczki weryfikacyjnej OpenCart 18 +:

1. Motyw: Administrator sklepu może wybrać motyw z dostępnej listy. W wyskakującym okienku OpenCart Age Verification dostępne jest pięć tematów.

2. Prześlij logo: Administrator sklepu może przesłać logo z interfejsu administratora wtyczki weryfikacji OpenCart 18 +.

3. Wybierz motyw, aby wyświetlić podgląd: Administrator sklepu może również podglądać wybrany motyw z interfejsu administratora modułu Age Verify OpenCart.

4. Podgląd motywu: Sprzedawca sklepu internetowego może wyświetlić motyw z interfejsu administratora rozszerzenia Age Verification OpenCart.

5.0 Front-end Interface of

Po zastosowaniu wszystkich ustawień z interfejsu administratora tego modułu weryfikacji OpenCart Age, administrator sklepu internetowego może wyświetlić okienko weryfikacji wieku na interfejsie witryny.

Użytkownicy online mogą wprowadzać datę urodzenia w celu weryfikacji wieku za pomocą wtyczki weryfikacyjnej OpenCart 18 +. Wyskakujące okienko weryfikacji wygląda jak poniżej:

Wtyczka weryfikacyjna OpenCart 18 +
Klienci mogą zobaczyć warunki i zasady

Jeśli klienci zamkną wyskakujące okienko, przekierują do adresu URL określonego przez administratora sklepu w Popup 18 + backCart back-end. W ten sposób klienci mogą uzyskać dostęp do strony internetowej po udostępnieniu daty szczegółów urodzenia.

Administrator może również wyłączyć datę pola urodzenia z interfejsu administratora rozszerzenia weryfikacji OpenCart Age.
wyskakujące okno weryfikacji wieku bez pola DOB
W ten sposób, korzystając z modułu Age Verify OpenCart, sprzedawca sklepu internetowego może zweryfikować wiek użytkownika i umożliwić dostęp do uprawnionych użytkowników witryny. Rozszerzenie OpenCart Age Verification czyni implementację znacznie łatwiejszą dla administratora sklepu. Administrator nie potrzebuje żadnej pomocy technicznej do pokazania pop-upu OpenCart Age na stronie.

Oto film o produkcie:

Kliknij tutaj Demo administratora.

Kliknij tutaj Demo front end.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@knowband.com.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *