Rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart – instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Sprzedawca sklepu internetowego może teraz pozwolić użytkownikom online na wynajem produktów, ustalanie terminów i rezerwację hoteli ze strony internetowej. Knowband oferuje rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart, które jest wysoce konfigurowalne i pozwala handlowcowi internetowemu pokazywać produkty do wynajęcia na godziny, produkty do codziennego wynajmu, hotele do rezerwacji i opcje spotkań. Sprzedawca internetowy może łatwo i bezproblemowo utworzyć dynamiczny system rezerwacji. Ten moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart umożliwia handlowcom internetowym ustalanie cen, przedziałów czasowych, dostępności dat, liczby maksymalnych dostępnych spotkań / rezerwacji / ilości z interfejsu administratora.

Użytkownicy online mogą łatwo ustalać terminy, rezerwować hotele, rezerwować produkty na podstawie godzinowego wynajmu, rezerwować produkty na podstawie najmu codziennego zgodnie z ich wymaganiami. Sprzedawca internetowy może również stosować reguły cenowe w celu oferowania obniżonej ceny w określonych terminach. Moduł rezerwacji online dla OpenCart pokazuje lokalizację za pomocą Google Map na stronach produktów, aby pomóc użytkownikom. Moduł rezerwacji hotelowych dla OpenCart jest kompatybilny z wieloma językami i zapewnia płynne funkcjonowanie.

1.1 Funkcje tego

 1. Sprzedawca online pozwala użytkownikom online ustalać terminy, rezerwować pokoje hotelowe i wypożyczyć dowolny produkt codziennie lub co godzinę.
 2. Rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart pozwala wyświetlać Lokalizacje za pomocą map Google na stronach produktów rezerwacji / wynajmu.
 3. Administrator może tworzyć reguły cenowe dotyczące rabatów w określone dni. Administrator może pokazywać / ukrywać reguły cenowe na stronach rezerwacji / wynajmu produktów.
 4. Moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart pozwala na wybranie terminu (Data / Data-godzina), codziennego wynajmu (Data / Data-godzina), rezerwacji hotelowej i produktów typu wynajem godzinowy z poziomu interfejsu administratora.
 5. Moduł rezerwacji hotelowej dla OpenCart pozwala wybrać rodzaj usługi tj. oddział i dom dla produktów typu spotkanie. W ramach usługi domowej użytkownicy mogą uzyskać usługę typu „od drzwi” i rodzaj usługi w oddziale, których potrzebują użytkownicy, aby odwiedzić usługodawcę.
 6. Administrator może wybrać początkową cenę usługi, pokazać lokalizację na mapie Google, obraz oraz datę / godzinę dostępności. Administrator może również wybrać dni, w których nie chce oferować określonej usługi.
 7. W ustawieniach rezerwacji hotelowych administrator może ustawić minimalne i maksymalne dni rezerwacji, ustawić ocenę hotelu, udogodnienia i dodać pokoje różnych typów.
 8. W przypadku konkretnego pokoju administrator może ustawić dodatkową cenę tego pokoju, liczbę dostępnych pokoi, sprawdzić czas zameldowania. Administrator może również przesłać obraz pokoju i jego wyposażenie.
 9. Administrator może tworzyć nieograniczoną liczbę kategorii pokoi i aktywować lub dezaktywować je w dowolnym momencie.
 10. Rozszerzenie systemu rezerwacji dla OpenCart pozwala administratorowi tworzyć wiele typów pokoi (tj. Deluxe, super-deluxe, semi-deluxe) i ustawić maksymalną dozwoloną liczbę dzieci / dorosłych. Sprzedawca sklepu może łatwo włączać lub wyłączać typy pokoi zgodnie z wymaganiami.
 11. Moduł rezerwacji online dla OpenCart umożliwia dodawanie funkcji rezerwacji i mapowanie go z produktem. Administrator może dodać udogodnienia, takie jak dostępność Wi-Fi, wanna, bezpłatny lunch i zmapować go z pokojami hotelowymi. Administrator może dodawać niesamowite zdjęcia lub czcionki, aby pokazać możliwości rezerwacji.
 12. Sprzedawca internetowy może tworzyć i stosować reguły cenowe z interfejsu administratora w celu oferowania rabatu w określonych terminach / czasie trwania.
 13. Administrator może wybrać produkt, typ daty (konkretny / zakres dat), rodzaj obniżki (stały / procentowy) i kwotę obniżki w celu zastosowania reguły ceny.
 14. Administrator może wyświetlić listę wszystkich zamówionych na podstawie rezerwacji i wynajmu. Wtyczka Rezerwacja zdarzeń OpenCart pozwala administratorowi przeglądać i edytować zamówienia z interfejsu administratora.
 15. Moduł rezerwacji online dla OpenCart jest kompatybilny z wieloma językami.

Kroki instalacji 2.0 dla systemu rezerwacji i wynajmu

Kup system rezerwacji i rozszerzenia OpenCart w naszym sklepie. Otrzymasz te pliki po zakupie rozszerzenia systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart:

 • Najpierw otrzymasz plik kodu źródłowego rozszerzenia systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart w formacie spakowanym.
 • Instrukcja obsługi tego modułu systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart.

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart:

1.Unzip otrzymany plik zip. Dostaniesz foldery.

2. Skopiuj wszystkie foldery pliku zip w katalogu głównym instalacji OpenCart za pomocą menedżera FTP.

3. Będzie plik o nazwie kbbooking_system.ocmod.xml (W przypadku Openvar v3.0.x nazwa pliku to kbbooking_system.ocmod.zip). Prześlij ten sam plik ze strony „Administrator -> Rozszerzenie -> Instalator rozszerzenia -> Prześlij”.

Tak więc, system rezerwacji i rozszerzenia OpenCart został pomyślnie zainstalowany i jest gotowy do użycia w Twoim sklepie.

Teraz przejdź do menu administratora i kliknij rozszerzenia, a tym samym kliknij przycisk konfiguracji obok Systemu rezerwacji i wynajmu.

Ustawienia administratora 3.0

Po instalacji sprzedawca internetowy może zastosować ustawienia w celu wdrożenia funkcji rezerwacji i wynajmu na stronie internetowej.

Istnieje siedem sekcji konfiguracji, jak pokazano poniżej:

 1. Ustawienia ogólne
 2. Produkty
 3. Kategorie pokoi
 4. Rodzaj pokoju
 5. Udogodnienia do rezerwacji
 6. Zasady cenowe
 7. Zamówienia

Ustawienia ogólne 3.1

W ustawieniach ogólnych sprzedawca internetowy może zastosować podstawowe ustawienia związane z systemem wynajmu.
Rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart Ustawienia ogólne

 • Włącz:?Enable or disable the functionality by selecting yes or no option.
 • Klucz API Map Google:?Enter the Google map API key for Google map integration. The store admin can also get the steps to generate a Google map API key.
 • Wyświetl regułę ceny:Włącz tę opcję, aby wyświetlać regułę ceny na stronie produktu.

3.1.1 Jak wygenerować klucz API Map Google

Aby wygenerować klucz interfejsu API map Google, administrator może wykonać następujące kroki:

 • Kliknij przycisk „Rozpocznij”:Przede wszystkim kliknij ten przycisk, aby uzyskać klucz interfejsu API map Google.

Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

 • Odbierz produkty:Po kliknięciu przycisku „Rozpocznij” administrator wyświetli to okno podręczne.

Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

 • Wybór projektu:Teraz administrator może utworzyć lub wybrać dowolny projekt.

1. Wybierz projekt:

Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

2. Utwórz nowy projekt:

Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

 • Skonfiguruj rozliczenie:?After creating a new project set up the billing.Generowanie kluczy interfejsu API Google Map
 • Po rozliczeniu sprzedawca internetowy może uzyskać klucz interfejsu API map Google.

Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

 • Administrator sklepu może wybrać opcję klucza API:Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

Administrator może wybrać opcję ograniczenia klucza w oknie dialogowym, aby ustawić ograniczenie przeglądarki na klucz API.
Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

W sekcji Ograniczenia klucza administrator sklepu może wybrać strony odsyłające HTTP (strony internetowe), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić strony odsyłające.

Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

W ten sposób administrator może ustawić klucz API mapy Google.
Generowanie kluczy interfejsu API Google Map

Product 3.2

Na karcie produktów użytkownicy online mogą przeglądać listę dodanych produktów. Sprzedawca sklepu może bez problemu dodawać, edytować i usuwać dowolny produkt.

Produkty modułu rezerwacji usług OpenCart
3.2.1 Dodaj nowy produkt

Aby dodać nowy produkt, administrator musi kliknąć "+" przycisk pierwszy.

Rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart
Po kliknięciu na przycisk "+" przycisk, administrator otrzyma kilka opcji, jak pokazano poniżej:
Moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart - typy produktów
Wybierz typ produktu:?Admin needs to select the type of product which he wants to add.

Administrator może wybierać spośród tych typów produktów:

 • Powołanie
 • Dzienny wynajem
 • Rezerwowanie hotelu
 • Wynajem na godziny

Istnieje ogółem przypadków 6:

Administrator może dodawać produkty typu Spotkanie (data i data), Dzienna wypożyczalnia (Data i data), Rezerwacja hotelu (Data) i Wynajem godzinowy (Data).

Rodzaj spotkania 3.2.1.1

1. Generał:

Sprzedawca sklepu może zastosować podstawowe ustawienia produktów.

System rezerwacji i wynajmu OpenCart Przedłużenie-ogólne-ustawienia

 • Włącz produkt:Wybierz Tak lub Nie, aby aktywować lub dezaktywować produkt.
 • Nazwa produktu:?Enter the name of the product in multiple languages.
 • Tytuł meta:?Set the meta title in multiple languages.
 • Model:Wprowadź szczegóły modelu tutaj
 • URL SEO:?Set SEO URL for this product. Do not use any space in the SEO URL.
 • Opis:Wprowadź opis produktu w różnych językach.
 • Kategoria:Wybierz kategorię produktu.

2. Informacja o rezerwacji:

Na karcie informacji o rezerwacji administrator może skonfigurować ustawienia związane z rezerwacją, jak pokazano poniżej:
Moduł rezerwacji online dla informacji o rezerwacji OpenCart

 • Rodzaj usługi:Wybierz typ usługi jako oddział, jeśli chcesz, aby użytkownik odwiedził twoje miejsce. Wybierz typ usługi jako usługa domowa, jeśli chcesz zaoferować usługę domową.
 • Rodzaj okresu:Istnieją dwa typy okresów, jeden to data, a drugi to data i godzina. Administrator może wybrać dowolny typ okresu zgodnie z wymaganiami. Zgodnie z wybraną opcją pola zmienią się na karcie Data / czas.
 • Cena £:Ustaw cenę produktu na wstępne mapowanie. Nie będzie uważana za cenę końcową.

3. Lokalizacja:

Sprzedawca internetowy może również pokazać lokalizację usługi na mapie Google, stosując te ustawienia lokalizacji:
Moduł rezerwacji online dla lokalizacji OpenCart

 • Pokaż mapę:?Select yes for including a map and no if you don’t want to show map.
 • Adres:Wpisz pełny adres tutaj.
 • Długość geograficzna:Ustaw długość geograficzną.
 • Szerokość:?Set the Latitude.

4. Obraz: Wybierz obraz produktu. Administrator może wybrać wiele zdjęć i ustawić kolejność sortowania w celu ustawienia pozycji.

Moduł rezerwacji online dla obrazu OpenCart

?5. Date/Time:

Sprzedawca online może ustawić datę i godzinę, jak pokazano poniżej:

Ustawienia przedziałów czasowych i czasowych będą wyświetlane jako obraz poniżej:
Moduł rezerwacji usług OpenCart-data-czas-szczelina

 • Wyłącz dni:?A checkbox is available for every day, admin can click on the day which he wants to disable. There will be no service/product available on disable days.
 • Wpisz datę / godzinę:Administrator może utworzyć wiele dni / przedziałów czasowych, ustawiając daty / czas trwania, cenę za przedział i liczbę przedziałów. Moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart pokazuje błąd, jeśli administrator nakłada się na dowolną datę / godzinę.

Ustawienia datownika będą wyświetlane jako obraz poniżej:

Moduł rezerwacji usługi OpenCart - termin spotkania

Dzienny wynajem 3.2.1.2

Administrator może wybrać typ produktu jako Dzienny wynajem i dodawać produkty w tej kategorii.

Kalendarz rezerwacji OpenCart Przedłużenie-dzienny-wynajem-data-ogólnie
1. Generał:?General Settings will be the same as “Appointment” product type settings. Admin can enable/disable the settings, enter product name, meta title, model, description, SEO URL and also select the product category.

2. Informacja o rezerwacji:

Moduł rezerwacji usług OpenCart - informacje o rezerwacji

 • Rodzaj okresu:Administrator może wybrać typ okresu rezerwacji jako datę i datę i godzinę. Wybierając typ okresu jako datę, dostępne będą jeszcze dwa ustawienia dla minimalnego i maksymalnego dnia. Zgodnie z wybraną opcją pola zmienią się w zakładce Data / czas.
 • Cena:?Set the product price for initial mapping.
 • Min. Dni:Ustaw minimalne dni rezerwacji.
 • Maksymalna liczba dni:Ustaw maksymalną liczbę dni rezerwacji.

3. Lokalizacja:

Ustawienia lokalizacji będą takie same jak ustawienia lokalizacji „Spotkanie”. Administrator może pokazać / ukryć mapę, ustawić adres i wprowadzić długość i szerokość geograficzną.

Lokalizacja wtyczki OpenCart Event Booking
4. Obraz:

Wybierz obraz produktu. Administrator może wybrać wiele zdjęć i ustawić kolejność sortowania w celu ustawienia pozycji.
Zdjęcie rozszerzenia i systemu rezerwacji OpenCart

5. Data / godzina:

Ustawienia daty / godziny będą takie same jak ustawienia „Spotkanie” Ustawienia daty / godziny. Administrator może kliknąć pole wyboru, aby wyłączyć dni, a także wprowadzić przedziały czasu / daty.

Terminy dat:

Rozszerzenie kalendarza rezerwacji OpenCart: Data i godzina
Automaty daty i godziny:

Moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart - data-czas

6. Budynków:

Administrator może dodawać udogodnienia po zapisaniu tych ustawień. "Wynajem" tutaj zostaną wymienione rodzaje obiektów, aby je dodać.
Moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart - wyposażenie
Po zapisaniu produktów i zastosowaniu ustawień obiektu rezerwacji administrator może łatwo dodawać obiekty, klikając przycisk dodawania obiektu.
System rezerwacji eCommerce - dodatkowe udogodnienia

Administrator może również usunąć dowolny obiekt, klikając przycisk Usuń.

Rezerwacja hotelu 3.2.1.3

Administrator może wybrać typy produktów rezerwacji hotelowej i łatwo dodawać wiele hoteli.

1. Generał:

Ustawienia ogólne będą podobne do poprzednich ustawień.
Rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart
2. Informacja o rezerwacji:
Moduł rezerwacji usług OpenCart - informacje o rezerwacji

 • Typ okresu: Typ okresu będzie taki sam jak data.
 • Cena: Ustaw cenę produktu dla początkowego mapowania.
 • Min. Dni: Ustaw minimalne dni rezerwacji dla tego hotelu.
 • Maksymalna liczba dni: Ustaw maksymalne dni rezerwacji dla tego hotelu.
 • Ocena: Ustaw ocenę hotelu. Maksymalna ocena to gwiazdy 5.

3. Lokalizacja

Ustawienia lokalizacji będą takie same jak w poprzednich ustawieniach.

Moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart

4. Obraz:

Wybierz obraz produktu. Administrator może wybrać wiele zdjęć i ustawić kolejność sortowania w celu ustawienia pozycji.
Moduł rezerwacji hotelowej dla OpenCart
5. Ustawiona data / godzina:

 • Wprowadź szczelinę daty / godziny:Administrator może tworzyć przedziały dat i ustawiać ceny hoteli na dzień.Moduł rezerwacji hotelowej dla ustawień daty i godziny OpenCart

6. Budynków:

Administrator może dodać udogodnienia po zapisaniu tych ustawień. Administrator musi tylko kliknąć „Dodaj obiekt”, aby dodać obiekty. Tylko obiekty typu hotelowego zostaną wymienione, aby je dodać.
Moduł rezerwacji hotelowej dla obiektu OpenCart
7. Pokoje:

Administrator może najpierw zapisać ustawienia, a następnie dodać szczegóły pokoju. Pokoje można dodawać dopiero po zastosowaniu ustawień kategorii pokoju, ustawień typu pokoju i ustawień funkcji rezerwacji.
Rozszerzenie systemu rezerwacji dla pokoi OpenCart

Aby dodać nowy pokój, wykonaj następujące kroki:

Aby dodać nowy pokój, administrator musi kliknąć „Dodaj nowy” i zastosować te ustawienia:
Ustawienia pokoju eCommerce Booking System

 • Włącz: Wybierz opcję tak, jeśli chcesz pokazać ten pokój w interfejsie użytkownika.
 • Kategoria pokoju: Wybierz z dostępnych kategorii pokoi.
 • Rodzaj pokoju: Wybierz typ pokoju spośród dostępnych typów pokoi.
 • Dodatkowa cena: Ustaw cenę pokoju, która zostanie dodana w hotelu na mapie.
 • Ilość: Wprowadź liczbę dostępnych pokoi podobnego typu.
 • Check-in-time: Wprowadź czas zameldowania w dostępnym formacie.
 • Czas realizacji zamówienia: Wprowadź czas wyjazdu w dostępnym formacie.
 • Załaduj obrazek: Wybierz obraz pokoju i prześlij go.
 • Wybierz obiekty: Wybierz wyposażenie pokoju tj. Wifi, wanna. Tylko obiekty typu „Pokój” zostaną wymienione tutaj do wyboru.

Administrator może usuwać i edytować szczegóły pokoju ze strony listy pokoi. Musi tylko kliknąć ikony usuwania i edycji.

Wynajem godzinowy 3.2.1.4

Administrator może wybrać typy produktów na godzinę i dodać wiele produktów na podstawie stawki na godzinę.

1. Generał:

Ustawienia ogólne są takie same jak poprzednie ustawienia.
Moduł rezerwacji online dla OpenCart: Ustawienia ogólne

2. Informacja o rezerwacji:

Informacje o rezerwacji są takie same jak w poprzednich ustawieniach. Administrator może ustawić datę jako typ okresu, ustawić początkową cenę mapowania, min-maks godziny.
System rezerwacji eCommerce Informacje o rezerwacji3. Lokalizacja

Ustawienia lokalizacji będą takie same jak w poprzednich ustawieniach.

Moduł rezerwacji online dla OpenCart: lokalizacja

4. Obraz:

Wybierz obraz produktu. Administrator może wybrać wiele zdjęć i ustawić kolejność sortowania w celu ustawienia pozycji.
Moduł rezerwacji hotelowej dla ustawień obrazu OpenCart

5. Ustawiona data / godzina:

 • Wyłącz dni:?Admin can click on check-box for disabling days and enter date/time slots also.
 • Wprowadź szczelinę daty / godziny:Administrator może tworzyć przedziały dat i ustalać godzinowe ceny wynajmu na godzinę i ilość na godzinę.Czas rezerwacji i wypożyczenia OpenCart Data przedłużenia systemu

6. Budynków:

Administrator może dodać udogodnienia po zapisaniu tego ustawienia. Zostaną tutaj wymienione tylko obiekty typu „Wynajem”, aby je dodać.

33

3.2.2 Usuń produkty

Administrator może kliknąć przycisk usuwania, aby usunąć produkty.
6-delete-product

3.2.3 Edytuj produkty

Sprzedawca sklepu internetowego może również łatwo modyfikować szczegóły produktu z interfejsu administracyjnego tego modułu rezerwacji hotelowych dla OpenCart.

Administrator musi tylko kliknąć przycisk edycji i zapisać po zastosowaniu zmian.

5-edit-produkt

Kategorie pokoi 3.3

Tutaj, na tej karcie, administrator sklepu internetowego może dodawać różnego rodzaju pokoje, a także usuwać i modyfikować szczegóły pokoju. Sprzedawca sklepu może zastosować filtry.

Moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart - kategorie pokoi

3.3.1 Jak dodać kategorię pokoju

Aby dodać nową kategorię pokoju, kliknij przycisk „+” i zastosuj następujące ustawienia:
Rozszerzenie rezerwacji i wynajmu systemu OpenCart dodaje kategorię

Po kliknięciu przycisku Dodaj administrator musi zastosować następujące ustawienia:

Moduł rezerwacji usług OpenCart

 • Imię:Wpisz nazwę kategorii pokoju w różnych językach.
 • Opis:Wprowadź opis tej kategorii pokoju w różnych językach.
 • Aktywny:Wybierz tak lub nie, aby włączyć / wyłączyć tę kategorię pokoju.

3.3.2 Jak usunąć dowolną kategorię pokoju

Kliknij ikonę usuwania i łatwo usuń dowolną kategorię pokoju. Nie możesz usunąć ani wyłączyć żadnej takiej kategorii, która jest zmapowana z dowolnym produktem.

usuń kategorię pokoju

3.3.3 Jak edytować dowolną kategorię pokoju

Kliknij ikonę edycji, aby zastosować zmiany w kategoriach pokoi.

35

3.4 Rodzaj pokoju

W tej zakładce sprzedawca online może ustawić typ pokoju. Administrator może dodawać, usuwać i edytować typ pokoju z interfejsu administratora tego modułu rezerwacji online dla OpenCart.

rodzaj pokoju

3.4.1 Jak dodać nowy typ pokoju

Aby dodać nowy typ pokoju, kliknij znak „+” i wprowadź następujące dane:

add-room-type
Po kliknięciu na przycisk "Dodaj" przycisk, administrator musi zastosować te ustawienia:

rodzaj pokoju

 • ?Imię:Wpisz nazwę typu pokoju w wielu językach.
 • Maks. Dozwolone dziecko:?Enter the number of children who are allowed.
 • Maksymalna dozwolona liczba dorosłych:Wprowadź liczbę dorosłych, którzy są dozwoleni.
 • Kategoria:?Select the room category from here.
 • Aktywny:Wybierz tak lub nie, aby włączyć / wyłączyć ten typ pokoju.

3.4.2 Jak usunąć typ pokoju

Administrator musi tylko kliknąć ikonę usuwania, aby usunąć dowolny typ pokoju.

delete-room-type

3.4.3 Jak edytować typ pokoju

Administrator musi tylko kliknąć ikonę edycji, aby edytować dowolny typ pokoju.

edit-room-type

Funkcja rezerwacji 3.5

Sprzedawca sklepu może dodawać, usuwać i aktualizować funkcje rezerwacji z tej zakładki.

obiekt do rezerwacji

3.5.1 Jak dodać nowy obiekt rezerwacji

Dodaj nowy obiekt pokoju

Aby dodać nowy obiekt rezerwacji, kliknij "+" przycisk, jak pokazano poniżej:

Rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart

Po kliknięciu tego przycisku administrator musi zastosować następujące ustawienia:

 • Imię:Wprowadź nazwę obiektu w różnych językach.
 • Rodzaj:Wybierz spośród dostępnych rodzajów, tj. Pokój, wynajem lub hotel. Obiekty będą dostępne do mapowania z produktem według tego typu, tzn. Kategorię typu hotelu można zmapować tylko produktami typu hotelowego.
 • Typ obrazu:Wybierz typ obrazu, tj. Prześlij obraz lub niesamowitą czcionkę.

typ obrazu

1. Załaduj obrazek:Wybierz obraz, który chcesz przesłać

2. Czcionka Awesome:Wpisz niesamowitą ikonę czcionki.

 • Aktywny:?Select yes or no for activating or deactivating this booking facility.

3.5.2 Jak usunąć funkcję rezerwacji

Sprzedawca internetowy musi tylko kliknąć ikonę usuwania, aby usunąć dowolną rezerwację.

System rezerwacji eCommerce

3.5.3 Jak edytować obiekt rezerwacji

edytuj funkcję rezerwacji

Sprzedawca online musi tylko kliknąć ikonę edycji, aby edytować dowolną funkcję rezerwacji.

Reguła cenowa 3.6

Tutaj administrator może łatwo tworzyć, usuwać i aktualizować reguły cenowe, wykonując opisane czynności.

Rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart

3.6.1 Jak dodać nową regułę cenową

Moduł rezerwacji online dla OpenCart dodaje nową regułę cenową

Po kliknięciu przycisku Dodaj nowy administrator musi zastosować następujące ustawienia:

Moduł rezerwacji i rezerwacji OpenCart

 • Tytuł:?Enter the Price Rule Title in various languages.
 • Wybierz produkt:Wybierz produkt do mapowania tej reguły ceny.
 • Typ danych:?Select the date type as a date range or a specific date.

53

Wybierając typ daty jako zakres dat, otrzymasz następujące opcje dostosowywania:

1. Data rozpoczęcia:?Enter the starting date here.

2. Data końcowa:Wprowadź datę końcową.

Wybierając konkretną datę, administrator musi wprowadzić tylko konkretną datę.

 • Rodzaj redukcji:?Select a fixed or percentage-based reduction type.

Rozszerzenie systemu rezerwacji i wynajmu OpenCart

 • Redukcja:?enter the fixed/percentage based amount which you want to reduce.
 • Aktywny:?Select Yes or no for activating/deactivating this price rule.

3.6.2 Jak usunąć regułę cenową

Sprzedawca internetowy musi tylko kliknąć ikonę usuwania, aby usunąć dowolną regułę cenową.

usuń dowolną regułę cenową

3.6.3 Jak edytować regułę ceny

Sprzedawca online musi kliknąć ikonę edycji, aby edytować dowolną regułę cenową.

edytuj dowolną regułę cenową

Zamówienia 3.7

Administrator może wyświetlić wszystkie zamówienia oparte na systemie rezerwacji i wynajmu. Administrator może wyświetlać i edytować szczegóły zamówienia.

Zlecenia

Interfejs frontowy 4.0

1. Spotkanie:

W kategorii spotkań użytkownicy online mogą wyświetlać produkty typu spotkania, jak pokazano poniżej:

spotkanie z interfejsem front-end

Rodzaj terminu spotkania:

Użytkownicy online mogą zobaczyć początkową cenę spotkania i regułę ceny. Użytkownicy online mogą również wyświetlić lokalizację na mapie, jak pokazano poniżej:

spotkanie typu daty

Po wybraniu daty spotkania użytkownicy online mogą wyświetlić lokalizację na mapie Google. Użytkownicy online mogą zobaczyć zdyskontowaną kwotę w tym samym czasie, gdy wybierają datę spotkania.

naprawić spotkanie

Wystąpi błąd, jeśli klienci wybiorą więcej ilości niż dostępna liczba spotkań.

błąd ilościowy

Spotkanie Data i godzina Rodzaj:

W terminach opartych na dacie klienci muszą wybrać godzinę wraz z datą. Mogą wyświetlać opłaty za różne przedziały czasowe.

spotkanie typu data-godzina

2. Dzienny wynajem:

W kategorii Dzienny wynajem użytkownicy online mogą przeglądać wszystkie aktywowane produkty dziennego wynajmu.

dzienny interfejs do wynajęcia

Typ codziennej daty wynajmu:

Użytkownicy online mogą przeglądać instrukcje rezerwacji i udogodnienia na stronie produktu.

godzina wypożyczenia

Dzienny typ wynajmu Data i godzina:

Użytkownicy online mogą wybrać przedziały czasu i daty. Następnie użytkownicy mogą rezerwować codzienne rezerwacje na wynajem.

godzina-godzina-data-wypożyczenia

3. Rezerwowanie hotelu:

Użytkownicy online mogą przeglądać wszystkie dostępne hotele w kategorii rezerwacji hotelowych, jak pokazano poniżej:

rezerwowanie hotelu

Początkowo administrator może wyświetlać wszystkie typy pokoi i udogodnienia, jak pokazano poniżej:

rezerwowanie hotelu

Administrator może wybierać spośród dostępnych kategorii pokoi.

kategoria pokoju

Użytkownicy online mogą zarezerwować pokój typu deluxe, jak pokazano poniżej:

luksusowy hotelowy pokój

Użytkownicy online mogą również sprawdzić warunki i udogodnienia przed dokonaniem rezerwacji dowolnego pokoju.

częściowo delux

4. Wynajem godzinowy:

W kategorii wynajmu godzinowego użytkownicy online mogą korzystać z produktów opartych na czynszu godzinowym.

wynajem na godzinę

Użytkownicy online mogą zobaczyć godzinowe warunki wynajmu po wybraniu daty zameldowania, jak pokazano poniżej:

wynajem na godzinę

Użytkownicy online mogą wybrać ilość i czas trwania rezerwacji dowolnego produktu opartego na wynajmie na godzinę.

czynsz za godzinę

W ten sposób sprzedawca sklepu internetowego może wdrożyć funkcjonalność rezerwacji i rezerwacji dzięki temu rozszerzeniu systemu rezerwacji dla OpenCart.

Moduł koszyka rezerwacji i rezerwacji OpenCart
Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *