Podręcznik użytkownika rozszerzenia OpenCart Store Locator


1. Wprowadzenie

Rozszerzenie OpenCart Store Locator and Pickup by Knowband pozwala administratorowi sklepu wyświetlać lokalizacje sklepów fizycznych w interfejsie witryny za pomocą mapy Google. Dzięki modułowi odbioru w sklepie OpenCart odwiedzający mogą znaleźć najbliższy sklep, w którym znajdują się wybrane przez nich produkty. Administrator może wyświetlić lokalizator sklepu na stronie internetowej z dodatkowymi szczegółami, takimi jak odległość, numer kontaktowy, imię i nazwisko oraz czas. Mogą sprawdzić najbliższy sklep i wybrać ten, z którego chcą odebrać produkt.

Ten lokalizator sklepu OpenCart i wtyczka do odbioru oferują przyjazny dla użytkownika interfejs, a administrator może łatwo skonfigurować bez żadnej pomocy. Administrator może wybrać wiele sklepów, które mają być wyświetlane w lokalizatorze sklepów. Lokalizator sklepu OpenCart i wtyczka do odbioru pozwalają administratorowi ustawić minimalną i maksymalną liczbę dni, w ciągu których rozpocznie się odbiór produktu. Klienci mogą łatwo sprawdzić najbliższy sklep, a także przejrzeć szczegóły. Mogą odebrać produkt, jeśli chcą. W ten sposób mogą uzyskać produkt w dłuższym i minimalnym czasie.

1.1 Uderzające cechy rozszerzenia lokalizatora sklepów dla OpenCart:

Rozszerzenie OpenCart Store Locator zapewnia wiele funkcji, które można w pełni dostosować i łatwo skonfigurować z poziomu interfejsu zaplecza, bez konieczności posiadania wiedzy na temat kodowania. Poniżej wymieniono różne uderzające funkcje rozszerzenia OpenCart Store Locator:

 • Właściciel sklepu może aktywować lokalizator sklepu i funkcję odbioru za pomocą przełącznika przycisku.
 • Sprzedawca internetowy może ustawić obraz jako znacznik mapy Google i poziom powiększenia mapy.
 • Wtyczka OpenCart pozwala administratorowi sklepu wyświetlać również numer kontaktowy.
 • Klient może przeszukać Sklep podając odległość w km lub milach.
 • Klienci mogą również przeszukiwać sklep, wprowadzając jego lokalizacje.
 • Administrator sklepu może dodać wiele sklepów i pokazać je na mapie Google. Administrator może również wybrać domyślny sklep.
 • Wtyczka OpenCart do odbioru w sklepie umożliwia e-handlowcowi ustawienie maksymalnej liczby dni odbioru.
 • Moduł lokalizatora i odbioru sklepu Opencart umożliwia administratorowi sklepu pokazanie lokalizatora sklepu w menu nagłówka.
 • Właściciel sklepu internetowego może ustawić format daty i godziny.
 • Sprzedawca internetowy może włączyć ustawienia wyświetlania przedziału czasowego odbioru.
 • Administrator może ustawić minimalne godziny, przez które klient musi czekać na odbiór zamówionego produktu.
 • Administrator sklepu może włączyć ustawienie powiadomień e-mail. Włączenie tego ustawienia spowoduje automatyczne wysłanie wiadomości e-mail do właściciela sklepu o otrzymanym zamówieniu.
 • Moduł lokalizatora i odbioru sklepu OpenCart ma gotowy szablon wiadomości e-mail do wysyłania powiadomienia e-mail do sklepów odbierających o zamówieniu.
 • Wtyczka OpenCart Google Maps Store Locator umożliwia administratorowi zbiorcze przesyłanie danych do przechowywania przy użyciu pliku CSV. Administrator sklepu może również pobrać przykładowy plik CSV.
 • Administrator sklepu może również ustawić dni robocze i godziny w momencie wystawiania.
 • Moduł lokalizatora i odbioru sklepu OpenCart jest kompatybilny z wieloma językami.
 • Instalacja, konfiguracja i aktywacja tego lokalizatora sklepów OpenCart i wtyczki do odbioru jest bardzo łatwa.
 • Produkt zostanie dostarczony do wybranego sklepu. Klient może odebrać produkt ze sklepu.
 • Adres dostawy będzie adresem wybranego sklepu.

1.2 Technologia dla rozwoju

Język: PHP Frame Work: OpenCart (od 2.0.x. Do 3.0.x)

2.0 Podręcznik instalacji

Aby zainstalować ten moduł lokalizatora sklepów OpenCart, wykonaj następujące kroki:

Kup rozszerzenie OpenCart Store Locator w sklepie Knowband. Otrzymasz następujące pliki:

 • Spakowany plik zawierający kod źródłowy modułu OpenCart Store Locator.
 • Instrukcja obsługi wtyczki OpenCart Store Locator.

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować rozszerzenie OpenCart Store Locator w sklepie OpenCart:

1. rozpakuj rozpakowany plik. Otrzymasz foldery, jak pokazano na poniższym obrazku:

2020-12-22-1

2. Prześlij wszystkie pliki i foldery pliku zip do katalogu głównego instalacji OpenCart za pośrednictwem menedżera FTP.

3. Zainstaluj plik OCMOD ze strony administratora Opencart.

2020-12-22

zrzut ekranu z dnia 23-12-33-33
4. Odśwież pamięć podręczną OCMOD z menu Rozszerzenia -> Modyfikacja. 5. Zaloguj się przez FTP LUB Panel sterowania i udostępnij folder, np. Image / kbstore_locator. Po zakończeniu przejdź do Rozszerzenia -> Rozszerzenia -> Moduły i zainstaluj moduł.

6. Moduł OpenCart Store Locator jest teraz zainstalowany i jest gotowy do użycia, jak pokazano na poniższym obrazku:

instalacja

Znajdź sklep

3.0 Interfejs administratora rozszerzenia OpenCart Store Locator

Rozszerzenie OpenCart Store Locator oferuje łatwą opcję dostosowywania dla administratora sklepu. Różne opcje konfiguracji omówiono szczegółowo poniżej:

Ustawienia ogólne 3.1:

Na tej stronie Ustawienia ogólne oferują różne opcje konfiguracji, jak pokazano poniżej:

Znajdź sklep

 • Włącz / Wyłącz: Administrator sklepu eCommerce może aktywować lub dezaktywować lokalizator sklepu i odebrać wtyczkę w dowolnym momencie, po prostu przełączając ten przycisk.
 • Włącz / wyłącz lokalizator sklepów: Rozszerzenie lokalizatora sklepu OpenCart umożliwia administratorowi włączenie lub wyłączenie lokalizatora sklepu w interfejsie użytkownika. Domyślnie będzie włączony.
 • Włącz / wyłącz odbiór w sklepie: Administrator może aktywować odbiór ze sklepu po prostu przełączając ten przycisk.
 • Klucz API Map Google: W tej sekcji wprowadź klucz Google map API. Udostępniono łącze do generowania klucza API.

3.1.1 Jak wygenerować klucz Google Map API? Ustawienia główne:

Administrator sklepu eCommerce może wygenerować klucz Google API, wykonując następujące kroki:

 • Kliknij przycisk „Rozpocznij”: Administrator może kliknąć ten przycisk, aby uzyskać klucz API mapy Google.

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

 • Odbierz produkty: Kiedy administrator kliknie przycisk „Pierwsze kroki”to wyskakujące okienko zostanie wyświetlone.

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

 • Wybór projektów:Administrator sklepu eCommerce może wybrać lub utworzyć projekt.

1. Wybierz projekt:

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

2. Utwórz nowy projekt:

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

Skonfiguruj rozliczenia:Administrator sklepu eCommerce może teraz skonfigurować rozliczenia.

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

Po rozliczeniu administrator sklepu może uzyskać klucz API mapy Google.

W dniu Strona poświadczeń, zdobądźKlucz API, store administrator może wybrać opcję klucza API:

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

Administrator może wybrać opcję klucza ograniczenia z okna dialogowego, aby ustawić ograniczenie przeglądarki dla klucza API.

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

W Kluczowe ograniczenia, administrator sklepu może wybrać„Odsyłacze HTTP” (witryny internetowe), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić odsyłacze.

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

W ten sposób administrator może ustawić klucz API mapy Google.

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

Włącz biblioteki:

Aby używać do Google map API, musisz włączyć następujące biblioteki w Google Developer Project.

1. Maps Javascript API
2. Umieść API
3. API geolokalizacji

Kroki, aby włączyć biblioteki:
1. Kliknij przycisk „Włącz API i usługi”, jak pokazano na poniższym obrazku:

lokalizator sklepu: ustawienia klucza API mapy Google

2. Po kliknięciu „Włącz API i usługi” pojawi się następujący ekran:

obraz

3. Wyszukaj „Maps Javascript API” i kliknij „Maps Javascript API” z sugerowanej listy.

image-1

4. Kliknij przycisk „Włącz”, jak pokazano na poniższym obrazku:

image-2

5. Powtórz ten sam proces , aby włączyć Places API & Geo Location API.

image-3

Ciąg dalszy Ustawienia ogólne …

Znajdź sklep

 • Znacznik mapy Google: Wtyczka OpenCart Google Map Store Locator umożliwia administratorowi ustawienie obrazu jako znacznika mapy Google.
 • Poziom powiększenia mapy: Administrator sklepu eCommerce może ustawić poziom powiększenia mapy.
 • Jednostka odległości: Wtyczka OpenCart Google Maps Store Locator pozwala administratorowi ustawić jednostkę miary odległości jako kilometry i mile.
 • Wyświetl menu nagłówka: Administrator sklepu może wyświetlić lokalizator sklepu w menu nagłówka witryny.
 • Tekst menu nagłówka: Administrator sklepu może ustawić tekst menu nagłówka.

3.2 Ustawienia czasu odbioru

Różne pola tego interfejsu omówiono poniżej:

Znajdź sklep

 • Maksymalne dni odbioru: W tej opcji administrator może ustawić maksymalne dni, w których klient musi odebrać paczkę ze sklepu.
 • Zezwalaj na przedział czasu odbioru: Włącz, aby wyświetlić przedział czasu odbioru.
 • Różnica godzin odbioru: Administrator może ustawić minimalne godziny oczekiwania po złożeniu zamówienia. Będzie to najmniejszy czas, na jaki klienci będą musieli czekać po złożeniu zamówienia. Po wyznaczonym czasie mogą odebrać przesyłkę.

3.3 Ustawienia powiadomień e-mail:

Administrator sklepu może wysłać wiadomość e-mail, aby powiadomić sklep odbierający o zamówieniach. Gotowe do wysłania szablonów wiadomości e-mail, aby administrator sklepu mógł łatwo poinformować sklepy odbierające o zamówieniu.

Znajdź sklep

 • Włącz powiadomienia e-mail: Administrator sklepu eCommerce może włączyć tę opcję do wysyłania powiadomień e-mail w celu powiadomienia sklepu odbierającego o zamówieniu. Administrator może ustawić temat w języku angielskim i francuskim. Dostępne są konfigurowalne szablony wiadomości e-mail do wysyłania wiadomości e-mail do sklepów. Gotowy szablon wiadomości e-mail automatyzuje proces.
 • Subject: Administrator sklepu może ustawić wiersz tematu wiadomości e-mail.
 • Szablon e-maila:Administrator sklepu może również zmodyfikować szablon wiadomości e-mail, jeśli jest to wymagane.

3.4 Zapisz ustawienia

Pod tą zakładką zobaczysz listę sklepów dodanych przez administratora. Możesz włączyć lub wyłączyć istniejące sklepy.

Znajdź sklep

Administrator sklepu może łatwo dodać sklep z panelu administracyjnego. Po kliknięciu przycisku „dodaj” pojawi się ekran jak poniżej:

Znajdź sklep

Znajdź sklep

 • Administrator sklepu może łatwo dodać nazwę sklepu, pełny adres sklepu i dane kontaktowe. Moduł odbioru OpenCart pozwala administratorowi ustawić również obraz, status i czas.
 • Administrator może łatwo wstawić dni robocze i godziny sklepu.

3.4.1 Kontakt do importu sklepu:

Klikając „import„Administrator sklepu może zbiorczo przesłać dane sklepu. Właściciel sklepu może pobrać przykładowy plik i wstawić wszystkie szczegóły do ​​tego pliku. Administrator może przesłać ten plik, aby zaimportować szczegóły sklepu.

import-lokalizacje-sklepów

4.0 Front End strony internetowej:

Klienci mogą łatwo obejrzeć najbliższy sklep i odebrać produkt. Mogą również przeglądać dane kontaktowe, nazwisko, odległość i czas. Klienci mogą otrzymać produkt szybciej i bez ponoszenia kosztów wysyłki

1. Mogą wybrać opcję odbioru:

Po kliknięciu opcji Odbiór w sklepie klienci mogą wyświetlić lokalizator sklepu.

Klienci mogą łatwo złożyć zamówienie na odbiór. Klienci mają możliwość wyboru daty i godziny odbioru zamówionego produktu.

Znajdź sklep2. Sprawdź terminy odbioru produktów w sklepie.

Znajdź sklep

2. Historia zamówień klientów.

Znajdź sklep

3. Do właściciela sklepu zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca szczegóły zakupu online, datę i godzinę odbioru produktu w sklepie przez klienta.

szablon e-maila

W ten sposób administrator sklepu internetowego może wyświetlać wiele sklepów fizycznych w witrynie za pomocą mapy Google. Rozszerzenie Opencart Google Maps Store Locator sprawia, że ​​cały proces jest bardzo prosty dla administratora sklepu. Moduł lokalizatora sklepów Opencart jest wysoce konfigurowalny i umożliwia udostępnianie klientom maksymalnych szczegółów sklepu. Rozszerzenie Opencart Google Maps Store Locator zapewnia również opcję ustawienia czasu odbioru, daty i opóźnienia z poziomu interfejsu administratora. Sprzedawca internetowy może również wysłać wiadomość e-mail do sklepu stacjonarnego w celu powiadomienia go o zamówieniu odbioru w sklepie. Użytkownicy online mogą w łatwy sposób odebrać zamówiony produkt w wybranych sklepach.

Użytkownicy online mogą z łatwością składać zamówienia na podstawie odbioru w sklepie i korzystać z ofert online i rabatów sklepowych. Oprócz tego mogą składać zamówienia oparte na odbiorze w sklepie, dzięki czemu mogą również zaoszczędzić na kosztach dostawy. Rozszerzenie lokalizatora sklepów Opencart jest bardzo skuteczne i znacznie ułatwia ogólny proces.

Knowband to jedna z najbardziej renomowanych nazw w dziedzinie tworzenia wtyczek. Zapewniamy najlepsze wtyczki dla platform takich jak – Magento, prestashop, OpenCart i Shopify.

Knowband Rozszerzenie lokalizatora sklepu Opencart Link do modułu

Knowband OpenCart Store Pick up Link Admin Demo

Knowband Opencart Google Maps Store Locator Plugin Front Demo link.

Opencart Store Locator Extension Youtube Video Link

Opencart store locator module marketplace link

Aby uzyskać więcej pomocy i informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@knowband.comZawsze.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *