Rozszerzenie Magento 2 Exit (popup Subskrypcja e-mail) – Instrukcja użytkownika

Wstęp:

Ekskluzywne wyskakujące oferty rabatów w zamian za e-mail Ids stały się bardzo ważne, jeśli chodzi o biznes e-commerce. Wywołanie Intent popup w dzisiejszych czasach jest jednym z najważniejszych czynników zaangażowania klienta i zwiększenia przychodów. Większość właścicieli sklepów e-commerce używa wyskakujących okienek Exit jako narzędzia do angażowania klientów w sklep. Wyskakujące okienko wyskakujące wykorzystuje technologię Intit-intent, która śledzi ruch kursora myszy, a gdy klient próbuje opuścić stronę, pojawia się okienko Exit, oferujące zniżki w wymianie identyfikatorów pocztowych.

Zamknij intentną technologię popup

W Knowband opracowaliśmy popup Exit Intent dla użytkowników Magento 2, popularnie znany jako rozszerzenie popup Magento 2 Exit. To rozszerzenie Magento 2 oferuje różne funkcje, które sprawiają, że rozszerzenie Exit Intent jest znacznie lepsze niż inne używane wyskakujące okienka. To rozszerzenie Magento 2 Exit Intent oferuje ustawienia wyglądu i działania, które pozwalają administratorowi dostosowywać wyskakujące okienko w nieskończoność. Rozszerzenie Magento 2 Exit (subskrypcja e-mail) wyświetla responsywny biuletyn pojawiający się za każdym razem, gdy użytkownik próbuje opuścić sklep. Rozszerzenie Magento 2 oferuje kupony rabatowe dla odwiedzających, którzy wpisują swój identyfikator e-mail w wyskakującym okienku subskrypcji i subskrybują je do newslettera lub rejestrują dla nowego użytkownika. Magento 2 Exit popup oferuje integrację z popularnymi dostawcami usług pocztowych, takimi jak MailChimp, Klaviyo i Constant contact. Wszystkie e-maile wpisane w wyskakującym okienku biuletynu Exit intent są automatycznie synchronizowane z bazami danych tych dostawców usług e-mail. Administrator Magento 2 może używać tych identyfikatorów e-mail do spersonalizowanych promocji lub kampanii pocztowych.

1.1. Funkcje rozszerzenia popup Magento 2 Exit

 • Rozszerzenie wyskakującego okienka Magento 2 Responsive zawiera wyskakujące okienko subskrypcji wiadomości e-mail na stronie sklepu Magento. Pojawia się okienko wyskakujące z newslettera, gdy tylko użytkownik próbuje opuścić witrynę, dając im dodatkową szansę na nawiązanie kontaktu ze sklepem.
 • Rozszerzenie popup Magento 2 oferuje opcję Email Recheck, która uniemożliwia jednemu użytkownikowi skorzystanie ze zniżki więcej niż raz.
 • Administrator Magento 2 ma możliwość pokazania fajerwerków, gdy klient wygrywa rabat, oferując swój identyfikator e-mail, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym i atrakcyjnym.
 • Rozszerzenie popup Magento 2 pozwala również administratorowi kontrolować wyświetlanie wyskakującego okienka, umożliwiając „opcję wyświetlania wyskakującego okienka”, administrator Magento 2 może wprowadzić liczbę dni, po których wyskakujące okienko ma zostać wyświetlone temu samemu klientowi.
 • Magento 2 Exit Intent popup oferuje niestandardowe CSS i JS dla niekończących się dostosowań, nawet nie dotykając kodu podstawowego rozszerzenia.
 • Rozszerzenie Magento 2 oferuje ustawienia wyświetlania, w których administrator może ustawić maksymalną zgodność rozmiaru ekranu z wyskakującym oknem. Wyskakujące okienko będzie działać skutecznie we wszystkich rozmiarach ekranu powyżej wybranego rozmiaru.
 • Administrator Magento 2 może również ustawić maksymalną częstotliwość wyświetlania dla wyskakującego okienka wyskakującego, wyskakujące okienko subskrypcji wiadomości e-mail pojawi się zgodnie z częstotliwością wybraną z listy rozwijanej.
 • Administrator Magento 2 może ustawić zakres dat, między którymi chce wyświetlić okienko wyskakujące zamiar do odwiedzających, wybierając dane z pola wyboru daty.
 • Rozszerzenie popup Magento 2 pozwala administratorowi wybrać grupę użytkowników, do której chce wyświetlić wyskakujące okienko wyskakujące, wyskakujące okienko subskrypcji wiadomości e-mail zostanie wyświetlone tylko dla wybranej grupy użytkowników.
 • Magento 2 Exit Intent popup z subskrypcją wiadomości e-mail pozwala administratorowi wybrać lokalizacje GEO, w których chce wyświetlić okno Exit Intent. Popup zostanie wyświetlony tylko w wybranej lokalizacji GEO.
 • Administrator Magento 2 może również dodać obraz tła i logo strony internetowej w okienku wyskakującym Intent.
 • Administrator Magento 2 może dostosować tekst w wyskakującym okienku zgodnie z wymaganiami, dostosowując ustawienia tekstu oferowane przez rozszerzenie popup Exit.
 • Administrator Magento 2 może ustawić rabat oferowany odwiedzającym za pomocą ustawień Rabat, administrator Magento może ustawić rabat jako procent lub stałą zniżkę. Administrator Magento może również ustawić czas wygaśnięcia kuponu w dniach.
 • To nawet angażuje odwiedzających przez dłuższy czas w sklepie eCommerce i zwiększa procent zatrzymywania klientów.
 • Okno intencji wyjścia Magento 2 oferuje integrację z dostawcami usług poczty e-mail, takimi jak Mailchimp, Klaviyo i Stały kontakt.
 • Magento 2 wyskakujące okienko wiadomości e-mail oferuje gotowe szablony wiadomości e-mail 5, które mogą być później dostosowane przez administratora zgodnie z wymaganiami.
 • Magento 2 Zapowiedź zamiaru wysyłania wiadomości e-mail zawiera szczegółowy raport dla wszystkich wygenerowanych i używanych kuponów, kraju, w którym użyto wyskakującego okienka oraz w którym urządzeniu i szczegółach klientów, którzy wprowadzili identyfikator e-mail i wygrali rabat w kategoriach pięknych Wykresy liniowe i kołowe.
 • Magento 2 Exit Popup Plugin pozwala na zastosowanie różnych atrakcyjnych tematów dla wyskakującego okienka wyskakującego (wyskakujące okno subskrypcji e-mail). Opcja podglądu motywu jest również dostępna dla administratora przed uruchomieniem.
 • Z tym rozszerzeniem popup popup Magento, admin może generować kupony o stałym typie lub nowy kupon za każdym razem.
 • Wysoki wpływ na sprzedaż, drastycznie zwiększa konwersję sklepów
 • Obsługa wielu języków
 • Kompatybilny ze wszystkimi motywami
 • Reaktywny projekt pulpitu, telefonu komórkowego i tabletu

Wyjdź z technologii intent popups

1.2. Instalacja

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować rozszerzenie Magento 2 Exit Popup w swoim sklepie:

 1. Pobierz pakiet modułu Magento 2 Exit Popup ze sklepu Knowband.
 2. Otrzymasz spakowany plik zawierający instrukcję użytkownika i kod źródłowy wtyczki Magento 2 Exit Popup. Rozpakuj pakiet.
 3. Utwórz folder {Magento root} / app / code / Knowband / Exitpopup
 4. Prześlij wyodrębnioną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP – pobierz tutaj: https://filezilla-project.org/).
 5. Teraz uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować wtyczkę:
 • moduł php -f bin / magento: enable –clear-static-content Knowband_Exitpopup
 • php -f bin / magento setup: upgrade
 • php -f bin / magento setup: di: compile
 • php bin / magento setup: static-content: deploy

6. W panelu administracyjnym przejdź do menu głównego -> Knowband -> Wyjdź. 7. Rozszerzenie popup Magento 2 Exit jest teraz gotowe do użycia. Niniejsza instrukcja obsługi przeprowadzi użytkowników przez konfigurację i ustawienia rozszerzenia popup Magento 2 Exit.

Interfejs administratora 2.0

Panel administracyjny modułu Magento 2 Exit Popup zawiera 8 następujące zakładki.

 1. Ustawienia ogólne
 2. Ustawienia ekranu
 3. Ustawienia wyglądu i działania
 4. Ustawienia tekstu
 5. Ustawienia rabatu
 6. E-mail marketing
 7. Ustawienia poczty e-mail
 8. Statystyka


screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-16-39-00

2.1. Ustawienia główne

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-16-31-43

1. Włącz rozszerzenie

Przełącz ten przycisk, aby włączyć rozszerzenie popup subskrypcji e-mail Magento 2 Exit Intent. Jeśli ta opcja jest włączona, moduł i wszystkie jego ustawienia będą działać w sklepie.

2. Tytuł podręczny

Ta opcja umożliwia ustawienie niestandardowego tytułu dla wyskakującego okienka wyskakującego lub subskrypcji e-mail.

3. Informacje o rabacie

Korzystając z tej opcji, możesz ustawić dowolny tekst, który będzie wyświetlany jako informacja o rabacie w wyskakującym okienku wyjścia.

4. Tekst podtytułu

Informacje te są również wyświetlane w wyskakującym okienku wyjściowym poniżej głównego tytułu wyskakującego wyjścia.

5. Warunki i postanowienia URL

Korzystając z tej opcji, możesz ustawić adres URL strony Warunki i postanowienia swojej witryny.

6. Interwał wyświetlania wyskakujących okienek

Korzystając z tego ustawienia, administrator Magento 2 może ustawić liczbę dni, po których wyskakujące okienko subskrypcji wiadomości e-mail zostanie ponownie wyświetlone dla tego samego klienta.

7. Email Sprawdź ponownie

Menu podręczne Magento 2 Newsletter z możliwością ponownego sprawdzenia oferuje opcję ponownego sprawdzenia adresu e-mail, aby uniemożliwić temu samemu użytkownikowi identyfikator e-mail skorzystanie ze zniżki więcej niż raz. Przełącz ten przycisk, aby włączyć / wyłączyć ponowne sprawdzanie wiadomości e-mail w oknie podręcznym Wyjście.

8. Niestandardowe CSS i JS

Rozszerzenie Magento 2 Exit Popup oferuje niestandardowe opcje CSS i JS dla administratora Magento w celu nieograniczonego dostosowania. Popup Newslettera może być całkowicie dostosowany, a administrator Magento 2 może pasować do tematu sklepu.

Ustawienia wyświetlania 2.2

Rozszerzenie Magento 2 Exit popup firmy Knowband oferuje ustawienia wyświetlania, za pomocą których administrator Magento 2 może kontrolować wyświetlanie wyskakującego okienka, na przykład, kto ma wyświetlać wyskakujące okienko subskrypcji biuletynu, w którym kraju wyświetlać wyskakujący biuletyn itp. Zobaczmy je szczegółowo. Ale najpierw spójrz na zrzut ekranu poniżej:

Ustawienia ekranu

1. Minimalny rozmiar ekranu

Jeśli jako minimalny rozmiar ekranu wybrano komórkę, wyskakujące okienko subskrypcji zamiaru wyjścia będzie działać na wszystkich rozmiarach ekranu wyższych niż telefon komórkowy i telefon komórkowy, jeśli jako ekran minimalnego rozmiaru wybrano pulpit, okienko wyskakujące nie będzie wyświetlane Telefon komórkowy i ekran o dowolnym rozmiarze są mniejsze niż Pulpit.

Minimalny rozmiar ekranu

2. Maksymalna częstotliwość wyświetlania

Magento 2 Admin może ustawić maksymalną częstotliwość wyświetlania okienka subskrypcji biuletynu za pomocą tej opcji. Administrator może zadecydować o wyświetleniu wyskakującego okienka przy każdej wizycie klienta lub jednej wizyty na godzinę, na dzień, na tydzień i na miesiąc. Jeśli wybrana zostanie każda wizyta, okienko Exit Intent pojawi się przy każdej wizycie klienta.

Maksymalna częstotliwość wyświetlania

3. Ukryj wyjście Popup After

Ta opcja rozszerzenia popup Magento 2 Exit Intent pozwala ustawić przedział czasu, po którym okienko wyjściowe automatycznie ukryje się na interfejsie.

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-16-58-04

4. Kogo pokazać

Rozszerzenie popup Magento 2 oferuje administratorowi sklepu wybór grupy klientów, dla której przy pomocy tego ustawienia wyskakujące okienko Newsletter. Administrator sklepu Magento 2 może wybrać wyświetlanie okienka Exit intent popup tylko nowym użytkownikom, tylko powracającym użytkownikom lub wszystkim odwiedzającym sklep. Zobacz poniższy zrzut ekranu:

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-21-03

6. Kiedy pokazywać

Ta opcja pozwala ustawić czas, po którym subskrypcja wiadomości e-mail jest pokazywana użytkownikowi: natychmiast, po pewnym czasie, po przewinięciu w dół procentu lub po wyjściu.

7. Lokalizacja GEO

Rozszerzenie Magento 2 Exit Popup pozwala administratorowi wybrać lokalizacje GEO, w których chce wyświetlić wyskakujące okienko subskrypcji zamiaru wyjścia. Proszę odnieść się do zrzutów ekranu poniżej.

Wybierz lokalizację GEO

1 Screenshot

Wybierz kraj

2 Screenshot

Ustawienia wyglądu i odczucia 2.3

Rozszerzenie popup Magento 2 daje możliwość wyboru i stosowania predefiniowanych szablonów dla wyskakującego okienka.

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-25-37

1.

Administrator sklepu Magento 2 może wybrać dowolny motyw dla okienka wyjścia.

2. Zapowiedź:

Administrator sklepu może wybrać dowolny motyw, aby zobaczyć podgląd. Ta opcja jest pomocna, ponieważ może sprawdzić motyw przed uruchomieniem go w sklepie.

Ustawienia rabatu 2.5

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-30-39

Ustawienia rabatów oferowane przez to rozszerzenie Magento 2 Exit Zaplanowane rozszerzenie do subskrypcji wiadomości e-mail pozwala właścicielowi sklepu Magento ustawić rabat oferowany odwiedzającemu, który wprowadzi swój identyfikator e-mail w wyskakującym okienku subskrypcji e-mail. Administrator może oferować zniżkę losowo lub w postaci stałej zniżki. Istnieją trzy opcje, które zostały dostarczone właścicielowi sklepu, aby ustawić zniżkę. Są one omówione poniżej:

1. Typ kuponu:Korzystając z tej opcji, administrator może ustawić typ kuponu jako kupon typu stałego lub zmienny. W kuponie o stałym typie, admin może określić kod, który musi być najpierw wygenerowany z back-office administratora w ustawieniach Reguły ceny koszyka.

Uwaga: Jeśli administrator spróbuje ustawić kod kuponu, który nie został ustawiony w Ustawieniach reguł ceny koszyka, pojawi się następujący błąd:

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-36-09

2. Typ rabatu: Dzięki tej opcji administrator może ustawić typ rabatu jako stały lub procentowy, który zostanie zaoferowany użytkownikowi przez wyskakujące okienko.

3. Kwota rabatu: Jeśli administrator wybrał typ rabatu jako stały, może ustawić dowolną wartość jako rabat. Jeśli typ rabatu zostanie wybrany jako procent, muszą ustawić procentową wartość rabatu.

4. Kwota progowa: Ta opcja ustawia minimalną wartość progową koszyka, która jest wymagana do skorzystania z oferty.

2.6 Email Marketing

Rozszerzenie popup Magento 2 oferuje integrację z popularnymi dostawcami usług pocztowych, takimi jak MailChimp, Klaviyo i Constant Contact. Identyfikatory poczty e-mail przechwycone przez wyskakujące okienko subskrypcji wiadomości e-mail są automatycznie synchronizowane z bazą danych tych dostawców usług e-mail, które mogą zostać później wykorzystane przez administratora sklepu do wysyłania spersonalizowanych lub promocyjnych wiadomości e-mail. Zobaczmy, jak możemy je skonfigurować.

1. Integracja MailChimp:

Ustawienia Mailchimp

Administrator sklepu Magento musi wprowadzić klucz API MailChimp, aby zsynchronizować go ze swoim sklepem internetowym. Wykonaj poniższe kroki dla klucza API:

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto MailChimp na stronie https://mailchimp.com.

Krok 2: Kliknij swoją nazwę użytkownika z menu w prawym górnym rogu.

Krok 3: Wybierz konto w wysuwanym menu.

Krok 4: Ze strony konta wybierz Dodatki, a następnie Klawisze API.

Krok 5: Twój klucz API zostanie wymieniony w tabeli oznaczonej jako Twoje klucze API. Skopiuj stamtąd klucz API i wklej pole „MailChimp API key”. Po wykonaniu tej operacji konto MailChimp jest synchronizowane.

2. Integracja Klaviyo:

Integracja Klaviyo

Aby zintegrować Klaviyo ze sklepem, administrator Magento musi dodać klucz API Klaviyo w podanym polu.

Krok 1: Zaloguj się na swoje konto Klaviyo na https://www.klaviyo.com/

Krok 2: Kliknij swoją nazwę użytkownika z menu w prawym górnym rogu.

Krok 3: Wybierz konto w wysuwanym menu.

Krok 4: Ze strony konta wybierz Ustawienia, a następnie Klawisze API.

Krok 5: Twój klucz API zostanie wymieniony w tabeli oznaczonej jako Twoje klucze API. Skopiuj stamtąd klucz API i wklej pole „Klaviyo API key”. Po wykonaniu tej operacji konto Klaviyo jest synchronizowane.

3. Integracja stałego kontaktu:

Aby włączyć integrację Stały kontakt, przełącz przycisk Włącz stały kontakt, jak pokazano na poniższym obrazku: Wprowadź klucz API, token API, aby skonfigurować integrację. Wybierz listę, na której chcesz zsynchronizować przechwycone identyfikatory e-mail.

Stała integracja kontaktów

Aby wygenerować klucz API stałego kontaktu, wykonaj następujące kroki:

Step1: Utwórz lub zaloguj się na konto programisty. Kliknij tutaj, aby utworzyć konto: https://constantcontact.mashery.com/

Krok 2: Wprowadź pole Nazwa aplikacji. Przewiń na dół strony i zaznacz pole wskazujące, że zgadzasz się na warunki usługi i kliknij Zarejestruj aplikację. Otrzymasz wtedy informacje o kluczu API.

Interfejs klucza API

Krok 3: Kliknij przycisk Uzyskaj token dostępu, aby uzyskać token dostępu.

Ustawienia poczty e-mail 2.7

Rozszerzenie popup Magento 2 oferuje ustawienia poczty e-mail do zarządzania wiadomościami e-mail wysyłanymi do klienta za pomocą kodów kuponów rabatowych. Rozszerzenie oferuje gotowe szablony e-mail, które można dostosować do własnych potrzeb. Istnieją trzy opcje, w których administrator może udostępniać kod kuponu klientom, tj. Wyświetlać kod kuponu w samym oknie podręcznym biuletynu, udostępniać kod kuponu w wiadomości e-mail wysłanej do klienta oraz opcję wyboru obu. Kody kuponów są generowane automatycznie, a wiadomości e-mail są wysyłane automatycznie, gdy tylko klient wprowadzi identyfikator e-mail w wyskakującym okienku subskrypcji.

Ustawienia poczty e-mail

Opcja wyświetlania kuponu: Administrator Magento 2 może wybrać sposób wyświetlania kodu kuponu klientowi, tj. Albo w oknie podręcznym zamiaru wyjścia, albo przez e-mail lub admin może wybrać obie opcje.

Temat emaila: Okno popup wyjścia Magento 2 pozwala administratorowi sklepu ustawić temat wiadomości e-mail wysyłanej do klienta. Wiadomości e-mail są wysyłane automatycznie, ale administrator ma pełną kontrolę nad dostosowywaniem szablonu wiadomości e-mail.

Szablon e-mail: Rozszerzenie popup Magento 2 oferuje gotowe szablony wiadomości e-mail 5. Te szablony e-mail są w pełni konfigurowalne zgodnie z wymaganiami.

E-mail testowy: Rozszerzenie popup subskrypcji newslettera Magento 2 firmy Knowband oferuje opcję Testuj pole e-mail, aby przetestować funkcjonalność wysyłanych wiadomości e-mail.

E-mail testowy

Statystyki 2.8

Rozszerzenie popup Magento 2 oferuje statystyki jego wydajności. Statystyki pokazują porównanie między całkowitymi wygenerowanymi i używanymi kuponami. Rozszerzenie popup z subskrypcją newslettera Magento 2 oferuje interaktywne wykresy generowanych i używanych kuponów. Administrator Magento 2 może filtrować statystyki, wybierając zakres dat z pola wyboru daty, patrz rysunek poniżej:

Widok statystyk

Nie tylko to rozszerzenie do wyskakujących wiadomości e-mail wyświetla statystyki w pięknym i interaktywnym wykresie kołowym, w którym kraju jest używane rozszerzenie wyskakującego okienka wyskakującego iw jakim urządzeniu, patrz zrzut ekranu poniżej:

Statystyki kraju urządzenia

Raport tabelaryczny: Rozszerzenie popup Magento 2 generuje raporty tabelaryczne, które pokazują informacje o kliencie, który wprowadził identyfikator e-mail w wyskakującym okienku subskrypcji biuletynu. Informacje takie jak identyfikator e-mail, przydzielony kod kuponu, kraj, w którym wyskakują okienka zamiaru wyjścia, urządzenie, na którym został użyty i jeśli klient użył kuponu, sprawdź poniższy zrzut ekranu:

Raport tabelaryczny

3.0 Front Interface

A) popup Magento 2 z motywem 1

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-50-49

B) Okno Magento 2 Exit z motywem 2

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-51-50

C) Magento 2 Exit popup z Theme 3

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-52-19

D) popup Magento 2 z motywem 4

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-54-15

E) Okno Magento 2 Exit z motywem 5

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-54-59-1

Gdy klient wprowadzi swój adres e-mail, pojawi się następujący ekran.

screenshot-ma2demo1-knowband-com-2019-05-17-17-57-48

Zastrzeżenie: W przypadku, gdy wyskakujące okienko „Wyjście” nie jest wyświetlane z przodu, należy wyczyścić pamięć podręczną lub usunąć pliki cookie. Czasami pliki cookie uniemożliwiają wyświetlanie wyskakującego okienka z przodu.

Obejrzyj demo Admin? ? ? ? ? ? ??Zobacz przednie demo? ? ? ? ? ? ??Kup produkt


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *