Rozszerzenia strony obsługi technicznej Magento – podręcznik użytkownika

Wprowadzenie rozszerzenia strony obsługi technicznej Magento

1. Wprowadzenie

SOCZEWKI Magento – moduł strony obsługi technicznej dodaje funkcję do witryny, która jest przydatna, gdy właściciel sklepu umieszcza serwis w ramach konserwacji. Domyślnie Magento pokazuje normalną stronę użytkownikom / klientom witryny "Usługa tymczasowa niedostępna", która nie ma żadnego wpływu na użytkowników zewnętrznych. Aby przezwyciężyć to rozszerzenie serwisu Knowband Magento, to rozszerzenie Magento pozwala administratorowi sklepu zaprojektować niestandardową stronę do pokazania podczas "konserwacji strony". To nie jest ograniczenie tego rozszerzenia strony dotyczącej konserwacji Magento. Sprzedawcy internetowi dodali jeszcze więcej funkcji, które na pewno zmniejszą obciążenie administratora i pozwolą mu na więcej pracy ze stroną internetową.

Ten niestandardowy moduł strony obsługi Magento jest w pełni konfigurowalny, w którym administrator sklepu może łatwo dostosować stronę konserwacji zgodnie z życzeniem.

1.1 Korzyści ze sklepu Merchant Store:

 • Niestandardowa strona konserwacji Magento pozwala e-handlowcowi włączyć / wyłączyć tryb konserwacji na stronie internetowej.
 • Sprzedawcy internetowi mogą ustawić czas ustalania trybu konserwacji witryny.
 • Rozszerzenie trybu konserwacji Magento daje właścicielowi sklepu internetowego możliwość zmiany wyglądu i sposobu działania strony konserwacji poprzez łatwą zmianę kolorów przy użyciu narzędzia wyboru koloru, nie jest wymagana wiedza techniczna.
 • Rozszerzenie strony serwisowej Magento umożliwia administratorowi sklepu dodanie zawartości strony konserwacji zgodnie z życzeniem.
 • To rozszerzenie strony serwisowej Magento pozwala administratorowi włączyć / wyłączyć opcję powiadamiania. Kiedy administrator włącza moduł, klient otrzymuje powiadomienie mailowe, gdy strona internetowa znów jest aktywna.
 • Administrator może dostosować szablon wiadomości e-mail zgodnie z potrzebami.
 • Za pomocą tego rozszerzenia serwisu internetowego Magento administrator sklepu może w pełni dostosować stronę obsługi technicznej, zmieniając obraz tła, kolor tekstu, rozmiar tekstu i margines z góry lub z lewej strony.
 • Moduł strony konserwacji Magento umożliwia e-handlowcowi łatwe dostosowanie ustawień cięcia na stronie konserwacji.
 • Administrator sklepu może łatwo przesłać logo strony za pomocą kliknięcia przycisku.

1.2 Cechy rozszerzenia strony obsługi technicznej Magento:

 • Odwiedzający nie mają dostępu do strony internetowej
 • Minutnik.
 • To rozszerzenie Magento dostarczane przez Knowband działa w wielu sklepach.
 • Pokazuje niestandardową wiadomość.
 • Dostosowany tytuł strony
 • Skrzynka powiadomień dla użytkowników
 • Powiadom klientów, gdy witryna powróci z trybu konserwacji.

1.3 Korzyści dla klienta:

 • Klienci mają szybki i łatwy dostęp do strony internetowej.
 • Klient otrzymuje powiadomienie, gdy witryna jest aktywna.

2. Instalacja

Po zakupie rozszerzenia Magento otrzymasz następujące pliki wymienione poniżej:

1. magentocustommaintenancepage.zip (zawiera kod źródłowy rozszerzenia) 2. Instrukcja obsługi

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować rozszerzenie strony serwisowej Magento:

1.Unzip pliku magentocustommaintenancepage.zip.

Magento Custom Maintenance Page

2. Skopiuj wszystkie pliki i foldery z rozpakowanego folderu do katalogu głównego sklepu.

3. Po skopiowaniu wszystkich plików i folderów wyczyść pamięć podręczną.

4. Otwórz dowolną stronę swojego sklepu. Magento zainstaluje moduł w momencie ładowania dowolnej strony.

5. Po zainstalowaniu, zaloguj się do swojego panelu administracyjnego i przejdź do poniższego menu:

 • System> Konfiguracja> Zaawansowane
 • Tutaj zobaczysz moduł "Vss_Storemaintenance" na liście.

Magento Custom Maintenance Page

3. Interfejsy rozszerzeń

W tym rozszerzeniu są dwa interfejsy. Każdy interfejs ma inną funkcjonalność w zależności od jego zastosowania. Te interfejsy to:

 1. Interfejs panelu administracyjnego (dostępny tylko dla administratora / właściciela sklepu)
 2. Interfejs czołowy (dostępny dla użytkownika z przodu)

Każdy interfejs został opisany w oddzielnej sekcji.

4. Interfejs panelu administratora

Ta część rozszerzenia strony obsługi technicznej Magento jest przeznaczona dla administratora, przez który administrator może skonfigurować ustawienia. Po zainstalowaniu rozszerzenia opcja menu Strona obsługi niestandardowej będzie widoczna pod System> Rozszerzenia wiedzy menu na pasku menu, jak pokazano na poniższym ekranie:

Po kliknięciu powyższego menu otworzy się interfejs panelu administracyjnego rozszerzenia strony serwisowej Magento.

W panelu administracyjnym znajdują się trzy zakładki, za pomocą których administrator sklepu będzie mógł zarządzać funkcjonalnością rozszerzenia strony obsługi technicznej Magento. Są one wymienione poniżej:

 1. Ustawienia ogólne
 2. Widzieć i czuć
 3. Ustawienia odliczania

Ustawienia ogólne 4.1

Ta zakładka zostanie domyślnie otwarta po kliknięciu menu. Karta Ustawienia ogólne ma następujące opcje:

1. Włącz / wyłącz

To jest włącznik / wyłącznik. Administrator sklepu będzie miał opcję Włącz / Wyłącz rozszerzenie. Jeśli ta opcja jest włączona, witryna przejdzie w tryb konserwacji i wyświetli stronę konserwacji niestandardowej dla użytkowników końcowych. (Z pewnością działanie to zależy od innych czynników / parametrów tego rozszerzenia, takich jak data aktywacji / dezaktywacji itp.)

2. Data i godzina aktywacji

Jest to selektor dat, który pozwala administratorowi wybrać dowolną przyszłą datę zaplanowania aktywacji utrzymania witryny.

3. Dezaktywacja Data i czas

Jest to selektor dat, który pozwala administratorowi wybrać datę większą niż wartość Aktywuj datę i godzinę, aby zaplanować dezaktywację konserwacji witryny.

4. Najlepsza treść

Jest to edytor tekstu, który pozwala administratorowi sklepu dostarczyć tekst do wyświetlenia na niestandardowej stronie konserwacji w górnej sekcji.

5. Dolna zawartość

Jest to edytor tekstowy, który umożliwia e-handlowcom dostarczenie tekstu do wyświetlenia na stronie konserwacji niestandardowej w dolnej części.

6. Powiadom mnie

To jest włącznik / wyłącznik. Administrator będzie mógł włączyć / wyłączyć tę funkcję. Jeśli ta opcja jest włączona, klienci będą mogli subskrybować swoje identyfikatory e-mail na niestandardowej stronie konserwacji, aby otrzymywać powiadomienia pocztą, gdy strona zostanie usunięta z konserwacji.

7. Treść powiadomienia e-mail

Jest to edytor tekstowy, który umożliwia administratorowi dostarczanie treści powiadomień e-mailowych do wysyłania do subskrybentów.

*Uwaga: Dla każdej etykiety jest wskazówka narzędziowa i domyślne wartości ustawień.

*Uwaga: Musisz upewnić się, że proces Magento CRON jest uruchomiony na twoim serwerze, aby wysyłać powiadomienia do klientów, gdy strona zostanie wydana z powodu konserwacji. Dzięki bezpiecznej powłoce (SSH) możesz to sprawdzić za pomocą:

crontab -l

Spowoduje to wyświetlenie bieżących zadań CRON, które będą uruchamiane przez serwer. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

* / 15 * * * * /home/user/public_html/magento/cron.sh

Jeśli nie widzisz linii, użyj:

crontab -e

I dodaj następującą linię w crontab:

* / 15 * * * * /home/user/public_html/magento/cron.sh

Poniżej zrzut ekranu tej karty:

Rozszerzenie strony obsługi technicznej Magento przez Knowband

4.2 Wygląd i odczucia

Ta karta zawiera opcje ustawień do zarządzania wyglądem i sposobem działania niestandardowej strony konserwacji sklepu. Możesz je znaleźć poniżej:

1.Background Image

Jest to opcja, dzięki której administrator sklepu Magento może przesłać obraz, który zostanie wyświetlony na stronie obsługi niestandardowej, aby umożliwić użytkownikom z przodu, że strona jest w trakcie konserwacji.

Logo 2.Website

Jest to opcja, dzięki której e-sprzedawca może zdecydować o wyświetleniu lub ukryciu logo na stronie obsługi niestandardowej.

3.Background Page Color

Jest to opcja, dzięki której administrator może decydować o kolorze tła niestandardowej strony konserwacji.

4.Background Block Color

Jest to opcja, dzięki której sprzedawcy online mogą decydować o kolorze tła bloku pokazanego na stronie obsługi niestandardowej z górną i dolną zawartością, zgodnie z sekcją Ustawienia ogólne.

5.Background Block Opacity

Jest to opcja, za pomocą której administrator eCommerce może decydować o przejrzystości bloku wyświetlanego na stronie obsługi niestandardowej z zawartością Górny i Dolny, zgodnie z sekcją Ustawienia ogólne.

6.Text Color

Jest to opcja, dzięki której administrator może decydować o kolorze tekstu niestandardowej strony obsługi.

7.Text Size

Jest to opcja, dzięki której sprzedawcy internetowi mogą decydować o wielkości tekstu niestandardowej strony obsługi.

8.Margin od góry

Jest to opcja, dzięki której sprzedawca może decydować o marży od góry do bloku wyświetlania na stronie obsługi niestandardowej.

9.Margin od lewej

Jest to opcja, dzięki której właściciel sklepu może decydować o marginesie od lewej do bloku wyświetlania na stronie obsługi niestandardowej.

10.Background Block Width

Jest to opcja, dzięki której administrator może zdecydować o szerokości bloku pokazanego na stronie obsługi niestandardowej. * Uwaga: Dla każdej etykiety jest wskazówka narzędziowa i domyślne wartości ustawień.

Poniżej zrzut ekranu tej karty:

Rozszerzenie strony obsługi technicznej Magento przez Knowband

Ustawienia odliczania 4.3

1.Countdown Timer Size

Jest to opcja, dzięki której administrator sklepu może decydować o wielkości zegara, który ma być wyświetlany na stronie obsługi niestandardowej. Ta opcja będzie miała następujące wartości – domyślne (środkowe), małe, bardzo małe, duże.

2.Countdown Timer Kolor tła

Jest to opcja, dzięki której sprzedawca online może decydować o kolorze tła timera odliczającego, który ma być wyświetlany na stronie obsługi niestandardowej.

3.Countdown Timer Label Color

Jest to opcja, dzięki której administrator może decydować o kolorze etykiety timera odliczającego, który ma być wyświetlany na stronie konserwacji niestandardowej.

4.Countdown Margin od góry

Jest to opcja, dzięki której administrator sklepu może zdecydować, jaki górny margines timera odliczającego ma zostać wyświetlony na stronie obsługi niestandardowej.

5.Countdown Timer Margin od lewej

Jest to opcja, dzięki której sprzedawca może zdecydować, że lewy margines zegara odliczającego będzie wyświetlany na niestandardowej stronie konserwacji.

Uwaga – Dla każdej etykiety jest wskazówka narzędziowa i domyślne wartości ustawień.

Poniżej zrzut ekranu tej karty:

Rozszerzenie strony obsługi technicznej Magento przez Knowband

5. Interfejs czołowy

Interfejs Front End wyświetli niestandardową stronę obsługi ze skonfigurowanymi ustawieniami ustawionymi przez panel administracyjny tego rozszerzenia strony obsługi technicznej Magento. Możesz znaleźć zrzut ekranu poniżej –

Niestandardowa strona konserwacji Magento

Możesz zobaczyć, że blok "Powiadom mnie" z polem wprowadzania i wyświetla się przycisk "Subskrybuj"

*Uwaga: Musisz upewnić się, że proces Magento CRON jest uruchomiony na twoim serwerze, aby wysyłać powiadomienia do klientów, gdy strona zostanie wydana z powodu konserwacji. Dzięki bezpiecznej powłoce (SSH) możesz to sprawdzić za pomocą:

crontab -l

Spowoduje to wyświetlenie bieżących zadań CRON, które będą uruchamiane przez serwer. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

* / 15 * * * * /home/user/public_html/magento/cron.sh

Jeśli nie widzisz linii, użyj:

crontab -e

I dodaj następującą linię w crontab:

* / 15 * * * * /home/user/public_html/magento/cron.sh

Możesz wypróbować niestandardowe rozszerzenie strony konserwacyjnej Knowband Magento w swoim sklepie Magento. Moduł trybu konserwacji Magento firmy KnowBand pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownikom Twojego klienta eCommerce.

Link modułu: https://www.knowband.com/magento-custom-maintenance-page

Skontaktuj się z nami na support@knowband.com dla dowolnego zapytania lub niestandardowej prośby o zmianę zgodnie z wymaganiami biznesowymi

Powiązane historie:

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *