Promocja wózka OpenCart – instrukcja obsługi

Jak zainstalować Promocja wózka OpenCart wtyczka na twoim serwerze

1. Pobierz plik ZIP z koszyka i rozpakuj go do folderu. Po rozpakowaniu struktura folderów wtyczki Push Cart -Promotion będzie podobna do pokazanej na poniższym ekranie.

231

2. Otwórz katalog przesyłania, a zobaczysz następującą strukturę folderów.

227

3. Zaloguj się za pomocą FTP i przeciągnij i upuść wszystkie foldery do katalogu głównego serwera. Nie masz zmiany domyślnej nazwy folderu tematycznego na nazwę folderu motywu. Aby ta wtyczka działała, musisz mieć zainstalowany VQMOD. Jeśli VQMOD nie jest zainstalowany, pobierz i zainstaluj z tutaj: 4. Znajdziesz wtyczkę, która jest gotowa do zainstalowania w zestawieniu zamówień twojego otwartego wózka.

228

5. Kliknij łącze Zainstaluj, aby zainstalować wtyczkę. 6. Usuń pliki vqcache z folderu vqmod / vqcache. 7. Do nadmiaru wtyczki Push Cart – Promotion, kliknij przycisk edycji w koszyku Push – moduł Promocje, jak pokazano poniżej.

229

8. Po kliknięciu przycisku edycji otworzy się moduł dla wtyczki. Zawiera pasek nawigacyjny u góry, menu po lewej i główną zawartość w centrum, jak pokazano poniżej.

230

 

1. Karta Ogólne ustawienie

1. Aby włączyć tę wtyczkę, przełącz przycisk włączania z Wyłącz na Włącz, który znajduje się po prawej stronie etykiety Włącz / Wyłącz.

230

2. Aby wyświetlić promocje na stronie produktu i koszyka, ustaw status Wyświetl promocje na Włącz. 3. Aby ustawić porządek sortowania dla promocji koszyka, podaj wartość w polu tekstowym, które znajduje się po prawej stronie kolejności sortowania.

2. Karta Promocje

1. Ta karta zawiera szczegółowe informacje o wszystkich promocjach istniejących w systemie, jak pokazano poniżej. 2. Możesz utworzyć nową promocję, edytować lub usunąć dowolną istniejącą promocję z listy promocyjnej.

Dodaj / edytuj promocję

1. Aby dodać nową promocję, kliknij przycisk Dodaj promocję widoczny w górnej części tabeli listy promocyjnej, która wyświetli formularz Dodaj promocję, jak pokazano poniżej:

234

2. Dodaj formularz promocji składa się z trzech zakładek:

  • Informacje o promocji
  • Metody promocji
  • Wyślij baner promocji

Informacje o promocji

Karta Informacje o promocji zawiera następujące wpisy, które były potrzebne podczas tworzenia promocji:

235

a) Nazwa promocji (wymagane): nazwa twojej promocji. b) Opis promocji: Opis twojej promocji. c) Status: Status promocji (Włącz / Wyłącz). d) Sklepy (wymagane): Przechowuj do której promocji będą miały zastosowanie. e) Grupy klientów (wymagane): Grupy klientów, których promocja będzie dotyczyć f) Dni tygodniowe (wymagane): Tydzień Dni, do których będzie miała zastosowanie promocja g) Login klienta: Ustaw, czy klient musi się zalogować, aby skorzystać z promocji. h) Produkty specjalne: Określ, czy promocja ma zastosowanie do specjalnych produktów. i) Produkty z rabatem: Ustaw, jeśli promocja ma zastosowanie do produktów ze zniżką. j) Zastosowania na promocję (Wymagane): Określ limit liczby promocji, z których mogą korzystać wszyscy klienci. Ustaw 0 na nieograniczoną. k) Zastosowania na klienta (wymagane): Określ limit liczby promocji, z których mogą korzystać pojedynczy klienci. Ustaw 0 na nieograniczoną. l) Data rozpoczęcia (wymagane): Określ datę rozpoczęcia promocji. m) Data zakończenia (wymagana): Zdefiniuj datę zakończenia promocji. n) Porządek sortowania: Ustaw porządek sortowania do promocji.

Metody promocji

Zakładka Metody promocji składa się z następujących pozycji, które były potrzebne podczas tworzenia promocji:

236

a) Metoda promocji (wymagana): Aby utworzyć promocję w systemie, typ metody promocji musi być wybrany z następujących metod promocji: 1) Wyłączenie sprzedaży Za pomocą tej metody promocji można utworzyć promocję, aby zapewnić zniżki na produkty sprzedaży. Przykład: a) Kup produkt X i odbierz 10% na produkcie X b) Kup produkt X i produkt Y i odbierz 50% na produkty X i Y 2. Kup X i zyskaj Y Dzięki tej metodzie promocji możesz utworzyć promocję na zapewniać zniżki na promowane produkty. Przykład: a) Kup produkt X i uzyskaj produkt wolny od Y b) Kup produkt X i produkt Y i uzyskaj 50% zniżki na produkt Z 3) Wydało $ X więcej i uzyskaj $ Y wył. Dzięki tej metodzie promocji możesz utworzyć promocję, np. " Wydało X $ więcej z produktu X i Get 50% wyłączone na produkt X ". 4) Najtańszy produkt darmowy Dzięki tej metodzie promocji możesz utworzyć promocję, aby oferować zniżki na najtańsze produkty w koszyku. Przykład: a) Kup produkty X, Y i Z oraz odbierz 40% od najtańszego produktu b) Kup produkty X, Y i Z i uzyskaj najtańszy produkt za darmo b) Typ rabatu: Wybierz typ rabatu (Procent / Naprawiono). Wartość domyślna będzie procentowa. c) Rabat (wymagany): Podaj wartość rabatu. (Rabat zostanie zastosowany cena produktu). d) Min. suma całkowita (wymagana): ustaw minimalną sumę koszyka, która musi zostać osiągnięta, aby użyć promocji. e) Min. całkowita ilość (wymagane): Ustaw minimalną ilość w wózku, która musi zostać wykorzystana, aby skorzystać z promocji. f) Sprzedaż Ilość produktu (wymagana): Określ ilość produktów sprzedaży. (Wymagane w przypadku metod promocji Sprzedaż wyłączona i Wydaj X $ więcej i Get $ Y Wył) g) Rodzaj produktu: Wybierz rodzaj produktu (Any / All Product). (Dowolny produkt – zniżka do zastosowania, jeśli ktoś z wybranych produktów był obecny w koszyku, Wszystkie produkty – Rabat do zastosowania, jeśli wszystkie wybrane produkty były obecne w koszyku). h) Zużyta kwota (wymagana): Zdefiniuj wydaną kwotę. (Wymagane w przypadku metody promocji Spędzono $ X więcej i Get $ Y Off) i) Kup produkt (wymagany): Wybierz kup produkt z ilością (wymagany w metodzie promocji Kup X i pobierz Y). j) Uzyskaj produkt (wymagany): Wybierz otrzymaj produkt z ilością (Wymagany z metodą promocji Kup X i Zyskaj).

Karta bannerów promocyjnych składa się z następujących wpisów, które były potrzebne podczas tworzenia promocji:

237

a) Prześlij baner (opcjonalnie): Możesz przesłać baner z promocją, która ma być pokazana w sklepie. Aby wyświetlić baner promocyjny na sklepie, zapoznaj się z zakładką Promocja.

3. Karta Układ baneru

1. Ta karta wyświetli szczegóły wszystkich banerów reklamowych, które istnieją w systemie, jak pokazano poniżej.

238

2. Możesz dodać nowy baner lub usunąć istniejący baner z listy banerów reklamowych. 3. Możesz zdefiniować następujące pola dla banera promocyjnego: a) Układ banera: Wybierz promocję z listy, która ma baner, który ma być wyświetlany w sklepie. b) Wymiar (szerokość * wysokość): Zdefiniuj wymiar (szerokość * wysokość), aby baner był wyświetlany w sklepie. c) Układ: Ustaw układ banera (Strona, na której ma się pojawić wybrany baner). d) Pozycja: Ustaw pozycję banera. e) Status: Określ status banera. (Domyślnie zostanie włączone) f) Porządek sortowania: Ustaw porządek sortowania banera.

4. Karta Raporty

1. Zakładka Raporty promocyjne składa się z trzech wykresów pokazujących graficzną reprezentację wykorzystywanej promocji, która w systemie: a) Sprzedaż za pomocą Push Cart Promotion: Ten wykres przedstawia szacunkową całkowitą sprzedaż dokonaną przy użyciu promocji wózków push w odniesieniu do sprzedaży bez promocji wózka push .

239
b) Najczęściej używana promocja na pięć pchających koszyków: Ten wykres pokazuje najczęściej używaną promocję pięciu wózków push spośród wszystkich promocji w systemie.

240
c) Codzienna używana promocja wózka push: Ten koszyk pokazuje promocję numeru wózka używanego codziennie. Możesz uzyskać numer promocyjny wózka używanego w określonych terminach za pomocą filtra.

241

 

Promocja w sklepach

1. Promocja zostanie wyświetlona na stronie produktów z następującymi warunkami: a) Minimalna kwota minimalna: minimalna całkowita kwota, która musi zostać wykorzystana, aby skorzystać z promocji. b) Min. łączna ilość: minimalna całkowita ilość, która musi zostać wykorzystana, aby wykorzystać promocję. c) Min. ilość produktu: Minimalna ilość produktu, która musi zostać wykorzystana, aby skorzystać z promocji.

242

2. Promocja zastosowana do dowolnego produktu w koszyku zostanie wyświetlona na stronie koszyka zakupów, sumie zamówienia, stronie zamówienia, jak pokazano poniżej:

243

3. Jeśli promocja dotyczy dowolnego produktu w koszyku, zostanie wyświetlony wózek push pokazany poniżej strona koszyka na zakupy co pozwoli użytkownikowi na łatwiejsze dodawanie produktów ze zniżkami do koszyka na zakupy.

244

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *