Moduł tabeli rozmiarów Prestashop – instrukcja obsługi


Wprowadzenie

Połączenia Dodatek do tabeli rozmiarów produktów Prestashop to moduł do tworzenia tabel rozmiarów dla Prestashop. Korzystając z tego rozszerzenia, sprzedawca może wyświetlać różne typy tabel rozmiarów dla każdej kategorii, produktu i producenta dostępnych w jego sklepie.

Administrator sklepu eCommerce może przypisać pojedynczy wykres w numerze „n” kategorii w jednej konfiguracji. Produkty w kategorii domyślnej będą wyświetlać tabelę rozmiarów na stronie docelowej produktu. Administrator sklepu eCommerce może przypisać utworzoną tabelę rozmiarów do dowolnego produktu lub dowolnej kategorii lub dowolnego producenta. Produkt może mieć unikalną tabelę rozmiarów, co oznacza, że ​​każdy sprzedawca może przypisać wstępnie skonfigurowaną tabelę do dowolnego produktu.

Administrator sklepu eCommerce może przypisać wykres do określonego produktu lub produktów określonej kategorii lub produktów określonego producenta. W ten sposób za pomocą tego modułu tabeli rozmiarów produktów Prestashop właściciel sklepu eCommerce może łatwo rozwiązać problemy klientów sklepu związane z rozmiarem. Przyjazny dla użytkownika interfejs tego rozszerzenia katalogu rozmiarów Prestashop czyni go bardziej użytecznym.

Funkcje –

 • Moduł tabeli rozmiarów produktu Prestashop umożliwia administratorowi eCommerce wyświetlanie tabeli rozmiarów na stronach produktów w sklepie eCommerce.
 • Instalacja i konfiguracja tego dodatku do przewodnika po rozmiarach Prestashop jest bardzo łatwa.
 • Administrator sklepu może bez problemu włączać / wyłączać to rozszerzenie katalogu rozmiaru Prestashop.
 • Dodatek Popup z tabelą rozmiarów Prestashop jest w pełni konfigurowalny.
 • Moduł łącza do tabeli rozmiarów Prestashop oferuje prostą i bezproblemową implementację.
 • Do konfiguracji tego wyskakującego dodatku z tabelą rozmiarów nie jest wymagana żadna wiedza techniczna.
 • Rozszerzenie katalogu rozmiarów Prestashop zapewnia opcję dodawania obrazów, wskazówek lub dowolnej treści HTML do tabeli rozmiarów.
 • Przewodnik po rozmiarach Prestashop dla kategorii produktów, pojedynczego produktu lub producenta.
 • Zgodnie z wymaganiami można dodać nieograniczoną liczbę wierszy i kolumn w tabelach rozmiarów.
 • Rozszerzenie tabeli rozmiarów produktów Prestashop zapewnia opcję podglądu.
 • Pomaga w podjęciu decyzji o zakupie.
 • Wtyczka Katalog rozmiarów Prestashop jest kompatybilna z wieloma językami.

Co nowego w aktualizacji 1.0.7:

Konfigurowalna tabela rozmiarów:

Możesz teraz dostosować tabelę rozmiarów do swoich potrzeb i preferencji, zapewniając swoim klientom bardziej spersonalizowane wrażenia.

Aktualizacja funkcji JEDNOSTKI:

Dzięki tej funkcji administrator ma możliwość określenia jednostki miary dla tabel rozmiarów

Niestandardowe CSS i JS:

Możesz teraz ładować własne niestandardowe pliki CSS i JS, co pozwala na dalsze dostosowywanie i ulepszanie wyglądu i stylu.

Ulepszone wyskakujące okienko:

Całkowicie zaktualizowany moduł tabeli rozmiarów 1.0.7 umożliwia wyświetlanie wyskakujących okienek nad innymi wyskakującymi okienkami lub bezpośrednio na stronie produktu pod przyciskiem „Dodaj do koszyka”, zapewniając bardziej płynne i przyjazne dla użytkownika doświadczenie zarówno dla użytkowników, jak i administratorów Presta .

Nowe opcje reguły:

Teraz administratorzy sklepu Prestashop mogą znaleźć dwie nowe opcje reguł oparte na referencji i atrybucie produktu, dając administratorom większą elastyczność i kontrolę nad sposobem mapowania wykresów z produktami.

Kompatybilność z wieloma sklepami:

Całkowicie nowy moduł tabeli rozmiarów Prestashop jest teraz kompatybilny z multistore. Administratorzy sklepu PrestaShop mogą teraz łatwiej i wydajniej zarządzać i dostosowywać swoją platformę e-commerce.

Korzyści oferowane przez tabelę rozmiarów produktów Prestashop:

 • Za pomocą tego dodatku do przewodnika po rozmiarach Prestashop administrator sklepu może tworzyć odpowiednie tabele rozmiarów, po prostu wprowadzając wartości.
 • Rozszerzenie katalogu rozmiarów Prestashop umożliwia e-handlowcowi ustawienie tabeli rozmiarów dla określonej kategorii, produktu lub producenta.
 • Ta tabela rozmiarów będzie dostępna na każdej stronie produktu, aby ułatwić korzystanie ze sklepu.
 • Administrator może dodać n liczbę wierszy i kolumn w tabeli rozmiarów.
 • Opcja podglądu jest dostępna na zapleczu.
 • Te informacje związane z rozmiarem zmniejszają liczbę zwrotów produktów w oparciu o problemy z rozmiarem.
 • Za pomocą rozszerzenia katalogu rozmiarów Prestashop klienci mogą przejrzeć tabelę rozmiarów przed zakupem produktu.
 • Tabela rozmiarów produktów Prestashop umożliwia dodawanie tekstu i obrazów w tabeli rozmiarów dla lepszego zrozumienia.
 • Klienci mogą łatwo zrozumieć wytyczne podane w tabeli rozmiarów.
 • Moduł Tabela rozmiarów oferuje administratorom możliwość korzystania z modułu w swoich sklepach Multi-Store Prestashop.
 • Wraz ze wszystkimi wstępnie dostosowanymi opcjami, administratorzy mogą teraz również dodawać niestandardowe CSS i JS, aby poprawić wygląd i styl swojej tabeli rozmiarów produktów.
 • Wiele reguł opartych na warunkach atrybutów.

Kroki instalacji Tabela rozmiarów Prestashop Moduł

Aby zainstalować dodatek do tabeli rozmiarów produktów Prestashop, wykonaj następujące kroki:

1. Dodaj folder dodatków do folderu modułów w systemie. 2. Po dodaniu tego folderu dodatków system wyświetli listę dodatków na stronie modułu w kategorii funkcji front office, jak podano poniżej:

Instalacja modułu tabeli rozmiarów Prestashop

3. Kliknij zainstalować, aby to zainstalować Prestashop Addon.

Moduł administracyjny

Po zainstalowaniu modułu w pasku menu sklepu pojawia się nowa pozycja o nazwie „Tabela rozmiarów”. To menu będzie zawierało podmenu, które dodatkowo będzie zawierało następujące opcje.

Moduł administracyjny

1. Zestaw atrybutów

2. Wykres

3. Tabela kategorii/producentów

4. Wykres kategorii

5. Karta produktu

Każda sekcja została szczegółowo opisana poniżej.

Ustawienie konfiguracji:

W poniższej zakładce administratorzy sklepu mogą skonfigurować swój moduł tabeli rozmiarów Prestashop i wybrać wszystkie główne atrybuty tabeli rozmiarów, takie jak kolory komponentów, CSS, JS itp.

prestashop-size-chart-module-configuration-settings

Włącz / Wyłącz:

Administratorzy sklepu mogą włączać / wyłączać moduł za pomocą tego konkretnego przycisku.

Wyświetl tabelę rozmiarów w wyskakującym okienku:

Gdy to ustawienie jest włączone, tabela rozmiarów zostanie wyświetlona w wyskakującym okienku, w przeciwnym razie zostanie wyświetlona bezpośrednio pod przyciskiem „Dodaj do koszyka”.

Podaj kolor tekstu wiersza i kolumny tabeli rozmiarów:

Ta konkretna opcja będzie zarządzać kolorem tekstu w wierszach i kolumnach tabeli rozmiarów.

Wprowadź kolor tła wiersza i kolumny wykresu rozmiarów:

Podobnie jak kolor tekstu, administratorzy sklepu Prestashop mogą zarządzać kolorem tła wierszy i kolumn tabeli rozmiarów.

Wprowadź kolor tekstu danych tabeli rozmiarów:

Za pomocą tego przycisku administratorzy sklepu mogą zarządzać kolorem tekstu danych tabeli rozmiarów.

Wprowadź kolor tła danych wykresu rozmiarów (wiersz nieparzysty):

Tutaj możesz wybrać kolor tła danych tabeli rozmiarów. Ta opcja zarządza kolorem tła tylko dla rzędu nieparzystego.

prestashop-sizechart-data-background-color

Wprowadź kolor tła danych wykresu rozmiarów (parzysty wiersz):

Podobnie jak kolor tła nieparzystych wierszy, sprzedawcy sklepu Prestashop mogą zarządzać kolorem tła danych dla parzystych wierszy z tej opcji.

Wprowadź kolor tła wyskakującego okienka tabeli rozmiarów:

Ta opcja pozwoli administratorom sklepu zarządzać kolorem tła wyskakującego okienka SizeChart.

Niestandardowe CSS:

W poniższym polu tekstowym administratorzy mogą wprowadzić dostosowany CSS, aby brzmiała ich tabela rozmiarów.

Niestandardowy JS:

Podobnie, tego konkretnego pola można użyć do dodania dostosowanego JS do tabeli rozmiarów.

zestaw atrybutów

Gdy administrator kliknie tę opcję, pojawi się tabela zawierająca szczegóły wszystkich atrybutów wykresu, który został utworzony do tej pory. Administrator może również utworzyć nowy zestaw atrybutów, klikając ikonę dodawania nad tabelą. Po kliknięciu przez administratora ikony dodawania pojawi się nowy formularz zawierający następujące pola.

tabela-rozmiarów-dodaj-nowy-zbiór-atrybucji

1. Aktywny: To pole wskazuje, czy określony zestaw atrybutów jest włączony, czy nie. Zestaw atrybutów będzie działał tylko wtedy, gdy jest włączony.

2. Unikalny identyfikator: W tym polu administrator musi wprowadzić unikalną nazwę zestawu atrybutów, z którego atrybut będzie identyfikowany na zapleczu sklepu, aby utworzyć pełnowymiarową tabelę.

3. Jednostki mapy: Ta funkcja pozwala wybrać jednostki, które chcesz powiązać z tabelami rozmiarów. Odwiedzając stronę z tabelami rozmiarów, możesz utworzyć Jednostki dla wybranej tabeli rozmiarów, a następnie zmapować je do preferowanych tabel za pomocą tej opcji.

4. Jednostka wartości: Jest to pole, w którym administrator wybierze jednostkę zestawu atrybutów, która może być w calach, cm, km, gramach.

5. Etykiety kolumn wykresu: W tym polu administrator sklepu Prestashop eCommerce musi wybrać etykiety kolumn wykresu i ich nazwę w różnych językach sklepu. Administrator może dodać liczbę „n” etykiet kolumn.

6. Etykiety wierszy wykresu: W tym polu administrator sklepu eCommerce musi wybrać etykiety wierszy wykresu i ich nazwy w różnych językach sklepu. Administrator może dodać liczbę „n” etykiet kolumn.

7. Podgląd:�Klikając ten link, administrator sklepu Prestashop może wyświetlić podgląd zestawu atrybutów, który zostanie utworzony przez wartości wypełnione powyżej.

Zestaw atrybutów 1

Prestashop Opcja podglądu dodatku do tabeli rozmiarów produktów

8.�Akcje: Dostępne są również akcje takie jak edytuj i usuwaj, aby edytować wpisy, które zostały już wykonane przez administratora.

Wykresy

Tutaj administrator utworzy pełny wykres przy użyciu zestawów atrybutów utworzonych na poprzedniej karcie. Aby utworzyć wykres, administrator sklepu eCommerce musi kliknąć przycisk dodawania po prawej stronie wykresu. Gdy tylko administrator sklepu eCommerce kliknie ten przycisk dodawania, pojawi się nowy formularz z następującymi opcjami.

konfiguracja wykresów

1. Aktywny: Stąd administrator sklepu Prestashop może włączyć lub wyłączyć wykres. Wykres będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy jest włączony.

2. Tytuł: Jest to tytuł wykresu, który jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego w celu jednoznacznej identyfikacji wykresu podczas przypisywania go do produktu, kategorii lub producenta.

3. Zestaw atrybutów: To pole będzie zawierać wszystkie zestawy atrybutów danych, które zostały utworzone wcześniej i są włączone. Administrator może wybrać dowolny z atrybutów ustawionych w tym polu.

4. Wartości wykresu: Po wybraniu przez administratora zestawu atrybutów musi on/ona wpisać wartości, które zostaną odzwierciedlone tam, gdzie ten wykres będzie używany.

5. Instrukcje dotyczące tabeli rozmiarów: Tutaj administrator może dodać instrukcje, które jego zdaniem są ważne, aby klienci zrozumieli powyższy zestaw atrybutów.

6. Akcje: Dostępne są również akcje takie jak edytuj i usuwaj, aby edytować wpisy, które zostały już wykonane przez administratora.

Wykresy 1

7. Obowiązująca zasada: Stąd administratorzy mogą wybrać regułę, dla której wykres produktu będzie wyświetlany na stronie produktu. Na przykład podaliśmy tutaj 2 opcje. Korzystając z pierwszego, administratorzy sklepu mogą dodawać warunki do wykresu na podstawie cech produktu, takich jak kolor, warunki i inne. Oprócz korzystania z innej opcji (referencji), administratorzy mogą dodać referencję produktu w polu tekstowym, a wykres zostanie automatycznie zastosowany do wszystkich produktów, które mają wspomniane referencje.

Wykres producenta

konfiguracja wykresu producenta

W tej zakładce pojawia się tabela. Ta tabela pokazuje, które wykresy są mapowane do którego producenta. Aby dodać nowy wpis, administrator może kliknąć ikonę dodawania, która pojawia się po prawej stronie tabeli. Po kliknięciu przycisku dodaj ikonę pojawia się następujący formularz –

1. Aktywny: To pole decyduje o tym, czy wykres ma być włączony, czy wyłączony. Wykres działa tylko wtedy, gdy jest włączony od tego końca.

2. Kategoria: Tutaj administrator może wybrać kategorię produktów, w których powinien pojawić się ten wykres.

3. Producent: W tym polu administrator musi wybrać producenta, do którego ma być zmapowany ten konkretny wykres.

4. Dostępny wykres: W tym polu wymienione są wszystkie utworzone do tej pory wykresy. Administrator może wybrać dowolny wykres z tego pola, a następnie zapisać ustawienia.

5. Podgląd: Administrator może również wyświetlić podgląd wykresu, klikając przycisk podglądu poniżej.

6. Akcje: Dostępne są również akcje takie jak edytuj i usuwaj, aby edytować wpisy, które zostały już wykonane przez administratora.

Wykres producenta 1

Wykres kategorii

W tej zakładce pojawia się tabela. Ta tabela pokazuje, które wykresy są mapowane do której kategorii. Po kliknięciu przycisku dodaj ikonę pojawia się następujący formularz –

tabela-wykresów-kategorii

pola-tabeli-wykresu-kategorii

1. Aktywny: To pole decyduje o tym, czy wykres ma być włączony, czy wyłączony. Wykres działa tylko wtedy, gdy jest włączony od tego końca.

2. Kategoria: Tutaj administrator sklepu Prestashop może wybrać kategorię produktów, w których powinien pojawić się ten wykres.

3. Dostępny wykres: W tym polu wymienione są wszystkie utworzone do tej pory wykresy. Administrator może wybrać dowolny wykres z tego pola, a następnie zapisać ustawienia.

4. Podgląd: �Administrator sklepu eCommerce może również wyświetlić podgląd wykresu, klikając przycisk podglądu poniżej.

Wykres kategorii

Wykres kategorii 2

Tabela produktów

W tej zakładce pojawia się tabela. Ta tabela pokazuje, które wykresy są mapowane do którego produktu. Po kliknięciu przycisku dodaj ikonę pojawia się następujący formularz –

tabela-karta-produktu

1. Aktywny: To pole decyduje o tym, czy wykres jest włączony, czy wyłączony. Wykres działa tylko wtedy, gdy jest włączony od tego końca.

2. Wybierz produkt: W tym polu pojawiają się wszystkie produkty dostępne w tym konkretnym sklepie, a administrator może wybrać dowolny z tych produktów i zmapować ten produkt z tym konkretnym wykresem.

3. Dostępny wykres: W tym polu wymienione są wszystkie utworzone do tej pory wykresy. Administrator może wybrać dowolny wykres z tego pola, a następnie zapisać ustawienie.

4. Podgląd: Administrator może również wyświetlić podgląd wykresu, klikając przycisk podglądu poniżej.

Karta produktu 1

Karta produktu 2

Jednostki tabeli rozmiarów:

W poniższej zakładce oferowanej przez dodatek do tabeli rozmiarów Prestashop administrator może zarządzać wszystkimi jednostkami tabeli rozmiarów. Administrator może nie tylko modyfikować dodane jednostki, ale także dodawać dowolną liczbę jednostek do tabel rozmiarów.

tabele rozmiarów

Moduł frontonu

Kiedy to rozszerzenie jest włączone z zaplecza po wykonaniu wszystkich wpisów, po prawej stronie strony pojawia się link o nazwie „WYŚWIETL TABELE ROZMIARÓW”, tak jak na zrzucie ekranu poniżej.

Ponadto, jeśli włączona jest opcja „Wyświetl tabelę rozmiarów w wyskakującym okienku”, przycisk „Wyświetl tabelę rozmiarów” jest dostępny, w przeciwnym razie tabela jest wyświetlana bezpośrednio pod przyciskiem Dodaj do koszyka.

zmapowana tabela rozmiarów produktu

Może tak być w przypadku, gdy produkt ma mapkę zmapowaną na siebie, ma też mapkę zmapowaną na swoją kategorię, a także ma mapkę zmapowaną na swojego producenta. W tym przypadku zdecydowano o priorytecie wykresu. Tak więc priorytet wykresu produktu jest wyższy niż priorytet wykresu kategorii, a priorytet wykresu kategorii jest wyższy niż priorytet wykresu producenta.

Tak więc wykres na stronie produktu jest pokazany zgodnie z zasadą pierwszeństwa, która została wyjaśniona powyżej.

Kiedy klient kliknie w link, pojawi się pop-up ze wszystkimi danymi rozmiaru dla tego produktu.

tabela-rozmiar-prestashop

Mamy nadzieję, że omówiliśmy wszystkie wątpliwości dotyczące instalacji i przewodnika po produkcie Rozszerzenie PrestaShop. Powinieneś również sprawdzić nasz blog na Jak możesz wyeliminować rozproszenie dzięki One Page Checkout.

W ten sposób ten dodatek do tabeli rozmiarów produktów Prestashop ułatwia zakupy klientom online. Administrator może zmniejszyć złożoność wyboru idealnego rozmiaru. Korzystając z tej wtyczki tabeli rozmiarów produktów Prestashop, administrator może wyświetlać tabele rozmiarów na stronie produktu. Klienci mogą łatwo kupować produkty po obejrzeniu tabeli rozmiarów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego dodatku do wykresu rozmiarów Prestashop, odwiedź stronę Knowband.

Tabela rozmiarów produktów Knowband Prestashop Link do modułu:� https://www.knowband.com/prestashop-product-size-chart

Dodatek wyskakujący z tabelą rozmiarów Knowband Prestashop Obejrzyj wideo: https://www.youtube.com/watch?v=DVq2y9pWGGM&feature=youtu.be

Tabela rozmiarów produktów Knowband Prestashop Admin Demo Link:�

https://ps.knowband.com/demo3/16/admin1/index.php?controller=AdminLogin&token=ffa17b0c72ff8c0ab7cf3e344c5ae4fc&redirect=AdminChartAttributesSet&demo_lang=en

Rozszerzenie tabeli rozmiarów produktów Knowband Prestashop Front Demo Link:�� https://ps.knowband.com/demo3/16/en/evening-dresses/30-morbi-in-sem-quis-dui.html

Moduł łącza tabeli rozmiarów Knowband Prestashop Link do sklepu Addon: https://addons.prestashop.com/en/additional-information-product-tab/23493-knowband-product-size-chart.html

Skontaktuj się z nami na support@knowband.com dla każdego zapytania lub niestandardowego żądania zmiany zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *