Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon- Podręcznik użytkownika

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

1.0 Wprowadzenie

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon?by Knowband is a Prestashop module that allows the system to automatically sync customers email addresses of your store on Mailigen Account or MailChimp Account or both accounts. Mailigen and Mailchimp both are email service providers through which you can send newsletters or emails related to your services and offers to your customers. Also, Both provides number of email templates which you can select as per your need.

1.1 Korzyści administratora:

1. Ten dodatek Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator umożliwia administratorowi sklepu włączanie / wyłączanie modułu zgodnie z potrzebami. 2. Funkcja inteligentnej synchronizacji umożliwia administratorowi subskrybowanie użytkowników na swoje konta Mailigen i MailChimp. 3. Rozszerzenia Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator oferują funkcję inteligentnej synchronizacji. Jednak moduł synchronizuje wiadomości e-mail, gdy tylko fokus zostanie zamazany z pola e-mail. 4. Rozszerzenie Prestashop Mailigen pozwala administratorowi sklepu zsynchronizować konto Mailigen, wprowadzając klucz API Mailigen. 5. Moduł integratora Prestashop MailChimp umożliwia administratorowi sklepu zsynchronizowanie konta MailChimp poprzez wprowadzenie klucza API MailChimp. 6. Administrator sklepu może z łatwością zsynchronizować konto Mailigen i MailChimp ze swoim sklepem bez żadnych kłopotów. 7. Za pomocą tego Magento Addon, sprzedawcy internetowi mogą wysyłać kampanie e-mailowe do wszystkich klientów, którzy zarejestrowali się na stronie lub nie. 8. Zaawansowana funkcja tego rozszerzenia Prestashop, administrator może również zawierać Identyfikator pola i Identyfikator klasy, aby synchronizować wiadomości e-mail z innych niż domyślne pól e-mail. 9. Dodatek Prestashop pomaga sprzedawcy Prestashop w marketingu e-mailowym. 10. Administrator może zwiększyć przychody z witryny.

Instalacja 2.0

Po zakupie rozszerzenia Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator otrzymasz następujące pliki:

1. Skompresowany plik w formacie ZIP (zawiera kod źródłowy modułu) 2. Instrukcja obsługi

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować rozszerzenie:

1. Rozpakuj skompresowany plik. Zawierałaby pliki i foldery, jak pokazano poniżej –

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

2. Skopiuj wszystkie pliki i foldery z rozpakowanego folderu do katalogu "moduły" sklepu na ścieżce – Katalog główny / moduły /.

3. Teraz rozszerzenie Prestahsop jest gotowe do zainstalowania w Twoim sklepie i możesz to znaleźć w sklepie Admin -> Moduły i usługi. Zostałoby to pokazane poniżej:

Dla Prestashop 1.6.xx

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon
Dla Prestashop 1.7.xx

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon
4. Kliknij "zainstalować", aby zainstalować dodatek do poczty Prestahsop MailChimp, pokaże się okienko pop-up dla potwierdzenia Kliknij na" Kontynuuj instalację "W tym kroku zainstalujesz dodatek Prestashop i pokaż powiadomienie -"Moduły zainstalowane pomyślnie“.

3.0 Jak skonfigurować moduł?

To rozszerzenie Prestashop Mailigen i MailChimp integrator można skonfigurować, a Właściciel sklepu może skonfigurować lub skonfigurować ten moduł Prestashop za pośrednictwem panelu administratora sklepu, wykonując następujące czynności:

1. Przejdź do Store Admin -> Moduły i usługi 2. Znajdź "Mailigen and MailChimp" i kliknij przycisk "konfiguruj" podany odpowiednio do modułu. 3. Otworzy się nowa strona, jak pokazano poniżej –

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

Panel administracyjny 4.0

Panel administracyjny będzie miał zakładki 3 do konfiguracji tej wtyczki, jak pokazano poniżej:

 1. Ustawienia ogólne
 2. Ustawienia Mailigen
 3. Ustawienia MailChimp

Ustawienia ogólne 4.1

Ta sekcja rozszerzeń Prestashop Mailigen i MailChimp umożliwia sprzedawcom internetowym włączanie / wyłączanie dodatku Prestashop z kilkoma dodatkowymi konfiguracjami.

Aby skonfigurować Ustawienia ogólne, wykonaj poniższe kroki

1.Goto Prestashop Moduł i usługi -> Moduł i usługi
2. Poda listę wszystkich modułów sklepu. Odnaleźć 'Mailigen i MailChimp"na liście modułów. 3. Teraz kliknij "Konfigurowanie"podany przycisk odpowiadający"Mailigen i MailChimp"moduł. 4. Przekierowałby sprzedawcę eCommerce na nową stronę, jak pokazano poniżej –

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon
5.Update wartości podanych pól odpowiadających 'Ustawienia ogólne"według potrzeb. 6. Teraz kliknij "Zapisz"i sprawdzi i zapisze podane wartości.

to jest to!

Od tego momentu administrator może włączyć / wyłączyć rozszerzenie Prestahsop

Na karcie Ustawienia ogólne będą dostępne następujące opcje:

1. Za pomocą tego przycisku można włączyć / wyłączyć moduł Knowband Prestahsop Mailigen i MailChimp. Domyślnie będzie wyłączony.

2. Inteligentna synchronizacja:Ta opcja po włączeniu, identyfikator e-mail po sprawdzeniu poprawności zostanie zsynchronizowany, jeśli gość / gość / klient usunie fokus po wypełnieniu pola e-mail, niezależnie od tego, czy użytkownik przesłał formularz, czy nie, lub użytkownik wybrał opcję subskrypcji biuletynu. Jeśli jest wyłączona, wiadomość e-mail będzie synchronizowana tylko po przesłaniu formularza i jeśli klient wybrał subskrypcję biuletynu.

3. Synchronizuj wiadomość e-mail ze strony usługi Google Checkout:Z tego przycisku można ustawić, czy synchronizacja wiadomości e-mail ze strony kasy, czy nie. Jeśli ta opcja jest włączona, poczta e-mail zostanie zsynchronizowana ze strony płatności do kont skonfigurowanych w panelu administracyjnym. Jeśli klient wybierze opcję wejścia do gościa, zostanie zsynchronizowany tylko adres e-mail wypełniony podczas dokonywania płatności.

4. Synchronizuj e-mail ze strony rejestracji: Z tej opcji administrator sklepu Prestashop może ustawić, czy synchronizować wiadomości e-mail ze strony rejestracji, czy nie. Jeśli ta opcja jest włączona, poczta e-mail zostanie zsynchronizowana ze strony rejestracji na konta skonfigurowane w panelu administracyjnym. Jeśli gość zdecyduje się utworzyć konto na stronie kasy lub gościem zarejestrować się w obu przypadkach, e-mail zostanie zsynchronizowany, jeśli on wybierze "zapisz się na newsletter".

5. Identyfikator pola e-mail lub klasa (jeśli istnieje):To pole tekstowe służy wyłącznie do celów programistycznych. Z tej opcji sklepy internetowe

Ustawienia 4.2 Mailigen

Ta sekcja umożliwia administratorowi sklepu włączanie / wyłączanie funkcji Mailigen, która umożliwia systemowi synchronizowanie wiadomości e-mail w systemie Mailigen.

Musisz wykonać poniższe kroki, aby skonfigurować ustawienia Mailigen –

1. Przejdź do Moduł i usługi -> Moduł i usługi
2. Będzie zawierał listę wszystkich modułów sklepu. Odnaleźć 'Mailigen i MailChimp"na liście modułów. 3. Teraz kliknij "Konfigurowanie"podany przycisk odpowiadający"Mailigen i MailChimp"moduł. 4. Przekieruje to właściciela sklepu do nowej strony. Kliknij "Ustawienia Mailigen"i otworzy nową sekcję, jak pokazano poniżej – \

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon
5. Zaktualizuj wartości podanych pól zgodnie z potrzebą. 6. Teraz kliknij "Zapisz", a następnie zweryfikuj i zapisz podane wartości. 7. to jest to!

W zakładce Ustawienia Mailigen dostępne będą następujące opcje.

Włączyć:Z tej opcji administrator może włączyć / wyłączyć ustawienia Mailigen. Początkowo będzie wyłączony.

Mailigen API Key:Klucz API Mailigen jest kluczem, który użytkownik utworzył na swoim koncie Mailigen na stronie www.mailigen.com. Ten klucz API zostanie użyty do połączenia z Mailigen API. Wypełnij pole API odpowiednim API i kliknij przycisk Pobierz listę. Lista rozwijana będzie widoczna i zawiera wszystkie listy związane z tym kluczem API Mailigen.

Listy mailigen: Listy mailigen będą dostępne po dostarczeniu klucza API Mailigen.

Moduł integratora poczty e-mail Prestashop

UWAGA: Jeśli pole Mailigen Settings> Mailigen API key jest puste, nie będą wyświetlane żadne listy, ale zamiast tego pojawi się komunikat o błędzie "Brak list dla tego klucza API!" jak pokazano na powyższym ekranie.

Aby skonfigurować konto Mailigen

 • Odwiedzić mailigen i utwórz konto. Po utworzeniu konta zaloguj się na swoje konto.
 • W Dashboard kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu pulpitu, jak widać na ekranie poniżej.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

 • Po kliknięciu ikony ustawień pojawi się menu rozwijane, kliknij przycisk API w tym menu. Ekran jest podany poniżej:

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator

 • Po kliknięciu linku "API keys" administrator zostanie przekierowany na nową stronę, na której może dodać klucz API. Kliknij Dodaj kluczowe łącze, aby utworzyć interfejs API.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator

 • Po wygenerowaniu klucza klucz API będzie widoczny na liście, jak pokazano poniżej. Użyj tego klucza, załaduj swoje listy w wtyczce.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator

 • Teraz, aby utworzyć listę, przejdź do karty Listy w górnym menu. Zostanie otwarte menu rozwijane. Kliknij link "Moje listy", aby wyświetlić listy lub utworzyć listy.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator

 • Na stronie Moje listy kliknij "Utwórz listę", aby utworzyć nową listę. Po utworzeniu listy będą widoczne na stronie Moje listy, jak pokazano na ekranie poniżej.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

Ustawienia 4.3 MailChimp

Ta sekcja umożliwia administratorowi włączanie / wyłączanie funkcji MailChimp umożliwiającej systemowi synchronizowanie wiadomości e-mail w systemie MailChimp.

Musisz wykonać poniższe kroki, aby skonfigurować ustawienia MailChimp –

1. Przejdź do Moduł i usługi -> Moduł i usługi
2. Będzie zawierał listę wszystkich modułów sklepu. Odnaleźć 'Mailigen i MailChimp"na liście modułów. 3. Teraz kliknij "Konfigurowanie"podany przycisk odpowiadający"Mailigen i MailChimp"moduł. 4. To przekieruje właściciela sklepu lub administratora na nową stronę. Kliknij "Ustawienia MailChimp"i otworzy nową sekcję, jak pokazano poniżej –

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon
5. Poddaj wartości podanych pól zgodnie z potrzebami. 6. Kliknij "Zapisz", a następnie zweryfikuj i zapisz podane wartości. 7. To wszystko.

Ustawienia MailChimp mają następujące opcje.

Włącz / wyłącz:Z tej opcji administrator może włączyć / wyłączyć ustawienia MailChimp. Początkowo będzie wyłączony.

MailChimp API Key:Klucz API MailChimp to klucz, który użytkownik utworzył na swoim koncie MailChimp na stronie www.mailchimp.com. Ten klucz API zostanie użyty do połączenia z interfejsem MailChimp API. Wypełnij pole API odpowiednim API i kliknij przycisk Pobierz listę. Lista rozwijana będzie widoczna i zawiera wszystkie listy związane z tym kluczem API MailChimp.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

Listy MailChimp:Listy MailChimp będą dostępne po dostarczeniu klucza API MailChimp.

UWAGA: Jeśli Ustawienia MailChimp> MailChimp API key pole jest puste, wtedy nie zostaną wyświetlone żadne listy, ale zamiast tego pojawi się komunikat o błędzie "Brak list dla tego klucza API!" jak pokazano na powyższym ekranie.

Aby skonfigurować konto MailChimp

 • Odwiedzić MailChimp i utwórz konto. Po utworzeniu konta zaloguj się na swoje konto.
 • W Dashboard kliknij przycisk w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego. Zostanie otwarte menu rozwijane, kliknij link Konto w tym menu, jak widać na ekranie poniżej.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

 • Na stronie ustawień konta widoczne będą niektóre podmenu. Kliknij podmenu "Dodatki", aby otworzyć rozwijane menu. Kliknij "Klawisze API", jak pokazano na ekranie poniżej:

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

 • Na stronie kluczy API kliknij "Utwórz klucz", aby wygenerować klucz API. Po utworzeniu nowy klucz API zostanie dodany do listy kluczy API. Ekran jest podany poniżej:

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

 • Teraz, aby utworzyć listę, kliknij kartę Listy w górnym menu. Administrator zostanie przekierowany na nową stronę, na której będzie mógł również przeglądać listy i tworzyć listy. Ekran jest podany poniżej:

Prestashop MailChimp Integrator Addon

 • Na stronie Listy kliknij "Utwórz listę", aby utworzyć nową listę. Po utworzeniu listy będą widoczne na stronie Listy, jak pokazano na ekranie poniżej.

Prestashop MailChimp Integrator Addon

Przedni koniec 5.0

Subskrypcja newslettera

Jeśli opcja Inteligentna synchronizacja jest wyłączona, a klient lub gość wprowadza wiadomości e-mail w polu biuletynu, a następnie kliknij przycisk Prześlij, wiadomość e-mail zostanie dodana do list skonfigurowanych w panelu administracyjnym. Jeśli włączono inteligentną synchronizację, e-mail (jeśli jest prawidłowy) zostanie dodany do list o usunięciu fokusu z pola e-mail. Nie ma znaczenia, czy użytkownik kliknął przycisk przesyłania, czy nie.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

Strona rejestracji

Jeśli w panelu administracyjnym jest włączone ustawienie "Synchronizuj pocztę e-mail od strony rejestracji", to po zarejestrowaniu adres e-mail klienta zostanie zsynchronizowany z listami konfiguracji, jeśli wybierze opcję subskrypcji biuletynu. Jeśli włączona jest również opcja "Inteligentna synchronizacja", poczta e-mail zostanie zsynchronizowana z listami usuniętymi z pola wiadomości e-mail. Nie ma znaczenia, czy użytkownik jest zarejestrowany czy nie.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

Zamówienie Page

Jeśli strona "Synchronizuj pocztę e-mail od kasy" jest włączona w panelu administracyjnym, a następnie na stronie zamówienia dla gości po kasie, adres e-mail gościa zostanie zsynchronizowany z listami konfiguracji, jeśli wybierze opcję zapisania się do newslettera. Jeśli włączona jest również opcja "Inteligentna synchronizacja", poczta e-mail zostanie zsynchronizowana z listami usuniętymi z pola wiadomości e-mail. Nie ma znaczenia, czy kasowanie użytkownika zakończyło się powodzeniem, czy nie.

Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator Addon

Uwaga: Jeśli włączona jest funkcja "Inteligentna synchronizacja", nie ma znaczenia, czy klient lub gość zaznaczył opcję "Zapisz się do newslettera", czy nie, synchronizacja odbędzie się w przypadku zdarzenia rozmycia z pola wprowadzania wiadomości e-mail.

Możesz wypróbować dodatek Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator na swojej stronie Prestashop. Knowband Prestashop Mailigen i MailChimp Integrator rozszerzenie pomaga w e-mail marketingu do sklepu eCommerce i zwiększyć ruch na stronie.

Link modułu: https://www.knowband.com/prestashop-mailigen-mailchimp-integrator
Link demo administratora: https://ps.knowband.com/demo3/16/admin1/index.php?controller=AdminLogin&token=ffa17b0c72ff8c0ab7cf3e344c5ae4fc&redirect=AdminModules&demo_lang=en
Przednie łącze demonstracyjne: https://ps.knowband.com/demo3/16/en/login

Skontaktuj się z nami na support@knowband.com dla dowolnego zapytania lub niestandardowej prośby o zmianę zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *