Prestashop Etsy Integration Module – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

Knowband, firma świadcząca usługi e-commerce, opracowała interfejs dla właścicieli sklepów Prestashop, który może im pomóc rozpocząć sprzedaż na rynku Etsy. Dodatek do integracji Prestashop Etsy oszczędza czas sprzedawców, skracając czas poświęcony na proces ręcznego notowania. Rozszerzenie integracji rynkowej Prestashop Etsy oferuje im funkcję do obsługi zapasów i zamawiania zamówień w sklepie Etsy z zaplecza Prestashop. Etsy to rynek, który działa jako pośrednik między klientami i artystami, rzemieślnikami ręcznie robionych przedmiotów lub kolekcjonerami produktów vintage. Rynek Etsy stanowi dla sprzedawców wyjątkową platformę do prezentacji swoich produktów, dzięki czemu mogą oni rozpowszechniać wiedzę o swoich produktach i usługach za pośrednictwem tej platformy. Ważne jest również, aby rynek oferował konsumentom najlepsze usługi. Konsumenci lubią mieć opcje i alternatywy do wyboru. Stąd rynki konkurują o pozyskanie sprzedawców i oferują im doskonałe usługi, aby połączyć się ze swoimi sklepami. Etsy ma ponad 25 milionów odwiedzających każdego miesiąca, co daje sprzedawcom wspaniałą okazję dotarcia do większej grupy odbiorców.

1.1 Najważniejsze cechy modułu integracji Prestashop Etsy:

 • Prosta instalacja i szybki start: Moduł integracji Etsy Prestashop można szybko zainstalować. Przyjazny dla użytkownika interfejs rozszerzenia Prestashop Etsy pozwala na łatwy proces listy produktów na rynku Etsy.
 • Zbiorcze przesyłanie produktów:?By using this Prestashop Etsy integration addon, the admin can upload products in bulk.
 • Mapowanie kategorii sklepu z kategorią Etsy: Sprzedawcy mogą łatwo mapować atrybuty produktu i kategorię za pomocą kategorii Etsy dzięki opartej na profilach liście integratora interfejsu API Prestashop Etsy.
 • Synchronizacja szablonu wysyłki: Twórz szablony wysyłkowe z zaplecza rozszerzenia integracji Prestashop Etsy i synchronizuj te szablony z Etsy za pomocą zadań cron.
 • Synchronizacja zamówień: Zarządzaj i monitoruj zamówienia Etsy z interfejsu administracyjnego dodatku integracji Etsy Prestashop API.
 • Aktualizacja statusu zamówienia: Administrator może aktualizować status zamówień zamówień Etsy na rynku za pomocą zadań cron oferowanych przez moduł integracji Prestashop Etsy.
 • Zarządzanie zapasami: Administrator może zarządzać zapasami produktów sklepu Etsy z Prestashop Back Office. Aktualny status produktów można zsynchronizować za pomocą zadań cron oferowanych przez rozszerzenie synchronizacji Prestashop Etsy. Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w magazynie produktów lub atrybutach w sklepie Prestashop, mogą one zostać zsynchronizowane z Etsy za pomocą kliknięcia przycisku z modułem synchronizacji Etsy Prestashop.
 • Tłumaczenia językowe: Integrator Prestashop Etsy oferuje obsługę wielu języków. Administrator może wybrać drugi język dla sklepu i łatwo zsynchronizować go ze sklepem Etsy marketplace poprzez zadanie cron oferowane przez integratora Etsy Prestashop.

Nowe funkcje oferowane przez Knowband Prestashop Etsy Integrator w wersji 2.0.0:

 • Zmiany związane z UX: Aby poprawić wrażenia użytkownika, interfejs szablonu wysyłki został zmieniony, a wszystkie opcje tworzenia szablonu wysyłki zostały połączone na tej samej stronie, podobnie jak interfejs Etsy Marketplace.
 • Optymalizacja kodu:?Now the admin can sync the products from the?Products Listings?page. There are 3 options for the product sync:
 • Lokalna synchronizacja: Opcja Local Sync pozwala administratorowi zsynchronizować produkty ze sklepu PrestaShop z modułem integracji Etsy PrestaShop. Wszystkie produkty, które zostały zmapowane do profilu, zostaną umieszczone na listach produktów, a administrator może umieścić poszczególne produkty na rynku Etsy.
 • Synchronizuj produkty:?Sync Products option will sync the products to the Etsy Marketplace. All the enabled products will get synced to the Etsy Marketplace. To avoid the syncing error the admin can select the number of products to sync in one go under the General Settings. Cron set up is available to automate the process to list the products.
 • Synchronizuj status produktu:?The admin can get the listing status of the synced products by using the Sync Product Status.
 • Listy produktów:
 • Jeśli chcesz ustawić produkty jako Nieaktywne, usuń te produkty tylko z tej strony (zamiast z konta Etsy). Ustawienie produktu jako Nieaktywnego na koncie Etsy spowoduje ponowne umieszczenie produktu na Etsy przy następnym uruchomieniu CRON.
 • Administrator może wyświetlić produkty sklepu Etsy z karty Listy produktów. Kliknij na
 • Administrator może wyświetlić listę sklepów PrestaShop, klikając nazwę produktu.
 • Administrator może wyświetlić stronę z listą produktów w back-office, klikając identyfikator.
 • Teraz zamiast osobnego wyszczególnienia odmian na stronie Listy produktów, wszystkie odmiany są wymienione pod nazwą produktu.
 • Administrator może zsynchronizować poszczególne produkty z Etsy Marketplace zamiast wyświetlać cały profil.
 • Administrator może wyłączyć / włączyć elementy przed synchronizacją, a tylko włączone elementy zostaną wyświetlone w sklepie Etsy.
 • Mapowanie atrybutów:?All the PrestaShop store attributes will get synced to the Etsy Marketplace Integration module automatically and admin just needs to map these attributes to the Etsy Marketplace.
 • Atrybut kategorii Etsy:?The Etsy Category Attributes are now available in the Etsy Marketplace Integration module. The admin can set the Primary Color, Secondary Color, Holiday, Accessory Style.
 • Mapowanie produktu lub kategorii: Nowa wersja modułu integracji PretsShop Etsy marketplace oferuje opcję synchronizacji wybranych produktów lub całej kategorii z Etsy Marketplace. Na karcie Zarządzanie profilami modułu Etsy Marketplace administrator może wybrać opcję Produkt / Kategoria, aby zsynchronizować produkty ze sklepu.
 • Niestandardowe ceny:Moduł integracji Etsy Prestashop pozwala administratorowi na listę produktów na rynku Etsy w innej cenie. Administrator może zmienić cenę produktów wyświetlanych na rynku o stałą kwotę lub kwotę procentową. Zgodnie z wymaganiami, administrator może zwiększyć lub zmniejszyć cenę produktów z zaplecza dodatku do integracji Prestashop Etsy.
 • Raport sprzedaży:Karta raportu sprzedaży integracji Etsy Prestashop
 • Raport sprzedaży produktów:?The admin can even view the sales report of particular products from the back-end of the Prestashop Etsy integration plugin.
 • Sekcja sklepu: Dodatek Prestashop oferuje opcję dodania sekcji sklepowej w przedniej części rynku Etsy do e-sprzedawców. Sekcja sklepu pozwala administratorowi kategoryzować produkty w określonej kategorii. Utworzona sekcja sklepu zostanie wyświetlona w Twoim sklepie Etsy.
 • Szablon opisu produktu: Sprzedawcy elektroniczni mogą używać różnych symboli zastępczych do opisu produktu, aby zwiększyć jego skuteczność.

Instalacja 2.0

Po zakupie rozszerzenia integracji Prestashop Etsy otrzymasz następujące pliki wymienione poniżej:

1. kbetsy.zip (zawiera kod źródłowy modułu)

2. Instrukcja obsługi

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować rozszerzenie integracji Etsy Prestashop:

 • Rozpakuj plik kbetsy.zip. Będzie zawierał pliki i foldery, jak pokazano poniżej –

Prestashop Etsy Integration

 • Skopiuj wszystkie pliki i foldery z rozpakowanego folderu do katalogu „moduły” sklepu na ścieżce – Katalog główny / moduły /.
 • Teraz moduł jest gotowy do zainstalowania w sklepie i można go znaleźć w sklepie Administrator -> Moduły i usługi. Zostanie pokazane jak poniżej –

Prestashop Etsy Integration Addon

W przypadku, gdy nie możesz znaleźć modułu na liście modułów administracyjnych, spróbuj przeszukać moduł z następującymi szczegółami –

słowo kluczowe – Etsy

Kategoria – Inny

Filtruj według – Zainstalowany i niezainstalowany / włączony i wyłączony

 • Kliknij przycisk „Zainstaluj”, aby zainstalować moduł. Wyświetli się okienko wyskakujące dla twojego potwierdzenia. Kliknij opcję „Kontynuuj instalację”. Ten krok spowoduje zainstalowanie modułu i wyświetlenie powiadomienia

Konfiguracja systemu 3.0

Zanim przejdziemy dalej, ważne jest, aby wiedzieć, jaki jest prawidłowy przepływ działań w celu utworzenia tego systemu, ponieważ kilka rzeczy jest zależnych od innych rzeczy, a jeśli nie zajmiemy się nimi, trudno byłoby je płynnie przetworzyć lub być podatne na błędy.

Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy

4.0 Etsy Prestashop Integracja – konfiguracja konta sprzedawcy

Aby rozpocząć sprzedaż na Etsy Marketplace i skonfigurować dodatek integracyjny Etsy Prestashop, musisz mieć konto sprzedawcy na Etsy. W tej sekcji wymienimy wszystkie kroki, aby utworzyć konto sprzedawcy na Etsy. Znajdź je poniżej –

 • Przejdź do linku – https://www.etsy.com
 • Kliknij na "Sprzedawaj na Etsy„przycisk w prawym górnym rogu.
 • Kliknij przycisk „Zarejestruj się” na odwiedzanej stronie. Zobacz zrzut ekranu poniżej.

Moduł integracji Prestashop Etsy

 • Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Utworzy to konto sprzedawcy i wyśle ​​weryfikacyjną wiadomość e-mail na podany adres e-mail.

Prestashop Etsy Integration Plugin

 • Teraz przekieruje Cię również na inną stronę, jak pokazano poniżej.

Etsy Prestashop Integration Addon

 • Teraz prosi o skonfigurowanie preferencji sklepu. Wypełnij wszystkie wyróżnione sekcje

Integracja 5.0 Etsy Marketplace – ustaw aplikację

Aby rozpocząć komunikację między Prestashop Store a Etsy Seller Account, musisz utworzyć aplikację na Etsy Marketplace. Poniżej przedstawiono kroki, aby utworzyć aplikację na Etsy –

 1. Przejdź do linku – https://www.etsy.com/developers/register
 2. Otworzy stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z kilkoma polami wprowadzania, jak pokazano poniżej.

Prestashop Etsy API Integrator

 • Wypełnij formularz i kliknij „Przeczytaj warunki i utwórz aplikację”. Upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru „Zgodność zarządzania zapasami”.
 • Poprosiłby o zaakceptowanie „warunków”. Zaakceptuj i kliknij przycisk „Utwórz aplikację”.
 • Zarejestrowałoby to Twoją aplikację w Etsy Marketplace i podało szczegóły API, jak pokazano poniżej.

Etsy Prestashop API Integrator

Uwaga: „Termin„ Etsy ”jest znakiem towarowym firmy

Interfejs administratora 6.0

Ten dodatek do integracji Prestashop Etsy jest konfigurowalny, a ustawienia konfiguracji można aktualizować za pomocą interfejsu administratora. Po instalacji administrator sklepu może znaleźć menu o nazwie „Etsy Marketplace” w lewym panelu Admina, jak pokazano poniżej –

Prestashop Etsy Integration

Menu „Dodatek integracji Etsy Marketplace” zawiera następujące opcje –

 1. Ustawienia ogólne
 2. Mapowanie atrybutów
 3. Sekcja sklepu
 4. Szablony wysyłki
 5. Zarządzanie profilem
 6. Lista produktów
 7. Zamówienia Lista
 8. Synchronizacja
 9. Raport sprzedaży
 10. Raport sprzedaży produktów
 11. Dziennik kontroli

Każda karta jest wyjaśniona poniżej.

Ustawienia ogólne 6.1

Karta Ustawienia ogólne

Prestashop Etsy Integration Addon

 1. Włączone

Administrator może włączyć / wyłączyć moduł integracji interfejsu API Etsy Prestashop za pomocą przycisku przełączania. Jeśli ta opcja jest włączona, złącze Prestashop Etsy i wszystkie jego ustawienia będą działać, w przeciwnym razie moduł nie będzie miał wpływu na sklep.

? ? ?2. Etsy Waluta

Jest to menu rozwijane, w którym administrator musi wybrać odpowiednią walutę, która jest podobna do ich konta Etsy.

? ? ?3. Etsy API Key

To jest pole tekstowe, w którym administrator musi wprowadzić klucz API Etsy, który uwierzytelni połączenie nawiązywane między Prestashop

? ? 4. Etsy API Secret

To pole tekstowe, w którym administrator musi wprowadzić klucz tajny Etsy API obowiązkowy do uwierzytelnienia między Prestashop Domyślny język Etsy

Moduł integracji Etsy Prestashop pozwala administratorowi sklepu wybrać domyślny język sklepu.

? ?6. Wybierz język do synchronizacji

Administrator może wybrać języki dodatkowe do synchronizacji z Etsy Marketplace.

? ?7. Wybierz Typ opisu, aby zsynchronizować na Etsy

Ta opcja umożliwia sprzedawcom Etsy długi opis, krótki opis lub oba, które chcą zsynchronizować z rynkiem. Mogą wybrać dowolną opcję z opisów, które będą synchronizowane zgodnie z wyborem.

? ?8. Zamów domyślny status

To menu rozwijane i administrator musi wybrać domyślny status zamówienia importowany z Etsy do PrestaShop.

?9. Zamów status niezapłacony

To menu rozwijane i administrator musi wybrać status zamówienia niezapłaconego zaimportowanego z Etsy do PrestaShop.

?10. Zamów status wysyłki

To jest menu rozwijane, a administrator musi wybrać status wysyłki zamówienia, a jeśli status zamówienia jest ustawiony na ten status, zamówienia zostaną oznaczone jako wysłane w Etsy.

?11. Liczba elementów synchronizowanych na cron

To jest pole tekstowe, a administrator musi zdefiniować liczbę elementów, które chce zsynchronizować na crona. Po podaniu tych danych lub wypełnieniu formularza kliknij przycisk „Połącz”. Przekieruje administratora do Etsy Marketplace, aby umożliwić aplikacji dostęp do sklepu. Kliknij przycisk „Zezwól na dostęp”, jak pokazano poniżej, aby ustanowić połączenie między sklepem a Etsy Marketplace.

Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy

Przekieruje również administratora z powrotem na tę samą stronę „Ustawienia ogólne” i wyświetli przycisk „Rozłącz” zamiast „Połącz”, ponieważ połączenie zostało skonfigurowane z Etsy Marketplace. Zrzut ekranu poniżej można znaleźć –

Moduł integracji Prestashop Etsy

Mapowanie atrybutów 6.2

Prestashop Etsy Integration Plugin

Wszystkie atrybuty sklepu PrestaShop zostaną automatycznie zsynchronizowane z modułem integracji Etsy Marketplace, a administrator musi tylko odwzorować te atrybuty na atrybuty Etsy Marketplace.

Sekcja sklepu 6.3

Opcja sekcji sklepowej oferowana przez integratora API Prestashop Etsy umożliwia e-handlowcom tworzenie oddzielnych sekcji dla produktów tego samego typu. Na przykład mogą tworzyć sekcje, takie jak moda, sport i inne. Klienci mogą trafić do wybranej przez siebie sekcji i bezpośrednio wylądować na wybranych przez siebie produktach bez przeglądania całego asortymentu.

6.3.1

Aby dodać nowe sekcje sklepu, kliknij opcję Dodaj nową w prawym górnym rogu interfejsu administratora.

Prestashop Etsy Integration

To przekieruje Cię do interfejsu tworzenia sekcji sklepu.

Prestashop Etsy Integration Addon

Wpisz nazwę sekcji sklepu w 'Tytuł sekcji sklepui zapisz zmiany. Aby zsynchronizować sekcję z rynkiem, kliknij przyciskSynchronizuj sekcje sklepuprzycisk w prawym górnym rogu interfejsu. Opcja cron zsynchronizuje wszystkie sekcje za jednym razem.

Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy

Zsynchronizowane sekcje zostaną wyświetlone w zakładce „Zarządzanie profilami” Prestashop Etsy Integrator, jak pokazano na poniższym obrazku.

Moduł integracji Prestashop Etsy

Administrator może wybrać sekcję sklepu, a produkty tego konkretnego profilu zostaną wyświetlone w wybranej sekcji.

6.3.2

Aby edytować konkretną sekcję sklepu, kliknij odpowiadający jej przycisk „Edytuj”. Podobnie, aby usunąć to samo, kliknij odpowiedni „Kasowaćprzycisk.

Prestashop Etsy Integration Plugin

Utworzone sekcje zostaną wyświetlone w interfejsie, jak pokazano na poniższym obrazku:

6.4

Prestashop Etsy Integration

Łącznik Etsy Prestashop umożliwia administratorowi sklepu tworzenie szablonów wysyłkowych w celu zarządzania opcjami wysyłki na rynku Etsy. Na tej karcie integratora Prestashop Etsy administrator może tworzyć szablony wysyłek zawierające szczegóły wysyłki, takie jak kraj nadania,

Uwagi ??One Shipping Template can have one origin but multiple destinations with their costs. Admin can add differentstandard entries and delivery upgrades for the shipping templates.

6.4.1

Poniżej przedstawiono kroki, aby dodać szablon wysyłki do systemu –

Prestashop Etsy Integration Addon

 1. Przejdź do dodatku integracji Etsy Marketplace-> Szablony wysyłki (opcja menu)
 2. Wyświetliłaby stronę, na której będą już dodane szablony wysyłkowe (jeśli istnieją).
 3. Przekieruje administratora na nową stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z pewnym polem wprowadzania (zrzut ekranu jest
 4. Wypełnij następujące pola formularza
 • Tytuł szablonu wysyłki
 • Kraj pochodzenia
 • Dni przetwarzania
 • Typ celu
 • Kraj docelowy
 • Koszt jednej pozycji
 • Dodatkowy koszt przedmiotu

Max. Dni przetwarzania i

6.4.2

Poniżej przedstawiono kroki edycji / usuwania szablonu wysyłki z systemu –

 1. Przejdź do dodatku integracji Prestashop Etsy Marketplace-> Szablony wysyłki (opcja menu)
 2. Wyświetli stronę, na której zostaną dodane już dodane szablony wysyłki (jeśli są). Kliknij link „Edytuj / usuń” pod poniższym menu rozwijanym, odpowiadającym każdemu szablonowi wysyłki.
 3. Jeśli administrator wybrał opcję „Edytuj”, przekierowałby administratora na nową stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z wypełnionym już polem wprowadzania. Administrator może po prostu aktualizować wartości i zapisywać szczegóły, klikając przycisk „Zapisz”.
 4. Jeśli administrator wybrał opcję „Usuń”, usunie szablon wysyłki i wszystkie wpisy szablonu wysyłki z systemu.

Po utworzeniu szablonów wysyłkowych jest

Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy

6.4.3

Administrator może dodawać aktualizacje dostarczania do szablonów wysyłkowych z tej karty integratora Etsy Prestashop. Karta Uaktualnienia dostawy modułu integracji Etsy Prestashop wyświetla listę uaktualnień dostawy dodanych do szablonów wysyłkowych.

6.4.4 Dodaj aktualizacje dostawy dla szablonu wysyłki

Poniżej znajdują się kroki, aby dodać ulepszenia dostawy do szablonów wysyłkowych

Moduł integracji Prestashop Etsy

 1. Idź do Prestashop
 2. Wyświetliłaby stronę, na której będą już dodane szablony wysyłkowe (jeśli istnieją). Kliknij dowolny szablon wysyłki, w którym chcesz dodać aktualizacje dostawy.
 3. Przekieruje do tej konkretnej strony szablonu wysyłki.
 4. Kliknij „Dodaj nową aktualizację” w prawym dolnym rogu Etsy Prestashop Integrator, a otworzy się rozwijany formularz z, pojawi się pole wprowadzania.
 5. Wypełnij następujące pola formularza
 • Nazwa aktualizacji dostawy
 • Typ celu
 • Koszt jednej pozycji
 • Dodatkowy koszt przedmiotu

Kliknij przycisk „Zapisz”.

 • Sprawdziłby i zapisał szczegóły w systemie, jeśli jest ważny.

Możesz znaleźć zrzut ekranu „Dodaj nową aktualizację dostawy”formularz poniżej

?Prestashop Etsy Integration Plugin

Zarządzanie profilami 6.5

Karta Zarządzanie profilem zawiera opcje tworzenia profilu dla listy produktów. Lista oparta na profilu pozwala sprzedającemu wymienić atrybut i kategorię produktów Prestashop wraz z atrybutami i kategorią rynku Etsy. Sprzedawca może wybrać wiele kategorii sklepów Prestashop jednocześnie, jeśli dla tych produktów jest tylko jedna kategoria w Etsy. W ramach Zarządzania profilami administrator może wybrać sekcję Sklep, w której chce pokazać produkty dla tego profilu.

Uwaga:?Please make sure to synchronize the Shipping Templates otherwise these details will not reflect in the Profile Management. Go to the Shipping Template tab of Prestashop Etsy Integration Addon and run the “Sync Shipping Templates” cron.

6.5.1 Dodaj profil do systemu

Poniżej przedstawiono kroki, aby dodać profil do systemu

 1. Przejdź do modułu integracji Prestashop Etsy -> Zarządzanie profilami (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na stronę, na której zostaną dodane już dodane profile (jeśli istnieją). Kliknij „+” wyświetlany w prawym górnym rogu Etsy Prestashop Integrator
 3. Wypełnij następujące pola wejściowe
 • Tytuł profilu
 • Kategoria Etsy (Lista kategorii Etsy Marketplace)
 • Kategoria sklepu (lista kategorii sklepu)
 • Szablon wysyłki (lista szablonów wysyłki)
 • Kolor podstawowy
 • Drugi kolor
 • Wakacje
 • Styl akcesoriów
 • Typ wyboru produktu
 • Dostosuj tytuł produktu
 • Włącz wycenę niestandardową
 • Produkt konfigurowalny
 • Włączyć
 • Kto to zrobił
 • Kiedy Madeyou to zrobi
 • Odbiorca
 • Okazja
 • Użyte materiały
 • Sekcja sklepu

i kliknij przycisk „Zapisz”.

 1. Sprawdziłby i zapisałby szczegóły w systemie, jeśli są prawidłowe.

Prestashop Etsy Integration

6.5.2 Edytuj / Usuń profil

Poniżej przedstawiono kroki edycji / usuwania profilu z systemu utworzonego w wtyczce Prestashop Etsy Integration-

 1. Przejdź do wtyczki Prestashop Etsy Integration -> Zarządzanie profilami (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na stronę modułu integracji Prestashop Etsy, w którym zostaną dodane już dodane profile (jeśli są, pokazane na zrzucie ekranu
 3. Kliknij link „Edytuj / Usuń” odpowiadający każdemu profilowi, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu.
 4. Jeśli administrator wybrał opcję „Edytuj”, przekieruje administratora na nową stronę, na której jest już formularz
 5. Jeśli administrator wybrał opcję „Usuń”, usunie wybrany profil z systemu.

Prestashop Etsy Integration Addon

6.5.3 Rodzaj wyboru produktu

Jest to menu rozwijane i od tego administratora można wybrać, czy chce wybrać całą kategorię do wyświetlenia, czy wybrać konkretne produkty do dodania.

6.5.4

Atrybuty kategorii Etsy są teraz dostępne w module integracji Etsy Marketplace. Administrator może teraz wybrać kolor podstawowy, kolor dodatkowy, wakacje, styl akcesoriów.

Lista produktów 6.6

Ta sekcja

Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy

W zakładce z listą produktów modułu integracji Prestashop Etsy dostępne są następujące opcje cron

6.6.1

Ta opcja synchronizuje produkty kategorii zamapowanej w profilu. Jako „Synchronizacja

6.6.2

Status listy produktów można zsynchronizować z rynku do sklepu, wykonując ten cron integratora Prestashop Etsy.

6.6.3

Ta opcja umożliwia administratorowi masowe usunięcie listy produktów z Etsy Marketplace. Aby usunąć listę produktów, administrator musi wybrać produkty, które chce usunąć, i kliknąć „Usuń produkt„. Spowoduje to usunięcie wszystkich wybranych produktów z aukcji.

6.6.4

Ta opcja pozwala administratorowi odnowić produkt w przypadku, gdy lista wygasła w Etsy Marketplace. Aby odnowić produkt, administrator musi wybrać produkty, które chce odnowić, i kliknąć przycisk „Odnów produkt". Wraz z tym administrator ma nawet możliwość odnowienia lub ponownego zainstalowania jednego konkretnego produktu. Istnieje opcja Odnów odpowiadająca każdemu produktowi, który wygasł. Po skonfigurowaniu produktu do odnowienia lub ponownej instalacji te działania zostaną zastąpione przez „Kasować" akcja.

Uwagi ??Product Renewal is chargeable on Etsy Marketplace.

6.6.5 Synchronizacja lokalna

Administrator może zsynchronizować wszystkie produkty swoich profili za pomocą Lokalnej synchronizacji, a następnie produkty każdego profilu są wymienione na stronie z listą produktów. Stamtąd administrator ma możliwość wyświetlania list pojedynczych produktów lub list.

6.7

Ta karta Etsy Prestashop Integrator pokazuje listę zamówień złożonych na Etsy Marketplace dla produktów Twojego sklepu wymienionych w Etsy, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej

Synchronizacja 6.8

Wszystkie zakładki oferowane przez dodatek do integracji Etsy Prestashop zdefiniowane powyżej służą głównie do zapisywania ustawień i opcji w systemie, które są używane podczas synchronizacji między Prestashop Store a Etsy Marketplace. Istnieją następujące zadania cron do synchronizacji treści między Prestashop Store i Etsy Marketplace, które można znaleźć poniżej

Moduł integracji Prestashop Etsy

Lista produktów 6.8.1 na Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki, aby zsynchronizować listę produktów na Etsy Marketplace

 1. Idź do Etsy
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku.
 3. Kliknij przycisk „Synchronizuj produkty” pokazany poniżej.

Prestashop Etsy Integration Plugin

 1. Wykonałby następujące działania
 • Zaktualizuj listę produktów na podstawie profili utworzonych w systemie.
 • Dodaj produkty do Etsy Marketplace ze szczegółami produktu (np. Cena, ilość, obraz itp.)
 • Zaktualizuj produkty na rynku Etsy, które są już wymienione na Etsy Marketplace
 • Odnów produkty w Etsy Marketplace, aby umożliwić odnowienie.
 • Usuń produkty na Etsy Marketplace, które są oznaczone jako usunięte w sklepie.
 • Zaktualizuj status aukcji każdego produktu wymienionego na Etsy Marketplace.

Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli się komunikat

Zamówienia 6.8.2 Wpis w Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki, aby zsynchronizować listę odmian produktów na Etsy Marketplace

 1. Przejdź do złącza Prestashop Etsy -> Synchronizacja (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku.
 3. Kliknij przycisk „Importuj zamówienia” pokazany poniżej.

Etsy Prestashop Integration Addon

 1. Wykonałby następujące działania
 • Uzyskaj zamówienia i szczegóły transakcji z Etsy Marketplace
 • Twórz Klientów i Przewoźników do Sklepu zgodnie ze szczegółami pochodzącymi z Etsy Marketplace
 • Twórz zamówienia w sklepie zgodnie ze szczegółami pochodzącymi z Etsy Marketplace i ustaw status zamówienia zgodnie z ustawieniami konfiguracji zaktualizowanymi w zakładce „Ustawienia zamówień” tego modułu w panelu administratora.

Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli się komunikat

Status zamówień 6.8.3 na Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki, aby zaktualizować status zamówień na Etsy Marketplace

 1. Idź do Prestashop
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku.
 3. Kliknij przycisk „Aktualizuj status zamówień na Etsy” pokazany poniżej.

Prestashop Etsy Integration

 1. Wykonałby następujące działania
  • Sprawdź, czy moduł zarejestrował aktualizację statusu dla dowolnego zamówienia Etsy.
  • Zaktualizuj status zamówień zgodnie z ustawieniami konfiguracji zaktualizowanymi w zakładce „Ustawienia zamówienia” tego modułu w

Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli się komunikat

6.8.4 Zaktualizuj status listy produktów z Etsy Marketplace

Zsynchronizuj status produktu z Etsy ze sklepem Prestashop, klikając ten cron w zakładce Synchronizacja. 1. Przejdź do modułu integracji Etsy -> Synchronizacja. 2. Kliknij aktualizację

Prestashop Etsy Integration Addon

Raport sprzedaży 6.9

Moduł integracji Etsy Prestashop pozwala administratorowi sklepu sprawdzić raport sprzedaży dla zamówień sklepu Etsy. Administrator może użyć filtru daty, aby sprawdzić raport sprzedaży.

Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy

Raport sprzedaży produktów 6.10

Integracja Etsy Prestashop

Moduł integracji Prestashop Etsy

6.11

Sekcja dziennika kontroli złącza Etsy PrestaShop pomaga śledzić wszystkie ujęcia wykonane przez administratora.

Prestashop Etsy Integration Plugin

Aby uzyskać więcej informacji o Prestashop Etsy Integration Extension, kliknij tutaj:

Zobacz Demo administracyjne Ads integracji Etsy Prestashop tutaj:

https://etsydemo.knowband.com/admin1/index.php?controller=AdminLogin&token=65a1774dc398acef89fb108a105fe74c

Kup rozszerzenie integracji Prestashop Etsy ze sklepu Addon: https://addons.prestashop.com/en/marketplaces/26501-knowband-etsy-marketplace-integration.html

Obejrzyj samouczek Wideo Prestashop Synchronizacja Etsy Addon:

Powiązane historie:
Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *