Prestashop Etsy Integration Module – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

Firma Knowband, dostawca usług e-commerce, opracowała interfejs dla właścicieli sklepów Prestashop, który może pomóc im rozpocząć sprzedaż na rynku Etsy. Dodatek integracyjny Prestashop Etsy oszczędza czas sprzedawców, skracając czas potrzebny na ręczny proces aukcji. Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy z rynkiem oferuje im możliwość obsługi zapasów i zamówienia zamówień sklepu Etsy z biura Prestashop.

Etsy to rynek, który działa jako pośrednik między klientami i artystami, twórcy ręcznie robionych przedmiotów lub kolekcjonerów starych produktów. Etsy marketplace zapewnia sprzedawcom unikalną platformę do zaprezentowania swoich produktów, dzięki czemu mogą oni rozpowszechniać wiedzę o swoich produktach i usługach za pośrednictwem tej platformy. Ważne jest również, aby rynek oferował konsumentom najlepsze usługi. Konsumenci lubią mieć opcje i alternatywy do wyboru. Dlatego też rynki konkurują ze sobą, aby wygrać sprzedawców i zaoferować im wspaniałe usługi, aby połączyć się ze swoimi sklepami. Etsy ma więcej niż 25 milionów odwiedzających każdego miesiąca, co daje sprzedawcom wspaniałą możliwość dotarcia do większej sieci odbiorców.

1.1 Najważniejsze cechy modułu integracji Prestashop Etsy:

 • Prosta instalacja i szybki start: Moduł integracji Etsy Prestashop można szybko zainstalować. Przyjazny dla użytkownika interfejs rozszerzenia Prestashop Etsy pozwala na łatwy proces listy produktów na rynku Etsy.
 • Zbiorcze przesyłanie produktów: Korzystając z tego dodatku integracyjnego Prestashop Etsy, administrator może przesyłać produkty luzem.
 • Mapowanie kategorii sklepu z kategorią Etsy: Sprzedawcy mogą łatwo mapować atrybuty produktu i kategorię z kategorią Etsy za pomocą opartej na profilach listy integratora API Prestashop Etsy.
 • Synchronizacja szablonu wysyłki:Twórz szablony wysyłkowe z zaplecza rozszerzenia integracji Prestashop Etsy i synchronizuj te szablony z Etsy za pomocą zadań cron.
 • Synchronizacja zamówień: Zarządzaj i monitoruj zamówienia Etsy z interfejsu administracyjnego dodatku integracji Etsy Prestashop API.
 • Aktualizacja statusu zamówienia: Administrator może aktualizować status zamówień zamówień Etsy na rynku za pomocą zadań cron oferowanych przez moduł integracji Prestashop Etsy.
 • Zarządzanie zapasami: Administrator może zarządzać zapasami produktów sklepu Etsy z Prestashop Back Office. Aktualny status produktów można zsynchronizować za pomocą zadań cron oferowanych przez rozszerzenie synchronizacji Prestashop Etsy. Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w magazynie produktów lub atrybutach w sklepie Prestashop, mogą one zostać zsynchronizowane z Etsy za pomocą kliknięcia przycisku z modułem synchronizacji Etsy Prestashop.
 • Tłumaczenia językowe: Integrator Prestashop Etsy oferuje obsługę wielu języków. Administrator może wybrać język dodatkowy dla sklepu i łatwo zsynchronizować go ze sklepem Etsy na rynku dzięki pracy cron oferowanej przez integratora Etsy Prestashop.
 • Nowe funkcje oferowane przez Knowband's Prestashop Etsy Integrator:
 • Ulepszenia wysyłki: Administrator może teraz dodać opcje uaktualnienia wysyłki w szablonach wysyłkowych utworzonych w Etsy Prestashop Etsy Integrator.
 • Próg zapasów: W momencie konfigurowania integracji Prestashop Etsy
 • Niestandardowe ceny: Moduł integracji Etsy Prestashop pozwala administratorowi na listę produktów na rynku Etsy w innej cenie. Administrator może zmienić cenę produktów wyświetlanych na rynku o stałą kwotę lub kwotę procentową. Zgodnie z wymaganiami, administrator może zwiększyć lub zmniejszyć cenę produktów z zaplecza dodatku do integracji Prestashop Etsy.
 • Wyklucz produkty: Integracja Etsy Prestashop
 • Raport sprzedaży: Karta raportu sprzedaży integracji Etsy Prestashop
 • Raport sprzedaży produktów: Administrator może nawet przeglądać raport sprzedaży poszczególnych produktów z zaplecza wtyczki integracji Prestashop Etsy.
 • Sekcja sklepu: Dodatek Prestashop oferuje opcję dodania sekcji sklepowej w przedniej części rynku Etsy do e-sprzedawców. Sekcja sklepu pozwala administratorowi kategoryzować produkty w określonej kategorii. Utworzona sekcja sklepu zostanie wyświetlona w Twoim sklepie Etsy.
 • Opcja wyboru typu opisu: E-sprzedawcy mogą wybrać rodzaj opisu, który chcą wyświetlić w swoim sklepie Etsy. Oznacza to, że mają możliwość wyboru długiego lub krótkiego opisu lub obu.

Instalacja 2.0

Po zakupie rozszerzenia integracji Prestashop Etsy otrzymasz następujące pliki wymienione poniżej:

1. kbetsy.zip (zawiera kod źródłowy modułu)

2. Instrukcja obsługi

Wykonaj następujące kroki, aby zainstalować rozszerzenie integracji Etsy Prestashop:

 • Rozpakuj plik kbetsy.zip. Będzie zawierał pliki i foldery, jak pokazano poniżej –

 • Skopiuj wszystkie pliki i foldery z rozpakowanego folderu do katalogu „moduły” sklepu na ścieżce – Katalog główny / moduły /.
 • Teraz moduł jest gotowy do zainstalowania w sklepie i można go znaleźć w sklepie Administrator -> Moduły i usługi. Zostanie pokazane jak poniżej –

W przypadku, gdy nie możesz znaleźć modułu na liście modułów administracyjnych, spróbuj przeszukać moduł z następującymi szczegółami –

słowo kluczowe – Etsy

Kategoria – Inny

Filtruj według – Zainstalowany i niezainstalowany / włączony i wyłączony

 • Kliknij przycisk „Zainstaluj”, aby zainstalować moduł. To pokaże pop-up dla twojego potwierdzenia. Kliknij opcję „Kontynuuj instalację”. Ten krok spowoduje zainstalowanie modułu i wyświetlenie powiadomienia – „Moduł (y) został pomyślnie zainstalowany”.

Konfiguracja systemu 3.0

Zanim przejdziemy dalej, ważne jest, aby wiedzieć, jaki jest prawidłowy przepływ działań w celu utworzenia tego systemu, ponieważ kilka rzeczy jest zależnych od innych rzeczy, a jeśli nie zajmiemy się nimi, trudno byłoby je płynnie przetworzyć lub być podatne na błędy.

ustawienia systemu

4.0 Etsy Prestashop Integracja – konfiguracja konta sprzedawcy

Aby rozpocząć sprzedaż na Etsy Marketplace i skonfigurować dodatek integracyjny Etsy Prestashop, musisz mieć konto sprzedawcy na Etsy. W tej sekcji wymienimy wszystkie kroki, aby utworzyć konto sprzedawcy na Etsy. Znajdź je poniżej –

 • Przejdź do linku – https://www.etsy.com
 • Kliknij na "Sprzedawaj na Etsy„przycisk w prawym górnym rogu.
 • Kliknij przycisk „Zarejestruj się” na odwiedzanej stronie. Zobacz zrzut ekranu poniżej.

Etsy

 • Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Utworzy to konto sprzedawcy i wyśle ​​weryfikacyjną wiadomość e-mail na podany adres e-mail.

etsy-register

 • Teraz przekieruje Cię również na inną stronę, jak pokazano poniżej.

 • Teraz prosi o ustawienie preferencji sklepu. Wypełnij wszystkie zaznaczone sekcje – Preferencje sklepu i Nazwij sklep, Zapas swojego sklepu, Jak otrzymasz zapłatę i Ustaw płatność.

Integracja 5.0 Etsy Marketplace – ustaw aplikację

Aby rozpocząć komunikację między Prestashop Store a Etsy Seller Account, musisz utworzyć aplikację na Etsy Marketplace. Poniżej przedstawiono kroki, aby utworzyć aplikację na Etsy –

 1. Przejdź do linku – https://www.etsy.com/developers/register
 2. Otworzy stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z kilkoma polami wprowadzania, jak pokazano poniżej.

www-etsy-com

 • Wypełnij formularz i kliknij „Przeczytaj warunki i utwórz aplikację”. Upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru „Zgodność zarządzania zapasami”.
 • Poprosiłby o zaakceptowanie „warunków”. Zaakceptuj i kliknij przycisk „Utwórz aplikację”.
 • Zarejestrowałoby to Twoją aplikację w Etsy Marketplace i podało szczegóły API, jak pokazano poniżej.

Uwaga: „Termin„ Etsy ”jest znakiem towarowym firmy

Interfejs administratora 6.0

Ten dodatek do integracji Prestashop Etsy jest konfigurowalny, a ustawienia konfiguracji można aktualizować za pomocą interfejsu administratora. Po instalacji administrator sklepu może znaleźć menu o nazwie „Etsy Marketplace” w lewym panelu Admina, jak pokazano poniżej –

etsy-menu

Menu „Dodatek integracji Etsy Marketplace” zawiera następujące opcje –

 1. Ustawienia ogólne
 2. Szablony wysyłki
 3. Wpisy szablonów wysyłki
 4. Ulepszenia wysyłki
 5. Ustawienia zamówienia
 6. Zarządzanie profilem
 7. Lista produktów
 8. Zamówienia Lista
 9. Synchronizacja
 10. Raport sprzedaży
 11. Raport sprzedaży produktów
 12. Dziennik kontroli
 13. Sekcja sklepu

Każda karta jest wyjaśniona poniżej.

Ustawienia ogólne 6.1

Karta Ustawienia ogólne

ustawienia ogólne

 1. Włączone

Administrator może włączyć / wyłączyć ten moduł integracji Etsy Prestashop API, przełączając przycisk. Jeśli ta opcja jest włączona, złącze Prestashop Etsy i wszystkie jego ustawienia będą działać, inaczej nie będzie wpływu tego modułu na sklep.

? ? ?2. Etsy API Key

To jest pole tekstowe, w którym administrator musi wprowadzić klucz API Etsy, który uwierzytelni połączenie nawiązywane między Prestashop

? ? ?3. Etsy API Secret

Jest to pole tekstowe, w którym administrator musi wprowadzić Etsy API Secret Key obowiązkowy do uwierzytelnienia między Prestashop

? ? 4. Host Etsy API

To jest pole tekstowe zawierające adres URL hosta API Etsy obowiązkowy do wysyłania żądań API. To jest pole tylko do odczytu.

? ? 5. Wersja Etsy API

To pole tekstowe zawiera obowiązkowy numer wersji interfejsu API Etsy dla żądań API. To jest pole tylko do odczytu.

? ?6.Etsy domyślny język

Moduł integracji Etsy Prestashop pozwala administratorowi sklepu wybrać domyślny język sklepu.

? ?7. Wybierz język do synchronizacji

Administrator może wybrać języki dodatkowe do synchronizacji z Etsy Marketplace.

? ?8. Minimalna ilość

Administrator może określić minimalną ilość progową dla produktów. Zgodnie z ustawioną wartością progową, jeśli zapasy spadną poniżej wartości progowej, stan zapasów tych produktów w zakładce Produkty wyświetli stan zapasów jako krytyczny.

9. Wybierz Typ opisu, aby zsynchronizować na Etsy
Ta opcja umożliwia sprzedawcom Etsy długi opis, krótki opis lub oba, które chcą zsynchronizować z rynkiem. Mogą wybrać dowolną opcję z opisów, które będą synchronizowane zgodnie z wyborem.

Po podaniu tych danych lub wypełnieniu formularza kliknij przycisk „Połącz”. Przekieruje administratora do Etsy Marketplace, aby umożliwić dostęp aplikacji do sklepu. Kliknij przycisk „Zezwól na dostęp”, jak pokazano poniżej, aby ustanowić połączenie między sklepem a Etsy Marketplace.

Przekieruje również administratora z powrotem na tę samą stronę „Ustawienia ogólne” i wyświetli przycisk „Rozłącz” zamiast „Połącz”, ponieważ połączenie zostało skonfigurowane z Etsy Marketplace. Zrzut ekranu poniżej można znaleźć –

Mapowanie atrybutów 6.2

etsydemo-atrybut

Administrator może dodawać atrybuty, klikając przycisk Dodaj nowy. Administrator może również edytować istniejące atrybuty.

Szablony wysyłki 6.3

etsydemo-wysyłka

Złącze Etsy Prestashop pozwala administratorowi sklepu na tworzenie szablonów wysyłki w celu zarządzania opcjami wysyłki na rynku Etsy. W tej zakładce integratora Prestashop Etsy administrator może tworzyć szablony wysyłkowe zawierające szczegóły wysyłki, takie jak kraj pochodzenia przesyłki, podstawowy i dodatkowy koszt wysyłki, minimalny i maksymalny czas przetwarzania zamówień itp. Administrator może utworzyć wiele szablonów wysyłki zgodnie z potrzeba systemu. Administrator będzie musiał mapować szablony wysyłkowe do profili (na karcie Zarządzanie profilami), aby działał na Etsy Marketplace. Zostało to wyjaśnione w dalszej części tego dokumentu. Każdy szablon wysyłki może zawierać wiele pozycji wysyłki, aby zdefiniować miejsca wysyłki i ich koszt według miejsc docelowych.

Uwaga – Jeden szablon wysyłki może mieć jedno źródło, ale wiele miejsc docelowych wraz z kosztami. Administrator może dodawać wpisy wysyłki i wysyłać aktualizacje do szablonów wysyłki.

6.3.1

Poniżej przedstawiono kroki, aby dodać szablon wysyłki do systemu

etsydemo-szablony

 1. Przejdź do dodatku integracji Etsy Marketplace-> Szablony wysyłki (opcja menu)
 2. Wyświetli stronę, na której zostaną dodane już dodane szablony wysyłki (jeśli są).
 3. Przekieruje administratora na nową stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z pewnym polem wprowadzania (zrzut ekranu jest
 4. Wypełnij następujące pola wejściowe formularza –
 • Tytuł szablonu wysyłki
 • Kraj pochodzenia
 • Koszt podstawowy
 • Koszt dodatkowy
 • Min. Dni przetwarzania
 • Max. Dni przetwarzania i

5. Sprawdziłby poprawność dostarczonych danych i zapisał szczegóły w systemie, jeśli jest ważny.

6.3.2

Poniżej przedstawiono kroki edycji / usuwania szablonu wysyłki z systemu

 1. Przejdź do dodatku integracji Prestashop Etsy Marketplace-> Szablony wysyłki (opcja menu)
 2. Wyświetli stronę, na której zostaną dodane już dodane szablony wysyłki (jeśli są). Kliknij link „Edytuj / usuń” pod poniższym menu rozwijanym, odpowiadającym każdemu szablonowi wysyłki.
 3. Jeśli administrator wybrał opcję „Edytuj”, przekierowałby administratora na nową stronę, na której zostanie wyświetlony formularz z wypełnionym już polem wprowadzania. Administrator może po prostu aktualizować wartości i zapisywać szczegóły, klikając przycisk „Zapisz”.
 4. Jeśli administrator wybrał opcję „Usuń”, usunie szablon wysyłki i wszystkie wpisy szablonu wysyłki z systemu.

6.4? Shipping Template Entries

Poniżej przedstawiono kroki, aby wyświetlić wpisy szablonu wysyłki w systemie –

 1. Idź do Etsy
 2. Wyświetli stronę, na której zostaną dodane już dodane szablony wysyłki (jeśli są). Kliknij przycisk „Wyświetl przesyłki wysyłkowe” odpowiadający każdemu wymienionemu szablonowi wysyłki.
 3. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione będą wszystkie wpisy szablonów wysyłkowych, jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu.

6.4.1

Poniżej przedstawiono kroki, aby wyświetlić wpisy szablonu wysyłki w systemie –

 1. Przejdź do dodatku integracji Prestashop Etsy Marketplace -> Szablony wysyłki (opcja menu)
 2. Wyświetli stronę, na której zostaną dodane już dodane szablony wysyłki (jeśli są). Kliknij przycisk „Wyświetl przesyłki wysyłkowe” odpowiadający każdemu wymienionemu szablonowi wysyłki.
 3. Przekieruje on administratora na nową stronę, na której wszystkie wpisy szablonów wysyłki będą wymienione (jeśli istnieją), jak pokazano na zrzucie ekranu powyżej.
 4. Kliknij na "+„(plus ikona, jak pokazano na powyższym obrazku) i przekieruje administratora na nową stronę, na której znajduje się formularz, pole wprowadzania zostanie wyświetlone.
 5. Wypełnij następujące pola formularza –
 • Typ celu
 • Kraj docelowy / region
 • Koszt podstawowy
 • Koszt dodatkowy

i kliknij przycisk „Zapisz”.

6. Sprawdziłby i zapisał szczegóły w systemie, jeśli jest ważny. Możesz znaleźć zrzut ekranu „Dodaj nowy wpis szablonu wysyłki„formularz poniżej –

6.4.2? Edit/Delete Shipping Template Entry of a Shipping Template?

Poniżej opisano kroki edycji / usuwania szablonu wysyłki z systemu –

 1. Przejdź do integratora Prestashop Etsy -> Szablony wysyłki (opcja menu)
 2. Wyświetli stronę, na której zostaną dodane już dodane szablony wysyłki (jeśli są). Kliknij przycisk „Wyświetl przesyłki wysyłkowe” odpowiadający każdemu wymienionemu szablonowi wysyłki.
 3. Przekieruje administratora na nową stronę, na której zostaną wyświetlone wszystkie wpisy szablonów wysyłki.
 4. Kliknij link „Edytuj / Usuń” podany w rozwijanym menu odpowiadającym każdemu wpisowi szablonu wysyłki.
 5. Jeśli administrator wybrał opcję „Edytuj”, przekierowałby do nowej strony, na której będzie wyświetlany formularz z wypełnionymi polami wejściowymi. Administrator może po prostu aktualizować wartości i zapisywać szczegóły, klikając przycisk „Zapisz”.
 6. Jeśli administrator wybrał opcję „Usuń”, system po prostu usunie wybrany wpis szablonu wysyłki z systemu.

Możesz znaleźć zrzut ekranu Edytuj sekcję poniżej –

Po utworzeniu szablonów wysyłki i zdefiniowaniu pozycji wysyłki należy zsynchronizować szablony wysyłkowe, klikając „Synchronizuj szablony wysyłkowe” w zakładce „Synchronizacja” modułu integracji rynkowej Etsy. Dopiero po udanej synchronizacji te szablony wysyłki pojawią się na stronie aukcji.

Uaktualnienia wysyłki 6.5

Administrator może dodać uaktualnienia wysyłki do szablonów wysyłki z tej zakładki integratora Etsy Prestashop. Karta Uaktualnienia wysyłki modułu integracji Etsy Prestashop wyświetla listę aktualizacji wysyłek dodanych do szablonów wysyłki.

Ulepszenia wysyłki Etsy Prestashop

6.5.1 Dodaj aktualizacje wysyłki do szablonu wysyłki

Poniżej przedstawiono kroki, aby dodać uaktualnienia wysyłki do szablonów wysyłki –

 1. Idź do Prestashop
 2. Wyświetli stronę, na której zostaną dodane już dodane szablony wysyłki (jeśli są). Kliknij menu rozwijane tuż obok przycisku „Wyświetl przesyłki wysyłkowe” odpowiadającego każdemu wymienionemu szablonowi wysyłki (patrz załączony zrzut ekranu).

Etsy Prestashop Zobacz uaktualnienia wysyłki

? ? ?3. It would redirect admin to a new page where all the Shipping Upgrades will be listed (If any).

Etsy Prestashop Dodaj uaktualnienia wysyłki4. Kliknij „+” (ikona plus, jak pokazano na powyższym obrazku) w prawym górnym rogu Integratora Etsy Prestashop i przekieruje go na nową stronę, na której znajduje się formularz, pole wprowadzania zostanie wyświetlone. 5. Wypełnij następujące pola formularza

 1. Tytuł uaktualnienia wysyłki
 2. Typ celu
 3. Koszt podstawowy
 4. Koszt dodatkowy

Kliknij przycisk „Zapisz”.

 1. Sprawdziłby i zapisał szczegóły w systemie, jeśli jest ważny.

Możesz znaleźć zrzut ekranu „Dodaj nową aktualizację wysyłki„formularz poniżej –

formularz wysyłki-uaktualnienia

Ustawienia zamówień 6.6

Karta ustawień zamówienia pomaga zdefiniować domyślny status wysyłki dla zamówień sklepu Etsy. Po zsynchronizowaniu zamówienia sklepu Etsy z zapleczem Prestashop zamówienia te pojawią się na zapleczu zgodnie ze statusem wysyłki wybranym w ustawieniach zamówienia. Administrator może wybrać odpowiedni status z listy rozwijanej dla każdej fazy i zsynchronizować to samo z Etsy Prestashop Integrator.

6.6.1

Poniżej przedstawiono kroki mapowania stanu zamówienia –

 1. Przejdź do modułu integracji Prestashop Etsy -> Ustawienia zamówienia (opcja menu)
 2. Wyświetlona zostanie strona taka sama jak na powyższym obrazku.
 3. Administrator musi mapować statusy zamówień sklepu za pomocą statusów zamówień 3 Etsy Marketplace – domyślne, płatne i wysłane.

Zarządzanie profilami 6.7

Karta Zarządzanie profilem zawiera opcje umożliwiające utworzenie profilu dla listy produktów. Lista oparta na profilach pozwala sprzedającemu wyświetlić atrybut i kategorię produktów Prestashop z atrybutami i kategorią rynku Etsy. Sprzedawca może wybrać wiele kategorii sklepów Prestashop na raz, jeśli na tych produktach jest tylko jedna kategoria Etsy.

Uwaga:Pamiętaj, aby zsynchronizować szablony wysyłkowe, w przeciwnym razie dane te nie będą odzwierciedlały zarządzania profilami. Przejdź do karty Synchronizacja w dodatku Prestashop Etsy Integration i uruchom cron „Sync Shipping Templates”.

6.7.1 Dodaj profil do systemu

Poniżej przedstawiono kroki, aby dodać profil do systemu –

 1. Przejdź do modułu integracji Prestashop Etsy -> Zarządzanie profilami (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na stronę, na której zostaną dodane już dodane profile (jeśli istnieją). Kliknij „+” wyświetlany w prawym górnym rogu Etsy Prestashop Integrator
 3. Wypełnij następujące pola wejściowe –
 • Tytuł profilu
 • Kategoria Etsy (Lista kategorii Etsy Marketplace)
 • Mapowanie atrybutów
 • Kategoria sklepu (lista kategorii sklepu)
 • Szablon wysyłki (lista szablonów wysyłki)
 • Etsy Waluta
 • Dostosuj tytuł produktu
 • Synchronizacja właściwości
 • Włącz minimalną ilość
 • Włącz maksymalną ilość
 • Włącz wycenę niestandardową
 • Czy można dostosować?
 • Włączyć
 • Kto zrobił
 • Kiedy zrobione
 • Czy dostawa?
 • Odbiorca
 • Okazja
 • Użyte materiały
 • Sekcja sklepu
 • Wyklucz produkty

i kliknij przycisk „Zapisz”. 4. Sprawdziłby i zapisał szczegóły w systemie, jeśli jest ważny.

Etsy Prestashop Profile Management

6.7.2

Poniżej przedstawiono kroki edycji / usuwania profilu z systemu utworzonego w wtyczce Prestashop Etsy Integration-

 1. Przejdź do wtyczki Prestashop Etsy Integration -> Zarządzanie profilami (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na stronę modułu integracji Prestashop Etsy, w którym zostaną dodane już dodane profile (jeśli są, pokazane na zrzucie ekranu

3. Kliknij link „Edytuj / Usuń” odpowiadający każdemu profilowi, tak jak pokazano na powyższym obrazku. 4. Jeśli administrator wybrał opcję „Edytuj”, przekierowałby administratora na nową stronę, na której był już formularz

6.7.3 Włącz / wyłącz profil

Poniżej przedstawiono kroki umożliwiające włączenie / wyłączenie profilu w systemie –

 1. Przejdź do rozszerzenia Integracja Prestashop Etsy -> Zarządzanie profilami (opcja menu)
 2. Przekieruje on administratora do interfejsu rozszerzenia Prestashop Etsy Integration, gdzie zostaną dodane już dodane profile (jeśli są, pokazane na zrzucie ekranu poniżej).

3. Aby wyłączyć profil, administrator musi kliknąć link „Wyłącz” podany dla każdego profilu. Odświeżyłby stronę i ustawił profil jako wyłączony. 4. Aby włączyć profil, administrator musi kliknąć link „Włącz” odpowiedni dla każdego profilu. Odświeży stronę i ustawi Profil jako włączony.

Akcja może być wybrana z menu rozwijanego poniżej –

Lista produktów 6.8

Ta sekcja

etsy-product-listings

Istnieją następujące opcje opcji cron oferowane na karcie aukcji produktu modułu integracji Prestashop Etsy –

6.8.1 Sync Profile Products

Ta opcja synchronizuje produkty kategorii, która została zamapowana w profilu. Po uruchomieniu „produktów profilu synchronizacji” wszystkie produkty profilu zostaną wyświetlone na stronie etsy.com.

6.8.2 Sync Nowe produkty

Wykonaj cron Sync New Products, aby wyświetlić listę nowości Twojego sklepu na rynku Etsy.

6.8.3 Sync Zaktualizowane produkty

W przypadku zmiany któregokolwiek z produktów administrator może wyświetlić zaktualizowany produkt, wykonując tę ​​opcję cron.

6.8.4 Sync Translate

To zadanie cron pozwala administratorowi sklepu zsynchronizować opis produktu i inne powiązane informacje w wielu językach. Przetłumaczone szczegóły można zsynchronizować tylko przez wykonanie tego crona.

Status synchronizacji 6.8.5

Status listy produktów można zsynchronizować z rynku do sklepu, wykonując ten cron integratora Prestashop Etsy.

6.8.6 Usuń produkty

Ta opcja pozwala administratorowi zbiorczo usuwać listę produktów z Etsy Marketplace. Aby usunąć listę produktów, administrator musi wybrać produkty, które chce usunąć i kliknąć „Usuń produkt„. Spowoduje to usunięcie wszystkich wybranych produktów z aukcji.

6.8.7 Odnów produkty

Ta opcja umożliwia administratorowi odnowienie produktu w przypadku, gdy aukcja wygasła zbiorczo na Etsy Marketplace. Aby odnowić produkt, administrator musi wybrać produkty, które chce odnowić i kliknąć „Odnów produkt„Akcja. Oprócz tego administrator otrzymuje nawet opcję odnowienia lub ponownego wystawienia jednego konkretnego produktu. Istnieje opcja Odnowienia i ponownego wystawienia odpowiadająca każdemu wygasłemu produktowi. Po skonfigurowaniu produktu do odnowienia lub ponownego wystawienia działania te będą zastąpiony przez „Kasować" akcja.

Uwaga – Odnowienie produktu jest płatne na Etsy Marketplace.

Lista zamówień 6.9

Ta zakładka Etsy Prestashop Integrator pokazuje listę zamówień złożonych na Etsy Marketplace dla produktów sklepu wymienionych na Etsy, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej –

Uwaga: Upewnij się, że kliknąłeś opcję „Synchronizuj zamówienia” na karcie Synchronizacja integracji Etsy Prestashop

Synchronizacja 6.10

Wszystkie zakładki oferowane przez dodatek integracyjny Etsy Prestashop zdefiniowane powyżej są zasadniczo przeznaczone do zapisywania ustawień i opcji w systemie, które są używane podczas synchronizacji między Prestashop Store a Etsy Marketplace. Istnieją następujące zadania cron do synchronizacji treści między Prestashop Store a Etsy Marketplace, które można znaleźć poniżej –

etsy-synchronizacja

Szablony wysyłki 6.10.1 Sync na Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki synchronizacji szablonów wysyłek na Etsy Marketplace –

 1. Przejdź do złącza Etsy Prestashop -> Synchronizacja (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku.
 3. Kliknij przycisk „Sync Shipping Templates” poniżej. Wykonałby następujące czynności –
 • Dodaj nowe szablony wysyłkowe i ich wpisy na Etsy
 • Zaktualizuj zmodyfikowane szablony wysyłki i ich wpisy na Etsy
 • Usuń szablony wysyłkowe i ich wpisy na Etsy, które zostały usunięte w Sklepie

5. Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli komunikat – „Synchronizacja zakończona” jeszcze

6.10.2 Synchronizuj kraje / regiony z Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki, aby uzyskać kraje i regiony z Etsy Marketplace –

 1. Idź do Prestashop
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku.
 3. Kliknij przycisk „Pobierz kraje / regiony” pokazany poniżej.

?4. It would perform following actions –

 • Uzyskaj wszystkie kraje z identyfikatorem kraju i kodem ISO oraz zapisz w bazie danych
 • Uzyskaj wszystkie regiony i zapisz w bazie danych.

5. Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli komunikat – „Synchronizacja zakończona” jeszcze

Lista produktów 6.10.3 na Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki synchronizacji aukcji produktów na Etsy Marketplace –

 1. Idź do Etsy
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku.
 3. Kliknij przycisk „Synchronizuj listę produktów” poniżej.
 4. Wykonałby następujące czynności –
 • Zaktualizuj listę produktów na podstawie profili utworzonych w systemie.
 • Dodaj produkty do Etsy Marketplace ze szczegółami produktu (np. Cena, ilość, obraz itp.)
 • Zaktualizuj produkty na rynku Etsy, które są już wymienione na Etsy Marketplace
 • Odnów produkty w Etsy Marketplace, aby umożliwić odnowienie.
 • Usuń produkty na Etsy Marketplace, które są oznaczone jako usunięte w sklepie.
 • Zaktualizuj status aukcji każdego produktu wymienionego na Etsy Marketplace.

5. Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli komunikat – „Synchronizacja zakończona”, w przeciwnym razie „Synchronizacja nie powiodła się”.

6.10.4 Sync Szczegóły produktu na Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki synchronizacji szczegółów produktów na Etsy Marketplace – 1. Przejdź do modułu integracji Etsy Marketplace -> Synchronizacja (opcja menu) 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku. 3. Kliknij przycisk „Aktualizuj szczegóły produktu na Etsy Marketplace” pokazany poniżej.

szczegóły produktu-cron

4. Wykonałby następujące czynności – A. Dodaje wariacje produktów na Etsy Marketplace B. Aktualizuj produkty Odmiany na rynku Etsy, które są już wymienione na Etsy Marketplace C. Usuń wariacje produktów na Etsy Marketplace, które są oznaczone jako usunięte w sklepie. D. Dodaje zdjęcia produktów na Etsy. E. Aktualizuje ceny produktu i dodaje wszystkie powiązane szczegóły produktów. 5. Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli komunikat – „Synchronizacja zakończona„inny”Synchronizacja nie powiodła się“.

Zamówienia 6.10.5 Wpis w Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać, aby zsynchronizować warianty produktów na Etsy Marketplace –

 1. Przejdź do złącza Prestashop Etsy -> Synchronizacja (opcja menu)
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku.
 3. Kliknij poniższy przycisk „Synchronizuj zamówienia”.

? ? ? ?4. It would perform following actions –

 • Uzyskaj zamówienia i szczegóły transakcji z Etsy Marketplace
 • Twórz Klientów i Przewoźników do Sklepu zgodnie ze szczegółami pochodzącymi z Etsy Marketplace
 • Utwórz Zamówienia w Sklepie zgodnie z danymi pochodzącymi z Etsy Marketplace i ustaw status zamówienia zgodnie z

5. Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli komunikat – „Synchronizacja zakończona”, w przeciwnym razie „Synchronizacja nie powiodła się”.

Status zamówień 6.10.6 na Etsy Marketplace

Poniżej przedstawiono kroki w celu zaktualizowania statusu zamówień na Etsy Marketplace –

 1. Idź do Prestashop
 2. Przekieruje administratora na nową stronę, na której wymienione są wszystkie działania synchronizacyjne, jak pokazano na powyższym obrazku.
 3. Kliknij przycisk „Aktualizuj status zamówień na Etsy” pokazany poniżej.

? ? ? ? 4. It would perform following actions –

 • Sprawdź, czy jest jakaś aktualizacja statusu zapisana przez moduł dla dowolnego zamówienia Etsy.
 • Zaktualizuj status zamówień zgodnie z ustawieniami konfiguracji zaktualizowanymi w zakładce „Ustawienia zamówienia” tego modułu w

5. Jeśli synchronizacja zakończy się pomyślnie, wyświetli komunikat – „Synchronizacja zakończona”, w przeciwnym razie „Synchronizacja nie powiodła się”.

Synchronizacja języka 6.10.7

Synchronizuj tłumaczenia na rynku Etsy. W momencie konfigurowania modułu, jeśli wybrałeś języki dodatkowe, musisz uruchomić cron synchronizacji języka.

 1. Przejdź do wtyczki Prestashop Etsy Integration -> Synchronizacja
 2. Kliknij na Sync Translations.

Etsy Prestashop Translation Synchronization

6.10.8 Aktualizacja statusu aukcji produktu z Etsy MarketPlace

Zsynchronizuj status produktu z Etsy do sklepu Prestashop, klikając ten cron w zakładce Synchronizacja. 1. Przejdź do modułu integracji Etsy -> Synchronizacja. 2. Kliknij opcję Aktualizuj status aukcji produktów z Etsy MarketPlace.

status-listy-cron

6.10.9 Mark Product Inactive na Etsy

Wykonaj ten cron w przypadku, gdy chcesz oznaczyć dowolny produkt jako nieaktywny na rynku Etsy. Innymi słowy, aby wyłączyć produkt z listy Etsy, kliknij Aktualizuj usunięte produkty w Etsy. 1. Przejdź do modułu integracji Etsy -> Synchronizacja. 2. Kliknij Aktualizuj usunięte produkty w Etsy.

delete-product-cron

6.10.10 Odnów listę produktów

Aby odnowić wygasłe produkty w Etsy, wykonaj Renew Product Listing na Etsy Marketplace. 1. Przejdź do modułu integracji Etsy -> Synchronizacja. 2. Kliknij odnowienie listy produktów na Etsy Marketplace.

odnów-produkty-cron

Raport sprzedaży 6.11

Moduł integracji Etsy Prestashop pozwala administratorowi sklepu sprawdzić raport sprzedaży dla zamówień sklepu Etsy. Administrator może użyć filtru daty, aby sprawdzić raport sprzedaży.

Raport sprzedaży Prestashop Etsy

Raport sprzedaży produktów 6.12

Integracja Etsy Prestashop

Prestashop Etsy Product Sales

Dziennik kontroli 6.13

Sekcja dziennika kontroli złącza Etsy Prestashop pomaga śledzić wszystkie czynności wykonywane przez administratora.

Prestashop Etsy Audit Log

Sekcja sklepu 6.14

Opcja sekcji sklepowej oferowana przez integratora API Prestashop Etsy umożliwia e-handlowcom tworzenie oddzielnych sekcji dla produktów tego samego typu. Na przykład mogą tworzyć sekcje, takie jak moda, sport i inne. Klienci mogą trafić do wybranej przez siebie sekcji i bezpośrednio wylądować na wybranych przez siebie produktach bez przeglądania całego asortymentu.

6.14.1 Jak tworzyć nowe sekcje sklepowe?

Aby dodać nowe sekcje sklepu, kliknij opcję Dodaj nową w prawym górnym rogu interfejsu administratora.

dodaj nowy sklep

To przekieruje Cię do interfejsu tworzenia sekcji sklepu.

tworzenie sekcji sklepowych

Wpisz nazwę sekcji sklepu w 'Tytuł sekcji sklepu'i zapisz zmiany. Aby zsynchronizować sekcję z rynkiem, kliknij Synchronizuj sekcje sklepu przycisk w prawym górnym rogu interfejsu. Opcja cron zsynchronizuje wszystkie sekcje za jednym razem.

synchronizacja sklepów

Zsynchronizowane sekcje będą wyświetlane w 'Zarządzanie profilem'zakładki Prestashop Etsy Integrator, jak pokazano na poniższym obrazku.

zarządzanie profilem

Administrator może wybrać sekcję sklepu, a produkty tego konkretnego profilu zostaną wyświetlone w wybranej sekcji.

6.14.2 Jak edytować lub usuwać sekcje sklepu?

Aby edytować określoną sekcję sklepu, kliknij „Edytujprzycisk odpowiadający temu. Podobnie, aby usunąć to samo, kliknij odpowiedni „Kasowaćprzycisk.

sekcja edycji sklepu

Utworzone sekcje zostaną wyświetlone w interfejsie, jak pokazano na poniższym obrazku:

front-end

Aby uzyskać więcej informacji o Prestashop Etsy Integration Extension, kliknij tutaj:

Zobacz Demo administracyjne Ads integracji Etsy Prestashop tutaj:

https://etsydemo.knowband.com/admin1/index.php?controller=AdminLogin&token=65a1774dc398acef89fb108a105fe74c

Kup rozszerzenie integracji Prestashop Etsy ze sklepu Addon: https://addons.prestashop.com/en/marketplaces/26501-knowband-etsy-marketplace-integration.html

Obejrzyj samouczek Wideo Prestashop Synchronizacja Etsy Addon:

Powiązane historie:
Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *