Integracja z Etsy Marketplace - Dodatki Prestashop
20% off

Integracja z Etsy Marketplace - Dodatki Prestashop

Czytaj więcej

Obejrzyj wideo

 • 395,01zł
 • 316,01zł

Zgodność: Prestashop v1.6.x.x - v8.1.x
Ostatnia wersja: v3.0.4 (14-June-2024)
Aktualizacje dostępne przez 1 rok Obroty: 10000+
Dostępne również dla:

Moduł integracji PrestaShop Etsy Marketplace

Jak działa  Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy?

Knowband zapewnia właścicielom sklepów PrestaShop inteligentne rozwiązanie umożliwiające rozpoczęcie sprzedaży na Etsy Marketplace.  Złącze Etsy Prestashop to najprostszy sposób synchronizacji Twojego sklepu PrestaShop z Etsy Marketplace. Dodatek integracyjny Etsy wykorzystuje interfejs API Etsy do integracji sklepu PrestaShop z rynkiem Etsy. Aby skonfigurować  Dodatek do integracji Etsy Prestashop - klucz Etsy API, Etsy API Secret i Etsy API Host są obowiązkowe i po pomyślnym skonfigurowaniu modułu administrator sklepu PrestaShop może łatwo zsynchronizować produkty, zapasy, ceny produktów i obowiązkowe szczegóły z Etsy Marketplace za jednym zamachem. Konfiguracja cron jest dostępna do aktualizacji produktów na Etsy Marketplace.  Prestashop Etsy Integrator ułatwia administratorowi sklepu PrestaShop zarządzanie listą produktów i zarządzaniem zapasami na Etsy Marketplace z poziomu samego Etsy Marketplace. Ten moduł to inteligentna opcja pozwalająca zaoszczędzić czas i zarządzać produktami w kanałach PrestaShop i Etsy ze sklepu PrestaShop.

Co to jest moduł integracji Etsy Marketplace?

Etsy udostępnia interfejsy API, które ułatwiają sprzedawcom wystawianie swoich produktów w celu łatwego zarządzania zapasami i przetwarzania zamówień. Korzystając z tych interfejsów API, Knowband oferuje moduł integracji Etsy PrestaShop Marketplace, dzięki czemu administrator sklepu PrestaShop, który sprzedaje swoje produkty na Etsy Marketplace, nie musi wystawiać swoich produktów na obu platformach oddzielnie. Wystarczy, że wystawią swoje produkty w sklepie PrestaShop, a za pomocą  Dodatek do synchronizacji Prestashop Etsy te produkty zostaną automatycznie umieszczone na Etsy Marketplace.

Kluczowe zalety  Dodatek do integracji Prestashop Etsy Marketplace:

 • Przesyłaj produkty masowe za pomocą kilku kliknięć.
 • Automatyczne rozwiązanie do wystawiania produktów na Etsy Marketplace.
 • Umożliwia zarządzanie zapasami w Etsy Marketplace z poziomu samego sklepu PrestaShop.
 • Umożliwia przetwarzanie zamówień sklepu Etsy ze sklepu PrestaShop.
 • Umożliwia przeglądanie raportu sprzedaży.
 • Umożliwia również przeglądanie raportu sprzedaży produktu.
 • Łatwo dostosuj ceny na Etsy Marketplace.
 • Wystawiaj swoje produkty w wielu sklepach Etsy bez żadnych kłopotów.
 • Synchronizuj zdjęcia produktów z Etsy o żądanym rozmiarze z PrestaShop.
 • Administrator może ustawić opcję „Zmień ilość”, aby synchronizować tylko tę ilość produktu z Etsy.

Jak to działa?

Najpierw administrator musi zainstalować moduł i go skonfigurować. Znajdziesz tam również szczegółową instrukcję obsługi ze wszystkimi krokami konfiguracji modułu. Knowband oferuje bezpłatne usługi instalacji i konfiguracji, jeśli potrzebujesz pomocy przy instalacji modułu, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy. Po zakończeniu konfiguracji administrator będzie mógł użyć Integracji PrestaShop Etsy, aby zautomatyzować proces wystawiania.

Kluczowa funkcja rozszerzenia integracji Etsy PrestaShop

Kroki tworzenia profilu do listy produktów

Zarządzanie profilami

Za pomocą zarządzania profilami administrator może wybrać podstawowe ustawienia, aby wyświetlić listę produktów, takich jak - Sklep Etsy (według kraju), Waluta, język i profil wysyłki. Administrator sklepu może dodać dodatkowy obraz dla każdego profilu, korzystając z funkcji obrazu tabeli rozmiarów. Ten obraz zostanie dodany do sklepu Etsy jako dodatkowy obraz.

Zerwanie podatkowe

Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy umożliwia administratorowi sklepu wyświetlanie ulg podatkowych w zamówieniach Etsy. Jeśli ta funkcja jest włączona, administrator będzie mógł zobaczyć podział podatku na fakturach. Ulga podatkowa będzie oparta na zasadach podatkowych sklepu PrestaShop. Administrator może włączyć tę funkcję w ustawieniach ogólnych w  Złącze Etsy Prestashop.

Mapowanie przewoźnika sklepu

Administrator może mapować zamówienia Etsy z wybranymi przewoźnikami PrestaShop. Administrator może włączyć tę funkcję w ustawieniach ogólnych w  Dodatek do integracji Etsy Prestashop.

Śledzenie zamówienia

Etsy umożliwia dodawanie numeru śledzenia do zamówień, aby klienci mogli sprawdzić status przesyłki w nowej wersji modułu integracji Etsy PrestaShop, aby zsynchronizować numer śledzenia z zamówieniami Etsy. Administrator może włączyć tę funkcję w ustawieniach ogólnych w  Prestashop Etsy Integrator.

Zbiorcza lista produktów

Administrator może zmapować kategorię sklepu PrestaShop do kategorii Etsy Marketplace, dzięki czemu wszystkie produkty wymienione w kategorii sklepu PrestaShop zostaną wymienione na Etsy Marketplace w wybranej kategorii Etsy. Administrator może zbiorczo przesyłać produkty, korzystając z przesyłania produktów na podstawie profilu w  Dodatek do synchronizacji Prestashop Etsy.

Mapowanie kategorii

Aby wyświetlić produkty na Etsy Marketplace, administrator sklepu PrestaShop musi zmapować kategorię sklepu PrestaShop do najbardziej odpowiedniej kategorii Sklepu Etsy, aby wszystkie produkty sklepu PrestaShop mogły zostać zmapowane do odpowiedniej kategorii Etsy.

Sekcja sklepu

Dodatek PrestaShop oferuje możliwość dodania sekcji sklepu w interfejsie sklepu Etsy do sprzedawców internetowych. Sekcja wyszukiwania pozwala administratorowi klasyfikować produkt w wyjątkowo określonej klasie. Utworzona sekcja wyszukiwania jest wyświetlana podczas wyszukiwania na Etsy.

Tłumaczenia językowe

Dodatek do integracji Prestashop Etsy Marketplace oferuje wsparcie w wielu językach. Administrator wybierze drugi język dla wyglądu i po prostu zsynchronizuje go ze sklepem Etsy za pomocą zadania cron oferowanego przez Etsy PrestaShop Integration Extension.

Zarządzanie cenami

Moduł integracji Prestashop Etsy pozwala administratorowi sklepu PrestaShop wystawiać produkty sklepu PrestaShop na Etsy Marketplace po innej cenie niż cena w sklepie PrestaShop. Administrator może zwiększyć lub zmniejszyć przedział cenowy w Etsy Store za pomocą  Rozszerzenie integracji Prestashop Etsy. Administrator ma możliwość wystawiania produktów po niższej lub wyższej cenie na podstawie stałej lub procentowej.

Zarządzaj zamówieniami z łatwością

Ustawienia zamówień

Zakładka ustawień zamówień  Integracja Etsy z Prestashop umożliwia administratorowi sklepu synchronizację zamówień z Etsy Marketplace do sklepu PrestaShop. Po zaktualizowaniu statusu zamówienia w sklepie PrestaShop zaktualizowany status zamówienia można zsynchronizować z Etsy Marketplace. Dostępne są 2 crony, aby osiągnąć to samo.

Synchronizuj zamówienia Cron

Synchronizuj zamówienia cron umożliwia administratorowi synchronizację zamówień Etsy ze sklepem PrestaShop. Ten cron wyświetli listę wszystkich zamówień ze sklepu Etsy do sklepu PrestaShop.

Synchronizuj stan zamówienia

Po wyeksportowaniu zamówień do sklepu PrestaShop administrator może zaktualizować status zamówienia ze sklepu PrestaShop i zaktualizować statusy zamówień na Etsy Marketplace, aby administrator mógł uruchomić synchronizację statusu zamówienia cron.

Mapowanie stanu zamówienia

Zakładka Mapowanie statusu zamówienia pomaga mapować statusy zamówień w sklepie Etsy do statusów zamówień PrestaShop. Administrator ma możliwość zmapowania - statusu zamówienia domyślnego (dla niezapłaconych zamówień i zamówień opłaconych), statusu zamówienia wysłanego.

Zamów domyślny status

Administrator może wybrać status zamówienia, który zostanie zsynchronizowany ze sklepem PrestaShop ze sklepu Etsy w momencie synchronizacji zamówienia. Ten status zamówienia dotyczy nieopłaconych zamówień w sklepie Etsy. Administrator może wybrać dowolny status zamówienia zgodnie z ich sklepem PrestaShop.

Zamów status płatności

Administrator może wybrać status zamówienia, który zostanie zsynchronizowany ze sklepem PrestaShop ze sklepu Etsy w momencie synchronizacji zamówienia dla opłaconych zamówień.

Zamów status wysyłki

Po przetworzeniu zamówienia ze sklepu PrestaShop administrator może wybrać status zamówienia, który zostanie zaktualizowany na Etsy Marketplace dla tego konkretnego zamówienia.

Kroki, aby wyświetlić listę produktów na Etsy Marketplace

Lista produktów

Zakładka Lista produktów modułu integracji wyświetla status listy produktów. Na tej karcie administrator może przeglądać produkty zmapowane do różnych profili wraz z ich identyfikatorem Etsy, statusem aukcji, statusem Etsy (aktywny, zakończony), włączonym lub wyłączonym oraz opcją Włącz / Wyłącz / Wystaw ponownie / Odnów. Administrator może wyświetlić listę pojedynczego produktu lub wszystkich produktów, uruchamiając cron. Typy cronów są wymienione poniżej.

Lokalna synchronizacja

Lokalna synchronizacja zsynchronizuje produkt sklepu PrestaShop z modułem integracji Etsy. Za pomocą lokalnej synchronizacji administratorzy mogą synchronizować swoje produkty ze sklepu PrestaShop do modułu integracji Etsy. Ta zakładka jest dostępna w zakładce synchronizacji rozszerzenia PrestaShop Etsy Integration.

Wyklucz produkty

Sprzedawca może łatwo wykluczyć produkt z określonego profilu, a wykluczonych produktów nie można dodać do Etsy Marketplace. Wszystko to można zrobić po uruchomieniu crona z zaplecza rozszerzenia integracji PrestaShop Etsy.

Lista produktów

Lista produktów cron wyświetli listę produktów z modułu integracji PrestaShop Etsy do Etsy Marketplace wraz z odmianami, zapasami i opisem produktu. Tak więc ta funkcja pomaga wyświetlić listę produktów.

Mapowanie atrybutów

Wszystkie atrybuty sklepu PrestaShop zostaną automatycznie zsynchronizowane z modułem integracji Etsy PrestaShop Marketplace, a administrator musi tylko zmapować te atrybuty do atrybutów Etsy Marketplace. Tak więc, jeśli chcesz zmapować atrybut Etsy na atrybut PrestaShop, możesz to łatwo zrobić za pomocą rozszerzenia integracji Etsy PrestaShop.

Funkcje zaawansowane

Zarządzanie szablonami wysyłkowymi

Administrator może stąd tworzyć profile wysyłki, te utworzone profile wysyłki można odwzorować na różne profile utworzone w ramach zarządzania profilami.

Synchronizacja

Zakładka Synchronizacja oferuje ustawienia cron, których można użyć do zautomatyzowania wszystkich ustawień cron. Tak więc, korzystając z tej zakładki Synchronizacja, administrator może łatwo zsynchronizować stan produktu, status zamówienia, synchronizację języka, aktualizację statusu zamówienia itp.

Raport sprzedaży

Zakładka raportu sprzedaży we wtyczce integracyjnej Etsy PrestaShop pozwala sprzedawcom wyobrazić sobie zamówienie i raport przychodów. Pozwala administratorowi sprawdzić raport sprzedaży dla zamówień w sklepie Etsy, co pomoże administratorowi śledzić raport sprzedaży za pomocą PrestaShop Etsy Integration Extension.

FAQs

1- Jak założyć konto sprzedawcy na Etsy Marketplace?

Możesz skonfigurować konto sprzedawcy na Etsy, wykonując poniższe czynności:

 • Odwiedź łącze - https://www.etsy.com
 • Kliknij przycisk „Sprzedaj z Etsy” znajdujący się w prawym górnym rogu i kliknij przycisk „Zarejestruj się”
 • Wypełnij formularz rejestracyjny i kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Spowoduje to utworzenie konta sprzedawcy i wysłanie e-maila weryfikacyjnego na podany adres e-mail. Przekieruje Cię również na inną stronę
 • Teraz wprowadź preferencje sklepu, nazwij swój sklep, zapisz swój sklep, sposób otrzymywania płatności i skonfiguruj rozliczenia.

Zapoznaj się z sekcją „Etsy Marketplace - Konfiguracja konta sprzedawcy” w instrukcji obsługi.

https://www.knowband.com/blog/user-manual/prestashop-etsy-marketplace-integration-module/

2- Jak zdobyć „Etsy API Key” i „Etsy API Secret”?

Musisz skonfigurować aplikację na koncie programisty Etsy, wykonując poniższe czynności:


 • Przejdź do linku - https://www.etsy.com/developers/register
 • Otworzyłoby stronę, na której zostanie wyświetlony formularz. Wypełnij formularz i kliknij „Przeczytaj warunki i utwórz aplikację”. Upewnij się, że pole wyboru „Zgodność zarządzania zapasami” zostało zaznaczone.
 • Poprosiłby o zaakceptowanie „warunków”. Zaakceptuj i kliknij przycisk „Utwórz aplikację”.
 • Zarejestruje Twoją aplikację na Etsy Marketplace i poda szczegóły interfejsu API.

Zapoznaj się z sekcją „Etsy Marketplace - Konfiguracja aplikacji” w instrukcji obsługi.

https://www.knowband.com/blog/user-manual/prestashop-etsy-marketplace-integration-module/

3- Jak dodać odmiany na Etsy Marketplace już wymienionych produktów?

Jeśli chcesz dodać nowe odmiany do już wymienionych produktów, wykonaj następujące czynności:

 • Dodaj nowe warianty produktów w PrestaShop.
 • Uruchom cron „Synchronizuj produkty lokalnie”.
 • Uruchom crona „Synchronizuj zaktualizowane produkty”, a nowe warianty zostaną dodane na Etsy.

4- Jak mogę ustawić inną cenę na Etsy Marketplace niż w naszym sklepie PrestaShop?

Etsy Marketplace Integrator ma funkcję „Zarządzanie cenami”, która umożliwia wysyłanie do Etsy Marketplace większej lub mniejszej ceny w porównaniu z cenami w PrestaShop. Użytkownik musi włączyć tę opcję w sekcji „Profile” i skonfigurować pola „Zwiększ / Zmniejsz cenę”, „Zwiększ / Zmniejsz wartość ceny” i „Procent lub Stała”.

Na przykład:

Produkt kosztuje 100 USD, a użytkownik wybiera „Zwiększ” w polu Zwiększ lub Zmniejsz cenę, wprowadza wartość ceny jako 5 i wybiera „Procent” w polu Procent lub Stała, a następnie system wyśle ​​105 USD ceny tego produktu na Etsy.

5- Dlaczego otrzymuję ostrzeżenie dotyczące zasad tworzenia klucza API Etsy?

„Polecenie użytkownikom wygenerowania własnego klucza API jest sprzeczne z naszymi Warunkami korzystania z interfejsu API. Jeśli nie jesteś programistą i tworzysz aplikację na polecenie kogoś innego, skontaktuj się z pomocą techniczną API pod adresem developer@etsy.com. Klucze API nie powinny być udostępniane publicznie ani innym podmiotom ”.

Tworzenie interfejsu API nie jest sprzeczne z zasadami Etsy. W komunikacie jest napisane, że jest to sprzeczne z poleceniem użytkownikom generowania klucza API (jeśli nie jesteś programistą). Nie ma problemu z utworzeniem klucza API dla Etsy.

6- Jak możemy wystawiać produkty na Etsy w wielu językach?

Moduł integracji Etsy Marketplace obsługuje wiele języków. Po dodaniu szczegółów do produktu w innych językach w PrestaShop i zsynchronizowaniu tego samego z Etsy za pomocą naszego modułu, zaktualizuje inne dane językowe produktu na Etsy.

7- Dlaczego produkty nie synchronizują się lokalnie?

Wykonując synchronizację lokalną, musisz mieć pewność, że kategoria, którą zmapowałeś za pomocą profilu, powinna mieć zmapowane produkty w Twoim sklepie.

Zapoznaj się z częścią „Synchronizacja” w instrukcji obsługi.

https://www.knowband.com/blog/user-manual/prestashop-etsy-marketplace-integration-module/

8- Co się dzieje z produktem, którego nie ma na Etsy?

Gdy produkt skończy się na stanie, będzie nieaktywny na Etsy. Gdy produkt wróci na stan, ponownie stanie się aktywny ze zaktualizowaną ilością.

9- Dlaczego w module Etsy pojawia się komunikat „Pozostały dzienny limit interfejsu API Etsy: XXXX / 10000”?

Jest to tylko wiadomość informacyjna, aby poinformować Cię, ile połączeń pozostało, ponieważ Etsy ma ograniczoną liczbę wywołań interfejsu API.

10- Jaki jest cel sekcji Sklep?

Opcja sekcji sklepu oferowana przez integratora PrestaShop Etsy API umożliwia handlowcom internetowym tworzenie oddzielnych sekcji dla produktów tego samego typu. Na przykład mogą tworzyć sekcje takie jak moda, sport i inne. Klienci mogą trafić w wybraną przez siebie sekcję i bezpośrednio wylądować na wybranych przez siebie produktach bez przeglądania całego asortymentu.

Zapoznaj się z sekcją „Sekcja sklepu” w naszej instrukcji obsługi.

https://www.knowband.com/blog/user-manual/prestashop-etsy-marketplace-integration-module/

11- Dlaczego podczas synchronizacji krajów wysyła wiadomości niepołączone ze sklepem Etsy?

Otrzymujesz ten błąd, ponieważ Twój sklep Etsy nie jest połączony z modułem PrestaShop Etsy. Możesz połączyć to samo, klikając przycisk Połącz na karcie ustawień ogólnych.

12- Jak dezaktywować produkty z Etsy?

Musisz najpierw dezaktywować produkty z Etsy Marketplace, a następnie uruchomić cron „Synchronizuj status produktu”, który również zaktualizuje stan produktu na Nieaktywny w naszym module.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest dopuszczony!
    Zła           Dobra