Prestashop Dodatkowe formularze zamówień / Field Manager – podręcznik użytkownika

 

1.0 Wprowadzenie

Prestashop Dodatkowe formularze zamówień / Field Manager by?Knowband?enables the Prestashop store admin to add extra custom fields to order or the checkout page of the website. The store admin can add unlimited fields on the checkout page. This way the Prestashop Additional order custom field manager addon allows the merchants to take as much information of the customers as they want to.

Menedżer pól niestandardowych zamówień Prestashop obsługuje pola Tekst, Wybierz, Radio, Pole wyboru, Pole tekstowe i Data pliku.

Oto niektóre z korzyści oferowanych przez niestandardowe pole Prestashop na stronie kasy modułu Prestashop:

 • Administrator Prestashop może dodać nieograniczoną liczbę niestandardowych pól na stronie kasy.
 • Za pomocą Prestashop Additional Order Forms Manager przez Knowband umożliwia klientowi wprowadzanie niestandardowych modyfikacji bez wprowadzania zmian w kodzie.
 • Menedżer pól dodatkowych zamówień Prestashop umożliwia administratorowi Prestashop tworzenie różnych typów pól na stronie zamówienia.
 • Administrator może dodać nieograniczoną liczbę opcji przycisków radiowych, pól wyboru i list wyboru za pomocą kilku kliknięć.
 • Prestashop Extra Field w dodatku do kasy oferuje łatwe opcje dostosowywania i pozwala administratorowi optymalizować obsługę klienta.

Korzyści dla klienta

 • Administrator może zebrać dodatkowe informacje o klientach, które mogą pomóc im lepiej obsługiwać klientów dzięki temu dodatkowi Prestashop.
 • Klienci mogą zaoferować dodatkowe informacje administratorowi sklepu za pomocą modułu Prestashop Additional Order Field Manager.

1.1. Cele projektu

Dodatkowe pole Prestashop na module strony kasowej pozwala właścicielowi sklepu Prestashop na dołączenie dodatkowych pól na stronie kasy. Cele projektu to:

 • Aby utworzyć nowe niestandardowe pola na stronie kasy strony internetowej i edytować istniejące.
 • Aby utworzyć sekcje na stronie kasy.
 • Sposób uwzględnienia walidacji w różnych polach.

Instalacja 2.0

W celu zainstalowania Prestashop dodatkowe pola na stronie pobierania kasy wykonaj poniższe kroki.

 • Zakup dodatku Prestashop Dodatkowe formularze zamówień / Dodatek Field Manager z Knowbbelow-mentionedll będzie dostarczany z następującymi plikami:
  1. Spakowany plik
  2. Instrukcja obsługi
 • Rozpakuj spakowany plik. Zawierałoby wiele plików i folderów.
 • Skopiuj wszystkie pliki i foldery z rozpakowanego folderu i wklej je do katalogu “Moduły” na ścieżce
 • Teraz dodatek do dodatkowych informacji o zamówieniach Prestashop jest gotowy do zainstalowania w twoim sklepie i możesz go znaleźć w sklepie Admin -> Moduły i usługi. Zostanie to pokazane poniżej:

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

W przypadku, gdy nie możesz znaleźć modułu Prestashop na liście modułów administracyjnych, spróbuj przeszukać moduł z następującymi szczegółami

słowo kluczowe ??Additional Order Forms/Fields Manager
Autor ??Knowband
Kategoria ??Front office
Filtruj według?? Installed & Not Installed/Enabled & Disabled

 • Kliknij “zainstalować“, aby zainstalować moduł, a następnie poprosić o potwierdzenie.”Kontynuuj instalację” opcja.
 • W tym kroku zostanie zainstalowany moduł Menedżera pól dodatkowych zamówień Prestashop i wyświetlone zostanie powiadomienie

Interfejs administracyjny 3.0

Moduł niestandardowego menedżera pola Prestashop z dodatkowym zamówieniem jest łatwy do zrozumienia i użytkowania. Różne ustawienia konfiguracyjne oferowane w interfejsie administratora są omówione poniżej.

3.1 W jaki sposób można skonfigurować moduł?

Administrator sklepu Prestashop może włączyć / wyłączyć rozszerzenie Prestashop Additional Order Forms / Field Manager po instalacji. Można to zrobić na karcie Konfiguracja modułu.

 • Włącz / wyłącz:?Toggle the button as shown in the image for enabling/disabling the Prestashop addon.
 • Niestandardowe CSS:?The admin can customize the look and feel of the same by entering custom CSS code here.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

3.2 Zamów sekcję pola

Administrator sklepu może utworzyć liczbę pól zamówienia “N” na stronie zamówienia menedżera pól zamówienia niestandardowego Prestashop. Dodatkowe pola informacyjne można następnie umieścić w pożądanych sekcjach na stronie kasy.

Utworzone pola niestandardowe można wyświetlić w tej zakładce dodatku dodatkowego pola Prestashop, jak pokazano na poniższym obrazku:

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

3.2.1 Jak utworzyć sekcję Pole zamawiania?

Aby utworzyć sekcję nowego pola zamówienia, przejdź do zakładki Sekcja pola zamówienia. Kliknij na ‘Dodaj nową sekcję‘ jak pokazano niżej:

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Zostaniesz przekierowany na stronę tworzenia sekcji.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Administrator sklepu Prestashop jest zobowiązany do wypełnienia informacji i utworzenia sekcji pola.

 • Label:?Enter the name of the section. The label can be entered in multiple languages. Select the language from the drop-down list.
 • Umiejscowienie:?Select the position where you want to place that particular order field section.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

 • Krok realizacji transakcji:?Select the checkout step you want to place the field section from the drop-down list.
 • Aktywny:?The created section can be activated/deactivated by just toggling the buttons.

3.2.2 Jak edytować / usuwać sekcję pola zamówienia?

Administrator może edytować / usuwać sekcje pola, klikając Edytuj or Kasować jak pokazano poniżej.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Ta sekcja zostanie wyświetlona na przedniej stronie witryny.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Link Zobacz pola pokaże pola, które zostały już utworzone w tej sekcji. Pozycję tych pól można zmienić, przeciągając lub upuszczając.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

3.3 Jak utworzyć pole Niestandardowe zamówienie?

Aby utworzyć niestandardowe pola zamówienia, przejdź do karty Zamów niestandardowe pole. Kliknij ‘Dodaj nowy przycisk pola‘ albo ‘+“Zaloguj się po prawej stronie panelu administratora, jak pokazano na obrazku poniżej.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Spowoduje to przekierowanie administratora Prestashop na stronę tworzenia pola. Wybierz Typ pola z listy rozwijanej.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Różne opcje oferowane w tej sekcji Menedżera formularzy dodatkowych zamówień Prestashop są wymienione poniżej.

 • tekst
 • Wybierz
 • radio
 • pole wyboru
 • Obszar tekstu
 • Data pliku

Różne typy pól wymagają różnych informacji. Porozmawiajmy o nich jeden po drugim.

Pole tekstowe 3.3.1

Pole tekstowe umożliwia użytkownikowi wprowadzanie informacji tekstowych w polu tekstowym.

Administrator jest proszony o wypełnienie formularza, jak pokazano na poniższym obrazku.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

 • Label:?It specifies the name of the field that will be displayed on the front-end of the website.
 • Krótki opis:?Enter the short description to specify exactly what the customers are supposed to mention in that field.
 • Symbol zastępczy:?This attribute specifies a short hint that describes the expected value of a text area. All these inputs can be entered in multiple languages.
 • Sekcja:?Section allows you to select the block where you want to place that particular field.
 • Nazwa pola, identyfikator HTML, klasa HTML:?This section will provide a unique identity to the fields. It will be same for all the three sections.
 • Uprawomocnienie:?Select the validation type for the various fields. The various validation options offered are mentioned below:
  • jest imię
  • isGenericName
  • isAddress
  • isCityName
  • isMessage
  • isPhoneNumber
  • isDniLite
  • isEmail
  • isPassword

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

 • Komunikat o błędzie:?In case the validation rules are not followed while entering the information, an error message will be displayed. The error message can be customized as well from this section. This can be done in multiple languages.
 • Maksymalna i minimalna długość:?The word limit for the fields can be fixed by entering the maximum and minimum length. By default, the text box will be able to take unlimited characters and words.
 • Wymagany walidator pola:?This enables to make it a mandatory field. In case the visitors leave it empty, the Prestashop Additional Order Field Manager extension will show an error message.
 • Pokaż na fakturze:?The information entered by the customers will be shown on the invoice if this field is enabled.
 • Aktywny:?Toggle to activate the field.

Uwaga: Nazwa etykiety, krótki opis, wybór sekcji, nazwa pola, identyfikator HTML, klasa HTML pozostają takie same w każdym typie pola.

3.3.2 Wybierz pole

To pole pozwala klientom wybrać opcję spośród wielu dostępnych opcji. Na przykład pole “Płeć” oferuje opcję “Mężczyzna” i “Kobieta”.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Wiele wybierz:?If enabled, the visitors can select more than one choices.

Opcje:?The varied options in the select field is entered here.

Domyślna wartość:?This is an optional field. The store admin can set the default value for the Radio, Select or Checkbox options.

Pole radiowe 3.3.3

W polu Wybierz klienci mogą nawet wybrać więcej niż jedną opcję, ale przyciski opcji pozwalają odwiedzającym wybrać tylko jedną opcję naraz w Dodatku do dodatkowych informacji o zamówieniu Prestashop.

Informacje, które należy wypełnić w tym polu są takie same, jak “Wybierz“pole tylko”Wiele Wybierz“brak tu opcji.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Pole wyboru 3.3.4

Pola wyboru są takie same jak przyciski radiowe i pole wyboru. Jedyną różnicą jest to, że klienci muszą sprawdzić opcje, aby je wybrać.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Pole tekstowe 3.3.5

Pole tekstowe oferuje pojedynczą linię do wprowadzenia informacji. Z drugiej strony pole tekstowe oferuje wiele linii do wprowadzania informacji. To może być użyte do wprowadzenia adresu i innych takich informacji.

Nawet w tym przypadku maksymalna i minimalna długość znaków może być ustalona przez administratora sklepu na zapleczu.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

3.3.6 Data

To pole pozwala klientom wprowadzić datę w formacie ustawionym na zapleczu panelu administracyjnego. W przypadku niewłaściwego formatu lub innych informacji, na przednim końcu pojawi się komunikat o błędzie.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Wszystkie pola niestandardowe utworzone przez administratora sklepu zostaną wyświetlone w panelu administracyjnym.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

3.3.7 Jak edytować / usunąć istniejące pole niestandardowe zamówienia?

Niestandardowe pola, które zostały już utworzone, można edytować, jeśli jest to wymagane, klikając przycisk Edytuj przyciski.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Podobnie, aby usunąć pola, kliknij przycisk Kasować jak pokazano poniżej:

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

3.5 Pokaż na fakturze

Dodatkowe pola w rozszerzeniu Prestashop można wyświetlić w kopii faktury zamówienia, jeśli ta funkcja jest włączona w odpowiednich polach. W tym celu przejdź do zakładki Order w menu głównym interfejsu administratora Prestashop.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Przejdź do dowolnej kolejności i kliknij Widok faktury.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Dane osobowe klienta można wyświetlić na fakturze, jak pokazano na poniższym obrazku.

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

4.0 Website Registration Form UI

Po utworzeniu różnych pól niestandardowych i niestandardowej sekcji pola formularz rejestracyjny będzie dostępny dla odwiedzających sklep. Formularz zostanie wyświetlony na poniższym obrazku:

Prestashop Knowband Dodatkowe formularze zamówień-Field Manager

Nie tylko niewiele, o wiele więcej można dowiedzieć się od klientów sklepu. Postaraj się dowiedzieć, co myślą Twoi klienci, gdy sfinalizują zakup produktu ze swojego sklepu. Korzystaj z tej wiedzy i ucz się jej, aby poprawić wrażenia zakupowe użytkowników, dodając dodatkowe pola podczas realizacji transakcji. Pola dodane przy użyciu tego dodatku można łatwo dostosować za pomocą panelu administracyjnego. Nie musisz więc kłopotać się i mądrze podbijać swoje dochody z działalności dzięki temu bogato wyposażonemu modułowi Prestashop. Kup ten moduł teraz! 

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *