Prestashop Booking and Rental System Addon – Instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Zakup i wynajem usług stał się obecnie powszechnym scenariuszem rynków internetowych. Ludzie zwykle preferują produkty do wynajęcia, dlatego właściciele sklepów znaleźli drogę w branży wynajmu. Zatem, który moduł ma oferować klientom usługi rezerwacji i wynajmu 24 * 7. Dodatkowy system rezerwacji i wynajmu Prestashop firmy Knowband pomaga e-handlowcom w dodaniu cudownej funkcjonalności do ich sklepu internetowego, który nazywany jest systemem rezerwacji. Tak, system Prestashop Booking System to świetny moduł do tworzenia dynamicznego systemu rezerwacji dla Twojego sklepu internetowego, oferując opcję ustawiania cen, utrzymywania kalendarza, bardzo efektywnego składania zamówień z zaplecza. Korzystając z systemu rezerwacji e-commerce, użytkownicy online mogą łatwo dokonywać rezerwacji na podstawie dat i terminów dla różnych produktów.

Moduł rezerwacji i rezerwacji Prestashop pomóż Ci dodać produkty i usługi wynajmu do swojej strony Prestashop. Prestashop Booking Calendar addon integruje elastyczne opcje rezerwacji i przyjazny dla użytkownika interfejs do strony. Klienci mogą sprawdzić dostępność w czasie rzeczywistym i stosunkowo zdecydować się na wynajem lub rezerwację usług ze sklepu internetowego. Jeśli więc planujesz oferować usługi wynajmu, umówienia się na wizytę lub rezerwacji, to jest to właściwe rozwiązanie.

1.1 Uderzające cechy Prestashop Booking and Rental System Addon

Aby zapewnić usługi wynajmu dopasowane do potrzeb klientów, moduł systemu Prestashop Reservation oferuje wiele ustawień konfiguracyjnych, dzięki czemu można skutecznie przygotować rezerwację online dla klientów. Prosty w obsłudze backend dodatku Prestashop Booking Calendar jest niezwykle łatwy w użyciu bez żadnych operacji technicznych ani kłopotów z kodowaniem.

Poniżej wymieniono różne kluczowe funkcje oferowane przez Prestashop Rental Booking System.

1. Dodatkowy system rezerwacji i wynajmu Prestashop pomaga właścicielom sklepów przekształcić ich sklep w rezerwację online i sklep rezerwacji, który zapewnia wiele rodzajów usług wynajmu, spotkań i rezerwacji pokoi dla użytkowników online.

2. Tworzenie i wystawianie umówionego spotkania, codziennego wynajmu produktu, rezerwacji pokoju, godzinowych usług wynajmu to oszczędność czasu dzięki dodatkowi Prestashop Booking Calendar.

3. System rezerwacji Prestashop zapewnia intuicyjny interfejs, aby dodać szczegóły dotyczące produktu / usług lub umówionego terminu.

4. Administrator może dodać odpowiednie zakresy dat i przedziały czasowe na stronie produktu rezerwacji produktu lub terminów, gdy ich usługi biznesowe są dostępne dla użytkowników online.

5. Łączne zamówienia z ich statusem i powiązanymi danymi klienta można przeglądać z zaplecza tego dodatku do rezerwacji Prestashop Event.

6. Administrator Prestashop może oferować swoim klientom ekscytujące oferty i zniżki, wyświetlając specjalne zasady cenowe na stronach produktów. Włączy to i zwiększy ruch na stronie, co również wpłynie na system sprzedaży.

7. Prestashop Booking Calendar addon tworzy harmonogram wynajmu lub termin na podstawie funkcji wybranych przez klientów.

8. Administrator może pokazać lokalizację przy każdym możliwym do rezerwacji produkcie / usłudze, korzystając z funkcji integracji miejsca Google w module systemu rezerwacji Prestashop.

9. Moduł Prestashop Service Booking oferuje elastyczność w dodawaniu, edytowaniu i usuwaniu produktów z nieograniczoną liczbą rezerwacji do ich sklepu e-commerce.

10. Dodatek Prestashop Booking and Rental System pozwala na dodanie dwóch rodzajów usług rezerwacji dla użytkowników, którzy obejmują oddział i usługę domową.

11. System rezerwacji Prestashop bezbłędnie obsługuje zgodność z wieloma językami i wieloma sklepami.

12. Z modułem rezerwacji i rezerwacji Prestashop, administrator może ustawić początkową cenę za usługi wynajmu lub spotkania w ich sklepie.

13. Mogą wyłączyć rezerwację i terminy na wybrane dni lub terminy, korzystając z tego

14. Administrator Prestashop może wyświetlać wiele dat i przedziałów czasowych dostępnych dla każdego produktu lub usługi możliwej do rezerwacji.

15. Dodatek do kalendarza rezerwacji Prestashop umożliwia wyświetlenie niestandardowych opłat za usługę wynajmu odpowiadających wybranemu przez klienta przedziale czasu i godziny.

16. Dodatek Prestashop Event Booking pozwala administratorowi określić inny typ, kategorię i oferowane udogodnienia wraz z wynajmem pokoju lub usług hotelowych.

Technologia 1.2 dla rozwoju

Język: PHP
Praca ramowa: prestashop

Podręcznik instalacji 2.0 dla kalendarza rezerwacji Prestashop Addon

Administrator sklepu może wykonać te proste kroki w celu zainstalowania dodatku Prestashop Booking and Rental System w swoim sklepie e-commerce:

1. Najpierw pobierz pakiet dodatków ze sklepu Knowband.

2. Otrzymasz spakowany plik zawierający kod źródłowy i instrukcję obsługi. Rozpakuj cały pakiet w katalogu głównym sklepu Prestashop za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP

Dodatek Prestashop Booking and Rental System

System rezerwacji Prestashop jest teraz zainstalowany i gotowy do użycia. Teraz administrator może skonfigurować różne ustawienia konfiguracji zgodnie z ich witryną Prestashop.

Interfejs administratora 3.0 systemu rezerwacji wynajmu Prestashop

Zaraz po udanej instalacji dodatku Prestashop Booking and Rental System na swojej stronie możesz skonfigurować ustawienia usługi rezerwacji zgodnie z własnymi potrzebami. W panelu administracyjnym lub na desce rozdzielczej znajdziesz moduł Rezerwacja / rezerwacja Knowband wraz z podsekcjami wymienionymi poniżej.

Dodatek Prestashop Booking and Rental System

Ten system rezerwacji / rezerwacji Knowband składa się z siedmiu sekcji, które zostały omówione dalej.

1.General Settings 2.Products 3.Booking Room 4.Booking Room Type 5.Booking Facilities 6.Booking Price Rules 7.Orders

Każda zakładka systemu rezerwacji Prestashop została omówiona poniżej:

Ustawienia ogólne 3.1

Dodatek Prestashop Booking and Rental System

Ogólne ustawienia systemu rezerwacji wynajmu Prestashop zawierają podstawowe ustawienia konfiguracji:

1.Enable / Disable: Ta opcja włącza lub wyłącza pełną funkcjonalność systemu rezerwacji i wynajmu Prestashop w Twoim sklepie.

2.Google Map API Key: Ta opcja pomaga ustawić klucz API Map Google. Po ustawieniu tego unikalnego klucza API z zaplecza możesz zaznaczyć i wyświetlić lokalizację odpowiadającą każdemu możliwemu do rezerwacji produktowi lub usłudze.

3.Display Price Rule: Ta opcja umożliwia wyświetlenie lub ukrycie niestandardowych reguł cenowych na stronie produktu produktu do rezerwacji i usługi wynajmu. Aby utworzyć nową regułę cenową dla różnych produktów możliwych do rezerwacji lub edytować istniejącą regułę cenową, przejdź do sekcji „Reguła ceny rezerwacji” na pulpicie nawigacyjnym.

3.1.1 Jak wygenerować klucz API Map Google

Administrator sklepu eCommerce może wygenerować klucz Google API, wykonując następujące czynności:

 • Kliknij przycisk "Rozpocznij": Administrator może kliknąć ten przycisk, aby uzyskać klucz API mapy Google.

picture4

 • Odbiór produktów: Kiedy administrator kliknie przycisk "Rozpocznij", pojawi się to okienko.

picture5

 • Wybór projektu: Administrator sklepu eCommerce może wybrać lub utworzyć projekt.

1. Wybierz projekt:

picture6

2. Utwórz nowy projekt:

picture7

 • Skonfiguruj rozliczenia: Administrator sklepu eCommerce może teraz skonfigurować rozliczenia.

picture8

 • Po naliczeniu administrator sklepu może uzyskać klucz API mapy Google. Na stronie Poświadczenia uzyskaj klucz API:

picture9

 • Administrator sklepu może wybrać opcję klucza API:

picture10

 • Administrator może wybrać opcję klucza ograniczenia w oknie dialogowym, aby ustawić ograniczenie przeglądarki dla klucza API.

picture11

 • W sekcji Ograniczenia klucza administrator sklepu może wybrać odsyłacze HTTP (strony internetowe), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić odsyłacze.

picture12

 • W ten sposób administrator może ustawić klucz API mapy Google.

picture13

3.2 Products

Tutaj możesz zobaczyć pełną listę codziennych / godzinowych produktów wynajmu, spotkań i usług rezerwacji hotelowych dodanych w twoim sklepie eCommerce. Aby edytować istniejące dane dotyczące dowolnego rodzaju rezerwacji produktu / usługi, kliknij opcję edycji odpowiadającą liście produktów. Jeśli chcesz usunąć konkretną listę, kliknij opcję Usuń widoczną w rozwijanej opcji odpowiadającej produktowi. Jeśli nie chcesz usunąć, po prostu włącz lub wyłącz produkt ręcznie.

picture14

Aby dodać nowy wypożyczony produkt lub zarezerwować usługę pokoju lub spotkania w swoim sklepie, kliknij opcję Dodaj nowy produkt w prawym górnym rogu panelu administratora tego produktu.

1. Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu interfejsu administratora. 2. Teraz wybierz typ produktu, który chcesz dodać do swojej witryny. Cztery oferowane opcje obejmują:

picture15

 • Powołanie
 • Dzienny wynajem
 • Rezerwowanie hotelu
 • Wynajem godzinowy

3.2.1 Dodaj produkt typu Spotkanie

Produkt typu Spotkanie zawiera następujące informacje. W typie spotkania, administrator może wyświetlać daty / godziny. Administrator musi ustawić cenę spotkania na dzień.

Informacje ogólne 3.2.1.1

picture16

 • Włącz lub wyłącz produkt: Ta opcja pomaga włączyć lub wyłączyć bieżący produkt.
 • Nazwa produktu: Możesz ustawić żądaną nazwę produktu, która jest obowiązkowym polem.
 • Referencje produktu: Ustaw unikalny kod referencyjny produktu, który jest obowiązkowym polem.
 • Krótki opis: Możesz dodać krótki opis jednego produktu, który wyświetla się pod nazwą produktu.
 • Opis: Podaj szczegółowe informacje o produkcie w tym polu.

picture17

 • warunek: Ustaw stan produktu, określając, czy jest nowy, odnowiony lub używany.
 • Kategoria: Wybierz określoną kategorię, do której chcesz dodać i pokaż tę usługę spotkania.
 • Domyślna kategoria: W tym polu możesz wybrać kategorię domyślną dla produktu.
Informacje o rezerwacji 3.2.1.2

picture18

 • Typ usługi: Ta opcja pozwala wybrać typ usługi jako oddział lub usługę domową.
 • Typ okresu: Ta opcja określa typ okresu lub harmonogramu, który chcesz wyświetlić na stronie produktu dla użytkowników. Jeśli data jest wybrana, harmonogramy będą wyświetlane tylko. Jeśli wybrana jest opcja daty / godziny, zarówno data, jak i przedziały czasowe są wyświetlane klientom.
 • Ilość: Możesz ustawić dostępną ilość produktu lub usługi do rezerwacji na jeden dzień.
 • Cena: Możesz ustawić początkową cenę produktu na spotkanie, która jest pokazywana użytkownikowi przed wykonaniem jakichkolwiek dostosowań usługi. Po wybraniu preferencji produktu, głównie daty i harmonogramu, cena początkowa zostaje zmieniona na ostateczną cenę niestandardową, którą muszą zapłacić za uzyskanie świadczeń serwisowych.
Lokalizacja 3.2.1.3

picture19

 • Pokaż mapę: Możesz włączyć lub wyłączyć Mapę Google w interfejsie na stronie produktu.
 • Adres: To pole określa dokładną lokalizację lub adres danego produktu, który można zarezerwować.
 • Długość geograficzna: To pole ustawia długość geograficzną
 • Szerokość: To pole ustawia współrzędną szerokości geograficznej określonej lokalizacji.
Obraz 3.2.1.4

picture20

 • Dodaj nowy obraz do tego produktu: Możesz dodać wiele obrazów, aby opisać swój produkt. Możesz ustawić kolejność wyświetlania tych obrazów. Można również ustawić dowolny z tych obrazów jako obraz okładki dla usługi wynajmu lub usługi rezerwacji.
 • Podpis: Możesz podać żądany podpis dla obrazów produktu.
3.2.1.5 Data / godzina

picture21

 • Wyłącz dni: Możesz wybrać wszystkie dni, w których usługi są niedostępne dla odpowiednich firm.
 • Wprowadź gniazdo daty / godziny: Możesz tworzyć i wyświetlać wiele dat i przedziałów czasowych na stronie produktu. Jeśli typ okresu zostanie wybrany jako Data, wtedy tylko harmonogramy dat będą wyświetlane na zapleczu. Jeśli data / godzina jest wybrana jako typ okresu, możesz dodać wiele przedziałów czasowych odpowiadających każdemu zakresowi dat. W ten sposób możesz mapować wiele przedziałów czasowych do pojedynczego gniazda daty.
 • Cena ostateczna: Musisz określić ostateczną cenę odpowiadającą każdemu dodanemu harmonogramowi daty / godziny. Ta ostateczna cena jest obliczana podczas realizacji transakcji w oparciu o dostosowanie dokonane przez klienta. Na koniec zapisz utworzony produkt.

3.2.2 Dodaj codzienny produkt do wynajęcia

Kompletne ustawienia konfiguracji dla wypożyczonego produktu są takie same jak dla produktu typu spotkanie. Administrator może wyświetlać daty / godziny dla codziennego wynajmowanego produktu, a także może ustalać cenę odpowiadającą temu harmonogramowi na dzień. Jedyna różnica występuje w następujących wymienionych ustawieniach:

 • Cena: Cena początkowa wynajmowanego produktu jest codziennie. Pamiętaj, że nie jest to ostateczna cena wynajmowanego produktu.
 • Udogodnienia: Ta opcja umożliwia dodawanie wielu obiektów, które oferujesz z codziennym wynajmem produktu. Te rodzaje czynszów muszą być najpierw utworzone w sekcji „Usługi rezerwacji” panelu administracyjnego. Po utworzeniu możesz je tutaj mapować dla konkretnej codziennej usługi wynajmu.

picture22

3.2.3 Dodaj usługę rezerwacji hotelu

Usługa rezerwacji hotelu lub rezerwacja pokoju zawiera następujące informacje. W tej usłudze rezerwacji pokoju klient musi wybrać daty zameldowania i wymeldowania, aby sprawdzić dostępność pokoju.

Informacje ogólne 3.2.3.1

picture23

 • Włącz lub wyłącz produkt: Ta opcja pomaga włączyć lub wyłączyć usługę rezerwacji pokoju w hotelu.
 • Nazwa produktu: Możesz ustawić żądaną nazwę usługi rezerwacji, która jest obowiązkowym polem.
 • Referencje produktu: Ustaw unikalny kod referencyjny dla usługi rezerwacji, która jest obowiązkowym polem.
 • Krótki opis: Możesz dodać krótki opis jednej linii do usługi rezerwacji pokoju, która jest wyświetlana pod nazwą produktu.
 • Opis: Podaj szczegółowe informacje o usłudze hotelowej w tym polu.

picture24

 • warunek: Ustaw stan usługi, określając, czy jest nowy, odnowiony lub używany.
 • Kategoria: Wybierz konkretną kategorię, do której chcesz dodać i pokazać tę usługę rezerwacji.
 • Domyślna kategoria: Za pomocą tego pola możesz wybrać kategorię domyślną dla usługi rezerwacji.
Informacje o rezerwacji 3.2.3.2

picture25

 • Typ okresu: Ta opcja ustawia typ okresu jako Data, umożliwiając dodanie wielu miejsc na daty dla usługi hotelowej.
 • Cena: Możesz ustawić początkową cenę usługi rezerwacji codziennie, która jest pokazywana użytkownikowi przed dokonaniem dostosowania usługi. Po wybraniu preferencji produktu, głównie daty, ta cena początkowa jest dodawana wraz z ostateczną ceną niestandardową, którą muszą zapłacić za uzyskanie świadczeń serwisowych.
 • Min dni: Ustaw minimalne dni na rezerwację hotelu.
 • Max Days: Ustaw maksymalne dni dla usługi rezerwacji hotelu.
 • Ocena w skali gwiazdkowej: Wybierz i wyświetl ocenę usługi hotelowej.
Lokalizacja 3.2.3.3

picture26

 • Pokaż mapę: Możesz włączyć lub wyłączyć Mapę Google w interfejsie na stronie produktu.
 • Adres: To pole określa dokładną lokalizację lub adres danej usługi hotelowej.
 • Długość geograficzna: To pole ustawia długość geograficzną
 • Szerokość: To pole ustawia współrzędną szerokości geograficznej określonej lokalizacji.
Obraz 3.2.3.4

picture27

 • Dodaj nowy obraz do tego produktu: Możesz dodać wiele zdjęć, aby opisać usługę rezerwacji hotelu. Możesz ustawić kolejność wyświetlania tych obrazów. Można również ustawić dowolny z tych obrazów jako obraz okładki dla usługi rezerwacji pokoju. Podpis: Możesz podać żądany podpis dla obrazów produktu.
3.2.3.5 Data / godzina

picture28

 • Wprowadź gniazdo daty / godziny: Możesz tworzyć i wyświetlać wiele harmonogramów dat na stronie produktu, gdy usługi hotelowe są dostępne dla użytkowników. Jeśli wystąpi jakikolwiek konflikt między zakresem daty / czasu, zastosowane zostanie pierwsze wystąpienie.
 • Cena ostateczna: Musisz określić ostateczną cenę odpowiadającą każdemu harmonogramowi terminów. Ta cena jest ceną nocną. Ta ostateczna cena jest obliczana podczas realizacji transakcji w oparciu o czas odprawy i wymeldowania wybrany przez klienta.
3.2.3.6 Pokoje

picture29

Ten interfejs wyświetli wszystkie istniejące pokoje w ramach danej usługi rezerwacji hoteli. Możesz edytować szczegóły / specyfikacje dla każdego dostępnego pokoju lub możesz je usunąć w razie potrzeby. Możesz utworzyć nowy pokój w ramach tej usługi hotelowej z innym typem pokoju, kategorią i oferowanymi udogodnieniami. W tym celu wystarczy kliknąć opcję Dodaj pokój znajdującą się w prawym górnym rogu interfejsu.

picture30

 • Włącz: Włącz lub wyłącz obsługę pokoju.
 • Kategoria pokoju: Wybierz określoną kategorię do obsługi pokoju. W tym celu musisz najpierw utworzyć różne kategorie z sekcji „Kategoria pokoju rezerwacji” w interfejsie administratora. Następnie musisz zmapować ten pokój pod żądaną kategorią pokoju.
 • Rodzaj pokoju: Wybierz określony typ obsługi pokoju. W tym celu musisz najpierw utworzyć różne typy pokoi w sekcji „Typ pokoju rezerwacji” w interfejsie administratora. Następnie musisz zmapować ten pokój pod żądanym typem pokoju.
 • Dodatkowa cena: Ustaw dodatkową cenę dodaną do ceny początkowej.
 • Ilość: Ustaw dostępną ilość pokoi dziennie.
 • Czas zameldowania: Określ czas odprawy dla tego pokoju.
 • Czas wymeldowania: Określ czas wymeldowania dla tego pokoju.
 • Przesyłać zdjęcia: Możesz dodać wiele zdjęć opisujących pokój w hotelu.
 • Wybierz obiekty: Wybierz wiele udogodnień oferowanych w ramach obsługi pokoju. Obiekty te muszą być najpierw utworzone w sekcji „Usługi rezerwacji” interfejsu administratora. Następnie możesz łatwo mapować różne udogodnienia dla tego wybranego pokoju.
Usługi 3.2.3.7

picture31

W tej sekcji możesz mapować wszystkie udogodnienia, które są świadczone dla danej usługi hotelowej. Te obiekty hotelowe są również tworzone w sekcji „Usługi rezerwacji” interfejsu administratora. Na koniec zapisz utworzony hotel / obsługę pokoju.

3.2.4 Dodaj godzinny produkt do wypożyczenia

Kompletne ustawienia konfiguracji dla godzinowego wypożyczenia są takie same jak dla codziennego produktu typu wynajem. Klient musi wybrać datę i godzinę zameldowania i wymeldowania, która określa czas, przez jaki produkt ma być. Jedyna różnica występuje w następujących wymienionych ustawieniach:

picture32

 • Typ okresu: Ta opcja ustawia typ okresu jako Typ daty dla produktu wynajmu godzinowego.
 • Ilość: Możesz określić całkowitą ilość tego godzinowego produktu do wypożyczenia.
 • Cena: Ta opcja ustawia cenę produktu na godzinę.
 • Min. Godziny: Ustaw minimalne godziny rezerwacji.
 • Max Godziny: Ustaw maksymalne godziny rezerwacji.

picture33

 • Wyłącz dni: Sprawdź dni, w których godzinowy produkt do wypożyczenia jest niedostępny dla klientów.
 • Wpisz datę / godzinę: Twórz wiele slotów na daty wraz z ich ostateczną ceną niestandardową na godzinę.
 • Udogodnienia: Ta opcja umożliwia dodawanie wielu obiektów, które oferujesz z godzinowym wynajmem produktu. Te rodzaje czynszów muszą być najpierw utworzone w sekcji „Usługi rezerwacji” panelu administracyjnego. Po utworzeniu możesz je tutaj mapować dla konkretnej usługi wynajmu godzinowego.

Kategoria pokoju rezerwacji 3.3

picture34

Za pomocą tego interfejsu możesz przeglądać listę kategorii pokoi rezerwacji i zarządzać nią. Możesz nawet edytować lub usunąć istniejącą kategorię. Aby dodać nową kategorię pokoju rezerwacji, kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu panelu administracyjnego.

picture35

Podczas tworzenia nowej kategorii pokoju rezerwacji wypełnij następujące dane:

 • Nazwa: Ustaw nazwę kategorii pokoju rezerwacji.
 • Opis: Ustaw krótki opis kategorii pokoju rezerwacji.
 • Aktywny: Włącz lub wyłącz kategorię pokoju.

Typ rezerwacji 3.4

picture36

Za pomocą tego interfejsu możesz przeglądać listę typów pokoi rezerwacji i zarządzać nimi. Możesz nawet edytować lub usunąć istniejący typ pokoju. Aby dodać nowy typ pokoju rezerwacji, kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu panelu administracyjnego.

picture37

 • Nazwa: Wprowadź nazwę typu pokoju.
 • Maksymalne dozwolone dziecko: Ustaw maksymalny limit dozwolonych dzieci.
 • Maksymalna dozwolona liczba dorosłych: Ustaw maksymalny limit dozwolonych dorosłych.
 • Wybierz kategorię pokoju: Wybierz wiele kategorii pokoi dla tego typu pokoju.
 • Aktywny: Włącz lub wyłącz typ pokoju rezerwacji.

Usługi rezerwacji 3.5

Istnieją trzy rodzaje urządzeń rezerwacyjnych, które można utworzyć za pomocą tego dodatku Prestashop Booking and Rental System.

1. Sala: Obiekty te są mapowane dla konkretnej obsługi pokoju.
2. Wynajem: Obiekty te są mapowane do codziennego wynajmu i godzinowego wynajmu.
3. Hotel: Obiekty te są mapowane dla konkretnej usługi rezerwacji hoteli.

picture38

Z tego interfejsu możesz skonfigurować lub usunąć istniejące obiekty rezerwacji. Aby dodać nowy obiekt, kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu panelu administracyjnego.

picture39

 • Tytuł: Ustaw chwytliwy tytuł dla usługi rezerwacji.
 • Rodzaj: Ustaw typ usługi rezerwacji dla oferowanego obiektu. Te trzy typy obejmują pokój, wynajem i hotel.
 • Typ obrazu: Określ typ obrazu, którego chcesz użyć do przedstawienia obiektu rezerwacji. Dwa typy obrazów to Prześlij obraz i Czcionka fantastyczna.
 • Czcionka Awesome Icon Class / Upload Image: Jeśli wybrałeś typ „Prześlij obraz”, musisz przeglądać żądany obraz z systemu lokalnego. W przeciwnym razie, jeśli wybrałeś typ „Czcionka fantastyczna”, włóż wspaniałą klasę czcionki dla tej konkretnej ikony. Na przykład, aby przedstawić funkcję „Port ładowania”, klasa awesome czcionki to „fa-plug”.
 • Aktywuj: Włącz lub wyłącz funkcję rezerwacji.

Zasady rezerwacji 3.6

picture40

Reguły cenowe są zasadniczo tworzone dla określonych produktów. Jest to rodzaj oferty lub oferty rabatowej, której możesz użyć, aby zachęcić użytkowników online do pobrania ze sklepu tej konkretnej usługi wynajmu lub rezerwacji. Różne zasady cenowe można przeglądać i zarządzać za pomocą jednego interfejsu zgodnie z sekcją reguły ceny rezerwacji. Możesz edytować lub usunąć istniejącą regułę cenową. Dodatkowo możesz utworzyć nową regułę cenową dla innego produktu możliwego do rezerwacji w sklepie. Aby dodać nową regułę ceny rezerwacji, kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu interfejsu.

picture41

Określ następujące informacje o polu podczas tworzenia nowej reguły ceny.

 • Tytuł: Ustaw żądaną chwytliwą nazwę reguły ceny.
 • Wybierz produkt: Wybierz produkt, dla którego chcesz zastosować tę regułę ceny rezerwacji.
 • Typ daty: Określ typ daty z dwóch opcji: Zakres dat i Określona data.
  Data rozpoczęcia, data zakończenia / data naprawy: Wprowadź datę początkową i datę końcową, jeśli wybrano zakres dat jako typ daty. Jeśli wybrałeś opcję Określona data jako Typ daty, wprowadź stałą datę, aby wyświetlić regułę ceny.
 • Typ zmniejszania: Ustaw typ redukcji jako ilość lub procent.
 • Wartość redukcji: Jeśli wybrałeś typ Kwota jako redukcja, ustaw wartość rabatu, którą oferujesz swoim klientom. Jeśli wybrałeś opcję Typ procentowy, ustaw procent rabatu dla usługi rezerwacji.
 • Aktywny: Włącz lub wyłącz regułę ceny.

Zamówienia 3.7

picture42

Tutaj administrator może wyświetlić pełną listę zamówień złożonych przez klientów, niezależnie od tego, czy jest to spotkanie, rezerwacja pokoju, codzienny wynajem produktu czy godzinny wynajem produktu. Data i godzina zamówienia, dane klienta, rodzaj płatności, wartość płatności i status zamówienia są również widoczne w niniejszym raporcie zaplecza systemu Prestashop Booking and Rental System.

4.0 Front Interface modułu rezerwacji i rezerwacji Prestashop

A) Produkt typu Spotkanie

picture43

B) Usługa typu rezerwacja hotelu

picture44

Dostępne pokoje w kategorii Super Deluxe

picture45

Dostępne pokoje w kategorii Semi Deluxe

picture46

Dostępne pokoje w pokojach typu executive Kategoria

Tutaj widać, że w tej kategorii nie ma pokoi. Ta informacja jest przekazywana użytkownikowi frontendu w formie komunikatu o błędzie.

picture47

Dostępne pokoje w kategorii Deluxe

picture48

Teraz, gdy klient wybierze żądany pokój z listy dostępnych pokoi, pojawi się nowe okienko, jak podano poniżej.

picture49

To okienko zawiera pełne informacje o pokoju wybranym przez klienta zgodnie z jego potrzebami. Teraz, gdy klikną przycisk „Zarezerwuj teraz”, usługa rezerwacji pokoju zostanie dodana do koszyka, który pokazano poniżej.

picture50

Jeśli użytkownik chce ponownie sprawdzić szczegóły zarezerwowanego pokoju, może po prostu kliknąć link „Dostosowywanie produktu” widoczny na stronie koszyka. Wygląda to jak na poniższym obrazku:

picture51

Potwierdzenie zamówienia Wiadomość na froncie

picture52

Administrator może również sprawdzić szczegóły zamówienia od administratora. Interfejs zaplecza pokazujący listę zamówień sklepu wygląda następująco:

picture53

C) Dzienny typ wynajmu

picture54

D) Godzinowy produkt do wypożyczenia

picture55

E) Reguła cenowa dla produktów selektywnych

picture56


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *