Prestashop Blog Manager Addon- User Manual

1.0 Wprowadzenie

Administrator sklepu eCommerce może poprawić ruch i zaangażować klientów za pomocą blogów informacyjnych. Z pomocą wpisów na blogu właściciel sklepu może udostępniać informacje dotyczące dostępnych produktów i marek. Administrator sklepu e-commerce Prestashop może teraz wyświetlać blogi na swojej stronie i zarządzać nimi bez żadnych kłopotów, korzystając z modułu menedżera blogów Knowband Prestashop.

To Prestashop dodatek do blogu jest w pełni konfigurowalny i zapewnia sprawne funkcjonowanie. Moduł blogu Prestashop oferuje handlowcom internetowym możliwość ustalenia pozycji i priorytetu popularnych blogów, najnowszych blogów, pola wyszukiwania blogów i kategorii blogów. Administrator może również zezwalać na komentowanie blogów z poziomu interfejsu administratora tego modułu Poststashop. Administrator może zaangażować klientów na stronie internetowej, ustawiając atrakcyjny obraz baneru i wyświetlając powiązane produkty na stronie postu na blogu.

Korzyści 1.1 Admin

 • Właściciel sklepu eCommerce może dodawać posty na blogach bez żadnych ograniczeń, korzystając z rozszerzenia Prestashop Blog Post Extension.
 • Wiele kategorii blogów i podkategorii można dodać z interfejsu administratora.
 • Dodatek do posta na blogu Prestashop pozwala administratorowi ustawić pozycję kategorii blogów, pola wyszukiwania blogów, popularnych postów na blogu i ostatnich postów.
 • Dodatek do posta na blogu Prestashop umożliwia administratorowi ustawienie priorytetu kategorii blogów, pola wyszukiwania blogów, popularnych postów i ostatnich postów w celu ustawienia ich pozycji na frontonie.
 • Administrator otrzymuje opcję wyświetlania powiązanych produktów na stronie posta na blogach. Administrator może wybrać powiązane produkty z kategorii Dodatek do strony postów na blogu lub strona producenta.
 • Moduł rozwiązania blogu Prestashop pozwala ustawić dowolny post jako popularny post.
 • Ten dodatek do posta na blogu Prestashop oferuje bezproblemową i bezbłędną implementację.
 • Administrator sklepu może ustawić meta tytuł i opis meta na stronie głównej bloga.
 • Administrator może komentować posty na blogu. Administrator może również komentować tylko zarejestrowanych klientów lub gości.
 • Moduł rozwiązania blogu Prestashop umożliwia konfigurację ustawień recaptcha w celu sprawdzenia, czy czytelnicy bloga są ludźmi. Tylko człowiek może komentować na blogu, jeśli administrator ustawi recaptcha.
 • Dodatek blogu Prestashop umożliwia ustawienie tytułu i meta opisu kategorii bloga.

Funkcje 1.2 Admin

 • Rozszerzenie menedżera postów na blogu Prestashop jest łatwe w instalacji i konfiguracji.
 • Właściciel sklepu eCommerce może aktywować lub dezaktywować tę wtyczkę menedżera postów na blogu Prestashop, klikając przycisk.
 • Administrator może ustawić pozycję i priorytet kategorii blogów, pól wyszukiwania blogów, ostatnich postów i popularnych postów z panelu administracyjnego
 • Integracja z blogiem Prestashop pozwala właścicielowi sklepu wybrać liczbę postów na blogu, które mają być wyświetlane na stronie bloga.
 • Dodatek recenzji bloga Prestashop pozwala administratorowi włączyć lub wyłączyć komentowanie w sklepie internetowym.
 • Administrator sklepu eCommerce może łatwo wstawiać wiele kategorii blogów i podkategorii.
 • Ten moduł blogu PrestaShop ma w pełni mobilny interfejs responsywny.
 • Rozszerzenie komentarza do bloga jest zgodne ze wszystkimi motywami PrestaShop.
 • Ten menedżer postów na blogu Prestashop jest kompatybilny z SSL.
 • Ta wtyczka menedżera blogów PrestaShop jest zgodna z wieloma sklepami.
 • Moduł rozwiązania blogu Prestashop jest również kompatybilny z wieloma językami.
 • Nie są wymagane zmiany kodu
 • Ta integracja z blogiem Prestashop zapewnia sprawne funkcjonowanie.

Kroki instalacji 2.0

Po zakupie dodatku do bloga Prestashop ze sklepu administrator sklepu otrzyma powyższe pliki:

1. Spakowany plik zawierający kod źródłowy tego dodatku do menedżera postów na blogu Prestashop.

2. Instrukcja obsługi

Administrator musi wykonać następujące kroki, aby zainstalować wtyczkę blogu Prestashop:

 • Administrator musi rozpakować spakowany plik. Ten plik zawiera niektóre pliki i foldery.
 • Następnie administrator może skopiować całą zawartość folderu i wkleić je do „Moduły„folder katalogu sklepu. Administrator może śledzić ścieżkę Katalog główny / moduły /.

3. Teraz właściciel sklepu może zainstalować Administrator -> Moduły i usługi. Zostanie pokazane jak poniżej

instalacja modułu blogu

Teraz wystarczy kliknąć „zainstalować„przycisk, aby łatwo zainstalować ten moduł blogu Prestashop. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem. Kliknij”Kontynuuj instalacjęOpcja. Ten krok spowoduje zainstalowanie modułu blogu i wyświetlenie powiadomienia Moduły zostały pomyślnie zainstalowane“.

Interfejs administratora 3.0

Administrator sklepu eCommerce może teraz skonfigurować ten dodatek do blogu Prestashop. Administrator otrzyma następujące opcje konfiguracji:

 • Ustawienia ogólne
 • Zarządzanie kategoriami
 • Post Management
 • Zarządzanie komentarzami
 • Zarządzanie banerami

opcje konfiguracyjne

3.1 Ustawienia ogólne

1. Włącz / Wyłącz: Administrator sklepu może przełączyć przycisk, aby aktywować lub dezaktywować dodatek do bloga Prestashop.

2. Kategoria blogu: Administrator sklepu może wybrać lewą lub prawą kolumnę, aby wyświetlić kategorię bloga. Zgodnie z wyborem kategorie zostaną wyświetlone w lewym lub prawym rogu strony blogowania.

3. Priorytet kategorii: Administrator sklepu może również ustawić priorytet kategorii blogów. Kategorie o wysokim priorytecie zostaną wyświetlone na górze.

4. Szukaj w blogu: Administrator sklepu może ustawić opcję wyszukiwania blogów w lewej lub prawej kolumnie zgodnie z wymaganiami.

5. Przeszukaj priorytet bloga: Administrator sklepu może tutaj ustawić priorytet blogu wyszukiwania.

6. Ostatni post: Administrator sklepu może wyświetlać najnowsze posty w lewej kolumnie, prawej kolumnie i stopce zgodnie z potrzebą. Administrator może również wybrać wszystkie trzy pozycje.

7. Ostatnia liczba postów do wyświetlenia: Administrator sklepu może ustawić liczbę postów do wyświetlenia w ostatnim bloku postów.

8. Ostatni priorytet wpisu: Administrator może również ustawić priorytet wyświetlania ostatnich postów.

9. Popularne posty: Administrator sklepu może również ustawić pozycję popularnego bloku postów. Ta pozycja może być lewą kolumną, prawą kolumną i stopką. Administrator może również wybrać wszystkie trzy pozycje.

10. Popularna liczba postów do wyświetlenia: Administrator może ustawić liczbę popularnych postów do wyświetlenia w tym bloku.

11. Popularny priorytet postu: Administrator sklepu może również ustawić priorytet wyświetlania popularnego postu.

12. Wyświetlanie artykułów na stronie: Tutaj sprzedawca sklepu może ustawić liczbę artykułów do wyświetlenia na jednej stronie.

13. Tytuł meta: Właściciel sklepu może ustawić tytuł meta, aby był wyświetlany na stronie głównej.

14. Opis meta: Sprzedawca sklepu może również ustawić metaopis strony głównej bloga.

15. Zezwalaj na komentowanie: Administrator sklepu może zezwolić na komentowanie, jeśli chce.

16. Typ komentarza: Administrator sklepu może wybrać typ komentarza, tj. Komentarz na Facebooku lub wbudowany komentarz.

17. Zezwól na komentarz do: Administrator sklepu może zezwolić na komentowanie tylko zarejestrowanym klientom lub gościom goszczącym.

18. Wybierz temat bloga: Administrator sklepu może wybierać spośród różnych tematów blogów.

19. Klucz witryny ReCAPTCHA: Administrator sklepu może włączyć reCaptcha do opcji komentowania strony blogowania. Wprowadź witrynę ReCAPTCHA Klucz w tej sekcji.

20. Tajny klucz ReCAPTCHA: Wpisz tutaj tajny klucz ReCAPTCHA.

Moduł blogu: ustawienia ogólne

3.1.1 Jak zdobyć klucz witryny i tajny klucz?

Administrator sklepu może uzyskać klucz witryny i tajne klucze, wykonując następujące kroki:

 • Odwiedź adres URL: https://www.google.com/recaptcha/admin.
 • Zaloguj się / ZAREJESTRUJ SIĘ na swoje konto Gmail.
 • Wchodzić "Etykieta„Twojej domeny.
 • Wchodzić "domeny„Twojego sklepu.
 • Kliknij "Zarejestruj“.

kroki, aby wygenerować klucz witryny i tajny kluczNastępnie administrator może uzyskać klucz witryny i tajny klucz, jak pokazano poniżej:

recaptcha klucz witryny i tajny klucz

3.1.2 Front-end Interface po ustawieniu recaptcha

recaptcha

Zarządzanie kategoriami 3.2

Ten moduł postów na blogu Prestashop umożliwia zarządzanie kategoriami. Tam jest lista kategorii blogów dostępne w panelu administracyjnym. Administrator sklepu może dodać nową kategorię, usunąć kategorię lub zmodyfikować kategorię zgodnie z ich potrzebami.

lista kategorii blogów

Różne pola w sekcji tworzenia kategorii są omówione poniżej:

1. Kategoria nadrzędna: Administrator sklepu może wybrać dowolną kategorię nadrzędną dla dowolnej kategorii.

2. Wybierać blog Temat: Administrator sklepu może wybierać spośród różnych tematów.

3. Tytuł: Właściciel sklepu może ustawić tekst tytułu kategorii dla tej kategorii blogów.

4. Meta Title: Właściciel sklepu może ustawić tytuł meta w różnych językach.

5. Meta opis: Sprzedawca sklepu eCommerce może również ustawić metaopis tej kategorii.

6. Aktywny: Właściciel sklepu może aktywować lub dezaktywować kategorię blogów za pomocą jednego kliknięcia.

aktualizacja kategorii blogów

3.2.1 Widok z przodu

Kategoria blogu zostanie wyświetlona na interfejsie, jak pokazano poniżej:

kategoria blogów

3.2.2 Jak edytować lub usuwać kategorie?

Kliknij przycisk Edytuj i usuń odpowiadający każdej kategorii, aby edytować lub usunąć ten sam, jak pokazano na obrazku poniżej:

usuń kategorię bloga

3.3 Post Management

Ten moduł rozwiązań blogowych Prestashop oferuje zarządzanie postami. Tutaj administrator może wyświetlić listę wpisów na blogu. Administrator może dodać nowy wpis na blogu, zaktualizować poprzednie wpisy i usunąć post.

lista postów na blogu

3.3.1 Jak dodać nowe wpisy na blogu?

Aby utworzyć nowe posty na blogu, kliknij Dodaj nowy wpis w blogu, jak pokazano na obrazku poniżej:

lista wpisów na blogu
Różne pola interfejsu tworzenia postów na blogu omówiono poniżej:

1. Kategoria: Administrator sklepu może wybrać kategorię posta na blogu.

2. Tytuł posta: Właściciel sklepu może tutaj ustawić tytuł wpisu na blogu.

3. Krótki opis: Właściciel sklepu może tutaj wstawić krótki opis wpisu na blogu.

4. Tytuł meta: Administrator może wstawić meta tytuł postu na blogu.

5. Meta opis: Właściciel sklepu może wstawić metaopis postu na blogu.

update-blog-post-1

6. Obraz: Administrator może ustawić obraz okładki dla tego wpisu na blogu. Maksymalny rozmiar pliku może wynosić 5 MB.

dodaj obraz okładki torfowiska
Po wstawieniu obrazu administrator może również go zaktualizować i usunąć.
update-blog-post-2

7. Zadowolony: Administrator może napisać treść bloga tutaj. Administrator może ustawić format i łatwo wstawić linki.

treść bloga

8. Ustaw jako najbardziej popularne: Administrator może również ustawić post na blogu jako najbardziej popularny, klikając przycisk.

9. Słowo kluczowe: Administrator może ustawić słowo kluczowe dla wpisu na blogu.

10. Status: Administrator może włączyć lub wyłączyć widoczność posta na blogu. Administrator może go aktywować, aby wyświetlać na frontonie.

11. Wyświetl produkt powiązany as: Administrator sklepu może wyświetlać powiązane produkty na stronie artykułu. Administrator może wybrać powiązany produkt z kategorii lub producenta.

12. Wybierz kategorię: Administrator może wybrać konkretną kategorię, z której chce pokazać powiązany produkt.

wybór kategorii

13. wybierz Producent: Administrator może wybrać producenta, z którego chce pokazać powiązany produkt.

wybierz producenta

3.3.1.1 Widok z przodu wpisów na blogu

blogu

Tutaj klienci mogą oglądać bloga z obrazem okładki.

Powiązane produkty zostaną wyświetlone tuż po blogu. Front sklepu będzie wyglądał jak poniżej:

Produkty powiązane

3.3.2 Jak edytować lub usuwać wpisy na blogu?

Kliknij przycisk Edytuj lub Usuń odpowiadający każdemu wpisowi na blogu, aby go edytować lub usunąć.

Zarządzanie komentarzami 3.4

Administrator może wyświetlić listę komentarzy w panelu administracyjnym. Administrator sklepu eCommerce ma prawo do zatwierdzania, odrzucania i usuwania komentarzy.

zarządzanie komentarzami

Zarządzanie banerami 3.5

Administrator może wyświetlić listę banerów blogu w tej sekcji. Właściciel sklepu może dodać nowy baner, usunąć baner i zaktualizować baner bloga.

lista banerów bagiennych

1. Tytuł: Właściciel sklepu może ustawić tekst transparentu bloga. Ten tekst zostanie wyświetlony z obrazem banera.

2. Obraz: Administrator może również ustawić obraz banera. Maksymalny rozmiar pliku może wynosić 5 MB.

3. Aktywny: Administrator sklepu może włączyć lub wyłączyć baner blogu.

banner na blogu

Klienci mogą wyświetlać blogi na interfejsie frontonu, jak pokazano poniżej:

blog-banner-front-end

Interfejs frontowy 4.0

Klienci mogą przeglądać blogi na stronie głównej witryny.

interfejs interfejsu modułu blogu

Użytkownicy sklepu mogą łatwo przeglądać najnowsze produkty.

najnowsze blogi

Popularne posty będą wyświetlane na interfejsie frontonu, jak poniżej:

popularne posty

Klienci mogą łatwo czytać bloga.

strona blog

Dzięki temu

Więcej informacji na temat tego dodatku można znaleźć tutaj:

Link modułu dodawania blogów Prestashop.

Prestashop blog przegląd dodatku Admin Demo Link.

Wtyczka menedżera blogów PrestaShop Link do wersji demonstracyjnej.

Moduł Knowband Blog Addon Store Link. Proszę support@knowband.com dla każdego zapytania lub niestandardowego żądania zmiany zgodnie z wymaganiami biznesowymi.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *