OpenCart One Page Checkout Pro – podręcznik użytkownika

Jak zainstalowaćOpenCart One Page Checkout Pro wtyczka na twoim serwerze

1. Pobierz plik ZIP z OpenCart i rozpakuj go w folderze. Po rozpakowaniu struktura folderów wtyczki Supercheckout Pro będzie podobna do pokazanej na poniższym ekranie

supercheckout1

2. Otwórz katalog przesyłania, a zobaczysz następującą strukturę folderów.

supercheckout2

3. Zaloguj się za pomocą FTP i przeciągnij i upuść wszystkie foldery do katalogu głównego serwera. Nie musisz zmieniać domyślnej nazwy folderu tematycznego na nazwę folderu motywu.

supercheckout3

Aby ta wtyczka działała, musisz mieć zainstalowany VQMOD. Jeśli VQMOD nie jest zainstalowany, pobierz i zainstaluj z poniższego adresu URL: https://code.google.com/p/vqmod/ 4. Znajdziesz wtyczkę gotową do zainstalowania w modułach twojego opencart.

600

5. Kliknij łącze Zainstaluj, aby zainstalować wtyczkę. Spowoduje to również dodanie opcji rozwijanej na pasku menu, która wyświetli wszystkie wtyczki Velocity zainstalowane w twoim sklepie w celu szybkiej nawigacji. To menu zawiera również okno komunikatu, za pomocą którego możemy poinformować Cię o nowej uruchomionej wtyczce lub nowej aktualizacji.

supercheckout5

6. Usuń pliki Vqcache z folderu vqmod / vqcache. 7. Aby uzyskać dostęp do dodatku Super Checkout, kliknij przycisk edycji znajdujący się po prawej stronie modułu Supercheckout Pro, jak pokazano poniżej.

601

8. Po kliknięciu przycisku edycji otworzy się moduł dla wtyczki. Zawiera pasek nawigacyjny u góry, menu po lewej i główną zawartość w centrum, jak pokazano poniżej.

602

1. Karta Ustawienia ogólne

1. Aby włączyć / wyłączyć wtyczkę, Przełącz przycisk włączania OFF na ON / ON na OFF to tylko na prawo od Włącz / Wyłącz etykietę. Odśwież stronę główną swojego sklepu za każdym razem, gdy zmieniasz ustawienie włączania / wyłączania. 2. Aby zmienić domyślny widok z Brak na Banner lub Pokrewny produkt lub na odwrót w wyskakującym oknie dialogowym, wybierz opcję z danego przycisku radiowego. 3. Po wybraniu przycisku radiowego baner, na ekranie pojawi się przycisk Dodaj baner (Max 3). 4. Kliknij przycisk Dodaj baner, aby dodać baner. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie adresu URL banera i wybranie obrazu banera.

6

5. Napisz pełny adres URL swojej strony internetowej, na której chcesz przekierować użytkownika po kliknięciu banera. 6. Wybierz obraz dla banera, który ma być wyświetlany w wyskakującym oknie dialogowym z Image Managera, jak pokazano poniżej. Kliknij Przeglądaj, aby otworzyć Image Manager.

7

7. Możesz usunąć baner, klikając przycisk Usuń baner.

2. Karta logowania

 1. Ta karta zawiera zasadniczo ustawienie włączania / wyłączania Facebook i Google rejestracja i logowanie, jak pokazano poniżej.s1
 2. Aby włączyć rejestrację i logowanie Facebooka, przełącz przycisk z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Enable Facebook Login. Ale zanim to zrobisz, uzyskaj identyfikator APP aplikacji Facebook i aplikację APP SECRET ze strony www.developers.facebook.com.
 3. Wprowadź identyfikator APP i APP SECRET w odpowiednich polach i zapisz. Znajdziesz przycisk logowania na Facebooku na stronie kasy.
 4. Aby włączyć rejestrację i logowanie Google, przełącz przycisk z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Enable Google Login. Ale zanim to zrobisz, uzyskaj identyfikator aplikacji Google APP, identyfikator KLIENTA i APP SECRET na https://code.google.com/apis/console. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje uzyskania identyfikatora aplikacji, pobierz przewodnik po konfiguracji Facebook i Google z konta OpenCart.
 5. Wprowadź identyfikator aplikacji, identyfikator KLIENTA i APP SECRET w odpowiednich polach i zapisz. Znajdziesz przycisk logowania Google na stronie kasy.

3. Zakładka Adres płatności

 1. Ta zakładka zawiera ustawienia pól, które mają być pokazane w sekcji Płatność lub Adres rozliczeniowy na stronie kasy, jak pokazano poniżej.800
 2. Składa się z dwóch sekcji. Ten po lewej stronie, jeśli dla klientów gości i ten właściwy dla zarejestrowanych klientów.
 3. Aby wyświetlić / ukryć pole na stronie kasy, zaznacz pole wyboru po lewej stronie opcji Pokaż etykietę.
 4. Aby pole było obowiązkowe (wymagane pole), zaznacz pole wyboru po lewej stronie etykiety Wymagaj.
 5. Pola można również uporządkować zgodnie z wymaganiami. Aby zmienić kolejność, po prostu przesuń kursor na ikonę przeciągania i przeciągnij i upuść pole tam, gdzie jest ono wymagane, jak pokazano poniżej.801
 6. Po zapisaniu pola zostaną uporządkowane zgodnie ze zmianami.

4. Zakładka Adres wysyłki

 1. Ta zakładka zawiera ustawienia dla pól, które mają być pokazane w sekcji Adres wysyłki na stronie kasy, jak pokazano poniżej.802
 2. Składa się z dwóch sekcji. Ten po lewej stronie, jeśli dla klientów gości i ten właściwy dla zarejestrowanych klientów.
 3. Aby wyświetlić / ukryć pole na stronie kasy, zaznacz pole wyboru po lewej stronie opcji Pokaż etykietę.
 4. Aby pole było obowiązkowe (wymagane pole), zaznacz pole wyboru po lewej stronie etykiety Wymagaj.
 5. Pola można również uporządkować zgodnie z wymaganiami. Aby zmienić kolejność, po prostu przesuń kursor na ikonę przeciągania i przeciągnij i upuść pole tam, gdzie jest ono wymagane, jak pokazano poniżej.803
 6. Po zapisaniu pola zostaną uporządkowane zgodnie ze zmianami.

5. Zakładka Metoda wysyłki

 1. Ta zakładka zawiera ustawienia metody wysyłki, która jest wyświetlana na stronie kasy. Zasadniczo zawiera ustawienia włączania / wyłączania i ustawiania domyślnej metody wysyłki, jak pokazano poniżej:804
 2. Aby włączyć / wyłączyć metody wysyłki ze strony kasy, należy przełączyć przycisk z pozycji WŁ. Na WYŁ. Lub odwrotnie. Spowoduje to wyłączenie bloku metody wysyłki ze strony kasy. Należy jednak wybrać domyślną metodę wysyłki (jeśli jest zainstalowana), aby zastosować opłaty za dostawę do zamówienia.
 3. Aby włączyć / wyłączyć tytuł metody wysyłki, przełącz przycisk z ON na OFF lub odwrotnie. To spowoduje, że tytuł wysyłki zostanie włączony lub wyłączony ze strony kasy.
 4. Aby uzyskać domyślną metodę wysyłki wybraną na stronie kasy, wybierz domyślną metodę wysyłki z menu. Jeśli wybrana metoda wysyłki nie jest zainstalowana, automatycznie wybierze z zainstalowanej metody wysyłki.

6. Karta Metoda płatności

 1. Ta zakładka zawiera ustawienia metod płatności pokazanych na stronie płatności, takich jak włączanie / wyłączanie lub wybór metody domyślnej.805
 2. Aby włączyć / wyłączyć metody płatności na stronie kasy, należy przełączyć przycisk z ON na OFF lub odwrotnie. Spowoduje to wyłączenie bloku metody płatności ze strony płatności. Ale powinieneś wybrać domyślną metodę płatności (jeśli jest zainstalowana), aby uzyskać metodę płatności na stronie kasy.
 3. Funkcja Supercheckout umożliwia również wyświetlanie nazwy metody płatności z logo lub bez niego. Możesz także ustawić, aby wyświetlał tylko obraz metody płatności. Wybierz żądany przycisk radiowy, który znajduje się tuż obok etykiety stylu wyświetlania.

7. Potwierdź kartę

 1. Ta zakładka zawiera ustawienia koszyka i potwierdzenie zamówienia, jak pokazano poniżej:
 2. Jego podział w dwóch sekcjach a. Koszyk b. Potwierdzać

Wózek:

 1. Ta zakładka jest ponownie podzielona na dwie sekcje, z lewej strony dla klientów-gości i prawej dla zarejestrowanych lub zalogowanych klientów.806
 2. Aby wyświetlić / ukryć wózek ze strony zamówienia, odznacz pole wyboru obecne przed etykietą koszyka z wyświetlaczem.
 3. Aby włączyć / wyłączyć dowolną kolumnę w koszyku zaznacz / odznacz pole wyboru znajdujące się przed tą kolumną.
 4. Aby włączyć / wyłączyć wyskakujące obrazy do kontroli produktu / odznacz pole wyboru przed odpowiednią kolumną.
 5. Aby zmienić rozmiar wyskakującego okienka dla obrazków Wprowadź szerokość i wysokość wyskakującego okienka w polu tekstowym przed etykietą Rozmiar obrazu pop.
 6. Kupon, punkty nagród i opcje kuponów można również wyłączyć lub włączyć, zaznaczając / odznaczając pole wyboru przed odpowiednim polem. Prosimy pamiętać, że pole tekstowe punktu nagrody będzie widoczne na stronie Supercheckout tylko po spełnieniu trzech warunków. a.) Klient musi być zalogowany. b.) Musi mieć co najmniej 1 punkt nagrody na swoim koncie. c.) Musi mieć produkt w koszyku, który można kupić z punktami nagrody.

Potwierdzać:

 1. Ta zakładka jest ponownie podzielona na dwie sekcje, z lewej strony dla klientów-gości i prawej dla zarejestrowanych lub zalogowanych klientów.
 2. Aby włączyć pole komentarza dla zamówienia przez klienta, zaznacz pole wyboru znajdujące się przed nim. Pozostaw komentarz dla etykiety zamówienia i wyłącz to pole wyboru.
 3. Aby włączyć akceptację terminu lub innych informacji zapisanych przez administratora dla sklepu zaznacz pole wyboru / odznacz pole wyboru przed wyrażeniem zgody na etykietę warunków.

8.

 1. Ta zakładka zawiera ustawienia projektu strony kasy w katalogu, jak pokazano poniżej:807
 2. Aby zmienić szerokość dowolnej kolumny, dostosuj suwak znajdujący się u góry, jak pokazano poniżejs10
 3. Blok różnych etapów można również zmienić z jednej kolumny na drugą lub w tej samej kolumnie, co pokazano poniżej:s11
 4. Po zapisaniu blok zostanie uporządkowany na stronie kasy zgodnie ze zmianami

9. Karta Język

Za pomocą karty języka można wygenerować tłumaczenie językowe pliku językowego supcheckout. 1. Najpierw musisz dodać język do swojego Sklep OpenCart. Aby dodać nowy język, przejdź do System -> Lokalizacja -> Język i dodaj teraz język. 2. Dodany język będzie wyświetlany w module supercheckout, jak pokazano poniżej.

1001

3. Wybierz język, w którym musisz tłumaczyć i wybrać stronę internetową, np. Front End / Admin End, którą musisz przetłumaczyć. 4. Na podstawie zaznaczenia, Różne pola w różnych zakładkach zostaną wypełnione, tak jak w Ustawieniach ogólnych, Login, Ustawienia adresu płatności / wysyłki itp. 5. Domyślnie wyświetli tłumaczenie na język angielski. Dodaj tłumaczenie różnych tekstów. 6. Po dodaniu tłumaczenia tekstu możesz wykonać następujące czynności za pomocą poniższych przycisków. za. Pobierz: przycisk Pobierz spowoduje pobranie przetłumaczonego pliku językowego. Musisz przesłać ten plik do swojego katalogu językowego supercheckout. 1.1: W przypadku interfejsu, musisz przesłać plik językowy w katalogu / language / [[YOUR_LANG]] / supercheckoutPro folder 2.1: W przypadku administratora, musisz załadować pobrany plik językowy w admin / language // [ [YOUR_LANG]] / folder modułu b. Przycisk Pobierz i udostępnij: Pobierz i udostępnij pobierze plik językowy, a kopia pliku językowego zostanie udostępniona Velocity. do. Zapisz jako wersję roboczą: Zapisz jako kopię roboczą spowoduje zapisanie tłumaczenia do wykorzystania w przyszłości. re. Generuj: przycisk Generuj spróbuje przesłać plik językowy do żądanego katalogu, jeśli uprawnienia serwera zezwalają na zapisywanie plików. mi. Generuj i wyślij: przycisk Generuj spróbuje przesłać plik językowy do żądanego katalogu, jeśli uprawnienia serwera pozwalają na zapisywanie plików, a kopia plików zostanie udostępniona Velocity

10. Ta karta

Klikając na zakładkę tematów, będziesz mieć możliwość zmiany motywu panelu administratora Supercheckout.

1100

11. Uzyskaj kartę Pomoc techniczna

Klikając zakładkę Uzyskaj pomoc, nastąpi przekierowanie do naszej witryny pomocy technicznej, gdzie możesz skontaktować się z naszą pomocą w celu uzyskania pomocy. Użyj tej karty, jeśli masz jakieś zapytanie / problem lub znalazłeś błąd.

Jak uzyskać szczegóły interfejsu API Facebooka?

Kroki:

  • Iść do https://developers.facebook.com/
  • Kliknij Aplikacje -> Utwórz nową aplikację.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Otrzymasz identyfikator API i tajny klucz aplikacji (kliknij przycisk Pokaż)
  • Teraz przejdź do Ustawienia z lewego menu

1201

  • Kliknij Dodaj łącze Plateform, jak pokazano poniżej

1202

  • Wybierz stronę internetową.
  • Wprowadź domenę aplikacji i adres URL witryny, jak pokazano na poniższym ekranie.

1203

 • Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
 • Następnie przejdź do zakładki Status & Review i ustaw aplikację na żywo.

Jak uzyskać szczegóły interfejsu API Google?

 

1204

 • Na ekranie Zgoda wybierz opcję Adres e-mail, wprowadź nazwę dowolnego projektu i naciśnij przycisk Zapisz.

1205

 • Następnie kliknij App & Auth -> Credentials z lewej kolumny.

1206

 • Pojawi się ekran jak poniżej.

1207

 • Kliknij CREATE NEW CLIENT ID. Pojawi się wyskakujące okno jak poniżej.

1208

 • Wprowadź szczegóły, jak pokazano na powyższym ekranie.
  1. Rodzaj aplikacji: aplikacja internetowa
  2. Autoryzowane źródła kodu JavaScript: Twoja nazwa domeny, np. Http://www.example.com
  3. Authorized redirect URI: Ścieżka strony super kasy

https://www.example.com/index.php?route=supercheckout/supercheckout

 • Kliknij Utwórz identyfikator klienta. Pojawi się ekran jak poniżej. Skopiuj identyfikator klienta, tajny klucz klienta z poniższego ekranu.

1209

 • Kliknij CREATE NEW KEY z sekcji publicznego dostępu do interfejsu API. Pojawi się popup. Kliknij przycisk klucza serwera, a następnie kliknij przycisk Utwórz bez dodawania niczego w polu wprowadzania.
 • Powyższy krok wygeneruje klucz API.

To również Cię zainteresuje:

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *