Opencart Admin Orders – User Manual

1.0 Jak zainstalować wtyczkę OpenCart Admin Orders na swoim serwerze?

 • Pobierz plik ZIP z OpenCart i rozpakuj go w folderze. Po rozpakowaniu struktury folderów Zamówienia administracyjne OpenCart wtyczkę, będziesz mógł zobaczyć podobny zrzut ekranu, jak wspomniano poniżej.

191

 • Otwórz katalog przesyłania, a zobaczysz następującą strukturę folderów.

192

 • Zaloguj się przez FTP i przeciągnij wszystkie foldery do katalogu głównego serwera. Nie musisz zmieniać domyślnej nazwy folderu motywu na nazwę folderu motywu.

Musisz mieć zainstalowaną wersję VQMOD, aby ta wtyczka zamówienia zarządzającego OpenCart działała. Jeśli VQMOD nie jest zainstalowany, pobierz i zainstaluj z poniższego adresu URL:
https://code.google.com/p/vqmod/

 • Znajdziesz wtyczkę do zamówień back-end OpenCart, gotową do zainstalowania w modułach twojego OpenCart.

193

 • Kliknij łącze Zainstaluj, aby zainstalować wtyczkę OpenCart.
 • Usuń pliki vqcache z folderu vqmod / vqcache.
 • Aby rozszerzyć rozszerzenie zamówień administracyjnych, kliknij przycisk edycji w module Zamówienia administracyjne, jak pokazano poniżej.

194

 • Po kliknięciu przycisku edycji, moduł zarządzania zamówieniami OpenCart według Knowband aby wtyczka się otworzyła. Zawiera pasek nawigacyjny na górze, menu po lewej i główną zawartość w centrum, jak pokazano poniżej.

195

2.0 Instrukcja obsługi

Zakładka ustawień ogólnych 2.1

 • Aby włączyć wtyczkę edytora zamówień OpenCart, przełącz przycisk włączania z Wyłącz na Włącz, który znajduje się po prawej stronie etykiety Włącz / Wyłącz.

196

2.2 Wyłącz zakładkę Ustawienia formularza

 • Ta zakładka zawiera ustawienia dla elementów, które mają być pokazywane / ukrywane zgodnie z grupą użytkowników w zamówieniach administracyjnych, jak pokazano poniżej.

197

 • Aby wyłączyć tworzenie zamówienia z formularza zamówienia, wybierz grupę użytkowników z menu rozwijanego i przełącz przycisk z Pokaż na ukryj, który znajduje się po prawej stronie etykiety Utwórz przycisk zamówienia.
 • Aby wyłączyć nowego klienta z formularza zamówienia, wybierz grupę użytkowników z menu rozwijanego i przełącz przycisk z Pokaż na ukryj, który znajduje się po prawej stronie etykiety Nowy przycisk klienta.
 • Aby wyłączyć opcje zamówienia z "Utwórz formularz zamówienia", wybierz grupę użytkowników z menu rozwijanego i przełącz przycisk z opcji Pokaż na ukryj, który znajduje się po prawej stronie etykiety pola opcji zamówienia.
 • Aby wyłączyć Kredyty zleceń (np. Kupon i kupon) z "Utwórz formularz zamówienia", wybierz grupę użytkowników z menu rozwijanego i przełącz przycisk z opcji Pokaż na ukryj, który znajduje się po prawej stronie etykiety Zamówione pudełko.
 • Aby wyłączyć historię zamówień z "Utwórz formularz zamówienia", wybierz grupę użytkowników z menu rozwijanego i przełącz przycisk z opcji Pokaż na ukryj po prawej stronie etykiety pola historii zamówień.

Zakładka ustawień podatkowych 2.3

 • Ta zakładka zlecenia administratora OpenCart zawiera ustawienia podatkowe dla niestandardowych kosztów wysyłki i opcjonalnych opłat, które mają zastosowanie do zamówień administracyjnych, jak pokazano poniżej.

198

 • Aby zastosować podatek do wysyłki niestandardowej, wybierz klasę podatkową z menu, w przeciwnym razie niestandardowa wysyłka nie będzie miała zastosowania do ustawienia domyślnego.
 • Aby zastosować opcjonalne opłaty podatkowe, wybierz klasę podatkową z menu rozwijanego. Opłaty opcjonalne nie będą miały zastosowania do ustawienia domyślnego.

Ustawienie sekcji sumy 2.4

 • Ta zakładka w zleceniu zarządzania w Opencart zawiera ustawienia dla wszystkich elementów sekcji, które mają być pokazywane / ukrywane w zamówieniach administracyjnych, jak pokazano poniżej.

199

 • Aby ukryć datę zamówienia w opcjach zamówienia, przełącz przycisk z Pokaż na Ukryj znajdujący się po prawej stronie etykiety Pokaż pole daty zamówienia.
 • Aby ukryć fakturę zamówienia od opcji zamówienia, przełącz przycisk z Pokaż na Ukryj znajdujący się po prawej stronie etykiety Pokaż skrzynkę pocztową.
 • Aby ukryć odniesienie do klienta z opcji zamówienia, przełącz przycisk z Pokaż na Ukryj znajdujący się po prawej stronie etykiety Pokaż pole referencyjne klienta.
 • Aby ukryć wybór waluty od opcji zamówienia, przełącz przycisk z Pokaż na Ukryj znajdujący się po prawej stronie pola wyboru Pokaż pole wyboru pola wyboru waluty.
 • Aby ukryć zwolnienie z podatku od opcji zamówienia, przełącz przycisk z Pokaż na Ukryj, który znajduje się po prawej stronie pola Pokaż etykietę zwolnienia podatkowego.
 • Aby ukryć Kupon od sekcji całkowitej, przełącz przycisk z Pokaż na Ukryj znajdujący się po prawej stronie etykiety Pokaż kupon. Domyślnie będzie to widoczne w formularzu zamówienia tworzenia.
 • Aby ukryć kupon z sekcji całkowitej, przełącz przycisk z Pokaż na Ukryj znajdujący się po prawej stronie etykiety Pokaż pole kuponu. Domyślnie będzie to widoczne w formularzu zamówienia tworzenia.
 • Aby ukryć Opcjonalne Opłaty / Rabat od całkowitej sekcji, przełącz przycisk z Pokaż na Ukryj, który znajduje się po prawej stronie etykiety Pokaż Opłaty Opcyjne / Kasa Rabatowa.

Zakładka ustawień sekcji produktu 2.5

 • Ta zakładka zamówienia backcart zawiera ustawienia dla elementów sekcji produktu, które mają być pokazane / ukryte w zamówieniach administracyjnych, jak pokazano poniżej.

200

 • Aby umożliwić umieszczenie produktów niepełnosprawnych na liście produktów, przełącz przycisk z pozycji WYŁ. Na WŁ., Która znajduje się po prawej stronie etykiety Zezwalaj na produkty wyłączone.
 • Aby wyświetlić podatek z sumą produktu na liście produktów, przełącz przycisk z pozycji WYŁ. Na WŁ., Która znajduje się po prawej stronie etykiety Pokaż cenę + Podatek: etykieta produktu.
 • Aby wyświetlić podatek z fakturą na fakturze zamówienia, przełącz przycisk z pozycji WYŁ. Na WŁ., Która znajduje się po prawej stronie etykiety Pokaż cenę + podatek: faktury.

Zakładka ustawienia Różne 2.6

 • Ta zakładka menedżera zamówień OpenCart zawiera różne ustawienia dla zamówień administracyjnych, jak pokazano poniżej.

201

 • Aby ukryć zamówienia zgodnie z ich stanem, wybierz status zamówienia z menu rozwijanego, które znajduje się po prawej stronie "Ukryj zamówienia" z tą etykietą statusu.
 • Aby włączyć autouzupełnianie podczas wyszukiwania, przełącz przycisk z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Require Shipping Address.
 • Aby wyświetlić brakujące zamówienia na liście zamówień, przełącz przycisk z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Show Missing Orders.
 • Możesz uruchomić zamówienie z zaznaczonym polem wyboru, przełączając przycisk z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Notify Customer Checkbox.
 • Aby wyłączyć listę rozwijaną klienta z formularza zamówienia, przełącz przycisk z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Disable Customer Drop-down.
 • Aby włączyć automatyczne generowanie numeru faktury dla faktury zamówienia, przełącz przycisk z OFF na ON, który znajduje się po prawej stronie etykiety Auto-generate Invoice #.

Pulpit nawigacyjny 3.0

Aby nadpisać polecenia administracyjne w edytorze zamówień OpenCart przez Knowband, przejdź do sekcji Sprzedaż i kliknij link Zamówienia administracyjne w menu rozwijanym, jak pokazano poniżej.

202

3.1 Panel zleceń administracyjnych

Zamówienia administracyjne Pulpit nawigacyjny OpenCart wyświetla listę zamówień z opcją tworzenia, edytowania, usuwania, wyszukiwania, porządku wiadomości e-mail, drukowania faktury, drukowania dowodu dostawy lub zamówienia eksportowego.

203

Akcje zleceń 3.2

204

Możesz wykonać następujące czynności dla zamówień wymienionych na liście zamówień:

 • Edytować zamówienie: Aby edytować szczegóły zamówienia, kliknij przycisk Edytuj zamówienie, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.
 • Zamówienie pocztowe: Aby przesłać szczegóły zamówienia do klienta, kliknij przycisk zamówienia pocztowego tak, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.
 • Polecenie wydruku: Aby wykonać wydruk zamówienia, kliknij przycisk Drukuj zamówienie, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.
 • Print Slip opakowań: Aby pobrać wydruk potwierdzenia zamówienia, kliknij przycisk Slip Print Packaging, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.
 • Zamówienie eksportowe: Aby wyeksportować szczegóły zamówienia, kliknij przycisk Eksportuj zamówienie, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.
 • Usuń zamówienie: Aby usunąć zamówienie, kliknij przycisk Usuń zamówienie, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.

205

204

3.3 Porządek wyszukiwania / Filtr:

Możesz wyszukiwać / filtrować zamówienia zgodnie z różnymi polami zamówień w porządku zarządzania OpenCart, takimi jak:

za. Data zamówienia: Aby wyszukiwać / filtrować zamówienia w zleceniu backcart backend, zgodnie z datą ich utworzenia, wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia zamówienia i kliknij przycisk Filtruj, jak pokazano w kolumnie akcji listy zleceń.
b. ID zamówienia: Aby wyszukiwać / filtrować zamówienia według ich identyfikatora zamówienia, wprowadź identyfikator zamówienia i kliknij przycisk filtru, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.
do. Nazwa produktu: Aby wyszukiwać / filtrować zamówienia według nazwy ich produktu, wprowadź nazwę produktu i kliknij przycisk Filtruj, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.
re. Suma zamówienia: Aby wyszukiwać / filtrować zamówienia zgodnie z ich całkowitą wartością, wpisz całkowity zakres zamówienia i kliknij przycisk Filtruj zgodnie z kolumną działań w polu listy zamówień.
mi. Zamów płatny: Aby wyszukiwać / filtrować zamówienia zgodnie z ich stanem płatnym, wybierz wartość z menu rozwijanego i kliknij przycisk Filtruj, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.
fa. Status zamówienia: Aby wyszukiwać / filtrować zamówienia zgodnie z ich stanem, wybierz wartość z menu rozwijanego i kliknij przycisk Filtruj, jak pokazano w kolumnie akcji listy zamówień.

Aktualizacja statusu zbiorczego 3.4

W celu zbiorczego aktualizowania statusu zamówienia:

206

 • Wybierz zamówienia, zaznaczając pole wyboru powiązane z każdym zamówieniem.
 • Kliknij przycisk Aktualizacji statusu zbiorczego, jak pokazano na stronie listy zamówień.
 • Wybierz status do aktualizacji z rozwijanej listy.
 • Podaj dowolny komentarz (opcjonalnie).
 • Sprawdź Powiadom klienta, jeśli chcesz powiadomić klientów o statusie zamówienia.
 • Kliknij przycisk Aktualizuj status.

4.0 Utwórz zamówienie

Zamówienia administracyjne Rozszerzenie OpenCart umożliwia administratorowi tworzenie zamówień w imieniu klienta. Aby dodać nowe zamówienie, kliknij przycisk "Utwórz zamówienie" widoczny u góry strony.

207Następujące kroki są zaangażowane w tworzenie nowego zamówienia z zamówień administracyjnych:

4.1. Wyszukaj klienta

Łatwo można wyszukać klienta za pomocą metod dostępnych w zamówieniach administracyjnych:

4.1.1 Wyszukaj klienta za pomocą pola tekstowego

 • Klient może być przeszukiwany według nazwiska, adresu e-mail, firmy, kodu pocztowego i numeru telefonu.

208

4.1.2 Wyszukaj klienta za pomocą menu

 • Możesz również wyszukiwać klientów według nazwiska lub adresu.

209

 • Szukaj klienta według nazwy: Aby wyszukać klienta według jego nazwy, kliknij przycisk Check, aby przełączyć do menu rozwijanego i wybierz nazwę klienta z menu rozwijanego.
 • Wyszukaj klienta według adresu: Aby wyszukać klienta według jego adresu, kliknij przycisk Check, aby przełączyć do menu rozwijanego i wybierz adres klienta z menu rozwijanego.

4.2 Klient Poprzednie zamówienia

 • Możesz zobaczyć szczegóły poprzednich zamówień złożonych przez klienta, klikając przycisk Poprzedni zakup w menedżerze zamówień Opencart, jak pokazano poniżej:

210

 • Możesz zobaczyć następujące szczegóły dla każdego zamówienia w edytorze zamówień OpenCart, takie jak:
 1. ID zamówienia
 2. Metoda płatności
 3. Zamówienie Razem
 4. Status zamówienia

211

4.3 Adres rozliczeniowy i wysyłki

Po wybraniu klienta dane rozliczeniowe klienta i adres wysyłki są automatycznie wypełniane, a następnie edytowane.

212

 • ?To edit billing address, click I want to use a new address checkbox as shown below.
 • Aby edytować adres wysyłki, kliknij przycisk Chcę użyć nowego adresu, jak pokazano poniżej.

4.4 Dodaj produkt (y):

 • Aby dodać produkt do koszyka, wybierz produkt według nazwy lub modelu i kliknij przycisk Dodaj.
 • Możesz również zaktualizować ilość dowolnego produktu dodanego do koszyka.

213

 • Złóż kupon (opcjonalnie)

Aby zastosować kupon do złożenia zamówienia, wybierz wartość kuponu z menu rozwijanego, jak pokazano powyżej.

 • Zastosuj kupon (opcjonalnie)

Aby zastosować kupon do złożenia zamówienia, wprowadź wartość kuponu w polu tekstowym i kliknij przycisk Zastosuj.

 • Zastosuj Opłaty opcjonalne / Rabat (opcjonalnie)

Aby zastosować opcjonalne opłaty / rabaty do zamówienia, wprowadź opcjonalne opłaty / rabat nazwę i wartość w polu tekstowym i kliknij przycisk Zastosuj.

Szczegóły opcji zamówienia 4.5 (opcjonalnie)

Możesz podać następujące szczegóły dotyczące każdego zamówienia, na przykład:

 1. Data zamówienia klienta
 2. Numer referencyjny klienta
 3. Numer faktury
 4. Data faktury
 5. Wybór waluty
 6. Wyłączone podatki

214

Metoda wysyłki 4.6

1. Możesz wybrać jedną z następujących metod wysyłki:

 • ?Custom Shipping method:
  Aby użyć niestandardowej metody wysyłki w rozszerzeniu OpenCart, kliknij pole wyboru Ustaw wysyłkę niestandardową i wprowadź niestandardowy tytuł i koszt wysyłki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, jak pokazano poniżej.
 • Jednolita stawka:

215

Metoda płatności 4.7

Możesz wybrać jedną z następujących metod płatności:

216

 • Niestandardowa metoda płatności

Aby dokonać płatności za pomocą niestandardowej metody płatności z zamówieniami administracyjnymi, wybierz dowolną metodę z zamówień administracyjnych Niestandardowe metody płatności.

 1. Zapłata gotówką
 2. Karta kredytowa (offline)
 3. Link do e-maila PayPal
 4. Oczekująca płatność
 • Skonfigurowana metoda płatności

Aby dokonać płatności przy użyciu skonfigurowanej przez system metody płatności, wybierz dowolną metodę ze skonfigurowanych metod płatności.

4.8 Skomentuj i powiadom klienta

 • Aby dodać komentarz do zamówienia, wpisz swój komentarz w polu tekstowym.
 • Aby wysłać szczegóły zamówienia do klienta, zaznacz pole wyboru Powiadom klienta, jak pokazano poniżej.

217

 • Aby złożyć zamówienie, kliknij opcję Zapisz zamówienie.

4.9 Mail z powiadomieniem i dokonaj płatności

 1. Powiadomienie zostanie wysłane do klienta, jeśli pole wyboru Powiadom klienta, które będzie zawierało link do strony Informacje o zamówieniu, umożliwi klientowi dokonanie płatności za zamówienie.
 2. Po pomyślnym przetworzeniu płatności status zamówienia zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Uwaga: Klient może dokonać płatności za skonfigurowane przez system metody płatności.

218

5.0 Nowy klient

Aby dodać nowego klienta, kliknij przycisk "Nowy klient" widoczny u góry strony i podaj niezbędne informacje potrzebne do rejestracji nowego klienta.

219

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify. We also provide custom module development and customization services for the website and modules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *