Magento Review Reminder and Incentives Extension – Podręcznik użytkownika

1.0 Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach przekonanie klientów jest najważniejsze dla zwiększenia wzrostu biznesu. Wielu użytkowników chce kupić produkt, ale nie ma pewności co do jego jakości. Ale jak ekscytujące byłoby dla nich, gdyby klient opublikował swoje doświadczenie po zakupie produktu, aby nowi goście mogli uzyskać pełną pewność co do jakości produktu. Znajdujesz więc sposób na promowanie swoich produktów w sklepie i zachęcanie większej liczby klientów do pisania recenzji zakupionego produktu. Oferty Knowband Magento Review Reminder and Incentives extension to przypomina klientowi o napisaniu recenzji zakupionego produktu i pomaga utrzymać klientów na stronie.

Magento Review Reminder i Incentive Extension to wysoce konfigurowalny moduł z wieloma funkcjami i może być używany bez inwestowania jakichkolwiek wysiłków związanych z kodowaniem lub technicznymi.

1.1 Uderzające cechy Review Reminder i Incentives Extension dla Magento

Przypomnienie Magento i rozszerzenie zachęty zapewnia wiele funkcji, które są w pełni konfigurowalne i łatwe do skonfigurowania z poziomu interfejsu zaplecza bez konieczności znajomości kodowania. Różne uderzające cechy przypomnienia przeglądu Magento i rozszerzenia zachęt zostały wymienione poniżej.

 • Przypomnienie o przeglądzie Magento i moduł zachęt umożliwia administratorowi sprawdzenie wyzwalaczy przypomnienia oraz oferowanych zachęt. Administrator może ustawić czas, kiedy chce wysłać przypomnienie i ustalić kryteria motywacyjne z zaplecza.
 • Moduł przypomnienia i zachęty Magento pozwala ocenić ocenę przed opublikowaniem na stronie produktu. Jeśli wybierzesz opcję automatyczną, recenzje zostaną automatycznie zatwierdzone, a jeśli wybierzesz opcję ręczną, administrator może ją zatwierdzić lub odrzucić.
 • Moduł ten pozwala administratorowi oferować zachęty i przypomnienia wybranej grupie, tj. Klientowi lub kupującemu lub obu.
 • Administrator ma pełne uprawnienia do ustawiania niestandardowego tytułu dla wiersza tematu i niestandardowego szablonu w wiadomości e-mail, gdy recenzja zostanie zaakceptowana / nie zaakceptowana, a zachęty zostaną uwzględnione / wykluczone.
 • Funkcjonalność przypomnienia recenzji Magento i wtyczki motywacyjnej można włączyć / wyłączyć dla całej witryny lub każdej oddzielnej strony, takiej jak strona główna, strona produktu, strona kategorii itp.
 • Przypomnienie o przeglądzie Magento i rozszerzenie zachęt oferuje kompatybilność SSL i responsywny interfejs mobilny.
 • Przypomnienie Magento i moduł zachęt działa bez zarzutu z wieloma językami.
 • Moduł ten umożliwia administratorowi zmianę koloru tła, obramowania lub tekstu na przednim panelu.
 • Przypomnienie Magento i moduł zachęt pozwala administratorowi wybrać z listy produktów i wykluczyć go z przeglądu systemu wspomagającego.
 • Przypomnienie Magento i moduł zachęt umożliwia administratorowi sprawdzenie identyfikatora klienta i adresu e-mail wraz z numerem. opublikowanych recenzji i całkowitych zachęt dla nich.

1.2 Technology for Development

Język: PHP
Praca w ramce: Magento

Podręcznik instalacji 2.0

Administrator sklepu może wykonać te proste czynności, aby zainstalować Magento Review Reminder i rozszerzenie Incentives w swoim sklepie:

 • Przede wszystkim kup pakiet rozszerzeń ze sklepu Knowband.
 • Po zakupie przypomnienia przeglądu Magento i rozszerzenia zachęt
 • Zainstaluj go na swojej stronie internetowej. To pokaże pop-up dla twojego potwierdzenia.
 • Kliknij opcję „Kontynuuj instalację”. Ten krok spowoduje zainstalowanie modułu i wyświetlenie powiadomienia
 • Po instalacji włącz to samo z panelu administracyjnego.

picture1

3.0 Admin Interface Magento Review Reminder i Incentives Extension

Po udanej instalacji przypomnienia recenzji i modułu zachęt Magento na swojej stronie internetowej, możesz skonfigurować ustawienie przypomnienia recenzji zgodnie z własnymi potrzebami. W panelu administracyjnym przejdź do System> Rozszerzenia Knowband> Sprawdź Booster i zachęty.

picture2

To rozszerzenie Knowband oferuje następujące cztery sekcje.

1.Basic Configuration 2.Reminder Settings 3.Excluded Settings 4.Report

picture3
Każda zakładka do przypomnienia recenzji Magento i zachęt została wyjaśniona poniżej:

Początkowo pola są ustawiane na wartości domyślne.

3.1 Jak ustawić podstawową konfigurację

Aby ustawić przypomnienia, administrator musi włączyć tę funkcję z tyłu. Można to zrobić sposobami 2:

Ustawienia główne:

Karta Ustawienia ogólne rozszerzenia podstawowego dla Magento oferuje następującą opcję konfiguracji.

picture4

1.Enable / Disable: Administrator ma uprawnienia do włączania lub wyłączania funkcjonalności przypomnienia recenzji i modułu motywacyjnego Magento poprzez zwykłe przełączenie przełącznika dostępnego w interfejsie administratora.
2.Włączyć Zachęty: Administrator ma uprawnienia do włączania zachęt dla klientów i może ustawić domyślną kwotę zachęty klientów, których opinie zostały zaakceptowane. Jeśli jest wyłączona, nie ma potrzeby ustawiania domyślnej kwoty zachęty.
3.Incentive Criteria: możesz zezwolić na zachęty i przypomnienia do wybranej grupy, tj. klienta i kupującego lub obu.
4.Moderacja: Możesz ocenić recenzję przed opublikowaniem na stronie produktu. Jeśli wybierzesz opcję automatyczną, recenzje zostaną automatycznie zatwierdzone, a jeśli wybierzesz opcję ręczną, administrator zatwierdzi ją lub odrzuci.
5.Email Temat (Kiedy przeglądu jest akceptowane i uwzględniane są zachęty): Administrator może zmienić wiersz tematu w wiadomości e-mail po zaakceptowaniu recenzji i uwzględnieniu zachęt.
6.Email Template (Kiedy przeglądu jest akceptowane i uwzględniane są zachęty): Możesz zmienić szablon wiadomości wysłanej do klienta, gdy przegląd zostanie zaakceptowany, i uwzględnione zostaną zachęty.

picture5

7.Email Temat (Kiedy przeglądu jest akceptowane, a zachęty są wykluczone): Administrator może zmienić wiersz tematu w wiadomości e-mail po zaakceptowaniu recenzji i wykluczeniu zachęt.
8.Email Template (Kiedy przeglądu jest akceptowane, a zachęty są wykluczone): Możesz zmienić szablon wiadomości wysłanej do klienta, gdy przegląd zostanie zaakceptowany, a zachęty zostaną wykluczone.

picture6

Temat 9.Email (gdy administrator odrzucił recenzję): Możesz odpowiednio zmienić wiersz tematu wiadomości, gdy opinia zostanie odrzucona.
Szablon 10.Email (gdy administrator odrzuci recenzję): Możesz odpowiednio zmienić szablon wiadomości wysłanej do klienta, gdy przegląd zostanie odrzucony.
Temat 11.Email (powiadom administratora o opublikowaniu nowej recenzji): Możesz dodać lub zmienić wiersz tematu, aby być na bieżąco z nową recenzją opublikowaną na Twojej stronie.
12.Email Template (Poinformuj administratora o opublikowaniu nowej recenzji): Możesz odpowiednio zmienić szablon, aby być na bieżąco z nową recenzją opublikowaną na Twojej stronie.

Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień rozszerzenia produktów powiązanych z Magento kliknij przycisk „Zapisz” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

Sprawdź ustawienia Booster:

Karta ustawień Booster przeglądu podstawowego rozszerzenia konfiguracji Magento oferuje następujące opcje konfiguracji:

picture7

1.Enable / Disable Booster: Administrator może włączyć lub wyłączyć funkcjonalność
2.Wybierz strony: Możesz wybrać strony, na których chcesz wyświetlić przeglądowy blok wzmacniający. Możesz wybrać jeden więcej niż jeden ze strony głównej, strony kategorii i strony produktu.
3.Tekst dla bloku przypominającego recenzji: Możesz napisać odpowiedni tekst, który chcesz opublikować w bloku przypominającym recenzji.
4.Włączyć Niestandardowy JSS: Administrator może odpowiednio włączać i zapisywać niestandardowy JSS. Nie możesz użyć znacznika stylu dla JSS.
5.Włączyć Niestandardowy CS: Administrator może odpowiednio włączać i zapisywać niestandardowe CS. Nie można użyć znacznika skryptu dla CS.
6.Background Color: Możesz wybrać kolor tła przycisku
Kolor 7.Border: Możesz wybrać kolor obramowania przycisku.
8.Text Color: Możesz wybrać kolor tekstu przycisku.

Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień rozszerzenia produktów powiązanych z Magento kliknij przycisk „Zapisz” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

Ustawienia przypomnienia 3.2

Administrator może nawet wysłać przypomnienie automatycznie po upływie określonego czasu od dnia utworzenia zamówienia. Można wprowadzić liczbę dni, po których przypomnienie ma zostać wysłane.

picture8

Możesz edytować istniejące przypomnienia lub po prostu kliknąć przycisk Dodaj przypomnienie, jeśli chcesz dodać przypomnienie, a lista różnych ustawień zostanie wyświetlona jako obrazek poniżej:

picture9

1.Enable / Disable this reminder: Możesz włączyć lub wyłączyć moduł przypomnienia, przełączając przełącznik w interfejsie administratora.
2.Włączyć to jeśli chcesz wysłać przypomnienie po dacie utworzenia zamówienia: Administrator może odpowiednio włączyć lub wyłączyć tę wtyczkę. Jeśli włączone, przypomnienie zostanie wysłane do klienta w liczbie dni wybranych przez administratora po utworzeniu zamówienia. Status zamówienia nie będzie tutaj sprawdzany. Jeśli wyłączone, przypomnienie zostanie wysłane do klienta po liczbie dni wybranych do statusu zamówienia.
3.Select Status: Możesz wybrać status zamówienia, gdy wysyłasz przypomnienie do klienta.
4.Days (Ile dni po wybranym statusie należy wysłać pocztę na adres klient): Administrator może wybrać nie. dni wysyłania przypomnień do klientów.
Temat 5.Email dla przypomnienia: Możesz dodać wiersz tematu w wybranych wiadomościach przypominających.
6. Szablon e-mail dla przypomnienie: Możesz zmienić szablon w e-mailach przypominających według własnego wyboru. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień rozszerzenia powiązanych produktów Magento kliknij przycisk „Zapisz i kontynuuj” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

3.3 Wyłączone ustawienia

Przypomnienie i kryteria motywacyjne obejmują wszystkie produkty i kategorie sklepu. Jeśli jednak administrator chce wykluczyć dowolny produkt lub kategorię z tego samego, można to zrobić na karcie „Wyklucz ustawienia”. Istnieją typy wykluczeń 2:

Wyklucz produkty

To rozszerzenie ma następujące opcje konfiguracji:

picture10

1.Select Products: Przejdź do karty produktu i dodaj nazwę produktu, którą chcesz wykluczyć. Produkty można łatwo wykluczyć, wprowadzając ręcznie nazwę. Lista wykluczonych produktów będzie widoczna tuż poniżej tych ustawień, jak pokazano powyżej.

Wyklucz kategorie

To rozszerzenie ma następujące opcje konfiguracji:

picture11

1.Select Category: Przejdź do karty Kategoria i dodaj nazwę kategorii, którą chcesz wykluczyć. Kategorie można łatwo wykluczyć, wprowadzając ręcznie nazwę. Lista wykluczonych produktów będzie widoczna tuż poniżej tych ustawień, jak pokazano. 2. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień rozszerzenia produktów powiązanych z Magento kliknij przycisk „Zapisz” widoczny w prawym górnym rogu panelu administratora, aby zapisać ustawienia modułu.

Raporty 3.4

Klienci mogą wprowadzać swoje recenzje na pierwszej stronie witryny, wprowadzając swoje nazwisko i identyfikatory e-mail. Jeśli ustawienie jest automatyczne, przegląd zostanie automatycznie opublikowany na stronie internetowej, ale jeśli jest ręczny, zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez administratora.

1. Sprawozdanie z przeglądu:

picture12

W tej zakładce administrator może wyświetlić całą listę recenzji produktów z tyłu. Możesz zatwierdzić lub odrzucić recenzję, zmieniając status oczekujący.

2. Raport o produkcie:

picture13

Na tej karcie możesz zobaczyć nr. opinii na temat każdego produktu wraz z nr. klientów i całkowite zachęty dla klientów.

3. Raport klienta:

picture14

Opinie i zachęty można łatwo śledzić z poziomu interfejsu administratora. Za pomocą tej karty administrator może sprawdzać identyfikator klienta i e-mail wraz z nr. opublikowanych recenzji i całkowitych zachęt dla nich.

Przedni interfejs 4.0 rozszerzenia produktu Magento Advance

4.1 Review Reminder na stronie głównej:

picture14 picture15Przypomnienie recenzji 4.2 na stronie produktu:

picture16Przypomnienie recenzji 4.3 na stronie kategorii:

picture17Strona przeglądu 4.4:

picture18


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *