Magento Custom Registration Field Extension – instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Aby uzyskać więcej informacji o użytkownikach online, administrator sklepu Magento może teraz wyświetlać dodatkowe pola informacyjne w polu rejestracji. Klienci mogą wprowadzić swoje dane, które będą dalej wykorzystywane przez administratora sklepu do promocji i marketingu. Moduł Magento Custom Fields Knowband to bogaty w funkcje moduł, który umożliwia handlowcom elektronicznym wyświetlanie nieograniczonych pól na stronie rejestracji witryny.

Za pomocą tej wtyczki formularza rejestracyjnego Magento Custom administrator sklepu może wyświetlać dodatkowe pola na stronie rejestracji, a także ustawiać wygląd pól. Wtyczka Magento Custom Fields umożliwia dodawanie pola tekstowego, przycisku radiowego, pól wyboru, daty, zaznaczenia, pola tekstowego i pola pliku na stronie rejestracji bez nawet jednej zmiany w kodach.

1.1 Istotne funkcje

 1. Rozszerzenie niestandardowego formularza rejestracyjnego Magento pozwala administratorowi dodawać, usuwać i aktualizować pola niestandardowe.
 2. Sprzedawca elektroniczny może utworzyć oddzielną sekcję do wyświetlania dodatkowych niestandardowych pól na stronie rejestracji.
 3. Moduł formularza rejestracji niestandardowej Magento oferuje wiele pól, takich jak pole tekstowe, pole tekstowe, przyciski opcji, pola wyboru, wybierz, plik i datę.
 4. Administrator może bez trudu dodawać reguły sprawdzania poprawności w niestandardowych polach za pomocą rozszerzenia pola rejestracji niestandardowej Magento.
 5. Wszelkie nieprawidłowe informacje wprowadzone przez klientów będą zgłaszać wyjątek informujący klienta o błędzie.
 6. Administrator może wprowadzić swój kod CSS na zapleczu rozszerzenia pola rejestracji niestandardowej Magento i zmienić wygląd interfejsu.
 7. Administrator może wyświetlać informacje o niestandardowych polach na fakturze klientów.
 8. Rozszerzenie Magento Custom Registration Fields jest łatwe w użyciu i można je skonfigurować w kilku prostych krokach.
 9. Rozszerzenie atrybutów rejestracji Magento pozwala administratorowi na stosowanie poczty e-mail, adresu URL, numeru, cyfr, tylko liter, liter i cyfr, zatwierdzanie daty.

Instalacja 2.0

Sprzedawca sklepu internetowego może łatwo zainstalować rozszerzenie atrybutu rejestracji niestandardowej Magento, wykonując następujące czynności:

 • Administrator musi pobrać pakiet rozszerzeń ze sklepu Knowband.
 • Po pobraniu pakietu rozszerzeń właściciel sklepu otrzyma spakowany plik. Rozpakuj pakiet w folderze głównym instalacji Magento za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP

Rozszerzenie Magento Custom Registration Fields

 • Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do „System> Rozszerzenia Knowband> Rejestracja niestandardowego pola Magento“.

Teraz administrator sklepu może teraz używać i konfigurować rozszerzenie Magento Registration Fields.

Interfejs administratora 3.0

Administrator sklepu internetowego może wyświetlać dodatkowe niestandardowe pola na stronie rejestracji. Opcje konfiguracji przedstawiono poniżej:

 1. Ogólna konfiguracja
 2. Sekcja pola niestandardowego
 3. Pola niestandardowe

Opcja dostosowywania modułu rejestracji niestandardowej Magento

Konfiguracja ogólna 3.1

 • Włącz rozszerzenie: Własne pola rejestracji Magento umożliwiają e-handlowcom aktywację lub dezaktywację funkcji w dowolnym momencie za pomocą przełącznika przycisków.
 • Niestandardowe CSS: Właściciele sklepów internetowych mogą wprowadzać niestandardowy kod CSS w celu dostosowania wyglądu.

Wtyczka Magento Custom Registration Fields

Sekcje niestandardowe 3.2

W celu pokazania niestandardowych pól rejestracji można utworzyć określone sekcje. Moduł Magento Registration Fields umożliwia łatwe dodawanie wielu sekcji. Administrator może dodawać, usuwać i aktualizować pola niestandardowe zgodnie z wymaganiami.

Formularz rejestracji niestandardowej Magento w sekcjach modułów

3.2.1 Jak dodać nową sekcję pól niestandardowych?

Aby dodać nową sekcję rejestracji niestandardowej, administrator sklepu może kliknąć „Dodaj nową sekcję„. Po kliknięciu tego przycisku administrator otrzyma opcje dostosowywania do utworzenia nowej sekcji.

Dodaj rozszerzenie Magento Custom Registration Fields

Administrator może śledzić te opcje dostosowywania, aby utworzyć nową sekcję:

Sekcja dodawania niestandardowego formularza rejestracyjnego Magento

 • Label: Sprzedawca elektroniczny może ustawić etykietę dla nowego pola niestandardowego.
 • Włącz: Rozszerzenie formularza rejestracyjnego Magento Custom pozwala administratorowi aktywować lub dezaktywować to niestandardowe pole zgodnie z wymaganiem.

3.2.2 Jak edytować sekcję pola niestandardowego?

Administrator sklepu może kliknąć „Edytuj„przycisk do modyfikacji szczegółów sekcji pola niestandardowego. Tutaj właściciel sklepu może edytować nazwę etykiety i aktywować / dezaktywować tę sekcję.

Sekcja edycji modułu Custom Registration Field Magento

3.2.3 Jak usunąć sekcję pola niestandardowego?

Wtyczka Magento Custom registration attributes umożliwia administratorowi sklepu eCommerce usunięcie niestandardowej sekcji rejestracji. Aby usunąć dowolną sekcję, administrator sklepu musi kliknąć „Kasować„przycisk jak pokazano poniżej:

Usuń wtyczkę Magento Custom Registration Fields

Pola niestandardowe 3.3

Właściciel sklepu może dodać wiele niestandardowych pól z interfejsu administratora tego rozszerzenia formularza rejestracyjnego Magento Custom. Wtyczka Magento Custom registration attributes umożliwia administratorowi łatwe dodawanie, aktualizowanie i usuwanie niestandardowego pola bez żadnych kłopotów.

Niestandardowe pola formularza rejestracji niestandardowej Magento

3.3.1 Jak dodać nowe pole niestandardowe?

Administrator sklepu może dodać nowy atrybut niestandardowy z interfejsu administratora modułu Niestandardowe atrybuty rejestracji. Administrator musi tylko kliknąć „Dodaj nowy„opcja dodawania nowego pola niestandardowego.

Wtyczka Magento Custom Registration Fields dodaje niestandardowe pole

 • Wybierz typ pola: Moduł Magento Registration Fields pozwala administratorowi wybrać tekst, wybrać, przycisk radiowy, pole wyboru, pole tekstowe, plik i pole daty. Administrator sklepu może wybrać pole z dostępnej listy rozwijanej.

Pole wyboru modułu rejestracji niestandardowej Magento

W sekcji wyboru pola dostępnych jest wiele opcji pól:

 1. Tekst
 2. Wybierz
 3. radio
 4. pole wyboru
 5. textarea
 6. filet
 7. Data

Właściciel sklepu może wybrać pole zgodnie z wymaganiami.

Pole tekstowe 3.3.1.1

Użytkownicy online mogą wprowadzić swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i wiek w polu tekstowym. Zastosuj ustawienia pola tekstowego, aby wyświetlić je na stronie rejestracji witryny.

Pole tekstowe modułu Magento Custom Registration Fields

Administrator może zastosować ustawienia w poniższych opcjach:

 • Label: Wprowadź etykietę wybranego pola. Etykieta odnosi się do nazwy pola, które będzie wyświetlane w przedniej części witryny.
 • Krótki opis: Wpisz tutaj krótki opis pola. Dzięki temu krótkiemu opisowi klienci mogą dobrze zrozumieć pole.
 • Symbol zastępczy: Ustaw tekst zastępczy w tej opcji menu. Symbol zastępczy określa znak wodny, który jest wyświetlany w polu tekstowym.
 • Sekcja: Wybierz sekcję pola rejestracji, w której chcesz wyświetlić konkretne pole.
 • Nazwa pola, identyfikator HTML, klasa HTML: Ta sekcja zapewni unikalną tożsamość tego pola. Będzie tak samo dla wszystkich trzech sekcji.
 • Uprawomocnienie: Wtyczka Magento Custom Registration zawiera opcje ustawiania walidacji pola. Administrator sklepu może łatwo zastosować różne walidacje. Dostępne opcje sprawdzania poprawności są wymienione poniżej:
  • E-mail
  • URL
  • Numer
  • Cyfry
  • Tylko litery
  • Litera i cyfry
  • Data

Komunikat o błędzie zostanie wyświetlony w przypadku błędnych informacji. Klienci muszą przestrzegać zasad walidacji.

 • Maksymalna i minimalna długość: Administrator sklepu może ustawić maksymalną i minimalną długość znaków w interfejsie administracyjnym modułu Magento Custom Registration Fields.
 • Wymagany: Administrator może ustawić dowolne niestandardowe pole rejestracji jako pole wymagane. Komunikat wyjątku zostanie wyświetlony, jeśli klient pozostawi wymagane pole puste.
 • Edytowalny przez klienta: Klienci mogą edytować dane tylko wtedy, gdy klient sprawi, że pole będzie edytowalne. Administrator może włączyć tę opcję, aby umożliwić klientom edytowanie szczegółów pola.
 • Pokaż na fakturze: Administrator sklepu może włączyć tę opcję, jeśli chce pokazać te dane na fakturze klienta.
 • Aktywny: Administrator sklepu może aktywować lub dezaktywować to pole z interfejsu administratora tego formularza rejestracji Magento Custom.

3.3.1.2 Wybierz pole

Wybierz pole„zapewnia klientom możliwość wyboru opcji z różnych opcji. Na przykład klienci mogą wybrać preferencje dotyczące płci i płatności.

Nazwa etykiety, krótki opis, wybór sekcji są takie same jak pozostałe. Oto opcje dostosowywania oferowane administratorowi sklepu.

Wybierz wtyczkę Magento Custom Registration Fields

 • Wybierz wiele: Moduł rozszerzenia atrybutów rejestracji Magento Custom pozwala administratorowi udostępniać wiele opcji wyboru. Jeśli administrator włączy opcję „wielokrotnego wyboru”, klienci mogą wybrać więcej niż jedną opcję.
 • Opcje: Administrator sklepu może wprowadzić różne opcje w tym polu. Powinna istnieć jedna opcja w pojedynczej linii i żadna luka nie jest dozwolona.
 • Domyślna wartość: Administrator może ustawić opcjonalną wartość domyślną, jeśli chce to zrobić.

Radio 3.3.1.3

Wtyczka rozszerzająca atrybut rejestracji Magento zapewnia pole przycisku opcji. Administrator może użyć tego pola, w którym tylko jedna opcja ma być wybrana na raz. Opcje dostosowywania są takie same, jak opisano powyżej. Opcje wyboru wielokrotnego nie są dostępne w polu radiowym.

Pole wtyczki Magento Custom Registration Fields

Pole wyboru 3.3.1.4

Moduł pól rejestracyjnych Magento umożliwia administratorowi wybranie pola wyboru w celu umożliwienia wyboru poprzez zaznaczenie pola. Jego funkcjonalność jest taka sama jak przycisk radiowy i pole wyboru. Te same opcje menu są dostępne dla zastosowania ustawień.

Wtyczka Magento Custom Registration Fields radio

Textarea 3.3.1.5

Tekst to pole jest używane, gdy wymagane są szczegółowe informacje od klientów. Administrator może wyświetlić to pole tekstowe na stronie internetowej, jeśli chce, aby klienci podawali szczegóły w akapicie, a nie tylko w jednym wierszu.

Obszar tekstowy rozszerzenia Magento Custom Registration Fields

Plik 3.3.1.6

Administrator może pokazać to pole, aby umożliwić klientom przesłanie obrazu lub dokumentu. Administrator może wprowadzić typ pliku, a także uczynić go polem wymaganym. Nie ma potrzeby zmiany nawet pojedynczej linii kodów w celu zapewnienia tej opcji.

Plik modułu Magento Custom Registration Fields

3.3.1.7 Data

Klienci mogą wprowadzić datę we właściwym formacie za pomocą tego pola daty. Moduł Magento Custom Registration Field umożliwia właścicielowi sklepu pokazanie tego pola w polu rejestracji. Administrator sklepu może wprowadzić etykietę, krótki opis, symbol zastępczy, jak omówiono wcześniej.

Pole daty wtyczki Magento Custom Registration Fields

3.3.2 Jak zaktualizować szczegółowe dane pola?

Rozszerzenie Magento Custom Fields umożliwia aktualizację wcześniej utworzonych pól niestandardowych. Sprzedawca sklepu może kliknąć przycisk edycji, aby zaktualizować szczegóły.

pole edycji-niestandardowe

Administrator 3.3.3 może usunąć szczegóły niestandardowego pola

Sprzedawca elektroniczny może usunąć pola niestandardowe w dowolnym momencie, klikając „usunąć„. Po kliknięciu„usunąć„przycisk, admin może wyświetlić wyskakujący komunikat w celu potwierdzenia.

usuń pole

Po potwierdzeniu moduł usunie określone pole niestandardowe.

wiadomość potwierdzająca

Formularz rejestracji witryny 4.0 Interfejs użytkownika

Sprzedawca sklepu internetowego może zastosować ustawienia z interfejsu administratora rozszerzenia Magento Registration Fields. Po zastosowaniu ustawień administrator może wyświetlić niestandardowe pola na stronie rejestracji witryny. Klienci mogą wprowadzać dane w różnych polach, dzięki czemu administrator może uzyskać więcej szczegółowych informacji o użytkownikach online bez żadnych trudnych procesów.

Interfejs rozszerzeń Magento Custom Registration Fields

Jeśli klienci pominą wymagane pole, na stronie rejestracji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *