Magento 2 Preferowane wydłużenie czasu dostawy – instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Oferty Knowband Magento 2 Preferowany moduł czasu dostawy dzięki której sprzedawca ze sklepu internetowego może pozwolić klientom wybrać preferowaną datę i godzinę dostawy zamówienia. Użytkownicy online mogą wybrać preferowaną datę z dostępnego kalendarza i godziny z rozwijanej listy. W ten sposób sprzedawca online może dostarczać produkty zgodnie z wymaganiami klienta. Rozszerzenie daty i godziny dostawy Magento 2 ułatwia wdrożenie preferowanej funkcjonalności daty i godziny dostawy. Klienci mogą również uzyskać możliwość zmiany preferencji po złożeniu zamówienia. Moduł Data i godzina dostawy Magento 2 jest responsywny i zapewnia płynne działanie.

1.1 Magento 2 Zamów datę dostawy i funkcje przedłużenia czasu

 • Sprzedawca sklepu internetowego może korzystać z modułu Magento 2 Preferred Delivery Time do implementacji funkcji wyboru preferowanej daty i godziny.
 • Sprzedawca sklepu internetowego może ustawić różnicę dni dostawy i dni kalendarzowe, w których klienci mogą wybrać preferowane daty dostawy.
 • Sprzedawca sklepu internetowego ma możliwość zdefiniowania przedziału czasowego i zakresu przedziału czasowego z interfejsu administracyjnego Magento 2 Data dostawy i Przedłużenie czasu.
 • Rozszerzenie daty i godziny dostawy Magento 2 pozwala administratorowi wybrać dni tygodnia, w których dostawa będzie niedostępna.
 • Użytkownicy online mogą zmienić preferencje dotyczące dostarczania zamówień nawet po złożeniu zamówienia. Sprzedawca może ustawić limit czasu i status zamówienia, w którym klienci mogą zmienić swoje preferencje dotyczące dostawy.
 • Gotowe szablony wiadomości e-mail są dostępne w module Data i godzina dostawy Magento 2, które można dodatkowo dostosować do wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia do klientów.
 • Istnieje możliwość ustawienia dni tygodnia, w których dostawa zamówienia nie będzie dostępna dla konsumentów.
 • Ten moduł Czas / Data dostawy Magento 2 jest responsywny i zapewnia płynne działanie.
 • Moduł wyboru przedziału czasowego dostawy dla Magento 2 oferuje przyjazny interfejs.

Instalacja 2.0

Po zakupie rozszerzenia Magento 2 Preferred Delivery Time administrator sklepu otrzyma następujące pliki:

1.Preferreddeliverytime.zip, który ma kod źródłowy tego modułu Magento 2 Preferred Delivery Time.

2. Instrukcja obsługi, ze wszystkimi podstawowymi szczegółami i informacjami.

Kroki instalacji modułu preferowanego czasu dostawy Magento 2 są wymienione poniżej:

 • Kup moduł Magento 2 Preferred Delivery Time od Knowband. Możesz pobrać pakiet rozszerzeń.
 • Pakiet zawiera spakowany plik zawierający instrukcję obsługi i kod źródłowy Magento 2 Preferred Delivery Time Module. Teraz rozpakuj ten pakiet.
 • Utwórz folder {Magentoroot} / app / code / Knowband / Preferreddeliverytime
 • Prześlij wyodrębnioną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP
 • Teraz uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować wtyczkę: 1.php?bin/magento?module:enable Knowband_Preferreddeliverytime
  2.?php?bin/magento?setup:upgrade
  3.?php?bin/magento?setup:di:compile

Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym przejdź do „Rozszerzenia knowband> Preferowany czas dostawy". Możesz teraz skonfigurować i korzystać z modułu Knowband Magento 2 Preferred Delivery Time.

Ustawienia administratora 3.0

Po udanej instalacji administrator sklepu internetowego może zastosować ustawienia dotyczące wdrożenia preferowanej opcji daty i godziny dostawy dla klientów. Oto opcje konfiguracji przedstawione poniżej:

Przedłużenie terminu dostawy dla Magento 2

Ustawienia ogólne 3.1

Na karcie Ustawienia ogólne sprzedawca w sklepie internetowym może zastosować te ustawienia, jak pokazano poniżej:
Wtyczka Magento 2 Preferred Delivery Time

 • Włącz: Sprzedawca sklepu internetowego może aktywować lub dezaktywować funkcjonalność modułu za pomocą przełącznika jednym przyciskiem.
 • Luka w dniach dostawy (w dniach): Ustaw odstęp dni między dostawami, który chcesz pokazać, wybierając preferowaną datę dostawy.
 • Wymagana data dostawy: Ustaw wybór daty dostawy obowiązkowy dla klientów.
 • Zezwól na szczelinę czasową: Pozwól klientom wybrać przedział czasowy na otrzymanie zamówienia.
 • Zakres przedziału czasowego (w godzinach): Sprzedawca sklepu eCommerce może ustawić przedział czasowy z poziomu interfejsu administratora.
 • Rozpocznij czas dostawy: Ustaw preferowany czas rozpoczęcia dostawy w formacie 12 godzin.
 • Końcowy czas dostawy: Ustaw preferowany czas zakończenia dostawy w formacie 12 godzin.
 • Wymagany przedział czasowy dostawy: Ustaw opcję wyboru przedziału czasowego dla klientów, włączając tę ​​opcję.
 • Zezwalaj na niekompletny zakres czasu: Włącz tę opcję, jeśli chcesz zezwolić na wyświetlanie niepełnego zakresu czasu, tj. Od 8:10 do 10:11 i XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX.
 • Maksymalne dni kalendarzowe: Administrator może ustawić maksymalną liczbę dni dostępnych na wybranie preferowanej dostawy.
 • Dostawa niedostępna w tych dniach: Wybierz dni, w których dostawa nie będzie dostępna. Klienci nie będą mogli wybrać tych dni dla preferencji dostawy.
 • Zezwalaj na aktualizację dostawy po zamówieniu: Włącz tę opcję, jeśli chcesz pozwolić klientom aktualizować preferencje dostawy po złożeniu zamówienia.
 • Wybierz statusy zamówień, aby zaktualizować czas dostawy: Sprzedawca może także wybrać status zamówienia, w którym klienci mogą zmienić preferowaną datę i godzinę dostawy. Administrator może wybrać wiele statusów jednocześnie.
 • Limit czasu w godzinach na aktualizację czasu dostawy: Administrator może ustawić limit godzin umożliwiający klientom aktualizację preferowanej daty i godziny dostawy. Klienci mogą zaktualizować preferowaną datę i godzinę dostawy w wyznaczonym terminie.
 • Wyślij mail z potwierdzeniem zamówienia: Sprzedawca internetowy może włączyć tę opcję w celu wysyłania klientom wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia wraz ze szczegółami preferencji daty i godziny.
 • Szablony wiadomości: Sprzedawca sklepu internetowego może dostosować szablony e-mail, aby wysyłać klientom wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Interfejs frontowy 4.0

Użytkownicy online mogą zobaczyć opcję preferencji daty dostawy podczas realizacji transakcji. Użytkownicy online mogą wybrać preferowaną datę spośród dostępnych dat z kalendarza, jak pokazano poniżej:

Wybór 2 preferowanej daty dostawy

Sprzedawca sklepu e-Commerce może wybrać preferowany przedział czasowy z rozwijanej listy, jak pokazano poniżej:
3 preferowany wybór czasu dostawy

Użytkownicy online mogą otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia na swój zarejestrowany identyfikator e-mail.

E-mail z potwierdzeniem 7 zamówień

Użytkownicy online mogą również aktualizować swoje preferencje dostawy w sekcji zamówień. Muszą po prostu kliknąć przycisk „Aktualizuj”, jak pokazano poniżej:

4-aktualizacja-dostawa-data-czas-preferencje

Użytkownicy online muszą po prostu kliknąć datę kalendarzową spośród dostępnych dat, jak pokazano poniżej:

Data 5 preferowanej aktualizacji

Mogą również wybrać inny przedział czasowy z dostępnej listy rozwijanej:
Czas preferowanej aktualizacji 6

W ten sposób mogą z powodzeniem zaktualizować preferowaną datę i godzinę dostawy.

Preferowany widok daty i godziny dostawy w interfejsie administratora:

Sprzedawca może również zobaczyć preferowaną datę i godzinę dostawy klientów, przeglądając zamówienia z interfejsu administratora.

Moduł wyboru przedziału czasowego dostawy dla Magento 2

Administrator może kliknąć przycisk widoku, aby sprawdzić preferencje dostawy.
Moduł wyboru przedziału czasowego dostawy dla Magento 2


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *