Błąd Spring Global (Spring Omni): Wymagana jest właściwość numer_telefonu

Błąd w odpowiedzi:

Wymagana jest właściwość numer_telefonu podczas rejestracji przesyłki.

Rozwiązanie:

Ten błąd występuje, gdy parametr numer_telefonu odbiorcy nie jest wysyłany w interfejsie API wysyłki https://api.myparcel.com/shipments

Zgodnie z dokumentacją Spring Omni numer_telefonu jest parametrem opcjonalnym:

Wiosenna dokumentacja Omni

Podnieśliśmy bilet na Spring Omni i odpowiedzieli: Przesyłka nie została utworzona z powodu braku numeru telefonu odbiorcy. Chociaż schemat pokazuje to jako opcjonalne
Tak więc numer_telefonu jest wymaganym parametrem i należy go wysłać w interfejsie API wysyłki.

Więcej pokrewnych blogów można znaleźć tutaj:

Spring Global (Spring Omni) Error: Przesyłka nie jest zarejestrowana

Wiosenny manifest omni

Spring Global (Spring Omni): Koncepcja fakturowania

Spring Global (Spring Omni) Error: Resource Not Found

Błąd Spring Global (Spring Omni): uzyskiwanie pustej odpowiedzi podczas pobierania etykiety


Akash Roshan

Akash is a PHP developer and wants to share his knowledge through Blogs. He is currently growing in the IT industry while fulfilling his own goals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *