Spring Omni Manifest

Jak uzyskać manifest z przesyłek Spring Omni?

ROZWIĄZANIE: Podnieśliśmy zapytanie do wiosennego Omni, jeśli mają jakiekolwiek API do generowania manifestu przesyłek utworzonych w danym dniu.

Odpowiedzieli:

Obecnie nie dostarczamy manifestu„. Próbowaliśmy więc wygenerować manifest na naszym końcu i potwierdzić, że wybraliśmy chłopca z Spring Omni, jeśli potrzebują oni manifestu do odebrania paczek? Odpowiedzieli, że nie ma potrzeby generowania raportu manifestu przesyłek, ponieważ po prostu pobierają opłaty tylko liczba przekazanych im etykiet (paczek) Aby uzyskać więcej powiązanych blogów, odwiedź tutaj:

Błąd Spring Global (Spring Omni): Wymagana jest właściwość numer_telefonu

Spring Global (Spring Omni) Error: Przesyłka nie jest zarejestrowana

Spring Global (Spring Omni): Koncepcja fakturowania

Spring Global (Spring Omni) Error: Resource Not Found

Błąd Spring Global (Spring Omni): uzyskiwanie pustej odpowiedzi podczas pobierania etykiety


Aparajita Singh

Aparajita Singh

Aparajita Singh is an experienced Software engineer in PHP. She also has knowledge of C, JAVA and database design. She has been working in the IT Industry from the last 2yrs and still looking forward to achieving more in the IT industry. She lives in New Delhi and her hobby is to write the technical writeups.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *