PrestaShop Preferred Delivery Time module

PrestaShop Preferowany czas dostawy Addon

PrestaShop Dodatek do preferowanego czasu dostawy pozwala klientom wybrać żądaną datę i godzinę dostawy na stronie kasy.

Kiedy klient składa zamówienie, otrzymuje szacunkowy czas dostawy, np. 2-3 dni. Ani nie ma pewności co do daty przyjazdu ani terminu. Po prostu zakładamy i mamy nadzieję, że zamówienie zostanie dostarczone w oczekiwanym czasie. Z tego powodu wiele razy klienci nie są w stanie odebrać swoich zamówień ze względu na ich niedostępność w momencie dostawy. Porozmawiajmy o innym scenariuszu. Czasami klienci chcą otrzymać zamówienie w określonym czasie, na przykład na urodziny swoich bliskich, aby mogli je podarować w odpowiednim czasie. W takich przypadkach niezwykle ważne staje się zapewnienie klientom możliwości wyboru określonej daty i przedziału czasowego dostawy zamówienia. I właśnie to robi moduł PrestaShop Preferred Delivery Time. Moduł PrestaShop Preferred Delivery Date and Time pozwala klientom wybrać datę i przedział czasowy zgodnie z ich życzeniem, aby mogli otrzymać przedmiot o określonej godzinie.

PrestaShop Preferowany czas dostawy

Ogółem

1. Pozwól klientom wybrać żądaną datę i godzinę dostawy 2. Ustaw minimalną przerwę dostawy między datą złożenia zamówienia a preferowaną datą dostawy 3. Zdefiniuj przedział czasowy dostawy [Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia] 4. Podziel czas na wiele przedziałów czasowych poprzez zdefiniowanie stałego zakresu czasu dla określonego gniazda. 5. Określ dni braku dostawy. 6. Możliwość aktualizacji daty i godziny dostawy nawet po złożeniu zamówienia

Szczegółowy Opis

1. W sekcji wysyłki użytkownik jest proszony o wybranie żądanej daty i przedziału czasowego dostawy zamówienia. Można to również uczynić opcjonalnym, umożliwiając tym samym kupującym przestrzeganie standardowej procedury dostawy, jeśli nie chcą oni wybrać preferowanej daty i godziny dostawy. Można to skonfigurować, włączając lub wyłączając opcję „Zezwól na wybór preferowanej dostawy”. Włączenie go spowoduje, że proces będzie obowiązkowy. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że klient będzie musiał wybrać przedział czasowy i datę.

Konfiguracja modułu

2. Dodatek PrestaShop Preferred Delivery Date pozwala określić przedział czasowy, w którym dostarczane są zamówienia. Na przykład może to być od 9 rano do 6 po południu lub od 10 rano do 5 po południu. 3. Dodatek do PrestaShop Preferred Delivery Time pozwala podzielić przedział czasowy na wiele przedziałów czasowych. Musisz tylko określić przedział czasowy. Na przykład, jeśli dostawa ma miejsce w godzinach od 9 rano do 6 wieczorem w ciągu dnia, a przedział czasowy wynosi 1 godzinę, wówczas klient otrzyma przedziały czasowe takie jak 9 do 10, 10 do 11, 11 do 13 itd. do 5 do 6.

PrestaShop Moduł preferowanej daty i godziny dostawy

4. W takich przypadkach, gdy przedziały czasowe nie dostosowują się dobrze do terminu dostawy, na przykład powiedzmy, że czas dostawy wynosi od 10 do 3, a zdefiniowany przedział czasowy to 2 godziny, wtedy 12 do 12 byłoby w porządku, 12 do 2 byłoby w porządku też być. Ale wtedy zostalibyśmy tylko 1 godzinę, prawda? Jak to się w to wpasowuje? W konfiguracji znajduje się opcja „Zezwalaj na niekompletny zakres czasu”. Włączenie spowoduje wyświetlenie pozostałego 1-godzinnego przedziału czasowego w przedziale czasowym, w przeciwnym razie nie zostanie wyświetlony, jeśli zostanie wyłączony. 5. Możesz zdefiniować minimalną przerwę w dostawie, aby klient mógł wybrać żądaną datę i godzinę dostawy. Na przykład, jeśli zamówienie zostanie złożone na 26th marca, a różnica w dostawie zdefiniowana przez administratora wynosi 4 dni, wtedy klienci będą mogli wybrać żądaną datę i godzinę 30 lub późniejth z Marca. 6. Możesz także ustawić maksymalny okres dostawy. Na przykład, jeśli zdefiniowany okres wynosi 30 dni, klient będzie musiał wybrać datę i godzinę z 30 dni od daty złożenia zamówienia. 7. Dodatek PrestaShop Preferred Delivery Date and Time pozwala określić dni niedostarczenia. 8. Za pomocą modułu przedziału czasowego PrestaShop PrestaShop możesz również pozwolić swoim klientom aktualizować datę i godzinę dostawy, nawet po złożeniu zamówienia. 9. Powiadom klientów o preferowanej dacie dostawy i terminie w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Korzyści

1 Zwiększ zadowolenie klientów z zakupów. 2. Ulepsz lojalność klientów dostarczając produkt w żądanym dniu i godzinie. 3. Zapewniając klientom opcję odebrania żądanej daty i przedziału czasowego, możesz poprosić klientów o uiszczenie niewielkiej opłaty za tę usługę, jeśli to możliwe. Aby uzyskać jakąkolwiek pomoc dotyczącą tego modułu, możesz skontaktować się z nami pod adresem support@knowband.com


Manish Barthwal

Manish Barthwal

Following his passion for writing, Manish has been providing value to his readers through his write-ups. He predominantly writes for the e-commerce industry. Apart from writing, Manish's love for cricket is unmatchable. He is an ardent cricket fan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *