Rozszerzenie wyszukiwania obrazów OpenCart – instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Knowband oferuje rozszerzenie wyszukiwania obrazów OpenCart, które implementuje funkcję wyszukiwania obrazów na stronie internetowej. Użytkownicy online muszą tylko wgrać obraz z interfejsu frontonu witryny, dzięki czemu mogą przeglądać dopasowane produkty. Administrator może ustawić wyższą wartość progową z interfejsu administratora, aby zapewnić dokładne wyniki. Sprzedawca online może wyświetlić opcję wyszukiwania grafiki w pobliżu pola wyszukiwania i na stronach produktów jakoWyszukaj Wizualnie ten sam produkt“?button.

Sprzedawca w sklepie eCommerce może sprawdzić wszystkie obrazy, obrazy mapowane, obrazy niezapisane i wszystkie obrazy, które mają zostać zsynchronizowane. Istnieje konkretny link do przeglądania przyczyn cofania mapowania obrazów. W ten sposób sprzedawca w sklepie internetowym może wdrożyć wyszukiwanie e-mail w witrynie i zaoferować klientom lepsze wrażenia ze sklepu.

1.1 Funkcje rozszerzenia wyszukiwania obrazów OpenCart

 1. Sprzedawcy internetowi mogą zaimplementować funkcję wyszukiwania obrazów w witrynie za pomocą rozszerzenia wyszukiwania obrazów OpenCart.
 2. To rozszerzenie wyszukiwania grafiki OpenCart rozpoznaje przesłane zdjęcie i zapewnia pasujące produkty w wyniku wyszukiwania.
 3. Użytkownicy online muszą tylko wgrać zdjęcia, aby wyszukać żądane produkty.
 4. Istnieje możliwość wyświetlenia opcji wyszukiwania obrazu w pobliżu paska wyszukiwania. Administrator musi tylko włączyć tę opcję z interfejsu administratora tego modułu Wyszukaj według obrazu dla OpenCart.
 5. Sprzedawca sklepu eCommerce może również umożliwić nam pokazanie „Wyszukaj wizualnie te same produkty”na stronach produktów witryny.
 6. Moduł Wyszukaj według obrazu dla OpenCart ma funkcję automatycznej synchronizacji nowo dodanych zdjęć produktów.
 7. Istnieje możliwość ustawienia progu procentowego, zgodnie z którym administrator może wyświetlać dokładniejsze wyniki wyszukiwania obrazów. Zakres może wynosić od 50 do 100, gdzie 95 jest zalecaną wartością dla dokładności wyników.
 8. Wtyczka OpenCart Image Search zapewnia generowanie klucza API z wyjaśnionego portalu.
 9. Administrator sklepu OpenCart może wyświetlać szczegółowe informacje o łącznej liczbie dostępnych zdjęć i mapowanych obrazów w interfejsie administratora systemu rozpoznawania obrazów OpenCart.
 10. Administrator sklepu internetowego może również wyświetlić liczbę niezapisanych obrazów wraz z przyczynami odmapowania.
 11. Sprzedawcy internetowi mogą również wyświetlić liczbę obrazów, które należy zsynchronizować.
 12. Dzięki tej wtyczce Search by Image dla OpenCart, administrator może zaoferować klientom lepszą obsługę.
 13. System rozpoznawania obrazów OpenCart ma funkcję uczenia maszynowego, która rozpoznaje przesłane zdjęcia i pokazuje pasujące obrazy produktu w wyniku wyszukiwania obrazu.

Instalacja 2.0

Kup rozszerzenie OpenCart Image Search w sklepie. Otrzymasz te pliki:

 • Najpierw otrzymasz plik kodu źródłowego rozszerzenia wyszukiwania obrazów OpenCart w formacie spakowanym.
 • Instrukcja obsługi tego modułu wyszukiwania obrazów OpenCart.

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować rozszerzenie OpenCart Image Search: 1. Rozpakuj otrzymany plik zip. Dostaniesz foldery. 2. Skopiuj wszystkie foldery pliku zip do katalogu głównego konfiguracji OpenCart za pomocą menedżera FTP. 3. Będzie plik o nazwie kbimage_search.ocmod.xml (W przypadku Openvar v3.0.x nazwa pliku to kbimage_search.ocmod.zip). Prześlij ten sam plik ze strony „Administrator -> Rozszerzenie -> Instalator rozszerzenia -> przesyłanie". Tak więc rozszerzenie wyszukiwania obrazów OpenCart zostało pomyślnie zainstalowane i gotowe do użycia w twoim sklepie. Teraz przejdź do menu administratora i kliknij rozszerzenia, a tym samym kliknij przycisk konfiguracji obok modułu wyszukiwania obrazów OpenCart.

Interfejs administratora 3.0

Po udanej instalacji rozszerzenia wyszukiwania obrazów OpenCart sprzedawca w sklepie internetowym może z łatwością wdrożyć warunki i wyświetlić opcję wyszukiwania obrazów w interfejsie witryny. Istnieją dwie sekcje konfiguracji:

 • Ustawienia ogólne
 • Niezapisane obrazy

Ustawienia ogólne 3.1

W sekcji Ustawienia ogólne sprzedawca w sklepie internetowym może zastosować podstawowe ustawienia wyszukiwania obrazów. Moduł wyszukiwania obrazów OpenCart jest wysoce konfigurowalny i zapewnia płynne funkcjonowanie użytkownikom.

opencart-image-search-extension-general-settings
Oto opcje konfiguracji:

 • Status modułu: Aktywuj lub dezaktywuj tę funkcję OpenCart Image Search Extension, włączając lub wyłączając tę ​​opcję.
 • Włącz opcję wyszukiwania grafiki Na pasku wyszukiwania: Sprzedawca online może pokazać lub ukryć przycisk wyszukiwania grafiki na pasku wyszukiwania.
 • Włącz wizualny przycisk wyszukiwania: Administrator może pokazać lub ukryć przycisk na stronie produktu, aby wizualnie wyszukiwać te same obrazy. Klienci muszą tylko kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić podobne obrazy produktów.
 • Włącz automatyczną synchronizację obrazu: Sprzedawca sklepu internetowego może aktywować tę opcję konfiguracji, aby automatycznie synchronizować nowo dodane obrazy produktów.
 • Procent progowy: Administrator musi dodać zakres od 50 do 100 jako procent progowy.
 • Klucz API: Administrator może sprawdzić kroki, aby wygenerować klucz API w podanym linku i ustawić go z interfejsu administratora.

Oprócz tych ustawień administrator musi skonfigurować konfigurację CRON, a administrator może ręcznie uruchomić cron w celu odwzorowania obrazu. Podane są kroki generowania klucza API, a administrator może łatwo wykonać kroki w celu wygenerowania klucza API.

Konfiguracja API modułu OpenCart Image Search
Administrator może również sprawdzić liczbę wszystkich zdjęć, obrazy zmapowane i liczbę obrazów, które należy zsynchronizować. Oprócz tego administrator może również sprawdzić dane niezmapowanych obrazów i może kliknąć link, aby uzyskać powód odmapowania.

Szczegóły mapowania obrazu

3.2 Niezapisany dziennik obrazów

Administrator może kliknąć podany adres URL, aby sprawdzić szczegóły niezmapowanego obrazu. Tutaj administrator może wyświetlić identyfikator produktu i przyczynę cofnięcia mapowania obrazu.

2 niezmapowane obrazy

Interfejs frontowy 4.0

Użytkownicy online mogą przeglądać opcje wyszukiwania obrazów w interfejsie witryny i używać ich dla wygody. Użytkownicy online mogą wyświetlić opcję wyszukiwania obrazów na pasku wyszukiwania, jak pokazano poniżej:

Opcja wyszukiwania 3 obrazów
Użytkownicy online muszą tylko załadować obraz i kliknąć przycisk wyszukiwania, aby przejść do opcji wyszukiwania obrazu. Sprawdź poniższe zdjęcie:
Wyszukiwanie 4 zdjęć

W wynikach wyszukiwania użytkownicy online mogą przeglądać produkty spełniające kryteria wyszukiwania i mogą łatwo znaleźć pożądane produkty bez kłopotów i czasu.

5 wyników wyszukiwania

Wynik wyszukiwania wyświetli błąd w przypadku niedostępności pasujących zdjęć.

6-image-search-result-not-found

Wtyczka wyszukiwania grafiki OpenCart zapewnia również opcję pokazania „podobnego wizualnie produktu”. Użytkownicy online mogą kliknąć ten przycisk i sprawdzić wizualnie te same produkty.

7 produktów do wyszukiwania wizualnie tych samych produktów
W ten sposób użytkownicy online mogą łatwo uzyskać pożądane produkty bez marnowania czasu i wysiłku. Sprzedawca sklepu eCommerce może łatwo skonfigurować moduł Wyszukaj według obrazu dla OpenCart i zaimplementować funkcję wyszukiwania obrazów.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *