Rozszerzenie wyszukiwania obrazów OpenCart — instrukcja obsługi


1.0 Wprowadzenie

Knowband oferuje rozszerzenie wyszukiwania obrazów OpenCart, które implementuje funkcję wyszukiwania obrazów w witrynie. Użytkownicy online muszą tylko przesłać obraz z interfejsu strony internetowej, w wyniku czego mogą zobaczyć dopasowane produkty. Administrator może ustawić wyższą wartość progową w interfejsie administratora, aby oferować dokładne wyniki. Sprzedawca online może wyświetlać opcję wyszukiwania grafiki w pobliżu pola wyszukiwania i na stronach produktów jako „Szukaj Wizualnie ten sam produkt“�przycisk.

Sprzedawca sklepu eCommerce może sprawdzić wszystkie obrazy, zmapowane obrazy, niezmapowane obrazy i wszystkie obrazy, które jeszcze nie zostały zsynchronizowane. Istnieje konkretny link do przeglądania przyczyn usunięcia mapowania obrazów. W ten sposób sprzedawca sklepu internetowego może wdrożyć wyszukiwanie e-maili w witrynie i zaoferować klientom lepszą obsługę sklepu.

1.1 Funkcje rozszerzenia wyszukiwania obrazów OpenCart

 1. Sprzedawcy internetowi mogą zaimplementować funkcję wyszukiwania obrazów w witrynie za pomocą rozszerzenia wyszukiwania obrazów OpenCart.
 2. To rozszerzenie wyszukiwania grafiki OpenCart rozpoznaje przesłany obraz i wyświetla pasujące produkty w wyniku wyszukiwania.
 3. Użytkownicy online muszą tylko przesłać zdjęcia, aby wyszukać żądane produkty.
 4. Istnieje możliwość wyświetlenia opcji wyszukiwania obrazu w pobliżu paska wyszukiwania. Administrator musi tylko włączyć tę opcję z interfejsu administratora tego modułu wyszukiwania według obrazu dla OpenCart.
 5. Sprzedawca sklepu eCommerce może również umożliwić nam pokazanie „Szukaj wizualnie tych samych produktów” na stronach produktów witryny.
 6. Moduł wyszukiwania według obrazu dla OpenCart ma funkcję automatycznej synchronizacji nowo dodanych obrazów produktów.
 7. Istnieje możliwość ustawienia procentowego progu, według którego administrator może wyświetlać dokładniejsze wyniki wyszukiwania grafiki. Zakres może wahać się od 50 do 100, gdzie 95 jest zalecaną wartością dokładności wyników.
 8. Wtyczka OpenCart Image Search zapewnia kroki generowania klucza API z klarownego portalu.
 9. Administrator sklepu OpenCart może przeglądać wszystkie dostępne obrazy i szczegóły zmapowanych obrazów w interfejsie administratora OpenCart Image Recognition System.
 10. Administrator sklepu internetowego może również wyświetlić liczbę niezmapowanych obrazów wraz z przyczynami niezmapowania.
 11. Sprzedawcy internetowi mogą również wyświetlić liczbę obrazów, które należy zsynchronizować.
 12. Dzięki tej wtyczce Search by Image dla OpenCart administrator może zaoferować klientom lepszą obsługę.
 13. System rozpoznawania obrazów OpenCart ma funkcję uczenia maszynowego, która rozpoznaje przesłane obrazy i pokazuje pasujące obrazy produktów w wynikach wyszukiwania obrazów.

Instalacja 2.0

Kup rozszerzenie wyszukiwania obrazów OpenCart ze sklepu. Otrzymasz te pliki:

 • Najpierw otrzymasz plik kodu źródłowego rozszerzenia OpenCart Image Search w spakowanym formacie pliku.
 • Instrukcja obsługi tego modułu OpenCart Image Search.

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować rozszerzenie OpenCart Image Search: 1. Rozpakuj otrzymany plik ZIP. Otrzymasz foldery. 2. Skopiuj wszystkie foldery pliku zip w katalogu głównym instalacji OpenCart za pomocą menedżera FTP. 3. Pojawi się plik o nazwie kbimage_search.ocmod.xml (w przypadku Openvar v3.0.x nazwa pliku to kbimage_search.ocmod.zip). Prześlij ten sam plik ze strony „Administrator -> Rozszerzenie -> Instalator rozszerzeń -> prześlij“. Tak więc rozszerzenie OpenCart Image Search zostało pomyślnie zainstalowane i gotowe do użycia w Twoim sklepie. Teraz przejdź do menu administratora i kliknij rozszerzenia, a tym samym kliknij przycisk konfiguracji obok modułu OpenCart Image Search.

Interfejs administratora 3.0

Po udanej instalacji rozszerzenia OpenCart Image Search, sprzedawca w sklepie internetowym może łatwo wdrożyć warunki i wyświetlić opcję wyszukiwania obrazu w interfejsie strony internetowej. Istnieją dwie sekcje konfiguracyjne:

 • Ustawienia ogólne
 • Obrazy niezmapowane�� �

Ustawienia ogólne 3.1

W sekcji Ustawienia ogólne sprzedawca sklepu internetowego może zastosować podstawowe ustawienia wyszukiwania grafiki. Moduł wyszukiwania obrazów OpenCart jest wysoce konfigurowalny i zapewnia użytkownikom płynne działanie.

knowband-opencart-search-by-image-ogólne-ustawienie

Oto opcje konfiguracji:

 • Stan modułu: Aktywuj lub dezaktywuj tę funkcję rozszerzenia wyszukiwania obrazów OpenCart, włączając lub wyłączając tę ​​opcję.
 • Włącz opcję wyszukiwania grafiki Na pasku wyszukiwania: Sprzedawca internetowy może wyświetlać lub ukrywać przycisk wyszukiwania grafiki na pasku wyszukiwania.
 • Włącz wizualny przycisk wyszukiwania: Administrator może pokazać lub ukryć przycisk na stronie produktu, aby wyszukać wizualnie te same obrazy. Klienci muszą tylko kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić podobne zdjęcia produktów.
 • Włącz automatyczną synchronizację obrazu: Sprzedawca sklepu internetowego może aktywować tę opcję konfiguracji, aby automatycznie synchronizować nowo dodane obrazy produktów.
 • Wartość progowa: Administrator musi dodać zakres od 50 do 100 jako wartość procentową progu.
 • Produkt na stronę: Administrator sklepu może dodać liczbę produktów, które chce pokazać w wynikach wyszukiwania obrazu.
 • Klucz API: Administrator może sprawdzić kroki, aby wygenerować klucz API w podanym łączu i ustawić go z poziomu interfejsu administratora.

Oprócz tych ustawień administrator musi skonfigurować konfigurację CRON, a administrator może ręcznie uruchomić crona w celu mapowania obrazu. Podane są kroki generowania klucza API, a administrator może łatwo wykonać kroki, aby wygenerować klucz API.

Konfiguracja interfejsu API modułu OpenCart Image Search
Administrator może również sprawdzić całkowitą liczbę obrazów, zmapowanych obrazów i liczbę obrazów, które należy zsynchronizować. Oprócz tego administrator może również sprawdzić dane niezmapowanych obrazów i może kliknąć link, aby uzyskać przyczynę odmapowania.

Szczegóły mapowania obrazu

3.2 Dziennik obrazów niezmapowanych

Administrator może kliknąć podany adres URL, aby sprawdzić szczegóły niezmapowanego obrazu. Tutaj administrator może wyświetlić identyfikator produktu i przyczynę usunięcia mapowania obrazu.

2-niezmapowane-obrazy

Interfejs użytkownika 4.0

Użytkownicy online mogą przeglądać opcje wyszukiwania obrazów w interfejsie front-end witryny i korzystać z nich dla własnej wygody. Użytkownicy online mogą wyświetlić opcję wyszukiwania obrazu na pasku wyszukiwania, jak pokazano poniżej:

3-opcja-wyszukiwania-zdjęć
Użytkownicy online muszą tylko przesłać obraz i kliknąć przycisk wyszukiwania, aby przejść do opcji wyszukiwania obrazu. Sprawdź poniższy obraz:
4-obraz-wyszukiwanie

W wynikach wyszukiwania użytkownicy online mogą przeglądać produkty spełniające kryteria wyszukiwania i mogą łatwo znaleźć żądane produkty bez żadnych problemów i czasu.

5-wyników-wyszukiwania

Wynik wyszukiwania wyświetli błąd w przypadku niedostępności pasujących obrazów.

6-wynik-wyszukiwania-obrazu-nie-znaleziony

Wtyczka OpenCart Image Search zapewnia również opcję pokazania „podobnego wizualnie produktu”. Użytkownicy online mogą kliknąć ten przycisk i sprawdzić wizualnie te same produkty.

7-szukaj-wizualnie-tych samych-produktów
W ten sposób użytkownicy online mogą łatwo uzyskać pożądane produkty bez marnowania czasu i wysiłku. Sprzedawca sklepu eCommerce może łatwo skonfigurować moduł wyszukiwania według obrazu dla OpenCart i wdrożyć funkcję wyszukiwania obrazu.

Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *