Rozszerzenie punktów lojalnościowych Magento 2 – instrukcja obsługi

1.0 Wprowadzenie

Teraz kupiec internetowy może wdrożyć system nagród na stronie i łatwo zwiększyć zysk na stronie. Oferty Knowband Rozszerzenie punktów lojalnościowych Magento 2 co pozwala administratorowi sklepu oferować punkty lojalnościowe kupującym online podczas określonych wydarzeń. Użytkownicy online mogą uzyskać punkty lojalnościowe w dniu swoich urodzin, pierwszego zamówienia, nowej rejestracji, zamówienia dowolnego konkretnego produktu lub produktu o określonej cenie. W ten sposób kupujący online mogą zbierać punkty lojalnościowe i zamieniać je na kupony podczas składania kolejnego zamówienia.

Oferując klientom punkty lojalnościowe, sprzedawca internetowy może zapewnić powtarzające się zamówienia od tych samych klientów. Moduł punktów lojalnościowych Magento 2 umożliwia handlowcom internetowym ustawienie reguł zachowania i reguł koszyka produktów. Tylko ci klienci, którzy spełnią te warunki, otrzymają punkty lojalnościowe.

1.1 Podstawowe cechy tego rozszerzenia punktów lojalnościowych Magento 2

 • Sprzedawca online może oferować kupującym punkty lojalnościowe i otrzymywać więcej zamówień.
 • Sprzedawca internetowy może zapewnić utrzymanie i pozyskanie klientów, oferując kupującym punkty lojalnościowe.
 • Sprzedawca internetowy może zastosować regułę koszyka i zasadę zachowania z interfejsu administracyjnego Magento 2 Loyalty Points Extension. W ten sposób może kontrolować ogólny proces oferowania punktów lojalnościowych.
 • Sprzedawca internetowy może ustawić kwotę na punkt lojalnościowy, dni ważności i informacje o wygaśnięciu. Administrator może również wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem dla użytkowników online o wygaśnięciu punktów lojalnościowych.
 • Administrator może oferować punkty lojalnościowe w dniu urodzin klienta, ustawiając kwotę i wybierając grupę klientów.
 • Sprzedawca sklepu może oferować punkty lojalnościowe każdemu klientowi, ustawiając punkty lojalnościowe, dni ważności, status punktu lojalnościowego i wybierając identyfikator e-mail do wysyłania punktów lojalnościowych. Moduł Magento 2 Punkty lojalnościowe ma również opcję przesłania pliku CSV w celu dodania punktów lojalnościowych.
 • Administrator może przeglądać saldo punktów lojalnościowych klienta, a także modyfikować status lub inne szczegóły.
 • Dostępne są dostosowane szablony wiadomości e-mail umożliwiające wysyłanie powiadomień e-mail do klientów. Administrator może również dostosować szablony e-maili z interfejsu administratora Magento 2 Punkty lojalnościowe i moduł zniżek.
 • Ustawienia Cron są dostępne do wysyłania punktów urodzinowych, powiadomień o wygasłych punktach za pomocą jednego kliknięcia. Administrator może również zmienić stan punktów lojalnościowych, aby wygasł przy użyciu tych ustawień cron.

Instalacja 2.0

Po zakupie rozszerzenia punktów lojalnościowych Magento 2 administrator sklepu otrzyma następujące pliki:

 1. Knowband_Loyaltypoints.zip, który ma kod źródłowy tego modułu Magento 2 Punkty lojalnościowe.
 2. Podręcznik użytkownika, zawierający wszystkie podstawowe informacje i informacje.

Kroki instalacji rozszerzenia Magento 2 dla punktów lojalnościowych są wymienione poniżej:

 • Kup rozszerzenie punktów lojalnościowych Magento 2 od Knowband. Możesz pobrać pakiet rozszerzeń.
 • Pakiet zawiera spakowany plik, który zawiera instrukcję obsługi i kod źródłowy modułu Punkty lojalnościowe Magento 2. Teraz rozpakuj ten pakiet.
 • Utwórz folder {Magentoroot} / app / code / Knowband / Loyaltypoints
 • Prześlij wyodrębnioną zawartość do powyższego folderu za pomocą menedżera FTP (jak Filezilla lub WinSCP

Teraz uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować wtyczkę:

1. php

Rozszerzenie jest teraz zainstalowane i gotowe do użycia. W panelu administracyjnym wybierz „Rozszerzenia Knowband> punkty lojalnościowe”. Możesz teraz skonfigurować i używać modułu punktów lojalnościowych Magento 2 Knowband.

Interfejs administratora 3.0

Po zainstalowaniu rozszerzenia punktów lojalnościowych Magento 2 e-kupiec może skonfigurować zgodnie z wymaganiami. Istnieje wiele opcji konfiguracji, jak pokazano poniżej:

Opcje konfiguracji punktów lojalnościowych Magento 2

 • konfiguracja
 • Dodaj punkty lojalnościowe
 • Zasady dotyczące punktów lojalnościowych
 • Saldo punktów lojalnościowych
 • Punkty lojalnościowe E-maile
 • Punkty lojalnościowe Crons

Konfiguracja 3.1

W ustawieniach konfiguracji sprzedawca internetowy otrzyma następujące opcje:

 • Ustawienia ogólne
 • Ustawienia etykiet
 • Ustawienia urodzin

Ustawienia ogólne 3.1.1

W Ustawieniach ogólnych dostępne są opcje zastosowania podstawowych ustawień związanych z punktami lojalnościowymi. Sprzedawca online uzyska następujące opcje:

Moduł Magento 2 Punkty lojalnościowe Ustawienia ogólne

 • Status: Przełącz przycisk aktywacji lub dezaktywacji funkcji punktów lojalnościowych w twoim sklepie.
 • Cena za punkt lojalnościowy 1: Tutaj ustaw cenę za punkt lojalnościowy.
 • Minimalny zakres punktów: Ustaw minimalne punkty, które muszą wykorzystać klienci podczas konwersji na kupon.
 • Status zamówienia na przyznane punkty: Ustaw domyślny status zamówienia, w którym klienci będą otrzymywać punkty lojalnościowe.
 • Status zamówienia na punkty anulowane: Możesz także ustawić status zamówienia, w którym punkty lojalnościowe będą anulowane z konta klienta.
 • Dni ważności kuponu: Ustaw liczbę dni, po upływie których kupon wygaśnie.
 • Wyłącz zbieranie punktów lojalnościowych: Włącz to pole, jeśli nie chcesz oferować klientom punktów lojalnościowych, gdy zastosują kupony lojalnościowe w koszyku.
 • Włącz / wyłącz alert utraty ważności punktów: Aktywuj tę opcję, jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem klientów o wygaśnięciu punktów lojalnościowych.
 • Powiadomienie przed dniami wygaśnięcia: Ustaw liczbę dni, do których chcesz wysłać alert.

Ustawienia etykiety 3.1.2

W tej sekcji sprzedawca internetowy może ustawić etykietę punktów lojalnościowych. Moduł Magento 2 Punkty lojalnościowe pozwala administratorowi sklepu ustawić etykietę Oczekuje na sprawdzenie poprawności, Przekształcenie, Wstrzymanie, Dostępne, Anulowane i Wygasłe punkty lojalnościowe.

Magento 2 Ustawienia etykiety modułu punktów lojalnościowych

Ustawienia urodzin 3.1.3

Moduł lojalnościowy i rabatowy Magento 2 pozwala oferować klientom urodzinowe punkty lojalnościowe. Są to opcje dostosowywania, jak pokazano poniżej:

Magento 2 Punkty urodzinowe Przedłużenie punktów lojalnościowych

 • Włącz / Wyłącz: Przełącz przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ustawienia, aby oferować punkty lojalnościowe w urodziny.
 • Grupy klientów: Wybierz grupę klientów, której chcesz zaoferować urodzinowe punkty lojalnościowe.
 • Liczba punktów: Wprowadź punkty lojalnościowe, które chcesz zaoferować na urodziny.
 • Ważność punktów: Ustaw liczbę dni, przez które punkty lojalnościowe będą ważne.

3.2 Dodaj punkty lojalnościowe

W tej sekcji sprzedawca internetowy może zastosować ustawienia dotyczące oferowania klientom punktów lojalnościowych. Administrator może zaoferować punkty lojalnościowe dowolnemu konkretnemu klientowi lub zaoferować wielu klientom, przesyłając plik CSV. Oto opcje konfiguracji dostępne w tej sekcji:

 • Dodaj punkty
 • Dodaj punkty za pomocą CSV

3.2.1 Dodaj punkty

Sprzedawca online może oferować klientom punkty lojalnościowe, wybierając ich identyfikator e-mail. Sprawdź opcje dostosowywania poniżej:

Dodaj punkty lojalnościowe

 • Tytuł: Tutaj ustaw tytuł punktów lojalnościowych.
 • Zwrotnica: Wprowadź liczbę punktów lojalnościowych, które chcesz zaoferować.
 • Ważność: Tutaj ustaw dni ważności punktów.
 • Status: Wybierz początkowy status punktów lojalnościowych.
 • Email klienta: Wprowadź identyfikator e-mail klienta tutaj.

3.2.2 Dodawanie punktów za pomocą CSV

Sprzedawca online może pobrać przykładowy plik CSV, a następnie dodać punkty lojalnościowe z innymi szczegółami. Następnie może przesłać zaktualizowane pliki CSV w celu zaoferowania punktów lojalnościowych.

? Magento 2 Punkty lojalnościowe i moduł rabatowy Próbka CSV

 • Separator polowy: Ustaw separator pól dla kolumn.
 • Plik CSV: Prześlij plik CSV, aby dodać punkty lojalnościowe. (Z przycisku pobierania administrator może najpierw pobrać przykładowy plik CSV)
 • Wyślij powiadomienie e-mail: Włącz powiadomienia e-mail, aby powiadamiać klientów o oferowanych punktach lojalnościowych.

Zasady punktów lojalnościowych 3.3

Administrator może dodawać różne zachowania klientów i reguły koszyka / produktu w celu oferowania punktów lojalnościowych. Moduł punktów lojalnościowych i zniżkowych Magento 2 umożliwia dodawanie różnych zasad bez żadnych ograniczeń. Sprzedawca internetowy może w dowolnym momencie edytować lub usuwać dowolne reguły z modułu modułu punktów premiowych klienta Magento 2.

Magento 2 Punkty lojalnościowe i moduł zniżek

3.3.1 Dodaj nową regułę lojalnościową

Administrator może zastosować te ustawienia, aby dodać nowe reguły z interfejsu administratora:

Magento 2 Punkty lojalnościowe i zasady modułu rabatowego

Administrator musi kliknąć „Dodaj nowe reguły”i zastosuj następujące ustawienia:

Rozszerzenie punktów lojalnościowych Magento 2

 • Włącz / Wyłącz: Aktywuj lub dezaktywuj regułę.
 • Tytuł: Wpisz tytuł reguły.
 • Opis: Wprowadź opis reguły.
 • Typ reguły: Wybierz typ reguły, tj. Reguła koszyka produktów i reguła zachowania.
 • Punkty lojalnościowe: Wprowadź liczbę punktów lojalnościowych.
 • Ważność: Ustaw ważność punktów lojalnościowych w dniach
 • Data rozpoczęcia: Ustaw datę początkową reguły. Możesz pozostawić to pole puste, jeśli nie chcesz stosować żadnych ograniczeń.
 • Data zakończenia: Tutaj ustaw datę końcową reguły. Możesz pozostawić to pole puste bez żadnych ograniczeń.
 • Grupy klientów: Wybierz grupę klienta, do której ma zastosowanie ta reguła lojalnościowa.

Istnieje kilka rodzajów reguł opartych na koszyku produktu i regule behawioralnej.

A. Reguła koszyka produktu

1. Oferuj punkty lojalnościowe na podstawie sumy częściowej koszyka

Istnieje możliwość zastosowania warunków do sumy częściowej koszyka. Sprzedawca sklepu może zastosować warunek, aby zaoferować klientom punkty lojalnościowe, gdy suma częściowa koszyka jest dowolną określoną kwotą, nie jest określoną kwotą, gdy całkowita kwota koszyka jest równa lub większa niż wybrana kwota, gdy kwota koszyka jest równa lub mniejsza niż wybrana kwota, większa niż wybrana kwota, mniejsza niż kwota.

suma częściowa

2. Oferuj punkty lojalnościowe na podstawie ilości przedmiotu

Sprzedawca internetowy może zapewnić klientom punkty lojalnościowe, gdy robią zakupy w celu uzyskania określonej ilości produktu. Podobne warunki będą obowiązywać również dla „sumy częściowej koszyka”.

ilość

3.Oferuj punkty lojalnościowe w oparciu o całkowitą wagę

Administrator może również ustawić warunek związany z wagą produktów. Administrator musi określić, jaka powinna być całkowita waga koszyka, aby zdobyć punkty lojalnościowe.

waga

4. Oferuj punkty lojalnościowe w oparciu o metodę płatności

Sprzedawca sklepu może oferować punkty lojalnościowe tym klientom, którzy wybiorą lub nie wybiorą żadnej konkretnej metody płatności.

metoda płatności

5. Oferuj punkty lojalnościowe w oparciu o metodę wysyłki

Administrator sklepu może podać punkty lojalnościowe, gdy klient zdecyduje się na zdefiniowaną usługę wysyłki.

Sposób wysyłki

6.Oferuj punkty lojalnościowe na podstawie produktu

Administrator może oferować punkty lojalnościowe, gdy produkty w koszyku pasują do wszystkich / dowolnego wybranego produktu lub w ogóle nie pasują, jak pokazano poniżej:

produkty

7.Oferuj punkty lojalnościowe na podstawie kategorii

Sprzedawca online może oferować punkty lojalnościowe, gdy klienci dokonują zakupu w określonej kategorii (wszystkie lub dowolne mecze) / nie kupują w określonej kategorii.

kategoria

8.Oferuj punkty lojalnościowe na podstawie ceny

Rozszerzenie punktów lojalnościowych dla Magento pozwala administratorowi sklepu oferować punkty lojalnościowe, gdy cena koszyka spełnia warunki zgodnie z ustawieniami modułu. Podobne warunki jak „suma częściowa koszyka” mogą być uwzględnione w Ustawieniach ceny.

cena
?
9.Oferuj punkty lojalnościowe na podstawie zestawu atrybutów

Administrator sklepu internetowego może ustawić warunki związane z zestawami atrybutów. Klienci mogą otrzymać punkty premiowe, jeśli dodają produkty z określonego zestawu atrybutów lub nie.

zestaw atrybutów

Uwaga: Sprzedawca internetowy może wybrać koniunkcję „ORAZ” lub „LUB” z sekcji warunków. Administrator może wybrać „ORAZ”, jeśli chce, aby klienci spełnili wszystkie warunki. Jeśli chce zaoferować klientom punkty lojalnościowe za spełnienie któregokolwiek z warunków, wybierze koniunkcję „LUB”.

B. Reguła zachowania

Rozszerzenie punktów lojalnościowych Magento 2
?
1. Oferuj punkty lojalnościowe przy rejestracji

Użytkownicy online mogą zdobywać punkty lojalnościowe, rejestrując się w sklepie.

2. Oferuj punkty lojalnościowe przy pierwszym zamówieniu

Sprzedawca sklepu może również oferować punkty lojalnościowe przy pierwszym zamówieniu klienta.

Powiadomienie e-mail: Sprzedawca internetowy może wysłać wiadomość e-mail ze szczegółami dotyczącymi punktu lojalnościowego, który zostanie wysłany do klientów, jeśli uzyskają punkt lojalnościowy. Sprzedawca internetowy może włączyć lub wyłączyć ustawienia wysyłania powiadomienia e-mail. Sprzedawca internetowy może również łatwo dostosować szablon wiadomości e-mail.

Moduł punktów lojalnościowych Magento 2

3.3.2 Edytuj regułę lojalnościową

Administrator sklepu internetowego może również modyfikować ustawienia reguły z interfejsu administratora wtyczki Magento 2 Punkty lojalnościowe.

Moduł punktów lojalnościowych Magento 2

Administrator może zastosować zmiany, a także dodać nowe warunki w dowolnej regule.

3.3.3 Usuń regułę lojalnościową

Moduł punktów lojalnościowych Magento 2 pozwala łatwo usunąć reguły lojalnościowe, klikając przycisk „Usuń”.

Moduł punktów lojalnościowych Magento 2

Saldo punktów lojalnościowych 3.4

Wtyczka systemu punktów lojalnościowych Magento 2 umożliwia handlowcowi internetowemu przeglądanie listy, na której sprzedawca może przeglądać saldo punktów lojalnościowych dowolnego klienta. Dostępna jest opcja filtrowania dla ułatwienia administratora sklepu.

Moduł punktów lojalnościowych Magento 2Po kliknięciu przycisku widoku sprzedawca internetowy może uzyskać listę wszystkich punktów premiowych zdobytych przez tego konkretnego klienta. Sprzedawca sklepu może również zmodyfikować punkty lojalnościowe tutaj:

Moduł punktów lojalnościowych Magento 2

Oto opcje, które można modyfikować:

Moduł punktów lojalnościowych Magento 2

 • Tytuł: Wprowadź nowy tytuł do wyświetlania w historii punktów lojalnościowych.
 • Zwrotnica: Ustaw liczbę punktów lojalnościowych.
 • Ważność: Ustaw ważność punktów lojalnościowych w dniach.
 • Status: Zmień status punktów lojalnościowych.
 • Email klienta: przejrzyj szczegóły identyfikatora e-mail.

E-maile o punktach lojalnościowych 3.5

W tej sekcji rozszerzenia Punkty lojalnościowe dla Magento 2 sprzedawca online może wyświetlić listę szablonów e-mail dla różnych statusów:

Magento 2 Moduł punktów lojalnościowych Email

Administrator może kliknąć przycisk „Edytuj” i dostosować szablony e-mail do wysyłania do klientów:

Szablony poczty elektronicznej

 • Włącz / Wyłącz: Administrator może włączyć lub wyłączyć tę opcję.
 • Temat: Wpisz temat wiadomości e-mail.
 • Szablon e-mail: Sprzedawca internetowy może skonfigurować wiadomość e-mail, dodając obrazy, tekst HTML i opis.

Instrukcje 3.6 Cron

Administrator może również konfigurować crona i łatwo zarządzać ogólnym procesem oferowania punktów lojalnościowych za pomocą cronów. W ten sposób administrator może ręcznie wysłać punkty urodzinowe, wysłać powiadomienie o wygasłych punktach i ustawić stan punktu lojalnościowego na wygasły ręcznie.

Ustawienia Cron

Interfejs frontowy 4.0

Kupujący online mają możliwość uzyskania punktów lojalnościowych przy rejestracji, wydarzeniach pierwszego zamówienia, a także mogą otrzymać punkty lojalnościowe za każde konkretne zamówienie i stan koszyka.

Mogą sprawdzić dodatkowe pole w sekcji „Moje konto”. To pole to „Punkty lojalnościowe”, w których użytkownicy online mogą wyświetlić szczegóły punktu lojalnościowego, jak pokazano poniżej:

Interfejs front-end

Użytkownicy online mogą przeglądać szczegóły punktów lojalnościowych w „historii punktów lojalnościowych” i mogą konwertować punkty lojalnościowe na kupon rabatowy.

? Moduł punktów premiowych klienta Magento 2

Użytkownicy online mogą zobaczyć łączne dostępne punkty lojalnościowe.

Moduł punktów premiowych klienta Magento 2

Użytkownicy online mogą wprowadzić kwotę, którą chcą wykorzystać na zamówiony produkt, jak pokazano poniżej:

Magento 2 Punkty lojalnościowe i moduł zniżek

Po wygenerowaniu kodu kuponu użytkownicy online mogą go zastosować, jak pokazano poniżej:

?Wtyczka systemu punktów lojalnościowych Magento 2

Ten kupon rabatowy będzie miał zastosowanie do sumy częściowej. Klienci mogą zastosować kupon i uzyskać zniżkę na zamówiony produkt. Muszą uiścić opłaty za dostawę (jeśli istnieją).

Użytkownicy online mogą również wyświetlić utworzone szczegóły kuponów w sekcji „kupony”, jak pokazano poniżej:

Kupony: wtyczka systemu punktów lojalnościowych Magento 2

Użytkownicy online mogą również zobaczyć kod kuponu i dni ważności.

Po złożeniu zamówienia użytkownicy online otrzymają również powiadomienie e-mail. Moduł punktów lojalnościowych Magento 2 wysyła osobne powiadomienie za każdym razem, gdy klienci otrzymają informacje związane z punktami lojalnościowymi.

Wtyczka systemu punktów lojalnościowych Magento 2

W ten sposób użytkownicy online mogą uzyskać punkty lojalnościowe i cieszyć się zakupami.


Joe Parker

We boast of the best in the industry plugins for eCommerce systems and has years of experience working with eCommerce websites. We provide best plugins for platforms like - Magento, Prestashop, OpenCart and Shopify . We also provide custom module development and customization services for the website and modules..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *